Inserarea, crearea, sau ștergerea unui câmp ce stochează valori de tip dată

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Se poate adăuga un câmp Dată/Oră la un tabel când este necesară stocarea de date și ore. Se pot utiliza date de tip dată și oră dintr-o varietate de motive personale și de afaceri, cum ar fi zile de naștere, informații de livrare și facturare și cartele orare. Acest articol explică modul cum se utilizează Microsoft Office Access 2007 pentru a adăuga și a șterge un câmp Dată/Oră în tabele noi sau existente în baza de date.

Notă: Acest articol vă arată cum să introduceți date într-un câmp dată/oră. Pentru mai multe informații despre modalitățile de a utiliza câmpuri dată/oră, consultați articolul Introduceți o valoare dată sau oră.

În acest articol

Înțelegerea câmpuri dată/oră

Adăugarea unui câmp dată/oră în vizualizarea foaie de date

Adăugarea unui câmp dată/oră în vizualizarea proiect

Ștergerea unui câmp dată/oră

Referințe de Proprietăți câmp dată/oră

Înțelegerea câmpurilor Dată/Oră

Dacă sunteți începător în ceea ce privește Office Access 2007, rețineți că datele din baze de date sunt stocate în mai multe tabele. Se pot vizualiza informațiile într-o foaie de date — o grilă asemănătoare unei Microsoft Office Excel 2007 foi de lucru — sau într-un raport sau formular IntrareDate, dar în cele din urmă datele se regăsesc într-unul sau mai multe tabele. La rândul lui, fiecare tabel este format dintr-un set de câmpuri (coloane), și fiecare câmp este setat să accepte un tip de date specific. De exemplu, se setează un câmp la tipul de date Dată/Oră când este necesară stocarea de date și ore, și acelea sunt singurele tipuri de valori pe care le acceptă câmpul.

Specificații câmp Dată/Oră

La utilizarea unei baze de date Access, se pot vizualiza valori de tip dată și oră în orice format, cum ar fi formatul European (28.11.2006 sau 28-11-2006), un format Asiatic (28/11/2006) sau formatul SUA (11/28/2006).

Indiferent de modul în care Access formatează datele de tip dată și oră, și indiferent de modul în care se introduc datele de tip dată și oră, câmpurile Dată/Oră stochează datele și orele ca numere în virgulă mobilă cu dublă precizie  — un sistem numit și date seriale. Următoarea ilustrație reprezintă o valoare de tip dată și oră serială obișnuită.

Număr cu dublă precizie

Partea întreagă a valorii, din stânga punctului zecimal, reprezintă data. Partea fracționară, din dreapta punctului zecimal, reprezintă ora.

Numărul din această ilustrație reprezintă 24 Decembrie 2003, ora 9:00 P.M. Componenta dată reprezintă numărul de zile întregi ce au trecut de la data "de bază" 12/30/1899. În acest exemplu, au trecut 37,979 de zile da la 12/30/1899 până la 12/24/2003. Componenta timp reprezintă o fracțiune a unei zile cu 24 de ore. Astfel, o valoare 0.875 înmulțită cu 24 de ore reprezintă 21 de ore sau ora 9:00 P.M.

Valori negative în componenta dată reprezintă date anterioare datei de bază. De exemplu, valoarea -1 pentru componenta datei semnifică o zi anterioară datei de bază sau 12/29/1899.

Valorile de dată valide se găsesc între -657,434 (1 Ianuarie, 100 e.n.) și 2,958,465 (31 Decembrie, 9999 e.n.). Valorile de timp valide se găsesc între 0.0 și 0.9999 sau 23:59:59.

Stocarea valorilor de tip dată și oră sub formă de numere permit efectuarea unui număr de calcule asupra datelor de tip dată și oră. De exemplu, se poate calcula numărul total de ore lucrate (pentru o cartelă orară) sau se poate determina vârsta unei facturi.

Formate pentru câmpurile Dată/Oră

Se pot utiliza două tipuri de formate extinse pentru un câmp Dată/Oră: formatare la introducerea datelor și formatare la afișare. Se poate utiliza o mască intrare — un set de caractere literale și substituente  — când este necesară furnizarea formatării datelor de intrare. Se utilizează formatele de afișare pentru a controla modul de vizualizare în foi de date, formulare și rapoarte. Access oferă două tipuri de formate de afișare: un set de formate predefinite ce se selectează dintr-o listă și posibilitatea de creare a unui format particularizat.

Pentru mai multe informații despre utilizarea formatări predefinite și personalizate, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Pentru informații despre măștile de intrare, consultați articolul crearea unei măști de intrare pentru a introduce câmp sau a controla valorile dintr-un anumit format.

Metode pentru crearea unui câmp Dată/Oră

Office Access 2007 furnizează câteva metode pentru adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel nou sau existent:

 • Vizualizare foaie de date    Se poate adăuga un câmp Dată/Oră la un tabel nou sau existent în Vizualizare foaie de date prin adăugarea unui nou câmp și introducerea manuală a unei date sau prin copierea sau lipirea unei date. De asemenea, se poate selecta tipul de dată dintr-o listă-verticală și setarea proprietăților cum ar fi Necesar, ce obligă utilizatorul să introducă o valoare în câmp și Unic, ce obligă utilizatorul să introducă o valoare nedublată în câmp.

 • Vizualizare proiect    Se utilizează Vizualizare proiect pentru a adăuga un câmp Dată/Oră și pentru a seta proprietăți pentru câmp ce nu se pot seta în Vizualizare foaie de date, inclusiv măști de intrare și valori implicite.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Dată/Oră într-o Vizualizare foaie de date

Pașii din această secțiune explică cum se adaugă un câmp Dată/Oră la un tabel existent și la un tabel nou în Vizualizare foaie de date. Dacă sunteți începător în ceea ce privește Access, o foaie de date arată similară cu o Office Excel 2007 foaie de lucru.

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 4. Dacă este necesar, defilați orizontal la primul rând necompletat. În mod implicit, Access afișează Adăugare câmp nou în rândul antet al tuturor câmpurilor noi, astfel:

  Un câmp nou într-o foaie de date

 5. Faceți dublu clic pe rândul antet și tastați un nume pentru noul câmp.

 6. Selectați primul rând necompletat de sub antet și tastați o dată.

  -sau-

  Lipiți o dată în primul rând.

  -sau-

  În fila Foaie de date, în grupul Tipuri de date & Formatare, din lista Tip de date selectați Dată/Oră.

 7. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Access deschide tabelul nou în vizualizarea Foaie de date. Această ilustrație arată un tabel nou:

  Un tabel nou, necompletat dintr-o bază de date nouă

 4. Faceți clic pe Salvare Imagine buton și în caseta de dialog Salvare ca , introduceți un nume pentru tabelul nou.

 5. Faceți dublu clic pe rândul antet al primului câmp din tabel (cel numit Adăugare câmp nou) și tastați un nume pentru câmp.

 6. Selectați primul rând necompletat de sub antet și tastați o dată. Access deduce automat tipul de date Dată/Oră la introducerea unei date.

  -sau-

  Lipiți o dată în primul rând.

  -sau-

  În fila Foaie de date, în grupul Tip de date & Formatare, din lista Tip de date selectați Dată/Oră.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Dată/Oră în Vizualizare proiect

Utilizați vizualizarea proiect pentru a adăuga un câmp dată/oră într-un tabel nou sau existent, apoi pentru a seta sau modifica Vizualizați proprietățile câmpului că nu puteți să setați sau să modificați în foaie de date. De exemplu, puteți specifica o mască de intrare sau o regulă de validare. Pentru mai multe informații despre măștile de intrare și a altor proprietăți, consultați secțiunea referințe de proprietate de câmp dată/oră.

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să îl modificați și apoi faceți clic pe Vizualizare proiect Imagine buton .

 4. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat, și tastați un nume pentru câmp.

 5. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Dată/Oră din listă.

 6. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

 4. Faceți clic pe Salvare Imagine buton și în caseta de dialog Salvare ca , introduceți un nume pentru tabelul nou.

 5. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document a tabelului nou, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 6. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat, și tastați un nume pentru câmp.

 7. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Dată/Oră din listă.

 8. Salvați modificările. Pentru a seta proprietățile câmpului, lăsați tabelul deschis în Vizualizare proiect și continuați la pașii următori.

Setarea sau schimbarea proprietăților câmpului

 1. În fila Generale din secțiunea de jos din proiectare tabel, sub Proprietăți câmp, localizați proprietatea pe care doriți să o modificați.

 2. Selectați câmpul din dreptul numelui proprietății. În funcție de proprietate, se poate efectua una din următoarele activități:

  • Introducerea de date (cum ar fi text implicit sau o mască intrare).

  • Pornirea fie a Generatorului de expresii fie a Expertului mască de intrare.

  • Afișați caseta de dialog Etichete inteligente , făcând clic pe Butonul Generator lângă caseta de proprietăți.

  • Selectați o opțiune din listă.

   Pentru informații referitoare la modul de utilizare al fiecărei proprietăți de câmp, selectați proprietatea si apăsați F1.

Începutul paginii

Ștergerea unu câmp Dată/Oră

Se poate utiliza Vizualizare foaie de date sau Vizualizare proiect pentru a șterge un câmp Dată/Oră dintr-un tabel. Totuși, la ștergerea unui câmp Dată/Oră ce conține date, se pierd acele date permanent — nu se poate anula ștergerea. Din acest motiv, ar trebui să faceți copie de rezervă la baza de date înainte de a șterge un câmp de tabel sau alte componente ale bazei date.

Ștergerea unu câmp Dată/Oră dintr-o Vizualizare foaie de date

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în Vizualizare foaie de date.

 4. Localizați câmpul Dată/Oră, faceți clic dreapta pe rândul antet (nume) și faceți clic pe Ștergere coloană.

 5. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Ștergerea unu câmp Dată/Oră dintr-o Vizualizare proiect

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să îl modificați și apoi faceți clic pe Vizualizare proiect Imagine buton .

  Access deschide tabelul în Vizualizare proiect.

 4. Faceți clic pe selectorul de rânduri (pătratul necompletat) din dreptul câmpului Dată/Oră, și apăsați pe DELETE.

  -sau-

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul de rânduri, apoi faceți clic pe Ștergere rânduri.

 5. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Începutul paginii

Referințe proprietăți pentru câmpul Dată/Oră

La utilizarea Vizualizării proiect pentru adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel, se poate seta și schimba un număr de proprietăți pentru câmp. Acest tabel listează proprietățile câmpului Dată/Oră și descrie ceea ce face fiecare, inclusiv implicațiile pe care le are setarea sau modificarea acestora.

Proprietate

Utilizare

Format

Introduceți caracterele de formatare particularizate pentru a defini un format de afișare. Formatele definite aici apar în foile de date, formulare și rapoarte. Pentru mai multe informații despre formatele particularizate, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Mască intrare

Puteți introduce un șir de mască de intrare, sau faceți clic pe Butonul Generator pentru a porni Expertul mască de intrare.

Pentru mai multe informații despre crearea și utilizarea măștilor de intrare, consultați articolele crearea unei măști de intrare pentru a introduce valori de câmp sau control într-un anumit format și formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Legendă

Precizează numele câmpului Dată/Oră. Dacă nu se specifică o legendă, Access aplică numele de câmp implicit.

Valoare implicită

Specifică valoarea ce apare automat într-un câmp la crearea unei noi înregistrări. De exemplu, se poate introduce o funcție cum ar fi Date() pentru a afișa automat data de azi.

Regulă de validare

Specifică cerințele pentru datele introduse într-o înregistrare întreagă, într-un câmp individual sau într-un control de pe un formular sau raport. Când un utilizator introduce date ce încalcă regula, se poate utiliza proprietatea Text de validare pentru a specifica mesajul de eroare rezultat. Lungimea maximă: 2,048 de caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Text de validare

Specifică textul din mesajul de eroare care se afișează când utilizatorul încalcă o regulă de validare. Lungime maximă: 255 de caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Necesar

Când această proprietate este setată la Da, trebuie introdusă o valoare în câmp sau în oricare control care este legat la câmp. În plus, valoarea nu poate fi nulă.

Indexat

Se utilizează un index pentru accelerarea interogărilor, operațiunilor de sortare și grupare ce sunt efectuate asupra unor volume mari de date. De asemenea, se poate utiliza un index pentru a împiedica utilizatorii să introducă valori dublate. Opțiuni:

 • Nu     Dezactivează indexarea (implicit)

 • Da (se permit dubluri)     Indexează câmpul și permite valori dublate. De exemplu, pot exista nume și prenume dublate.

 • Da (Fără dubluri)    Indexează câmpul și nu permite valori dublate.

Mode IME

Specifică un Editor de metodă intrare, un instrument pentru utilizarea versiunilor Access în limba engleză cu fișiere create în versiunile de Access în limba japoneză sau coreeană. Valoare: Fără control. Pentru mai multe informații despre utilizarea aceste proprietăți, apăsați F1.

Mod propoziție IME

Specifică tipul de date ce se pot introduce prin utilizarea unui Editor de metodă intrare. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Etichete inteligente

Specifică una sau mai multe etichete inteligente pentru câmp sau orice control care este legat la câmp. Etichetele inteligente sunt componente ce recunosc tipurile de date dintr-un câmp și permit efectuarea unei acțiuni în funcție de acel tip. De exemplu, se poate selecta un câmp Dată/Oră și utiliza o etichetă inteligentă pentru a deschide agenda personal.

Faceți clic pe Butonul Generator lângă caseta de proprietăți pentru a vedea o listă de etichete inteligente disponibile.

Aliniere text

Specifică alinierea datelor dintr-un câmp Dată/Oră. Opțiuni:

 • General     Aliniază textul la stânga, numerele și datele la dreapta.

 • La stânga     Aliniază textul, datele și numerele la stânga.

 • La dreapta     Aliniază textul, datele și numerele la dreapta.

 • La centru     Centrează textul, datele și numerele.

 • Distribuit     Aliniază la stânga-dreapta tot textul, datele și numerele în mod egal între ambele margini ale casetei text.

Afișare Selecție date

Afișează sau ascunde un control calendar pop-up care se afișează când utilizatori fac clic pe câmpurile Dată/Oră. Implicit: Pentru datele. Selectați Niciodată pentru a ascunde controlul.

Notă: Dacă utilizați o mască de intrare pentru un câmp Dată/Oră, controlul Selector dată nu este disponibil, indiferent de cum setați această proprietate.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×