Cum se navighează prin tablourile de bord PerformancePoint și cum se explorează datele

Când priviți un tablou de bord PerformancePoint de pe un site SharePoint, este posibil să vedeți în acesta unul sau mai multe elemente. De obicei, dar nu întotdeauna, tabloul de bord conține un raport de tip scorecard și câteva filtre, diagrame și grile. Fiecare raport de tip scorecard și raport care este plasat pe tabloul de bord ca parte Web. Aveți posibilitatea să navigați în cadrul unui raport sau să efectuați acțiuni chiar în partea Web. Tabloul de bord poate include mai mult de o pagină.

Tabloul de bord din exemplul de mai jos arată un filtru, legături către mai multe pagini, un raport de tip scorecard, o diagramă analitică cu bare, un raport de detalii KPI și o diagramă cu structură radială. Fiecare raport de tip scorecard și fiecare raport se află într-o parte Web distinctă, fiecare având meniul propriu. Controalele pentru fiecare parte Web sunt indicate pe pagina tabloului de bord, cu ajutorul unui simbol vertical ( Simbol vertical pentru un control Web de tablou de bord ).

În anumite cazuri, acțiunile pe care le întreprindeți într-o parte Web afectează rezultatul pe care îl vedeți în altă parte Web. În exemplul de mai jos, rezultatele pe care le vedeți în raportul Detalii KPI se aplică elementului (COMPUTERE - cantitate țintă) care este evidențiat în raportul de tip scorecard Volum vânzări.

Tablou de bord PerformancePoint ce afișează un raport de tip scorecard și un raport Detalii KPI asociat

Aveți posibilitatea să vizualizați și să explorați cu ușurință datele, utilizând rapoartele de tip scorecard și rapoartele de pe un tablou de bord. Este posibil să detaliați (sau să cumulați) în rapoartele de tip scorecard și în grilele și diagramele analitice pentru a vedea niveluri de detaliu mai mici (sau mai mari) și pentru a modifica vizualizarea datelor din rapoarte. Acest lucru este util când doriți să vizualizați mai multe informații decât cele afișate curent pe tabloul de bord. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați fiecare raport într-o fereastră separată, să îl exportați în PowerPoint sau în Excel.

Ce intenționați?

Navigarea într-un tablou de bord

Deplasarea în tabloul de bord

Interacțiunea cu rapoarte și rapoarte de tip scorecard

Comutarea între paginile din tabloul de bord

Controlul vizualizării unui raport sau a unui raport de tip scorecard

Utilizați filtrele pentru a vedea numai datele de care aveți nevoie

Utilizarea meniului Părți Web

Explorarea datelor de pe tabloul de bord

Utilizarea meniurilor de comenzi rapide pentru rapoarte

Anularea modificărilor dintr-o diagramă deschisă într-o fereastră nouă de browser

Reinițializarea vizualizării raportului

Videoclip: Explorarea datelor din rapoartele și rapoartele scorecard PerformancePoint

Navigarea într-un tablou de bord

Adevărata putere a unui tablou de bord PerformancePoint rezidă în interactivitatea acestuia. Deplasându-vă pe tabloul de bord și cercetând fiecare raport sau raport de tip scorecard, aveți posibilitatea să obțineți o imagine foarte detaliată a performanței organizației dvs.

Deplasarea în tabloul de bord

Utilizați cursorul pentru a selecta raportul sau raportul de tip scorecard pe care doriți să vă focalizați. Dacă pagina tabloului de bord este mai mare decât fereastra browserului, utilizați barele de defilare orizontală sau verticală pentru a muta tablou de bord în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta. Faceți clic cu butonul din dreapta pe raport pentru a vedea meniul său de comenzi rapide. Exemplul de mai jos arată meniul de comenzi rapide pentru o diagramă analitică.

Meniu la clic cu butonul din dreapta dintr-o diagramă cu bare PerformancePoint

Interacțiunea cu rapoarte și rapoarte de tip scorecard

Majoritatea rapoartelor au un oarecare nivel de interactivitate. De exemplu, dacă faceți clic pe o secțiune dintr-o diagramă cu structură radială, este posibil să se deschidă o nouă diagramă cu structură radială, care afișează date mai detaliat despre secțiunea pe care tocmai ați făcut clic. Dacă faceți clic pe o celulă dintr-un raport de tip scorecard care are un raport Detalii KPI asociat, raportul Detalii KPI se actualizează și afișează detalii care aparțin doar celulei selectate. RaportulDetalii KPI din exemplul următor afișează rezultatele pentru COMPUTERE, elementul selectat în raportul de tip scorecard asociat.

Raport de tip scorecard PerformancePoint și raport Detalii KPI asociat

Începutul paginii

Comutarea între paginile din tabloul de bord

Dacă tabloul de bord conține mai mult de o pagină, aveți posibilitatea să comutați de la o pagină la alta dacă faceți clic pe legăturile la pagină din partea de sus a paginii de tablou de bord. Tabloul de bord din exemplul afișat la începutul acestui articol are trei pagini: Volum vânzări, Marjă de vânzări și Principalele magazine și produse. Legăturile la respectivele pagini se află în partea de sus a tabloului de bord, lângă numele tabloului de bord. Pagina curentă este afișată întotdeauna cu text compact, în timp ce restul paginilor sunt afișate cu text de hyperlink.

Începutul paginii

Controlul vizualizării unui raport sau a unui raport de tip scorecard

Fiecare simbol vertical Simbol vertical pentru un control Web de tablou de bord dintr-un tablou de bord este o indicație în legătură cu faptul că este disponibil un alt meniu sau alt control, cum ar fi un filtru.

Utilizați filtrele pentru a vedea numai datele de care aveți nevoie

Când deschideți pentru prima oară un tablou de bord care conține filtre, vedeți o vizualizare bazată pe selecțiile inițiale de filtrare, însă aveți posibilitatea să modificați vizualizarea, dacă utilizați controale de filtrare. Exemplul de mai jos arată două filtre, unul pentru timp, iar celălalt pentru produse. Este posibil să modificați filtrul Timpfăcând clic pe simbolul vertical Simbol vertical pentru un control Web de tablou de bord . Aceasta afișează o listă cu toate alegerile posibile pentru filtrul respectiv. Dacă alegeți altă perioadă de timp, toate rapoartele conectate pe tabloul de bord se actualizează pentru a afișa informațiile despre acel an. Selecția din exemplul de mai jos este „Anul trecut”.

Pentru a restrânge și mai mult vizualizarea, este posibil să filtrați vizualizarea doar la produsul care vă interesează sau să comparați performanța unui anumit produs cu toate produsele disponibile. În acest exemplu, este selectat Toate și, de asemenea, sunt selectate Computere și Aparate foto și camere video. Efectuând aceste selecții, utilizatorul poate compara performanța vânzărilor de computere cu performanța vânzării de aparate foto-video din anul precedent, comparativ cu performanța vânzării tuturor produselor.

Casetă de dialog ce afișează "Toate," "Computere," și "Aparate foto și camere video" selectate

Sfat:  Dacă doriți să vizualizați date pentru toate produsele, selectați Toate. Dacă doriți să vizualizați doar anumite produse, debifați caseta de selectare Toate și selectați doar produsul sau produsele care vă interesează.

Începutul paginii

Utilizarea meniului Părți Web

Fiecare parte Web are meniul propriu. Faceți clic pe simbolul vertical Simbol vertical pentru un control Web de tablou de bord din colțul de sus al părții Web pentru a vedea opțiunile care se aplică părții Web. Exemplul de mai jos arată controalele disponibile într-un raport de tip scorecard. Aveți posibilitatea să îl deschideți într-o fereastră nouă, să îl reinițializați la vizualizarea originală și, în funcție de tipul de raport, să îl exportați în PowerPoint sau în Excel. Dacă aveți permisiunile corespunzătoare, este posibil și să utilizați aceste controale pentru a șterge raportul de tip scorecard, pentru a-l modifica sau a modifica conexiunile. Deschidere în fereastră nouă este un control foarte util, pentru că vă permite să lucrați separat cu raportul, să îl manevrați fără să modificați vizualizarea originală de tablou de bord și să îl vizualizați la un nivel de detaliere superior.

Următorul exemplu arată meniul Parte Web în cazul unui raport de tip scorecard.

Raport de tip scorecard PerformancePoint cu meniul la clic cu butonul din dreapta afișat

Începutul paginii

Explorarea datelor de pe tabloul de bord

Un tablou de bord poate conține unul sau mai multe rapoarte de tip scorecard și alte rapoarte. Ceea ce aveți posibilitatea să efectuați în fiecare raport depinde de tipul raportului. Pentru mai multe informații despre tipurile de rapoarte, consultați Despre tipurile de rapoarte PerformancePoint.

Utilizarea meniurilor de comenzi rapide pentru rapoarte

Fiecare raport de pe un tablou de bord are propriul set de controale, iar pe majoritatea lor le accesați făcând clic cu butonul din dreapta. De exemplu, este posibil să faceți clic cu butonul din dreapta pe orice grilă sau diagramă analitică, să selectați Tip raport, apoi să îl transformați în alt tip de raport. Sau aveți posibilitatea să efectuați câteva modificări de formatare sau să filtrați datele pe care le vedeți. Este posibil să faceți clic pe anumite puncte de date, cum ar fi cele din următoarea diagramă linie sau să faceți clic pe barele individuale dintr-o diagramă analitică pentru a vedea datele în mai mare detaliu. De asemenea, este posibil să selectați o secțiune dintr-o diagramă cu structură radială pentru a vedea mai multe detalii sau alte detalii. Este posibil să descoperiți care elemente sunt interactive, dacă mutați indicatorul mouse-ului în raport. Când indicatorul se modifică, înseamnă că este posibil să faceți clic pe elementul respectiv.

Diagramă linie cu informații rezumat afișate

Faceți clic cu butonul din dreapta pe o valoare din diagramă și selectați Detaliere în. Aceasta încarcă o listă de dimensiuni disponibile pe care este posibil să le explorați.

Meniul Detaliere în dintr-o diagramă linie PerformancePoint

Și rapoartele de tip scorecard sunt foarte interactive. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta în diverse locuri dintr-un raport scorecard și, în funcție de modul de configurare a raportului de tip scorecard, este posibil să efectuați următoarele activități:

  • Navigați în sus și în jos pentru a vedea niveluri mai mari sau mai mici de detaliere

  • Filtrați date

  • Găsiți primele zece elemente dintr-o categorie (de exemplu, vânzările după canal)

  • Analizați o valoare a datelor dintr-un Arbore de descompunere

Următorul exemplu arată un meniu de comenzi rapide la care este posibil să ajungeți într-un raport de tip scorecard, dacă faceți clic cu butonul din dreapta.

Raport de tip scorecard PerformancePoint cu meniul său la clic cu butonul din dreapta afișat

Notă:  Uneori, atunci când extindeți și restrângeți apoi mai multe rânduri sau coloane dintr-un raport de tip scorecard, este posibil ca funcționalitatea extindere/restrângere să nu se manifeste așa cum vă așteptați. Dacă se întâmplă acest lucru, utilizați meniul Părți Web pentru a reîmprospăta raportul scorecard și a-l restabili la afișarea sa inițială.

Începutul paginii

Anularea modificărilor dintr-o diagramă deschisă într-o fereastră nouă de browser

Faceți clic pe butonul Înapoi din fereastra de browser. Aceasta anulează ultima modificare pe care ați efectuat-o în vizualizare. Repetați până când ajungeți la vizualizarea dorită. Acest lucru este util dacă ați efectuat mai multe modificări în raport, dar nu doriți să reinițializați diagrama la vizualizarea implicită.

Sfat:  Dacă butonul Înapoi nu este activ, raportul se afișează în vizualizarea de raport implicită.

Începutul paginii

Reinițializarea vizualizării raportului

Este posibil să reinițializați un raport la vizualizarea originală, dacă utilizați oricare dintre următoarele metode:

  • Dacă vizualizați raportul în locația originală de pe tabloul de bord   , deschideți meniul Parte Web, apoi selectați Reinițializare vizualizare.

  • Dacă vizualizați raportul într-o fereastră nouă de browser   , faceți clic pe butonul Reîmprospătare din fereastra nouă de browser (sau apăsați F5). Aceasta nu numai că reinițializează diagrama analitică la vizualizarea implicită care este afișată pe tabloul de bord, dar și redimensionează diagrama pentru a se potrivi înăuntrul noii ferestre de browser.

Începutul paginii

Videoclip: Explorarea datelor din rapoartele și rapoartele scorecard PerformancePoint

Vizionând acest videoclip, veți vedea cum să examinați datele din rapoartele și din rapoartele de tip scorecard PerformancePoint, cum să examinați datele și cum să le filtrați. Acesta completează informațiile cuprinse în articolul de față.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×