Domenii de intrare pentru controalele InfoPath

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol

Introducere în domenii de intrare

Tipuri de domenii de intrare

Introducere în domenii de intrare

Dacă doriți să îmbunătățiți recunoașterea de introducere a textului tastatură nu sunt într-un control, cum ar fi text care este introdusă într-o casetă text cu o creion de tabletă, puteți specifica un domeniu de intrare pentru control. Un domeniu de intrare vă permite să specificați tipul de date introduse de utilizator care este destinat pentru controlul. De exemplu, dacă utilizați IS_URL domeniul intrare pentru o casetă text, spații care sunt introduse între cuvinte sunt ignorate.

Un domeniu de intrare pot fi setate pentru următoarele tipuri de controale:

 • Casetă text

 • Casetă text îmbogățit

 • Selector dată

 • Listă cu marcatori

 • Listă numerotată

 • Listă simplă

 • Casetă combo

 • Casetă listă cu selecții multiple

Pentru a specifica un domeniu de intrare, faceți dublu clic pe control. În caseta de dialog Proprietăți control, faceți clic pe fila Complex, apoi faceți clic pe Domeniu de intrare.

Începutul paginii

Tipuri de domenii de intrare

Există trei tipuri de domenii de intrare:

Toate tipurile de domenii de intrare pot fi configurate să restricționeze intrarea, pentru a corespunde numai cadrului specificat pentru domeniul de intrare sau numai pentru a se conforma cu intrarea tip din cadrul configurat. În mod implicit, un domeniu de intrare este restricționat să se conformeze numai cu șablonul de domeniu de intrare. Pentru a permite și alte intrări, dar a favoriza totuși domeniul de intrare, bifați caseta de selectare Recunoaștere intrare necorespunzătoare din caseta de dialog Domeniu de intrare.

Note: 

 • Un domeniu de intrare se aplică numai pentru controlul pe care este setat, nu pentru câmpul la care se leagă controlul.

 • Caracteristica Domenii de intrare nu funcționează cu detectorii de limbi est-asiatice.

Secțiunile următoare descriu fiecare tip de domeniu de intrare.

Standard

Pentru a seta un domeniu de intrare standard, faceți clic pe Standard în caseta de dialog Domeniu de intrare, apoi faceți clic pe setarea din lista Domeniu de intrare. Tabelul următor descrie șablonul definit pentru fiecare domeniu de intrare standard și oferă un exemplu în legătură cu tipul de intrare pentru care se aplică.

Domeniu de intrare

Descriere

IS_DEFAULT

Bază de recunoaștere standard. Tratat ca implicit, utilizează lexicul (vocabularul) implicit.

IS_URL

Formate de URL, fișier și FTP.

Exemple:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Caracterele utilizate la descrierea unei căi de fișier. Sunt cuprinse condițiile următoare:

 • Pentru numele de servere și pentru numele partajate, permite toate caracterele IS_ONECHAR, exceptând: * ? : < > |

 • Pentru numele de fișiere, permite toate caracterele IS_ONECHAR, exceptând: \ / : < > |

 • Intrarea trebuie să înceapă cu \\ sau cu numele unității sau \ sau ..\sau .\ sau /

 • Spațiile sunt permise.

Exemple:

 • \numeserver\numepartajat\numefișier.txt

 • C:\temp\lucru curent.doc

 • ..\imagini\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Caracterele utilizate la descrierea unui nume de fișier. Sunt cuprinse condițiile următoare:

 • Acceptă o extensie sau nicio extensie.

 • Permite toate caracterele IS_ONECHAR, exceptând: \ / : < > |

 • Spațiile sunt permise.

Exemple:

 • numefișier.txt

 • "numefișier"

 • nume fișier.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Nume de utilizatori de poștă electronică.

Exemple:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Adresa de poștă electronică SMTP completă. Exemplu: cineva@example.com

IS_LOGINNAME

Nume de login și domeniu. Sunt cuprinse condițiile următoare:

 • Permite toate caracterele IS_ONECHAR.

 • Nu permite numele domeniului sau al utilizatorilor să înceapă sau să termine cu un caracter care să nu fie alfanumeric.

 • Spațiile nu sunt permise.

 • Caracterele următoare nu se acceptă: + * / (semnul plus, asterisc, bară oblică).

Exemple:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Combinări de nume, de al doilea nume și de nume de familie.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Funcție sau titlu onorific precedând numele.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Numele sau inițiala.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Al doilea nume sau inițiala.

Exemple:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Nume de familie.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Sufix de nume, abrevieri și numere romane. De exemplu, Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Adresa completă, inclusiv numere.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Codul poștal alfanumeric (acceptat internațional).

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Doar numărul casei, numărul străzii, numele și numărul apartamentului și cutia poștală. De exemplu, 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Numele complet sau abreviat al statului sau al regiunii.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Numele sau abrevierea orașului.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Numele țării.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Abrevierea țării.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Simboluri monetare și numere

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • $ 2.100,25

 • $0,35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Valori numerice pentru valută, în afara simbolurilor monetare. De exemplu, 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Data completă, într-o varietate de formate.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Reprezentarea numerică a lunilor, de la 1-12.

Exemple:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Reprezentarea numerică a zilelor, de la 1-31.

Exemple:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Reprezentarea numerică a anilor.

Exemple:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Reprezentarea în litere a lunilor.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Reprezentarea în litere a zilelor.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Numere întregi pozitive. Se permit șiruri de cifre de la 0 la 9.

IS_NUMBER

Numere, inclusiv virgule, semnul minus și zecimale. Pentru locații din Statele Unite, sunt incluse următoarele condiții:

 • Separatorul de mii este virgula.

 • Separatorul zecimal este punctul.

 • Numerele negative sunt reprezentate printr-o cratimă fără spațiu, nu prin paranteze.

IS_ONECHAR

Un singur caracter ANSI, pagina de cod 1252. Pentru locații din Statele Unite ale Americii, sunt cuprinse caracterele următoare:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Număr de telefon, Nu acceptă numere cu litere.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555,0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Coduri telefonice ale țărilor.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Coduri telefonice regionale.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Număr de telefon, fără codul de țară sau regional.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555,0123

IS_TIME_FULLTIME

Ore, minute, secunde și abrevieri alfabetice ale orei. Engleza americană utilizează ceasul de 12 de ore. Zerourile de început sunt opționale pentru ore, dar obligatorii pentru minute și secunde. Orele sunt de la 0 la 24; minutele și secundele sunt de la 0 la 59.

Exemple, formatate pentru limba engleză americană:

 • 03:20:00

 • 04:30:00

 • 11:20:55

 • 11:15:00

 • 04:30:00

IS_TIME_HOUR

Reprezentarea numerică a orelor. De la 0 la 24.

IS_TIME_MINORSEC

Reprezentarea numerică a minutelor și a secundelor. De la 0 la 59.

Listă de expresii

Setarea unui domeniu de intrare ca o listă de o expresie vă permite să specificați o listă de cuvinte sau expresii pentru a restrânge sau părtinire intrare introdus în control. De exemplu, puteți crea o listă de o expresie denumit "Culori primare" pentru o casetă text și apoi setați din listă pentru a "roșu", "galben" și "albastru". În acest scenariu, dacă un utilizator Tablet PC scrie cuvântul "Fred" în caseta text, se vor recunoscut drept și convertit la cuvântul "roșu".

Pentru a crea un domeniu de intrare listă de expresii:

 1. Faceți clic pe Particularizat în caseta de dialog Domeniu de intrare, apoi faceți clic pe Nou.

 2. În caseta de dialog Nume, tastați numele setării domeniului de intrare de tip listă de expresii.

 3. În lista Tip, faceți clic pe Listă de expresii.

 4. Tastați fiecare cuvânt sau expresie din listă în caseta Expresie, apoi faceți clic pe Adăugare.

După ce creați o listă de expresii într-un șablon formular, aveți posibilitatea să o aplicați la alte controale din formular, selectând-o din lista Domeniu de intrare.

Notă: Dacă ștergeți un domeniu de intrare de tip listă de expresii care s-a aplicat la un control, domeniul de intrare se șterge, de asemenea, din toate controalele la care este aplicat, iar definiția lui se elimină din șablonul de formular.

Expresie regulată

Setarea unui domeniu de intrare ca o expresii regulate vă permite să specificați o expresie regulate, care definește un tipar particularizat pentru restricționarea sau biasing intrare introdus în control. Puteți afla mai multe despre sintaxa expresii regulate utilizate de Microsoft Office InfoPath 2007 domenii de intrare în Microsoft Tablet PC software-ul dezvoltare Kit (SDK).

Pentru a crea o setare a expresiei comune a domeniului de intrare:

 1. Faceți clic pe Particularizat în caseta de dialog Domeniu de intrare, apoi faceți clic pe Nou.

 2. În caseta Nume, tastați numele setării expresiei regulate a domeniului de intrare.

 3. În lista Tip, faceți clic pe Expresie regulată.

 4. În caseta Expresie regulată, tastați formula expresiei regulate.

După ce creați o expresie regulată într-un șablon de formular, aveți posibilitatea să o aplicați la alte controale din formular, selectând-o din lista Domeniu de intrare.

Notă: Dacă ștergeți un domeniu de intrare al expresiei regulate care s-a aplicat la un control, domeniul de intrare se șterge, de asemenea, din toate controalele la care este aplicat, iar definiția lui se elimină din șablonul de formular.

Tabelul următor arată câteva exemple de expresii regulate care se utilizează la crearea setărilor unui domeniu de intrare particularizat.

Expresie

Descriere

Potriviri

Nepotriviri

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Potrivește orice cifră unică, de la 1 la 9.

1
6
0

42
Unu

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Potrivește una sau mai multe cifre unice, virgule sau bare. Este util la limitarea intrării la un interval sau set de numere, cum ar fi un interval de pagini de imprimat.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Trei
7 la 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Cod numeric personal. Formatul acestui tip de cod numeric este nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Un număr de reper cu acest format este:
###-AAA-###
în care # reprezintă o cifră unică de la 0 la 9, iar A reprezintă orice majusculă unică de la A la Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Potrivește orice cuvânt care începe cu litera mică „s”, conține unul sau mai multe caractere (în funcție de modul de definire a domeniului de intrare IS_ONECHAR) și se termină cu litera mică "p".

stop
snop
sirop
s234p

Stop
sp

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×