Crearea, editarea sau ștergerea unei relații

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

O relație vă ajută să combinați date din două tabele diferite. Fiecare relație constă în câmpuri din două tabele, cu date care corespund. De exemplu, este posibil să aveți un câmp IDProdus într-un tabel Produse și într-un tabel DetaliiComandă. Fiecare înregistrare din tabelul DetaliiComandă are un IDProdus care corespunde unei înregistrări din tabelul Produse cu același IDProdus.

Când utilizați tabelele corelate într-o interogare, relația permite ca Access să determine înregistrările din fiecare tabel care să se combine în setul de rezultate. O relație poate, de asemenea, să împiedice pierderea de date, prin faptul ca nu va mai sincroniza datele șterse.

Acest articol oferă proceduri pas-cu-pas pentru crearea, editarea și ștergerea unei relații. Descrie, de asemenea, cum se impune integritatea referențială pentru a împiedica crearea înregistrărilor solitare, cum se setează tipul de asociere pentru a determina care înregistrări din fiecare parte a relației se includ în rezultatele unei interogări și cum se setează opțiunile de tip cascadă pentru a menține referințele sincronizate.

În acest articol

Prezentare generală

Crearea unei relații tabel utilizând fereastra Relații

Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp

Crearea sau modificarea unei relații într-o bază de date Web

Editarea unei relații

Impunerea integrității referențiale

Ștergerea unei relații între tabele

Prezentare generală

Într-o bază de date Access obișnuită, creați un tabel de relații utilizând una dintre metodele următoare:

 • În fereastra Relații, adăugați tabelele pe care doriți să le asociați, apoi glisați câmpul pentru a le corela dintr-un tabel în celălalt tabel.

 • Glisați un câmp într-o foaie de date de tabel din panoul Listă de câmpuri.

Când creați o relație între tabele, câmpurile comune nu trebuie să aibă neapărat același nume, deși acest lucru se întâmplă deseori. Câmpurile trebuie să aibă același tip de date. În cazul în care câmpul cheie primară este un câmp de tip Numerotare automată, câmpul cheie străină poate fi și un câmp Număr, dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este aceeași. De exemplu, se poate potrivi un câmp Numerotare automată cu un câmp Număr dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este Întreg lung. Când ambele câmpuri sunt câmpuri Număr, trebuie să aibă aceeași setare a proprietății Dimensiune câmp.

Relații ale bazelor de date Web

Important: Fereastra Relații nu este disponibilă în bazele de date Web.

Într-o bază de date Web, creați o relație utilizând Expertul Căutare și relații. Adăugați un câmp nou la unul dintre tabele, iar noul câmp își preia valorile căutându-le într-un tabel existent.

Dacă doriți să schimbați o relație într-o bază de date Web, selectați câmpul asociat, apoi rulați din nou Expertul Căutare pentru a modifica relația.

Începutul paginii

Crearea unei relații între tabele utilizând fereastra Relații

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. Dacă nu ați definit încă nicio relație, caseta de dialog Afișare tabel apare automat. Dacă nu apare, în fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Afișare tabel.

  Caseta de dialog Afișare tabel afișează toate tabelele și interogările din baza de date. Pentru a vedea numai tabele, faceți clic pe Tabele. Pentru a vedea numai interogări, faceți clic pe Interogări. Pentru a le vedea pe amândouă, faceți clic pe Ambele.

 3. Selectați una sau mai multe tabele și interogări, apoi faceți clic pe Adăugare. După ce ați terminat de adăugat tabele și interogări în fila document Relații, faceți clic pe Închidere.

 4. Glisați un câmp (de obicei cheia primară) dintr-un tabel în câmpul comun (cheia externă) din celălalt tabel. Pentru a glisa mai multe câmpuri, apăsați tasta CTRL, faceți clic pe fiecare câmp, apoi glisați-l.

  Se afișează caseta de dialog Editare relații.

  Caseta de dialog relații editare

 5. Verificați că numele afișate ale câmpurilor sunt cele ale câmpurilor comune pentru relație. Dacă un nume de câmp este incorect, faceți clic pe numele câmpului și selectați câmpul potrivit din listă.

  Pentru a impune integritatea referențială pentru această relație, bifați caseta de selectare Impunere integritate referențială. Pentru mai multe informații despre integritatea referențială, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale

 6. Faceți clic pe Creare.

  Access trasează o linie de relație între cele două tabele. Dacă ați bifat caseta de selectare Impunere integritate referențială, linia apare îngroșată la capete. De asemenea, dacă ați bifat caseta de selectare Impunere integritate referențială, se afișează numărul 1 deasupra porțiunii îngroșate într-o parte a liniei de relație și simbolul infinit () deasupra porțiunii îngroșate în cealaltă parte a liniei, după cum se arată în următoarea ilustrație.

Glisarea unui câmp dintr-un tabel în câmpul potrivit din alt tabel

Note: 

 • Pentru a crea o relație unu-la-    Ambele câmpuri comune (de obicei cheii primare și câmpurile cheie străină) trebuie să aibă un index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea indexat pentru aceste câmpuri ar trebui să fie setată la Da (Fără dubluri). Dacă ambele câmpuri au un index unic, Access creează o relație unu-la.

 • Pentru a crea o relație unu-la-mai-mulți    Câmpul unu (de obicei cheia primară) a relației trebuie să aibă un index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea indexat pentru acest câmp ar trebui să fie setată la Da (Fără dubluri). Câmpul din partea multe ar trebui să nu aibă un index unic. Poate avea un index, dar trebuie să permite dublurile. Acest lucru înseamnă că proprietatea indexat pentru acest câmp ar trebui să fie setată să nu sau Da (dubluri OK). Atunci când un câmp are un index unic și celălalt nu, Access creează o relație unu-la-mai-mulți.

Începutul paginii

Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp

Aveți posibilitatea să adăugați un câmp la un tabel existent care este deschis în Vizualizarea foaie de date glisându-l din panoul Listă de câmpuri. Panoul Listă de câmpuri afișează câmpurile disponibile în tabelele asociate și cele disponibile în celelalte tabele din baza de date.

Când glisați un câmp dintr-un „alt” tabel (neasociat) și parcurgeți Expertul Căutare, se creează automat o relație nouă unu-la-mai-mulți între tabelul din Listă de câmpuri și tabelul în care ați glisat câmpul. Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații între tabele pentru mai multe informații.

Deschiderea unui tabel în Vizualizarea Foaie de date

 • În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabel.

Deschiderea panoului Listă de câmpuri

 • Apăsați ALT+F8. Apare panoul Listă de câmpuri.

  Panoul Listă de câmpuri

Panoul Listă de câmpuri afișează toate celelalte tabele din baza de date, grupate pe categorii. Când lucrați într-un tabel în vizualizarea Foaie de date, Access afișează câmpurile într-una dintre cele două categorii din panoul Listă de câmpuri: Câmpuri disponibile în tabelele corelate și Câmpuri disponibile în alte tabele. Prima categorie listează toate tabelele care conțin o relație cu tabelul în care lucrați în prezent. A doua categorie listează toate tabelele cu care tabelul dvs. nu are o relație.

În panoul Listă de câmpuri, când faceți clic pe semnul plus (+) de lângă numele unui tabel, vedeți o listă a tuturor câmpurilor disponibile în tabelul respectiv. Pentru a adăuga un câmp la tabelul dvs., glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabel în vizualizarea Foaie de date.

Adăugarea unui câmp și crearea unei relații din panoul Listă de câmpuri

 1. Cu tabelul deschis în Vizualizare foaie de date, apăsați ALT+F8. Apare panoul Listă de câmpuri.

 2. Sub Câmpuri disponibile în alte tabele, faceți clic pe semnul plus (+) lângă numele unui tabel pentru a afișa lista de câmpuri din acel tabel.

 3. Glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabelul deschis în vizualizarea Foaie de date.

 4. Când apare o linie de inserare, fixați câmpul în poziție.

  Pornește Expertul Căutare.

 5. Urmați instrucțiunile pentru a parcurge Expertul Căutare.

  Câmpul se afișează în tabel în vizualizarea Foaie de date.

Când glisați un câmp dintr-un "alt" tabel (neînrudit) și parcurgeți expertul Căutare, se creează automat o relație nouă unu-la-mai-mulți între tabelul din Lista de câmpuri și tabelul în care ați glisat câmpul. Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații tabel pentru mai multe informații.

Începutul paginii

Crearea sau modificarea unei relații într-o bază de date Web

Pentru a crea o relație într-o bază de date Web, trebuie să utilizați Expertul Căutare. Fereastra Relații nu este disponibilă în bazele de date Web. Utilizați un câmp dintr-un tabel ca sursă pentru valorile din câmpul asociat din alt tabel.

Notă: Câmpul pe care îl utilizați ca sursă pentru valori trebuie să existe deja înainte ca dvs. să utilizați Expertul Căutare.

Crearea unei relații utilizând Expertul Căutare

 1. Deschideți tabelul care trebuie să preia valorile din alt tabel.

 2. În partea din dreapta a ultimului câmp, faceți clic pe Faceți clic pentru adăugare, apoi faceți clic pe Căutare și relații.

  Poate fi necesar să defilați pe orizontală pentru a vedea Faceți clic pentru adăugare.

 3. În primul ecran al Expertului Căutare, selectați Doresc ca câmpul de căutare să obțină valorile din alt tabel, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Selectați tabelul care are valorile sursă, apoi faceți clic pe Următorul.

 5. În caseta Câmpuri disponibile, faceți dublu clic pe câmpul care are valorile sursă, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Opțional, specificați o ordine de sortare pentru câmpul de căutare. Faceți clic pe Următorul.

 7. Opțional, ajustați lățimea câmpului de căutare: o idee bună dacă valorile sunt lungi. Faceți clic pe Următorul.

 8. Introduceți un nume pentru noul câmp. Dacă doriți să vă asigurați că valorile din cele două tabele se potrivesc întotdeauna, bifați caseta de selectare Activare integritate date, apoi faceți clic pe una dintre următoarele:

  • Ștergere în cascadă: această opțiune înseamnă că, dacă ștergeți o înregistrare dintr-un tabel, sunt șterse, de asemenea, înregistrările corespunzătoare din celălalt tabel.

  • Restricționare ștergere: această opțiune înseamnă că, dacă încercați să ștergeți o înregistrare dintr-un tabel, dar există o înregistrare corespunzătoare în celălalt tabel, operațiunea de ștergere nu se permite.

   Notă:  Nu selectați Se permit valori multiple în Expertul Căutare atunci când utilizați expertul pentru a crea o relație.

Modificarea unei relații într-o bază de date Web

 1. Deschideți tabelul care obține valorile din alt tabel.

 2. Selectați câmpul care obține valorile din alt tabel.

 3. În fila Câmpuri, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Modificare căutare.

 4. Urmați pașii din expert pentru a efectua modificările dorite. Aveți posibilitatea să modificați următoarele:

  • Câmpul care este sursa valorilor

  • Ordinea de sortare a valorilor

  • Lățimea câmpului și dacă se ascunde sau nu coloana cheie

  • Eticheta pentru câmpul de căutare

  • Dacă este activată sau nu integritatea datelor

  • Când este activată integritatea datelor, dacă ștergerile sunt în cascadă sau restricționate

Începutul paginii

Editarea unei relații

O relație se modifică selectând-o în fereastra Relații, apoi editând-o.

 1. Poziționați cu grijă cursorul astfel încât să indice către linia relației, apoi faceți clic pe ea pentru a o selecta.

  Când este selectată, linia de relație este mai groasă.

 2. După ce ați selectat linia relației, faceți dublu clic pe ea.

  –sau–

  În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Editare relații.

Se afișează caseta de selectare Editare relații.

Deschiderea casetei de dialog Editare relații

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

  Se afișează fereastra Relații.

  Dacă nu ați definit încă nicio relație și este prima oară când deschideți fereastra Relații, se afișează caseta de dialog Afișare tabel. Dacă se afișează, faceți clic pe Închidere.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație.

  - sau -

  În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Editare relații.

  Se afișează caseta de dialog Editare relații.

  Caseta de dialog relații editare

 5. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe OK.

  Caseta de dialog Editare relații permite modificarea unei relații tabel. Mai exact, aveți posibilitatea să modificați tabelele sau interogările din ambele părți ale relației sau câmpurile din ambele părți. De asemenea, aveți posibilitatea să setați tipul de asociere sau să impuneți integritatea referențială și să alegeți o opțiune de cascadă. Pentru mai multe informații despre tipul de asociere și cum se setează, consultați secțiunea Setarea tipului de asociere. Pentru mai multe informații despre cum se impune integritatea referențială și cum se selectează o opțiune de cascadă, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

Setarea tipului de asociere

Când definiți o relație tabel, datele legăturii determină proiectarea interogărilor. De exemplu, dacă definiți o relație între două tabele, apoi creați o interogare ce utilizează cele două tabele, atunci Access selectează automat câmpurile care potrivesc implicit pe baza câmpurilor specificate în relație. Aveți posibilitatea să înlocuiți aceste valori implicite în interogarea dvs., dar valorile furnizate de relație se vor dovedi deseori corecte. Deoarece potrivirea și alăturarea datelor din mai mult de un tabel este un lucru pe care îl veți efectua frecvent în majoritatea bazelor simple de date, stabilirea setărilor implicite prin crearea relațiilor poate economisi timp și poate fi benefică.

O interogare pentru mai multe tabele combină informațiile din tabele prin potrivirea valorilor din câmpurile comune. Operațiunea care efectuează potrivirea și combinarea este denumită o asociere. De exemplu, să presupunem că doriți să afișați comenzile clienților. Creați o interogare care asociază tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul ID Client. Rezultatul interogării conține informațiile clientului și cele de comandă numai pentru acele rânduri unde s-a găsit o potrivire.

Una din valorile care pot fi specificate pentru fiecare tip de relație este tipul de asociere. Tipul de asociere informează Access despre înregistrările care vor fi incluse în rezultatul interogării. De exemplu, să presupunem din nou că se creează o interogare care asociază tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul comun care reprezintă ID-ul clientului. Utilizând tipul de asociere implicită (denumită asociere internă), interogarea returnează numai rândurile Client și Comandă acolo unde câmpurile comune (denumite și câmpuri asociate) sunt egale.

Cu toate acestea, să presupunem că doriți să includeți toți clienții  — chiar și cei care nu au plasat comenzi. Pentru a realiza aceasta, trebuie să modificați tipul de asociere dintr-o asociere internă într-o asociere cunoscută sub numele de asociere externă la stânga. O asociere externă la stânga returnează toate rândurile din tabelul din stânga relației și numai acelea care se potrivesc în tabelul din dreapta. O asociere externă la dreapta returnează toate rândurile din partea dreaptă a relației și numai pe cele care se potrivesc din partea stângă.

În acest caz, "stânga" și "dreapta" se referă la poziția tabelelor în caseta de dialog Editare relații, nu a ferestrei Relații.

Gândiți-vă la rezultatul pe care îl doriți cel mai des de la o interogare care asociază tabele în această relație, apoi setați tipul de asociere în consecință.

Setarea tipului de asociere

 1. În caseta de dialog Editare relații , faceți clic pe Tip asociere.

  Se afișează caseta de dialog Proprietăți asociere.

 2. Faceți clic pe selecția dorită, apoi pe OK.

Următorul tabel (utilizând tabelele Clienți și Comenzi) afișează cele trei opțiuni care sunt afișate în caseta Proprietăți asociere, tipul de asociere folosit și dacă se returnează toate rândurile sau numai cele care se potrivesc pentru fiecare tabel.

Opțiune

Asociere relațională

Tabel stânga

Tabel dreapta

1. Se includ numai rândurile unde câmpurile asociate din ambele tabele sunt egale.

Asociere internă

Rânduri potrivite

Rânduri potrivite

2. Se includ TOATE înregistrările din "Clienți" și numai acele înregistrări din "Comenzi" unde câmpurile asociate sunt egale.

Asociere externă la stânga

Toate rândurile

Rânduri potrivite

3. Se includ TOATE înregistrările din "Comenzi" și numai acele înregistrări din "Clienți" unde câmpurile asociate sunt egale.

Asociere externă la dreapta

Rânduri potrivite

Toate rândurile

Când alegeți opțiunea 2 sau 3, se afișează o săgeată în linia relației. Această săgeată indică în partea relației care afișează numai rândurile care se potrivesc.

Efectuarea modificărilor în caseta de dialog Proprietăți asociere

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

  Notă: Dacă nu ați definit încă nicio relație și este prima oară când deschideți fereastra Relații, apare caseta de dialog Afișare tabel. Dacă apare această casetă de dialog, faceți clic pe Închidere.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

 3. Se afișează toate tabelele care au relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 4. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 5. Faceți dublu clic pe linia de relație. Apare caseta de dialog Editare relații.

 6. Faceți clic pe tipul de asociere.

 7. În caseta de dialog Proprietăți asociere, faceți clic pe opțiunea dorită, și apoi clic pe OK.

  1. Casetă de dialog Proprietăți asociere

 8. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Impunerea integrității referențiale

Scopul integrității referențiale este de a împiedica apariția înregistrărilor solitare (înregistrări care se referă la alte înregistrări care nu mai există). Integritatea referențială se impune prin activarea sa pentru o relație între tabele. După impunere, Access respinge orice operațiune care ar încălca integritatea referențială pentru acea relație între tabele. Aceasta înseamnă că Access va respinge actualizările care modifică ținta unei referințe și ștergerea care elimină ținta unei referințe. Pentru ca Access să propage actualizările și ștergerile referențiale, astfel încât toate rândurile asociate să se modifice în concordanță, consultați secțiunea Setarea opțiunilor de tip cascadă.

Activarea sau dezactivarea integrității referențiale

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație. Apare caseta de dialog Editare relații.

 5. Bifați sau debifați Impunere integritate referențială.

 6. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Dacă impuneți integritatea referențială, se aplică următoarele reguli:

 • Nu se poate introduce o valoare în câmpul cheii externe a unui tabel asociat dacă acea valoare nu există în câmpul cheii primare din tabelul primar — o astfel de operațiune ar crea o înregistrare solitară.

 • Nu se poate șterge o înregistrare dintr-un tabel primar dacă există înregistrări care se potrivesc în tabelul asociat. De exemplu, nu se poate șterge înregistrarea unui angajat din tabelul Angajați dacă există comenzi atribuite acestuia în tabelul Comenzi. Cu toate acestea, se poate selecta ștergerea unei înregistrări primare și a tuturor înregistrărilor asociate într-o singură operațiune, prin bifarea casetei de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate.

 • Nu se poate modifica o valoare de cheie primară în tabelul primar dacă acest lucru creează înregistrări solitare. De exemplu, nu se poate modifica numărul unei comenzi în tabelul Comenzi dacă există elemente de linie atribuite acelei comenzi în tabelul Detalii comenzi. Cu toate acestea, se poate actualiza înregistrarea primară și toate înregistrările asociate într-o operațiune, prin bifarea casetei de selectare Actualizare în cascadă câmpuri corelate.

  Note: Dacă întâmpinați dificultăți în activarea integrității referențiale, rețineți că sunt necesare următoarele condiții pentru a impune integritatea referențială:

  • Câmpul comun din tabelul primar trebuie să fie cheie primară sau să aibă un index unic.

  • Câmpurile comune trebuie să aibă același tip de date. Singura excepție este în cazul unui câmp AutoNumerotare, care poate fi asociat unui câmp Număr care are proprietatea Dimensiune câmp setată la Întreg lung.

  • Ambele tabele există în aceeași bază de date Access. Integritatea referențială nu poate fi impusă pentru tabelele legate. Cu toate acestea, dacă tabelele sursă se află în format Access, aveți posibilitatea să deschideți baza de date în care sunt stocate și să activați integritatea referențială în acea bază de date.

Setarea opțiunilor de tip cascadă

Este posibil să întâlniți o situație în care există nevoia justificată de a modifica valoarea în partea "unu" a relației. În acest caz, aveți nevoie ca Access să actualizeze automat, într-o singură operațiune, toate rândurile implicate. Actualizarea este efectuată complet, astfel că baza de date nu poate rămâne inconsistentă  — cu unele rânduri actualizate și altele nu. Access previne apariția acestei probleme prin opțiunea Actualizare în cascadă câmpuri corelate. Când impuneți integritatea referențială și selectați opțiunea Actualizare în cascadă câmpuri corelate, apoi actualizați apoi o cheie primară, Access actualizează automat toate cu referință la cheia primară.

Este posibil să fie necesară ștergerea unui rând și a tuturor înregistrărilor corelate  — de exemplu, o înregistrare Expeditor și toate înregistrările corelate acelui expeditor. Din acest motiv, Access are opțiunea Ștergere în cascadă câmpuri corelate. Când impuneți integritatea referențială și bifați caseta de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate, Access șterge automat toate înregistrările cu referință la cheia primară atunci când ștergeți înregistrarea care conține cheia primară.

Activarea sau dezactivarea actualizării și/sau ștergerii în cascadă

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație.

  Se afișează caseta de dialog Editare relații.

 5. Bifați caseta de selectare Impunere integritate referențială.

 6. Bifați caseta de selectare Actualizare în cascadă câmpuri corelate, caseta de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate, sau ambele.

 7. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Notă: Dacă cheia primară este un câmp AutoNumerotare, bifarea casetei de selectare Actualizare în cascadă a câmpurilor corelate nu va avea efect, deoarece valoarea dintr-un câmp AutoNumerotare nu se poate modifica.

Începutul paginii

Ștergerea unei relații între tabele

Important: Atunci când eliminați o relație, se elimină și suportul de integritate referențială pentru acea relație, dacă este activat. Prin urmare, Access nu va mai împiedica automat crearea de înregistrări solitare în partea „mai mulți” a relației.

Pentru a elimina o relație între tabele, trebuie mai întâi să ștergeți linia de relație din fereastra Relații. Poziționați cursorul astfel încât să indice spre linia de relație, apoi faceți clic pe linie. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată. Având linia de relație selectată, apăsați pe DELETE.

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o ștergeți. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Apăsați tasta DELETE.

 5. Este posibil ca Access să afișeze mesajul Alegeți să ștergeți permanent relațiile selectate din baza de date?. Dacă apare acest mesaj, faceți clic pe Da.

Notă: Dacă unul dintre tabelele utilizate în relație este în uz  — poate de către altă persoană sau proces, ori într-un obiect deschis din baza de date, cum ar fi un formular — atunci relația nu se va șterge. Înainte de eliminarea unei relații, trebuie închise orice obiecte deschise care folosesc tabelele.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×