Inserarea sau adăugarea unui câmp text îmbunătățit

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

În Microsoft Office Access 2007, aveți posibilitatea să stocați texte îmbunătățite, formatate într-o bază de date. Aveți posibilitatea să faceți aceasta utilizând un câmp memo și setând proprietatea Format text a câmpului (nouă în Office Access 2007) la Text îmbogățit. Formatarea se aplică întregului conținut al câmpului sau numai unei părți a acestuia, editând câmpul printr-un control legat dintr-un formular sau atunci când câmpul este afișat într-o foaie de date. De asemenea, aveți posibilitatea să aplicați formatări întregului câmp atunci când vizualizați un raport în Vizualizare aspect (nou în Office Access 2007).

Acest articol descrie cum se inserează sau se modifică un câmp memo care utilizează text îmbogățit și cum se formatează textele utilizându-se opțiunile de formatare a textelor îmbogățite.

În acest articol

Ce este text îmbogățit?

Introducere în proprietatea TextFormat

Crearea unui câmp text îmbogățit

Modificarea unui câmp text simplu existente într-un câmp text îmbogățit

Aplicați opțiuni de formatare a textului

Modificarea unui câmp text îmbogățit într-un câmp text simplu

Ce se poate face atunci când proprietatea TextFormat devine de sincronizare

Pentru mai multe informații


Ce este un text îmbogățit?

Textul îmbogățit este acela care este formatat cu opțiunile de formatare comune, cum ar fi caracterele aldine sau cursive, care nu sunt disponibile împreună cu textele simple. Formatați datele utilizând instrumentele de formatare comune ale programelor 2007 Microsoft Office system, cum ar fi Microsoft Office Word 2007 și Microsoft Office PowerPoint 2007. În spatele a ceea ce vedeți, Office Access 2007 aplică datelor codul de formatare HTML. Access utilizează HTML deoarece acesta furnizează un grad mai mare de compatibilitate cu acele câmpuri text îmbogățit stocate în listele Windows SharePoint Services 3.0.

Tabelul următor listează opțiunile de formatare a textelor îmbogățite acceptate de Office Access 2007:

Pictogramă

Opțiune

Descriere

Imagine buton

Nume font

Selectează alt aspect

Imagine buton

Dimensiune font

Selectează dimensiunea fontului.

Imagine buton

Aldin

Face ca textul selectat să devină aldin. Dacă textul este deja aldin, elimină caracterele aldine.

Imagine buton

Cursiv

Face ca textul selectat să devină cursiv. Dacă textul este deja cursiv, elimină caracterele cursive.

Imagine buton

Subliniat

Subliniază textul selectat. Dacă textul este deja subliniat, elimină sublinierea.

Imagine buton

Aliniere la stânga

Aliniază textul câtre marginea din stânga.

Imagine buton

Centrat

Centrează textul de la margini.

Imagine buton

Aliniere la dreapta

Aliniază textul câtre marginea din dreapta.

Imagine buton

Numerotare

Pornește numerotarea paragrafelor. Numărul apare înaintea fiecărui paragraf.

Imagine cu butonul Marcatori

Marcatori

Amplasează un marcator înaintea fiecărui paragraf.

Imagine buton

Culoare font

Selectează culoarea de font a prim planului.

Imagine buton

Culoare de evidențiere text

Face ca textul să arate de parcă ar fi marcat cu un creion gros.

Imagine buton

Micșorare indent

Micșorează indentarea paragrafului

Imagine buton

Mărire indent

Mărește indentarea paragrafului

Imaginea butonului De la stânga la dreapta

De la stânga la dreapta

Realizează controlul de la stânga la dreapta

Imaginea butonului De la dreapta la stânga

De la dreapta la stânga

Realizează controlul de la dreapta la stânga.

Office Access 2007 stochează textele îmbogățite utilizând tipul de date Memo. Acesta este singurul tip de date din Access care are un suport predefinit pentru textele îmbogățite. Pentru a crea un câmp pentru stocarea textelor îmbunătățite, creați un câmp memo, apoi setați proprietatea Format text a câmpului la Text îmbogățit.

Începutul paginii


Cunoștințe de bază despre proprietatea Format text

Majoritatea controalelor, câmpurilor și obiectelor din Access au un set de proprietăți asociate. O proprietate este o valoare numită care definește anumite caracteristice ale obiectului , cum ar fi poziția sa, dimensiunea sa și dacă obiectul este sau nu vizibil. Proprietatea Format text susține setarea care determină dacă textul să fie tratat ca text îmbunătățit sau ca text simplu. Cele două valori posibile sunt:

Proprietatea Format text

Descriere

Text îmbogățit

Textul este afișat ca text îmbogățit și este stocat și interpretat ca marcare HTML îmbogățită.

Text simplu

Textul este afișat și interpretat ca text simplu.

Ați setat proprietatea Format text a câmpului memo în Vizualizarea proiect a tabelului. Valoarea setată aici este moștenită de orice casetă text pe care o creați pentru a afișa datele din câmpul memo. Cu toate acestea, valoarea se moștenește numai la crearea controlului. După aceasta, aveți posibilitatea să modificați valoarea, utilizând foaia de proprietăți pentru caseta text.

Începutul paginii


Crearea unui câmp text îmbogățit

Textul îmbunătățit se stochează într-un câmp care utilizează tipul de date Memo. Acesta este singurul tip de date care are un suport predefinit pentru afișarea și stocarea textelor îmbogățite. Pentru a crea un câmp care să poată stoca texte îmbunătățite, creați mai întâi un câmp memo, apoi setați proprietatea Format text a câmpului memo la Text îmbogățit.

Crearea unui câmp memo care stochează texte îmbogățite

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, deschideți baza de date la care adăugați câmpul.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul căruia doriți să-i adăugați câmpul text îmbunătățit, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 4. În grila de proiect a tabelului, localizați primul rând gol. Apoi, în coloana Nume câmp , tastați un nume de câmp.

 5. În coloana Tip de date, selectați Memo.

 6. Sub Proprietăți câmpuri, faceți clic pe fila General.

 7. Faceți clic în caseta Format text și selectați Text îmbogățit.

 8. Pentru a salva tabelul, faceți clic pe Salvare Imagine buton . pe bara de instrumente acces rapid.

După ce creați câmpul memo, să introduceți și formatați text îmbogățit în vizualizarea foaie de date sau în vizualizarea formular. Pentru informații despre formatarea text îmbogățit, consultați secțiunea Opțiuni de formatare se aplică la text, în continuarea acestui articol.

Începutul paginii


Modificarea unui câmp text simplu existent într-un câmp text îmbogățit

Dacă aveți un câmp memo existent care doriți să-l modificați, astfel încât poate stoca text îmbogățit, puteți modifica proprietatea TextFormat pentru acel câmp din PlainText la RichText. Dacă aveți un câmp text existent care doriți să îl modificați, astfel încât poate stoca text îmbogățit, trebuie să mai întâi modificați tipul de date al câmpului de Text la Memo.

Modificarea unui câmp memo existent pentru a face posibilă stocarea textelor îmbogățite

 1. Porniți Office Access 2007.

 2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 3. În caseta de dialog Deschidere, deschideți baza de date care conține câmpul.

 4. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul care conține câmpul, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 5. În grila de proiect a tabelului, faceți clic pe câmpul memo pe care doriți să-l modificați în text îmbogățit.

 6. Sub Proprietăți câmpuri, faceți clic pe fila General.

 7. Faceți clic în caseta Format text și selectați Text îmbogățit.

 8. Pentru a salva tabelul, faceți clic pe Salvare.

Modificarea unui câmp text existent pentru a face posibilă stocarea textelor îmbogățite

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, deschideți baza de date care conține câmpul.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul care conține câmpul, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 4. În grila de proiect a tabelului, faceți clic pe câmpul text pe care doriți să-l modificați în text îmbogățit.

 5. Sub Tipuri de date, modificați Text în Memo.

 6. Sub Proprietăți câmpuri, faceți clic pe fila General.

 7. Faceți clic în caseta Format text și selectați Text îmbogățit.

 8. Pentru a salva tabelul, faceți clic pe Salvare.

După stocarea unui text îmbogățit într-un câmp memo, aveți posibilitatea să îl afișați într-un formular sau într-un raport, utilizând un control casetă text. Controlul casetă text are o proprietate Format text care moștenește valoarea sa inițială de la proprietatea Format text a câmpului memo. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să modificați proprietatea Format text în controlul casetă text.

Începutul paginii


Aplicarea opțiunilor de formatare într-un text

Când edita?i un câmp text îmbogă?it în Vizualizare foaie de date sau în Vizualizare formular, ave?i posibilitatea să aplica?i op?iuni de formatare, utilizând comenzile de pe Minibara de instrumente sau din grupurile Fonturi ?i Alinieri font de pe fila Pornire. Mai întâi, selecta?i textul pe care dori?i să îl formata?i, apoi aplica?i op?iunile de formatare.

Când utilizați mouse-ul pentru a selecta un text dintr-un câmp memo care acceptă text îmbogățit, Minibara de instrumente apare imediat ce terminați selectarea și eliberați butonul stâng al mouse-ului. Minibara de instrumente conține butoane pentru opțiunile de formatare cel mai des utilizate.

Minibara de instrumente

Să presupunem că doriți să accentuați un anumit text, aplicându-i formatări aldine, pentru a-l face mai întunecat și mai vizibil.

Aplicarea formatărilor cu ajutorul Minibarei de instrumente

 1. Faceți clic și glisați pentru a selecta textul pe care doriți să-l formatați.

  Apare Minibara de instrumente.

 2. Poziționați indicatorul mouse-ul peste Minibara de instrumente pentru a face mai vizibile, și faceți clic pe Aldin Imagine buton .

Când apare Minibara de instrumente, aceasta reflectă caracteristicile de formatare ale textului selectat. De exemplu, dacă textul este deja aldin, butonul Aldin de pe bara de instrumente apare evidențiat.

Opțiunile de formatare se aplică și de la fila Pornire de pe Panglică, parte a interfața utilizator Microsoft Office Fluent. Să presupunem că doriți să aplicați opțiunea de formatare Cursiv.

Aplicarea formatării utilizând Panglica Office Fluent

 1. Faceți clic și glisați pentru a selecta textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pornire tab, în grupul Font , faceți clic pe cursiv Imagine buton .

Sfat: Pentru a selecta rapid un cuvânt, plasați indicatorul pe cuvânt și faceți dublu clic. Pentru a selecta întregul paragraf, faceți clic de trei ori.

Începutul paginii


Modificarea unui câmp text îmbogățit într-un câmp text simplu

Aveți posibilitatea să modificați un câmp text îmbogățit într-un câmp text simplu și să eliminați toate formatările, modificând proprietatea Format text a câmpului la Text simplu. Când modificați un câmp din câmp text îmbogățit în câmp text simplu, Office Access 2007 afișează un mesaj care vă avertizează că toate formatările se vor elimina. După ce ați modificat un câmp în câmp text simplu și ați salvat tabelul, nu este posibil să anulați modificarea.

Modificarea unui câmp text îmbogățit într-un câmp text simplu

 1. Porniți Office Access 2007.

 2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 3. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date care conține câmpul.

 4. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul care conține câmpul, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 5. În grila de proiect a tabelului, faceți clic pe câmpul memo pe care doriți să-l modificați în text îmbogățit.

 6. Sub Proprietăți câmpuri, faceți clic pe fila General.

 7. Faceți clic în caseta Format text și selectați Text simplu.

 8. Pentru a salva tabelul, faceți clic pe Salvare.

Începutul paginii


Ce trebuie făcut atunci când proprietatea Format text nu se sincronizează

Pentru ca suportul textului îmbogățit să funcționeze corect, trebuie să setați proprietatea Format text în câmpul memo și în toate controalele casetă text care afișează câmpul memo. De obicei, proprietățile Format text trebuie să fie aceleași. De exemplu, proprietatea Format text a câmpului și a controlului trebuie setată la Text îmbogățit pentru a face posibil suportul textelor cu format îmbogățit. Dacă nu doriți texte îmbogățite, proprietatea fiecărui câmp trebuie setată la Text simplu. Dacă proprietatea Format text a câmpului memo este setată la Text îmbogățit, iar proprietatea Format text a casetei text este setată la Text simplu, veți vedea tot HTML-ul cu texte îmbogățite din caseta text în Vizualizare formular și în Vizualizare foaie de date.

Începutul paginii


Pentru mai multe informații

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×