Formatarea câmpului de dată și oră în Access

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Când utilizați data/ora de tip de date în Microsoft Access, aveți opțiunea de a păstra formate în mod implicit, aplicarea unui format predefinit sau crearea unui format particularizat. Acest articol explică pe scurt date dată/oră tip, cum să adăugați un câmp dată și oră la un tabel și cum le puteți aplica un format predefinit sau particularizat.

Ce intenționați să faceți?

Prezentare generală a formatelor de dată și oră

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel

Formatarea câmpului Dată/Oră

Restricționarea data și ora la formatul de intrare, utilizând o mască de intrare

Informații suplimentare

Prezentare generală a formatelor de dată și oră

Access afișează automat data și ora în data General și formatele de mult timp. Datele apar ca, dd/mm/yyyy în Statele Unite și ca, dd/mm/yyyy în afara SUA au fost mm este luna, dd este ziua și yyyy este anul. Ora se afișează ca HH: mm: ss AM/PM, unde hh este ora, mm este minute, și ss este secunde, dar puteți afișa data și ora în mai multe formate.

Aceste formate automate pentru datele și orele variază în funcție de locația geografică specificate în setarea Microsoft Windows regionale și lingvistice opțiuni pe computerul dvs. De exemplu, în Europa și mai multe părți din Asia, în funcție de locația, este posibil să vedeți data și ora ca 28.11.2018 12:07:12: 00 sau 28/11/2018 12:07:12: 00. În Statele Unite, să vedeți 28/11/2018 12:07:12: 00. Este posibil să modificați aceste formate automate utilizând formatele de afișare particularizat. Format de afișare pe care le selectați nu va afecta cum se introduc date sau cum Access stochează datele respective. De exemplu, introduceți o dată într-un format europene, cum ar fi 28.11.2018 și au tabelul, formularul sau raportul afișează valoarea ca 28/11/2018.

Access furnizează automat un anumit nivel de validare a datelor legate de dată și oră de formatare. De exemplu, dacă introduceți o dată incorectă, cum ar fi 32.11.2018, apare un mesaj și să aveți opțiunea de a introduce o valoare nouă sau conversia câmpul de date dată/oră tipul de tipul de date Text. Dată calendaristică validă valori variază de la -657.434 (ianuarie 1, 100 era noastră) la 2,958,465 (decembrie 31, 9999 era noastră). Valorile de oră validă intervalul.0-.9999, sau 23:59:59.

Pentru mai multe informații despre tipul de date dată/oră, consultați articolul Introducere în tipurile de date și proprietățile câmpurilor.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Dată/Oră la un tabel

 1. Deschideți tabelul în cazul în care doriți să inserați câmpul dată/oră în vizualizarea foaie de date.

 2. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă Faceți clic pentru Adăugare coloană și selectați dată & oră din câmpul lista verticală.

 3. Redenumirea de câmp și Salvați tabelul.

Pentru a adăuga date la câmp, pur și simplu faceți clic pe pictograma selector de dată sau calendar și alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a introduce data curentă, faceți clic pe astăzi.

 • Pentru a selecta o zi în luna curentă, faceți clic pe dată.

 • Pentru a selecta o altă lună și zi, utilizați butoanele înainte sau înapoi.

Începutul paginii

Formatarea câmpului Dată/Oră

Access oferă mai multe formate predefinite pentru datele de tip dată și oră, dar dacă aceste formate nu sunt ceea ce aveți nevoie, puteți specifica o formatare particularizată. Formatul implicit este formatul Dată generală - l/uz/Apaa o:mm:SS AM/PM.

Aplicarea unui format predefinit

 1. Dacă nu aveți deja un câmp dată și oră, adăugați câmpul. Deschideți tabelul în vizualizarea foaie de date, faceți clic pe săgeata în jos de lângă Faceți clic pentru Adăugare coloană și selectați dată & oră din câmpul lista verticală.

 2. Faceți clic dreapta pe titlul de tabel și comutați la vizualizarea proiect.

 3. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul Dată/Oră pe care doriți să-l formatați.

 4. În secțiunea Proprietăți câmp, faceți clic pe săgeata din caseta de proprietăți Format, apoi selectați un format din lista verticală.

  date and time properties

 5. După ce selectați un format, se afișează acțiunea Opțiuni de actualizare a proprietăților, care permite aplicarea noului format oricăror câmpuri de tabel și controale de formular care ar moșteni-o în mod logic. Pentru a aplica modificările în toată baza de date, faceți clic pe acțiune, apoi pe Actualizare mască de intrare oriunde este utilizat Nume Câmp. În acest caz, Nume câmp este numele câmpului Dată/Oră.

 6. Pentru a aplica modificările în toată baza de date, faceți clic pe Da atunci când apare caseta de dialog Actualizare proprietăți și se afișează formularele și celelalte obiecte care vor moșteni noul format.

 7. Salvați modificările și comutați la vizualizarea Foaie de date pentru a vedea dacă formatul este ceea ce căutați.

Aplicarea unui format particularizat

Atunci când creați un format particularizat, puteți introduce caractere diferite în proprietatea Format a unui câmp de tabel. Caracterele conține substituenții (cum ar fi 0 și #), culori, caractere literale și separatori (cum ar fi perioade și virgule). Formatele particularizate pentru câmpurile de dată/oră pot conține două secțiuni, una pentru date și altul pentru dată, și le separați secțiunile cu un spațiu.

Atunci când aplicați un format particularizat la câmp dată/oră, puteți combina formate diferite, cu două secțiuni, una pentru dată și altul pentru dată. Într-un astfel de exemplu, să separați secțiunile cu un spațiu. De exemplu, puteți combina data General și formatele de mult timp, după cum urmează: dd/m/yyyy h:mm:ss. Pentru a aplica un format de dată sau particularizat de dată, parcurgeți pașii următori:

 1. În panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să lucrați cu și apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul Dată/Oră pe care doriți să-l formatați.

 3. În secțiunea inferioară, faceți clic pe caseta de proprietăți Format și apoi introduceți formatul particularizat utilizând caractere din tabelul substituenți și separatori pentru un format particularizat .

 4. După ce introduceți un format, se afișează acțiunea Opțiuni de actualizare a proprietăților, care permite aplicarea noului format oricăror câmpuri de tabel și controale de formular care ar moșteni-o în mod logic. Pentru a aplica modificările în toată baza de date, faceți clic pe acțiune, apoi pe Actualizare mască de intrare oriunde este utilizat Nume Câmp. În acest caz, Nume câmp este numele câmpului Dată/Oră.

 5. Dacă alegeți să aplicați modificările în toată baza de date, se afișează caseta de dialog Actualizare proprietăți, afișând formularele și alte obiecte care vor moșteni noul format. Faceți clic pe Da pentru a aplica formatul.

 6. Salvați modificările, apoi comutați la vizualizarea Foaie de date pentru a vedea dacă formatul este ceea ce căutați.

Începutul paginii

Restricționarea data și ora la formatul de intrare, utilizând o mască de intrare

Atunci când doriți să Impuneți utilizatorii pentru a introduce data și ora într-un anumit format, utilizați o mască de intrare. De exemplu, dacă ați aplicat unei măști de intrare pentru a introduce date în formatul europene, cineva introducerea datelor din baza de date nu va fi posibilitatea să introduceți date în alte formate. Măștile de intrare pot fi aplicate la câmpurile din tabele, interogări seturi de rezultate, și pentru controale în formulare și rapoarte.

Puteți să definiți o mască de intrare într-un format, dar setarea unui format de afișare diferite. De exemplu, aveți posibilitatea să o mască de intrare necesită să fie introdusă ca 2018.04.15, dar veți avea data afișa ca, 15-aprilie-2018 data.

Adăugarea unei măști de intrare

 1. Selectați câmpul Dată/Oră, apoi, în secțiunea de jos a grilei de proiectare, în fila General, faceți clic pe proprietatea Mască de intrare.

 2. Se deschide expertul Mască de intrare și vă ghidează în selectarea unui format Mască de intrare.

 3. Pentru a aplica formatul, faceți clic pe Da, apoi pe Salvare.

Începutul paginii

Informații suplimentare

Formate predefinite și exemple

Format

Descriere

Dată generală

(Implicit) Afișează valorile de dată ca numere și valorile de oră ca ore, minute și secunde, urmate de AM sau PM. Pentru ambele tipuri de valori, Access utilizează separatorii de dată și oră specificați în setările regionale Windows. Dacă valoarea nu are o componentă de timp, Access afișează numai data. Dacă valoarea nu are o componentă de dată, Access afișează numai ora.

06/30/2018 10:10:42 AM

Dată lungă

Afișează doar valori de date, după cum este specificat de formatul Dată lungă în setările regionale Windows.

Luni, 27 August 2018

Dată medie

Afișează data ca zz/lll/aa, dar utilizează separatorul de dată specificat în setările regionale Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Dată scurtă

Afișează valorile de dată după cum este specificat în formatul Dată scurtă din setările regionale Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Oră fmt. lung

Afișează ore, minute și secunde, urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificat în setările regionale Windows.

10:10:42 AM

Oră fmt. mediu

Afișează ore și minute urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificat în setarea Oră din setările regionale Windows.

10:10 AM

Oră fmt. scurt

Afișează numai ore și minute. Access utilizează separatorul specificat în setarea Oră din setările regionale Windows.

10:10

Începutul paginii

Substituenți și separatori de formatare particularizați

Utilizați orice combinație a următoarelor componente pentru a construi un format particularizat. De exemplu, pentru a afișa săptămâna anului și ziua săptămânii, tastați ww/w.

Important: Formatele particularizate care nu sunt consistente cu setările dată/oră din setările regionale Windows sunt ignorate. Pentru mai multe informații despre setările regionale Windows, consultați Ajutor Windows .

Componentele formatului de dată

Format

Descriere

d

Ziua lunii, cu una sau două cifre, după cum este necesar (de la 1 la 31).

dd

Ziua lunii cu două cifre (de la 01 la 31).

ddd

Primele trei litere ale zilei săptămânii (dum până sâm).

dddd

Numele complet al zilei săptămânii (duminică până sâmbătă).

w

Ziua săptămânii (de la 1 la 7).

ww

Numărul săptămânii din an (de la 1 la 53).

m

Luna anului, cu una sau două cifre, după cum este necesar (de la 1 la 12).

mm

Luna anului cu două cifre (de la 01 la 12).

mmm

Primele trei litere ale lunii (de la ian la dec).

mmmm

Numele complet al lunii anului (de la ianuarie la decembrie).

q

Trimestrul anului (de la 1 la 4).

y

Numărul zilei din an (de la 1 la 366).

yy

Ultimele două cifre ale anului (de la 01 la 99).

yyyy

Anul complet (de la 0100 la 9999).

Componentele formatului de oră:

Format

De s cription

H

Ora cu o cifră sau două, după cum este necesar (de la 0 la 23).

hh

Ora cu două cifre (de la 00 la 23).

N

Minute cu o cifră sau două cifre, după cum este necesar (de la 0 la 59).

nn

Minute cu două cifre (de la 00 la 59).

s

Secunde cu o cifră sau două cifre, după cum este necesar (de la 0 la 59).

ss

Secunde cu două cifre (de la 00 la 59).

Componentele formatului de ceas:

Format

Descriere

AM/PM

Ceasul de douăsprezece ore cu literele mari „AM” sau „PM”, după cum este necesar. De exemplu, 9:34PM.

am/pm

Ceasul de douăsprezece ore cu literele mici „am” sau „pm”, după cum este necesar. De exemplu, 9:34pm.

A / P

Ceasul de douăsprezece ore cu litera mare „A” sau „P”, după cum este necesar. De exemplu, 9:34P.

a/p

Ceasul de douăsprezece ore cu litera mică „a” sau „p”, după cum este necesar. De exemplu, 9:34p.

AMPM

Ceasul de doisprezece ore cu identificatorul antemeridian/postmeridian setat după cum este definit în setările regionale Windows

Componentele separatorilor

Notă: Separatorii sunt setați în setările regionale Windows.

Orice scurtă șir de caractere, încadrat între ghilimele ("") este un separator particularizate. Ghilimelele nu se afișează. De exemplu, "," afișează o virgulă.

:   Separator de oră. De exemplu, hh:mm

/   Separator de dată. De exemplu, LLL/AAAA

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×