Crearea unui Model de bază de date (numit și diagramă Relații entități)

Crearea unui Model de bază de date (numit și diagramă Relații entități)

Cu șablonul Diagramă model bază de date, puteți să creați un nou model sau să refaceți programul sursă al unei baze de date existente la starea de model, utilizând conceptul de modelare relațională sau relațională la nivel de obiect. Utilizați tiparul Relații entități pentru a modela baze de date care se bazează pe SQL92 și pe standardele anterioare. Utilizați tiparul Relațional la nivel de obiect, care conține forme suplimentare pentru lucrul cu tipuri, pentru a modela baze de date care se bazează pe SQL99 și pe standarde ulterioare.

Exemplu de model de bază de date

Notă: Diagrama model bază de date este disponibilă numai în anumite versiuni de Visio. Pentru mai multe informații, consultați Nu puteți găsi caracteristicile de modelare a bazelor de date?.

Cu șablonul Diagramă model bază de date, puteți să creați un nou model sau să refaceți programul sursă al unei baze de date existente la starea de model, utilizând conceptul de modelare relațională sau relațională la nivel de obiect. Utilizați tiparul Relații entități pentru a modela baze de date care se bazează pe SQL92 și pe standardele anterioare. Utilizați tiparul Relațional la nivel de obiect, care conține forme suplimentare pentru lucrul cu tipuri, pentru a modela baze de date care se bazează pe SQL99 și pe standarde ulterioare.

Acest articol vă arată cum puteți să creați un model de bază de date și ce puteți face cu modelul după ce îl creați.

 1. Pentru a începe diagrama model de bază de date, alegeți una dintre următoarele:

  Crearea de la zero a unei noi diagrame model

  Dacă nu aveți o bază de date existentă pe care doriți să o utilizați ca punct de pornire, puteți să începeți cu un model de bază de date necompletat și să vă adăugați propriile tabele și relații.

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe Nou, faceți clic pe Software și bază de date, apoi faceți dublu clic pe Diagramă model bază de date.

  3. Pe fila Bază de date, în grupul Gestionare, faceți clic pe Opțiuni afișare.

  4. În caseta de dialog Opțiuni document bază de date, selectați setul de simboluri pe care doriți să îl utilizați și alte opțiuni de tabel și relații, apoi faceți clic pe OK.

  Utilizarea unei baze de date existente ca punct de pornire

  Dacă aveți o bază de date pe care doriți să o modelați astfel încât să o înțelegeți mai bine sau să o utilizați ca punct de pornire pentru un nou model, puteți utiliza Expertul de refacere a sursei pentru a extrage schema (sau structura) bazei de date și a crea un nou model.

  Înainte de a începe expertul:

  1. Dacă refaceți sursa unui registru de lucru Microsoft Excel, înainte de a porni expertul, trebuie să deschideți registrul de lucru și să denumiți grupul (sau intervalul) de celule care conține titluri de coloană. Dacă doriți să utilizați mai mult de o foaie de lucru, pur și simplu numiți grupul de celule de coloană din fiecare foaie de lucru. Aceste zone sunt tratate ca tabele în expert. Pentru mai multe informații despre cum să numiți o zonă de celule, consultați subiectul de ajutor Excel intitulat Definirea referințelor sau zonelor de celule numite.

  2. Pentru rezultate optime, setați driverul implicit la baza de date țintă pentru care doriți să refaceți sursa înainte de a rula Expertul de refacere a sursei. Acest pas asigură că expertul mapează corect tipurile de date native și că întregul cod care este extras de expert se afișează corect în fereastra Cod.

  3. Faceți clic pe fila Fișier.

  4. Faceți clic pe Nou, faceți clic pe Software și bază de date, apoi faceți dublu clic pe Diagramă model bază de date.

  5. În fila Bază de date, în grupul Model, faceți clic pe Refacere program sursă.

  6. În primul ecran al Expertului de refacere a sursei, procedați astfel:

   1. Selectați driverul de bază de date pentru sistemul de gestionare a bazelor de date (DBMS). Dacă nu ați asociat deja driverul de bază de date Visio cu o anumită sursă de date ODBC, faceți clic pe Configurare.

    Notă: Dacă refaceți sursa unei foi de lucru Excel, alegeți driverul generic ODBC.

   2. Selectați sursa de date a bazei de date pe care o actualizați. Dacă nu ați creat deja o sursă de date pentru baza de date existentă, faceți clic pe Nou pentru a face acest lucru acum.

    Atunci când creați o sursă nouă, numele său este adăugat în lista Surse de date.

   3. Atunci când sunteți mulțumit de setări, faceți clic pe Următorul.

  7. Urmați instrucțiunile din toate casetele de dialog specifice driverului.

   De exemplu, în caseta de dialog Conectare sursă de date, tastați numele de utilizator și parola și apoi faceți clic pe OK.

   Notă: Dacă utilizați driverul generic ODBC, este posibil să primiți un mesaj de eroare care indică faptul că informațiile despre refacerea programului sursă pot fi incomplete. În majoritatea cazurilor, acest lucru nu este o problemă: faceți clic pe OK și continuați cu expertul.

  8. Bifați casetele de selectare pentru tipul de informații pe care doriți să le extrageți, apoi faceți clic pe Următorul.

   Notă: Unele elemente pot fi indisponibile (apar estompate), deoarece nu toate sistemele de gestionare a bazelor de date acceptă toate tipurile de elemente pe care le poate extrage expertul.

  9. Bifați casetele de selectare pentru tabelele (și vizualizările, dacă este cazul) pe care doriți să le extrageți sau faceți clic pe Selectare totală pentru a le extrage toate, apoi faceți clic pe Următorul.

   Notă: Dacă refaceți sursa unei foi de lucru Excel și nu vedeți nimic în această listă, probabil că trebuie să denumiți zona de celule care conține titluri de coloană din foaia de lucru.

  10. Dacă ați bifat caseta de selectare Proceduri stocate, selectați procedurile pe care doriți să le extrageți sau faceți clic pe Selectare totală pentru a le extrage pe toate, apoi faceți clic pe Următorul.

  11. Selectați dacă doriți să refaceți sursa elementelor ce vor fi adăugate automat în pagina curentă.

   Notă: Puteți alege ca expertul să creeze automat desenul, în plus față de listarea elementelor de refacere a sursei din fereastra Tabele și vizualizări. Dacă vă hotărâți să nu desenul create automat, puteți să glisați elementele din fereastra de tabele și vizualizări în pagina de desen pentru a crea manual modelul de date.

  12. Revizuiți selecțiile pentru a verifica dacă extrageți informațiile pe care le doriți, apoi faceți clic pe Terminare.

   Expertul extrage informațiile selectate și afișează note despre procesul de extragere din fereastra Rezultat.

  Importul și rafinarea unui model existent

  Dacă aveți un model VisioModeler sau PLATINUM ERwin existent, este posibil să reușiți să îl importați pentru a crea o diagramă de model de bază de date Visio. Această capacitate este limitată doar la VisioModeler 2.0 sau la fișiere model de dicționar (.imd) mai recente și fișiere PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 și 3.52 .erx.

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe Nou, faceți clic pe Software și bază de date, apoi faceți dublu clic pe Diagramă model bază de date.

  3. Pe fila Date, în grupul Model, faceți clic pe Import, apoi faceți clic pe tipul de model.

  4. Tastați calea și numele fișierului pentru modelul pe care doriți să îl importați sau faceți clic pe butonul Navigare pentru a găsi fișierul model, apoi faceți clic pe Deschidere.

  5. În caseta de dialog Import, faceți clic pe OK.

   Visio importă fișierul și își afișează progresul în fereastra Rezultat. Tabelele importate sunt afișate în fereastra Tabele și vizualizări.

  6. În fereastra Tabele și vizualizări, selectați tabelele pe care doriți să le modelați și apoi glisați-le în pagina de desen.

 2. După ce creați o diagramă model de bază de date, începe lucrul la rafinarea diagramei. Puteți adăuga și particulariza tabele și vizualizări, crea relații și particulariza tipuri de coloane și de date.

  Tabele

  Utilizați forma Entitate pentru a crea un tabel în diagramă.

  1. Din tiparul Relații entități sau Relațional la nivel de obiect, glisați o formă Entitate în desen.

  2. Faceți dublu clic pe formă pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  3. Sub Categorii, faceți clic pe Definiție și tastați un nume pentru tabel.

  4. Sub Categorii, faceți clic pe Coloane, tastați un nume și alegeți un tip de date.

  5. Bifați caseta de selectare Necesar pentru coloanele care nu pot avea valori null.

  6. Bifați caseta de selectare PK (cheia primară) pentru coloanele care identifică în mod unic fiecare rând din tabelul din baza de date.

  7. Sub Categorii, faceți clic pe Indexuri, Triggere, Verificat sau Extins pentru a crea aceste elemente opționale.

  Coloane

  Utilizați fereastra Proprietăți bază de date pentru a adăuga sau a modifica proprietățile pentru coloane, inclusiv tipurile de date și cheile primare.

  1. Faceți dublu clic pe tabelul din diagramă.

  2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

  3. Faceți clic pe prima celulă Nume fizic goală, apoi tastați un nume.

  4. Pentru a modifica tipul de date al unei coloane, faceți clic pe câmpul Tip de date, apoi selectați un tip de date din listă sau tastați-l în listă. De exemplu, puteți să tastați zecimal(8,2) sau car(30).

  5. Pentru a împiedica valorile null, bifați caseta de selectare Necesar.

  6. Pentru a specifica faptul că respectiva coloană este o cheie primară, bifați caseta de selectare PK.

  7. Pentru a vedea mai multe proprietăți de coloană, pe lângă cele care apar atunci când faceți clic pe categoria Coloane, selectați coloana, apoi faceți clic pe Editare.

  Relații

  Relațiile utilizează chei primare și externe pentru a permite bazelor de date să potrivească un rând dintr-un tabel cu un rând dintr-un tabel asociat. Puteți afișa relațiile respective în diagrama dvs. În plus, puteți să setați cardinalitatea lor (de exemplu, unu-la-mai-mulți) și să utilizați notația Crow's Foot, Relațional sau IDEF1X pentru a afișa cardinalitatea. Nu puteți afișa relații de tip mai-mulți-la-mai-mulți cu niciuna dintre aceste notații în șablonul Diagramă model bază de date.

  1. Crearea unei relații între tabele:

   1. Asigurați-vă că ambele tabele sunt vizibile în diagramă. Dacă refaceți programul sursă al modelului de la o bază de date existentă, poate fi necesar să glisați una sau pe ambele din fereastra Tabele și vizualizări în pagina de desen.

   2. Faceți dublu clic pe tabelul pe care îl doriți pentru partea cheie primară a relației.

   3. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

   4. În grilă, faceți clic pe coloana pe care doriți să o utilizați pentru a identifica în mod unic fiecare rând din tabel și bifați caseta de selectare PK pentru a o seta drept cheie primară.

   5. Din tiparul Relațional la nivel de obiect sau Relații entități, glisați o formă Relație și fixați-o într-un spațiu necompletat din pagină.

   6. Conectați capătul de sus la tabelul cu tabelul părinte.

   7. Conectați celălalt capăt la tabelul fiu.

    Dacă al doilea tabel nu conține deja o coloană cu același nume ca cel al cheii primare, modelatorul o adaugă la al doilea tabel drept cheie străină.

    Notă: Dacă liniile de relație dispar, pe fila Bază de date, în grupul Gestionare, faceți clic pe Opțiuni afișare. Pe fila Relații, sub Afișare, bifați caseta de selectare Relații.

  2. Setați cardinalitatea relației:

   1. Faceți dublu clic pe relație.

   2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Diverse.

   3. Sub Cardinalitate, alegeți cardinalitatea cea mai potrivită pentru relație. Pentru relații de tip unu-la-mai-mulți, cea mai bună alegere este Zero sau mai multe sau Unul sau mai multe. Pentru relații de tip unu-la-unu, cea mai bună alegere este Zero sau unu sau Exact unul.

 3. Pentru a face alte rafinări la diagramă (cum ar fi crearea de indexuri, de clauze de verificare și de triggere) puteți face următoarele:

  Crearea de indexuri

  Indexurile îmbunătățesc performanța sau viteza bazei de date atunci când rulați o interogare.

  1. Deschideți diagrama model de bază de date.

  2. Faceți dublu clic pe tabelul la care doriți să adăugați un index și, în fereastra Proprietăți bază de date, în Categorii, faceți clic Indexuri.

  3. Faceți clic pe Nou.

  4. În caseta de dialog Creare index, tastați un nume pentru index, apoi faceți clic pe OK.

  5. În lista Tip index selectați o opțiune pentru a crea un index unic sau non-unic.

  6. În lista Coloane disponibile, selectați numele fiecărei coloane pe care doriți să o includeți în acest index, apoi faceți clic pe Adăugare >.

  7. În lista Coloane indexate, bifați caseta de selectare Asc pentru a crea un index care are o ordine de sortare ascendentă sau debifați caseta de selectare pentru a crea un index care are o ordine de sortare descendentă.

   Diagrama model de bază de date este actualizată.

  Crearea de vizualizări

  Gândiți-vă la o vizualizare ca la o interogare salvată. Vizualizări sunt utile mai ales dacă trebuie să accesați în mod repetat aceleași informații din mai multe tabele sau dacă doriți să prezentați datele utilizatorilor fără a le permite să modifice tabelele reale.

  Din tiparul Relații entități sau Relațional la nivel de obiect, glisați o formă Vizualizare în pagina de desen.

  Setarea proprietăților extinse pentru tabele și vizualizări

  În funcție de sistemul dvs. de gestionare a bazelor de date (DBMS), este posibil să reușiți să setați proprietăți extinse pentru tabele sau vizualizări, pentru a determina unde sunt stocate.

  Faceți dublu clic pe tabelul sau pe vizualizarea pentru care doriți să setați proprietăți extinse și, în fereastra Proprietăți bază de date, în lista Categorii, faceți clic pe Extins.

  Crearea clauzelor de verificare

  Utilizați clauzele de verificare pentru a vă asigura că datele introduse într-o coloană se află într-un anumit interval de valori. De exemplu, puteți crea o clauză de verificare ce necesită ca datele dintr-o coloană numită „Vârstă” să fie peste 65.

  1. Faceți dublu clic pe tabel pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  2. Sub Categorii, faceți clic pe Coloane, apoi faceți clic pe coloana la care doriți să adăugați o clauză de verificare.

  3. Faceți clic pe Editare.

  4. În fila Verificare din caseta de dialog Proprietăți coloană, introduceți restricțiile dorite.

   Clauza de verificare este adăugată la fereastra Cod, sub Cod local.

  Crearea procedurilor stocate și a funcțiilor definite de utilizator

  Utilizați proceduri stocate și funcții definite de utilizator pentru a crea pachete de cod pe care le puteți reutiliza pentru a efectua aceleași acțiuni în mod repetat. Diferența majoră dintre cele două este că o funcție definită de utilizator returnează o valoare, în timp ce procedura stocată execută cod fără a returna o valoare.

  1. Pe fila Date, în grupul Afișare/Ascundere, bifați caseta de selectare Cod pentru a deschide fereastra Cod.

  2. Faceți clic pe Cod global și apoi faceți clic pe Nou.

  3. Pe fila Proprietăți din Editor cod, faceți clic pe tipul de cod pe care doriți să îl creați și tastați un nume pentru cod.

  4. În fila Corp, tastați codul, apoi faceți clic pe OK.

  Crearea triggerelor

  Triggerele determină rularea codului SQL pe care îl specificați în trigger atunci când are loc un anumit eveniment în baza de date.

  1. Faceți dublu clic pe tabel pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  2. Sub Categorii, faceți clic pe Triggere, apoi pe Adăugare.

  3. În fila Proprietăți, tastați un nume pentru trigger.

  4. În fila Corp, tastați codul, apoi faceți clic pe OK.

   Triggerul este adăugat la fereastra Cod, subCod local.

Acest articol vă arată cum puteți să creați un model de bază de date și ce puteți face cu modelul după ce îl creați. Pentru o pornire rapidă, în meniul Fișier, indicați spre Nou, indicați spre Software și bază de date, apoi faceți clic pe Diagramă model bază de date.

Nu puteți găsi caracteristicile modelului de bază de date?

Cel mai probabil, ediția dvs. de Microsoft Office Visio nu include caracteristicile pe care le căutați. Pentru a afla ce ediție de Visio aveți, faceți clic pe Despre Microsoft Office Visio în meniul Ajutor. Numele ediției se află în rândul de text de sus din caseta de dialog.

 • Microsoft Office Visio Standard nu include șablonul Diagramă model bază de date.

 • Microsoft Office Visio Professional acceptă caracteristicile de refacere a programului sursă pentru șablonul Diagramă model bază de date (mai exact, utilizarea unei baze de date existente pentru a crea un model în Visio), dar acestea nu acceptă crearea programului sursă (mai exact, utilizarea unui model de bază de date Visio pentru a genera cod SQL).

 • Puteți găsi suita completă de caracteristici de modelare a bazelor de date, inclusiv refacerea programului sursă și crearea programului sursă, în Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects este inclus în abonamentul MSDN Premium, care este disponibil cu edițiile bazate pe roluri Visual Studio Professional și Visio Studio Team System.

 1. Pentru a începe diagrama model de bază de date, alegeți una dintre următoarele:

  Crearea de la zero a unei noi diagrame model

  Dacă nu aveți o bază de date existentă pe care doriți să o utilizați ca punct de pornire, puteți să începeți cu un model de bază de date necompletat și să vă adăugați propriile tabele și relații.

  1. În meniul Fișier, indicați spre Nou, indicați spre Software și bază de date, apoi faceți clic pe Diagramă model bază de date.

  2. În meniul Bază de date, indicați spre Opțiuni, apoi faceți clic pe Document.

  3. În caseta de dialog Opțiuni document bază de date, selectați setul de simboluri pe care doriți să îl utilizați și alte opțiuni de tabel și relații, apoi faceți clic pe OK.

  Utilizarea unei baze de date existente ca punct de pornire

  Dacă aveți o bază de date pe care doriți să o modelați astfel încât să o înțelegeți mai bine sau să o utilizați ca punct de pornire pentru un nou model, puteți utiliza Expertul de refacere a sursei pentru a extrage schema (sau structura) bazei de date și a crea un nou model.

  Notă: Înainte de a începe expertul:

  1. Dacă refaceți sursa unui registru de lucru Microsoft Office Excel, înainte de a porni expertul, trebuie să deschideți registrul de lucru și să denumiți grupul (sau intervalul) de celule care conține titluri de coloană. Dacă doriți să utilizați mai mult de o foaie de lucru, pur și simplu numiți grupul de celule de coloană din fiecare foaie de lucru. Aceste zone sunt tratate ca tabele în expert. Pentru mai multe informații despre cum să numiți o zonă de celule, consultați subiectul de ajutor Microsoft Office Excel intitulat Definirea referințelor sau zonelor de celule numite.

  2. Pentru rezultate optime, setați driverul implicit la baza de date țintă pentru care doriți să refaceți sursa înainte de a rula Expertul de refacere a sursei. Acest pas asigură că expertul mapează corect tipurile de date native și că întregul cod care este extras de expert se afișează corect în fereastra Cod.

  3. În meniul Fișier, indicați spre Nou, indicați spre Software și bază de date, apoi faceți clic pe Diagramă model bază de date.

  4. În meniul Bază de date, faceți clic pe Refacere program sursă.

  5. În primul ecran al Expertului de refacere a sursei, procedați astfel:

   1. Selectați driverul de bază de date Microsoft Office Visio pentru sistemul de gestionare a bazelor de date (DBMS). Dacă nu ați asociat deja driverul de bază de date Visio cu o anumită sursă de date ODBC, faceți clic pe Configurare.

    Notă: Dacă refaceți sursa unei foi de lucru Excel, alegeți driverul generic ODBC.

   2. Selectați sursa de date a bazei de date pe care o actualizați. Dacă nu ați creat deja o sursă de date pentru baza de date existentă, faceți clic pe Nou pentru a face acest lucru acum.

    Atunci când creați o sursă nouă, numele său este adăugat în lista Surse de date.

   3. Atunci când sunteți mulțumit de setări, faceți clic pe Următorul.

  6. Urmați instrucțiunile din toate casetele de dialog specifice driverului.

   De exemplu, în caseta de dialog Conectare sursă de date, tastați un nume de utilizator și parola și apoi faceți clic pe OK. Dacă sursa de date nu este protejată prin parolă, faceți clic pe OK.

   Notă: Dacă utilizați driverul generic ODBC, este posibil să primiți un mesaj de eroare care indică faptul că informațiile despre refacerea programului sursă pot fi incomplete. În majoritatea cazurilor, acest lucru nu este o problemă: faceți clic pe OK și continuați cu expertul.

  7. Bifați casetele de selectare pentru tipul de informații pe care doriți să le extrageți, apoi faceți clic pe Următorul.

   Notă: Unele elemente pot fi indisponibile (apar estompate), deoarece nu toate sistemele de gestionare a bazelor de date acceptă toate tipurile de elemente pe care le poate extrage expertul.

  8. Bifați casetele de selectare pentru tabelele (și vizualizările, dacă este cazul) pe care doriți să le extrageți sau faceți clic pe Selectare totală pentru a le extrage toate, apoi faceți clic pe Următorul.

   Notă: Dacă refaceți sursa unei foi de lucru Excel și nu vedeți nimic în această listă, probabil că trebuie să denumiți zona de celule care conține titluri de coloană din foaia de lucru.

  9. Dacă ați bifat caseta de selectare Proceduri stocate la pasul 5, selectați procedurile pe care doriți să le extrageți sau faceți clic pe Selectare totală pentru a le extrage pe toate, apoi faceți clic pe Următorul.

  10. Selectați dacă doriți să refaceți sursa elementelor ce vor fi adăugate automat în pagina curentă.

   Notă: Puteți alege ca expertul să creeze automat desenul, în plus față de listarea elementelor de refacere a sursei din fereastra Tabele și vizualizări. Dacă vă hotărâți să nu desenul create automat, puteți să glisați elementele din fereastra de tabele și vizualizări în pagina de desen pentru a crea manual modelul de date.

  11. Revizuiți selecțiile pentru a verifica dacă extrageți informațiile pe care le doriți, apoi faceți clic pe Terminare.

   Expertul extrage informațiile selectate și afișează note despre procesul de extragere din fereastra Rezultat.

  Importul și rafinarea unui model existent

  Dacă aveți un model VisioModeler sau PLATINUM ERwin existent, este posibil să reușiți să îl importați pentru a crea o diagramă de model de bază de date Visio. Această capacitate este limitată doar la VisioModeler 2.0 sau la fișiere model de dicționar (.imd) mai recente și fișiere PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 și 3.52 .erx.

  1. În meniul Fișier, indicați spre Nou, indicați spre Software și bază de date, apoi faceți clic pe Diagramă model bază de date.

  2. În meniul Bază de date, indicați spre Import, apoi faceți clic pe Import <tip de model>.

  3. Tastați calea și numele fișierului pentru modelul pe care doriți să îl importați sau faceți clic pe butonul Navigare pentru a găsi fișierul model, apoi faceți clic pe Deschidere.

  4. În caseta de dialog Import, faceți clic pe OK.

   Visio importă fișierul și își afișează progresul în fereastra Rezultat. Tabelele importate sunt afișate în fereastra Tabele și vizualizări.

  5. În fereastra Tabele și vizualizări, selectați tabelele pe care doriți să le modelați și apoi glisați-le în pagina de desen.

 2. După ce creați o diagramă model de bază de date, începe lucrul la rafinarea diagramei. Puteți adăuga și particulariza tabele și vizualizări, crea relații și particulariza tipuri de coloane și de date.

  Tabele

  Utilizați forma Entitate pentru a crea un tabel în diagramă.

  1. Din tiparul Relații entități sau Relațional la nivel de obiect, glisați o formă Entitate în desen.

  2. Faceți dublu clic pe formă pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  3. Sub Categorii, faceți clic pe Definiție și tastați un nume pentru tabel.

  4. Sub Categorii, faceți clic pe Coloane, tastați un nume și alegeți un tip de date.

  5. Bifați caseta de selectare Necesar pentru coloanele care nu pot avea valori null.

  6. Bifați caseta de selectare PK (cheia primară) pentru coloanele care identifică în mod unic fiecare rând din tabelul din baza de date.

  7. Sub Categorii, faceți clic pe Indexuri, Triggere, Verificat sau Extins pentru a crea aceste elemente opționale.

  Coloane

  Utilizați fereastra Proprietăți bază de date pentru a adăuga sau a modifica proprietățile pentru coloane, inclusiv tipurile de date și cheile primare.

  1. Faceți dublu clic pe tabelul din diagramă.

  2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

  3. Faceți clic pe prima celulă Nume fizic goală, apoi tastați un nume.

  4. Pentru a modifica tipul de date al unei coloane, faceți clic pe câmpul Tip de date, apoi selectați un tip de date din listă sau tastați-l în listă. De exemplu, puteți să tastați zecimal(8,2) sau car(30).

  5. Pentru a împiedica valorile null, bifați caseta de selectare Necesar.

  6. Pentru a specifica faptul că respectiva coloană este o cheie primară, bifați caseta de selectare PK.

  7. Pentru a vedea mai multe proprietăți de coloană, pe lângă cele care apar atunci când faceți clic pe categoria Coloane, selectați coloana, apoi faceți clic pe Editare.

  Relații

  Relațiile utilizează chei primare și externe pentru a permite bazelor de date să potrivească un rând dintr-un tabel cu un rând dintr-un tabel asociat. Puteți afișa relațiile respective în diagrama dvs. În plus, puteți să setați cardinalitatea lor (de exemplu, unu-la-mai-mulți) și să utilizați notația Crow's Foot, Relațional sau IDEF1X pentru a afișa cardinalitatea. Nu puteți afișa relații de tip mai-mulți-la-mai-mulți cu niciuna dintre aceste notații în șablonul Diagramă model bază de date.

  1. Crearea unei relații între tabele:

   1. Asigurați-vă că ambele tabele sunt vizibile în diagramă. Dacă refaceți programul sursă al modelului de la o bază de date existentă, poate fi necesar să glisați una sau pe ambele din fereastra Tabele și vizualizări în pagina de desen.

   2. Faceți dublu clic pe tabelul pe care îl doriți pentru partea cheie primară a relației.

   3. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

   4. În grilă, faceți clic pe coloana pe care doriți să o utilizați pentru a identifica în mod unic fiecare rând din tabel și bifați caseta de selectare PK pentru a o seta drept cheie primară.

   5. Din tiparul Relațional la nivel de obiect sau Relații entități, glisați o formă Relație și fixați-o într-un spațiu necompletat din pagină.

   6. Conectați capătul de sus la tabelul cu tabelul părinte.

   7. Conectați celălalt capăt la tabelul fiu.

    Dacă al doilea tabel nu conține deja o coloană cu același nume ca cel al cheii primare, modelatorul o adaugă la al doilea tabel drept cheie străină.

    Notă: Dacă liniile de relație dispar, în meniul Date, indicați spre Opțiuni, apoi faceți clic pe Document. Pe fila Relații, sub Afișare, bifați caseta de selectare Relații.

  2. Setați cardinalitatea relației:

   1. Faceți dublu clic pe relație.

   2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Diverse.

   3. Sub Cardinalitate, alegeți cardinalitatea cea mai potrivită pentru relație. Pentru relații de tip unu-la-mai-mulți, cea mai bună alegere este Zero sau mai multe sau Unul sau mai multe. Pentru relații de tip unu-la-unu, cea mai bună alegere este Zero sau unu sau Exact unul.

 3. Pentru a face alte rafinări la diagramă (cum ar fi crearea de indexuri, de clauze de verificare și de triggere) puteți face următoarele:

  Crearea de indexuri

  Indexurile îmbunătățesc performanța sau viteza bazei de date atunci când rulați o interogare.

  1. Deschideți diagrama model de bază de date.

  2. Faceți dublu clic pe tabelul la care doriți să adăugați un index și, în fereastra Proprietăți bază de date, în Categorii, faceți clic Indexuri.

  3. Faceți clic pe Nou.

  4. În caseta de dialog Creare index, tastați un nume pentru index, apoi faceți clic pe OK.

  5. În lista Tip index selectați o opțiune pentru a crea un index unic sau non-unic.

  6. În lista Coloane disponibile, selectați numele fiecărei coloane pe care doriți să o includeți în acest index, apoi faceți clic pe Adăugare >.

  7. În lista Coloane indexate, bifați caseta de selectare Asc pentru a crea un index care are o ordine de sortare ascendentă sau debifați caseta de selectare pentru a crea un index care are o ordine de sortare descendentă.

   Diagrama model de bază de date este actualizată.

  Crearea de vizualizări

  Gândiți-vă la o vizualizare ca la o interogare salvată. Vizualizări sunt utile mai ales dacă trebuie să accesați în mod repetat aceleași informații din mai multe tabele sau dacă doriți să prezentați datele utilizatorilor fără a le permite să modifice tabelele reale.

  Din tiparul Relații entități sau Relațional la nivel de obiect, glisați o formă Vizualizare în pagina de desen.

  Setarea proprietăților extinse pentru tabele și vizualizări

  În funcție de sistemul dvs. de gestionare a bazelor de date (DBMS), este posibil să reușiți să setați proprietăți extinse pentru tabele sau vizualizări, pentru a determina unde sunt stocate.

  Faceți dublu clic pe tabelul sau pe vizualizarea pentru care doriți să setați proprietăți extinse și, în fereastra Proprietăți bază de date, în lista Categorii, faceți clic pe Extins.

  Crearea clauzelor de verificare

  Utilizați clauzele de verificare pentru a vă asigura că datele introduse într-o coloană se află într-un anumit interval de valori. De exemplu, puteți crea o clauză de verificare ce necesită ca datele dintr-o coloană numită „Vârstă” să fie peste 65.

  1. Faceți dublu clic pe tabel pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  2. Sub Categorii, faceți clic pe Coloane, apoi faceți clic pe coloana la care doriți să adăugați o clauză de verificare.

  3. Faceți clic pe Editare.

  4. În fila Verificare din caseta de dialog Proprietăți coloană, introduceți restricțiile dorite. Pentru mai multe informații despre opțiunile dvs., consultați caseta de dialog Proprietăți coloană și câmp (fila Selectare).

   Clauza de verificare este adăugată la fereastra Cod, sub Cod local.

  Crearea procedurilor stocate și a funcțiilor definite de utilizator

  Utilizați proceduri stocate și funcții definite de utilizator pentru a crea pachete de cod pe care le puteți reutiliza pentru a efectua aceleași acțiuni în mod repetat. Diferența majoră dintre cele două este că o funcție definită de utilizator returnează o valoare, în timp ce procedura stocată execută cod fără a returna o valoare.

  1. În meniul Date, indicați spre Vizualizare, apoi faceți clic pe Cod pentru a deschide fereastra Cod.

  2. Faceți clic pe Cod global și apoi faceți clic pe Nou.

  3. Pe fila Proprietăți din Editor cod, faceți clic pe tipul de cod pe care doriți să îl creați și tastați un nume pentru cod.

  4. În fila Corp, tastați codul, apoi faceți clic pe OK.

  Crearea triggerelor

  Triggerele determină rularea codului SQL pe care îl specificați în trigger atunci când are loc un anumit eveniment în baza de date.

  1. Faceți dublu clic pe tabel pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date.

  2. Sub Categorii, faceți clic pe Triggere, apoi pe Adăugare.

  3. În fila Proprietăți, tastați un nume pentru trigger.

  4. În fila Corp, tastați codul, apoi faceți clic pe OK.

   Triggerul este adăugat la fereastra Cod, subCod local.

Nu puteți găsi caracteristicile de modelare a bazelor de date?

Cel mai probabil, ediția dvs. de Visio nu include caracteristicile pe care le căutați. Pentru a afla ce ediție de Visio aveți, faceți clic pe Despre Microsoft Office Visio în meniul Ajutor. Numele ediției se află în rândul de text de sus din caseta de dialog.

Visio Standard nu include șablonul Diagramă model bază de date.

Edițiile Visio Professional și Premium acceptă caracteristicile „reverse engineering” (refacere a sursei) pentru șablonul Diagramă model bază de date (mai exact, utilizarea unei baze de date existente pentru a crea un model în Visio), dar acestea nu acceptă „forward engineering” (mai exact, utilizarea unui model de bază de date Visio pentru a genera cod SQL).

Notă: Puteți găsi suita completă de caracteristici de modelare a bazelor de date, inclusiv refacerea programului sursă și crearea programului sursă, în Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects este inclus în abonamentul MSDN Premium, care este disponibil cu edițiile bazate pe roluri Visual Studio Professional și Visio Studio Team System.

Dacă utilizați Visio Plan 2 și doriți să aflați cum să transformați o bază de date existentă într-un model de bază de date, consultați articolul Refacerea sursei unei baze de date existente.

Consultați și

Definirea unei relații într-o diagramă Model bază de date

Crearea sau editarea vizualizărilor în diagramele Model bază de date

Adăugarea tabelelor și coloanelor în diagramele Model bază de date

Setarea și editarea tipurilor de date în diagramele Model bază de date

Afișare notație Crow's Foot într-o diagramă model bază de date

Creați sau editați un index într-o diagramă Model bază de date

Păstrați integritatea referențială în diagrame Model bază de date

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×