Rapoarte PivotTable

Filtrarea datelor într-un raport PivotTable

Filtrarea datelor într-un raport PivotTable

Pentru a vă focaliza pe o porțiune mai mică a unei volume mari de date din raportul dvs. PivotTable pentru a le analiza în detaliu, puteți filtra datele. Există mai multe modalități de a face acest lucru. Începeți prin introducerea unui slicer sau a mai multor slicere ca o modalitate rapidă și eficientă de filtrare a datelor. Slicerele au butoane pe care puteți face clic pentru a filtra datele și rămân vizibile cu datele, astfel încât să știți întotdeauna ce câmpuri sunt afișate sau ascunse în raportul PivotTable filtrat.

Opțiuni slicer cu butonul Selectare multiplă evidențiat

Sfat: Acum în Excel 2016, puteți selecta mai multe slicere, făcând clic pe butonul de pe etichetă, așa cum se arată mai sus.

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru a afișa Instrumente PivotTable în panglică.

  Panglica Instrumente PivotTable cu filele Analiză și Proiectare

 2. Dacă utilizați Excel 2016 sau 2013, faceți clic pe Analiză > Inserare slicer.

  Butonul Inserare slicer în fila Analiză

  Dacă utilizați Excel 2010 sau 2007, faceți clic pe Opțiuni > Inserare slicer > Inserare slicer.

  Imagine Panglică Excel
 3. În caseta de dialog Inserare slicere, bifați casetele de selectare ale câmpurilor pentru care doriți să creați slicere.

 4. Faceți clic pe OK.

  Un slicer apare pentru fiecare câmp pe care l-ați bifat în caseta de dialog Inserare slicere.

 5. În fiecare slicer, faceți clic pe elementele pe care doriți să le afișați în raportul PivotTable.

  Pentru a selecta mai multe elemente, mențineți apăsată tasta Ctrl, apoi alegeți elementele pe care doriți să le afișați.

Sfat:  Pentru a schimba modul în care arată slicerul, faceți clic pe slicer pentru a afișa Instrumente slicer în panglică, apoi aplicați un stil de slicer sau modificați setările în fila Opțiuni.

Alte modalități de filtrare a datelor PivotTable

Utilizați oricare dintre următoarele caracteristici de filtrare în loc de sau în plus față de utilizarea slicerelor pentru a afișa datele pe care doriți să le analizați.

Filtrarea manuală a datelor

Utilizarea unui filtru de raport pentru filtrarea elementelor

Afișarea doar a anumitor elemente de text, valori sau de date

Afișarea primelor sau ultimelor 10 elemente

Filtrare după selecție pentru a afișa sau a ascunde doar elementele selectate

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de filtrare

Filtrarea manuală a datelor

 1. În PivotTable, faceți clic pe săgeata Săgeată verticală de filtrare în Etichete de rând sau Etichete de coloană.

  Filtru Etichetă de rând

 2. În lista de etichete de rând sau coloană, debifați caseta (Selectare totală) în partea de sus a listei, apoi bifați casetele de selectare ale elementelor pe care doriți să le afișați în raportul PivotTable.

  Caseta Selectare totală în galeria Filtrare

  Pentru a vedea mai multe elemente în listă, glisați ghidajul din colțul din dreapta jos al galeriei de filtre pentru a o mări.

 3. Faceți clic pe OK.

  Săgeata de filtrare se modifică în această pictogramă Pictogramă filtru aplicat pentru a indica faptul că s-a aplicat filtrul. Faceți clic pe el pentru a modifica sau goli filtrul făcând clic pe Golire filtru din <Nume câmp>.

  Pentru a elimina toate filtrările odată, consultați următoarele:

  • În 2016 sau 2013: Faceți clic oriunde în raportul PivotTable, apoi faceți clic pe Analiză > Golire > Golire filtre.

  • În 2010 sau 2007: faceți clic oriunde în raportul PivotTable, apoi faceți clic pe Opțiuni > Golire > Golire filtre.

  Butonul Golire din fila Analiză

Utilizarea unui filtru de raport pentru filtrarea elementelor

Notă: Un filtru de raport este etichetat ca Filtre în panoul Câmpuri PivotTable din Excel 2016 și Excel 2013. Consultați capturile de ecran de mai jos:

Zona de filtre din panoul Câmpuri PivotTable
Panoul Câmpuri PivotTable din Excel 2016
Filtrul de raport în panoul Listă de câmpuri PivotTable
Panoul Listă câmpuri PivotTable din Excel 2010

Utilizând un filtru de raport, puteți să afișați rapid un alt set de valori în raportul PivotTable. Elementele selectate în filtru sunt afișate în raportul PivotTable, iar elementele care nu sunt selectate vor fi ascunse. Dacă doriți să afișați paginile de filtru (setul de valori care se potrivesc cu elementele selectate ale filtrului de raport) pe foi de lucru diferite, puteți specifica acea opțiune.

Adăugarea unui filtru de raport

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Apare panoul Listă de câmpuri PivotTable.

 2. În Lista de câmpuri PivotTable, faceți clic pe câmpul dintr-o zonă și selectați Mutare la filtrul de rapoarte.

  Mutare în Filtrul de rapoarte

Puteți să repetați acest pas pentru a crea mai mult de un filtru de raport. Filtrele de raport sunt afișate deasupra raportului PivotTable pentru acces facil.

 1. Pentru a modifica ordinea câmpurilor, în zona Filtru de raport, glisați câmpurile în poziția dorită. Ordinea filtrelor de raport se va reflecta în raportul PivotTable.

Afișarea filtrelor de raport pe rânduri sau coloane

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable sau raportul PivotTable asociat al unui raport PivotChart.

 2. Faceți clic dreapta oriunde în raportul PivotTable, apoi faceți clic pe Opțiuni PivotTable.

 3. În fila Aspect și formatare, specificați aceste opțiuni:

 4. Sub Aspect, în caseta listă Afișare câmpuri în zona de filtrare raport, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a afișa filtre de raport în coloanele de la stânga la dreapta, selectați Lateral, apoi în jos.

  • Pentru a afișa filtre de raport pe rânduri de sus în jos, selectați În jos, apoi lateral.

 5. În Câmpuri de filtrare raport pe coloană sau caseta Câmpuri de filtrare raport pe rând, tastați sau selectați numărul de câmpuri pentru a afișa înainte de a merge la altă coloană sau rând în funcție de setarea Afișare câmpuri în zona de filtrare raport.

Selectarea de elemente în filtrul de raport

 1. În raportul PivotTable, faceți clic pe săgeata verticală de lângă filtrul de raport.

  Faceți clic pe săgeata verticală de lângă (Toate)
 2. Pentru a afișa o casetă de selectare pentru toate elementele, astfel încât să le puteți goli sau selecta după cum este necesar, bifați caseta de selectare Selectare elemente multiple.

  Selectare elemente multiple
 3. Acum puteți bifa casetele de selectare de lângă elementele pe care doriți să le afișați în raport. Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare lângă (Toate).

 4. Faceți clic pe OK. Cel puțin o casetă de selectare ar trebui să fie bifată pentru a activa acest buton.

  Filtrul de raport afișează acum elementele filtrate.

  Elementele filtrate pe baza unei valori de filtru într-un Filtru de raport

Notă: Dacă utilizați o sursă de date OLAP în Microsoft SQL Server Analysis Services (versiunea 2005 sau o versiune mai recentă), puteți selecta un membru calculat numai dacă este un singur element, nu puteți selecta mai multe elemente atunci când unul sau mai multe dintre aceste elemente sunt membri calculați.

Afișarea paginilor filtru de raport pe foi de lucru diferite

 1. Faceți clic oriunde pe raportul PivotTable (sau pe raportul PivotTable asociat al unui raport PivotChart) care are un filtru sau mai multe filtre.

 2. Dacă utilizați Excel 2016 sau 2013, faceți clic pe fila Analiză, în grupul PivotTable, faceți clic pe săgeata de lângă Opțiuni, apoi pe Afișare pagini filtru de raport.

  Opțiune Afișare pagini filtru de raport

  Dacă utilizați Excel 2010 sau 2007, faceți clic pe fila Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe săgeata de lângă Opțiuni, apoi pe Afișare pagini filtru de raport.

  Grupul PivotTable din fila Opțiuni de sub Instrumente PivotTable

 3. În caseta de dialog Afișare pagini filtru de raport, selectați un câmp de filtru de raport și apoi faceți clic pe OK.

Afișarea doar a anumitor elemente de text, valori sau date

 1. În raportul PivotTable, faceți clic cu butonul din dreapta pe orice element de text, valoare sau etichetă de câmp de date, apoi faceți clic pe Filtre de etichetă, Filtre de valoare sau Filtre de dată.

 2. Faceți clic pe comanda de operator de comparație pe care doriți să o utilizați.

  De exemplu, pentru a filtra după text care începe cu un anumit caracter, selectați Începe cu sau pentru filtra după text ce conține anumite caractere oriunde în text, selectați Conține.

  Notă: Filtre de etichetă nu este o opțiune disponibilă atunci când câmpurile etichete de rând sau coloană nu au etichete de tip text.

 3. Alegeți una dintre următoarele acțiuni:

  • În caseta de dialog Filtru etichetă <Nume câmp>, introduceți textul după care doriți să filtrați.

   De exemplu, pentru a filtra după textul care începe cu litera „J”, introduceți J sau pentru a filtra după textul care are „telefon” oriunde în text, introduceți telefon.

   Dacă raportul PivotTable se bazează pe o sursă de date non-OLAP, puteți utiliza următoarele metacaractere pentru a găsi datele care au anumite caractere.

Utilizare

Pentru a găsi

? (semnul întrebării)

Orice caracter individual
De exemplu, c?pac găsește "capac" și "copac"

* (asterisc)

Orice număr de caractere
De exemplu, *est găsește „Nord-est” și „Sud-est”

~ (tilda) urmată de ?, *, sau ~

Un semn de întrebare, un asterisc sau o tildă
De exemplu, trim04~? găsește „trim04?”

 • În caseta de dialog Filtru valoare <Nume câmp>, introduceți valorile după care doriți să filtrați.

 • În caseta de dialog Filtru dată <Nume câmp>, introduceți data după care doriți să filtrați.

  Dacă raportul PivotTable se bazează pe o sursă de date OLAP, atunci filtrele de date calendaristice necesită tipul de date de timp al ierarhiei câmpului cub OLAP. Dacă o dată este introdusă ca text într-un câmp text, filtrul de date nu va fi disponibil.

Sfat: Pentru a elimina un filtru de etichetă, de dată sau de valoare, faceți clic pe săgeata Pictogramă filtru aplicat în eticheta de rând sau de coloană, faceți clic pe Filtru de etichetă, Filtru de dată sau Filtru de valoare, apoi faceți clic pe Golire filtru.

Afișarea primelor sau ultimelor 10 elemente

Puteți să aplicați filtre și pentru a afișa primele sau ultimele 10 valori de date care respectă anumite condiții.

 1. În raportul PivotTable, faceți clic pe săgeata Săgeată verticală de filtrare în Etichete rând sau Etichete coloană, faceți clic pe Filtre valori, apoi pe Primele 10.

 2. În caseta de dialog Filtru Primele 10 <Nume câmp>, procedați astfel:

  1. În prima casetă, faceți clic pe Sus sau pe Jos.

  2. În a doua casetă, introduceți un număr.

  3. În a treia casetă, alegeți opțiunea după care doriți să filtrați.

   • Pentru a filtra după numărul de elemente, alegeți Elemente.

   • Pentru a filtra după procentaj, selectați Procent.

   • Pentru a filtra după sumă, selectați Sumă.

  4. În a patra casetă, selectați câmpul dorit.

Filtrare după selecție pentru a afișa sau a ascunde doar elementele selectate

 1. În raportul PivotTable, selectați unul sau mai multe elemente în câmpul pe care doriți să-l filtrați după selecție.

  Puteți face o selecție discontinuă menținând apăsată tasta CTRL atunci când selectați elemente.

 2. Faceți clic dreapta pe un element din selecție, apoi faceți clic pe Filtru.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a afișa elementele selectate, faceți clic pe Menținere doar elemente selectate.

  • Pentru a ascunde elementele selectate, faceți clic pe Ascundere elemente selectate.

   Sfat:  Puteți afișa din nou elementele ascunse prin eliminarea filtrului. Faceți clic dreapta pe un alt element din același câmp, faceți clic pe Filtru, apoi faceți clic pe Golire filtru.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de filtrare

Dacă doriți să aplicați mai multe filtre per câmp sau dacă nu doriți să afișați butoanele Filtrare în raportul dvs. PivotTable, iată cum puteți activa sau dezactiva aceste opțiuni de filtrare și alte opțiuni de filtrare:

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru a afișa Instrumente PivotTable în panglică.

  Panglica Instrumente PivotTable cu filele Analiză și Proiectare

 2. În fila Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Butonul Opțiuni din fila Analiză

 3. În caseta de dialog Opțiuni PivotTable, faceți clic pe fila Totaluri și filtre.

 4. Sub Filtre, alegeți oricare dintre următoarele opțiuni:

  • Pentru a utiliza sau nu mai multe filtre per câmp, bifați sau debifați caseta Permite filtre multiple per câmp.

  • Pentru a include sau exclude elementele filtrare din totaluri, bifați sau debifați caseta de selectare Se includ elementele filtrare în totaluri, apoi bifați sau debifați caseta Marcare totaluri cu *. Dacă este bifată, atunci apare un indicator asterisc (*) în exteriorul câmpurilor care au dezactivate totalurile vizuale. Această opțiune este disponibilă doar în rapoartele PivotTable care sunt conectate la o sursă de date OLAP care acceptă limbajul de expresii MDX. Se aplică pentru toate câmpurile din raportul PivotTable.

  • Pentru a include sau exclude elementele filtrate din totalurile pentru seturi denumite, bifați sau debifați caseta Se includ elementele filtrate în totalurile stabilite. Această opțiune este disponibilă doar în rapoartele PivotTable care sunt conectate la o sursă de date OLAP.

  • Pentru a include sau exclude elementele filtrate din subtotaluri, bifați sau debifați caseta Subtotal elemente de pagină filtrate.

 5. Pentru a afișa sau ascunde legendele de câmpuri și listele verticale de filtre, faceți clic pe fila Afișare, apoi bifați sau debifați caseta de selectare Afișare legende de câmp și liste verticale de filtrare.

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru a afișa filele PivotTable (Analiză PivotTable și Proiectare) în panglică.

 2. Faceți clic pe Analiză PivotTable > Inserare slicer.

 3. În caseta de dialog Inserare slicere, bifați casetele de selectare ale câmpurilor pentru care doriți să creați slicere.

 4. Faceți clic pe OK.

  Un slicer apare pentru fiecare câmp pe care l-ați bifat în caseta de dialog Inserare slicere.

 5. În fiecare slicer, faceți clic pe elementele pe care doriți să le afișați în raportul PivotTable.

Sfat:  Pentru a schimba modul în care arată slicerul, faceți clic pe slicer pentru a afișa fila Slicer în panglică. Puteți să aplicați un stil de slicer sau să modificați setările utilizând diverse opțiuni de filă.

Alte modalități de filtrare a datelor PivotTable

Utilizați oricare dintre următoarele caracteristici de filtrare în loc de sau în plus față de utilizarea slicerelor pentru a afișa datele pe care doriți să le analizați.

Filtrarea manuală a datelor

Utilizarea unui filtru de raport pentru filtrarea elementelor

Afișarea primelor sau ultimelor 10 elemente

Filtrare după selecție pentru a afișa sau a ascunde doar elementele selectate

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de filtrare

Filtrarea manuală a datelor

 1. În PivotTable, faceți clic pe săgeata Săgeată verticală de filtrare în Etichete de rând sau Etichete de coloană.

 2. În lista de etichete de rând sau coloană, debifați caseta (Selectare totală) în partea de sus a listei, apoi bifați casetele de selectare ale elementelor pe care doriți să le afișați în raportul PivotTable.

 3. Săgeata de filtrare se modifică în această pictogramă Pictogramă filtru aplicat pentru a indica faptul că s-a aplicat filtrul. Faceți clic pe el pentru a modifica sau goli filtrul făcând clic pe Golire filtru din <Nume câmp>.

  Pentru a elimina toate filtrările odată, faceți clic pe fila Analiză PivotTable > Golire > Golire filtre.

Utilizarea unui filtru de raport pentru filtrarea elementelor

Utilizând un filtru de raport, puteți să afișați rapid un alt set de valori în raportul PivotTable. Elementele selectate în filtru sunt afișate în raportul PivotTable, iar elementele care nu sunt selectate vor fi ascunse. Dacă doriți să afișați paginile de filtru (setul de valori care se potrivesc cu elementele selectate ale filtrului de raport) pe foi de lucru diferite, puteți specifica acea opțiune.

Adăugarea unui filtru de raport

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Apare panoul Câmpuri PivotTable.

 2. În Lista de câmpuri PivotTable, faceți clic pe câmpul dintr-o zonă și selectați Mutare la filtrul de rapoarte.

Puteți să repetați acest pas pentru a crea mai mult de un filtru de raport. Filtrele de raport sunt afișate deasupra raportului PivotTable pentru acces facil.

 • Pentru a modifica ordinea câmpurilor, în zona Filtre, puteți fie să glisați câmpurile în poziția pe care o doriți, fie să faceți dublu clic pe un câmp și să selectați Mutare în sus sau Mutare în jos. Ordinea filtrelor de raport se va reflecta în consecință în PivotTable.

Afișarea filtrelor de raport pe rânduri sau coloane

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable sau raportul PivotTable asociat al unui raport PivotChart.

 2. Faceți clic dreapta oriunde în raportul PivotTable, apoi faceți clic pe Opțiuni PivotTable.

 3. În fila Aspect, specificați aceste opțiuni:

  1. În zona Filtru raport, în caseta listă Aranjare câmpuri, alegeți una dintre următoarele:

   • Pentru a afișa filtre de raport pe rânduri de sus în jos, selectați În jos, apoi lateral.

   • Pentru a afișa filtre de raport în coloanele de la stânga la dreapta, selectați Lateral, apoi în jos.

  2. În caseta Câmpuri de filtrare pe coloană, tastați sau selectați numărul de câmpuri de afișat înainte de a merge la altă coloană sau rând (în funcție de setarea Aranjare câmpuri pe care ați specificat-o la pasul anterior).

Selectarea de elemente în filtrul de raport

 1. În raportul PivotTable, faceți clic pe săgeata verticală de lângă filtrul de raport.

 2. Bifați casetele de selectare de lângă elementele pe care doriți să le afișați în raport. Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare de lângă (Selectare totală).

  Filtrul de raport afișează acum elementele filtrate.

Afișarea paginilor filtru de raport pe foi de lucru diferite

 1. Faceți clic oriunde pe raportul PivotTable (sau pe raportul PivotTable asociat al unui raport PivotChart) care are un filtru sau mai multe filtre.

 2. Faceți clic pe Analiză PivotTable (în panglică) > Opțiuni > Afișare pagini filtru de raport.

 3. În caseta de dialog Afișare pagini filtru de raport, selectați un câmp de filtru de raport și apoi faceți clic pe OK.

Afișarea primelor sau ultimelor 10 elemente

Puteți să aplicați filtre și pentru a afișa primele sau ultimele 10 valori de date care respectă anumite condiții.

 1. În PivotTable, faceți clic pe săgeata Săgeată verticală de filtrare de lângă Etichete de rând sau Etichete de coloană.

 2. Faceți clic dreapta pe un element din selecție, apoi faceți clic pe Filtru > Primele 10 sau Ultimele 10.

 3. În prima casetă, introduceți un număr.

 4. În a doua casetă, alegeți opțiunea după care doriți să filtrați. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  • Pentru a filtra după numărul de elemente, alegeți Elemente.

  • Pentru a filtra după procentaj, selectați Procentaj.

  • Pentru a filtra după sumă, selectați Sumă.

 5. În caseta de căutare, puteți căuta opțional o anumită valoare.

Filtrare după selecție pentru a afișa sau a ascunde doar elementele selectate

 1. În raportul PivotTable, selectați unul sau mai multe elemente în câmpul pe care doriți să-l filtrați după selecție.

 2. Faceți clic dreapta pe un element din selecție, apoi faceți clic pe Filtru.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a afișa elementele selectate, faceți clic pe Menținere doar elemente selectate.

  • Pentru a ascunde elementele selectate, faceți clic pe Ascundere elemente selectate.

   Sfat:  Puteți afișa din nou elementele ascunse prin eliminarea filtrului. Faceți clic dreapta pe un alt element din același câmp, faceți clic pe Filtru, apoi faceți clic pe Golire filtru.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de filtrare

Dacă doriți să aplicați mai multe filtre per câmp sau dacă nu doriți să afișați butoanele Filtrare în raportul dvs. PivotTable, iată cum puteți activa sau dezactiva aceste opțiuni de filtrare și alte opțiuni de filtrare:

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru a afișa filele PivotTable în panglică.

 2. Pe fila Analiză PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  1. În caseta de dialog Opțiuni PivotTable, faceți clic pe fila Aspect.

  2. În zona Aspect, bifați sau debifați caseta Permite filtre multiple per câmp, în funcție de ceea ce vă trebuie.

  3. Faceți clic pe fila Afișare, apoi bifați sau debifați caseta de selectare Legende și filtre de câmp pentru a afișa sau a ascunde legendele de câmpuri și a filtra listele verticale

Puteți să vizualizați și să interacționați cu PivotTable în Excel Online, care include unele caracteristici de filtrare manuală și de utilizare a slicerelor care au fost create în aplicația desktop Excel pentru a filtra datele. Nu veți putea crea noi slicere în Excel Online.

Pentru a filtra datele PivotTable, efectuați una din următoarele acțiuni:

 • Pentru a aplica un filtru manual, faceți clic pe săgeata de pe Etichete de rând sau Etichete de coloană și apoi alegeți opțiunile de filtrare dorite.

Opțiuni de filtrare pentru date PivotTable

 • Dacă raportul dvs. PivotTable are slicere, faceți clic pe elementele pe care doriți să le afișați în fiecare slicer.

Slicer cu elemente selectate

Dacă aveți aplicația desktop Excel, puteți utiliza butonul Deschidere în Excel pentru a deschide registrul de lucru și a aplica filtre suplimentare sau pentru a crea slicere noi pentru datele dvs. PivotTable acolo. Iată cum:

Faceți clic pe Deschidere în Excel și filtrați datele din PivotTable.

Butonul Editare în Excel

Pentru noutăți despre cele mai recente actualizări Excel Online, vizitați blogul Microsoft Excel.

Pentru suita completă de aplicații și servicii Office, încercați-o sau cumpărați-o de la Office.com.

Consultați și

Video: Filtrarea elementelor într-un raport PivotTable

Crearea unui raport PivotTable pentru a analiza datele foii de lucru

Crearea unui raport PivotTable pentru a analiza datele externe

Crearea unui raport PivotTable pentru a analiza datele din mai multe tabele

Sortarea datelor dintr-un raport PivotTable

Gruparea sau anularea grupării datelor într-un raport PivotTable

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×