Ghid pentru meniurile contextuale din Power Query

Notă: Acest articol și-a făcut treaba și va fi retras în curând. Pentru a preveni problemele de tip „Pagina nu a fost găsită”, eliminăm linkurile despre care știm. Dacă ați creat linkuri spre această pagină, eliminați-le și împreună vom menține un web mereu actualizat.

Notă: Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru mai multe informații, consultați Obținere și transformare în Excel 2016.

Meniurile contextuale sunt specifice unui element, cum ar fi o celulă de tabel, în panoul editor. Un meniu contextual definește acțiunile de preluare a elementului sau elementelor selectate.

În acest articol

Meniu contextual celulă

Tipul de număr sau dată/oră

Înlocuirea valorilor număr sau dată/oră

Tip text

Înlocuirea valorilor text

Tip logic

Înlocuirea valorilor logice

Tip tabel sau link

Meniul contextual al coloanei

Selecția unei singure coloane

Modificarea tipului cu cultura

Selecția mai multor coloane

Meniul contextual al tabelului

Meniul contextual pas interogare

Căutare online

Meniu contextual celulă

Pentru a aplica o acțiune la o celulă, faceți clic cu butonul din dreapta pe orice celulă. Fiecare tip de celulă are un meniu contextual.

Tipul de număr sau dată/oră

Acțiune

Descriere

Filtre numerice

Filtrează un tabel pe baza unui operator:

 • Egal

 • Nu este egal

 • Mai mare decât

 • Mai mare sau egal cu

 • Mai mic decât

 • Mai mic sau egal cu

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui valorile număr sau dată/oră, consultați înlocuirea valorilor număr sau dată/oră.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Astfel, se adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; Acesta poate fi anulată prin eliminarea acestui pas în panoul pași .

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este identic cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor număr sau dată/oră

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe o celulă de număr sau dată/oră.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori , introduceți valoarea pentru a găsi și aînlocui cu.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tip text

Acțiune

Descriere

Filtre de text

Filtrează un tabel pe baza unui operator:

 • Egal

 • Nu este egal

 • Începe cu

 • Se termină cu

 • Conține

 • Nu conține

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui valorile text, consultați înlocuirea valorilor text.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Astfel, se adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; Acesta poate fi anulată prin eliminarea acestui pas în panoul pași .

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este identic cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor text

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe o celulă text.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori , introduceți valoarea pentru a găsi și aînlocui cu.

 4. Faceți clic pe opțiunea se potrivește întregul conținut al celulei pentru a înlocui celulele din întregul conținut; În caz contrar, Înlocuire valori înlocuiește fiecare valoare pentru a găsi Match.

 5. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tip logic

Acțiune

Descriere

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui valorile logice, consultați înlocuirea valorilor logice.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Astfel, se adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; Acesta poate fi anulată prin eliminarea acestui pas în panoul pași .

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este identic cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor logice

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă logică.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori , introduceți valoarea pentru a găsi și aînlocui cu.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tip tabel sau link

Acțiune

Descriere

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Astfel, se adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; Acesta poate fi anulată prin eliminarea acestui pas în panoul pași .

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este identic cu antetul de coloană al celulei selectate.

Meniul contextual al coloanei

Faceți clic dreapta pe anteturile de coloană selectate pentru a aplica o acțiune la toate celulele din acea coloană. Fiecare tip de coloană are un meniu contextual.

Selecția unei singure coloane

Acțiune

Se aplică la tastare

Descriere

Eliminare

Toate tipurile

Eliminați coloana selectată din vizualizare și utilizare ulterioară.

Eliminarea altor coloane

Toate tipurile

Elimină toate coloanele neselectate din vizualizare și utilizare ulterioară.

Utilizați primul rând ca anteturi

Toate tipurile

Fiecare nume de antet de tabel se înlocuiește cu fiecare valoare de celulă din primul rând al tabelului.

Coloană duplicat

Toate tipurile

Creează un duplicat al coloanei selectate în partea dreaptă a tabelului. Numele dat noii coloane este Copie a <nume coloană>.

Divizare coloană

(Disponibil în Editor interogare r ibbon)

Tip text

O coloană text poate fi divizată în mai multe coloane în două moduri:

 • După delimitator

 • După numărul de caractere

Pentru mai multe informații despre cum să divizați o coloană text, consultați Divizarea unei coloane text.

Eliminare dubluri

(Disponibil în Editor interogare r ibbon )

Text, număr, dată/oră,

Tipuri logice

Eliminați toate rândurile din tabel în care valorile din coloanele selectate dublează valorile anterioare. Rândul cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat. Pentru mai multe informații despre eliminarea dublurilor, consultați eliminarea dublurilor.

Înlocuire valori

(Disponibil în Editor interogare r ibbon )

Text, număr, dată/oră,

Tipuri logice

Înlocuirea unui element din coloană cu altă valoare. Pentru mai multe informații despre cum să înlocuiți valorile, consultați meniul contextual celule.

Modificare tip

(Disponibil în Editor interogare r ibbon )

Text, număr, dată/oră,

Tipuri logice

Dezactivat pentru tipurile de tabele, linkuri și intrări

Modificați tipul coloanei selectate într-un tip nou:

 • Logic

 • Număr

 • Dată

 • Dată/Oră

 • Dată/oră/fus orar

 • Ora

 • Durată

 • Binar

 • Text

 • Tastați cu cultura. Pentru mai multe informații despre cum să modificați un tip cu cultura de origine, consultați modificarea tipului cu cultura.

Transformare

Text și tipuri de dată/oră

Dezactivat pentru toate celelalte tipuri

Pentru o valoare text, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Litere mici

 • MAJUSCULE

 • Fiecare cuvânt cu majusculă

 • Ascundere parțială

 • Golire

 • JSON

 • XML

Pentru o valoare Dată/Oră, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Dată

 • Oră

 • Zi

 • Lună

 • An

 • Zi a săptămânii

Inserare coloană

Toate tipurile

Inserează o coloană nouă după ultima coloană a tabelului. Valorile din coloana nouă sunt determinate selectând tipul de coloană de inserat:

 • Particularizat (definiți formula care calculează valorile noi)

 • Index

Pentru mai multe informații despre inserarea unei coloane, consultați Inserarea unei coloane particularizate într-un tabel.

Grupare după

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon )

Text, număr, dată/oră,

Tipuri logice

Rezumă datele după valorile de rând. De exemplu, date fiind următoarele coloane dintr-un tabel, Județ, Localitate, Populație, ați putea:

 • Să le grupați după județ și ați putea să contorizați localitățile din fiecare județ sau să însumați populația din localități pentru a obține populația din fiecare județ

 • Să le grupați după localitate și ați putea număra instanțele de nume de localitate.

Pentru mai multe informații despre gruparea rândurilor, consultați Gruparea rândurilor dintr-un tabel.

Anularea pivotării coloanelor

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon )

Toate tipurile

Transformă coloanele selectate în perechi atribut-valoare. Pentru mai multe informații despre anularea pivotării coloanelor, consultați Anularea pivotării coloanelor.

Mutare

Toate tipurile

Mutați coloana selectată în altă locație din tabel. Mutarea coloanei selectate:

 • Stânga

 • Dreapta

 • La început

 • Pentru a termina

Ca alternativă, puteți să faceți clic pe apoi să glisați și să fixați coloane la stânga sau la dreapta coloanei selectate.

Redenumiți

Toate tipurile

Redenumiți coloana selectată.

Detaliere

Toate tipurile

Navigați la conținutul coloanei. Astfel, se adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua această navigare; Acesta poate fi anulată prin eliminarea acestui pas în panoul pași.

Adăugarea unei interogări noi

Toate tipurile

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei coloane ca valori de interogare. Acest lucru se realizează prin corelarea interogării inițiale în cea nouă. Numele noii interogări este identic cu antetul de coloană al coloanei selectate.

Modificarea tipului cu cultura

 1. Faceți clic dreapta pe o coloană selectată.

 2. Faceți clic pe modificare tip > tip cu cultură.

 3. În caseta de dialog Modificare tip cu cultură , selectați un tip de date de modificat și selectați cultura.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Selecția mai multor coloane

Selectați (Ctrl + clic sau Shift + clic) două sau mai multe coloane, apoi faceți clic cu butonul din dreapta pe oricare dintre coloanele selectate pentru a aplica o acțiune din meniul contextual cu mai multe coloane la coloanele selectate.

Notă:  Pentru unele selecții multiple de coloană, unele elemente de meniu contextual vor fi dezactivate.

Acțiune

Descriere

Eliminare coloane

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon )

Eliminați coloanele selectate din vizualizare și din utilizarea ulterioară.

Eliminarea altor coloane

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Elimină toate coloanele neselectate din vizualizare și utilizare ulterioară.

Eliminare dubluri

Eliminați toate rândurile din tabel în care valorile din coloanele selectate dublează valorile anterioare. Rândul cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat. Pentru mai multe informații despre eliminarea dublurilor, consultați eliminarea dublurilor.

Înlocuire valori

Înlocuirea unui element din coloană cu altă valoare. Pentru mai multe informații despre cum să înlocuiți valorile, consultați meniul contextual celule.

Modificare tip

Modificați tipul coloanei selectate într-un tip nou:

 • Logic

 • Număr

 • Dată

 • Dată/Oră

 • Dată/oră/fus orar

 • Ora

 • Durată

 • Binar

 • Text

 • Tastați cu cultura. Pentru mai multe informații despre cum să modificați un tip cu cultura de origine, consultați modificarea tipului cu cultura.

Transformare

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Pentru o valoare text, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Litere mici

 • MAJUSCULE

 • Fiecare cuvânt cu majusculă

 • Ascundere parțială

 • Golire

 • JSON

 • XML

Pentru o valoare Dată/Oră, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Dată

 • Oră

 • Zi

 • Lună

 • An

 • Zi a săptămânii

Îmbinare coloană

Grupare după

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Rezumă datele după valorile de rând. De exemplu, date fiind următoarele coloane dintr-un tabel, Județ, Localitate, Populație, ați putea:

 • Să le grupați după județ și ați putea să contorizați localitățile din fiecare județ sau să însumați populația din localități pentru a obține populația din fiecare județ

 • Să le grupați după localitate și ați putea număra instanțele de nume de localitate.

Pentru mai multe informații despre gruparea rândurilor, consultați Gruparea rândurilor dintr-un tabel.

Anularea pivotării coloanelor

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Transformă coloanele selectate în perechi atribut-valoare. Pentru informații despre cum să anulați pivotarea coloanelor, consultați anularea pivotării coloanelor.

Mutare

Mutați coloana selectată în altă locație din tabel. Mutarea coloanei selectate:

 • Stânga

 • Dreapta

 • La început

 • Pentru a termina

Ca alternativă, puteți să faceți clic pe apoi să glisați și să fixați coloane la stânga sau la dreapta coloanei selectate.

Începutul paginii

Meniul contextual al tabelului

Meniul contextual al tabelului, reprezentat de pictograma tabel ( Pictograma tabel ), efectuează acțiuni la nivel de tabel.

Acțiune

Descriere

Utilizați primul rând ca anteturi

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Promovați valorile din primul rând al unui tabel în anteturi de coloană.

Eliminare dubluri

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Elimină toate rândurile dintr-un tabel Power Query în care valorile din coloanele selectate se dublează cu valori anterioare. Rândul cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat.

Eliminare erori

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Eliminați rândurile care conțin erori în coloanele selectate în prezent.

Inserare coloană

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Inserează o coloană nouă după ultima coloană a tabelului. Valorile din coloana nouă sunt determinate selectând tipul de coloană de inserat:

 • Particularizat (definiți formula care calculează valorile noi)

 • Index

Pentru mai multe informații despre inserarea unei coloane, consultați Inserarea unei coloane particularizate într-un tabel.

Păstrare rânduri de nivel superior

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Specificați numărul superior de rânduri de păstrat în tabel.

Păstrați rândurile 100 de sus

Mențineți rândurile 100 principale din tabel.

Păstrare interval de rânduri

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Specificați un interval de rânduri începând de la primul rând , care depășește numărul de rânduri de păstrat în tabel.

Eliminare rânduri de nivel superior

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Eliminați rândurile n de sus din tabel.

Eliminare rânduri alternative

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

Eliminați rândurile alternative din tabel, începând de la Primul rând de eliminat, specificând Numărul de rânduri de eliminat și Numărul de rânduri de păstrat.

Îmbinare

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

În grila de previzualizare , creați o nouă interogare din două interogări existente. Un rezultat de interogare conține toate coloanele dintr-un tabel principal, cu o singură coloană care conține un link de navigare către un tabel asociat. Pentru mai multe informații despre îmbinarea interogărilor, consultați îmbinarea interogărilor.

Adăugare

(Disponibil i n Editor interogare r ibbon)

În grila de previzualizare , creați o interogare nouă care conține toate rândurile dintr-o primă interogare, urmată de toate rândurile dintr-o a doua interogare. Pentru mai multe informații despre cum să adăugați interogări, consultați adăugarea interogărilor.

Începutul paginii

Meniul contextual pas interogare

Faceți clic cu butonul din dreapta pe un pas de interogare pentru a modifica un pas de interogare și a modifica poziția unui pas de interogare.

Acțiune

Descriere

Editarea setărilor

Editați valorile din funcția care definește pasul selectat.

Redenumiți

Dați acestui pas un nume nou. Acest lucru este util dacă doriți ca pașii să aibă nume semnificative sau să diferențieze mai multe instanțe ale aceleiași operațiuni-inserarea unei coloane, de exemplu.

Ștergere

Eliminați acest pas din flux. Notă: acest lucru poate crea erori în următorii pași dacă pașii de mai jos au o dependență la acest pas.

Ștergere până la sfârșit

Eliminați acest lucru și toți pașii următori din acest flux.

Mutare în sus

Mută pasul selectat cu o poziție mai aproape de începutul fluxului.

Mutare în jos

Mutați pasul selectat cu o poziție mai departe de începutul fluxului.

Începutul paginii

Căutare online

În panoul Căutare online , Faceți clic cu butonul din dreapta pe un element Rezumat sursă de date.

Acțiune

Descriere

Accesați sursă

Accesați o pagină web sursă pentru un element sursă de date selectat.

Termeni de utilizare

Accesați o pagină termeni de utilizare pentru un element sursă de date selectat.

Începutul paginii

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×