Office
Conectare
Inserarea sau ștergerea unei foi de lucru

Inserarea sau ștergerea unei foi de lucru

Excel vă oferă trei foi de lucru într-un registru de lucru, dar puteți adăuga mai multe foi de lucru (și alte tipuri de foi, cum ar fi foile diagramă, de macrocomenzi sau de dialog) și le puteți redenumi sau șterge, după cum este necesar.

Numele (sau titlul) unei foi de lucru apare în selectorul de foaie în partea de jos a ecranului. În mod implicit, numele este Foaie1, Foaie2, etc., dar foile pot fi denumite într-un mod mai semnificativ.

Notă: Selectorii de foi sunt afișați în mod implicit. Dacă nu îi vedeți, faceți clic pe Opțiuni > Complex > Afișare opțiuni pentru acest registru de lucru > Afișați selectorii de foi.

Pentru a insera o foaie de lucru nouă, procedați astfel:

 • Faceți clic pe butonul Foaie nouă în partea de jos a ecranului.

  Faceți clic pe butonul Foaie de lucru nouă.

 • Pentru a insera o foaie nouă de lucru în fața celei existente, selectați foaia de lucru existentă, apoi faceți clic pe Pornire > Inserare, > Inserare foaie.

  Faceți clic pe Inserare foaie sub Inserare, pe fila Pornire

Pentru a schimba ordinea foilor de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe selectorul foii de lucru pe care doriți să o mutați, apoi glisați-o în locația dorită.

Ce altceva intenționați?

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

Redenumirea unei foi de lucru

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

 1. Apăsați pe Shift și selectați același număr de selectori de foi existente în foile de lucru cu numărul de foi pe care doriți să-l inserați în registrul de lucru deschis. De exemplu, pentru a adăuga trei foi de lucru, selectați trei selectori de foi existente.

 2. Faceți clic pe Pornire > Inserare > Inserare foaie.

  Faceți clic pe Inserare foaie sub Inserare, pe fila Pornire

Pentru a schimba ordinea foilor de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe selectorul foii de lucru pe care doriți să o mutați, apoi glisați-o în locația dorită.

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Faceți clic pe Opțiuni.

 3. În categoria General, sub La crearea de registre de lucru noi, în caseta Se include următorul număr de foi, introduceți numărul de foi care doriți să apară în mod implicit când creați un registru de lucru nou.

Redenumirea unei foi de lucru

 1. În bara Selectori foi, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii pe care doriți să o redenumiți, apoi pe Redenumire.

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul de foi, apoi faceți clic pe Redenumire

 2. Selectați numele curent, apoi tastați numele nou.

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

 1. Selectați foaia sau registrul de lucru pe care doriți să le ștergeți.

 2. Faceți clic pe Pornire, faceți clic pe săgeata de sub Ștergere, apoi pe Ștergere foaie.

  Faceți clic pe săgeată sub Delete, apoi faceți clic pe Ștergere foaie

Aveți posibilitatea și să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii de lucru sau pe selectorul de foaie din orice foaie de lucru pe care doriți să o ștergeți, apoi să faceți clic pe Ștergere foaie.

Sfaturi: 

 • Selectorii de foi apar automat. Dacă nu îi vedeți, faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Complex > Afișare selectori foi.

 • Când selectați mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anularea grupării foilor în meniul de comenzi rapide.

 • Aveți posibilitatea să includeți numele foii când imprimați foaia de lucru.

  1. Faceți clic pe Inserare > Antet și subsol.

  2. În Vizualizare aspect pagină, faceți clic pe locația în care doriți să apară numele foii.

  3. În grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Nume foaie Imagine buton .

Notă: Selectorii de foi sunt afișați în mod implicit. Dacă nu îi vedeți, faceți clic pe Opțiuni > Complex > Afișare opțiuni pentru acest registru de lucru > Afișați selectorii de foi.

Pentru a insera o foaie de lucru nouă, procedați astfel:

 • Pentru a insera rapid o foaie de lucru nouă la finalul unei foi de lucru existente, faceți clic pe fila Inserare foaie de lucru în partea de jos a ecranului.

  Selectori de foi

 • Pentru a insera o foaie de lucru nouă înaintea unei foi de lucru existente, selectați foaia de lucru, apoi, în fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Inserare, apoi pe Inserare foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi de lucru existente, apoi să faceți clic pe Inserare. În fila General, faceți clic pe Foaie de lucru, apoi pe OK.

  Notă: Pentru a schimba ordinea foilor de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe selectorul foii de lucru pe care doriți să o mutați, apoi glisați-o în locația dorită.

Ce intenționați?

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

Inserarea unei foi noi bazate pe un șablon particularizat

Redenumirea unei foi de lucru

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

 1. Țineți apăsat SHIFT, apoi selectați atâția selectori de foi din regiștrii de lucru câți doriți să inserați în registrul de lucru deschis.

  De exemplu, dacă doriți să adăugați trei foi de lucru noi, selectați trei selectori ai foilor de lucru existente.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Inserare, apoi faceți clic pe Inserare foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorii foilor selectate, apoi să faceți clic pe Inserare. În fila General, faceți clic pe Foaie de lucru, apoi pe OK.

 3. Pentru a schimba ordinea foilor de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe selectorul foii de lucru pe care doriți să o mutați, apoi glisați-o în locația dorită.

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

  Ce este butonul Microsoft Backstage și unde se află?

  Pentru mai multe informații despre butonul Microsoft Backstage, consultați Ce este Backstage și unde se află?

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. În categoria General, sub La crearea de registre de lucru noi, în caseta Se include următorul număr de foi, introduceți numărul de foi care doriți să apară în mod implicit când creați un registru de lucru nou.

 4. Faceți clic pe orice altă filă pentru a reveni la fișier.

Inserarea unei foi noi bazate pe un șablon particularizat

 1. Dacă este necesar, creați șablonul de foaie de lucru pe care doriți să-l utilizați pentru a crea noua foaie de lucru.

  Cum se creează un șablon de foaie de lucru

  1. Selectați foaia de lucru pe care doriți să o utilizați ca șablon.

  2. Faceți clic pe fila Fișier.

  3. Sub Informații, faceți clic pe Salvare ca.

  4. În caseta Nume fișier, tastați numele șablonului de foaie de lucru.

   • Pentru a crea un șablon particularizat de foaie de lucru, tastați numele de fișier pe care doriți să-l utilizați.

   • Pentru a crea șablon implicit de foaie de lucru, tastați foaie.

    Notă: Șabloanele particularizate se salvează automat în folderul Șabloane. Șablonul implicit de foaie de lucru, foaie.xltx sau foaie.xltm, ar trebui salvat în folderul XLStart, care se află de obicei C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Variante disponibile:

   • Pe un computer care rulează Windows Vista, în listă, faceți clic pe Șablon Excel sau pe Șablon Excel care permite macrocomenzi.

   • Pe un computer care rulează Microsoft Windows XP, în caseta Tip fișier, faceți clic pe Șablon Excel sau pe Șablon Excel care permite macrocomenzi.

  6. Faceți clic pe Salvare.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe o foaie a unui registru de lucru, apoi faceți clic pe Inserare.

 3. Faceți dublu clic pe șablonul pentru tipul de foaie dorit.

Redenumirea unei foi de lucru

 1. Pe bara Selector foi, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii pe care doriți să o redenumiți, apoi pe Redenumire foaie.

  Selectori de foi cu Foaie2 selectată

 2. Selectați numele curent, apoi tastați numele nou.

  Sfat: Aveți posibilitatea să includeți numele foii când imprimați foaia de lucru.

  Cum se imprimă numele de foi

  1. În fila Inserare, în grupul Text, faceţi clic pe Antet şi subsol.

  2. În Vizualizare aspect pagină, faceți clic pe locația în care doriți să apară numele foii.

  3. În grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Nume foaie Imagine buton .

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

 1. Selectați foaia sau registrul de lucru pe care doriți să le ștergeți.

  Sfat: Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe săgeata de lângă Ștergere, apoi pe Ștergere foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: Aveți posibilitatea și să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii de lucru sau pe selectorul de foaie din orice foaie de lucru pe care doriți să o ștergeți, apoi să faceți clic pe Ștergere foaie.

Notă: Selectorii de foi sunt afișați în mod implicit. Dacă nu îi vedeți, faceți clic pe Opțiuni Excel > Complex > Afișare opțiuni pentru acest registru de lucru > Afișați selectorii de foi.

Pentru a insera o foaie de lucru nouă, procedați astfel:

 • Pentru a insera rapid o foaie de lucru nouă la finalul unei foi de lucru existente, faceți clic pe fila Inserare foaie de lucru în partea de jos a ecranului.

  Selectori de foi

 • Pentru a insera o foaie de lucru nouă înaintea unei foi de lucru existente, selectați foaia de lucru, apoi, în fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Inserare, apoi pe Inserare foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi de lucru existente, apoi să faceți clic pe Inserare. În fila General, faceți clic pe Foaie de lucru, apoi pe OK.

Ce intenționați?

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

Inserarea unei foi noi bazate pe un șablon particularizat

Redenumirea unei foi de lucru

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

Inserarea simultană a mai multe foi de lucru

 1. Țineți apăsat SHIFT, apoi selectați atâția selectori de foi din regiștrii de lucru câți doriți să inserați în registrul de lucru deschis.

  De exemplu, dacă doriți să adăugați trei foi de lucru noi, selectați trei selectori ai foilor de lucru existente.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Inserare, apoi faceți clic pe Inserare foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorii foilor selectate, apoi să faceți clic pe Inserare. În fila General, faceți clic pe Foaie de lucru, apoi pe OK.

Modificarea numărului implicit de foi de lucru dintr-un registru de lucru nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni Excel.

 2. În categoria Populare, sub La crearea de registre de lucru noi, în caseta Se include următorul număr de foi, introduceți numărul de foi care doriți să apară în mod implicit când creați un registru de lucru nou.

Începutul paginii

Inserarea unei foi noi bazate pe un șablon particularizat

 1. Dacă este necesar, creați șablonul de foaie de lucru pe care doriți să-l utilizați pentru a crea noua foaie de lucru.

  Cum se creează un șablon de foaie de lucru

  1. Selectați foaia de lucru pe care doriți să o utilizați ca șablon.

  2. Faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Salvare ca.

  3. În caseta Nume fișier, tastați numele șablonului de foaie de lucru.

   • Pentru a crea un șablon particularizat de foaie de lucru, tastați numele de fișier pe care doriți să-l utilizați.

   • Pentru a crea șablon implicit de foaie de lucru, tastați foaie.

    Notă: Șabloanele particularizate se salvează automat în folderul Șabloane. Șablonul implicit de foaie de lucru, sheet.xltx sau sheet.xltm, ar trebui salvat în folderul XLStart, care se află de obicei C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. Pe un computer pe care rulează Windows Vista   

   • În listă, faceți clic pe Șabloane Excel sau pe Șablon Excel care permite macrocomenzi.

    Pe un computer pe care rulează Microsoft Windows XP   

    • În caseta Tip fișier, faceți clic pe Șabloane Excel sau pe Șablon Excel care permite macrocomenzi.

  5. Faceți clic pe Salvare.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe o foaie a unui registru de lucru, apoi faceți clic pe Inserare.

 3. Faceți dublu clic pe șablonul pentru tipul de foaie dorit.

Redenumirea unei foi de lucru

 1. În bara Selectori foi, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii pe care doriți să o redenumiți, apoi pe Redenumire.

  Selectori de foi cu Foaie2 selectată

 2. Selectați numele curent, apoi tastați numele nou.

  Sfat: Aveți posibilitatea să includeți numele foii când imprimați foaia de lucru.

  Cum se imprimă numele de foi

 1. În fila Inserare, în grupul Text, faceţi clic pe Antet şi subsol.

 2. În Vizualizare aspect pagină, faceți clic pe locația în care doriți să apară numele foii.

 3. În grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Nume foaie Imagine buton .

Ștergerea unuia sau a mai multor foi de lucru

 1. Selectați foaia sau registrul de lucru pe care doriți să le ștergeți.

  Sfat: Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe săgeata de lângă Ștergere, apoi pe Ștergere foaie.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

  Sfat: Aveți posibilitatea și să faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul foii de lucru sau pe selectorul de foi din orice foaie de lucru pe care doriți să o ștergeți, apoi să faceți clic pe Ștergere.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×