Crearea de meniuri particularizate și meniuri de comenzi rapide utilizând macrocomenzi

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Puteți utiliza macrocomenzile Access pentru a crea meniuri de comenzi rapide particularizate care apar atunci când faceți clic cu butonul din dreapta pe formulare, rapoarte sau controale individuale. De asemenea, puteți crea meniuri particularizate care apar pe panglică pentru anumite formulare sau rapoarte.

Pentru a crea un meniu utilizând macrocomenzi, efectuați trei pași principali:

 1. Creați un obiect de macrocomandă cu submacrocomenzi care conțin comenzile de meniu.

 2. Creați un alt obiect de macrocomandă care creează meniul propriu-zis.

 3. Atașați meniul la un control, un formular, un raport sau la baza de date ca întreg.

Următoarele secțiuni vă ajută să parcurgeți în detaliu acești pași.

Notă: Utilizați Access 2007? Dacă da, treceți în jos la secțiunea Creați meniuri de comenzi rapide particularizate în Access 2007.

Sfat: Dacă doriți să aflați cum să creați meniuri de comenzi rapide particularizate în Access utilizând cod Visual Basic for Applications (VBA), consultați articolul crearea unui meniu de comenzi rapide pentru un formular, un control de formular sau un raport.

Pasul 1: Creați un obiect de macrocomandă cu submacrocomenzi care conțin comenzile de meniu

În acest pas, creați un obiect de macrocomandă cu submacrocomenzi, fiecare submacrocomandă care va fi o comandă separată în meniul de comenzi rapide.

Ce este o submacrocomandă?

Puteți utiliza o submacrocomandă într-un obiect de macrocomandă pentru a defini un set de acțiuni de macrocomandă. Submacrocomenzile dintr-un obiect de macrocomandă pot fi numite separat de diverse evenimente de control și obiect. Submacrocomenzile individuale dintr-un obiect de macrocomandă au fiecare un nume unic și pot conține una sau mai multe acțiuni de macrocomandă.

 1. În fila Creare, în grupul Macrocomenzi și cod, faceți clic pe Macrocomandă.

 2. Pentru fiecare comandă pe care o doriți în meniul de comenzi rapide particularizat:

  1. Adăugați o instrucțiune de macrocomandă Submacro la fereastra de proiectare a macrocomenzii și denumiți submacrocomanda ce doriți să se afișeze în meniul de comenzi rapide (de exemplu, "imprimare" sau "Reîmprospătare").

   Sfat: Pentru a crea o cheie de acces, astfel încât să puteți utiliza tastatura pentru a alege comanda, tastați un ampersand (&) înaintea literei care doriți să fie tasta Access în numele comenzii (de exemplu, "&Refresh"). Această literă va fi subliniată în meniu.

  2. În submacrocomandă, selectați prima acțiune care doriți să aibă loc atunci când faceți clic pe comanda din meniul de comenzi rapide.

  3. Dacă există mai multe acțiuni care doriți să aibă loc atunci când selectați această comandă, adăugați-le ca acțiuni de macrocomandă separate în cadrul aceleiași submacrocomenzi.

 3. Salvați și denumiți obiectul macrocomenzii, de exemplu, mcrShortcutMenuCommands.

  Ilustrația următoare arată un exemplu de obiect de macrocomandă cu trei submacrocomenzi pentru un meniu particularizat sau un meniu de comenzi rapide.

  Captură de ecran a ferestrei de proiectare a macrocomenzilor Access cu trei declarații de submacrocomenzi.

Pasul 2: Creați un al doilea obiect de macrocomandă care creează meniul

Acest pas poate părea redundant, dar pentru a crea meniul de comenzi rapide din obiectul macrocomenzii pe care l-ați creat în pasul 1, trebuie să creați un al doilea obiect de macrocomandă care conține acțiunea de macrocomandă AdăugareMeniu. Această acțiune de macrocomandă este denumită uneori "macrocomandă de meniu".

 1. În fila Creare, în grupul Macrocomenzi și cod, faceți clic pe Macrocomandă.

 2. În caseta Add New Action combo din fereastra de proiectare a macrocomenzii, selectați AdăugareMeniu.

 3. În caseta argument nume meniu pentru acțiunea de macrocomandă AdăugareMeniu , tastați numele meniului (de exemplu, "comenzi formular"). Acest argument nu este obligatoriu, dar este recomandat dacă, la pasul 3, intenționați să adăugați meniul la o filă din panglică (cum ar fi fila programe de completare dintr-un formular sau un raport). Dacă meniul este adăugat ca meniu de comenzi rapide în pasul 3, argumentul nume meniu este ignorat.

 4. În caseta argument Nume macrocomandă meniu , introduceți numele obiectului de macrocomandă pe care l-ați creat în pasul 1.

 5. Salvați și denumiți acest al doilea obiect de macrocomandă, de exemplu, mcrAddShortcutMenu.

  Ilustrația următoare arată un obiect de macrocomandă de meniu exemplu care creează meniul pe care l-am proiectat la pasul 1.

  Captură de ecran a unui obiect de macrocomandă Access cu o acțiune de macrocomandă AdăugareMeniu.

Pasul 3: atașați meniul la un control, un formular, un raport sau o bază de date

În funcție de locul în care doriți să apară meniul, utilizați una sau mai multe dintre următoarele proceduri.

Adăugarea meniului la fila programe de completare dintr-un formular sau raport

Utilizați această procedură dacă doriți ca meniul să apară pe fila programe de completare pentru un anumit formular sau raport.

 1. În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe formularul sau raportul în care doriți să apară meniul, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

 3. Selectați întregul obiect selectând formular sau raport din lista din partea de sus a panoului de activități foaie de proprietăți.

 4. Pe fila altele din foaia de proprietăți, în caseta proprietății bară de meniu , tastați numele obiectului de macrocomandă pe care l-ați creat la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

 5. Salvați modificările de formular sau de raport.

  Data viitoare când deschideți formularul sau raportul, fila programe de completare apare în panglică. Faceți clic pe filă pentru a vedea meniul, așa cum se arată în Ilustrația următoare:

  Captură de ecran cu panglica programe de completare în Access

  Pentru mai multe informații despre tehnicile de particularizare a panglicii, cum ar fi adăugarea de file particularizate sau ascunderea filelor implicite, consultați articolul crearea unei panglici particularizate în Access.

Adăugarea meniului ca meniu de comenzi rapide pentru un formular, raport sau control

Utilizați această procedură dacă doriți ca meniul să apară atunci când faceți clic cu butonul din dreapta pe un anumit formular, raport sau control.

 1. În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe formularul sau raportul în care doriți să apară meniul de comenzi rapide, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

 3. Selectați controlul sau obiectul la care doriți să atașați meniul de comenzi rapide.

  Pentru a selecta întregul obiect, selectați formular sau raport din lista din partea de sus a panoului de activități foaie de proprietăți.

 4. Pe fila altele din foaia de proprietăți, în caseta de proprietăți a barei de meniu de comenzi rapide , tastați numele obiectului de macrocomandă pe care l-ați creat la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

 5. Asigurați-vă că proprietatea meniu de comenzi rapide este setată la Da.

 6. Salvați modificările de formular sau de raport.

  Data viitoare când deschideți formularul sau raportul, apoi faceți clic dreapta pe formular, raport sau control, veți vedea meniul de comenzi rapide cu comenzile asociate, așa cum se arată în Ilustrația următoare:

  Captură de ecran a unui meniu de comenzi rapide dintr-un formular Access

Adăugarea meniului ca meniu de comenzi rapide globale

Această procedură înlocuiește toate meniurile de comenzi rapide implicite din baza de date curentă. Meniurile de comenzi rapide particularizate pe care le-ați atașat la anumite formulare, rapoarte sau controale nu sunt afectate.

 1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni.

 2. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă.

 3. Sub Opțiuni panglică și bară de instrumente, în caseta bara de meniu de comenzi rapide , tastați numele macrocomenzii pe care ați creat-o la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

 4. Faceți clic pe OK pentru a salva modificările în caseta de dialog Opțiuni Access .

 5. Închideți și redeschideți baza de date pentru ca modificările să aibă efect.

Meniurile de comenzi rapide particularizate înlocuiesc meniurile de comenzi rapide implicite pentru obiectele la care sunt atașate. Dacă doriți să păstrați anumite comenzi Access de utilizat în aceste meniuri, utilizați acțiunea de macrocomandă ExecuțieComandă pentru a plasa comenzile în obiectele de macrocomenzi pentru meniurile în care le doriți.

Un meniu de comenzi rapide particularizat atașat la un control înlocuiește toate meniurile de comenzi rapide particularizate definite în baza de date. Un meniu de comenzi rapide particularizat atașat la un formular sau raport înlocuiește un meniu de comenzi rapide global particularizat.

Atunci când specificați o macrocomandă de meniu pentru un formular sau un raport sau pentru baza de date, Access rulează această macrocomandă de meniu de fiecare dată când se deschide formularul, raportul sau baza de date. Dacă efectuați modificări la obiectul macrocomenzii de meniu sau la obiectul de macrocomandă care definește comenzile sale în timp ce formularul, raportul sau baza de date este deschis, trebuie să închideți formularul, raportul sau baza de date și să îl redeschideți pentru a vedea modificările.

Pentru a crea un submeniu într-o listă de comenzi din meniul de comenzi rapide, urmați Pasul 1 pentru a crea un obiect de macrocomandă separat care conține doar comenzile de submeniu, așa cum se arată în Ilustrația următoare:

Captură de ecran a unei macrocomenzi în Access cu două submacrocomenzi

Apoi, urmați din nou pasul 1 pentru a defini comenzile pentru obiectul de meniu de nivel superior. Adăugați submeniul ca element în obiectul de macrocomandă de nivel superior, utilizând acțiunea de macrocomandă AdăugareMeniu . Ilustrația următoare afișează obiectul macrocomenzii pentru un meniu care conține un submeniu. A treia submacrocomandă din acest exemplu de obiect de macrocomandă creează submeniul Export către... (mcrShortcutSubMenuCommands).

Captură de ecran a unei macrocomenzi Access cu patru submacrocomenzi

Ilustrația următoare afișează meniul de comenzi rapide rezultat finalizat, cu un submeniu:

Captură de ecran a unui meniu de comenzi rapide cu un submeniu

Puteți să creați mai multe niveluri de submeniu utilizând acțiunile de macrocomandă AdăugareMeniu în obiectele macro pentru fiecare nivel de meniu. Asigurați-vă că furnizați o valoare pentru argumentul nume meniu pentru fiecare acțiune AdăugareMeniu , altfel, submeniul va apărea ca o linie necompletată în meniul de nivel superior.

Condiții de expresie a macrocomenzii utilizând blocurile If/apoi/else sunt acceptate în obiectul macrocomenzii de meniu de nivel superior. Cu alte cuvinte, puteți utiliza o expresie condiție într-un obiect de macrocomenzi de meniu pentru a determina dacă se va afișa un anumit meniu sau meniu de comenzi rapide, dar numai pentru meniurile de la nivel superior. Nu puteți utiliza expresii de stare pentru a afișa sau a ascunde comenzile sau submeniurile din meniuri. De asemenea, puteți utiliza o expresie condiție pentru a ascunde sau a afișa un meniu de comenzi rapide particularizat sau un meniu de comenzi rapide globale.

Opțional, macrocomanda de meniu pe care o creați la pasul 2 poate face parte dintr-un obiect de macrocomandă. De exemplu, dacă aveți mai multe meniuri de comenzi rapide pentru obiecte sau controale diferite, puteți crea un singur obiect de macrocomandă care conține toate macrocomenzile de meniu necesare. Asigurați-vă că aveți un nume unic pentru fiecare submacrocomandă. În pasul 3, utilizați următoarea notație pentru a face referire la macrocomandă: MacroObjectName. SubmacroName. De exemplu, mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Începutul paginii

Crearea meniurilor de comenzi rapide particularizate în Access 2007

Fereastra de proiectare a macrocomenzilor este diferită în Access 2007, comparativ cu versiunile ulterioare, astfel încât să extindeți secțiunile următoare pentru a le urmări dacă utilizați Access 2007.

În acest pas, creați un grup de macrocomenzi, fiecare macrocomandă care va fi o comandă separată în meniul de comenzi rapide.

Ce este un grup de macrocomenzi?

Un grup de macrocomenzi este un singur obiect de macrocomandă care conține două sau mai multe macrocomenzi independente. Macrocomenzile individuale sunt identificate tastând un nume pentru fiecare macrocomandă în coloana nume macrocomenzi. În Ilustrația următoare, Macro3 este un grup de macrocomenzi. NotFoundMsg și FoundMsg sunt macrocomenzi individuale din cadrul grupului, fiecare macrocomandă constând din două acțiuni de macrocomandă.

Exemplu de grup de macrocomenzi

Notă: Coloana Nume macrocomandă este ascunsă în mod implicit. Pentru a afișa coloana Nume macrocomandă , pe fila Proiectare , în grupul Afișare/ascundeRe , faceți clic pe nume macrocomenzi.

 1. Pe fila Creare, în grupul Altele, faceți clic pe Macrocomandă. Dacă această comandă este indisponibilă, faceți clic pe săgeata de sub butonul Modul sau Modul de clasă, apoi faceți clic pe Macrocomandă.

 2. Pe fila Proiectare , în grupul Afișare/Ascundere , faceți clic pe nume macrocomenzi pentru a afișa coloana Nume macrocomandă .

 3. Pentru fiecare comandă pe care o doriți în meniul de comenzi rapide particularizat:

  • În coloana Nume macrocomandă , introduceți textul pe care doriți să-l Afișați în meniul de comenzi rapide (de exemplu, "imprimare raport" sau "Salvare").

   1. Notă: Pentru a crea o cheie de acces, astfel încât să puteți utiliza tastatura pentru a alege comanda, tastați un ampersand (&) înaintea literei care doriți să fie tasta Access în numele comenzii (de exemplu, "&Save"). Această literă va fi subliniată în meniu.

  • În coloana acțiune , selectați prima acțiune care doriți să aibă loc atunci când faceți clic pe comanda din meniul de comenzi rapide.

  • Dacă există mai multe acțiuni care doriți să aibă loc atunci când selectați această comandă, adăugați-le pe liniile ulterioare. Pentru fiecare acțiune ulterioară, lăsați celula numelui macrocomenzii necompletată.

   1. Notă: Pentru a crea o linie între două comenzi de meniu, tastați o cratimă (-) în coloana Nume macrocomandă între comenzile de meniu corespunzătoare.

 4. Salvați și denumiți macrocomanda, de exemplu, mcrShortcutMenuCommands.

Ilustrația următoare arată un exemplu de grup de macrocomenzi pentru un meniu particularizat sau un meniu de comenzi rapide.

A menu macro group in Design view

Acest pas poate părea redundant, dar pentru a crea meniul de comenzi rapide din grupul de macrocomenzi pe care l-ați creat în pasul 1, trebuie să creați o a doua macrocomandă care conține acțiunea de macrocomandă AdăugareMeniu . Această macrocomandă este denumită uneori "macrocomandă de meniu".

 1. Pe fila Creare, în grupul Altele, faceți clic pe Macrocomandă. Dacă această comandă este indisponibilă, faceți clic pe săgeata de sub butonul Modul sau Modul de clasă, apoi faceți clic pe Macrocomandă.

 2. Pe prima linie a macrocomenzii, selectați AdăugareMeniu în lista de acțiuni .

 3. Sub argumente acțiune, în caseta nume meniu , tastați numele meniului (de exemplu, "comenzi raport"). Acest argument nu este obligatoriu, dar este recomandat dacă, la pasul 3, intenționați să adăugați meniul la o filă din panglică (cum ar fi fila programe de completare dintr-un formular sau un raport). Dacă meniul este adăugat ca meniu de comenzi rapide în pasul 3, argumentul nume meniu este ignorat.

 4. În caseta Nume macrocomandă meniu , introduceți numele macrocomenzii pe care ați creat-o la pasul 1.

 5. Salvați și denumiți macrocomanda, de exemplu, mcrAddShortcutMenu.

Ilustrația următoare afișează o macrocomandă de meniu exemplu care creează meniul pe care l-am proiectat la pasul 1.

A menu macro in Design view

În funcție de locul în care doriți să apară meniul, utilizați una sau mai multe dintre următoarele proceduri.

 • Adăugarea meniului la fila programe de completare dintr-un formular sau raport

  Utilizați această procedură dacă doriți ca meniul să apară pe fila programe de completare pentru un anumit formular sau raport, așa cum se arată în Ilustrația următoare:

  Add-Ins tab containing a custom menu

  1. În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe formularul sau raportul în care doriți să apară meniul, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  2. Pe fila Proiectare, în grupul Afișare/ascundere, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

  3. Selectați întregul obiect selectând formular sau raport din lista din partea de sus a panoului de activități foaie de proprietăți.

  4. Pe fila altele din foaia de proprietăți, în caseta de proprietăți meniu de comenzi rapide , tastați numele macrocomenzii pe care ați creat-o la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

   Data viitoare când deschideți formularul sau raportul, fila programe de completare apare în panglică. Faceți clic pe filă pentru a vedea meniul.

   Pentru mai multe informații despre tehnicile de particularizare a panglicii, cum ar fi adăugarea de file particularizate sau ascunderea filelor implicite, consultați articolul crearea unei panglici particularizate în Access.

   Panglica este o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

 • Adăugarea meniului ca meniu de comenzi rapide pentru un formular, raport sau control

  Utilizați această procedură dacă doriți ca meniul să apară atunci când faceți clic cu butonul din dreapta pe un anumit formular, raport sau control, așa cum se arată în Ilustrația următoare:

  A simple shortcut menu

  1. În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe formularul sau raportul în care doriți să apară meniul de comenzi rapide, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  2. Pe fila Proiectare, în grupul Afișare/ascundere, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

  3. Selectați controlul sau obiectul la care doriți să atașați meniul de comenzi rapide.

   Notă: Pentru a selecta întregul obiect, selectați formular sau raport din lista din partea de sus a panoului de activități foaie de proprietăți.

  4. Pe fila altele din foaia de proprietăți, în caseta de proprietăți a barei de meniu de comenzi rapide , tastați numele macrocomenzii pe care ați creat-o la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

 • Adăugarea meniului ca meniu de comenzi rapide globale

  Această procedură înlocuiește toate meniurile de comenzi rapide implicite din baza de date curentă. Meniurile de comenzi rapide particularizate pe care le-ați atașat la anumite formulare, rapoarte sau controale nu sunt afectate.

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office , apoi faceți clic pe Opțiuni Access.

  2. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă.

  3. Sub Opțiuni panglică și bară de instrumente, în caseta bara de meniu de comenzi rapide , tastați numele macrocomenzii pe care ați creat-o la pasul 2 (în acest exemplu, "mcrAddShortcutMenu").

 • Meniurile de comenzi rapide particularizate înlocuiesc meniurile de comenzi rapide implicite pentru obiectele la care sunt atașate. Dacă doriți să păstrați anumite comenzi Access de utilizat în aceste meniuri, utilizați acțiunea ExecuțieComandă pentru a plasa comenzile în grupurile de macrocomenzi pentru meniurile în care le doriți.

 • Un meniu de comenzi rapide particularizat atașat la un control înlocuiește toate meniurile de comenzi rapide particularizate definite în baza de date. Un meniu de comenzi rapide particularizat atașat la un formular sau raport înlocuiește un meniu de comenzi rapide global particularizat.

 • Atunci când specificați o macrocomandă de meniu pentru un formular sau un raport sau pentru baza de date, Access rulează această macrocomandă de meniu de fiecare dată când se deschide formularul, raportul sau baza de date. Dacă efectuați modificări în macrocomanda de meniu sau în grupul macrocomandă care definește comenzile sale în timp ce formularul, raportul sau baza de date este deschis, trebuie să închideți formularul, raportul sau baza de date și să îl redeschideți pentru a vedea modificările.

 • Pentru a crea o submeniu, urmați Pasul 1 pentru a crea un grup de macrocomenzi separat care conține numai comenzile submeniu. Apoi, urmați din nou pasul 1 pentru a defini comenzile pentru meniul de nivel superior. Adăugați submeniul ca element în grupul de macrocomenzi de nivel superior, utilizând acțiunea de macrocomandă AdăugareMeniu . Ilustrația următoare afișează grupul de macrocomenzi pentru un meniu care conține un submeniu, apoi afișează meniul de comenzi rapide rezultat. A treia linie din grupul macrocomandă creează submeniul Export către... (mcrSubMenu).

  A shortcut menu that contains a submenu

  Puteți crea mai multe niveluri de submeniu utilizând acțiunile AdăugareMeniu din grupurile de macrocomenzi pentru fiecare nivel de meniu. Asigurați-vă că furnizați o valoare pentru argumentul nume meniu pentru fiecare acțiune AdăugareMeniu , altfel, submeniul va apărea ca o linie necompletată în meniul de nivel superior.

 • Condițiile macrocomenzii sunt acceptate doar în macrocomenzile de meniu de nivel superior. Cu alte cuvinte, puteți utiliza o condiție într-o macrocomandă de meniu pentru a determina dacă se va afișa un anumit meniu sau meniu de comenzi rapide, dar numai pentru meniurile de la nivel superior. Nu puteți utiliza condiții pentru a afișa sau a ascunde comenzile sau submeniurile din meniuri. De asemenea, puteți utiliza o condiție pentru a ascunde sau a afișa un meniu de comenzi rapide particularizat sau un meniu de comenzi rapide globale.

 • Opțional, macrocomanda de meniu pe care o creați la pasul 2 poate face parte dintr-un grup de macrocomenzi. De exemplu, dacă aveți mai multe meniuri de comenzi rapide pentru obiecte sau controale diferite, puteți crea un singur obiect de macrocomandă care conține toate macrocomenzile de meniu necesare. Asigurați-vă că Afișați coloana Nume macrocomandă și tastați un nume unic pentru fiecare macrocomandă. În pasul 3, utilizați următoarea notație pentru a face referire la macrocomandă: numegrupmacrocomandă. macroname. De exemplu, mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×