Inserarea, modificarea sau ștergerea unui câmp Memo

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Utilizați un câmp Memo când aveți nevoie să stocați volume mari de text într-o bază de date. Acest subiect explică modul în care se utilizează Microsoft Office Access 2007 pentru a adăuga un câmp memo la tabele noi și existente din baze de date.

În acest articol

Înțelegerea câmpurile de tip Memo

Adăugarea unui câmp Memo în vizualizarea foaie de date

Adăugarea unui câmp Memo în vizualizarea proiect

Ștergerea unui câmp Memo

Referințe de Proprietăți câmp memo

Despre câmpurile Memo

Dacă Access este un program nou pentru dvs., rețineți că datele dintr-o bază de date se află într-unul sau mai multe tabele. Aveți posibilitatea să vizualizați informațiile într-o foaie de date — o grilă care seamănă cu o foaie de lucru Excel — sau într-un formular sau raport de intrare de date, dar datele se află cu adevărat într-unul sau mai multe tabele. La rândul său, fiecare tabel constă într-un set de câmpuri (coloane), iar fiecare câmp este setat să accepte un anumit tip de date. De exemplu, setați un câmp la tipul de date Dată/Oră atunci când trebuie să stocați date și ore, și setați un câmp la tipul de date Memo atunci când trebuie să stocați volume mari de text.

Specificațiile câmpului Memo

Câmpurile Memo din Office Access 2007 pot stoca până la un 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de stocare (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control într-un formular sau raport. În plus, aveți posibilitatea să aplicați formatare de tip text îmbogățit pentru date într-un câmp Memo. De exemplu, aveți posibilitatea să setați culori, să modificați fonturi și să transformați datele în aldine sau italice.

Pentru mai multe informații despre cum să formatați text îmbogățit date într-un câmp Memo, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Moduri de creare a unui câmp Memo

Office Access 2007 furnizează mai multe moduri de adăugare a unui câmp Memo la un tabel nou sau existent:

 • Vizualizarea Foaie de date    Aveți posibilitatea să adăugați un câmp Memo la un tabel nou sau existent în vizualizarea Foaie de date adăugând un câmp nou, apoi lipind mai mult de 256 de caractere de text într-un rând necompletat din câmp sau selectând tipul de date Memo dintr-o listă verticală.

 • Vizualizarea proiect    Utilizați vizualizarea proiect, când doriți să adăugați un câmp Memo, activarea editării de text îmbogățit pentru câmpul și setați proprietăți care nu puteți seta în vizualizarea proiect, cum ar fi o valoare implicită. Pentru mai multe informații despre proprietățile pe care le puteți seta pentru un câmp Memo, consultați secțiunea referințe de proprietate de câmp Memo.

Utilizați oricare dintre aceste tehnici atunci când creați tabele și când modificați tabele existente.

Începutul paginii

Adăugarea unu câmp Memo în vizualizarea Foaie de date

Pașii din această secțiune explică modul în care se adaugă un câmp Memo la un tabel nou sau existent din vizualizarea Foaie de date. Dacă sunteți la început cu Access, o foaie de date este o grilă similară cu o foaie de lucru Excel.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 4. Dacă este necesar, defilați orizontal la primul câmp necompletat.

  În mod implicit, Access afișează Adăugare câmp nou în rândul antet al tuturor câmpurilor noi, astfel:

  Un câmp nou într-o foaie de date

 5. Faceți dublu clic pe rândul antet și introduceți un nume pentru câmpul nou.

  De obicei, pentru un câmp de tip Memo se aplică nume precum "Comentarii" sau "Note".

 6. Selectați primul rând necompletat sub antet, apoi introduceți un bloc de text mai lung de 256 de caractere.

  Access aplică tipul de date Memo pentru acel câmp, deoarece câmpul conține mai multe de 256 de caractere. Ca alternativă, aveți posibilitatea să lipiți mai mult de 256 de caractere de date text în primul rând.

 7. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Access deschide tabelul nou în vizualizarea Foaie de date.

 4. Faceți dublu clic pe rândul antet pentru primul câmp de tabel (cel etichetat Adăugare câmp nou), apoi tastați numele pentru câmp. De obicei, pentru un câmp de tip Memo se aplică nume precum "Comentarii" sau "Note".

 5. Selectați primul rând necompletat sub antet, apoi introduceți un bloc de text mai lung de 256 de caractere. Access aplică tipul de date Memo pentru acel câmp, deoarece câmpul conține mai multe de 256 de caractere. Ca alternativă, aveți posibilitatea să lipiți mai mult de 256 de caractere de date text în primul rând.

 6. Salvați modificările.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Memo în vizualizarea Proiectare

Utilizați vizualizarea Proiectare atunci când trebuie să adăugați un câmp Memo la un tabel nou sau existent, apoi să setați câmpul să accepte formatare cu text îmbogățit. Pașii din această secțiune explică modul în care se adaugă un câmp Memo la tabele noi sau existente și cum se setează câmpul Memo pentru formatare cu text îmbogățit.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 4. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat și introduceți un nume pentru câmp. De obicei, pentru un câmp de tip Memo se aplică nume precum "Comentarii" sau "Note".

 5. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Memo din listă.

 6. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

 4. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document pentru tabelul nou, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 5. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat și introduceți un nume pentru câmp. De obicei, pentru un câmp de tip Memo se aplică nume precum "Comentarii" sau "Note".

 6. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Memo din listă.

 7. Salvați modificările și continuați cu pașii următori dacă doriți să activați editarea cu text îmbogățit.

Activarea editării cu text îmbogățit

 • Sub Proprietăți câmp, în fila General, găsiți caseta de proprietăți Format text și modificați valoarea din Text simplu în Text îmbogățit.

Notă: Dacă legați o casetă text la câmpul Memo, trebuie să setați proprietatea Format text a casetei text la Text îmbogățit.

Pentru informații despre formatarea datelor ca text îmbogățit, consultați articolele formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte și introducerea sau editarea datelor într-un control sau o coloană care acceptă text îmbogățit.

Începutul paginii

Ștergerea unui câmp Memo

Aveți posibilitatea să utilizați vizualizarea Foaie de date pentru a elimina un câmp Memo dintr-un tabel. Cu toate acestea, când ștergeți un câmp memo care conține date, pierdeți datele permanent. Ștergerea nu poate fi anulată. Din acest motiv, se recomandă să creați copii de rezervă pentru baza de date înainte să ștergeți orice câmpuri di tabel sau alte componente ale bazei de date.

Ștergerea unui câmp Memo din vizualizarea Foaie de date

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 4. Găsiți câmpul Memo, faceți clic cu butonul din dreapta pe rândul antet (numele), apoi faceți clic pe Ștergere coloană.

 5. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Ștergerea unui câmp Memo în vizualizarea Proiectare

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Proiectare.

 4. Faceți clic pe selectorul de rând (pătratul necompletat) de lângă câmpul Memo, apoi apăsați DELETE.

  -sau-

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul de rânduri, apoi faceți clic pe Ștergere rânduri.

 5. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Începutul paginii

Referințe pentru proprietățile câmpului Memo

Când utilizați vizualizarea Proiectare pentru a adăuga un câmp Memo la un tabel, aveți posibilitatea să setați și să modificați un număr de proprietăți pentru câmp. Acest tabel listează proprietățile câmpului Memo și descrie ce face fiecare, inclusiv implicațiile setării și modificării proprietăților.

Proprietate

Utilizare

Format

Introduceți caractere de formatare particularizată pentru a defini un format particularizat. Formatele definite aici apar în foi de date, formulare și rapoarte.

Pentru mai multe informații despre formatele particularizate, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Legendă

Specifică numele câmpului Text. Proprietatea acceptă până la 2.048 de caractere. Dacă nu specificați o legendă, Access aplică numele de câmp implicit.

Valoare implicită

Specifică valoarea care apare în mod automat într-un câmp când creați o înregistrare nouă. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați o valoare cum ar fi "Se introduce până la 65 KO de text." Acest lucru amintește utilizatorilor că lucrează cu un câmp Memo. Lungimea maximă (valoarea implicită): 255 caractere.

Regulă de validare

Specifică cerințele pentru datele introduse într-o înregistrare, câmp sau control. Când introduceți date care încalcă regula definită pentru câmp, aveți posibilitatea să utilizați proprietatea Validare text pentru a specifica mesajul de eroare rezultat. Lungime maximă: 2.048 caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Text de validare

Specifică textul din mesajul de eroare care se afișează când utilizatorul încalcă o regulă de validare. Lungime maximă: 255 de caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Necesar

Când este setat la Da, trebuie să introduceți o valoare în câmp sau în orice controale legate la câmp și că valoarea nu poate fi nulă.

Se permite lungime zero

Când este setată la Da, se pot introduce șiruri de lungime zero într-un câmp. Un șir de lungime zero nu conține caractere și îl utilizați pentru a indica faptul că știți că nu există valori pentru un câmp. Un șir de lungime zero se introduce prin tastarea a două ghilimele duble fără spațiu între ele ("").

Indexat

Utilizați indexurile pentru a crește viteza operațiunilor de interogare, sortare și grupare executate pentru volume mari de date. De asemenea, se utilizează pentru a împiedica utilizatorii de la introducerea informațiilor dublură. Opțiuni:

 • Nu    Dezactivează indexarea (implicit)

 • Da (se permit dubluri)    Indexează câmpul și permite valori dublate. De exemplu, pot exista nume și prenume dublate.

 • Da (Fără dubluri)    Indexează câmpul și nu permite valori dublate.

Compresie Unicode

Access utilizează Unicode pentru a reprezenta datele în câmpurile Text, Memo și Hyperlink. Unicode ocupă mai mult spațiu deoarece utilizează 2 octeți pentru fiecare caracter în loc de unu. Pentru a reduce dimensiunea fișierului, valoarea implicită a proprietății Compresie Unicode pentru un câmp Text, Memo sau Hyperlink este Da. Când este setată la Da, orice caracter al cărui prim octet este 0 este comprimat atunci când este stocat și decomprimat atunci când este regăsit.

Datele într-un câmp Memo nu sunt compresate decât dacă necesită 4,096 octeţi sau mai puţin din spaţiul de memorare după compresie. Ca rezultat, conţinutul unui câmp Memo poate fi compresat într-o înregistrare, dar nu poate fi compresat în altă înregistrare.

Mode IME

Specificați un Editor metodă de intrare, un instrument pentru utilizarea versiunilor de Access în limba engleză cu fișierele create în limba japoneză sau coreeană. Valoare implicită: Fără control. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Mod propoziție IME

Specifică tipurile de date care pot fi introduse cu un Editor metodă de intrare. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Etichete inteligente

Specificați una sau mai multe etichete inteligente pentru câmp și orice controale legate la câmp. Etichetele inteligente sunt componente care recunosc tipurile de date dintr-un câmp și permit executarea de acțiuni pe baza tipului respectiv. De exemplu, într-un câmp Adresă de poștă electronică, o etichetă inteligentă poate începe un mesaj nou de poștă electronică sau adăuga adresa la o listă de persoane de contact.

Faceți clic pe Butonul Generator pentru a vedea o listă de etichete inteligente disponibile.

Format text

Activează sau dezactivează editarea text îmbogățit. Selectați Text îmbogățit pentru a activa editarea text îmbogățit.

Notă: Dacă activați editarea text îmbogățit pentru un câmp, apoi legați un control casetă text la câmp, trebuie să activați editarea text îmbogățit și pentru controlul respectiv.

Pentru mai multe informații despre activarea editarea de text îmbogățit pentru un control, apoi, în utilizând formatarea în general, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Aliniere text

Specifică alinierea datelor într-un câmp Memo. Aveți următoarele opțiuni:

 • General    Aliniază textul la stânga, numerele și datele la dreapta

 • La stânga    Aliniază textul, datele și numerele la stânga

 • La centru    Centrează textul, datele și numerele

 • La dreapta    Aliniază textul, datele și numerele la dreapta

 • Distribuire    Distribuie textul, datele și numerele în mod egal în ambele părți ale câmpului sau ale casetei text.

Numai adăugare

Determină dacă se urmăresc sau nu modificările aduse valorii câmpului. Există două setări:

 • Da Urmărește modificările. Pentru a vizualiza istoricul valorii câmp, faceți clic dreapta pe câmp, apoi faceți clic pe Afișare istoric coloane.

 • No Nu urmărește modificările.

  Avertisment: Setarea acestei proprietăți la Nu șterge tot istoricul existent al valorii câmp.


Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×