Inserarea unui control principal/detaliu

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În Microsoft Office InfoPath, aveți posibilitatea să utilizați un control principal/detaliu pentru a crea o legătură între un control și altul, astfel încât selecția primului control să determine ce apare în celălalt.

În acest articol

Când se utilizează un control control principal/detaliu

Considerații de compatibilitate

Inserarea unui control principal/detaliu

Modificarea relației implicite principal/detaliu

Când se utilizează un control control principal/detaliu

Un control principal/detaliu este de fapt un set de două controale corelate. Unul dintre controale este desemnat control principal, iar celălalt este desemnat control detaliu. Controlul principal este întotdeauna un tabel repetabil. Controlul detaliu poate fi un tabel repetabil sau o secțiune repetabilă.

Utilizați un control principal/detaliu atunci când doriți să:

 • Permiteți utilizatorilor care completează formulare care sunt bazate pe șabloanele formular să lucreze eficient cu volume mari de date.

 • Afișați echivalentul unei relații unu-la-unu. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați un control principal/detaliu când proiectați un șablon formular de resurse umane care este conectat la o bază de date de înregistrări de angajați. Controlul principal poate afișa numele și titlul de serviciu al unui angajat, iar controlul detaliu poate afișa locația, data de angajare și data nașterii unui angajat.

 • Afișați echivalentul unui relații de timp unu-la-mai-mulți. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați controlul principal pentru a afișa un set de înregistrări (de exemplu, nume de clienți) și să utilizați controlul de detaliu pentru a afișa înregistrări asociate (de exemplu, comenzi de clienți).

În următoarea ilustrație, angajații dintr-un departament de resurse umane fac clic pe un rând dintr-un tabel care se repetă pentru a accesa informații detaliate despre un angajat.

Informații despre un angajat în controalele principale și de detalii dintr-un formular

Când utilizatorii fac clic pe un anumit rând într-un tabel care se repetă (controlul principal), se afișează una sau mai multe înregistrări detaliate într-o secțiune repetabilă sau într-un tabel repetabil (controlul detaliu) în altă parte a formularului.

InfoPath furnizează un control principal/detaliu predefinit care se poate insera utilizând panoul de activitate Controale. Un control principal/detaliu se poate crea, de asemenea, prin inserarea unui tabel repetabil și a unei secțiuni repetabile (sau a două tabele repetabile), modificând apoi proprietăților fiecărui control.

Dacă șablonul formular este destinat vizualizării pe ecran, luați în considerare plasarea controlului detaliu în interiorul unei regiune defilantă din șablonul formular. Astfel, dacă există un volum mare de date afișat în control, utilizatorii dvs. pot defila prin date. Rețineți că aceasta nu este cea mai bună opțiune dacă știți că utilizatorii vor dori să imprime formularele, deoarece datele care sunt ascunse în regiunea defilantă de pe ecran vor fi ascunse și în formularul imprimat.

Începutul paginii

Considerații de compatibilitate

Când proiectați un șablon formular în InfoPath, aveți posibilitatea să alegeți să proiectați un șablon formular compatibil cu browserul. Când proiectați un șablon formular compatibil cu browsere, controalele principal/detaliu nu sunt disponibile în panoul de detalii Controale, deoarece ele nu se pot afișa într-un browser Web.

În plus, deși aveți posibilitatea să accesați fila Principal/Detaliu din casetele de dialog Proprietăți secțiune repetabilă și Proprietăți tabel repetabil, toate setările din fila respectivă sunt indisponibile (estompate).

Pentru a rezolva această limitare, se recomandă să proiectați șablonul de formular, astfel încât utilizatorii să afișeze două vizualizări, o vizualizare "coordonatoare" care listează anumite elemente și o vizualizare "detaliat" cu extinse informații specifice pentru fiecare element din vizualizarea coordonator.

Începutul paginii

Inserarea unui control principal/detaliu

Procedura de inserare a unui control principal/detaliu este ușor diferită dacă proiectați un șablon nou, necompletat sau dacă proiectați șablonul formular pe baza unei baze de date sau a unei surse de date externe.

Atunci când Inserați un control principal/detaliu din panoul de activități controale , InfoPath inserează un tabel repetabil și o secțiune repetabilă care sunt legate la același grup repetabil în sursa de date. În mod implicit, ambele controale conține alte controale, care sunt legate la câmpurile din acel grup repetabil.

Următoarea ilustrație afișează un control principal/detaliu din mod proiectare.

Control principal/detaliu, cu controlul detaliu selectată în modul de proiectare

Controalele pot fi legate sau nelegate. Atunci când un control este legat, acesta este conectat la un câmp sau la un grup din sursa de date, astfel încât datele introduse în control să fie salvate în fișierul formular (.xml) subiacent. Atunci când un control nu este legat, acesta nu este conectat la un câmp sau la un grup, iar datele introduse în control nu se vor salva. Atunci când selectați sau mutați indicatorul peste un control, apar un text și o pictogramă de legare în colțul din dreapta sus al controlului. Textul indică grupul sau câmpul la care este legat controlul în sursa de date. Pictograma indică dacă acel control este legat corect la grup sau la câmp. Când legarea este corectă, apare o pictogramă verde. Dacă există ceva în neregulă cu legarea, veți vedea o pictogramă albastră sau roșie în schimb.

Sursa de date pentru șablonul de formular constă din câmpuri și grupuri care apar într-o vizualizare ierarhică în panoul de activitate Sursă de date . Principal/detaliu controalele sunt întotdeauna legate la grupuri care se repetă. În exemplul următor, atât controlul principal și controlul detaliu sunt legat la d:Employees grup în panoul de activitate Sursă de date care se repetă.

Relație între controlul principal/detaliu dintr-un șablon formular și grupul de repetare din sursa de date

Notă: Într-o relație unu-la-mai-mulți, controalele principale și detaliu sunt de obicei legate la grupuri de repetare separate. Pentru a afla cum se stabilește o relație unu-la-mai-mulți în loc de o relație unu-la-unu, consultați Modificarea relației implicite principal/detaliu mai jos în acest articol.

Inserarea unui control principal/detaliu într-un șablon formular nou, necompletat

Microsoft furnizează un control principal/detaliu predefinit care se poate insera utilizând panoul de activitate Controale. Un control principal/detaliu se poate crea, de asemenea, prin inserarea unui tabel repetabil și a unei secțiuni repetabile (sau a două tabele repetabile), modificând apoi proprietăților fiecărui control.

Când proiectați un șablon formular nou, necompletat, caseta de selectare Creare automată sursă de date din panoul de activități Controale este selectată în mod implicit. Acest lucru permite ca InfoPath să creeze automat câmpuri și grupuri în sursa de date, pe măsură ce adăugați controale la șablonul de formular. Aceste câmpuri și grupuri sunt reprezentate de pictogramele folder și fișier din panoul de activități Sursă de date.

 1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

 2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Sub Inserare controale, faceți clic pe Principal/Detaliu.

 4. În caseta Număr de coloane în principal din caseta de dialog Inserare Principal/Detaliu, introduceți numărul de coloane pentru controlul principal.

 5. În caseta Număr de câmpuri în detaliu, introduceți numărul de câmpuri pentru controlul detaliu.

  InfoPath inserează două controale în șablonul formular. Primul este etichetat Tabel repetabil (principal), iar al doilea este etichetat Secțiune repetabilă (detaliu).

 6. Pentru a testa relația principal/detaliu, faceți clic pe Examinare în bara de instrumente Standard, apoi introduceți datele în controlul principal. Datele corelate ar trebui să apară în controlul detaliu.

Inserarea unui control principal/detaliu atașat într-un șablon formular care este bazat pe o sursă de date existentă

Dacă vă bazați proiectare șablonului de formular pe un fișier existent limbaj extensibil de marcare (XML), bază de date sau serviciu Web, InfoPath derivă câmpuri și grupuri în panoul de activitate Sursă de date din acea sursă de date existentă. În acest scenariu, puteți insera un control principal/detaliu din panoul de activități controale , așa cum este descris în următoarea procedură.

Controalele principal și detaliu se pot lega la același grup repetabil sau la grupuri repetabile diferite, în funcție de necesități. Controalele care apar în interiorul unui control principal/detaliu sunt legate la câmpuri care sunt parte a grupului repetabil.

 1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

 2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Sub Inserare controale, faceți clic pe Tabel repetabil.

 4. Pe prima pagină a Expertului Legare tabel repetabil, faceți clic pe grupul repetabil la care veți lega rândurile tabelului, apoi faceți clic pe Următorul. Dacă tabelul are numai o coloană, se poate selecta un câmp repetabil în loc de un grup repetabil.

  Sfat: Pentru a crea un grup repetabil nou la care să legați tabelul, faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul la care doriți să adăugați grupul repetabil, faceți clic pe Adăugare în meniul de comenzi rapide, apoi, în caseta de dialog Adăugare câmp sau grup, introduceți proprietățile grupului repetabil.

 5. Pentru a adăuga coloanele care se vor include în tabel, faceți dublu-clic pe câmpurile din lista Legare date.

  Sfat: Pentru a crea un câmp nou pentru a-l adăuga ca o coloană, faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul la care este legat tabelul, faceți clic pe Adăugare în meniul de comenzi rapide, apoi, în caseta de dialog Adăugare câmp sau grup, introduceți proprietățile câmpului.

 6. Pentru a rearanja coloanele, faceți clic pe o coloană din lista Coloane în tabel, faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos, apoi faceți clic pe Terminare.

 7. Faceți dublu clic pe eticheta Tabel repetabil de sub tabelul din șablonul formular.

 8. Faceți clic pe fila Principal/Detaliu.

 9. Faceți clic pe Se setează ca principal, tastați un nume în caseta ID principal, apoi faceți clic pe OK.

 10. Plasați cursorul pe șablonul de formular în cazul în care doriți să inserați secțiunea repetabilă (detalii de control).

 11. Sub Inserare controale din panoul de activitate Controale, faceți clic pe Secțiune repetabilă.

  Notă: Dacă preferați, utilizați un alt tabel repetabil drept control detaliu.

 12. În prima pagină a Expertului Legare secțiune repetabilă, faceți clic pe grupul repetabil la care veți lega secțiunea, apoi faceți clic pe OK.

 13. Faceți dublu clic pe eticheta Secțiune repetabilă de sub tabelul din șablonul formular.

 14. Faceți clic pe fila Principal/Detaliu.

 15. Faceți clic pe Se setează ca detaliu, apoi pe numele controlului principal în lista Legare la ID principal.

 16. Pentru a modifica o relație unu-la-mai-mulți în mod implicit, relație unu-la-de control principal/detaliu, faceți clic pe după câmpul cheie sub relație principal/detaliuși apoi faceți clic pe Selectați XPath Butonul de sursă de date lângă casetele câmp cheie (coordonator) și câmp cheie (detalii) pentru a selecta câmpurile cheie pe care doriți.

 17. Pentru a testa relația principal/detaliu, faceți clic pe Examinare în bara de instrumente Standard, apoi introduceți datele în controlul principal. Datele corelate ar trebui să apară în controlul detaliu.

Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați panoul de activități Sursa de date pentru a insera controale principal/detaliu. Pentru a crea controlul principal, în panoul de activități Sursa de date, faceți clic pe grupul repetabil la care doriți să legați controlul principal, apoi faceți clic pe Tabel repetabil în meniul de comenzi rapide. Urmați aceiași pași generali pentru a crea controlul detaliu.

Începutul paginii

Modificarea relației implicite principal/detaliu

Când inserați un control principal/detaliu în șablonul formular utilizând panoul de activități Controale, InfoPath stabilește o relație unu-la-unu între controlul principal și controlul detaliu. O relație unu-la-unu înseamnă că, pentru fiecare selecție din controlul principal, se afișează un singur rezultat potrivit în controlul detaliu.

Aveți posibilitatea să modificați relația principal/detaliu din relația unu-la-unu implicită într-o relație unu-la-mai-mulți. O relație unu-la-mai-mulți înseamnă că, pentru fiecare selecție dintr-un control principal, se pot afișa mai multe rezultate potrivite în controlul detaliu.

Când inserați un control principal/detaliu în șablonul formular, InfoPath inserează un tabel repetabil și o secțiune repetabilă în mod implicit. Ambele controale se leagă la același grup repetabil din sursa de date. În mod implicit, ambele controale conțin alte controale legate la câmpuri din acel grup repetabil. Într-o relație unu-la-mai-mulți însă, controalele principal și detaliu sunt de obicei legate la grupuri repetabile separate.

Dacă ați inserat un control principal/detaliu în șablonul formular din panoul de activități Controale și doriți să stabiliți o relație unu-la-mai-mulți în loc de o relație unu-la-unu, aveți posibilitatea să ștergeți controlul de detalii creat de InfoPath. Apoi, aveți posibilitatea să creați un control de detalii nou care se potrivește mai bine cu nevoie dvs., după cum este descris în următoarea procedură:

 1. Selectați secțiunea repetabilă după cum este desemnată în controlul detaliu, apoi apăsați DELETE.

 2. Inserați o secțiune nouă repetabilă în șablonul formular.

  Cum?

  1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

  2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

  3. În panoul de activitate Controale, selectați caseta de selectare Creare automată sursă de date.

  4. Sub Inserare controale, faceți clic pe Secțiune repetabilă.

 3. Inserați controalele dorite în secțiunea repetabilă.

  Cum?

  1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

  2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

  3. În panoul de activitate Controale, selectați caseta de selectare Creare automată sursă de date.

  4. Sub Inserare controale, faceți clic pe controlul pe care doriți să îl inserați.

  5. Repetați pașii de la 1 la 4 pentru fiecare control de inserat.

 4. Faceți dublu clic pe secțiunea repetabilă din șablon.

 5. Faceți clic pe fila Principal/Detaliu.

 6. Sub Setări principal/detaliu, faceți clic pe Se setează ca detaliu.

 7. În lista Legare la ID principal, faceți clic pe numele controlului principal.

 8. Sub Relație principal/detaliu, faceți clic pe După câmpul cheie.

 9. Faceți clic pe Selectați XPath Butonul de sursă de date lângă caseta câmp cheie (coordonator) , apoi, în caseta de dialog Selectați un câmp sau grup , faceți clic pe câmpul cheie pentru controlul principal și apoi faceți clic pe OK.

 10. Faceți clic pe Selectați XPath Butonul de sursă de date lângă caseta câmp cheie (detalii) , apoi, în caseta de dialog Selectați un câmp sau grup , faceți clic pe câmp cheie pentru controlul detaliu și apoi faceți clic pe OK.

Sfat: Dacă doriți să creați o relație unu-la-mai-mulți când creați inițial un control principal/detaliu, luați în considerare crearea propriului control principal/detaliu în loc să utilizați controlul principal/detaliu predefinit care este disponibil în panoul de activități Controale. Aveți posibilitatea să creați propriul control stabilind o relație principal/detaliu între un tabel repetabil și o secțiune repetabilă sau între două tabele repetabile dintr-un șablon formular. Pentru a face aceasta, deschideți caseta de dialog Proprietăți pentru fiecare control, apoi desemnați un control pe post de control principal și celălalt control pe post de control detaliu. Modificând proprietățile pentru controlul detaliu, aveți posibilitatea să configurați o relație unu-la-mai-mulți prin intermediul câmpurilor cheie.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×