Formule și funcții

Definirea și utilizarea numelor în formule

Definirea și utilizarea numelor în formule

Cu ajutorul numelor, puteți face formulele mai ușor de înțeles și de întreținut. Puteți defini un nume pentru o zonă de celule, pentru o funcție, o constantă sau un tabel. După ce adoptați practica utilizării numelor în registrul de lucru, le puteți actualiza, audita și gestiona cu ușurință.

Ce intenționați?

Mai multe informații despre utilizarea numelor

Care sunt regulile de sintaxă pentru nume

Definirea unui nume pentru o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru

Definirea unui nume prin utilizarea unei selecții de celule din foaia de lucru

Definirea unui nume utilizând caseta de dialog Nume nou

Gestionarea numelor prin utilizarea casetei de dialog Manager nume

Modificarea unui nume

Ștergerea unuia sau a mai multor nume

Mai multe informații despre utilizarea numelor

Numele este un instrument semnificativ care facilitează înțelegerea scopului unei referințe de celulă, unei constante, unei formule sau unui tabel, fiecare dintre acestea fiind destul de dificil de înțeles după o singură privire. Informațiile următoare reprezintă exemple comune de nume și arată modalitatea în care acestea pot îmbunătăți claritatea.

Tip de exemplu

Exemplu fără nume

Exemplu cu nume

Referință

=SUM(C20:C30)

=SUM(VânzăriPrimulTrimestru)

Constantă

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Preț,WASalesTax)

Formulă

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Nivel_Inventar;-Cant_Comandă)

Tabel

C4:G36

=Vânzărirecord06

Tipuri de nume

Există mai multe tipuri de nume pe care puteți să le creați și să le utilizați.

Nume definit    Un nume care reprezintă o celulă, o zonă de celule, o formulă sau o valoare constantă. Puteți să vă creați propriul nume definit sau Excel poate să creeze un nume definit pentru dvs., cum ar fi atunci când setați o zonă de imprimare.

Nume tabel    Este numele tabelului Excel, care este o colecție de date despre un anumit subiect, stocate în înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane). Excel creează un nume de tabel implicit Tabel1, Tabel2 etc., de fiecare dată când inserați un tabel Excel. Puteți modifica numele pentru a-l face mai semnificativ. Pentru mai multe informații despre tabelele Excel, consultați Utilizarea referințelor structurate cu tabele Excel.

Domeniul unui nume

Toate numele își au domeniul fie într-o anumită foaie de lucru (denumit și nivelul local al foii de lucru), fie în întregul registru de lucru (denumit și nivelul global al registrului de lucru). Domeniul unui nume este locația în care se recunoaște numele fără calificare. De exemplu:

 • Dacă ați definit un nume, cum ar fi Buget_AF08, iar domeniul său este Foaia1, acel nume, dacă nu este calificat, este recunoscut numai în Foaia1, dar nu și în alte foi.

  Pentru a utiliza un nume local al unei foi de lucru în altă foaie de lucru, îl puteți califica adăugându-i în față numele foii de lucru. De exemplu:

  Foaie1!Buget_AF08

 • Dacă ați definit un nume, cum ar fi Obiective_Dept_Vânzări, iar domeniul său este registrul de lucru, acest nume se recunoaște în toate foile de lucru din registrul de lucru respectiv, însă nu se recunoaște în alte registre de lucru.

Un nume trebuie să fie întotdeauna unic în domeniul său. Excel vă interzice să definiți nume care există deja în domeniu. Totuși, puteți utiliza același nume în domenii diferite. De exemplu, este posibil să definiți un nume precum ProfitBrut, aflat în domeniile Foaia1, Foaia2 și Foaia3 în același registru de lucru. Deși fiecare nume este același, numele este unic în domeniul său. Puteți efectua această operațiune pentru a vă asigura că formula care utilizează numele ProfitBrut face referire întotdeauna la aceleași celule din nivelul local al foii de lucru.

De asemenea, este posibil să definiți același nume ProfitBrut pentru nivelul global al registrului de lucru, dar, așa cum s-a mai explicat, domeniul este unic. În acest caz, poate apărea un conflict de nume. Pentru a înlătura acest conflict, Excel utilizează în mod implicit numele definit pentru foaia de date, deoarece nivelul local al foii de lucru îl precedă pe cel al registrului de lucru global. Pentru a înlocui această precedare și a utiliza numele registrului de lucru, puteți dezambiguiza numele, adăugând un prefix la numele registrului de lucru. De exemplu:

FișierRegistruDeLucru!ProfitBrut

Puteți să suprascrieți nivelul local al foii de lucru pentru toate foile de lucru din registrul de lucru, cu excepția primei foi de lucru, care utilizează întotdeauna numele local dacă există un conflict de nume și nu poate fi suprascrisă.

Definirea și introducerea numelor

Definiți un nume utilizând:

 • Caseta Nume definite de pe bara de formule    Aceasta este cea mai potrivită pentru crearea unui nume al nivelului registrului de lucru pentru o zonă selectată.

 • Definirea unui nume din selecție    Puteți crea cu ușurință nume din etichetele de coloană sau de rând existente, utilizând o selecție de celule din foaia de lucru.

 • Caseta de dialog Nume nou    Aceasta se utilizează îndeosebi atunci când doriți mai multă flexibilitate la crearea numelor, cum ar fi să specificați un domeniu pentru nivelul local al unei foi de lucru sau să creați comentarii despre nume.

Notă: în mod implicit, numele utilizează referințe absolute la celule.

Un nume se poate introduce:

 • Tastând    De exemplu, numele se tastează ca argument la o formulă.

 • Utilizând Completare automată formulă    Utilizați lista verticală Completare automată formulă, în care se listează automat nume valide.

 • Selectarea din comanda Utilizare în formulă    Selectați un nume definit dintr-o listă disponibilă din comanda Utilizare în formulă din grupul Nume definite de pe fila Formule.

Auditarea numelor

De asemenea, puteți crea o listă de nume definite într-un registru de lucru. Găsiți o zonă cu două coloane necompletate din foaia de lucru (lista va conține două coloane, una pentru nume și alta pentru descrierea numelui). Selectați celula care să fie colțul din stânga sus al listei. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Utilizare în formulă, pe Lipire, apoi, în caseta de dialog Lipire nume, faceți clic pe Lipire listă.

Începutul paginii

Care sunt regulile de sintaxă pentru nume

Mai jos este prezentată o listă cu regulile de sintaxă pentru crearea și editarea numelor.

 • Caractere valide    Primul caracter al unui nume trebuie să fie o literă, o linie de subliniere _ sau o bară oblică inversă (\). Restul caracterelor din nume pot fi litere, numere, puncte sau linii de subliniere.

  Sfat: caracterele mari și mici „C”, „c”, „R” sau „r” nu se pot utiliza ca nume definit, deoarece aceste caractere se utilizează ca instrument de selectare a unui rând sau a unei coloane a celulei selectate curent atunci când le introduceți în caseta text Nume sau Salt la.

 • Referințe de celulă nepermise    Numele nu pot fi la fel ca referințele de celulă, de exemplu, Z$100 sau R1C1.

 • Spațiile nu sunt valide    Spațiile nu sunt permise ca parte de nume. Utilizați linia de subliniere (_) sau punctul (.) ca separatori de cuvinte. De exemplu: Taxă_Vânzări sau Primul.Trimestru.

 • Lungimea numelui    Un nume poate conține până la 255 de caractere.

 • Diferențierea literă mică/literă mare    Numele pot conține litere mari și mici. Excel nu distinge literele mari de cele mici ale numelor. De exemplu, dacă ați creat numele Vânzări, apoi ați creat alt nume intitulat VÂNZĂRI în același registru de lucru, Excel vă solicită să alegeți un nume unic.

Începutul paginii

Definirea unui nume pentru o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru

 1. Selectați celula, zona de celule sau selecțiile neadiacente pe care doriți să le numiți.

 2. Faceți clic pe caseta Nume în marginea din stânga a bară de formule.

  caseta Nume

  caseta Nume

 3. Tastați numele pe care doriți să-l utilizați pentru a face referire la selecție. Numele pot avea până la 255 de caractere lungime.

 4. Apăsați ENTER.

Notă: nu puteți denumi o celulă în timp ce modificați conținutul acesteia.

Începutul paginii

Definirea unui nume prin utilizarea unei selecții de celule din foaia de lucru

Aveți posibilitatea să faceți conversia etichetelor de rând și de coloană la nume.

 1. Selectați intervalul pe care doriți să îl numiți, inclusiv etichetele de rând sau de coloană.

 2. Pe fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Creare din selecție.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Creare nume din selecție, indicați locația care conține etichetele, bifând casetele de selectare Rândul de sus, Coloana din stânga, Rândul de jos sau Coloana din dreapta. Numele create prin acest procedeu fac referire numai la celulele care conțin valori și exclude etichetele de rând și de coloană existente.

Începutul paginii

Definirea unui nume utilizând caseta de dialog Nume nou

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Definire nume.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Nume nou, în caseta Nume, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru referință.

  Notă: numele pot avea până la 255 de caractere lungime.

 3. Pentru a specifica domeniul numelui, în caseta listă verticală Domeniu, selectați Registru de lucru sau numele unei foi de lucru din registrul de lucru.

 4. Opțional, în caseta Comentariu, introduceți un comentariu descriptiv care să conțină până la 255 de caractere.

 5. În caseta Se referă la, alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pentru a introduce o referință de celulă, tastați referința de celulă.

   Sfat: selecția curentă se introduce în mod implicit. Pentru a introduce alte referințe de celulă ca argument, faceți clic pe Restrângeți dialogul Buton WordArt (care reduce temporar caseta de dialog), selectați celulele din foaia de lucru, apoi faceți clic pe Extindeți dialogul Buton WordArt .

  • Pentru a introduce o constantă, tastați = (semnul egal), apoi tastați valoarea constantă.

  • Pentru a introduce o formulă, tastați =, apoi tastați formula.

 6. Pentru a termina și a reveni la foaia de lucru, faceți clic pe OK.

Sfat: pentru a lărgi sau a lungi caseta de dialog Nume nou, faceți clic pe ghidaj și glisați-l către partea de jos.

Începutul paginii

Gestionarea numelor prin utilizarea casetei de dialog Manager nume

Utilizați caseta de dialog Manager nume pentru a lucra cu toate numele definite și cu toate numele de tabele din registrul de lucru. De exemplu, puteți să găsiți numele care conțin erori, să confirmați valoarea și referința unui nume, să vizualizați sau să editați comentarii descriptive sau să determinați domeniul. De asemenea, puteți să sortați și să filtrați lista de nume și să adăugați, să modificați sau să ștergeți cu ușurință numele dintr-o locație.

Pentru a deschide caseta de dialog Manager nume, pe fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager nume.

Imagine Panglică Excel

Vizualizarea numelor

Caseta de dialog Manager nume afișează informațiile următoare despre fiecare nume dintr-o casetă listă:

Această coloană:

Afișează:

Pictogramă și nume

Una dintre următoarele:

 • Un nume definit, care este indicat de o pictogramă nume definit. Pictogramă nume definit

 • Un nume de tabel, care este indicat de o pictogramă nume de tabel. Pictogramă nume tabel

Valoare

Valorile curente ale unui nume, cum ar fi rezultatele unei formule, o constantă de șir, un interval de celule, o eroare, o matrice de valori sau un substituent din formulă nu se pot evalua. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • "aceasta este constanta mea de șir"

 • 3.1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Se referă la

Referința curentă pentru nume. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • =Foaia1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Foaia1!A1,Foaia2!B2)

Domeniu

 • Numele unei foi de lucru, dacă domeniul se află la nivelul local al foii de lucru.

 • „Registru de lucru”, dacă domeniul se află la nivelul global al foii de lucru.

Comentariu

Informații suplimentare despre numele care cuprind până la 255 de caractere. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • Această valoare expiră la data de 02.05.2007.

 • A nu se șterge! Nume critic!

 • În baza numerelor de examinare a certificării ISO.

 • Caseta de dialog Manager nume nu se poate utiliza în timpul modificării conținutului unei celule.

 • Caseta de dialog Manager nume nu afișează nume definite în Visual Basic for Applications (VBA) sau nume ascunse (proprietatea Vizibil a numelui este setată la „Fals”).

Redimensionare coloane

 • Pentru a modifica dimensiunea unei coloane astfel încât să cuprindă cea mai lungă valoare din coloana respectivă, faceți dublu clic pe partea dreaptă a antetului coloanei.

Sortarea numelor

 • Pentru a sorta lista de nume în ordine ascendentă sau descendentă, faceți clic pe antetul coloanei.

Filtrarea numelor

Utilizați comenzile din lista verticală Filtrare pentru afișarea rapidă a unui subset de nume. Selectarea fiecărei comenzi activează sau dezactivează operațiunea de filtrare, facilitând combinarea sau eliminarea diferitelor operațiuni de filtrare, pentru generarea rezultatelor dorite.

Pentru filtrarea listei de nume, alegeți una dintre variantele următoare:

Selectare:

Către:

Nume definite în foaia de lucru

Se afișează numai numele care apar local în foaia de date.

Nume definite în registrul de lucru

Se afișează numai numele care apar global în registrul de lucru.

Nume cu erori

Se afișează numai numele cu valori care conțin erori (cum ar fi #REF, #VALOARE sau #NUME).

Nume fără erori

Se afișează numai numele cu valori care nu conțin erori.

Nume definite

Se afișează numai numele definite de dvs sau de Excel, cum ar fi o zonă imprimată.

Nume tabel

Se afișează numai numele de tabele.

Începutul paginii

Modificarea unui nume

Dacă modificați un nume definit sau un nume de tabel, toate instanțele acelui nume din registrul de lucru se modifică de asemenea.

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager nume.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Manager nume, faceți clic pe numele pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Editare.

  Sfat: altă posibilitate este să faceți dublu clic pe nume.

 3. În caseta de dialog Editare nume, în caseta Nume, tastați un nume nou pentru o referință.

 4. În caseta Se referă la, modificați referința, apoi faceți clic pe OK.

 5. În caseta de dialog Manager nume, în caseta Se referă la, modificați celula, formula sau constanta pe care o reprezintă numele.

  • Pentru a anula modificările nedorite sau accidentale, faceți clic pe Anulare butonul Anulare sau apăsați pe ESC.

  • Pentru a salva modificările, faceți clic pe Comitere butonul Enter sau apăsați pe ENTER.

Butonul Închidere închide numai caseta de dialog Manager nume. Nu este necesară pentru modificările deja efectuate.

Începutul paginii

Ștergerea unuia sau a mai multor nume

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager nume.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Manager nume, faceți clic pe numele pe care doriți să îl modificați.

 3. Selectați unul sau mai multe nume, alegând una dintre variantele următoare:

  • Pentru a selecta un nume, faceți clic pe acesta.

  • Pentru a selecta mai multe nume dintr-un grup contiguu, faceți clic pe acestea și glisați-le sau apăsați SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului pentru fiecare nume din grup.

  • Pentru a selecta mai multe nume dintr-un grup contiguu, apăsați pe CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului pentru fiecare nume din grup.

 4. Faceți clic pe Ștergere. Altă posibilitate este să apăsați pe DELETE.

 5. Faceți clic pe OK pentru a confirma ștergerea.

Butonul Închidere închide numai caseta de dialog Manager nume. Nu este necesară pentru modificările deja efectuate.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×