Inserarea, crearea sau ștergerea unui câmp care stochează date text

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Adăugați un câmp Text la un tabel atunci când trebuie să stocați volume mai mici de date text, cum ar fi nume, adrese și numere de telefon. Acest articol explică modul în care se utilizează Microsoft Office Access 2007 pentru a adăuga și a șterge un câmp Text în tabele noi sau existente dintr-o bază de date.

În acest articol

Înțelegerea câmpurile Text

Adăugarea unui câmp Text în vizualizarea foaie de date

Adăugarea unui câmp Text în vizualizarea proiect

Ștergerea unui câmp Text

Referințe de Proprietăți câmp text

Despre câmpurile Text

Dacă Office Access 2007 este un program nou pentru dvs., rețineți că datele dintr-o bază de date se află într-unul sau mai multe tabele. Aveți posibilitatea să vizualizați informațiile într-o foaie de date — o grilă care seamănă cu o foaie de lucru Microsoft Office Excel 2007 — sau într-un formular sau raport de intrare de date, dar datele se află cu adevărat într-unul sau mai multe tabele. La rândul său, fiecare tabel constă într-un set de câmpuri (coloane), iar fiecare câmp este setat să accepte un anumit tip de date. De exemplu, setați un câmp la tipul de date Dată/Oră atunci când trebuie să stocați date și ore, și setați un câmp la tipul de date Text atunci când trebuie să stocați date text, cum ar fi nume, adrese sau numere de telefon. Dacă aveți nevoie să stocați volume mari de text (mai mult de 256 de caractere), setați câmpul la tipul de date Memo.

Specificațiile câmpului Text

Câmpurile Text din Office Access 2007 pot stoca până la 256 de caractere alfanumerice. Aveți posibilitatea să afișați toate cele 256 de caractere în câmpul tabelului și într-un control într-un formular sau raport. Spre deosebire de câmpurile Memo, nu aveți posibilitatea să aplicați formatare de tip text îmbogățit datelor dintr-un câmp Text. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să aplicați formatări de afișare particularizată și să aplicați măști de intrare pentru a controla modul în care utilizatorii introduc date.

Pentru mai multe informații despre formatarea datelor de Text, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte. Pentru informații despre măștile de intrare, consultați articolul crearea unei măști de intrare pentru a introduce câmp sau a controla valorile dintr-un anumit format.

Metode de creare a câmpului Text

Office Access 2007 furnizează mai multe moduri de adăugare a unui câmp Text la un tabel nou sau existent:

 • Vizualizarea Foaie de date    Aveți posibilitatea să adăugați un câmp Text la un tabel nou sau existent în vizualizarea Foaie de date adăugând un câmp nou, apoi tastând text într-un rând necompletat din câmp sau lipind până la 256 de caractere de text într-un rând necompletat. De asemenea, se poate selecta tipul de date dintr-o listă verticală și se pot seta proprietăți cum ar fi Necesar, care obligă utilizatorul să introducă date în câmp și Unic, care obligă utilizatorul să introducă o valoare care nu are dubluri în câmp.

 • Vizualizarea proiect    Utilizați vizualizarea proiect, pentru a adăuga un câmp Text și să setați proprietățile pentru câmpul pe care nu puteți seta în vizualizarea foaie de date. Aceste proprietăți includ măștile de intrare și o valoare implicită pentru câmp. Pentru mai multe informații despre proprietățile câmpului pe care le puteți seta în vizualizarea proiect, consultați referințe de Proprietăți câmp Text la finalul acestui articol.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Text în vizualizarea Foaie de date

Pașii din această secțiune explică modul în care se adaugă un câmp Text la un tabel nou sau existent din vizualizarea Foaie de date. Dacă sunteți la început cu Access, o foaie de date este o grilă similară cu o foaie de lucru Office Excel 2007.

Adăugarea unui câmp Text la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 4. Dacă este necesar, defilați orizontal la primul rând necompletat. În mod implicit, Access afișează Adăugare câmp nou în rândul antet al tuturor câmpurilor noi.

 5. Faceți dublu clic pe rândul antet, apoi tastați un nume pentru câmpul nou.

 6. Selectați primul rând necompletat sub antet, apoi tastați un bloc de text sau o combinație de text și numere. Se pot introduce până la 256 de caractere. Access desemnează tipul de date Text pentru câmp atunci când introduceți textul sau amestecul de text și numere și nu introduceți mai mult de 256 de caractere. Dacă introduceți mai mult de 256 de caractere, Access desemnează tipul de date Memo.

  - sau -

  Lipiți până la 256 de caractere de date text în primul rând.

 7. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Text la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Access deschide tabelul nou în vizualizarea Foaie de date. Această ilustrație arată un tabel nou:

  Un tabel nou, necompletat dintr-o bază de date nouă

 4. Faceți clic pe Salvare imagine buton și în caseta de dialog Salvare ca , introduceți un nume pentru tabelul nou.

 5. Faceți dublu clic pe rândul antet pentru primul câmp de tabel (cel etichetat Adăugare câmp nou), apoi tastați numele pentru câmp.

 6. Selectați primul rând necompletat sub antet, apoi tastați un bloc de text sau o combinație de text și numere. Se pot introduce până la 256 de caractere. Access desemnează tipul de date Text pentru câmp atunci când introduceți textul sau amestecul de text și numere și nu introduceți mai mult de 256 de caractere. Dacă introduceți mai mult de 256 de caractere, Access desemnează tipul de date Memo.

  - sau -

  Lipiți până la 256 de caractere de date text în primul rând.

  - sau -

  În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, în Tip de date, selectați Text.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Text în vizualizarea Proiectare

Utilizați vizualizarea Proiectare pentru a adăuga un câmp Text la un tabel nou sau existent, apoi pentru a seta sau a modifica proprietățile care nu se pot seta sau modifica în vizualizarea Foaie de date. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați o mască de intrare sau o valoare implicită. Pașii din această secțiune explică modul în care se adaugă un câmp Text și cum se setează proprietățile câmpului.

Adăugarea unui câmp Text la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 4. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat, apoi tastați un nume pentru câmp.

 5. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Text din listă.

 6. Salvați modificările.

Adăugarea unui câmp Text la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

 4. Faceți clic pe Salvare imagine buton și în caseta de dialog Salvare ca , introduceți un nume pentru tabelul nou.

 5. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document a tabelului nou, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 6. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat, apoi tastați un nume pentru câmp.

 7. Selectați celula adiacentă în coloana Tip de date, apoi selectați Text din listă.

 8. Salvați modificările. Dacă doriți să setați proprietățile câmpului, lăsați tabelul deschis în vizualizarea Proiectare și treceți la pașii următori.

Setarea sau modificarea proprietăților câmpului

 1. În fila General din secțiunea de jos din proiectantul de tabel, sub Proprietăți câmp, localizați proprietatea pe care doriți să o modificați.

 2. Selectați câmpul de lângă nume proprietate. În funcție de proprietate, să introduceți date (cum ar fi textul implicit sau o mască de intrare), porni generatorul de expresii, făcând clic pe Butonul Generator , sau selectați o opțiune dintr-o listă.

  Pentru mai multe informații despre utilizarea fiecărei proprietăți de câmp, selectați proprietatea, apoi apăsați F1.

Începutul paginii

Ștergerea unui câmp Text

Aveți posibilitatea să utilizați vizualizarea Foaie de date pentru a șterge un câmp Text dintr-un tabel. Cu toate acestea, când ștergeți un câmp Text care conține date, pierdeți datele permanent — ștergerea nu poate fi anulată. Din acest motiv, se recomandă să creați copii de rezervă pentru baza de date înainte să ștergeți orice câmpuri din tabel sau alte componente ale bazei de date.

Ștergerea unui câmp Text în vizualizarea Foaie de date

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să-l modificați.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 4. Găsiți câmpul Text, faceți clic cu butonul din dreapta pe rândul antet (numele), apoi faceți clic pe Ștergere coloană.

Ștergerea unui câmp Text în vizualizarea Proiectare

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  Access deschide tabelul în vizualizarea Proiectare.

 4. Faceți clic pe selectorul de rând (pătratul necompletat) de lângă câmpul Text, apoi apăsați DELETE.

  -sau-

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul de rânduri, apoi faceți clic pe Ștergere rânduri.

 5. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Începutul paginii

Referințe pentru proprietățile câmpului Text

Când utilizați vizualizarea Proiectare pentru a adăuga un câmp Text la un tabel, aveți posibilitatea să setați și să modificați un număr de proprietăți pentru câmp. Acest tabel listează proprietățile câmpului Text și descrie ce face fiecare, inclusiv implicațiile setării și modificării proprietăților.

Proprietate

Utilizare

Dimensiune câmp

Controlează dimensiunea câmpurilor Text. Valori valide: de la 0 la 255. Dacă lăsați această proprietate necompletată, câmpul acceptă 256 de caractere.

Format

Introduceți caractere de formatare particularizată pentru a defini un format de afișare. Formatele definite aici apar în foi de date, formulare și rapoarte.

Pentru mai multe informații despre formatele particularizate, consultați articolul formatarea datelor din tabele, formulare, și rapoarte.

Mască intrare

Definiți o mască de intrare atunci când doriți să controlați modul în care utilizatorii introduc date în câmp.

Pentru mai multe informații despre utilizarea măștilor de intrare, consultați articolul crearea unei măști de intrare pentru a introduce câmp sau a controla valorile dintr-un anumit format.

Legendă

Specifică numele câmpului Text. Proprietatea acceptă până la 2.048 de caractere. Dacă nu specificați o legendă, Access aplică numele de câmp implicit.

Valoare implicită

Specifică valoarea care apare automat într-un câmp atunci când creați o înregistrare nouă. De exemplu, într-un tabel de adrese, aveți posibilitatea să setați valoarea implicită a câmpului Oraș la un anumit oraș. Când utilizatorii adaugă o înregistrare la tabel, ei pot să accepte această valoare sau să introducă numele unui alt oraș. Lungimea maximă: 255 de caractere.

Regulă de validare

Specifică cerințele pentru datele introduse într-o înregistrare completă, un câmp individual sau un control. Când introduceți date care încalcă regula definită pentru câmp, aveți posibilitatea să utilizați proprietatea Validare text pentru a specifica mesajul de eroare rezultat. Lungime maximă: 2.048 caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Text de validare

Specifică textul din mesajul de eroare care se afișează când utilizatorul încalcă o regulă de validare. Lungime maximă: 255 de caractere.

Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul crearea unei reguli de validare pentru a valida datele dintr-un câmp.

Necesar

Când această proprietate este setată la Da, trebuie să introduceți o valoare în câmp sau în oricare alte controale legate la el. În plus, valoarea nu poate fi nulă.

Se permite lungime zero

Când această proprietate este setată la Da, puteți să introduceți șiruri de lungime zero într-un câmp. Un șir de lungime zero conține caractere fără. Puteți utiliza pentru a indica faptul că știți că există nicio valoare pentru un câmp. Introduceți un șir de lungime zero, tastând două ghilimele duble fără spațiu între ele ("").

Indexat

Utilizați indexurile pentru a crește viteza operațiunilor de interogare, sortare și grupare executate pentru volume mari de date. De asemenea, se utilizează pentru a împiedica utilizatorii de la introducerea valorilor dublură. Opțiuni:

 • Nu     Dezactivează indexarea (implicit)

 • Da (se permit dubluri)     Indexează câmpul și permite valori dublate. De exemplu, pot exista nume și prenume dublate.

 • Da (se permit dubluri)     Indexează câmpul și permite valori dublate.

Compresie Unicode

Access utilizează Unicode pentru a reprezenta datele în câmpurile Text, Memo și Hyperlink. Deoarece Unicode utilizează 2 octeți pentru fiecare caracter în loc de 1, utilizează mai mult spațiu de stocare.

Pentru a depăși această situație și a asigura performanță optimă, Access setează valoarea implicită a acestei proprietăți la Da pentru câmpurile Text, Memo și Hyperlink. Când proprietatea este setată la Da, orice caracter al cărui prim octet este 0 este comprimat la stocare și decomprimat atunci când este regăsit.

Mod IME

Specifică un Editor de metodă intrare, un instrument pentru utilizarea versiunilor Access în limba engleză cu fișiere create în versiunile de Access în limba japoneză sau coreeană. Valoare: Fără control. Pentru mai multe informații despre utilizarea aceste proprietăți, apăsați F1.

Mod propoziție IME

Specifică tipul de date ce se pot introduce prin utilizarea unui Editor de metodă intrare. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Etichete inteligente

Specificați una sau mai multe etichete inteligente pentru câmp și orice controale legate la câmp. Etichetele inteligente sunt componente care recunosc tipurile de date dintr-un câmp și permit executarea de acțiuni pe baza tipului respectiv. De exemplu, într-un câmp Adresă de poștă electronică, o etichetă inteligentă poate începe un mesaj nou de poștă electronică sau adăuga adresa la o listă de persoane de contact.

Faceți clic pe Butonul Generator pentru a vedea o listă de etichete inteligente disponibile.

Aliniere text

Specifică alinierea datelor într-un câmp Text. Opțiuni:

 • General     Aliniază textul la stânga.

 • La stânga     Aliniază textul la stânga.

 • La centru     Centrează textul.

 • La dreapta     Aliniază textul la dreapta.

 • Distribuire     Distribuie textul în mod egal în ambele părți ale câmpului sau ale casetei text.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×