Executarea unei interogări

O interogare este un set de instrucțiuni care poate fi utilizat în lucrul cu date. Pentru efectuarea acestor instrucțiuni, se execută interogarea. Pe lângă returnarea de rezultate — care pot fi sortate, grupate sau filtrate — o interogare poate să creeze, să copieze sau să modifice datele.

Acest articol explică modul în care se execută interogările și oferă scurte descrieri ale diverselor tipuri de interogări. De asemenea, se discută despre mesajele de eroare ce pot apărea când se execută diverse tipuri de interogări și se furnizează pași pentru ocolirea sau rezolvarea acelor erori.

Articolul nu furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru crearea interogărilor.

Important: Nu puteți să rulați interogări de acțiune dacă o bază de date funcționează în modul Dezactivat - un mod de funcționalitate redusă pe care Access îl utilizează pentru a contribui la protejarea datelor dvs. în anumite situații. Este posibil să vedeți o avertizare într-o casetă de dialog sau în Bara de mesaje.

Pentru mai multe informații despre modul Dezactivat și cum să activați interogările de acțiune, consultați secțiunea Rulați o interogare de acțiune.

Ce intenționați?

Executarea unei interogări de selectare sau de tip tabel încrucișat

Executarea unei interogări de acțiune

Executarea unei interogări cu parametri

Executarea unei interogări specifice pentru SQL

Depanarea unui mesaj de eroare

Executarea unei interogări de selectare sau de tip tabel încrucișat

Utilizați interogările de selectare și de tip tabel încrucișat pentru regăsirea și prezentarea datelor și pentru alimentarea cu date a formularelor și rapoartelor. Când executați o interogare de selectare sau de tip tabel încrucișat, Microsoft Office Access 2007 afișează rezultatele în vizualizare Foaie de date.

Executarea interogării

 1. Găsiți interogarea în Panoul de navigare.

 2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

  • Faceți dublu clic pe interogarea pe care doriți să o executați.

  • Faceți clic pe interogarea pe care doriți să o executați, apoi apăsați ENTER.

Dacă interogarea pe care doriți să o executați este deschisă în mod curent în vizualizare Proiect, aveți posibilitatea să o executați și dacă faceți clic pe Executare în grupul Rezultate în fila Proiectare de pe Panglică, componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

Începutul paginii

Executarea unei interogări de acțiune

Există patru tipuri de interogări de acțiune: interogări de adăugare, interogări de ștergere, interogări de actualizare și interogări Creare tabel. Cu excepția interogărilor Creare tabel (care creează tabele noi), interogările de acțiune efectuează modificări în datele din tabelele pe care se bazează. Aceste modificări nu pot fi anulate cu ușurință, de exemplu prin apăsarea CTRL+Z. Dacă efectuați modificări utilizând o interogare de acțiune și vă dați seama mai târziu că nu trebuia să le efectuați, atunci va fi necesar de obicei să restaurați datele dintr-o copie backup. Din acest motiv, se recomandă să vă asigurați că aveți o copie backup actuală a datelor subiacente înainte de a executa o interogare de acțiune.

Riscul implicat de executarea unei interogări de acțiune poate fi micșorat dacă se examinează mai întâi datele asupra cărora se va desfășura acțiunea. Acest lucru se poate face în două moduri:

 • Vizualizați interogarea de acțiune în vizualizarea Foaie de date înainte să o executați. Pentru a face aceasta, deschideți interogarea în vizualizarea Proiectare, faceți clic pe Vizualizare în bară de stare Access, apoi faceți clic pe Vizualizare Foaie de date în meniul de comenzi rapide. Pentru a comuta înapoi la vizualizarea Proiectare, faceți clic pe Vizualizare din nou, apoi pe Vizualizarea Proiectare în meniul de comenzi rapide.

 • Transformați interogarea într-o interogare de acțiune, apoi executați-o.

  Notă: Notați tipul de interogare de acțiune (adăugare, actualizare, creare de tabel sau ștergere) cu care începeți, astfel încât să se poată reveni la acel tip de interogare după ce examinați datele cu această metodă.

  Executarea unei interogări de acțiune ca interogare de selectare

  1. Deschideți interogarea de acțiune în vizualizarea Proiectare.

  2. În fila Proiect, în grupul Tip interogare, faceți clic pe Selectare.

  3. Pe fila Proiect, în grupul Rezultate, faceți clic pe Execuție.

Executarea interogării

Când sunteți pregătit să executați o interogare de acțiune, faceți dublu clic pe ea în Panoul de navigare sau faceți clic pe ea, apoi apăsați ENTER.

Important: În mod implicit, Access dezactivează toate interogările de acțiune dintr-o bază de date, cu excepția cazului în care indicați faptul că aveți încredere în baza de date respectivă. Puteți indica faptul că aveți încredere într-o bază de date utilizând Bara de mesaje, imediat sub Panglică.

Bara de mesaje

Încrederea într-o bază de date

 1. În Bara de mesaje, faceți clic pe Opțiuni.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni de securitate Microsoft Office.

 2. Selectați Se activează acest conținut, apoi faceți clic pe OK.

Dacă nu vedeți Bara de mesaje

 • În fila Instrumente bază de date, în grupul Afișare/Ascundere, faceți clic pe Bara de mesaje.

Începutul paginii

Executarea unei interogări cu parametri

O interogare cu parametri solicită o valoare atunci când este executată. Când oferiți valoarea, interogarea cu parametri o aplică sub formă de criteriu de câmp. Câmpul pentru care se aplică criteriul este specificat în proiectarea interogării. Dacă nu furnizați valoarea când vă este solicitată, interogarea cu parametri interpretează intrarea dvs. ca un șir gol.

O interogare cu parametri este de asemenea un alt tip de interogare. Majoritatea interogărilor cu parametri sunt interogări de selectare sau interogări de tip tabel încrucișat, dar interogările de adăugare, creare de tabel și actualizare pot fi de asemenea interogări cu parametri.

Executați o interogare cu parametri în funcție de celălalt tip al său, dar, în general, utilizați următoarea procedură.

Executarea interogării

 1. Găsiți interogarea în Panoul de navigare.

 2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

  • Faceți dublu clic pe interogarea pe care doriți să o executați.

  • Faceți clic pe interogarea pe care doriți să o executați, apoi apăsați ENTER.

 3. Când apare solicitarea de parametri, introduceți valoarea care se aplică sub formă de criteriu.

Începutul paginii

Executarea unei interogări specifice pentru SQL

Există trei tipuri principale de interogare specifică pentru SQL: interogări de uniune, interogări directe și interogări de definiție date.

Interogările de tip uniune combină datele din două sau mai multe tabele, dar nu în aceeași manieră ca alte interogări. În timp ce majoritatea interogărilor combină datele prin concatenarea rândurilor, interogările de tip uniune combină datele prin alăturarea rândurilor. Interogările de tip uniune diferă de cele de tip adăugare, deoarece nu modifică tabelele subiacente. Interogările de tip uniune adaugă rândurile într-un set de înregistrări care nu se păstrează după închiderea interogării.

Interogările directe nu sunt procesate de motorul bazei de date care este furnizat cu Access; ele sunt transmise direct unui server de baze de date la distanță, care efectuează procesarea, apoi trimite rezultatele înapoi în Access.

Interogările de definire de date sunt un tip special de interogare, care nu procesează date; în schimb, interogările de definire de date creează, șterg sau modifică alte obiecte ale bazei de date.

Interogările specifice SQL nu pot fi deschise în vizualizare Proiectare. Ele pot fi deschise numai în vizualizarea SQL sau pot fi executate. Cu excepția interogărilor de definire de date, executarea unei interogări specifice SQL o va deschide în vizualizarea Foaie de date.

Executarea interogării

 1. Găsiți interogarea în Panoul de navigare.

 2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

  • Faceți dublu clic pe interogarea pe care doriți să o executați.

  • Faceți clic pe interogarea pe care doriți să o executați, apoi apăsați ENTER.

Începutul paginii

Depanarea unui mesaj de eroare

Următorul tabel afișează o parte din cele mai obișnuite mesaje de eroare care pot apărea. Aceste erori se pot manifesta ca mesaj într-o celulă (în loc de o valoare așteptată) sau ca mesaj de eroare. Secțiunile care urmează listei includ proceduri de utilizat pentru a rezolva aceste erori.

Notă: Conținutul acestui tabel nu este exhaustiv. Dacă nu include mesajul de eroare pe care l-ați primit, aveți posibilitatea să remiteți feedback utilizând formularul de la finalul acestui articol și incluzând informații specifice despre mesajul de eroare în caseta de comentarii furnizată.

Mesaj de eroare

Problemă

Soluție

Nepotrivire de tip în cadrul expresiei

Este posibil ca interogarea să asocieze câmpuri cu tipuri de date diferite.

Verificați proiectarea interogării și asigurați-vă că ați asociat câmpuri cu același tip de date. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea Verificarea câmpurilor asociate din interogare.

Înregistrare ștearsă

Acest mesaj poate apărea dacă obiectul sau baza de date este deteriorat.

Compactați și reparați baza de date. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea Compactarea și repararea bazei de date.

Referință circulară provocată de alias

Aliasul atribuit unui câmp este identic cu o componentă a expresiei pentru acel câmp.

Un alias este un nume dat oricărei expresii în rândul Câmp din grila de proiectare de interogări, care nu este propriu-zis un câmp. Access atribuite aliasul pentru dvs. în caz că nu o faceți; de exemplu, EXPR1. Un alias este urmat imediat de două puncte (:), apoi de expresie. Când executați interogarea, aliasul devine numele de coloană în foaia de date.

Modificați aliasul. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea Modificarea unui alias de câmp.

#Eroare

Această eroare se poate produce când valoarea unui câmp calculat este mai mare decât valoarea permisă de setarea proprietății DimensiuneCâmp a câmpului. Această eroare se produce și atunci când denominatorul unui câmp calculat este sau se evaluează la zero (0).

Asigurați-vă că denominatorul unui câmp calculat nu se evaluează la zero (0). Dacă este posibil, modificați proprietatea DimensiuneCâmp.

#Ștearsă

Înregistrarea la care se face referire a fost ștearsă.

Dacă înregistrarea a fost ștearsă din greșeală, trebuie să fie restaurată dintr-o copie de rezervă. Dacă ștergerea a fost intenționată, aveți posibilitatea să respingeți eroarea apăsând SHIFT+F9 pentru a reîmprospăta interogarea.

Verificarea câmpurilor asociate din interogare

Pentru a verifica tipurile de date ale câmpurilor dintr-o interogare, priviți la tabelele sursă în vizualizarea Proiectare și inspectați proprietățile câmpurilor pe care le verificați.

 1. Deschideți interogarea în vizualizarea proiect. Asocierile apar ca linii care conectează câmpuri în tabelele sursă. Rețineți tabelele și numele de câmpuri pentru fiecare asociere.

 2. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe fiecare tabel care are unul sau mai multe câmpuri asociate în interogarea dvs., apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  Câmpuri asociate cu tipuri de date diferite

  1. Câmpuri asociate cu tipuri de date diferite.

  2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe tabel, apoi faceți clic pe vizualizarea proiect.

 3. Pentru fiecare asociere, comparați valorile din coloana Tip de date din grila de proiectare a tabelului pentru câmpurile implicate în asociere.

  Verificați tipul de date al câmpurilor asociate în vizualizarea Proiect a tabelului.

  1. Verificați tipul de date al câmpurilor asociate în vizualizarea proiect a tabelului.

 4. Pentru a comuta la un tabel astfel încât să-i vedeți câmpurile, faceți clic pe fila cu numele tabelului.

Începutul paginii

Compactarea și repararea bazei de date

Executarea utilitarului Compactare și reparare bază de date din Access poate îmbunătăți performanța bazei de date. Acest utilitar efectuează o copie a fișierului bazei de date și, dacă este fragmentat, rearanjează modul în care fișierul este stocat pe disc. După ce este terminat procesul de compactare și reparare, baza de date compactată va fi recuperat spațiul neutilizat și este de obicei mai mică decât originalul. Prin compactarea frecventă a bazei de date, se poate asigura performanța optimă a aplicației de baze de date și se pot rezolva erori care provin din probleme hardware, pene de curent sau fluctuații de tensiune și alte cauze similare.

După ce se termină operațiunea de compactare, viteza interogării este crescută, deoarece datele subiacente au fost scrise din nou în tabele în pagini continue. Scanarea paginilor continue este mult mai rapidă decât cea a paginilor fragmentate. Interogările sunt de asemenea optimizate după fiecare compactare a bazei de date.

În timpul operațiunii de compactare, aveți posibilitatea să utilizați numele original pentru fișierul bazei de date compactate sau să utilizați alt nume pentru a crea un fișier separat. Dacă utilizați același nume și baza de date se compactează cu succes, Access înlocuiește automat fișierul original cu versiunea compactată.

Setarea unei opțiuni care automatizează acest proces

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , apoi pe Opțiuni Access.

 2. Faceți clic pe Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni aplicație, bifați caseta de selectare Compactare la închidere.

  Astfel, Access compactează și repară automat baza de date de fiecare dată când este închisă.

Compactarea și repararea manuală a bazei de date

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine cu butonul Office , indicați spre Gestionare, apoi, sub Gestionați această bază de date, faceți clic pe Compactare și reparare bază de date.

Notă: Pentru ca operațiunea de compactare să aibă succes, trebuie să dețineți suficient spațiu de stocare pe hard disk, atât pentru baza de date originală cât și pentru cea compactată.

Începutul paginii

Modificarea unui alias de câmp

 1. Deschideți interogarea în vizualizarea proiect.

 2. În grila de proiectare a interogării, căutați câmpurile care au aliasuri. Acestea vor avea două puncte la finalul numelui de câmp, ca în Nume:.

 3. Verificați fiecare alias pentru a vă asigura că nu este același ca numele oricărui câmp care face parte din expresia aliasului. Dacă este cazul, modificați aliasul.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×