Office
Conectare

Cum se efectuează migrarea cutiilor poștale de la o entitate găzduită Office 365 la alta

Acest articol vă arată cum să efectuați migrarea cutiilor poștale și a setărilor de serviciu de la o entitate găzduită Office 365 la o altă entitate găzduită Office 365, într-un scenariu de fuziune între firme. Dacă aveți de efectuat migrarea a mai mult de 500 de utilizatori sau a unui volum mare de date SharePoint, este o idee bună să lucrați cu un partener Office 365.

Scenariul din acest articol se bazează pe două firme fictive: Contoso.com și Fabrikam.com, ce utilizează două entități găzduite Office 365 separate. Contoso a achiziționat Fabrikam și mută utilizatorii și datele Fabrikam la entitatea găzduită contoso.com din Office 365.

Entitatea găzduită 1 (țintă)

Entitatea găzduită 2 (sursă)

Domeniu de e-mail particularizat:   

contoso.com

fabrikam.com

Domeniul inițial Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenariu: migrare utilizând un instrument de migrare de la terți

Acest scenariu presupune că utilizatorul, grupul și alte obiecte de la firma Fabrikam vor fi create manual în Office 365, importate în portal prin script sau îmbinate în Active Directory Contoso prin consolidarea Serviciilor de domeniu Active Directory (AD DS).

După ce sunt create, toate conturile Fabrikam vor exista în entitatea găzduită Contoso.com din Office 365 și toate vor utiliza @fabrikam.com pentru UPN. Schema finală pentru adrese a fost aleasă pentru simplitate și concizie, dar sigur că poate fi modificată în funcție de cerințele dvs.

Cum pot fi mutate datele din cutia poștală de la o entitate găzduită Office 365 la alta

Planificare: două săptămâni înainte de migrare

Dacă utilizați un instrument de migrare de la terți pentru migrarea utilizatorilor, achiziționați licențele necesare pentru migrarea dvs.

Considerente pentru clienți   

Pentru Outlook 2010 și Outlook 2013, trebuie doar să ștergeți profilul de utilizator Outlook.

Pentru Outlook 2007 și Outlook 2010, atunci când sunt reporniți, descoperirea automată va configura clientul și va reconstrui fișierul .OST.

Pentru clientul Lync, va trebui să adăugați persoane de contact după ce s-a terminat migrarea.

Pregătirea entităților găzduite și a licențelor   

Entitatea găzduită sursă este Office 365 Fabrikam de la care migrează utilizatorii și datele. Entitatea găzduită țintă este Office 365 Contoso către care se face migrarea.

 1. Creșteți numărul de licențe din entitatea găzduită Office 365 țintă pentru a cuprinde toate cutiile poștale care vor migra din entitatea găzduită sursă.

 2. Creați conturi de administrator în entitățile găzduite sursă și țintă pentru a le utiliza la migrarea de la Office 365 la alt Office 365. Unele instrumente de migrare pot necesita mai multe conturi de administrator în entitatea găzduită sursă, pentru a optimiza volumul transferului de date.

Crearea obiectelor sală, resurse, grup de distribuire și utilizator în entitatea găzduită țintă   

Pentru a crea resurse în entitatea găzduită țintă (Contoso):

 1. Dacă se va utiliza instrumentul Azure AD Connect pentru a sincroniza toate obiectele din Serviciile de domeniu Active Directory (AD DS) Contoso, obiectele din AD DS al entității găzduite sursă (Fabrikam) trebuie să fie create în AD DS al entității găzduite țintă (Contoso), prin consolidare.

  1. Consolidarea AD DS se poate efectua utilizând diverse instrumente AD DS. Consolidarea poate dura mai mult timp și planificări suplimentare, în funcție de numărul de obiecte mutate, astfel încât să poată fi finalizată înaintea proiectului de migrare.

  2. Verificați dacă toți utilizatorii și grupurile noi sunt sincronizate la entitatea găzduită Contoso.com țintă prin sincronizarea directorului. Obiectele ar trebui să apară ca utilizator@contoso.onmicrosoft.com în entitatea găzduită nouă, deoarece domeniul Fabrikam nu a fost mutat în acest moment. Adresa de e-mail principală pentru utilizatori și grupuri poate fi actualizată la @fabrikam.com după ce se termină mutarea domeniului.

 2. Dacă nu se va utiliza sincronizarea directorului sau dacă se gestionează săli, resurse, grupuri sau utilizatori în centrul de administrare Office 365 al entității găzduite sursă, aceste obiecte trebuie să fie create în entitatea găzduită țintă. Obiectele pot fi create manual în centrul de administrare Office 365 sau, pentru volume mai mari, importați un fișier CSV utilizând caracteristica de adăugare masivă în centrul de administrare Office 365 sau utilizând Windows PowerShell.

Comunicarea cu utilizatorii finali   

Pentru a comunica informații despre migrare utilizatorilor finali din organizație:

 1. Creați un plan de comunicare și începeți să îi notificați pe utilizatori în legătură cu migrarea și cu modificările de serviciu care vor urma.

 2. După migrare, memoria cache cu supranume va trebui golită pentru toți clienții Outlook. Consultați Resetarea supranumelor și a memoriilor cache de completare automată din Outlook pentru un instrument automatizat de tip Fix it, care poate fi rulat de utilizatorii finali.

 3. Spuneți-le utilizatorilor cum să se conecteze la Outlook Web App cu noile lor informații de conectare, în cazul în care întâmpină o problemă după migrare.

Pregătirea migrării și activitățile anterioare migrării: Cu trei zile înainte de a migra

Pregătirea domeniului   

Pentru a pregăti domeniul pentru migrare, parcurgeți pașii următori.

 1. Începeți procesul de verificare a domeniului în entitatea găzduită țintă (Contoso) pentru domeniul de e-mail Fabrikam.com.

 2. În centrul de administrare Office 365 contoso.com, adăugați domeniul Fabrikam.com și creați înregistrări TXT în sisteme de nume de domeniu (DNS) pentru verificare.

  Notă: Verificarea nu va reuși, pentru că domeniul este utilizat încă în cealaltă entitate găzduită.

  Efectuarea acestui pas va permite acum ca înregistrarea DNS să aibă suficient timp să se propage, deoarece poate dura până la 72 de ore. Validarea finală va avea loc mai târziu în proces.

Planificarea migrării   

Pentru a planifica migrarea:

 1. Creați o listă coordonatoare care să conțină cutiile poștale ale utilizatorilor care doriți să migreze.

 2. Creați un fișier .CSV de mapare a cutiei poștale pentru instrumentul de migrare terț pe care îl utilizați. Acest fișier de mapare va fi utilizat de instrumentul de migrare pentru a potrivi cutia poștală sursă cu cutia poștală de entitate găzduită țintă, atunci când are loc migrarea. Vă recomandăm să utilizați domeniul „inițial” *.onmicrosoft.com pentru maparea conturilor sursă, deoarece domeniul de e-mail particularizat va fi în continuă schimbare.

Fișier CSV utilizat pentru migrarea datelor din cutiile poștale de la o entitate găzduită Office 365 la alta

Testarea TTL (time to live) pentru înregistrarea MX (Mail Exchanger)   

În continuare, veți programa testul TTL.

 1. În DNS, modificați valoarea TTL din înregistrarea MX pentru domeniul de e-mail principal pe care doriți să îl transferați la un număr mic (de exemplu, 5 minute). Dacă TTL nu poate fi redus la 5 minute, notați valoarea minimă. De exemplu, dacă valoarea minimă este de 4 ore, înregistrarea MX va trebui modificată cu 4 ore înainte de a începe migrarea.

 2. Căutarea MX poate fi utilizată pentru a verifica modificările din MX și DNS.

Dezactivați sincronizarea directorului în entitatea găzduită sursă   

În centrul de administrare Office 365 al entității găzduite sursă, dezactivați sincronizarea directorului. Acest proces poate dura 24 de ore sau mai mult, deci trebuie efectuat înainte de migrare. După ce este dezactivată în portal, orice modificare adusă în AD DS al entității găzduite sursă nu se va mai sincroniza cu entitatea găzduită Office 365. Ajustați în consecință procesul existent de asigurare a accesului pentru utilizatori și grupuri.

Migrarea: ziua când faceți migrarea

Aceștia sunt pașii de care veți avea nevoie în ziua când efectuați migrarea.

Modificați înregistrarea MX: opriți fluxul de corespondență de intrare   

Modificați înregistrarea MX principală din Office 365 la un domeniu care nu este accesibil, adică „inaccesibil.example.com”. Serverele de corespondență de internet care încearcă să livreze mesaje de e-mail noi vor pune mesajele în coadă și vor încerca să le retrimită timp de 24 de ore. Utilizând această metodă, unele mesaje de e-mail pot returna un raport de nelivrare (NDR), în funcție de serverul care încearcă să le livreze. Dacă aceasta este o problemă, utilizați un serviciu de backup al înregistrărilor MX. Există multe servicii terțe care pun în coadă e-mailul pentru mai multe zile sau săptămâni. După ce se termină migrarea, aceste servicii vor livra mesajele de e-mail din coada de așteptare în noua entitate găzduită Office 365.

Sfat: Dacă aveți un TTL scurt, de exemplu, cinci minute, acest pas se poate efectua la sfârșitul zilei de lucru, pentru a cauza mai puține întreruperi. Dacă aveți un TTL mai lung, trebuie să modificați înregistrarea MX din timp, pentru a aștepta ca TTL să expire. De exemplu, un TTL de patru ore trebuie modificat înainte de ora 14 dacă intenționați ca migrările să înceapă la ora 18.

Verificați modificările MX și DNS, dacă este necesar. Se poate utiliza Nslookup sau un serviciu precum MxToolbox pentru a verifica modificările MX și DNS.

Pregătirea entității găzduite sursă   

Domeniul de e-mail principal, fabrikam.com, trebuie să fie eliminat din toate obiectele din entitatea găzduită sursă înainte ca domeniul să poată fi mutat la entitatea găzduită țintă.

 1. Dacă, de asemenea, v-ați configurat domeniul cu un site web public SharePoint Online, atunci, înainte de a elimina domeniul, trebuie mai întâi să setați adresa URL a site-ului web înapoi la domeniul inițial.

 2. Retrageți toate licențele Lync de la utilizatorii din entitatea găzduită sursă, utilizând portalul de administrare Lync. Acest lucru va elimina adresa Sip Lync conectată la Fabrikam.com.

 3. Resetați adresele de e-mail implicite din cutiile poștale sursă Office 365 la domeniul inițial (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Resetați adresele de e-mail implicite din toate listele de distribuire, sălile și resursele la domeniul inițial (fabrikam.onmicrosoft.com) din entitatea găzduită sursă.

 5. Eliminați toate adresele de e-mail secundare (adresele proxy) din obiectele utilizator care utilizează încă @fabrikam.com.

 6. Setați domeniul implicit din entitatea găzduită sursă la fabrikam.onmicrosoft.com, rutând domeniul (în portalul de administrare, faceți clic pe numele firmei dvs. în colțul din dreapta sus).

 7. Utilizați comanda Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com pentru a regăsi o listă cu toate obiectele care utilizează încă domeniul și blochează eliminarea.

 8. Pentru problemele obișnuite de eliminare a domeniului, consultați Primiți un mesaj de eroare atunci când încercați să eliminați un domeniu din Office 365.

Pregătirea entității găzduite țintă   

Finalizați verificarea domeniului Fabrikam.com în entitatea găzduită contoso.com. Ar putea fi necesar să așteptați o oră după ce eliminați domeniul din vechea entitate găzduită.

 1. Configurați opțional înregistrarea CNAME de descoperire automată (intern/extern).

 2. Dacă utilizați AD FS, configurați domeniul nou în entitatea găzduită țintă pentru AD FS.

 3. Începeți activarea cutiei poștale în entitatea găzduită contoso.com > Atribuiți licențe pentru toate conturile de utilizator noi.

 4. Setați domeniul de e-mail Fabrikam.com ca adresă principală pentru utilizatorii noi. Acest lucru se poate face prin selectarea/editarea mai multor utilizatori fără licență în portal sau utilizând Windows PowerShell.

 5. Dacă nu utilizați caracteristica de sincronizare a codurilor hash ale parolelor, autentificarea directă sau AD FS, setați parola în toate cutiile poștale din entitatea găzduită țintă (Contoso). Dacă nu utilizați o parolă comună, spuneți utilizatorilor care este noua parolă.

 6. După ce sunt licențiate și active cutiile poștale, faceți tranziția rutării e-mailului. Direcționați înregistrarea MX Fabrikam către entitatea găzduită țintă Office 365 (Contoso). Atunci când expiră TTL MX, corespondența va începe să sosească în noile cutii poștale goale. Dacă utilizați un serviciu de backup MX, puteți livra mesajele de e-mail în cutiile poștale noi.

 7. Efectuați o verificare a fluxului de corespondență la/de la cutiile poștale noi din entitatea găzduită țintă.

 8. Dacă utilizați Exchange Online Protection (EOP): În entitatea găzduită țintă, creați din nou reguli de transport, conectori, liste albe/negre etc. de la entitatea găzduită sursă.

Începeți migrarea   

Pentru a reduce la minimum întreruperile și neplăcerile pentru utilizatori, determinați cea mai bună metodă de migrare.

 • Migrarea a 500 de utilizatori sau mai puțin: migrați mesajele de e-mail, calendarul și datele de contact în cutiile poștale ale entității găzduite țintă. Limitați migrarea corespondenței după dată, dacă este posibil; de exemplu, datele din ultimele 6 luni.

 • Migrarea a mai mult de 500 de utilizatori: utilizați o abordare cu tranziții multiple dacă efectuați migrarea persoanelor de contact, a calendarelor și doar a mesajelor de e-mail primite într-o săptămână pentru toți utilizatorii, apoi, pentru următoarele zile sau săptămâni, efectuați tranziții multiple pentru a umple cutiile poștale cu date de e-mail mai vechi.

Începeți migrarea e-mailului prin instrumentul de migrare terț.

 1. Monitorizați progresul migrării cu instrumentele furnizate de distribuitor. Trimiteți rapoarte de progres periodice în timpul migrării la echipa de gestionare și migrare.

 2. Efectuați opțional migrări secundare sau terțe după ce se termină toate migrările.

La sfârșitul migrării, Outlook 2007 și 2010 vor sincroniza întreaga cutie poștală pentru fiecare utilizator, consumând o lățime de bandă considerabilă, în funcție de cât de multe date au migrat în fiecare cutie poștală. Outlook 2013 va memora în cache doar 12 luni de date, în mod implicit. Această setare poate fi configurată la mai multe sau mai puține date, de exemplu, la doar 3 luni de date, iar aceasta poate reduce utilizarea lățimii de bandă.

După migrare: Curățarea   

Este posibil ca utilizatorul să primească rapoarte de nelivrare (NDR) atunci când răspunde la mesaje de e-mail migrate. Trebuie golită memoria cache de supranume Outlook. Consultați Resetarea supranumelor și a memoriilor cache de completare automată din Outlook. Ca alternativă, adăugați vechiul DN moștenit ca adresă proxy x.500 a tuturor utilizatorilor.

Exemple de scripturi Windows PowerShell

Utilizați următoarele exemple de scripturi Windows PowerShell ca punct de pornire pentru a vă crea propriile scripturi.

Resetarea masivă a parolelor pentru Office 365

 1. Creați un fișier CSV denumit parole.csv.

 2. Inserați coloanele „upn” și „newpassword” în acest fișier (De exemplu: vasilenica@contoso.com,Parola1)

 3. Utilizați comanda Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Copiați toate conturile Office 365 cu o adresă proxy specifică într-un fișier CSV

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Creați în masă cutii poștale de sală în Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Eliminați în masă adresa de e-mail secundară din cutiile poștale

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×