Gestionarea grupurilor de migrare în Office 365

Puteți să utilizați tabloul de bord Migrare din centrul de administrare Office 365 Exchange (EAC) pentru a gestiona migrarea cutiilor poștale la Office 365 utilizând o migrare Exchange cu tranziție sau pe etape. Puteți utiliza, de asemenea, tabloul de bord Migrare pentru migrarea conținutului cutiilor poștale ale utilizatorilor de la un server IMAP local la cutii poștale Office 365 existente. Tabloul de bord Migrare afișează statistici pentru migrarea generală, pe lângă statisticile pentru un grup de migrare specific. Puteți să creați, să porniți, să opriți, să puneți pe pauză și să editați grupuri de migrare.

Cuprins   

Tabloul de bord Migrare

Pentru a accesa tabloul de bord Migrare în EAC, selectați Destinatari > Migrare. Captura de ecran de mai jos identifică diferitele zone ale tabloului de bord Migrare pe care le puteți utiliza pentru a obține informații despre migrare și a gestiona grupuri de migrare.

Tablou de bord Migrare

Statistici generale de migrare

Faceți clic pe Starea tuturor grupurilor pentru a afișa statisticile generale pentru toate grupurile de migrare care au fost create. Câmpurile următoare afișează informații cumulate despre toate grupurile de migrare.

Câmp

Descriere

Total cutii poștale

Numărul total de cutii poștale din toate grupurile de migrare curente.

Cutii poștale sincronizate

Numărul de cutii poștale din toate grupurile de migrare care au fost migrate cu succes.

Cutii poștale finalizate

Numărul de cutii poștale din toate grupurile de migrare care au fost finalizate. Finalizarea are loc doar atunci când utilizați migrări cu mutare la distanță pentru a migra cutii poștale între organizația Exchange locală și Office 365 într-o implementare hibridă Exchange. Cutiile poștale pot fi finalizate după ce sincronizarea inițială a fost terminată cu succes. Pentru mai multe informații despre finalizările din migrările cu mutare la distanță, consultați Complete-MigrationBatch.

Cutii poștale nereușite

Numărul de cutii poștale din toate grupurile de migrare a căror migrare a eșuat.

Grupuri de migrare

Grupurile de migrare care sunt create sunt listate în coada de migrare. Următoarele coloane afișează informații despre fiecare grup de migrare.

Coloană

Descriere

Nume

Numele grupului de migrare care a fost definit atunci când a fost creat grupul.

Stare

Starea grupului de migrare. Mai jos aveți o listă a stărilor diferite ale grupurilor de migrare și informații despre ce puteți face cu grupurile de migrare în fiecare din aceste stări:

 • Oprit:    Grupul de migrare a fost creat, dar nu a fost pornit. În această stare, puteți să îl porniți, să îl editați sau să îl ștergeți.

 • Se sincronizează:    Grupul de migrare a fost pornit și cutiile poștale din grupul de migrare sunt migrate în mod activ. Când un grup de migrare are această stare, îl puteți opri.

 • Se oprește:   Imediat după ce rulați cmdletul Stop-MigrationBatch.

 • Oprit:    Grupul de migrare este oprit și nu mai sunt migrate cutii poștale din acel grup. Când un grup de migrare are această stare, îl puteți reporni.

 • Se pornește:   Imediat după ce rulați cmdletul Start-MigrationBatch.

 • Se finalizează:   Imediat după ce rulați cmdletul Complete-MigrationBatch.

 • Se elimină:   Imediat după ce rulați cmdletul Remove-MigrationBatch.

 • Sincronizat:    Grupul de migrare a fost finalizat și nu este migrată în mod activ nicio cutie poștală. Un grup de migrare cu această stare poate conține erori dacă nu au fost migrate cutii poștale. Pentru migrările Exchange cu tranziție și migrările IMAP cu această stare, cutiile poștale locale și cutiile poștale Office 365 corespunzătoare sunt sincronizate o dată la 24 de ore în timpul sincronizării treptate.

 • Finalizat:   Grupul de migrare a fost finalizat.

 • Sincronizat cu erori:    Grupul de migrare a fost finalizat, dar migrarea unor cutii poștale nu a reușit. Cutiile poștale care au fost migrate cu succes în grupuri de migrare cu erori sunt și ele sincronizate o dată la 24 de ore în timpul sincronizării treptate.

Total

Indică numărul de cutii poștale din grupul de migrare.

Sincronizat

Indică numărul de cutii poștale care au fost migrate cu succes.

Finalizat

Numărul de cutii poștale din grupul de migrare care au fost finalizate. Finalizarea este efectuată numai pentru grupuri de migrare pentru migrările cu mutare la distanță într-o implementare hibridă Exchange. Pentru mai multe informații despre procesul de finalizare, consultați Complete-MigrationBatch.

Nereușit

Numărul de cutii poștale din grupul de migrare a căror migrare a eșuat. Puteți să afișați informații despre anumite cutii poștale care au erori de migrare. Pentru mai multe informații, consultați Raportul de stare a utilizatorilor de migrare.

Important: Grupurile de migrare cu starea Sincronizat    care nu au nicio activitate inițiată de administrator (de exemplu, niciun administrator nu a oprit și repornit un grup de migrare sau nu a editat un grup de migrare) în ultimele 90 de zile vor fi oprite, apoi șterse după 30 de zile dacă administratorul nu efectuează acțiuni suplimentare.

Tabloul de bord Migrare conține un set de comenzi pe care le puteți utiliza pentru a gestiona grupuri de migrare. După ce creați un grup de migrare, puteți să îl selectați, apoi să faceți clic pe una dintre următoarele comenzi. Dacă un grup de migrare are o stare care nu este acceptată de o comandă, comanda este estompată sau nu se afișează, deoarece nu este disponibilă.

Comandă

Descriere

Nou Pictograma Adăugare

Creați un grup de migrare nou. Utilizați această comandă pentru a migra cutii poștale locale la Office 365 (operațiune numită și înregistrare) sau pentru a migra cutii poștale Office 365 înapoi la organizația Exchange locală într-o implementare hibridă.

Editare  Pictograma Editare

Editați un grup de migrare existent. Pentru migrări Exchange pe etape și migrări IMAP, puteți trimite un alt fișier CSV. De asemenea, puteți modifica punctul final al migrării utilizat pentru grupul de migrare. Puteți edita doar grupuri de migrare care au starea Creat   .

Pornire Pictograma Start

Porniți un grup de migrare care a fost creat. După pornirea grupului, starea se schimbă la Se sincronizează   .

Reluare Pictograma Start

Reluați rularea unui grup de migrare care a fost pus pe pauză și are starea Oprit   . Dacă există erori pentru un grup de migrare, îl puteți reporni cu această comandă, și Office 365 va încerca să migreze cutiile poștale care nu au reușit.

Pauză Pictogramă oprire

Opriți un grup de migrare care rulează în prezent sau care a fost pornit, dar are starea Plasat în coadă   . De asemenea, puteți opri un grup de migrare Exchange cu tranziție sau un grup de migrare IMAP care a terminat etapa de sincronizare inițială și are starea Sincronizat. Aceasta va opri sincronizările treptate. Puteți relua sincronizările treptate selectând grupul de migrare și făcând clic pe Reluare.

Ștergere  Pictograma Ștergere

Ștergeți un grup de migrare după ce verificați dacă toate cutiile poștale din grupul de migrare au fost migrate cu succes. De asemenea, verificați dacă e-mailul este direcționat direct la cutii poștale bazate pe cloud după ce ați configurat înregistrarea MX să indice spre Office 365. Atunci când ștergeți un grup de migrare, Office 365 elimină toate înregistrările legate de grupul de migrare și îl elimină din listă.

Mai multe Pictograma Mai multe opțiuni

Faceți clic pe această comandă, apoi pe Puncte finale de migrare pentru a crea noi puncte finale ale migrării sau pentru a vizualiza și a edita puncte finale de migrare existente.

Reîmprospătare Pictograma Reîmprospătare

Reîmprospătați tabloul de bord Migrare pentru a actualiza informațiile afișate pentru statisticile generale de migrare, lista cu grupuri de migrare și statisticile pentru grupul de migrare selectat.

Statistici pentru grupuri de migrare

Panoul de detalii din tabloul de bord Migrare afișează următoarele informații despre grupul de migrare selectat.

Câmp

Descriere

Tip

Indică tipul de migrare a grupului de migrare selectat. Valoarea acestui câmp indică, de asemenea, tipul de punct final de migrare asociat grupului de migrare.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Grupul de migrare este o migrare Exchange cu tranziție sau o migrare Exchange pe etape.

 • IMAP:    Grupul de migrare este o migrare IMAP.

 • Migrare cu mutare la distanță:    Grupul de migrare este o migrare cu mutare la distanță pentru înregistrare sau pentru anularea înregistrării într-o implementare hibridă Exchange.

Orientare

Indică dacă migrarea cutiilor poștale se face la Office 365 sau la organizația Exchange locală.

 • Înregistrare    Indică faptul că migrarea cutiilor poștale se face la Office 365. Tipurile de migrare pentru înregistrare sunt migrările pe etape, migrările cu tranziție, migrările IMAP și migrările cu mutare la distanță pentru înregistrare.

 • Anularea înregistrării    Indică faptul că migrarea cutiilor poștale Office 365 se face la organizația Exchange locală. Migrările cu mutare la distanță pentru anularea înregistrării sunt singurul tip de migrare pentru anularea înregistrării.

Stare

Starea curentă a grupului de migrare selectat.

 • Oprit

 • Se sincronizează

 • Oprit

 • Sincronizat

 • Sincronizat cu erori

Consultați descrierea de mai sus a fiecăreia dintre aceste stări.

Solicitat

Numărul de cutii poștale care vor fi migrate în grupul de migrare. Acest număr corespunde cu numărul de rânduri din fișierul CSV de migrare pentru migrări IMAP, pe etape, sau cu mutare la distanță sau cu numărul de cutii poștale locale într-o migrare Exchange cu tranziție.

Cutii poștale sincronizate

Numărul de cutii poștale din numărul total al grupului de migrare care au terminat cu succes sincronizarea inițială. Acest câmp este actualizat în timpul migrării.

Finalizat

Numărul de cutii poștale din numărul total al grupului de migrare care au fost finalizate cu succes. Finalizarea are loc numai în migrările cu mutare la distanță pentru înregistrare și anularea înregistrării.

Cutii poștale nereușite

Numărul de cutii poștale a căror sincronizare inițială nu a reușit.

Vizualizare detalii

Faceți clic pe Vizualizare detalii pentru a afișa informații de stare pentru fiecare cutie poștală din grupul de migrare. Pentru mai multe informații, consultați Raportul de stare a utilizatorilor de migrare.

Creat de

Adresa de e-mail a administratorului Office 365 care a creat grupul de migrare.

Ora creării

Data și ora la care a fost creat grupul de migrare.

Ora de început

Data și ora la care a fost pornit grupul de migrare.

Ora sincronizării inițiale

Data și ora la care grupul de migrare a terminat sincronizarea inițială.

Durata sincronizării inițiale

Durata de timp necesară pentru a termina sincronizarea inițială pentru toate cutiile poștale din grupul de migrare.

Ultima sincronizare

Ultima dată când a fost repornit grupul de migrare sau ultima dată când s-a efectuat sincronizarea treptată pentru grup. După cum s-a menționat mai sus, sincronizarea treptată are loc o dată la 24 de ore pentru migrările IMAP și migrările Exchange cu tranziție.

Punct final asociat

Numele de punctul final de migrare utilizat de grupul de migrare. Puteți face clic pe Vizualizare detalii pentru a vizualiza setările punctului final de migrare. De asemenea, puteți să editați setările dacă niciunul dintre grupurile de migrare care utilizează acel punct final nu rulează în prezent.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×