Cum să afișați o listă de OneDrive pentru Business colecțiile de site-uri

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol furnizează administratorul un script PowerShell care se vor afișa fiecare site-ul OneDrive pentru business din organizația dvs.

Pasul 1: Conectarea componentă de administrare SharePoint Online la organizația dvs.

Pasul 2: Colectare o listă cu toate OneDrive pentru Business site-uri utilizând Windows PowerShell

Vedeți mai multe informații de la finalul acestui articol pentru sfaturi despre utilizarea acest script.

Înainte de a începe

 • Instalați componenta de administrare Online SharePoint. Pentru informații, consultați configurarea mediului SharePoint Online Management Shell Windows PowerShell.

  Important: Un administrator de entitate găzduită, care se acordă permisiuni de administrator colecție site-ul pentru site-ul OneDrive pentru business ale utilizatorilor să deschideți ale utilizatorilor OneDrive pentru business bibliotecile de documente și a efectua activitățile aceeași ca proprietar. Este important să control și monitorizarea care a fost atribuit permisiuni de administrator de entitate găzduită în organizația dvs.

 • PowerShell script necesită că modelul de obiecte al clientului SharePoint (CSOM) este instalat. Acest lucru este indicat de următoarea linie: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Exemple de scripturi PowerShell furnizate în acest subiect nu sunt acceptate sub orice program de standard asistență Microsoft sau serviciu. Exemple de scripturi sunt furnizate ca atare fără niciun fel. Microsoft în continuare refuză există garanții toate implicite, inclusiv, fără a se limita, orice implicite garanții implicite de sau de potrivire pentru un anumit scop. Întregul risc ce rezultă din utilizarea sau performanța exemple de scripturi și documentația rămâne cu dvs. În eveniment nu este Microsoft, autorii săi sau oricine mai implicate în crearea, producerea sau livrarea Scripturile răspunzător pentru orice daune fel (inclusiv, fără a se limita, daune pentru pierderea profiturile de afaceri, întreruperea de afaceri, pierdere de informații de afaceri sau alte pierderi materiale) ce rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza exemple de scripturi sau documentație, chiar dacă Microsoft a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

Pasul 1: Conectarea componentă de administrare SharePoint Online la organizația dvs.

 1. Pe computerul local, deschideți componenta de administrare SharePoint Online și rulați următoarea comandă:

  $credentials = Get-Credential

  În caseta de dialog Solicitare acreditare Windows PowerShell , tastați numele de utilizator și parola pentru contul de global administrator Office 365 și apoi faceți clic pe OK.

 2. Rulați următoarea comandă pentru a vă conecta componenta Organizației SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Pentru a verifica că sunteți conectat la organizație SharePoint Online, rulați următoarea comandă pentru a vă conecta la site-ul rădăcină al Organizației:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Pasul 2: Colectare o listă cu toate OneDrive pentru Business site-uri utilizând Windows PowerShell

În acest pas, rulați un script PowerShell pentru a crea o listă cu toate site-urile OneDrive pentru business din organizația dvs. Această listă este salvat într-un fișier text.

 1. Salvați următorul text într-un fișier text. De exemplu, îl pot salva într-un fișier denumit GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Editarea următoarele variabile în începutul fișier script și utilizați informațiile de care să fie specific pentru organizația dvs. Următoarele exemple presupun că numele de domeniu Organizației dvs., este contoso.com.

  • $AdminURI   Acest lucru specifică URI pentru serviciu de administrare SharePoint Online, de exemplu, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Acest lucru specifică un cont de global administrator în Office 365 Organizației, de exemplu, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Acest lucru specifică parola pentru contul pe care este specificat de $AdminAccount, de exemplu, "J$P1ter1".

  • $LogFile   Acest lucru specifică calea completă a fișierului text care este creat și conține o listă a tuturor OneDrive pentru business site-urile din organizația dvs. De exemplu, pentru a salva acest fișier desktop, utilizați 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Salvați fișierul text ca fișier script PowerShell modificând sufix nume de fișier la .ps1. De exemplu, salvați fișierul GetOD4BSites.txt ca GetOD4BSites.ps1.

 4. În componentă de administrare SharePoint Online, accesați folderul unde se află script pe care l-ați creat în pasul anterior, și apoi rulați script, de exemplu:

  .\GetOD4BSites.ps1

După ce scriptul completează cu succes, un fișier text este creată în locația specificată de variabilă $LogFile în script. Acest fișier conține o listă cu toate site-urile OneDrive pentru business din organizație SharePoint Online. Următorul text oferă un exemplu de cum ar trebui să fie formatat lista de site-uri din acest fișier. Puteți să eliminați site-uri din acest fișier, dacă este necesar.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Reveniți la început

Mai multe informații

Vă puteți conecta la un site OneDrive pentru business utilizând cmdletul Get-petre și că pot modifica proprietatea utilizând cmdletul Set-petre . După ce sunteți proprietar de site-ul, puteți utiliza regulate SharePoint Client partea Object Model (CSOM) pentru a lua în continuare operațiunile de gestionare.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×