Inserarea numerelor de pagină în foile de lucru

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă doriți să se afișeze numere de pagină pe pagină atunci când imprimați o foaie de lucru Microsoft Excel, aveți posibilitatea să inserați numere de pagină în anteturile sau subsolurile paginilor foii de lucru. Numerele de pagină pe care le inserați nu se afișează în foaia de lucru în vizualizarea Normal - ele se afișează numai în vizualizarea Aspect pagină și pe paginile imprimate.

Notă: Capturile de ecran din acest articol au fost efectuate în Excel 2016. Dacă aveți o altă versiune, vizualizarea poate fi ușor diferită, dar, dacă nu se semnalizează altfel, funcționalitatea este aceeași.

Adăugarea numerelor de pagină într-o singură foaie de lucru

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să inserați numere de pagină.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe Antet și subsol.

  Opțiunea Antet și subsol din fila Inserare

  Excel afișează foaia de lucru în vizualizarea Aspect pagină. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe Aspect pagină Buton WordArt în bara de stare pentru a afișa această vizualizare.

 3. În foaia de lucru, faceți clic pe Faceți clic pentru a adăuga un antet sau Faceți clic pentru a adăuga un subsol.

  Se va afișa instrumente antet și subsol, adăugând fila Proiect.

 4. Pentru a specifica unde doriți să apară numărul paginii în antet sau subsol, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta din antet sau subsol.

 5. În fila Proiect, în grupul Opțiuni antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagină.

  În Grupul elemente antet și subsol, faceți clic pe Număr pagină

  Substituentul &[Pagină] apare în secțiunea selectată.

  Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Pagina], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi, în grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagini.

  Substituentul &[Pagină] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată

 6. Faceți clic oriunde în afara zonei de antet sau subsol pentru a afișa numerele de pagini efective în vizualizarea Aspect pagină.

 7. După ce ați terminat de lucru în vizualizarea Aspect pagină, în fila Vizualizare, în grupul Vizualizări registru de lucru, faceți clic pe Normal.

  În fila Vizualizare, faceți clic pe Normal

  De asemenea, puteți face clic pe Normal Buton WordArt în bara de stare.

  Puteți să inserați numere de pagină pentru o foaie de lucru în vizualizarea Aspect pagină, unde le puteți vedea, sau să utilizați caseta de dialog Inițializare pagină dacă doriți să inserați numere de pagină pentru mai multe foi de lucru în același timp. Pentru alte tipuri de foi, cum ar fi foile de diagrame, puteți insera numere de pagină numai prin intermediul casetei de dialog Inițializare pagină.

Adăugarea numerelor de pagină în mai multe foi de lucru

Aveți posibilitatea să inserați numerele de pagină în mai multe foi de lucru în registrul de lucru utilizând caseta de dialog Inițializare pagină. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care au ambele două pagini lungime, prima foaie de lucru va conține două pagini numerotate 1 și 2. A doua foaie de lucru va conține, de asemenea, două pagini numerotate 1 și 2.

Sfat: Pentru a adăuga numere de pagină la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru, secvențial, trebuie să modificați numărul cu care începe fiecare foaie de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Setarea unui alt număr pentru pagina de început.

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă la care doriți să adăugați numere de pagină.

Pentru a selecta

Procedați astfel

O singură foaie

Faceți clic pe selectorul foii.

Faceți clic pe fila Foaie

Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

Faceți clic pe săgețile de defilare printre file

Două sau mai multe foi adiacente

Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.

Două sau mai multe foi neadiacente

Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.

Toate foile dintr-un registru de lucru

Faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.

Sfat: Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anularea grupării foilor.

 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Buton WordArt de lângă Inițializare pagină.

  Faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta jos al grupului Inițializare pagină

 2. În caseta de dialog Inițializare pagină, în fila Antet/Subsol, faceți clic pe Antet particularizat sau Subsol particularizat.

 3. Pentru a specifica unde anume în antet sau subsol va apărea numărul paginii, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga:, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta.

 4. Pentru a insera numerele, faceți clic pe butonul Inserare număr de pagină Buton WordArt .

  Substituentul &[Pagină] apare în secțiunea selectată.

  Note: 

  • Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Pagina], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi faceți clic pe butonul Inserare număr de pagini Buton WordArt .

  • Substituentul &[Pagină] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată.

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

Pentru a numerota toate paginile foii de lucru dintr-un registru de lucru în mod secvențial, adăugați mai întâi numere de pagină la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru, apoi folosiți următoarea procedură pentru a începe numerotarea paginilor în fiecare foaie de lucru cu numărul potrivit. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care se vor imprima amândouă ca două pagini, ați utiliza această procedură pentru a începe numerotarea paginilor pentru a doua foaie de lucru de la numărul 3.

 1. Pe fila Aspect pagină , în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe lansatorul casetei de Dialog Buton WordArt lângă Inițializare pagină.

  Faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta jos al grupului Inițializare pagină

 2. În fila Pagină, în caseta Numărul primei pagini, tastați numărul pe care doriți să-l utilizați pentru prima pagină.

  Pentru a utiliza sistemul de numerotare implicit, tastați Auto în caseta Numărul primei pagini.

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

Implicit, Excel numerotează și imprimă paginile de sus în jos, apoi de la stânga la dreapta în foaia de lucru, dar aveți posibilitatea să modificați direcția pentru a numerota și imprima paginile de la stânga la dreapta, apoi de sus în jos.

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să modificați ordinea de numerotare:

 2. Pe fila Aspect pagină , în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe lansatorul casetei de Dialog Buton WordArt lângă Inițializare pagină.

  Faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta jos al grupului Inițializare pagină

 3. În fila Foaie, sub Ordinea paginilor, faceți clic pe În jos, apoi lateral sau Lateral, apoi în jos.

  Direcția fiecărei opțiuni este afișată în caseta de examinare.

Ștergerea numerelor de pagină

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă pentru care doriți să eliminați numerele de pagină.

Pentru a selecta

Procedați astfel

O singură foaie

Faceți clic pe selectorul foii.

Faceți clic pe fila Foaie

Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

Faceți clic pe săgețile de defilare printre file

Două sau mai multe foi adiacente

Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.

Două sau mai multe foi neadiacente

Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.

Toate foile dintr-un registru de lucru

Faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.

Sfat: Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.

 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Buton WordArt de lângă Inițializare pagină.

  Faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta jos al grupului Inițializare pagină

 2. În fila Antet/Subsol, în caseta verticală Antet sau Subsol, faceți clic pe (niciunul).

  Notă: Poate fi necesar să defilați în partea de sus a listei pentru a face clic pe (niciunul).

Adăugarea numerelor de pagină

 1. Pe fila Inserare, faceți clic pe Antet și subsol.

  Excel modifică automat la vizualizarea aspect pagină.

 2. Pe fila Antet și subsol , faceți clic fie pe Antet sau subsol, apoi selectați formatul de număr pagină doriți.

  Apar în partea de sus a paginii imprimate numerele de pagină antet și subsol pagină numerele apar în partea de jos.

 3. Când ați terminat, puteți să fie rămâneți în vizualizarea aspect pagină sau puteți trece la Normal vizualizare, făcând clic pe Normal pe fila Vizualizare .

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

Puteți face foaia imprimată prima începe cu un număr de pagină decât 1. Acest lucru este util dacă există alte pagini imprimate, care va veni înainte de foaie. De exemplu, să imprime un document Word pagina 2, care va cont pentru paginile 1 și 2 și foaia Excel să porniți pe pagina 3.

 1. Pe fila Aspect pagină , faceți clic pe Inițializare pagină.

 2. Pe fila pagină , în caseta numărul primei pagini , tastați numărul pe care doriți pentru numărul primei pagini. De exemplu, dacă doriți ca primul număr de pagină pentru a fi 3, să tastați numărul 3.

 3. Faceți clic pe OK.

Dacă utilizați un format de număr de pagină care contorizează total de pagini, de exemplu: pagina 3 din 7, va trebui să efectuați o ajustare la al doilea număr. Această ajustare asigură care nu se termină până cu ceva de genul acesta: pagina 10 din 7.

 1. În Inițializare pagină, faceți clic pe fila Antet/subsol , și apoi faceți clic pe Antet particularizat sau Subsol particularizat.

 2. După ce pagina & [pagina] din & [pagini], tastați semnul plus (+) și apoi introduceți numărul de pagini care precedă primul număr pagină.

  De exemplu, dacă 3 este primul număr pagină, trebuie să includă 2 pagini din numărul total de pagini. Astfel încât să tastați un + 2 la sfârșitul: pagina & [pagina] din & [pagini] + 2 , apoi faceți clic pe OK.

 3. Faceți clic pe OK din nou.

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

 1. Pe fila Aspect pagină , faceți clic pe Inițializare paginăși apoi faceți clic pe foaie.

 2. Sub ordinea paginilor, selectați numerotarea ordinea dorită.

Eliminarea numerelor de pagină

 1. Pe fila Aspect pagină , faceți clic pe Inițializare paginăși apoi faceți clic pe Antet/subsol.

 2. Sub Antet sau subsol, selectați (fără).

  Poate fi necesar să defilați pentru a găsi (fără) în partea de sus a listei.

Adăugarea numerelor de pagină

 1. În fila aspect , sub Inițializare pagină, faceți clic pe Antet și subsol.

 2. În meniul pop-up sub Antet sau subsol, selectați formatul de număr pagină pe care doriți să îl adăugați.

  Antet formatele apar în partea de sus a paginii imprimate și formate de subsol apar în partea de jos.

  Sfaturi: 

  • Puteți vedea cum va apărea numerele de pagină, vizualizând foaia în modul de previzualizare. Pe fila aspect , sub imprimare, faceți clic pe examinare.

  • Pentru a adăuga numere de pagină pe mai multe foi din registrul de lucru în același timp, selectați foi doriți înainte să faceți clic pe Antet și subsol. Formatul de număr pagină alegeți va fi aplicat la foile selectate toate.

  • Puteți crea un complet personalizat antet sau subsol cu numerele de pagină făcând clic pe Particularizarea antetului sau Subsolului Particularizarea, urmând instrucțiunile.

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

 1. În fila aspect , sub Inițializare pagină, faceți clic pe Antet și subsol.

 2. Adăugarea numerelor de pagină în formatul dorit.

 3. Faceți clic pe Particularizare antet sau Subsol Particularizarea, în funcție de unde apar numerele de pagină.

 4. Căutați pagina număr cod & [pagina], și faceți clic imediat după el pentru a muta punctul de inserare în această locație.

 5. Tastați un semn plus (+) și apoi introduceți numărul de pagini după care doriți să avanseze pagina de început. De exemplu, pentru a începe la pagina 4, care sunt crescătoare numărul paginii de pornire prin trei pagini, astfel încât tastați + 3. Codul apare acum ca & [pagina] + 3.

 6. Faceți clic pe OK.

  În caseta Antet sau subsol , prima nou se afișează pagina de antet sau subsol.

  Notă: Dacă doriți să utilizați un format de număr de pagină care include numărul total de pagini, cum ar fi pagina 4 din 7, asigurați-vă că, de asemenea, adăugați semnul plus (+) și mări număr de pagină în codul total pagini, & [pagini].

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

 1. În fila aspect , sub Inițializare pagină, faceți clic pe Antet și subsol.

 2. Pe fila foaie , sub ordinea paginilor, selectați numerotarea ordinea dorită.

Eliminarea numerelor de pagină

 1. În fila aspect , sub Inițializare pagină, faceți clic pe Antet și subsol.

 2. În meniul pop-up sub Antet sau subsol, selectați (fără).

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×