Ghid pentru interfața utilizator Access 2007

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol se discută despre noua interfață utilizator (IU)Microsoft Office Access 2007. Noua interfață utilizator este rezultatul unor cercetări și testări detaliate, și este proiectată să facă mai ușor de găsit comenzile de care aveți nevoie.

Veți afla despre noile elemente din interfață — ce sunt și cum se lucrează cu ele. De asemenea, veți învăța cum se activează filele document în obiectele din noua interfață.

În acest articol

Prezentare generală

Introducere în Microsoft Office Access

Panglica

Panoul de navigare

Documente în file

Bara de stare

Minibara de instrumente

Obținerea ajutorului

Aspecte generale

Noua interfață utilizator din Office Access 2007 cuprinde un număr de elemente care definesc modul în care interacționați cu produsul. Aceste elemente noi au fost alege pentru a vă ajuta să stăpâniți programul Access și să găsiți mai rapid comenzile de care aveți nevoie. Noul design ușurează, de asemenea, descoperirea caracteristicilor care altfel ar fi rămas ascunse sub straturi de bare de instrumente și meniuri. Veți începe să lucrați mai repede, mulțumită paginii Introducere în Microsoft Office Access, care furnizează acces rapid la noul proces începere a utilizării programului, inclusiv o suită de șabloane proiectate profesional.

Cel mai semnificativ element din interfața nouă este Panglica, componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent. Panglica este banda care străbate fereastra programului și care conține grupuri de comenzi. Panglica Office Fluent furnizează o locație unică pentru comenzi și este principalul înlocuitor pentru meniuri și bare de instrumente. Pe Panglică există file care combină comenzile în moduri practice. În Office Access 2007, principalele file din Panglică sunt Pornire, Creare, Date externe și Instrumente bază de date. Fiecare filă conține grupuri de comenzi asociate, iar aceste grupuri scot la suprafață unele din elementele suplimentare noi din interfața cu utilizatorul, cum ar fi galeria, care este un nou tip de control care prezintă opțiunile în mod vizual.

Elementele principale din noua interfață din Office Access 2007 sunt:

 • Introducere în Microsoft Office Access    Pagina care se afișează când porniți Access din butonul Start Windows sau dintr-o comandă rapidă de pe desktop.

 • Panglica Office Fluent    Zona din partea de sus a ferestrei de program de unde se pot selecta comenzi.

  • File de comenzi    Comenzi combinate într-un mod semnificativ.

  • Fila contextuală de comenzi    O filă de comenzi care apare în funcție de context — obiectul în care lucrați sau activitatea pe care o efectuați.

  • Galeria    Un control care afișează o opțiune în mod vizual, astfel încât să vedeți rezultatul pe care îl veți obține.

  • Bara de instrumente Acces rapid    O unică bară standard de instrumente care apare pe Panglică și oferă acces cu un singur clic pe butonul mouse-ului la comenzile cele mai necesare, cum ar fi Salvare și Anulare.

 • Panoul de navigare    Zona din partea stângă a ferestrei care afișează obiectele bazei de date. Panoul de navigare înlocuiește fereastra Bată de date din versiunile anterioare Access.

 • File document    Tabelele, interogările, formularele, rapoartele, paginile și macrocomenzile sunt afișate ca file document.

 • Bara de stare    Bara din partea de jos a ferestrei programului, care afișează informații de stare și include butoane care permit modificarea vizualizării.

 • Minibara de instrumente    Un element atașat obiectelor, care este transparent și apare deasupra textului pe care l-ați selectat, astfel încât să se poată aplica cu ușurință formatare textului.

  Sfat: În Access 2010, Noua interfață de utilizator a fost rafinat și efectuate mai particularizabile.

Începutul paginii

Pagina Introducere în Microsoft Office Access

Când porniți Office Access 2007 făcând clic pe butonul Start Windows sau pe o comandă rapidă de pe desktop, (nu și când faceți clic pe o bază de date), se afișează pagina Introducere în Microsoft Office Access. Această pagină afișează ce se poate face pentru a începe să utilizați Office Access 2007.

Pagina Introducere în Microsoft Office Access

De exemplu, să creați o nouă bază de date necompletată, creați o bază de date dintr-un șablon sau deschideți o bază de date recente (dacă ați deschis unele baze de date înainte). De asemenea, puteți accesa direct la Microsoft Office Online pentru a afla mai multe despre 2007 Microsoft Office system și Office Access 2007, sau să faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office și utilizați meniul pentru a deschide o bază de date existentă.

Deschiderea unei baze de date noi și necompletate

 1. Porniți Access din meniul Pornire sau dintr-o comandă rapidă.

  Se afișează pagina Introducere în Microsoft Office Access.

 2. În pagina Introducere în Microsoft Office Access, sub Bază de date necompletată nouă, faceți clic pe Bază de date necompletată.

 3. În panoul Bază de date necompletată , în caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier sau utilizați cel care este oferit.

 4. Faceți clic pe Creare.

  Se creează baza de date nouă și se deschide un tabel nou în vizualizarea Foaie de date.

Office Access 2007 furnizează un număr de șabloane odată cu produsul, iar Microsoft Office Online oferă alte șabloane pentru descărcare. Ce este un șablon? În contextul Office Access 2007, este o bază de date deja proiectată, cu tabele, formulare și rapoarte proiectate în mod profesional. Șabloanele oferă un start avansat când creați o bază de date nouă.

Crearea unei baze de date noi dintr-un șablon

 1. Porniți Access din meniul Pornire sau dintr-o comandă rapidă.

  Se afișează pagina Introducere în Microsoft Office Access.

 2. În pagina Introducere în Microsoft Office Access, sub Șabloane deosebite online, faceți clic pe un șablon.

 3. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier sau utilizați-l pe cel care este furnizat.

 4. Opțional, bifați caseta de selectare Se creează baza de date și se leagă la site-ul Windows SharePoint Services dacă doriți să creați o legătură la un site Windows SharePoint Services.

 5. Faceți clic pe Creare
  -sau-
  Faceți clic pe Descărcare

  Access creează noua bază de date din șablon și o deschide.

Aveți posibilitatea să descărcați șabloane suplimentare de pe Office Online direct din interfața utilizator Office Access 2007.

Crearea unei baze de date noi dintr-un șablon de pe Microsoft Office Online

 1. Porniți Access din meniul Pornire sau dintr-o comandă rapidă.

  Se afișează pagina Introducere în Microsoft Office Access.

 2. În pagina Introducere în Microsoft Office Access , în panoul Categorii de șabloane, faceți clic pe o categorie, apoi, când apar șabloanele din acea categorie, faceți clic pe un șablon.

 3. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier sau utilizați-l pe cel furnizat.

 4. Faceți clic pe Descărcare.

  Access descarcă automat șablonul, creează o bază de date nouă pe baza șablonului, o stochează în folderul dvs. de documente (de exemplu, folderul Documentele mele), apoi deschide baza de date.

Când deschideți (sau creați și deschideți) o bază de date, Access adaugă numele de fișier și locația bazei de date la o listă internă de documente utilizate recent. Lista se afișează în pagina Introducere în Microsoft Office Access pentru fi posibilă deschiderea bazelor de date utilizate recent.

Deschiderea unei baze de date utilizate recent

 1. Porniți Access.

 2. În pagina Introducere în Microsoft Office Access, sub Deschidere bază de date recentă, faceți clic pe baza de date pe care doriți să o deschideți.

  Access deschide baza de date.

Deschiderea unei baze de date utilizând butonul Microsoft Office Access

 1. Porniți Access.

 2. Faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , și apoi faceți clic pe baza de date pe care doriți să îl deschideți, dacă aceasta apare în panoul din dreapta a meniului.
  - sau -
  faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , și apoi faceți clic pe Deschidere. Atunci când apare caseta de dialog Deschidere , introduceți un nume de fișier și apoi faceți clic pe Deschidere.

  Se deschide baza de date.

Începutul paginii

Panglica

Panglica Office Fluent este principalul înlocuitor pentru meniuri și bare de instrumente și furnizează principala interfață de comenzi din Office Access 2007. Unul din avantajele principale ale Panglicii este că unifică într-o locație unică acele activități sau puncte de intrare care anterior necesitau meniuri, bare de instrumente, panouri de activități și alte componente din interfața cu utilizatorul pentru a se afișa. În acest mod, trebuie să căutați într-un singur loc pentru comenzi, în loc de mai multe locuri.

Când deschideți o bază de date, Panglica apare în partea de sus a ferestrei principale Office Access 2007, unde afișează comenzile în fila de comenzi activă.

Panglica Access

Panglica conține o serie de file care conțin comenzi. În Office Access 2007, principalele file din Panglică sunt Pornire, Creare, Date externe și Instrumente bază de date. Fiecare filă conține grupuri de comenzi asociate, iar aceste grupuri scot la suprafață unele din elementele suplimentare noi din IU, cum ar fi galeria, care este un nou tip de control care prezintă opțiunile în mod vizual.

Comenzile de pe Panglică țin cont de obiectul activ în mod curent. De exemplu, dacă aveți un tabel deschis în vizualizarea Foaie de date și faceți clic pe Formular în fila Creare din grupul Formulare, Office Access 2007 creează formularul pe baza tabelului activ. Adică se introduce numele tabelului activ în proprietatea Sursă înregistrări din formular.

Aveți posibilitatea să utilizați comenzile rapide de la tastatură pentru a utiliza Panglica. Toate comenzile rapide de la tastatură din versiunile anterioare de Access funcționează în continuare. Sistemul de acces la tastatură înlocuiește acceleratoarele de meniu din versiunile anterioare de Access. Acest sistem utilizează indicatori mici cu o singură literă sau o combinație de litere care apar în Panglică și arată ce comandă rapidă activează controlul de dedesubt.

Când ați selectat fila de comandă, aveți posibilitatea să navigați la comenzile disponibile din acea filă.

Selectarea unei file de comenzi

 1. Porniți Access.

 2. Faceți clic pe fila dorită.

- sau -

 1. Porniți Access.

 2. Apăsați și eliberați tasta ALT.

  Apar sfaturile de tastatură.

 3. Apăsați tasta sau tastele afișate în sfaturile de tastatură care sunt pe sau cel mai aproape de comanda dorită.

Aveți posibilitatea să executați o comandă în mai multe moduri. Cel mai rapid și mai direct mod este de a utiliza comanda rapidă de la tastatură asociată cu comanda respectivă. Dacă știți comanda rapidă de la tastatură utilizată din versiunile anterioare de Access, ea ar trebui să funcționeze și în Office Access 2007.

Pentru mai multe informații despre comenzile rapide de la tastatură, consultați comenzi rapide de la tastatură pentru Access.

Executarea unei comenzi

 1. Porniți Access.

 2. Faceți clic pe fila comenzii dorite. Următorul tabel afișează mostre de file și comenzi disponibile în fiecare dintre ele. Filele și comenzile disponibile se modifică în funcție de activitatea pe care o efectuați.

Fila de comenzi

Operațiuni obișnuite posibile

Pagina de pornire

Se selectează altă vizualizare

Copiați și lipiți din clipboard.

Setați caracteristicile curente de font.

Setați alinierea fontului curentă.

Aplicați formatare de tip text îmbogățit pentru un câmp de tip Memo.

Lucrați cu înregistrări (Reîmprospătare, Nou, Salvare, Ștergere, Totaluri, Corectare ortografică, Mai multe).

Sortați și filtrați înregistrările.

Găsiți înregistrări.

Creare

Creați un tabel nou, necompletat.

Creați un tabel nou utilizând un șablon de tabel.

Creați o listă pe un site SharePoint și un tabel în baza de date curentă care face legătura o lista nou creată.

Creați un tabel nou, necompletat în vizualizarea Proiect.

Creați un formular nou, bazat pe tabelul activ sau interogarea activă.

Creați un tabel PivotTable sau o diagramă PivotChart.

Creați un raport nou pe baza tabelului activ sau a interogării active.

Creați o interogare nouă, o macrocomandă nouă, un modul nou sau un modul de clasă nou.

Date externe

Importați date sau creați o legătură la date externe.

Exportați date.

Colectați și actualizați date prin intermediul poștei electronice.

Lucrați cu liste offline SharePoint.

Creați importuri salvate și exporturi salvate.

Mutați parțial sau integral o bază de date pe un site SharePoint nou sau existent.

Instrumente bază de date

Lansați editorul Visual Basic sau executați o macrocomandă.

Creați și vizualizați relațiile între tabele.

Afișați/ascundeți dependențele între obiecte sau foaia de proprietăți.

Executați Documentar bază de date sau analizați performanța.

Mutați date pe un server Microsoft SQL sau într-o bază de date Access (numai tabele).

Executați Manager de tabele legate.

Gestionați programele de completare Access.

Creați sau editați un modul VBA (Visual Basic for Applications).

 1. Faceți clic pe controlul care reprezintă comanda. Alternativ, dacă știți comanda rapidă de la tastatură pentru comanda dintr-o versiune anterioară de Access, introduceți comanda rapidă de la tastatură utilizând tastatura.

  - sau -

  Apăsați și eliberați tasta ALT.

  Apar tastele de acces.

  Apăsați tasta sau tastele afișate în sfatul de tastatură asociat cu comanda pe care o doriți.

File contextuale de comenzi

În plus față de filele standard de comenzi, Office Access 2007 introduce un element nou de interfață în Office Professional 2007, fila contextuală de comenzi. În funcție de context (adică de obiectul cu care lucrați și operațiunea pe care o efectuați), este posibil să apară una sau mai multe file contextuale de comenzi lângă filele standard de comenzi.

File contextuale

Activarea unei file contextuale de comenzi

 • Faceți clic pe fila contextuală de comenzi.

- sau -

 1. Apăsați și eliberați tasta ALT.

  Apar tastele de acces.

 2. Apăsați tasta sau tastele afișate în tasta de acces care apare pe sau cel mai aproape de fila contextuală de comenzi.

Filele contextuale de comenzi conțin comenzi și caracteristici care sunt necesare pentru lucrul într-un anumit context. De exemplu, când deschideți un tabel în vizualizarea Proiectare, filele contextuale conțin comenzi care se aplică numai când lucrați cu un tabel în acea vizualizare. De asemenea, când deschideți un tabel în vizualizarea Proiectare, apare o filă contextuală de comenzi denumită Proiectare lângă fila Instrumente complexe. Când faceți clic pe fila Proiectare, Panglica afișează comenzile disponibile numai atunci când obiectul este disponibil în vizualizarea Proiectare.

Galerii   

Altă inovație care face parte din noua interfață utilizator Office Access 2007 este un control nou, denumit galerie. Controlul galerie este proiectat să lucreze cu Panglica și să atragă atenția asupra rezultatelor pe care doriți să le obțineți. Mai degrabă decât să afișeze numai comenzi, controlul galerie afișează rezultatul utilizării acelor comenzi. Ideea este de a furniza un mod vizual de a naviga și vedea ce poate face Office Access 2007, cu accentul pus pe rezultate, nu pe comenzile în sine.

Galerie de margine

Galeriile sunt de diferite forme și dimensiuni. Există o structură de tip grilă, o reprezentare verticală de tip meniu și chiar un aspect de tip panglică, ce plasează conținutul galeriei în interiorul Panglicii.

Ascunderea Panglicii

Uneori, este nevoie să se aloce mai mult spațiu zonei de lucru. Din acest motiv, Panglica poate fi restrânsă, astfel încât să rămână numai bara cu filele de comenzi. Pentru a închide Panglica, faceți dublu clic pe fila activă de comenzi. Pentru a o deschide din nou, faceți dublu clic din nou pe fila activă de comenzi.

Ascunderea și restaurarea Panglicii

 1. Faceți dublu clic pe fila activă de comenzi (fila activă este cea evidențiată).

  Fila Creare

 2. Faceți dublu clic din nou pe fila activă de comenzi pentru a restaura Panglica.

Bara de instrumente acces rapid   

Bara de instrumente Acces rapid este, în mod implicit, o zonă mică adiacentă Panglicii, care permite accesul la comenzi cu o singură apăsare pe butonul mouse-ului. Setul implicit de comenzi este reprezentat de comenzile care se utilizează cel mai frecvent, cum ar fi Salvare, Anulare și Refacere. Aveți posibilitatea să particularizați bara de instrumente Acces rapid pentru a include comenzile pe care le utilizați cel mai des. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați plasarea barei de instrumente și să o modificați, din dimensiunea mică implicită în dimensiune mare. Bara de instrumente mică apare lângă filele de comenzi din Panglică. Când comutați la dimensiunea mare, bara de instrumente apare sub Panglică și se extinde la lățime completă.

Bara de instrumente acces rapid

Particularizarea barei de instrumente Acces rapid

 1. Faceți clic pe cea mai din dreapta săgeată verticală din bara de instrumente.

 2. Faceți clic pe Particularizare bară de instrumente Acces rapid, apoi pe Mai multe comenzi.

 3. În caseta de dialog Opțiuni Access, selectați comanda sau comenzile pe care doriți să le adăugați, apoi faceți clic pe Adăugare.

 4. Pentru a elimina o comandă, evidențiați-o în listă în partea dreaptă, apoi faceți clic pe Eliminare. Ca alternativă, faceți dublu clic pe comandă în listă.

 5. Faceți clic pe OK când terminați.

Începutul paginii

Panoul de Navigare

Când deschideți o bază de date sau creați una nouă, numele obiectelor din baza dvs. de date apar în Panoul de navigare. Obiectele bazei de date includ tabelele, formularele, rapoartele, paginile, macrocomenzile și modulele. Panoul de navigare înlocuiește fereastra Bază de date utilizată de versiunile anterioare de Access  —— dacă ați utilizat fereastra Bază de date pentru a efectua o activitate în versiunea anterioară, acum o veți efectua în Panoul de navigare din Office Access 2007. De exemplu, dacă doriți să adăugați un rând la un tabel în vizualizarea Foaie de date, deschideți acel tabel din Panoul de navigare.

Obiecte în panoul de navigare

Pentru a deschide un obiect de bază de date sau a aplica o comandă la un obiect de bază de date, faceți clic cu butonul din dreapta și selectați un element de meniu din meniul contextual. Comenzile din meniul contextual variază în funcție de tipul obiectului.

Deschiderea obiectului de bază de date, cum ar fi un tabel, formular sau raport

 • În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe obiect.

  - sau -

  În Panoul de navigare, selectați obiectul, apoi apăsați ENTER.

  -sau-

 • În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe un obiect.

 • În meniul contextual, faceți clic pe un element de meniu.

Rețineți că aveți posibilitatea să setați opțiuni pentru obiectele deschise cu o singură apăsare pe butonul mouse-ului în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

Panoul de navigare divide obiectele bazei de date în categorii, iar aceste categorii conțin grupuri. Anumite categorii sunt predefinite pentru dvs. și aveți posibilitatea să creați propriile grupuri particularizate.

În mod implicit, Panoul de navigare apare când deschideți o bază de date în Office Access 2007, inclusiv bazele de date din versiunile anterioare de Access. Aveți posibilitatea să împiedicați apariția implicită a Panoului de navigare dacă setați o opțiune de program. Următorul set de pași explică modul în care se efectuează fiecare acțiune.

Pentru a afișa sau ascunde panoul de navigare   

 • Faceți clic pe butonul în colțul dreapta de sus a panoului de navigare ( Buton de deschidere/închidere bară de obturare pentru Panoul de navigare din Access ) sau apăsați F11.

Împiedicarea apariției implicite a Panoului de navigare

 • Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , apoi pe Opțiuni Access.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni Access.

 • În panoul din stânga, faceți clic pe Baza de date curentă.

 • Sub Navigare, debifați caseta de selectare Afișare Panou navigare, apoi faceți clic pe OK.

Pentru mai multe informații despre panoul de navigare, consultați articolul ghid pentru panoul de navigare.

Începutul paginii

Documentele în file

Începând cu Office Access 2007 vă poate afișa obiectele bazei de date în documente în file în loc de Ferestre suprapuse. Pentru a fi utilizat interactiv zilnice, poate preferați interfața cu file document. Puteți să activați sau dezactivați documente în file setând opțiunile de acces (consultați afișarea sau ascunderea filelor de documente, în continuarea acestui articol). Cu toate acestea, dacă modificați setările file document, trebuie să închideți și redeschideți baza de date pentru setările noi să se aplice.

Obiect cu filă în Access 2007

Afișarea sau ascunderea filelor document

 • Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , apoi pe Opțiuni Access.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni Access.

 • În panoul din stânga, faceți clic pe Baza de date curentă.

 • În secțiunea Opțiuni aplicație, sub Opțiuni fereastră document, selectați faceți clic pe Documente în file.

 • Bifați sau debifați caseta de selectare Afișare file document. Debifarea casetei de selectare dezactivează filele document.

 • Faceți clic pe OK.

  Note: 

  • Afișare file document este o setare care ține de fiecare bază de date. Ea trebuie setată independent pentru fiecare bază de date.

  • După ce modificați setarea Afișare file document, trebuie să închideți și să deschideți din nou baza de date pentru a se produce modificările.

  • Bazele noi de date create în Office Access 2007 au ca setare implicită afișarea filelor document.

  • Bazele de date create utilizând versiuni anterioare de Access utilizează în mod implicit ferestre suprapuse.

Începutul paginii

Bara de stare

Ca și în cazul versiunilor anterioare de Access, în Office Access 2007 aveți posibilitatea să afișați o bară de stare în partea de jos a ferestrei. Acest element standard din IU este în continuare locul în care se afișează mesajele de stare, sfaturile cu privire la proprietăți, indicatorii de program, etc. În Office Access 2007, bara de stare are de asemenea două funcții pe care le veți vedea în bara de stare din alte programe Office Professional 2007: comutarea Vizualizare/Fereastră și Panoramare.

Aveți posibilitatea să comutați rapid în fereastra activă între una din vizualizările disponibile utilizând controalele disponibile în bara de stare. Dacă vizualizați un obiect care acceptă panoramare variabilă, aveți posibilitatea să reglați nivelul de panoramare pentru a mări sau a micșora utilizând glisorul din bara de stare.

Bara de stare poate fi activată sau dezactivată în caseta de dialog Opțiuni Access.

Afișarea sau ascunderea barei de stare

 • Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , apoi pe Opțiuni Access.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni Access.

 • În panoul din stânga, faceți clic pe Baza de date curentă.

 • Sub Opțiuni aplicație, bifați sau debifați caseta de selectare Afișare bară de stare. Debifarea casetei de selectare dezactivează afișarea barei de stare.

 • Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Minibara de instrumente

Una din cele mai comune operațiuni care se efectuează în orice program Office Professional 2007 este formatarea textului. În versiunile anterioare de Access, formatarea textului necesita deseori utilizarea unui meniu sau afișarea barei de instrumente Formatare. Utilizând Office Access 2007, aveți posibilitatea să formatați textul mai ușor, utilizând minibara de instrumente. Când selectați text pentru formatare, minibara de instrumente se afișează automat deasupra textului selectat. Dacă mutați indicatorul mouse-ului în minibara de instrumente, aceasta apare și poate fi aplicată pentru a se aplica text aldin, cursiv, pentru a se modifica dimensiunea fontului, culoarea textului, etc. Când mutați indicatorul din minibara de instrumente, aceasta se estompează. Dacă nu doriți să utilizați minibara de instrumente pentru a aplica formatare textului pentru o selecție, mutați indicatorul câțiva pixeli într-o parte și minibara de instrumente va dispărea.

Minibara de instrumente

Formatarea textului utilizând minibara de instrumente

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

  Minibara de instrumente apare transparentă deasupra textului.

 2. Aplicați formatări utilizând minibara de instrumente.

Începutul paginii

Ajutor

Când aveți o întrebare, aveți posibilitatea să obțineți ajutor dacă apăsați F1 sau faceți clic pe pictograma care afișează un semn de întrebare, aflată în partea din dreapta a Panglicii.

Punct de intrare pentru Ajutor

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×