Crearea sau particularizarea unui tip de conținut de site

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol explică cum se creează și cum se particularizează tipurile de conținut de site.

Pentru a crea tipuri de conținut pentru un site, trebuie să aveți Control total pentru acel site. Pentru a crea tipuri de conținut de site pentru site-ul de nivel superior dintr-o colecție de site-uri, trebuie să fiți administrator de colecție de site-uri.

În acest articol

Despre tipurile de conținut de site-ul și moștenirea

Creați un tip de conținut de site

Adăugarea unui șablon de document la un tip de conținut

Efectuați modificări la coloanele pentru un tip de conținut

Adăugarea unui flux de lucru la un tip de conținut

Face un tip de conținut citit doar

Specificați o politică de gestionare a informațiilor pentru un tip de conținut

Modificarea setărilor panou informații Document pentru un tip de conținut

Gestionarea conversii de documente pentru un tip de conținut de site

Ștergeți un tip de conținut de site

Activități asociate

Despre tipurile de conținut de site și moștenire

Tipurile de conținut se organizează într-o ierarhie care permite unui tip de conținut să moștenească caracteristicile de la alt tip de conținut. Acest lucru permite categoriilor de documente să partajeze atribute într-o organizație, în timp ce permite echipelor să particularizeze aceste atribute pentru site-uri sau liste particulare.

Tipurile de conținut se definesc întâi central, în Galeria tipuri de conținut site, pentru un site. Tipurile de conținut care se definesc la nivel de site se numesc tipuri de conținut site. Tipurile de conținut site sunt disponibile pentru utilizare în toate subsite-urile site-ului de la care se definesc. De exemplu, dacă un tip de conținut site se definește în Galeria tipuri de conținut site pentru site-ul de nivel superior dintr-o colecție de site-uri, acesta este disponibil pentru utilizare în liste și biblioteci din toate site-urile colecției de site-uri. Tipurile de conținut site se pot adăuga individual la liste sau biblioteci și se pot particulariza pentru utilizare în acele liste sau biblioteci. Atunci când o instanță a unui tip de conținut site se adaugă la o listă sau bibliotecă, aceasta se numește tip de conținut listă. Tipurile de conținut listă sunt fii ai tipurilor de conținut site de la care s-au creat.

Atunci când se definiți un tip de conținut de site nou particularizat în Galeria tipuri de conținut de site pentru un site, luați ca punct de pornire alegerea unui tip de conținut de site părinte existent în Galeria tipuri de conținut de site. Tipul de conținut de site nou pe care îl creați moștenește toate atributele tipului de conținut de site părinte, cum ar fi șablonul document al acestuia, setarea doar în citire, fluxurile de lucru și coloanele. După ce creați tipul de conținut de site nou, aveți posibilitatea să efectuați modificări în atributele acestuia. Când faceți modificări la tipurile de conținut de site, aveți posibilitatea să specificați dacă aceste setări se aplică la oricare alt tip de conținut de site fiu sau tip de conținut listă care moștenește atributele acestora de la aceste tipuri de conținut de site. Doar atributele pe care tipurile de conținut fiu sau tipurile de conținut listă le partajează cu un tip de conținut părinte se pot actualiza. Dacă un tip de conținut de site fiu a fost particularizat cu atribute suplimentare pe care tipul de conținut de site părinte nu le are (de exemplu, coloane suplimentare), particularizările nu se suprascriu atunci când tipul de conținut de site fiu se actualizează. Modificările făcute la un tip de conținut de site nu afectează tipul de conținut de site părinte din care s-a creat tipul de conținut de site părinte.

Începutul paginii

Crearea unui tip de conținut de site

 1. Accesați site-ul pentru care doriți să creați un tip de conținut de site nou.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe Creare.

 5. În pagina Tip de conținut de site nou, în secțiunea Nume și descriere, tastați un nume și o descriere pentru tipul de conținut de site nou.

 6. În lista Selectare tip de conținut părinte de la, selectați grupul de la care doriți să selectați tipul de conținut nou.

  Grupul Tipuri de conținut speciale conține tipuri de conținut care schimbă comportamentul listei sau bibliotecii atunci când este adăugat.

 7. În lista Tip de conținut părinte, selectați tipul de conținut părinte pe care să se bazeze propriul tip de conținut.

  Lista de tipuri de conținut părinte diferă în funcție de opțiunea selectată în pasul anterior.

 8. În secțiunea Grup, alegeți dacă stocați acest tip de conținut de site nou într-un grup existent sau într-un grup nou.

 9. Faceți clic pe OK.

 10. Se vor afișa Informații conținut de site pentru noul tip de conținut. Pentru a defini mai departe tipul de conținut nou, aveți posibilitatea să alegeți opțiunile din această pagină. Pentru informații despre cum să particularizați propriul tip de conținut de site, consultați celelalte secțiuni din acest articol.

Începutul paginii

Adăugarea unui șablon de document la un tip de conținut

Aveți posibilitatea să asociați un șablon de document numai cu un tip de conținut de document (orice tip de conținut derivat din tipul de conținut părinte document). Asociind un șablon de document unui tip de conținut, aveți posibilitatea să asigurați că toate documentele se bazează pe același șablon în momentul în care autorii creează documente noi cu acest tip de conținut.

De exemplu, este posibil ca organizația dvs. să utilizeze un anumit șablon de document pentru contractele legale. Dacă asociați acest șablon de document la tipul de conținut pe care îl utilizează organizația pentru contractele legale, atunci toate contractele legale noi create prin utilizarea acestui tip de conținut se vor baza pe acest șablon de document pentru contractele legale.

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări complexe.

 6. Dacă șablonul document pe care doriți să-l utilizați este stocat undeva în site, faceți clic pe Introduceți URL-ul unui șablon document existent, apoi tastați URL-ul pentru șablonul pe care doriți să-l utilizați.

  Puteți utiliza un URL pe care este relativ la o locație dintr-un folder de site-ul sau resurse. Șabloanelor de document pot fi stocate în oricare dintre site-ul resurse locația implicită http://Server numele tipului de nume/formulare/conținut numele/site-ul/Document bibliotecă / sau o locație de biblioteci care a fost configurat în mod specific pentru a stoca șabloanelor de document.

  Tabelul următor furnizează exemple de tipuri de URL-uri care se pot utiliza. Exemplele presupun existența unui folder de resurse de șablon document implicit (folderul conține fișierele pentru tipurile de conținut de site) aflat în http://Nume server/Site/Nume bibliotecă documente/Formulare/Nume tip conținut/, și faptul că șablonul document este denumit Numedoc.doc.

Tip de URL

Exemplu:

Element asociat site-ului

Nume server/Site/Nume bibliotecă/Formulare/Numedoc.doc

Element asociat folderului de resurse

Docname.doc

 1. Dacă doriți să încărcați șablonul documentului pe care îl utilizați, în secțiunea Șabloane documente, faceți clic pe Încărcare șablon document nou, apoi faceți clic pe Răsfoire. În caseta de dialog Alegere fișier, răsfoiți la locația fișierului pe care doriți să îl utilizați, selectați-l, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În secțiunea Actualizare site-uri și liste, sub Actualizați toate tipurile de conținut care sunt moștenite de la acest tip?, faceți clic pe Da dacă doriți să actualizați toate tipurile de conținut moștenite de la acest tip de conținut cu șablonul document.

 3. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Efectuarea de modificări în coloane pentru un tip de conținut

Aveți posibilitatea să specificați proprietățile sau metadatele pe care le colectați pentru un element al unui tip de conținut specific, adăugând coloane la acel tip de tip de conținut. De exemplu, este posibil ca organizația să dorească urmărirea unui set specific de metadate pentru toate comenzile de cumpărare, cum ar fi un număr de cont, un număr de proiect și un director. Dacă adăugați coloane pentru numere de cont, numere de proiecte și directori la tipul de conținut comenzile de cumpărare, utilizatorilor li se solicită furnizarea acestor metadate pentru elementele acestui tip de conținut.

Există mai multe moduri în care se pot modifica coloanele pentru un tip de conținut. Aveți posibilitatea să:

Adăugare coloană

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Coloane , faceți clic pe Adăugare din coloane de site existente .

 6. În secțiunea Selectare coloane, sub Selectare coloane din, faceți clic pe săgeată pentru a selecta grupul din care adăugați o coloană.

 7. Sub Coloane disponibile, faceți clic pe coloana pe care o adăugați ,apoi faceți clic pe Adăugare pentru a muta coloana la lista Coloane de adăugat.

 8. Pentru a adăuga coloane suplimentare, repetați pașii 6 și 7.

 9. În secțiunea Actualizare tipuri de listă și conținut de site-uri, sub Actualizați toate tipurile de conținut care sunt moștenite de la acest tip?, faceți clic pe Da dacă doriți să actualizați toate tipurile de conținut moștenite de la acest tip de conținut de site.

Începutul paginii

Eliminarea unei coloane

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Coloane, faceți clic pe numele coloanei pe care doriți să o eliminați din tipul de conținut.

 6. Faceți clic pe butonul Eliminare, apoi pe OK când vi se solicită să eliminați coloana din tipul de conținut.

  Notă: Este posibil ca butonul Eliminare să nu fie disponibil pentru toate coloanele asociate cu un tip de conținut.

Începutul paginii

Modificarea ordinii coloanelor

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Coloane, faceți clic pe Ordine coloane.

 6. În secțiunea Ordine coloane, faceți clic pe săgeata de lângă coloana pe care o reordonați în coloana Poziționare de sus, apoi selectați numărul de ordine dorit.

 7. În secțiunea Actualizare site-uri și liste, sub Actualizați toate tipurile de conținut care sunt moștenite de la acest tip?, faceți clic pe Da dacă doriți să actualizați toate tipurile de conținut moștenite de la acest tip de conținut de site.

Începutul paginii

Setarea unei coloane ca obligatorie, opțională sau ascunsă

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Coloane, faceți clic pe numele coloanei pe care doriți să o faceți obligatorie.

 6. În secțiunea Setări coloane, alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pentru a solicita utilizatorilor să specifice informații pentru o coloană, faceți clic pe Obligatoriu.

  • Pentru a lăsa la latitudinea utilizatorilor specificarea informațiilor pentru o coloană, faceți clic pe Opțional.

  • Pentru a ascunde coloana astfel încât să nu apară în formularele Nou, Editare sau Afișare pentru tipul de conținut, faceți clic pe Ascuns.

  • În secțiunea Actualizare tipuri de listă și conținut de site-uri, sub Actualizați toate tipurile de conținut care sunt moștenite de la acest tip?, faceți clic pe Da dacă doriți să actualizați toate tipurile de conținut moștenite de la acest tip de conținut de site.

 7. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Adăugarea unui flux de lucru la un tip de conținut

Fluxuri de lucru face posibilă pentru a specifica un proces de afaceri pentru elemente și a documentelor într-un site. Organizații puteți utiliza fluxuri de lucru pentru a automatiza și gestionarea anumite proceselor de afaceri comune, cum ar fi aprobării documentelor sau a examina. Prin adăugarea unui flux de lucru la un tip de conținut, care vă pot ajuta asigurați-vă că toate elementele de acel tip sunt supuse proceselor de afaceri consistente. Dacă un flux de lucru a fost adăugat la un tip de conținut, acel flux de lucru poate fi pornit pe elemente individuale de acel tip de conținut.

Notă: Aveți posibilitatea să adăugați un flux de lucru pentru o listă sau bibliotecă doar dacă fluxul de lucru a fost configurat pentru site sau spațiu de lucru. Dacă fluxurile de lucru nu apar ca disponibile, contactați Administratorul central.

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări flux de lucru.

 6. Faceți clic pe Adăugare flux de lucru .

 7. Pe pagina Adăugare flux de lucru, în secțiunea Flux de lucru, faceți clic pe fluxul de lucru șablon pe care îl utilizați.

 8. În secțiunea Nume, tastați un nume unic pentru fluxul de lucru.

 9. În secțiunea Listă de activități, specificați o listă de activități de utilizat împreună cu acest flux de lucru.

  Note: 

  • Aveți posibilitatea să utilizați lista Activități implicită sau să creați una nouă. Dacă utilizați lista Activități implicită, participanții la fluxul de lucru au posibilitatea să găsească și să vizualizeze cu ușurință activitățile fluxului de lucru, utilizând vizualizarea Activitățile mele a listei Activități.

  • Creați o nouă listă Activități dacă activitățile pentru acest flux de lucru implică sau dezvăluie date sensibile sau confidențiale pe care doriți să le păstrați separat de lista generală Activități.

  • Creați o listă Activități nouă dacă organizația are fluxuri de lucru numeroase sau dacă fluxurile de lucru implică activități numeroase. În această instanță, se pate să doriți crearea listei Activități pentru fiecare flux de lucru.

 10. În secțiunea Listă istoric, selectați o listă istoric de utilizat împreună cu acest flux de lucru. Lista istoric afișează toate evenimentele care au loc în timpul fiecărei instanțe a fluxului de lucru.

  Notă: Aveți posibilitatea să utilizați lista Istoric implicită sau să creați una nouă. Dacă organizația are fluxuri de lucru numeroase, se poate să doriți crearea unei liste Istoric separate pentru fiecare flux de lucru.

 11. În secțiunea Opțiuni pornire, specificați cum sau de către cine se pornește fluxul de lucru.

  Notă: Se poate ca anumite opțiuni să nu fie disponibile dacă nu sunt acceptate de fluxul de lucru șablon selectat.

 12. În secțiunea Actualizare tipuri de conținut de listă și de site, faceți clic pe Da dacă doriți să adăugați acest flux de lucru la toate tipurile de conținut care moștenite de la acest tip de conținut.

 13. Faceți clic pe OK sau pe Următorul.

 14. Pe pagina Particularizare flux de lucru, selectați toate opțiunile suplimentare dorite, apoi faceți clic pe Salvare.

Începutul paginii

Stabilirea unui tip de conținut ca doar în citire

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări complexe.

 6. În secțiunea Doar în citire, sub Acest tip de conținut trebuie să fie doar în citire?, faceți clic pe Da.

 7. În secțiunea Actualizare site-uri și liste, sub Actualizați toate tipurile de conținut care sunt moștenite de la acest tip?, faceți clic pe Da dacă doriți să actualizați toate tipurile de conținut moștenite de la acest tip de conținut de site.

 8. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Specificarea unei politici de gestionare a informațiilor pentru un tip de conținut

Puteți să aplicați o existente politica de colecție de site-ul la un tip de conținut site. Alternativ, puteți să creați o politică nouă de gestionare a informațiilor care se aplică doar la un anumit site tip de conținut.

Aplicarea unei politici pentru colecții de site-uri pentru un tip de conținut de site

Dacă politicile de gestionare a informațiilor s-au creat deja pentru site ca politici pentru colecții de site-uri, aveți posibilitatea să le aplicați pentru tipuri de conținut de site individuale.

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări politică de administrare a informațiilor.

 6. Sub Specificați politica, faceți clic pe Utilizare politică pentru o colecție de site-uri, apoi selectați politica pe care doriți să o aplicați.

 7. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Crearea unei politici de gestionare a informațiilor noi pentru un tip de conținut de listă

Aveți posibilitatea să definiți o politică de gestionare a informațiilor care se aplică pentru un anumit tip de conținut de site. În cazul în care creați o politică de gestionare a informațiilor în acest mod, nu aveți posibilitatea să reutilizați această politică pentru alte tipuri de conținut, site-uri, liste sau biblioteci.

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări politică de administrare a informațiilor.

 6. Sub Specificați politica, faceți clic pe Definire politică, apoi faceți clic pe OK.

 7. Pe pagina Editare politică, în secțiunea Descrierile Nume și Administrare, tastați o descriere scurtă a politicii pe care o creați.

  Notă: Când definiți o politică pentru un tip de conținut de listă, numele tipului de conținut de listă devine numele politicii. Aveți posibilitatea să specificați nume unice numai pentru politicile de gestionare a informațiilor definite în lista Politicile colecției de site-uri.

 8. În secțiunea Expunere politică, tastați o expunere descriptivă care să explice utilizatorilor care este scopul politicii. Această expunere se afișează atunci când utilizatorii deschid documentele sau elementele supuse politicii. Aceasta trebuie să explice care caracteristici ale politicii se aplică unui conținut sau ce abordare anume este necesară pentru conținut. Expunerea politicii poate avea o lungime de până la 512 caractere.

 9. În secțiunile următoare, selectați caracteristicile politicii individuale pe care le adăugați la politica de gestionare a informațiilor.

  Pentru mai multe informații despre configurarea caracteristicilor pentru politicile individuale de gestionare a informațiilor, consultați linkurile care apar sub Consultați și.

 10. Atunci când ați terminat selectarea opțiunilor pentru caracteristicile politicii individuale pe care o adăugați la politica de management al informațiilor, faceți clic pe OK pentru aplicarea caracteristicilor politicii.

Începutul paginii

Modificarea setărilor Panoului informații document pentru un tip de conținut

Panoul Informații documente, care este afișat în următoarele programe Microsoft Office 2010: Word, Excel și PowerPoint, permite utilizatorilor să vizualizeze și să modifice proprietățile de tip de conținut pentru un document salvat pe un server de gestionare de documente direct în programul Office pe care îl utilizează pentru a edita documentul. De exemplu, dacă tipul de conținut al documentului pentru o anumită bibliotecă conține coloana Stare, utilizatorii au posibilitatea să vizualizeze proprietatea Stare în Panoul informații document din Word atunci când editează documentul. De asemenea, Panoul informații document poate fi utilizat pentru a modifica valoarea proprietății Stare din Schiță de final. Atunci când documentul este salvat pe server, proprietatea se actualizează automat în coloana Stare pentru bibliotecă.

 1. Accesați site-ul în care doriți să modificați tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l modificați.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Setări, faceți clic pe Setări Panou informații document.

 6. În secțiunea Șablon Panou informații document, alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pentru a utiliza șablonul implicit care afișează proprietățile (coloanele) ce au fost definite pentru tipul de conținut, faceți clic pe Se utilizează șablonul implicit pentru aplicații Microsoft Office.

  • Pentru a utiliza un șablon particularizat existent, faceți clic pe Se utilizează șablonul particularizat existent (URL, UNC sau URN), apoi tastați calea către locația șablonului.

  • Pentru a încărca un șablon particularizat existent (XSN), faceți clic pe Se încarcă un șablon particularizat existent (XSN) pentru utilizare, apoi faceți clic pe Răsfoire pentru a localiza șablonul pe care doriți să-l utilizați.

   Notă: Dacă doriți să încărcați astfel un șablon, trebuie să eliminați URL-ul de publicare din șablonul în InfoPath înainte de publicare și încărcați șablonul.

  • Pentru a crea un panou particularizat în InfoPath, faceți clic pe Creare șablon particularizat nou.

   Notă: Dacă selectați aceste opțiune, InfoPath pornește și afișează șablonul implicit, pe care aveți posibilitatea să-l particularizați pentru a crea un panou particularizat.

 7. În secțiunea Se afișează întotdeauna , Specificați dacă doriți acest panou informații Document pentru a afișa automat atunci când documente de acest tip de conținut sunt mai întâi deschiderea sau salvarea într-un program Office 2010 .

 8. Faceți clic pe OK

Începutul paginii

Gestionarea conversiilor de documente pentru un tip de conținut de site

Administratorii de site-uri au posibilitatea să activeze conversia documentelor, pentru ca utilizatorii finali să efectueze conversii ale documentelor de la un tip de fișier în alt format. De asemenea, conversia documentelor pentru tipurile de conținut de site permite administratorilor de site-uri să configureze tipuri de conținut pentru a stoca setări care definesc tipurile de convertori disponibili și modul în care aceștia funcționează în documentele cu acel tip de conținut. Un număr de convertori de document sunt adăugați la aplicație, dar este posibil ca firma dvs să dețină, de asemenea, convertori suplimentari particularizați. După ce este activată conversia documentelor în Administrarea centrală, convertorii sunt disponibili în mod implicit pentru toate tipurile de conținut de site care se pot utiliza într-o bibliotecă de documente. Printre tipurile de conținut se numără:

 • Tipuri de conținut de document, cum ar fi pagini de bază, documente, formulare și imagine

 • Tipuri de conținut aspect de pagină, cum ar fi Pagină articol, Pagină redirecționare și Pagină de întâmpinare

Convertorii adăugați sunt disponibili utilizatorilor finali atunci când aceștia selectează un document cu un tip de conținut dat și fac clic pe Conversie document din meniul context. Numai convertorul sau convertorii specifici tipului de fișier al documentului (de exemplu, .docx) se listează.

Dacă există mai mulți convertori pentru un tip de fișier, cum ar fi XML, probabil că preferați să editați lista de convertori, pentru a vă asigura că utilizatorii vor vedea numai convertorii relevanți pentru documentele cu acest tip de conținut. De asemenea, este posibil să doriți să modificați opțiunile de configurare a unui convertor. Pentru oricare dintre aceste situații, aveți posibilitatea să urmați pașii următori, pentru a efectua modificări la convertorii de document.

 1. În pagina de pornire a colecției de site-uri, în meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 2. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 3. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pentru care doriți să gestionați conversia documentelor.

 4. Sub Setări, faceți clic pe Gestionare conversie document pentru acest tip de conținut.

  Notă: Convertorii de documente sunt disponibili numai pentru tipurile de conținut de document.

 5. Debifați această casetă de selectare pentru fiecare convertor care nu doriți să se afișeze utilizatorilor finali. Asigurați-vă că sunt selectați toți convertorii pe care doriți să îi utilizați, apoi faceți clic pe Se aplică.

 6. În cazul în care convertorul pe care doriți să îl utilizați are în dreptul său opțiunea Configurare, aveți posibilitatea să faceți clic pe ea pentru a defini setări de conversie noi.

Începutul paginii

Ștergerea unui tip de conținut de site

Dacă un tip de conținut de site este utilizat pe site, există posibilitatea ca tipul de conținut să nu poată fi șters.

 1. Accesați site-ul în care doriți să ștergeți tipul de conținut de site.

 2. În meniul Acțiuni site, faceți clic pe Setări site.

 3. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

 4. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site pe care doriți să-l ștergeți.

  Notă: Dacă numele de tip de conținut de site nu sunt hyperlinkuri, atunci site-ul moștenește tipurile de conținut de site de la alt site, iar tipul de conținut de site va trebui să fie actualizat pe acel site.

 5. Sub Stări, faceți clic pe Ștergere tip de conținut site.

 6. Când vi se solicită dacă doriți să ștergeți tipul de conținut de site, faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Activități asociate

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×