Glosar de acces

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

A

B

C

D

E

F

G

H

Am

J

K

L

M

N

O

P

ÎNTREBĂRI

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Începutul paginii

absolută sau fixă poziționare

Plasează elementul față de oricare dintre element părinte sau, dacă nu există o corpul. Valorile pentru elementul la stânga și de sus sunt relativ la colțul stânga sus al elementului părinte.

Acces spațiu de lucru

Un spațiu de lucru care utilizează motorul de baze de date Access pentru a accesa o sursă de date. Sursa de date poate fi un fișier bază de date Access, o bază de date ODBC, cum ar fi un Paradox sau bază de date Microsoft SQL Server sau o bază de date ISAM.

acțiune

Bază bloc component dintr-o macrocomandă; o instrucțiuni de sine stătător, care poate fi combinat cu alte acțiuni pentru a automatiza activitățile. Acest lucru este denumită uneori o comandă în alte limbi de macrocomenzi.

argument acțiune

Informații suplimentare necesare pentru unele acțiuni de macrocomandă. De exemplu, obiectul afectat de acțiune sau condiții speciale care se execută acțiunea.

listă acțiuni

Lista care apare atunci când faceți clic pe săgeata din coloana acțiune de macrocomandă obiect fila.

interogare de acțiune

O interogare care copiază sau modifică date. Interogările de acțiune includ adăugarea, ștergerea, creare tabel, și actualizarea interogărilor. Acestea sunt identificate de un semn de exclamare (!) de lângă numele lor în panoul de navigare.

rând de acțiune

Un rând în partea de sus de pe fila macrocomenzii obiect în care introduceți nume macrocomandă, acțiuni, argumentele și Comentariile asociate cu o anumită macrocomandă sau grup de macrocomenzi.

ADRIAN fișier

Un proiect Access (.adp fișier) cu toate modulele compilat și elimină toate codurile sursă editabile.

Fereastra Filtrare/sortare complexă

O fereastră în care puteți crea un filtru de la zero. Introduceți criteriile expresii în grila de proiectare de filtrare pentru a restricționa înregistrările din formularul deschis sau foaie de date la un subset de înregistrări care îndeplinesc criteriile.

funcție agregată

O funcție, cum ar fi Sum, Count, Avgsau Var, care îl utilizați pentru a calcula totaluri.

reproducere anonimă

Într-o bază de date Access (.mdb format de fișier doar), speciale un tip de reprodusă în care vă nu a urmări utilizatori individuali. Reproducere anonimă este utilă mai ales dacă într-o situație de Internet în cazul în care vă așteptați mai multor utilizatori să descărcați copiile.

mod de interogare SQL ANSI

Unul dintre două tipuri de sintaxă SQL: SQL ANSI-89 (denumită și Microsoft Jet și ANSI SQL), care este sintaxa Jet SQL tradițională; și SQL ANSI-92, care are noi și diferite cuvinte rezervate, reguli de sintaxă și metacaractere.

interogare de adăugare

O interogare de acțiune care adaugă înregistrări într-o interogare rezultat setată la sfârșitul un tabel existent.

aplicarea de fundal

Zona de fundal a unei ferestre de aplicație.

ASCII

American codul Standard pentru setul de 7 biți caractere informații Interchange (ASCII) utilizat pentru a reprezenta scrisori și simboluri pe o tastatură standard SUA.

filtrarea automată

Filtrarea datelor în vizualizarea PivotTable sau PivotChart, selectând una sau mai multe elemente dintr-un câmp care permite filtrarea.

autoformatare

O colecție de formate care determină aspectul controale și secțiunile într-un formular sau raport.

link automate

Un link dintr-un obiect OLE în acces la un server OLE care actualizează automat obiectul în Access atunci când se schimbă informațiile din fișierul de obiect.

Tip de date Numerotare automată

Într-o bază de date Access, un tip de date de câmp care stochează automat un număr unic pentru fiecare înregistrare, așa cum se adaugă la un tabel. Trei tipuri de numere pot fi generate: secvențiale, aleatoare, și ID reproducere.

B

Începutul paginii

tabel de bază

Un tabel într-o bază de date Access. Pot fi manipulate structura unui tabel de bază utilizând DAO obiecte sau date instrucțiunile SQL definiție (DDL) și puteți să modificați datele într-un tabel de bază utilizând obiecte Recordset sau interogări de acțiune.

tip de date bigint

Într-un proiect Access, un tip de date de 8 octeți (64 de biți), care stochează numere întregi în zona de -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) până la 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

tip de date binare

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime fixă de octeți 8 000 maxim de date binare.

tip de date de biți

Într-un proiect Access, un tip de date care stochează fie o valoare de 1 sau 0. Se acceptă valorile întreg decât 1 sau 0, dar acestea sunt întotdeauna interpretat ca 1.

mască de biți

O valoare care este utilizat cu operatori la nivel de biți (şi Eqv, Imp, nu, sau, și Xor) pentru a testa, setați sau Reinițializare stare de biți individuale într-o valoare de câmp la nivel de biți.

comparație la nivel de bit

O comparație bit-cu-bit biți identic cameră în două expresii numerice.

Marcaj în document

O proprietate de un obiect Recordset sau un formular care conține un șir binar identificarea înregistrarea curentă.

legate de coloană

Coloana într-o casetă listă, o casetă combo sau casetă listă verticală care este legat la câmpul specificat de proprietatea sursă control a controlului.

control legat

Control care se utilizează un formular, raport sau pagină de acces la date pentru a afișa sau a modifica datele dintr-un tabel, interogare sau Instrucțiune SQL. Proprietatea sursă control a controlului stochează numele câmpului la care este legat controlul.

control legat hyperlink

Un control care este utilizat pe o pagină de acces la date pentru a lega un link, o adresă intranet sau o adresă de Internet într-un câmp Text subiacente. Puteți face clic pe hyperlink pentru a accesa locația țintă.

cadru obiect legat

Un control dintr-un formular sau raport care se utilizează pentru a afișa și a manipula obiecte OLE care sunt stocate în tabele.

imagini legate

Un control care se utilizează un formular, raport sau pagină de acces la date pentru a lega o imagine la un câmp obiect OLE într-o bază de date Access sau o coloană de imagine într-un proiect Access.

control extins

Un control care este utilizată într-o pagină de acces la date pentru a lega cod HTML într-un câmp Text sau Memo într-o bază de date Access sau la o coloană text, ntext sau varchar într-un proiect Access. Nu puteți să editați conținutul unui control extins.

generator

Un instrument de acces care simplifică o activitate. De exemplu, puteți să creați rapid o expresie complexă utilizând Generatorul de expresii.

bară de instrumente predefinită

În Access 2003 și versiuni anterioare, o bară de instrumente care face parte din interfața utilizator Access atunci când este instalat pe computerul dvs. În schimb, o bară de instrumente particularizate este una care le creați pentru aplicație de bază de date. În Access 2007, barele de instrumente sunt înlocuite de panglica, care se aranjează comenzile din grupurile asociate în file. În plus, puteți adăuga comenzi care le utilizați frecvent la bara de instrumente acces rapid.

tip de date Byte

Un acces la baza de date tipul de date care este utilizat pentru a păstra mici întregi pozitive de la 0 la 255.

C

Începutul paginii

control calculat

Un control care se utilizează un formular, raport sau pagină de acces la date pentru a afișa rezultatul unei expresii. Rezultatul este recalculat de fiecare dată când se modifică în oricare dintre valorile pe care se bazează expresia.

câmp calculat

Un câmp definit într-o interogare care se afișează rezultatul unei expresii, mai degrabă decât afișează datele stocate. Valoarea este recalculată de fiecare dată când o valoare în expresie modificările.

apel arbore

Toate modulele care s-ar putea fi apelat orice procedură în modul în care codul este în desfășurare.

secțiunea de legendă

Secțiunea de pe o pagină de acces la datele grupate care afișează legende pentru coloane de date. Aceasta apare imediat după antetul de grup. Nu puteți să adăugați un control legat într-o secțiune de legendă.

produs cartezian

Rezultatul executare o Instrucțiune SQL SELECT care include două sau mai multe tabele în clauza FROM, dar nu unde sau clauză JOIN care indică modul în care vor fi asociate tabelele.

Ștergere în cascadă

Procesul de o acțiune declanșarea altei acțiuni. De exemplu, atunci când o relație de actualizare în cascadă este definit pentru două sau mai multe tabele, o actualizare a cheii primare din tabelul primar activează automat modificările la tabelul extern.

ștergere în cascadă

Pentru relații care impune integritatea referențială între tabele, ștergerea toate înregistrările asociate din asociate tabelul sau tabelele atunci când o înregistrare din tabelul primar este ștearsă.

eveniment în cascadă

O secvență de evenimente cauzate de o procedură eveniment direct sau indirect apelarea propriu-zis; denumit un eveniment de ștergere în cascadă sau o recursivitate. Fiți atent utilizând evenimente în cascadă, deoarece acestea adesea rezultat stiva depășire sau alte erori de timpul de rulare.

actualizare în cascadă

Pentru relații care impune integritatea referențială între tabele, actualizarea toate înregistrările asociate din asociate tabelul sau tabelele atunci când se modifică o înregistrare din tabelul primar.

câmpul categorie

Un câmp care se afișează în zona de categorie din vizualizarea PivotChart. Elementele dintr-un câmp categorie apar ca etichete de pe axa de categorii.

număr canal

Un număr întreg care corespunde într-un canal schimb dinamic de date (DDE) deschis. Numerele de canal sunt atribuite de Microsoft Windows 95 sau mai târziu, create utilizând funcția DDEInitiate și utilizate de către alte funcții DDE și instrucțiuni.

tip de date char

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime fixă cu maxim de caractere ANSI 8 000.

cod caracter

Un număr care reprezintă un anumit caracter dintr-un set, cum ar fi ANSI caracterul set.

diagramă

O reprezentare grafică a datelor într-un formular, raport sau pagină de acces la date.

casetă de selectare

Un control care indică dacă o opțiune este selectată. Un marcaj de selectare se afișează în caseta când este selectată opțiunea.

Selectare restricție

Permite pentru regulile de afaceri care se încadrează pe mai multe tabele. De exemplu, comanda tabel poate avea o restricție de selectare care ar împiedica comenzi pentru un client depășește o limită de credit definit pentru clientul din tabelul clienți.

modul de clasă

Un modul care poate conține definiția unui obiect nou. Fiecare instanță a unei clase creează un obiect nou. Proceduri definite în modul devin proprietăți și metode de a obiectului. Module clasa poate exista singur sau cu formulare și rapoarte.

nume clasă

Numele de utilizat pentru a face referire la modul de clasă. Dacă modul de clasă este un modul formular sau raport, numele de clasă este prefaţată cu tipul de modulul-de exemplu, Form_OrderForm.

nume clasă (OLE)

Un nume predefinit utilizate pentru a face referire la un obiect OLE în Visual Basic. Acesta este format din numele aplicației utilizate pentru a crea obiect OLE, tipul de obiect și, opțional, numărul de versiune al aplicației. Exemplu: Excel.Sheet.

fragment de cod

Segmentul codul Visual Basic care definește începutul și sfârșitul unei proceduri.

coliziune

Un conflict care are loc în timpul unui grup de actualizare. Un client citește date de pe server, apoi încercări pentru a modifica datele respective într-o actualizare de grup, dar înainte de încercare de actualizare este executat, un alt client se modifică datele originale de server.

coloană

O locație dintr-un tabel de bază de date care stochează un anumit tip de date. De asemenea, este reprezentarea vizuală a unui câmp într-o foaie de date și într-o bază de date Access, în grila de proiectare interogare sau în grila de proiectare de filtrare.

zona de coloană

Partea din Vizualizare PivotTable care conține câmpurile coloană.

câmp coloană

Un câmp în zona coloană de Vizualizare PivotTable. Elementele din câmpurile coloană sunt listate în partea de sus a unei liste PivotTable. Câmpurile coloană interne sunt cea mai apropiată de zonă detaliu; câmpurile coloană externă se afișează deasupra câmpurile coloană internă.

selector de coloană

Bară orizontală în partea de sus a unei coloane. Puteți face clic pe un selector de coloană pentru a selecta o coloană întreagă în grila de proiectare interogare sau în grila de proiectare de filtrare.

casetă combo

Un control de utilizat dintr-un formular care furnizează funcționalități combinată a unei casete listă și o casetă text. Posibilitatea să tastați o valoare dintr-o casetă combo sau puteți să faceți clic pe control pentru a afișa o listă, apoi selectați un element din acea listă.

buton de comandă

Un control care rulează o macrocomandă, apelează o funcție Visual Basic sau care rulează o procedură eveniment. Un buton de comandă este denumită uneori un buton în alte programe.

operator de comparație

An operator that is used to compare two values or expressions. For example, < (less than), > (greater than), and = (equal to).

control compus

Un control și o etichetă atașate, cum ar fi o casetă text cu o etichetă atașată.

filtrarea condiționate

Filtrarea unui câmp pentru a afișa primele sau ultimele elemente n bazat pe un total. De exemplu, să filtrați pentru trei orașele care a generat cele mai vânzări sau cinci produse care sunt puțin profitabile.

formatare condiționată

Formatarea conținutului un control dintr-un formular sau raport bazat pe unul sau mai multe condiții. O condiție să faceți referire la alt control, controlul cu focalizare sau un definite de utilizator Visual Basic for Applications funcției.

conflict

O condiție care apare dacă s-a modificat datele din înregistrarea aceeași de două reprodusă setarea membri. Atunci când un conflict are loc o modificare premiat este selectată și aplică în toate copiile și modificarea care pierde se înregistrează ca un conflict în toate copiile.

șir de conectare

O expresie șir care este utilizată pentru a deschide o bază de date externe.

restricție

O restricție plasat pe valoarea care se poate introduce într-o coloană sau un rând. De exemplu, valorile din coloana vârsta nu poate fi mai mic decât 0 sau mai mare decât 110.

formular continuu

Un formular care afișează mai multe înregistrări pe ecran în vizualizarea formular.

control care conține un hyperlink

Un control care să permită unui utilizator pentru a vă deplasa la un document, pagină Web sau obiect. Un exemplu este o casetă text, care este legat la un câmp care conține hyperlinkuri.

interogare tabel încrucișat

O interogare care calculează o sumă, medie, număr sau alte tipuri de totaluri pe înregistrări, apoi grupează rezultatul după două tipuri de informații: una în jos din partea stângă a foii de date și altul în partea de sus.

tip de date Monedă

Într-o bază de date Access, un tip de date care este util pentru calcule care implică bani sau pentru calcule cu virgulă fixă în care este extrem de importantă precizia.

înregistrare curentă

Înregistrarea într-un set de înregistrări din care puteți să modificați sau să regăsiți date. Poate fi o singură înregistrare curentă într-un set de înregistrări în orice moment, dar un set de înregistrări pot avea nicio înregistrare curentă, de exemplu, după ce s-a șters o înregistrare dintr-un set de înregistrări de tip dinamic.

tip de date cursorul

Într-un proiect Access, un tip de date, puteți utiliza doar pentru a crea o variabilă cursorul. Acest tip de date nu pot fi utilizate pentru coloanele dintr-un tabel. Un cursor este un mecanism folosit pentru a lucra cu un singur rând, o dată în setul de rezultate de o instrucțiune SELECT.

grup particularizat

Un element de un câmp grup particularizat. Un grup particularizat conține două sau mai multe elemente dintr-un câmp rând sau coloană.

câmpul grup particularizat

Un câmp în zona de rând sau o coloană care conține grupuri particularizate ca elementele sale.

ordinea particularizată

Ordinea de sortare definite de utilizator. De exemplu, să definiți o ordine de sortare particularizată pentru a afișa valorile din coloana titrare pe baza titlului vechimea.

caseta de dialog Proprietăți particularizate

O foaie de proprietăți particularizate care permite utilizatorilor să setați proprietățile pentru un control ActiveX.

bară de instrumente particularizată

În Access 2003 și versiunile anterioare, o bară de instrumente pe care le creați pentru aplicație. În schimb, o bară de instrumente predefinită face parte din Access atunci când este instalat pe computerul dvs.

D

Începutul paginii

DAO obiect

Un obiect definite de biblioteca Data Access Objects (DAO). Puteți utiliza DAO obiecte, cum ar fi baze de date, TableDefși set de înregistrări, pentru a reprezenta obiectele care sunt utilizate pentru a organiza și a manipula date, cum ar fi tabele și interogări, codul.

obiecte de acces la date

O interfață de programare, care se pot utiliza pentru a accesa și a manipula obiectele bazei de date.

Data Access Objects (DAO)

pagină de acces la date

O pagină Web proiectate pentru vizualizare și lucrul cu datele din Internet sau intranet. Datele sale este de obicei stocate într-o bază de date Access.

proprietăți pagină acces date

Atributele de date pe o pagină care identificați baza de date la care este conectat paginii de acces și a defini pagina aspectul și comportamentul.

zona de date

Partea din Vizualizare PivotTable sau PivotChart care conține date rezumative. Valorile din zona de date sunt afișate ca înregistrări în vizualizarea PivotTable și ca puncte de date din vizualizarea PivotChart.

colectare a datelor

O metodă de a colecta informații de la utilizatori prin trimiterea și primirea formularelor HTML sau formulare InfoPath 2007 la Access 2007. În Access, creați o solicitare de colecție de date și îl trimiteți utilizatorilor într-un formular conținute într-un mesaj de e-mail. Utilizatorii apoi completați un formular și readuceți textul pentru dvs.

definiție date

Câmpurile subiacente tabele și interogări și expresii, care alcătuiesc sursei de înregistrări pentru o pagină de acces la date.

limbaj de definiție date (DDL)

Limba utilizată pentru a descrie atributele unei baze de date, mai ales tabele, câmpuri, indexurile și strategia de stocare. ANSI definește acest lucru pentru a avea simbolurile CREATE, DROP şi ALTER. DDL este un subset (SQL) structured query language.

interogare de definiție date

Interogare specifică SQL care poate crea, modifica, sau ștergerea unui tabel sau crearea sau ștergerea unui index într-o bază de date. ANSI definește aceste ca DDL interoghează și utilizează simbolurile CREATE, DROP şi ALTER.

câmp de date

Un câmp care conține date rezumate în vizualizarea PivotTable sau PivotChart. Un câmp de date conține, de obicei, date numerice.

element de date

Un fragment de specifice pentru aplicații de date care pot fi transferate peste un canal DDE (Dynamic Data Exchange).

etichetă de date

O etichetă care furnizează informații suplimentare despre un marcator de date, care reprezintă un punct de date simplă precizie sau valoare.

date limbii de manipulare (LMD)

Limba utilizată pentru a regăsi, inserarea, ștergerea și actualizarea datelor dintr-o bază de date. LMD este un subset de interogare SQL (limbaj structurat).

marcator de date

O bară, zonă, punct, sector sau alt simbol dintr-o diagramă care reprezintă un punct de date simplă precizie sau valoarea. Marcatorii de date asociate dintr-o diagramă constituie o serie de date.

serie de date

Puncte de date asociate care sunt reprezentate într-o diagramă. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare unice sau a unui model. Poate reprezenta grafic una sau mai multe serii de date dintr-o diagramă.

control sursă de date

Motor în paginile de acces la date și componentele Microsoft Office Web care vă gestionează conexiunea la sursa de date subiacente. Control sursă de date are nicio reprezentare vizuală.

bază de date aplicație

Un set de obiecte care pot include tabele, interogări, formulare, rapoarte, macrocomenzi și cod module care sunt proiectate să funcționeze împreună pentru a face o bază de date mai ușor de utilizat. O aplicație de bază de date este implementat de obicei la un grup de utilizatori.

diagramă bază de date

O reprezentare grafică a orice parte a unei schema bazei de date. Poate fi oricare dintre o imagine întreagă sau parțială a structurii bazei de date. Include tabele, coloane pe care le conțin acestea și relațiile dintre tabele.

Documentar bază de date

Un instrument care Construiește un raport care conține informații detaliate despre obiecte într-o bază de date.

obiecte ale bazei de date

Unei baze de date conține obiecte, cum ar fi tabele, interogări, formulare, rapoarte, pagini, macrocomenzi și module. Un proiect Access conține obiecte, cum ar fi formulare, rapoarte, pagini, macrocomenzi și module.

reproducerea bazei de date

Procesul de creare a două sau mai multe speciale copii (copiile) ale unei baze de date. Copiile pot fi sincronizate, modificările efectuate la datele dintr-o reproducere sau modificările de proiectare efectuate în coordonatorul de proiect, sunt trimise la alte copiile.

Fereastra bază de date

În Access 2003 și versiuni anterioare, fereastra care apare atunci când deschideți o bază de date Access sau un proiect Access. Se afișează comenzile rapide pentru crearea de obiecte de bază de date noi și deschiderea obiectelor existente. În Access 2007, fereastra bază de date se înlocuiește cu panoul de navigare.

interogare de definiție date

Interogare specifică SQL care conține date definiție angajamente de limba (DDL). Aceste instrucțiuni vă permit să creați sau a modifica obiecte din baza de date.

foaie de date

Date dintr-un tabel, formular, interogare, vizualizare sau procedură stocată care se afișează într-un format de rânduri și coloane.

Vizualizarea Foaie de date

O vizualizare care afișează date dintr-un tabel, formular, interogare, vizualizare sau procedură stocată într-un format de rânduri și coloane. În vizualizarea foaie de date, puteți edita câmpuri, adăugarea și ștergerea datelor, și căutarea de date. În Access 2007, puteți modifica, de asemenea, și adăugarea câmpurilor într-un tabel în vizualizarea foaie de date.

expresie dată calendaristică

Orice expresie care pot fi interpretate ca o dată, inclusiv data literale, numere care arată cum ar fi date, corzi care arata ca date și datele returnate de funcții.

literal de tip dată

Orice secvență de caractere cu un format valid, care este înconjurat de număr semne (#). Formatele de valide includ formatul de dată specificată de setări regionale pentru codul sau formatul de dată universal.

separatori de dată calendaristică

Caractere folosit pentru a separa ziua, luna și anul când sunt formatate ca valori de date. Caractere sunt determinate de setările sistemului sau utilizând funcția Format .

tip de date Dată/Oră

Un acces la baza de date tipul de date care este utilizat pentru a păstra informații de dată și oră.

tip de date DateTime

În Access un proiect, o dată și oră tip de date care variază de la 1 ianuarie 1753, la 31 decembrie, 9999, cu o precizie de trei sutimi de secundă de o a doua sau 3,33 milisecunde.

DBCS

Un set de caractere care utilizează 1 sau 2 octeți pentru a reprezenta un caracter, care permite mai mult de 256 de caractere pentru a fi reprezentate.

Tip de date zecimal (bază de date Access)

Un tip de date numerice exactă care se află valorile din -10 ^ 28-1 până la 10 ^ 28-1. Puteți specifica scală (numărul maxim de cifre) și precizie (maxim numărul total de cifre în dreapta separatorului zecimal).

Tip de date zecimal (proiect Access)

Un tip de date numerice exactă care se află valorile din -10 ^ 38-1 până la 10 ^ 38-1. Puteți specifica scara (maxim numărul total de cifre) și precizie (numărul maxim de cifre în dreapta separatorului zecimal).

declarație

Codul nonexecutable care numele o constantă, variabilă sau procedură și specifică caracteristicile sale, cum ar fi tipul de date. Pentru proceduri DLL, declarații Specificați numele, biblioteci și argumente.

Secțiune de declarații

Secțiunea de un modul care conțin declarații care se aplică pentru fiecare procedură în modul. Poate include declarații pentru variabile, constante, tipuri de date definite de utilizator și proceduri externe într-o bibliotecă de legături dinamice.

stil implicit de control

Setarea proprietății implicite a unui tip de control. Particularizați un control de tip înainte de a crea două sau mai multe controale similare pentru a evita particularizarea fiecare control individual.

proprietate implicită

O proprietate care le puteți seta pentru un control, astfel încât de fiecare dată când este creat un nou control de acel tip, proprietatea va avea aceeași valoare.

valoare implicită

O valoare care este introdus automat într-un câmp sau a controla când adăugați o înregistrare nouă. Puteți accepta valoarea implicită sau se înlocuiesc tastând o valoare.

interogare de ștergere

O interogare (Instrucțiune SQL) care elimină rândurile care corespund criteriilor specificate de unul sau mai multe tabele.

grilă de proiect

Grilă pe care îl utilizați pentru a proiecta o interogare sau filtru în vizualizarea proiect a interogării sau în fereastra Filtrare/sortare complexă. Pentru interogări, această grilă a fost cunoscut anterior ca grilă QBE.

Coordonator de proiect

Numai membru al reprodusă setarea în care puteți face modificări la structura de bază de date care pot fi propagată alte copiile.

vizualizare Proiect

O vizualizare care afișează proiectare dintre aceste obiecte din baza de date: tabele, interogări, formulare, rapoarte și macrocomenzi. În vizualizarea proiect, puteți să creați noi obiectele bazei de date și modificați proiectarea obiectelor existente.

zonă detaliu

Partea din Vizualizare PivotTable care conține câmpurile detaliu și totaluri.

câmp detaliu

Un câmp care se afișează toate rândurile sau înregistrările din sursa înregistrării subiacente.

secțiune Detaliu

Utilizat pentru a conține corpul principal al unui formular sau raport. Această secțiune conține controale legat la câmpurile din sursa de înregistrări, de obicei, dar poate conține controale nelegat, cum ar fi etichetele care identifică un câmp conținutul.

sincronizarea directă

O metodă utilizată pentru sincronizarea datelor între copiile care sunt conectate direct la rețeaua locală și sunt disponibile prin intermediul foldere de rețea partajat.

control dezactivat

Un control care apare estompată dintr-un formular. Un control dezactivat nu îmi pot accesa focalizarea și nu va răspunde la clicuri de mouse.

proprietăți de document

Proprietăți, cum ar fi titlul, subiect și autorului, care sunt stocate cu fiecare pagină de acces la date.

domeniu

Un set de înregistrări care este definită de un tabel, o interogare sau o expresie SQL. Funcții agregate domeniu returnată statistice informații despre un anumit domeniu sau un set de înregistrări.

funcție agregată de domeniu

O funcție, cum ar fi DAvg sau DMax, care este utilizată pentru a calcula statistici dintr-un set de înregistrări (un domeniu).

dublă precizie

Caracteristică de un număr stocate în două ori suma (două cuvinte, de obicei 8 octeți) de memoria computerului, care este necesară pentru stocarea unui număr mai mic precis (un singur-precizie). Frecvent gestionate de către un calculator în virgulă flotantă formular.

zona de fixare

O zonă în vizualizarea PivotTable sau PivotChart în care să fixați câmpurile din lista de câmpuri pentru a afișa datele în câmp. Etichetele de pe fiecare zonă verticală indică tipuri de câmpuri care se pot crea în vizualizare.

casetă listă verticală

Un control dintr-un acces la date pagină care, de când a făcut clic, afișează o listă din care puteți selecta o valoare. Nu puteți să tastați o valoare dintr-o casetă listă verticală.

bibliotecă cu legare dinamică

Un set de rutine care poate fi apelat din Visual Basic proceduri și sunt încărcate și legat în aplicația în timpul execuției.

E

Începutul paginii

ecou

Procesul de acces, actualizarea sau revopsire ecranului în timp ce rulează o macrocomandă.

control editare

De asemenea, numit și o casetă text, un control de editare este o regiune dreptunghiulară în care un utilizator să introduceți și editați textul.

încorporare

Pentru a insera o copie a unui obiect OLE dintr-o altă aplicație. Sursa de obiect, numit OLE server, poate fi orice aplicație care acceptă obiect legare și încorporare. Modificări la un obiect încorporat nu se reflectă în obiectul original.

bază de date activată

O versiune anterioară bază de date care a fost deschis în Access 2000 sau versiuni mai recente fără conversia formatul său. Pentru a modifica proiectarea bazei de date, trebuie să deschideți în versiunea de Access în care a fost creat.

număr de eroare

Un număr întreg din intervalul 0 - 65.535 care corespunde cu setarea proprietății numărul obiectului Err . Atunci când sunt combinate cu setarea proprietății Descriere a obiectului Err , acest număr reprezintă un mesaj de eroare special.

exclusiv

Un mod de acces la datele dintr-o bază de date care este partajat într-o rețea. Atunci când deschideți o bază de date în modul exclusiv, puteți împiedica alte persoane să deschideți baza de date.

Extindeți control

Un control dintr-un acces la date de pagină care, atunci când a făcut clic, extinde sau restrânge o înregistrare grupate pentru a afișa sau ascunde sa înregistrările de detaliu.

indicatorul de extindere

Un buton care se utilizează pentru a extinde sau restrânge grupurile de înregistrări; afișează butonul plus (+) sau minus sign (-).

export

Pentru a copia obiecte de date și baza de date în altă bază de date, fișier foaie de calcul, sau format de fișier, astfel încât o altă bază de date sau program poate utiliza obiecte de date sau bază de date. Puteți exporta date la o varietate de baze de date acceptate, programe și formate de fișier.

Generator de expresii

Un instrument de acces care se pot utiliza pentru a crea o expresie. Include o listă de expresii comune pe care le puteți selecta.

bază de date externă

Sursa de tabel care urmează să fie legat sau importat în baza de date curentă sau destinația unui tabel care urmează să fie exportat.

tabel extern

Un tabel din afara deschis în prezent bază de date Access sau proiect Access.

F

Începutul paginii

tipuri de date câmp

O caracteristică a unui câmp care determină ce tip de date pot stoca. De exemplu, un câmp al cărui tip de date este Text pot stoca date constând de text sau numerice caractere, dar un câmp număr pot stoca doar date numerice.

Panoul Listă câmpuri

Un panou care listează toate câmpurile din înregistrare sursă sau bază de date obiectul subordonat.

selector de câmp

O casetă mică sau bara care faceți clic pe pentru a selecta o coloană întreagă într-o foaie de date.

număr fișier

Un număr utilizat în instrucțiunea deschide pentru a deschide un fișier. Utilizarea numerelor de fișier din zona de 255 de 1, inclusiv, pentru fișiere care nu sunt accesibile pentru alte programe. Utilizarea numerelor de fișier din zona 256 511 pentru fișiere accesate din alte programe.

Umplere

Un raport de mărire care completează fereastra Raport instantaneu de potrivire a fie lățimea sau înălțimea paginii, în funcție de faptul dacă raportul este în orientarea portret sau vedere.

filtru

Un set de criterii aplicată datelor pentru a afișa un subset de date sau pentru a sorta datele. În Access, puteți utiliza tehnici filtrare, cum ar fi filtrare după selecție și filtrare după formular, pentru a filtra datele.

zona de filtru

Parte a o Vizualizare PivotTable sau PivotChart care conține câmpurile de filtrare.

Filtrare după formular

O tehnică pentru filtrarea datelor care utilizează o versiune de formular curent sau foaie de date cu câmpuri goale în care puteți să tastați valorile pe care doriți filtrate de înregistrări pentru a conține.

Filtrare după selecție

O tehnică pentru filtrarea înregistrărilor într-un formular sau foaie de date în care puteți regăsi doar înregistrările care conțin valoarea selectată.

Filtrarea excluderea selecție

O tehnică în care vă Filtrarea înregistrărilor într-un formular sau foaie de date pentru a regăsi numai acele înregistrări care nu conțin valoarea selectată.

câmpul Filtru

Un câmp în zona de filtru pe care le puteți utiliza pentru a filtra datele afișate în vizualizarea PivotTable sau PivotChart. Câmpurile de filtrare efectuați funcțiile aceeași ca câmpuri de pagină în rapoartele PivotTable din Microsoft Excel.

Filtru de intrare

Tehnica pentru filtrarea înregistrărilor care utilizează o valoare sau expresie care le introduceți pentru a găsi doar înregistrările care conțin valoarea sau se satisface expresia.

fișier text cu lățime fixă

Un fișier care conține date în care fiecare câmp are o lățime fixă.

tip de date flotant

Într-un proiect Access, un tip de date numerice aproximativă cu precizie de 15 cifre. Marja tipul de date pot conține pozitive valorile din aproximativ 2.23E - 308 la 1.79E + 308, valori negative de la aproximativ - 2.23E - 308 la - 1.79E + 308 sau zero.

flotante

Puteți să-l mutați liber ca propria sa fereastră. O fereastră flotantă este întotdeauna în partea de sus. Generatorul de expresii, documentar bază de date, caseta de instrumente și paletele pot flotante.

cheie străină

Una sau mai multe câmpuri tabel (coloanele) care se referă la câmp cheie primară sau câmpuri din alt tabel. O cheie externă indică modul în care sunt legate de tabelele.

tabel cu cheie străină

Un tabel (cum ar fi comenzile clienților) care conține un câmp cheie străină (cum ar fi IDClient) care este câmp cheie primară într-un alt tabel (cum ar fi clienții) în baza de date și care este, de obicei, din partea "mulți" dintr-o relație unu-la-mai-mulți

formular

Un obiect de bază de date Access care plasați controalele pentru efectuează acțiuni sau pentru introducerea, afișând și editarea datelor din câmpurile.

formular de subsol

Se utilizează pentru a afișa instrucțiunile pentru a utiliza un formular, butoane de comandă sau nelegat controalele pentru a accepta intrare. Se afișează în partea de jos a formularului în vizualizarea formular și la sfârșitul unei imagini imprimate.

antetul de formular

Se utilizează pentru a afișa un titlu pentru un formular, instrucțiuni pentru utilizarea formulare sau butoane de comandă, care deschide asociate forme sau a efectua alte activități. Antetul de formular apare în partea de sus a formularului în vizualizarea formular și la începutul unei imprimări.

modul formular

Un modul care include Visual Basic pentru Applications (VBA) codul pentru toate proceduri eveniment declanșat de evenimente care apar pe o anumită formă sau comenzile sale.

Fila obiect formular

O filă de obiect în care lucrați cu forme în vizualizarea proiect, vizualizarea formular, vizualizarea foaie de date sau Examinare înaintea imprimării.

proprietăți formular

Atributele unui formular care afectează comportamentul sau aspectul acestuia. De exemplu, proprietatea VizualizareImplicită este o proprietate de formular care determină dacă o formă se va deschide automat în vizualizarea formular sau în vizualizarea foaie de date.

selector de formular

Caseta riglelor întâlnesc, în colțul stânga sus a unui formular în Vizualizare proiect. Utilizați caseta pentru a efectua operațiuni de nivel de formular, cum ar fi selectarea formularului.

Vizualizare formular

O vizualizare care afișează un formular pe care îl utilizați pentru a afișa sau a accepta date. Vizualizare formular este mijloacele primare de adăugarea și modificarea datelor din tabele. De asemenea, puteți modifica proiectării unui formular în vizualizare.

format

Specifică modul de afișare și de imprimat a datelor. O bază de date Access furnizează formate standard pentru tipurile de date specifice, cum este un proiect de acces pentru tipurile de date SQL echivalente. De asemenea, puteți crea formate particularizate.

aplicații front-end/back-end

O aplicație de bază de date care constă dintr-un fișier bază de date "back-end", care conține tabele, și copii ale unui fișier de date "front-end", care conține toate celelalte obiectele bazei de date cu linkuri la tabelele "back-end".

funcție

O interogare care preia parametrii de intrare și returnează un rezultat, cum ar fi o procedură stocată. Tipuri: scalar (cu mai multe instrucţiuni; returnează o valoare), în linie (o declarație; o valoare de tabel actualizabilă) și tabel (cu mai multe instrucţiuni; valoare tabel).

procedură de tip funcție

În Visual Basic for Applications (VBA), o procedură care returnează o valoare și care pot fi utilizate într-o expresie. Puteți să declare o funcție utilizând funcția instrucțiunea și scop, utilizând funcția de sfârșit a.

G

Începutul paginii

Ordinea de sortare generale

Ordinea de sortare implicită determină cum caractere care sunt sortate în întreaga bază de date, cum ar fi în tabele, interogări și rapoarte. Ar trebui să definiți ordinea de sortare General dacă intenționați să utilizați o bază de date cu mai multe limba edițiile de acces.

bara de meniu globală

În Access 2003 și versiuni mai recente, o bară de meniu particularizată speciale care înlocuiește pe bara de meniu predefinită în toate ferestrele din aplicația bază de date, cu excepția cazului în care le-ați specificat o bară de meniu particularizată pentru un formular sau raport.

Reproducere globală

O reprodusă în care modificările sunt urmărite complet și pot fi schimbate cu orice reproducere globală din set. O reproducere globală, de asemenea, puteți exchange modificări cu orice copiile locală sau anonimă pentru care devine Hubul.

meniu de comenzi rapide globale

Un meniu de comenzi rapide particularizat, care înlocuiește meniul de comenzi rapide predefinit pentru următoarele obiecte: câmpuri din tabele și interogări foile de date; formulare și controale de formular în Vizualizare formular, vizualizarea foaie de date și examinare înaintea imprimării; și rapoartele din Examinare înaintea imprimării.

Identificator unic global (GUID)

Un câmp 16 octet utilizate într-o bază de date Access pentru a stabili un identificator unic pentru reproducere. GUID sunt utilizate pentru a identifica copiile, reprodusă seturi, tabele, înregistrări și alte obiecte. Într-o bază de date Access, GUID sunt denumite ID-urile de reproducere.

grilă (vizualizarea foaie de date)

Linii verticale și orizontale care împart vizual rânduri și coloane de date în celule într-un tabel, interogare, formular, vizualizare sau procedură stocată. Puteți afișarea și ascunderea aceste linii de grilă.

grilă (vizualizarea proiect)

Un aranjament liniilor orizontale și verticale punctată și compactă care vă ajută să poziționați controalele exact când proiectați un formular sau raport.

cont de grup

O colecție de conturi de utilizator într-un grup de lucru, identificate de nume de grup și ID-ul personal (PID). Permisiunile atribuite unui grup se aplică tuturor utilizatorilor în grupul.

controlul filtru de grup

Un control casetă listă verticală pe o pagină de acces la date care să regăsească înregistrările dintr-un set de înregistrări subiacente bazat pe valoarea pe care le selectați din listă. Pe o pagină grupate, controlul preia un anumit grup de înregistrări.

subsol de grup

Utilizate pentru a plasa informații, cum ar fi nume de grup sau un grup total, la sfârșitul unui grup de înregistrări.

antet de grup

Utilizate pentru a plasa informații, cum ar fi nume de grup sau un grup total, la începutul unui grup de înregistrări.

nivel grup

Adâncime la care un grup într-o pagină de raport sau de date access este imbricat în interiorul alte grupuri. Grupurile sunt imbricate atunci când un set de înregistrări grupate după mai multe câmpuri, expresii sau grup sursa de înregistrări.

controale grupate

Două sau mai multe controale care poate fi tratat ca o singură unitate în timpul proiectării unui formular sau raport. Puteți să selectați grupul în loc de selectând fiecare control individuale, așa cum sunt aranjarea controale sau setarea proprietăților.

pagină de acces la datele grupate

O pagină de acces date care conține două sau mai multe niveluri de grupare.

Tipul de date GUID

Un șir de identificare utilizat cu apeluri de procedură la distanță. Fiecare clasa interfață și obiect utilizează un GUID (Global Identificator unic) pentru a identifica. GUID este o valoare de 128 de biți.

H

Începutul paginii

aplicație gazdă

Orice aplicație care acceptă utilizarea Visual Basic for Applications.

Hubul

O reproducere globală în care toate copiile din setul de reprodusă Sincronizați modificările. Hubul servește ca reprodusă părinte.

adresă hyperlink

Calea către o destinație, cum ar fi un obiect, document sau pagina Web. O adresă hyperlink poate fi un URL (adresă cu un site de Internet sau intranet) sau o cale UNC rețea (adresă într-un fișier la o rețea locală).

tip de date Hyperlink

Tip de date pentru un câmp de bază de date Access care stochează adresele hyperlink. O adresă poate avea până la patru părți și este scris folosind următorul format: #address textafișat #subaddress #.

câmpul hyperlink

Un câmp care stochează adresele hyperlink. Într-o bază de date Access, acesta este un câmp cu un tip de date Hyperlink. Într-un proiect Access, acesta este un câmp care are proprietatea IsHyperlink setată la True.

control imagine hyperlink

Un control care este utilizat pe o pagină de acces la date pentru a afișa o imagine nelegat care reprezintă un hyperlink către un fișier sau pagină Web. În modul răsfoire, puteți face clic pe imagine pentru a accesa locația țintă.

I

Începutul paginii

IDC/HTX fișiere

Microsoft Internet Information Server utilizează un fișier IDC și un fișier HTX pentru a regăsi date dintr-o sursă de date ODBC și formata ca un document HTML.

identificator (expresii)

Un element dintr-o expresie care se referă la valoarea a unui câmp, control sau proprietate. De exemplu, formulare! [Orders]! [OrderID] este un identificator care face referire la valoarea din controlul OrderID din formularul Comenzi.

identificator (Visual Basic)

Un membru de date într-un modul de cod Visual Basic. Un identificator poate fi o procedură Sub, funcția sau proprietate, o variabilă, o constantă, o instrucțiune DECLARE sau un tip de date definite de utilizator.

control imagine

Un control care se utilizează pentru a afișa o imagine dintr-un formular sau raport.

tip de date imagine

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă care pot conține maxim 2 ^ 31-1 baiți (2,147,483,647) de date binare. Acesta este utilizat pentru a stoca obiecte mari binare (blob-urile), cum ar fi imagini, documente, sunete și compilat cod.

import

Pentru a copia datele dintr-un fișier text, fișier foaie de calcul sau tabel de bază de date într-un tabel Access. Utilizați datele importate pentru a crea un tabel nou sau aveți posibilitatea să adăugați (Adăugare)-o într-un tabel existent, care are o structură de date se potrivesc.

specificațiile de import/export

Specificație care stochează informații care Access trebuie să rularea unui import sau export operațiuni pe un fișier text delimitat sau de lățime fixă.

index

O caracteristică ce face mai rapide căutarea și sortării într-un tabel pe baza valorilor cheie și pot impune unicitatea pe rânduri dintr-un tabel. Cheii primare a unui tabel se indexează în mod automat. Unele câmpuri nu pot fi indexate, din cauza lor tipul de date, cum ar fi obiect OLE sau atașare.

Fereastra indexuri

Într-o bază de date Access, o fereastră în care puteți vizualiza sau edita indexurile unui tabel sau creați indexuri pe câmpuri multiple.

sincronizarea indirecte

O metodă de sincronizare care este utilizată într-un mediu deconectat, cum ar fi atunci când deplasare cu un computer portabil. Trebuie să utilizați Managerul de reproducere pentru a configura indirect sincronizare.

în loc de activare

Activarea unui obiect OLE OLE server din într-un câmp sau control. De exemplu, să redați un fișier audio (.wav) de forma conținute într-un control făcând dublu clic pe control.

mască de intrare

Un format care conține caractere literale Afișare (cum ar fi paranteze, perioade și cratime) și masca de caractere care specifică unde date este introdusă, precum și ce tip de date și numărul de caractere sunt permise.

instalat ISAM

Un driver aveți posibilitatea să specificați care permite accesul la baza de date externe formate, cum ar fi dBASE, Excel și Paradox. Microsoft Access motorul de baze de date se instalează (încarcă) aceste drivere ISAM la care face referire în aplicație.

instanță

Un obiect care este creat din clasă care conține definiția sa. De exemplu, mai multor instanțe dintr-o clasă de formular partajați aceluiași cod și sunt încărcate cu aceleași controale care s-au utilizat pentru a proiecta clasa de formular.

tipul de date int

Într-un proiect Access, un tip de date de octeți 4 (32 de biți), care stochează numere întregi în zona de -2 ^ 31 (-2.147.483.648) până la 2 ^ 31-1 (2.147.483.647).

tipul de date Integer

Tip de date fundamental care se află întregi. O variabilă de număr întreg este stocat ca un număr de 16 biți (2-byte) în valoare de la -32.768 la 32.767.

Sincronizarea Internet

Utilizate pentru a sincroniza copiile într-un mediu deconectat în care este configurat un server de Internet. Trebuie să utilizați Managerul de reproducere pentru a configura sincronizarea Internet.

constantă intrinsecă

O constantă care este furnizată de Access, VBA, ADO sau DAO. Aceste constante sunt disponibile în Object Browser făcând clic pe variabile globale în fiecare dintre aceste biblioteci.

element

Un element unic de date într-un câmp. Atunci când un nivel mai mic de elemente este disponibilă pentru afișarea într-o listă de raport PivotTable sau lista de câmpuri, un indicator de extindere (+) apare lângă element.

J

Începutul paginii

Jet și reproducerea obiectelor

Un set de automatizare interfețele care se pot utiliza pentru a efectua acțiuni specifice pentru bazele de date Microsoft Jet. Utilizând JRO, puteți compactă bazele de date, reîmprospătarea datelor din memoria cache, și crearea și întreținerea bazelor de date reprodusă.

K

Începutul paginii

rutină de tratare tastatură

Cod care determină și răspunde la taste sau combinații de taste apăsat de utilizator.

L

Începutul paginii

etichetă

Un control care afișează un text descriptiv, cum ar fi un titlu, o legendă sau instrucțiuni, un formular sau raport. Etichete pot sau nu poate fi atașată la alt control.

Vizualizarea aspect

În Access 2007, o vizualizare în care puteți face multe tipuri de proiect să se schimbe în formulare și rapoarte în timp ce Vizualizați datele direct.

unire externă la stânga

O asociere externă în care toate înregistrările din partea stângă a operațiunii de la stânga în interogare Instrucțiune SQL sunt adăugate la rezultatele interogării, chiar dacă există valori corespondente în câmpul asociat din tabelul din partea dreaptă.

legendă

O casetă care identifică modelele sau culorile atribuite seriilor de date sau categoriilor dintr-o diagramă.

bază de date bibliotecă

O colecție de proceduri și obiectele bazei de date, puteți apela din orice aplicație. Pentru a utiliza elemente din bibliotecă, trebuie să stabiliți mai întâi o referință la baza de date curentă la baza de date bibliotecă.

legare (tabele)

O acțiune care stabilește o conexiune la datele dintr-un alt program, astfel încât puteți vizualiza și edita date în ambele programul inițial și în Access.

tabel legat

Un tabel stocate într-un fișier din afara deschisă baza de date din care Access pot accesa înregistrări. Adăugarea, ștergerea și editarea înregistrărilor într-un tabel legat, dar nu puteți modifica structura sa.

listă de index

Secvența de numere pentru elementele dintr-o listă, începând cu 0 pentru primul element, 1 pentru al doilea element, etc.

obiect local

Un tabel, interogare, formular, raport, macrocomandă, sau modul care rămâne în reprodusă sau un coordonator de proiectare în care a fost creat. Nici obiect nici modificări la obiect sunt copiate în alți membri din setul de reprodusă.

reprodusă locale

O replică care schimbă date cu sa hub sau o reproducere globală, dar nu cu alte copiile din setul de reprodusă.

setări regionale

Setul de informații care corespunde cu o anumită limbă și țară.

blocat

Condiții de o înregistrare, recordset sau bază de date care face doar în citire pentru toți utilizatorii, cu excepția utilizator momentan modificat-o.

Câmp de căutare

Un câmp, utilizează un formular sau raport într-o bază de date Access, care afișează o listă de valori regăsite dintr-un tabel sau o interogare, fie stochează un statice set de valori.

M

Începutul paginii

Fișier ACCDE

Un fișier bază de date (.accdb) de Access 2007 cu toate module compilat și toate editabile sursă cod eliminat.

Motorul de baze de date Access

Parte din sistemul de bază de date Access care regăsește și stochează datele în bazele de date de utilizator și de sistem. Motorul poate fi considerat ca un manager de date la baza de date care sunt construite sisteme, cum ar fi Access.

macrocomandă

O acțiune sau un set de acțiuni care se pot utiliza pentru a automatiza activitățile.

Generatorul de macrocomenzi

Pe fila obiect în care creați și modificați macrocomenzi. Puteți să începeți Generatorul de macrocomenzi dintr-o varietate de locuri, cum ar fi un formular sau raport, sau direct de pe fila Creare pe panglică.

grup de macrocomenzi

O colecție de macrocomenzi asociate stocate împreună cu un nume unic macrocomenzi. Colecția este adesea denumite pur și simplu o macrocomandă.

formular principal

Un formular care conține una sau mai multe subformulare.

interogare de creare tabel

O interogare (Instrucțiune SQL) care creează un tabel nou, apoi creează înregistrări (rânduri) din acel tabel prin copierea înregistrări dintr-o rezultatele tabel sau interogare existentă.

link manuală

Un link care necesită să ia măsuri pentru a actualiza datele după datele din sursă modificărilor în documente.

relație mai mulți-la-mai mulți

O asociere între două tabele în care o înregistrare din fiecare tabel poate se referă la mai multe înregistrări în celălalt tabel. Pentru a stabili o relație mai mulți-la-mai-mulți, creați un al treilea tabel și adăugați câmpurile cheie primară din alte două tabele în acest tabel.

text defilant

Mutarea textului care este utilizată într-o pagină de acces la date pentru a atrage atenția utilizatorului la un element de pagină specifice, cum ar fi un titlu sau un anunț importante. Pentru a plasa un text defilant într-o pagină, creați un control text defilare.

limita maximă de înregistrări

Pentru a îmbunătăți performanța, puteți specifica numărul maxim de înregistrări care va fi regăsite dintr-o bază de date Microsoft SQL Server pentru un formular sau foaie de date într-un proiect Access.

Fișier MDE

Un Access 2003 sau anterioare fișier bază de date (.mdb) cu toate module compilat și toate editabile sursă cod eliminat.

tip de date Memo

Într-o bază de date Access, acesta este un tip de date de câmp. Câmpurile de tip memo poate conține până la 65.535 caractere.

Fișier de date Microsoft Access

O bază de date Access sau un fișier de proiect Access. O bază de date Access 2007 stochează obiectele bazei de date și datele într-un fișier .accdb, și versiuni anterioare de Access utilizează formatul .mdb. Un fișier de proiect nu conține date și se utilizează pentru a vă conecta la o bază de date Microsoft SQL Server.

Bază de date Microsoft Access

O colecție de date și obiecte (cum ar fi tabele, interogări sau formulare), care este legată la un anumit subiect sau scop.

Obiect Microsoft Access

Un obiect, definit de Access, care se referă la Access, sa interfață, sau o aplicație formulare și rapoarte. În plus, puteți utiliza un obiect Microsoft Access să program elementele de interfață utilizate pentru introducerea și afișarea datelor.

proiect Microsoft Access

Un fișier Access care se conectează la o bază de date Microsoft SQL Server și se utilizează pentru a crea client/server aplicații. Un fișier de proiect nu conțin orice date sau obiecte bazat pe definiție de date, cum ar fi tabele și vizualizări.

Motor de date Microsoft

Un client/server date motor care furnizează stocare de date locală pe un sistem de computer mai mici, cum ar fi un singur utilizator computer sau grup de lucru mici server, și care este compatibil cu Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 și SQL Server 2000.

Bază de date Microsoft SQL Server

O bază de date Microsoft SQL Server, acesta este format din tabele, vizualizări, indexuri, proceduri stocate, funcții și triggere. Vă puteți conecta unei baze de date SQL Server utilizând ODBC sau creând un proiect Access (* .adp) fișier.

nivel de modul

Descrie orice variabilă sau constantă declarate în secțiunea declarații de un Visual Basic pentru aplicații (VBA) modul sau în afara o procedură. Variabile sau constante declarate la nivelul modul sunt disponibile pentru toate procedurile într-un modul.

nivel de modul variabilă

O variabilă care este declarat în secțiunea declarații de un Visual Basic pentru aplicații (VBA) modul utilizând cuvântul cheie privată . Aceste variabile sunt disponibile pentru toate procedurile în modul.

tip de date bani

Într-un proiect Access, un tip de date care stochează valori monetare din zona-922,337,203,685,477.5707 prin 922,337,203,685,477.5807, cu precizie pentru a o mie de zece de unitate monetară.

mutați ghidajul

Pătratul mare care se afișează în colțul din stânga sus al controlului selectat sau aspect control în vizualizarea proiect sau în vizualizarea aspect. Puteți să glisați ghidajul pentru a muta control sau aspect control în altă locație.

Mod de deplasare

Modul în care puteți muta o coloană în vizualizarea foaie de date utilizând tastele săgeată la stânga și dreapta.

câmpul multi-valoare

Un câmp de căutare care pot stoca mai multe valori.

bază de date multiutilizator (partajată)

O bază de date care permite acest lucru mai mulți utilizatori pentru a accesa și modifica același set de date în același timp.

N

Începutul paginii

Corectare automată nume

O caracteristică ce corectează automat comune efecte secundare care apar atunci când redenumiți formulare, rapoarte, tabele, interogări, câmpuri sau controale în formulare și rapoarte. Cu toate acestea, Corectare automată nume nu se poate repara toate referințele la obiectele redenumite.

butoane de navigare

Butoanele pe care îl utilizați pentru a parcurge înregistrări. Aceste butoane se află în colțul din stânga jos din vizualizarea foaie de date și vizualizarea formular. Butoanele sunt disponibile în examinare înaintea imprimării, de asemenea, astfel încât să puteți muta prin paginile din document.

Panou de navigare

În panoul care apare atunci când deschideți o bază de date Access sau un proiect Access. Panoul de navigare afișează obiectele din baza de date și poate fi particularizată pentru a sorta și grup de obiecte în moduri diferite.

tip de date nchar

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime fixă cu maxim 4.000 de caractere Unicode. Caractere Unicode utilizați 2 octeți fiecare caracter și acceptă toate caracterele internațional.

normalizare

Pentru a minimiza duplicarea informațiilor într-o bază de date relaționale prin proiectare tabel eficiente. Utilizați expertul analizor de tabel de normalizat bazei de date.

tip de date Ntext

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă care pot conține maxim 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) caractere. Coloane cu tipul de date ntext stochează un indicator de 16 octet în rândul de date și datele sunt stocate separat.

Null

O valoare pot introduce într-un câmp sau utilizați în expresii sau interogări pentru a indica date lipsă sau necunoscut. În Visual Basic, cheie Null indică o valoare Null. Unele câmpuri, cum ar fi câmpurile cheie primară, nu conțin o valoare Null.

câmp nul

Un câmp care conține o valoare Null. Un câmp nul nu este la fel ca un câmp care conține un șir de lungime zero ("") sau un câmp cu o valoare 0.

tip de date Număr

Într-o bază de date Access, un tip de câmp date proiectate pentru valori numerice care va fi utilizat în calcule matematice. Utilizați tipul de date monedă, cu toate acestea, pentru a afișa sau calcula valori monetare.

tip de date numerice

Într-un proiect Access, un tip de date numerice exactă care se află valorile din -10 ^ 38-1 până la 10 ^ 38-1. Puteți specifica scara (maxim numărul total de cifre) și precizie (numărul maxim de cifre în dreapta separatorului zecimal).

tip de date nvarchar(n)

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă cu maxim 4.000 de caractere Unicode. Caractere Unicode utilizați 2 octeți fiecare caracter și acceptă toate caracterele internațional.

O

Începutul paginii

Tipul de date obiect

Tip de date fundamentale ce reprezintă obiecte care pot fi recunoscută de Visual Basic. Deși pot declara orice variabilă obiect ca tip de obiect, se recomandă să declare variabile obiect în funcție de anumite tipuri.

Panoul de dependențe obiect

Afișează obiectele care au dependenței pe obiectul selectat și, de asemenea, obiectele care obiectul selectat are dependențe.

bibliotecă de obiect

Un fișier care conține definiții ale obiectelor și lor metode și proprietăți. Fișierul care conține o bibliotecă de obiect de obicei are numele de fișier extensia .olb.

tip de obiect

Un tip de obiect expus de un program, prin automatizarea; de exemplu, aplicația, fișier, zonă și foaie. Utilizați browserul obiect în Visual Basic Editor sau Consultați documentația de program pentru o listă completă de obiectele disponibile.

variabilă obiect

O variabilă care conține o referință la un obiect.

Generator de șiruri ODBC conexiune

Un instrument de acces care se pot utiliza pentru a vă conecta la o bază de date SQL atunci când creați o interogare directă. Dacă salvați interogarea, șirul de conexiune este stocat cu interogarea.

sursă de date ODBC

Datele și informațiile necesare pentru a accesa acele date din programe și bazele de date care acceptă protocolul Open Database Connectivity (ODBC).

bază de date ODBC

O bază de date pentru care un driver Open Database Connectivity (ODBC) — un driver pe care le puteți utiliza pentru importul, legarea la sau exportul datelor, este furnizat.

ODBCDirect

O tehnologie care vă permite să accesați surse de date ODBC direct, utilizând caracteristicile DAO care trece motorul de baze de date Microsoft Jet.

OLE container

Un program care conține un obiect OLE legat sau incorporat din alt program. De exemplu, dacă un obiect OLE în unei baze de date conține o foaie de lucru Excel, Access este OLE container.

OLE DB

O bază de date arhitectură a componentelor care furnizează eficient rețea și Internet acces la mai multe tipuri de surse de date, inclusiv date relaționale, fișierele de corespondență, fișiere de plată și foi de calcul.

Furnizor OLE DB

Un program din arhitectura OLE DB care permite accesul nativ la date, în loc să accesați datele utilizând drivere ODBC sau IISAM, care sunt externe modalități de a accesa datele.

obiect OLE

Un obiect OLE Protocolul de suport pentru obiect legare și încorporare. Un obiect OLE de la un server OLE (de exemplu, o imagine Windows Paint sau o foaie de lucru Excel) poate fi legată sau încorporată într-un câmp, formular sau raport.

tip de date obiect OLE

Un câmp de tip de date care îl utilizați pentru obiecte create în alte programe care pot fi legate sau încorporate (inserate) într-o bază de date Access.

OLE server

Un program sau DLL care furnizează un obiect OLE legat sau incorporat în alt program. De exemplu, dacă un obiect OLE în unei baze de date conține o foaie de lucru Excel, Excel este serverul OLE.

legătură OLE/DDE

O conexiune între un obiect OLE și sa serverul OLE sau între un document sursă dinamic de date (DDE) și un document de destinație.

relație unu-la-mai mulți

O asociere între două tabele în care valoarea cheii primare a fiecărei înregistrări din tabelul primar corespunde valoarea corespondentă câmpul sau câmpurile de mai multe înregistrări în tabelul asociat.

relația unu-la-unu

O asociere între două tabele în care valoarea cheii primare a fiecărei înregistrări din tabelul primar corespunde valoarea corespondentă câmpul sau câmpurile de unul, și doar o singură înregistrare din tabelul asociat.

buton de opțiune

Un control, denumită și un buton radio, care este utilizat de obicei ca parte dintr-un grup de opțiuni pentru a prezenta alternative dintr-un formular sau raport. Un utilizator nu se pot selecta mai multe opțiuni.

grup de opțiuni

Un interval care poate conține casete de selectare, butoane de comutare și butoanele de opțiune dintr-un formular sau raport. Utilizați un grup de opțiuni pentru a prezenta alternative din care utilizatorul poate selecta o singură opțiune.

unire externă

O asociere în care fiecare înregistrare din două tabele de potrivire sunt combinate într-o singură înregistrare în rezultatele interogării, și cel puțin un tabel contribuie toate înregistrările sale, chiar dacă valorile din câmpul asociat nu se potrivesc cu cele din alt tabel.

proprietar

Când este utilizat de securitate, contul de utilizator care are controlul asupra o bază de date sau un obiect bază de date. Cont de utilizator care creează o bază de date sau un obiect bază de date este proprietarul implicit.

P

Începutul paginii

pagină (stocare de date)

O porțiune a fișierului bază de date în care este stocat înregistrări de date. În funcție de dimensiunea de înregistrări, o pagină (ko 4) poate conține mai multe înregistrări.

subsol de pagină

Utilizează pentru a afișa pagina rezumate, date sau numere de pagină în partea de jos a fiecărei pagini într-un formular sau raport. Într-un formular, subsol apare doar atunci când imprimați formularul.

antet de pagină

Utilizează pentru a afișa un titlu, titluri de coloană, date sau numere de pagină în partea de sus a fiecărei pagini într-un formular sau raport. Într-un formular, antetul de pagină apare doar atunci când imprimați formularul.

interogare cu parametri

O interogare în care un utilizator interactiv specifică una sau mai multe valori de criterii. O interogare cu parametri nu este un tip separat de interogare; mai degrabă, extinde flexibilitatea unei interogări.

reproducerea parțială

O bază de date care conține numai un subset de înregistrări dintr-o reproducere completă. Cu o reproducere parțială, puteți seta filtre și identificați relații care Definiți ce subset de înregistrări din reproducerea complet ar trebui să fie prezente în baza de date.

interogare directă

Interogare specifică SQL utilizați pentru a trimite comenzi direct la un server de bază de date ODBC. Prin utilizarea interogărilor directă, lucrați direct cu tabelele de pe server în loc de date fiind procesate de motor de baze de date Access.

permisiuni

Un set de atribute care specifică ce tip de acces la un utilizator are la date sau obiecte într-o bază de date.

obiect persistent

Un obiect stocate în baza de date; de exemplu, un tabel de date sau QueryDef obiect. Tip de dinamic sau tip instantaneu Recordset obiecte nu sunt considerate persistente obiecte, deoarece acestea sunt create în memorie, după cum este necesar.

ID-ul personal

Un șir alfanumeric literele mari sau mici, care este 4 până la 20 de caractere și că Access utilizează în combinație cu numele de cont pentru a identifica un utilizator sau un grup într-un grup de lucru Access.

pesimistă

Un tip de blocare în care pagina care conține una sau mai multe înregistrări, inclusiv înregistrarea editat, nu este disponibilă pentru alți utilizatori atunci când utilizați metoda de Editare și rămâne indisponibilă până când utilizați metoda de Actualizare .

pi

O matematice constantă egală cu aproximativ 3.1415926535897932.

Vizualizarea PivotChart

O vizualizare care afișează o analiză grafice de date dintr-o foaie de date sau formular. Puteți vedea diferite niveluri de detaliu sau specificați aspectul, glisând câmpuri și elemente sau afișarea și ascunderea elementelor din listele verticale pentru câmpuri.

Formular de raport PivotTable

Un tabel interactiv care rezumă volume mari de date, utilizând formatul și calcul metode care îl alegeți. Puteți să rotiți sa titlurilor de rânduri și coloane pentru a vizualiza datele în moduri diferite, similar cu un raport PivotTable din Excel.

Lista PivotTable

O componentă Microsoft Office Web care se utilizează pentru a analiza datele interactiv pe o pagină Web. Datele afișate într-un rând și coloană format pot fi mutate, filtrate, sortate și calculate în moduri care sunt semnificative pentru publicul dvs.

vizualizare PivotTable

O vizualizare care rezumă și analizează datele dintr-o foaie de date sau formular. Puteți utiliza diferite niveluri de detaliu sau organizarea datelor, glisând câmpuri și elemente sau afișarea și ascunderea elementelor din listele verticale pentru câmpuri.

plus indicator

Indicator care apare atunci când mutați indicatorul în marginea din stânga a unui câmp într-o foaie de date. Când apare indicatorul plus, puteți face clic pentru a selecta întregul câmp.

formular pop-up

Un formular care să rămână deasupra celorlalte Ferestre. Un formular pop-up poate fi modal sau nemodal.

cheie primară

Una sau mai multe câmpuri (coloane) ale căror valori identifică în mod unic fiecare înregistrare dintr-un tabel. O cheie primară nu se permit valori nule și trebuie să aibă întotdeauna un index unic. Pentru un tabel sunt legate de chei externe din alte tabele se utilizează o cheie primară.

tabel primar

Partea "unu" a două tabele corelate într-o relație unu-la-mai-mulți. Un tabel principal ar trebui să aibă o cheie primară și fiecare înregistrare ar trebui să fie unică.

procedură privată

O procedură Sub sau funcția este declarat ca privat utilizând cuvântul cheie privată într-o instrucțiune Declare . Proceduri privat sunt disponibile pentru utilizarea numai de către alte proceduri în modulul același.

procedură

O secvență de declarații și instrucțiuni într-un modul care sunt executate ca o unitate. Proceduri într-un modul Visual Basic for Applications (VBA) include atât Sub și funcția proceduri.

procedură nivel

Descrie orice variabile sau constante declarate într-o procedură. Variabile și constante declarate într-o procedură sunt disponibile doar acea procedură.

nivel de procedură variabilă

O variabilă care este declarat într-o procedură. Variabile de nivel de procedură sunt întotdeauna private procedură în care sunt declarate.

proiect

Set de toate modulele cod într-o bază de date, inclusiv modulele standard și școlar module. În mod implicit, proiectul are același nume cu baza de date.

foaie de proprietăți

Un panou care se utilizează pentru a vizualiza sau a modifica proprietățile de diverse obiecte, cum ar fi tabele, interogări, câmpuri, formulare, rapoarte, paginile de acces la date și controale.

pseudoindex

O dinamică referință încrucișată de unul sau mai multe tabel date câmpuri (coloane) care permite unui tabel ODBC (tabel de server) fără un index unic pentru a fi editate.

variabilă publică

O variabilă care vă declara cu cuvântul cheie publică în secțiunea declarații de un Visual Basic pentru aplicații (VBA) modul. O variabilă publică pot fi partajate prin toate procedurile în fiecare modul într-o bază de date.

publicarea

Într-un proiect Access, o publicație poate conține una sau mai multe publicat tabele sau stocate procedură articolele din baza de date pentru un utilizator. Baza de date fiecare utilizator poate avea una sau mai multe publicații. Un articol este un grup de date reproduse ca o unitate.

publicare

Pentru a salva o bază de date la un server de gestionare de documente, cum ar fi un server care rulează Windows SharePoint Services.

Q

Începutul paginii

interogare

O întrebare despre datele stocate în tabele sau o solicitare pentru a efectua o acțiune pe foaia de date. O interogare poate aduce împreună date din mai multe tabele pentru a servi ca sursă de date pentru un formular sau raport.

fereastra Interogare

O fereastră în care lucrați cu interogări în vizualizarea proiect, vizualizarea foaie de date, vizualizare SQL sau Examinare înaintea imprimării.

QueryDef

o definiție stocate unei interogări într-o bază de date Access sau o definiție temporară a unei interogări într-un spațiu de lucru ODBCDirect.

R

Începutul paginii

tip de date număr real

Într-un proiect Access, un tip de date numerice aproximativă cu precizie de șapte cifre. Se pot conține valori pozitive de la aproximativ 1.18E - 38 prin 3.40E + 38, valori negative de la aproximativ - 1.18E - 38 prin - 3.40E + 38 sau zero.

controlul de navigare în înregistrări

Un control de utilizat pe o pagină de acces la date pentru a afișa o bară de instrumente de navigare în înregistrări. Într-o pagină grupate, puteți să adăugați o bară de instrumente de navigare pentru fiecare nivel de grup. Aveți posibilitatea să particularizați controlul de navigare în înregistrări modificând proprietățile acestora.

casetă număr de înregistrare

O casetă mică, care afișează numărul înregistrării curente în colțul din stânga jos în vizualizarea foaie de date și vizualizarea formular. Pentru a muta o anumită înregistrare, să tastați numărul de înregistrare în caseta și apăsați ENTER.

selector înregistrare

O casetă mică sau bara din partea stângă a unei înregistrări pe care puteți face clic pentru a selecta întreaga înregistrare în vizualizarea foaie de date și vizualizarea formular.

sursă de înregistrări

Subiacente sursa de date pentru o pagină de acces la formular, raport sau date. Într-o bază de date Access, poate fi un tabel, interogare sau Instrucțiune SQL. Într-un proiect Access, acesta poate fi un tabel, vizualizare, Instrucțiune SQL sau procedură stocată.

set de înregistrări

Numele colective dat tabelul-, dinamic- și tip instantaneu Recordset obiecte, care sunt seturi de înregistrări care se comportă ca obiecte.

baza de date

Baza de date Access în care utilizatorul a stabilit o referință la baza de date curentă. Utilizatorul să creați o referință la o bază de date și apoi apelați procedurile din modulele standard în acea bază de date.

Faceți referire la baza de date

Acces la baza de date curentă din care utilizatorul a creat o referință la o altă bază de date Access. Utilizatorul să creați o referință la o bază de date și apoi apelați procedurile din modulele standard în acea bază de date.

integritate referențială

Regulile pe care îl parcurgeți pentru a păstra definit relații între tabele atunci când adăugați, actualizarea sau ștergerea înregistrărilor.

reîmprospătare

Într-o bază de date Access, să puteți reafișa înregistrări într-un formular sau foaie de date pentru a reflecta modificările efectuate de alți utilizatori. Într-un proiect Access, să executați din nou o interogare subordonată activ formular sau foaie de date pentru a reflecta modificările aduse înregistrărilor.

relație

O asociere, care este stabilită între comune de câmpuri (coloane) în două tabele. O relație poate fi unu-la-, unu-la-mai-mulți sau mai mulți-la-mai-mulți.

Fila obiect relații

Fila obiect în care vă vizualizarea, crearea și modificarea relațiile dintre tabele și interogări.

relative sau poziționare în linie

Locuri elementul în fluxul natural HTML de document, dar compensează poziția de element pe baza conținutului anterior.

repictare

Pentru a retrage ecranul. Metoda Revopsiţi completează orice actualizări de ecran în așteptare pentru un formular specificat.

reprodusă

O copie a unei baze de date care este un membru al unui reprodusă setați și poate fi sincronizat cu alte copiile din set. Modificările la datele dintr-un tabel reprodusă într-un singur reprodusă sunt trimise și se aplică la alte copiile.

Configurarea reprodusă

Coordonator de proiectare și toate copiile care au același proiectul bazei de date și unice reprodusă identificator set.

reprodusă configurarea topologiei

Ordinea în care modificările sunt propagată la replică la replică. Topologie determină cât de repede modificările într-un alt reprodusă apar în reprodusă dvs.

reproducerea

Procesul de copiere o bază de date, astfel încât două sau mai multe copii să facă schimb de actualizări de date sau reproduse obiecte. Acest schimb se numește sincronizare.

raport

Unei baze de date obiect care puteți să imprimați care conțin informațiile care este formatat și organizate în funcție de specificații. Exemple de rapoarte sunt rezumate de vânzări, telefon liste și etichetele de corespondență.

subsol de raport

O secțiune de raport care este utilizată pentru a plasa informațiile care apar în mod normal, în partea de jos a paginii, cum ar fi numere de pagină, a datelor și a sumelor.

antet de raport

O secțiune de raport care este utilizată pentru a plasa informații (cum ar fi un titlu, dată sau raport introducere) la începutul unui raport.

modul raport

Un modul care include Visual Basic pentru Applications (VBA) codul pentru toate proceduri eveniment declanșat de evenimente care apar pe un anumit raport sau comenzile sale.

Fila obiect raport

O filă de obiect în care lucrați cu rapoartele în vizualizarea proiect, în examinare aspect sau Examinare înaintea imprimării.

selector de raport

Caseta întâlnesc rigle în colțul stânga sus a unui raport în Vizualizare proiect. Utilizați caseta pentru a efectua operațiuni de nivel de raport, cum ar fi selectarea raportului.

Raport instantaneu

Un fișier (.snp extensia nume de fișier) care conține o copie de înaltă fidelitate a fiecărei pagini dintr-un raport Access. Se păstrează aspectul bidimensionale, grafice și alte obiecte încorporate a raportului.

reinterogare

Pentru a executați din nou o interogare subordonată forma activă sau foaie de date pentru a reflecta modificările la înregistrări, Afișare nou adăugat înregistrările, și a elimina înregistrările șterse.

cuvânt rezervat

Un cuvânt care face parte dintr-o limbă, cum ar fi Visual Basic. Cuvinte rezervate includerea numelor de angajamente, funcții predefinite și tipuri de date, metode, operatori și obiecte.

unire externă la dreapta

O asociere externă în care toate înregistrările din partea dreaptă a operațiunea de asociere la dreapta în interogare Instrucțiune SQL sunt adăugate la rezultatele interogării, chiar dacă există valori corespondente în câmpul asociat din tabelul din stânga.

revenire

Procesul de care se termină sau anularea unei tranzacții în așteptare fără a salva modificările.

zona de rând

Partea din Vizualizare PivotTable care conține câmpurile de rând.

câmp rând

Un câmp în zona de rând din Vizualizare PivotTable. Elementele din câmpurile de rând sunt listate în jos din partea stângă a vizualizării. Câmpurile de rând internă sunt cea mai apropiată de zonă detaliu; câmpurile de rând exterioare sunt din partea stângă a câmpurilor rând interior.

selector de rând

O casetă mică sau cu bare că, atunci când a făcut clic, selectează întreaga un rând în tabel sau o macrocomandă proiectare Vizualizați sau când Sortați și gruparea înregistrărilor în proiectare raport vizualizarea.

S

Începutul paginii

secțiune

O parte a unui formular sau raport, cum ar fi un antet, subsol sau secțiunea detalii.

antet de secțiune

Bară orizontală deasupra unei secțiuni formularul sau raportul în vizualizarea proiect. Bara de secțiune afișează tipul și numele secțiunii. Utilizați-l pentru a accesa foaia de proprietăți al secțiunii.

selector de secțiune

Caseta din partea stângă a unei secțiuni din bara atunci când un obiect este deschis în vizualizarea proiect. Utilizați caseta pentru a efectua operațiuni de nivel de secțiune, cum ar fi selectarea secțiunea.

grup de lucru sigure

Un grup de lucru Access în care utilizatorii conectați-vă cu un nume de utilizator și parola și în care accesul la obiectele bazei de date este restricționat în funcție de permisiunile acordate la conturile de utilizator specifice și grupuri.

valoare inițială

O valoare inițială folosite pentru a genera pseudoaleatoare numere. De exemplu, declarația aleator creează un număr de valoare inițială utilizate de funcția Rnd pentru a crea unice pseudoaleatoare secvenţe număr.

interogare de selectare

O interogare care solicită o întrebare despre datele stocate în tabele și returnează un rezultat setarea sub formă de o foaie de date, fără a modifica datele.

dreptunghi de selectare

Dreptunghi format din rândurile selectate în prezent (înregistrări) și coloane (câmpuri) în vizualizarea foaie de date.

auto unire

O asociere în care este asociat un tabel la propriu-zisă. Se combină înregistrările din tabelul cu alte înregistrări din același tabel atunci când există valori corespondente în câmpurile asociate.

separator

Un caracter care separă unități de text sau numere.

câmp serie

Un câmp care se afișează în zona de serie de diagramă și care conține elemente de serie. O serie este un grup de puncte de date asociate.

punct de serie

O valoare de date individuale, care este reprezentate într-o diagramă, reprezentat de o coloană, bară, linie, diagrame cu structură radială sau inelară sector sau alt tip de marcator de date.

Server Filtrare după formular

O tehnică care utilizează o versiune de formular curent sau foaie de date cu câmpuri goale în care aveți posibilitatea să tastați valorile dorite filtrate de înregistrări pentru a conține. Datele sunt filtrate de server înainte de aceasta se regăsi din baza de date.

HTML generate de server

Un fișier Active Server Pages (ASP) sau IDC/HTX care este output dintr-un tabel, interogare sau formular, conectat la o sursă de date ODBC, și procesate de Internet Information Server pentru a crea dinamic fișiere HTML doar în citire.

HTML generate de server: un Active Server Pages

sesiuni

O secvență de operațiuni efectuate de motorul de baze de date Access care începe atunci când un utilizator se conectează și se termină atunci când utilizatorul jurnalele. Toate operațiunile în timpul unei sesiuni de formular o singură tranzacție de domeniu și se supun permisiuni de conectare utilizator.

tipul de date smalldatetime

Într-un acces proiect, o dată și oră tipul de date care este mai puțin precis decât tipul de date de tip dată/oră. Valorile zonă de date de la 1 ianuarie 1900 până la 6 iunie 2079, cu o precizie de un minut.

tipul de date smallint

Într-un proiect Access, un tip de date de 2 octeți (16 biți), care stochează numere întregi în zona de -2 ^ 15 (-32.768) până la 2 ^ 15-1 (32.767).

tip de date smallmoney

Într-un proiect Access, un tip de date care stochează valori monetare din-214,748.3648 la 214,748.3647, cu precizie pentru a o mie de zece de unitate monetară. Atunci când se afișează valorile smallmoney, acestea sunt rotunjite până la două zecimale.

instantaneu

O imagine statică a unui set de date, cum ar fi înregistrările afișate ca rezultat o interogare. Obiecte de Recordset tip instantaneu pot fi create dintr-un tabel de bază, o interogare sau un alt set de înregistrări.

Instantaneu Viewer

Un program care se pot utiliza pentru a vizualiza, imprima sau un instantaneu, cum ar fi un raport instantaneu de e-mail. Instantaneu vizualizator constă dintr-un program independent executabil, un control instantaneu Viewer (Snapview.ocx) și alte fișiere asociate.

Instantaneu vizualizator control

Un control ActiveX (Snapview.ocx) că utilizați pentru a vizualiza un raport instantaneu din Microsoft Internet Explorer 3.0 sau o versiune mai recentă, sau din orice program care acceptă ActiveX controalele, cum ar fi Access sau Microsoft Visual Basic.

Bază de date SQL

O bază de date care se bazează pe interogare SQL (limbaj structurat).

șir de caractere/instrucțiune SQL

O expresie care definește o comandă SQL, cum ar fi SELECTAȚI, actualizarea sau ștergere, și include clauze, cum ar fi unde și ORDER BY. Șiruri/instrucțiunile SQL sunt utilizate de obicei în interogări și funcții agregate.

tip de date variant SQL

Într-un proiect Access, un tip de date care stochează valori de mai multe tipuri de date, cu excepția text, ntext, image, marcaje temporale, și tipuri de date sql_variant. Tip de date variant sql este utilizată într-o coloană, parametru, variabilă sau returna valoarea unei funcții definite de utilizator.

Vizualizare SQL

Fila obiect care afișează Instrucțiune SQL pentru interogarea curentă sau care se utilizează pentru a crea o interogare specifică SQL (definiție de Uniune, directă sau date). Atunci când creați o interogare în vizualizarea proiect, Access construiește SQL echivalente în vizualizarea SQL.

interogare specifică pentru SQL

O interogare care constă dintr-o Instrucțiune SQL. Subinterogări și directă, Uniunii și de definiție date interogările sunt interogările specifice SQL.

abatere standard

Un parametru care indică modul în care o funcție de probabilitate este centrată în jurul mediei sale și care este egal cu rădăcina pătrată a momentului în care este pătrat abaterea de la medie.

modul standard

Un modul Visual Basic for Applications (VBA) în care puteți amplasa proceduri Sub și funcția pe care doriți să fie disponibile pentru alte proceduri în baza de date.

procedură stocată

O colecție precompilate de instrucțiunile SQL și opțional angajamente de control al fluxului, care sunt stocate sub un nume și sunt procesate ca o unitate. Colectarea sunt stocate într-o bază de date SQL și poate fi rulat cu un apel dintr-un program.

șir delimitator

Caractere text că afară un șir încorporată într-un șir. Ghilimele simple (') și ghilimelele duble (") sunt șir delimitatori.

procedură Sub

O procedură Visual Basic for Applications (VBA) care efectuează o operație. Spre deosebire de o procedură funcție, o procedură Sub nu returnează o valoare. Puteți începe o procedură Sub cu o instrucțiune Sub și se termină cu o declarație End Sub .

subfoaie de date

O foaie de date care este imbricat într-o altă foaie de date și care conține datele legate sau asociate pentru prima foaie de date.

subformular

Un formular inclusă într-o altă formă sau un raport.

control subformular/subraport

Un control care afișează un subformular într-un formular sau un subformular sau subraport într-un raport.

subinterogare

Unei SQL SELECT care este în altă interogare de selectare sau de acțiune.

subraport

Un raport care este inclusă într-un alt raport.

Abonați-vă

Să fie de acord să primească o publicație dintr-o bază de date Access sau un proiect Access. O bază de date abonat la care se abonează la date reprodusă dintr-o bază de date publisher.

abonament

Baza de date care primește tabele și datele reproduse dintr-o bază de date publisher într-un proiect Access.

sincronizare

Procesul de actualizare a doi membri ai o replică setarea prin schimbul toate înregistrările actualizate și obiecte din fiecare membru. Două reprodusă setarea membrii sunt sincronizate când modificările din fiecare au fost aplicate la cealaltă.

tip de date SysName

Într-un proiect Access, un speciale furnizate de sistem, tipul de date definite de utilizator care este utilizat pentru coloane de tabel, variabile și a parametrilor de procedură stocată care stochează nume de obiecte.

obiect de sistem

Obiectele bazei de date care sunt definite de sistem, cum ar fi tabelul MSysIndexes, sau de utilizator. Puteți să creați un obiect de sistem de denumire obiectul cu USys ca primele patru caractere în numele obiectului.

T

Începutul paginii

control filă

Un control care îl puteți utiliza pentru a construi o singură formă sau caseta de dialog care conține mai multe pagini, fiecare cu o filă și fiecare care conține controale similare, cum ar fi casetele text sau butoanele de opțiune. Atunci când utilizatorul face clic pe o filă, pagina respectivă devine activă.

tabel

Un obiect de bază de date care stochează datele din înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane). Datele sunt, de obicei despre o anumită categorie de lucruri, cum ar fi angajații sau comenzi.

tipul de date tabel

Într-un proiect Access, un tip de date speciale care este utilizat pentru a stoca un rezultat setați o valoare variabilă sau returnare locale unei funcții definite de utilizator pentru o versiune mai recentă de procesare. Poate fi utilizată în locul unui tabel temporar stocate în baza de date tempdb.

Fila obiect tabel

Într-o bază de date Access, un obiect fila în care lucrați cu tabele în vizualizarea proiect sau în vizualizarea foaie de date.

proprietăți tabel

Într-o bază de date Access, atributele de un tabel care afectează aspectul sau comportamentul tabelului ca un întreg. Proprietăți tabel sunt setate în vizualizarea proiect tabel, așa cum sunt Proprietăți câmp.

casetă text

Un control, denumite, de asemenea, un câmp de editare, care se utilizează un formular sau raport pentru a afișa textul sau să acceptați introducerii de date. O casetă text poate avea o etichetă atașată.

tipul de date text

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă care pot conține maxim 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) caractere; lungimea implicită este de 16.

tip de date text

Într-o bază de date Access, acesta este un tip de date de câmp. Câmpurile text poate conține până la 255 de caractere sau numărul de caractere specificat de proprietatea Dimensiune câmp , indiferent care este mai mic.

tipul de date marcă de timp

Într-un proiect Access, un tip de date care se actualizează automat de fiecare dată când un rând este inserat sau actualizat. Valorile din coloanele marcă de timp nu sunt date de tip dată/oră, dar binary(8) sau varbinary(8), indicând secvență de modificări de date.

tip de date tinyint

Într-un proiect Access, un tip de date de octeți 1 (8 biți), care stochează numere întregi în intervalul de la 0 la 255.

buton de comutare

Un control care este utilizată pentru a furniza/dezactivarea opțiuni dintr-un formular sau raport. Se poate afișa fie text sau o imagine, și pot fi independentă sau doar o parte a unui grup de opțiuni.

set de instrumente

Un set de instrumente, care este disponibilă în Design vizualizarea pentru adăugarea de controale la un formular sau raport.

Sfaturi ecran

Descrieri scurte ale numele a comenzilor și butoanelor din panglică. Un sfat ecran se afișează atunci când indicatorul mouse-ului se bazează pe acești comenzilor și butoanelor.

topologie

Ordinea în care modificările sunt propagată la replică la replică. Topologie este important, deoarece aceasta determină cât de repede modificările într-un alt reprodusă apar în reprodusă dvs.

câmpul total

Un câmp care afișează date din sursa înregistrării subiacente. Un câmp total poate utiliza o funcție rezumat, cum ar fi Adunarea sau contorizarea, sau utilizați o expresie pentru a calcula valorile de rezumat.

Rândul total

Un rând de pe o foaie de date care se afișează opțiunii Informații rezumative pentru fiecare câmp, pe baza tipului de date în câmp.

interogare de totaluri

O interogare care se afișează un rezumat de calcul, cum ar fi o medie sau sum, pentru valorile din câmpurile diverse dintr-un tabel sau tabele. O interogare de totaluri nu este un tip separat de interogare; mai degrabă, extinde flexibilitatea de interogări de selectare.

tranzacție

O serie de modificările făcute într-o bază de date date sau schemă. Dacă toate elementele tranzacție nu reușească, întreaga tranzacție nu reușește și date este "integrate înapoi."

trigger

O formă specială de o procedură stocată care se efectuează automat când se modifică datele într-un tabel specificată. Triggere adesea create pentru a impune integritatea referențială sau consistență între logic legate de datele din tabele diferite.

U

Începutul paginii

control nelegat

Un control care nu este conectat la un câmp într-o subiacente tabel, interogare sau Instrucțiune SQL. Un control nelegat este utilizat adesea pentru a afișa informativă text sau imagini decorative.

nelegat formular sau raport

Un formular sau raport care nu este conectat la o sursă de înregistrări, cum ar fi un tabel, interogare sau Instrucțiune SQL. (Formularului sau raportului proprietatea sursă înregistrări este necompletată).

cadru obiect nelegat

Un control pe care le plasați dintr-un formular sau raport să conțină un obiect nelegat. Un obiect nelegat este un obiect, cum ar fi o imagine, a cărui valoare nu este derivat din datele stocate într-un tabel.

interogare de uniune

O interogare care utilizează operatorul de Uniune pentru a combina rezultatele a două sau mai multe interogări de selectare.

index unic

Un index definite setând proprietatea indexat a unui câmp la Da (fără dubluri). Un index unic va permite intrările dublate în câmpul indexate. Setarea unui câmp ca fiind cheia primară automat definește câmpul ca unic.

tip de date uniqueidentifier

Într-un proiect Access, un identificator unic global 16 octet (GUID).

actualizare

Pentru a accepta modificările la datele dintr-o înregistrare. Modificările sunt salvate în baza de date atunci când mutați într-o altă înregistrare dintr-un formular sau foaie de date sau atunci când salvați în mod explicit înregistrarea.

interogare de actualizare

O interogare de acțiune (Instrucțiune SQL) care se modifică un set de înregistrări în funcţie de criterii (condiții de căutare), care îl specificați.

instantaneu actualizabil

Un tip de set de înregistrări care funcționează eficient într-un mediu client/server memorarea în cache a datelor pe client și minimizarea circuite la serverul de date access și actualizare.

cont de utilizator

Un cont identificat printr-un nume de utilizator și personale ID (PID) care este creat pentru a gestiona permisiunile utilizatorului pentru a accesa obiectele bazei de date într-un grup de lucru Access.

tip de date definite de utilizator

Într-o bază de date Microsoft SQL Server, pot conține o definiție de tipul de date pe o coloană. Acesta este definite de utilizator și bazate pe tipurile de date SQL Server existentă. Reguli și a setărilor implicite doar să fie legat la tipurile de date definite de utilizator.

tip definit de utilizator

În Visual Basic for Applications (VBA), orice tip de date definit utilizând declarația tip . Tipurile de date definite de utilizator poate conține una sau mai multe elemente de orice tip de date. Matrice de date definite de utilizator și alte tipuri de create utilizând declarația Dim .

colectare definite de utilizator

O colecție care le creați prin adăugarea obiectelor la un obiect colecție . Elemente într-o colecție definite de colectare obiect sunt indexate, începând cu 1.

funcție definită de utilizator

O interogare care duce parametrii de intrare și returnează un rezultat, similar cu o procedură stocată. Tipuri: scalar (cu mai multe instrucţiuni; returnează o valoare), în linie (o declarație; o valoare de tabel actualizabilă) și tabel (cu mai multe instrucţiuni; valoare tabel).

obiect definite de utilizator

Un obiect particularizat, care este definită într-un formular sau raport modul de clasă. În modul de clasă, puteți crea proprietăți și metode pentru un obiect nou, creează o instanță nouă a obiectului, și manipula obiectul utilizând aceste proprietăți și metode.

securitatea la nivel de utilizator

Atunci când se utilizează securitatea la nivel de utilizator într-o bază de date Access, un administrator de baze de date sau un obiect proprietar poate oferi utilizatorilor individuale sau grupuri de utilizatori specifice permisiuni la tabele, interogări, formulare, rapoarte și macrocomenzi.

Grup de utilizatori

Cont de grup care conține toate conturile de utilizator. Access adaugă automat conturile de utilizator la grupul de utilizatori atunci când le creați.

V

Începutul paginii

validare

Procesul de verificare dacă introdus date sunt îndeplinite anumite condiții sau limite.

regulă de validare

Valorile pentru un câmp sau înregistrare dintr-un tabel, sau pentru un control dintr-un formular de introducere a o proprietate care definește validă. Access afișează mesajul specificat în proprietatea ValidationText atunci când este încălcat regula.

tip de date varbinary

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă de octeți 8 000 maxim de date binare.

varchar

Într-un proiect Access, un tip de date de lungime variabilă cu maxim de caractere ANSI 8 000.

varianță

Pătratul coeficientului abaterea standard. Aceasta este o măsură a sumă care toate valorile dintr-un grup variază de la valoarea medie a grupului.

expresie variant

Orice expresie care să se evalueze la numerică, șir sau data de date, în plus față de speciale valori gol sau nul.

vizualizare

Într-un proiect Access, un tip de interogare care este un tabel virtual bazat pe o declarație SQL SELECT. De exemplu, o vizualizare poate conține numai 3 din 10 coloane disponibile într-o asociere de două tabele, în scopul de a limita accesul la anumite date.

vizibilitate

O proprietate de o replică care indică care membrii reprodusă setați-l puteți sincroniza cu și se aplică ce reguli de rezolvare conflict. Copiile se încadrează în trei tipuri de vizibilitate: globală, locală și anonim.

W

Începutul paginii

clauza WHERE

Partea o Instrucțiune SQL care specifică ce înregistrări pentru a regăsi.

caractere wildcard

Caractere utilizate în interogări și expresii pentru a include toate înregistrările, numele de fișiere sau alte elemente care încep cu anumite caractere sau care se potrivesc unui anumit model.

X

Începutul paginii

Atribut XML

Informații care se adaugă o etichetă pentru a furniza mai multe informații despre eticheta, cum ar fi < cantitate ingredient = "2" unități = "căni" > făină < / ingredient >. În acest exemplu, cantitate și unitățile sunt atributele.

element XML

Informații care este delimitate de o etichetă de început și sfârșit într-un document limba extins de marcare (XML). Un exemplu de un element XML este < nume > roman < / nume >.

Entitățile XML

Combinații de caractere și simboluri care înlocuiesc alte caractere atunci când un document XML este analizate, de obicei, cei care au alte sensuri în XML. De exemplu, & lt; reprezintă < simbol, care este, de asemenea, paranteza pentru o etichetă.

Y

Începutul paginii

tip de date Da/Nu

Un câmp de tip de date care îl utilizați pentru câmpurile care va conține numai una din două valori, cum ar fi da sau nu și True sau False. Valorile Null nu sunt permise.

Z

Începutul paginii

șir de lungime zero

Un șir care conține caractere fără. Puteți utiliza un șir de lungime zero pentru a indica faptul că știți că există nicio valoare pentru un câmp. Introduceți un șir de lungime zero, tastând două ghilimele duble fără spațiu între ele ("").

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×