Crearea codurilor WBS

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Pe scurt, codurile de structură detaliată a lucrului sunt numere schiță care puteți aplica la activități și editați pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerea dvs. Project oferă automat numerelor de schiță de bază pentru fiecare activitate, dar puteți aplica propria schemă particularizată schiță a proiectului în orice moment.

În acest articol

Crearea codurilor WBS particularizate

Renumerotarea codurilor WBS

Utilizarea numerelor de schiță de bază

Crearea codurilor WBS particularizate

 1. Faceți clic pe Vizualizare, apoi alegeți o vizualizare de foaie, cum ar fi Foaie de activitate sau Foaie de resurse.

 2. Faceți clic pe Proiect. În grupul Proprietăți, faceți clic pe WBS, apoi faceți clic pe Definire cod.

  Imaginea opțiunii Definire cod din butonul WBS.

 3. Puteți să creați un cod specific proiectului în caseta Prefix cod proiect. Puteți să utilizați numere, litere majuscule și minuscule și simboluri.

Imagine casetă de dialog Definire cod WBS

 1. Pentru a seta codul pentru activitățile de primul nivel, în primul rând din coloana Secvență, alegeți un tip de caracter din lista verticală. Puteți să alegeți numere, litere majuscule sau minuscule sau un amestec de numere, litere și alte simboluri.

 2. În coloana Lungime, setați numărul de caractere al fiecărui nivel al șirului de cod. Faceți clic pe Oricare pentru a permite orice număr de caractere pentru nivelul respectiv.

 3. În coloana Separator, alegeți un caracter pentru a separa codul pentru un nivel de codul pentru următorul nivel.

  Separatorul implicit este virgula. Puteți alege alți separatori sau să alegeți să nu aveți deloc un caracter separator.

  Notă: Caracterul separator nu poate fi utilizat și ca parte dintr-un cod.

 4. Setați un șir de cod pentru fiecare nivel de activități indentate din schița dvs.

  Pentru a specifica coduri individuale pentru fiecare nivel, faceți clic pe rândul următor și completați coloanele Secvență, Lungime și Separator.

 5. Dacă nu doriți ca Project să atribuie automat cod WBS de fiecare dată când introduceți o activitate nouă, debifați caseta de selectare Se generează cod WBS pentru activitatea nouă.

 6. Pentru a permite utilizarea aceluiași cod WBS pentru mai multe activități, debifați caseta de selectare Se verifică unicitatea codurilor WBS noi.

Renumerotarea codurilor WBS

Când mutați sau ștergeți activități, Project nu renumerotează automat codurile WBS, în cazul în care le utilizați în documente sau alte sisteme care nu sunt conectate la fișierul Project. Aceasta înseamnă că codurile pentru activitățile rămase vor fi incorecte. Iată cum să renumerotați codurile WBS pentru toate activitățile sau pentru activitățile selectate:

 1. Faceți clic pe Vizualizare, apoi alegeți o vizualizare de foaie (cum ar fi Foaie de activitate) care conține activitățile pe care doriți să le renumerotați.

 2. Alegeți activitățile pe care doriți să le renumerotați. Prima activitate pe care o alegeți nu va fi renumerotată.

  Pentru a renumerota codurile WBS pentru toate activitățile, nu selectați nicio activitate.

 3. Faceți clic pe Proiect. În grupul Proprietăți, faceți clic pe WBS, apoi faceți clic pe Renumerotare.

  Imaginea filei Proiectare: butonul WBS, comanda Renumerotare în meniul vertical.

 4. Faceți clic pe activități selectate să le renumerotați coduri pentru activitățile pe care le-ați selectat.

  Faceți clic pe Tot proiectul pentru a renumerota codurile pentru toate activitățile din proiect.

  Imagine casetă de dialog Renumerotare WBS

Utilizarea numerelor de schiță de bază

Dacă nu aveți nevoie de structura detaliată furnizată de codurile WBS, puteți să utilizați o schiță de bază.

Project creează automat un număr de schiță pentru fiecare activitate, pe baza locului în care apare activitatea, în structura listei de activități. De exemplu, prima activitate din listă este numerotată 1. Dacă activitatea respectivă are trei subactivități, subactivitățile sunt numerotate 1.1, 1.2 și 1.3.

Numerelor de schiță conține numai numere și le puteți edita. Se modifică automat atunci când mutați o activitate în sus sau în jos în lista de activități și atunci când indentarea sau indentarea negativă a activităților.

Pentru a afișa numerele de schiță, adăugați câmpul Număr schiță într-un tabel sau o vizualizare foaie. De asemenea, puteți să adăugați numere de schiță direct în numele de activități:

 1. Accesați diagrama Gantt sau foaia de activitate.

 2. Faceți clic pe Format, apoi în grupul Afișare/Ascundere, bifați Număr schiță.

Începutul paginii

Această secțiune se aplică numai la Microsoft Project 2007.

Ce intenționați?

Aflați despre codurilor WBS

Definirea codurilor WBS particularizate

Renumerotarea codurilor WBS

Aflați despre codurilor WBS

Există două tipuri de coduri WBS în Microsoft Office Project: schiță numere și codurilor WBS particularizate. Citiți secțiunile următoare pentru a afla mai multe.

Numerelor de schiță

Numerelor de schiță sunt tip mai simplă de codificare WBS. Microsoft Office Project calculează automat un număr de schiță pentru fiecare activitate, bazându-se numerotări pe structura de schiță din lista de activități. De exemplu, prima activitate în lista de activități este numerotat 1. Dacă acea activitate are trei subactivități, subactivități sunt numerotate 1.1, 1.2 și 1.3.

Numerelor de schiță conține numai numere (nu scrisori) și le puteți edita. Acestea cu toate acestea, modificați automat atunci când mutați o activitate în sus sau în jos în lista de activități și atunci când indentarea sau indentarea negativă a activităților. De exemplu, dacă o subactivitate are în prezent un număr de schiță de 3.5.4 și îl împinge în sus cu un rând din listă, număr de schiță se actualizează automat la 3.5.3. Dacă vă apoi indentați negativ care același subactivitate, număr de schiță este actualizată automat 3.6.

Sfat: Pentru a afișa numerele de schiță, puteți să adăugați câmpul Număr de schiță într-o vizualizare tabel sau foaie, sau puteți alege să afișați numerelor de schiță de lângă numele activității. Pentru a afișa numerelor de schiță de lângă numele activității, în meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni și apoi faceți clic pe fila Vizualizare. Sub Opțiuni de schiță, bifați caseta de selectare număr de schiță de afișare.

Codurilor WBS particularizate

Dacă proiectul ar putea beneficia de având detaliate codurilor WBS care sunt alcătuite din anumite lungimi, secvențe sau seturi de numere și litere, aveți posibilitatea să definiți un singur particularizate WBS mască de cod pentru proiect. (Proiect nu poate avea mai mult decât o mască de cod particularizate unică.) Codul WBS particularizate este înregistrat în câmpul WBS.

Ca cu numerelor de schiță, fiecare nivel de un cod WBS particularizate reprezintă o nivel de schiță în lista de activități. Puteți utiliza un format unic pentru fiecare nivel de codul și fiecare nivel este listat în codul în conformitate cu ierarhia de activități, activități rezumat și subactivități.

De exemplu, Dacă planificați proiecte în etape care alinia cu organizaționale directive pentru anul fiscal viitoare, puteți crea o mască de cod WBS particularizate care reprezintă fiecare activitate utilizând corespunzătoare directive, trimestru și project. Utilizați acest cod, este posibil să aveți o activitate care are un cod WBS particularizate de CustSat.Q3.CSTools.11, indicând activități 11 din proiectul client asistență instrumente upgrade-ul care începe în timpul al treilea trimestru și care acceptă business satisfacției clienților directive pentru anul fiscal planificate.

Definirea codurilor WBS particularizate

 1. În meniul Vizualizare, faceți clic pe o vizualizare de foaie, cum ar fi vizualizarea foaie de activitate.

  Pentru a utiliza o vizualizare care nu se afișează în meniul Vizualizare, faceți clic pe Mai multe vizualizări, faceți clic pe vizualizarea pe care doriți să îl utilizați în lista vizualizări, și apoi faceți clic pe se aplică.

 2. În meniul proiect, indicați spre WBS și apoi faceți clic pe Definire cod.

 3. Pentru a distinge activități în acest proiect de activități în alte proiecte, tastați un prefix specifice proiectului cod în caseta Prefixul de cod de proiect.

  Acest prefix vă ajută să identificați proiectul la cel mai înalt nivel de codul WBS. Prefixul pot fi utile în identificarea subproiecte într-un proiect coordonator sau atunci când creați dependențe de activități în proiecte.

  Puteți să introduceți orice combinație de numere, majuscule și litere și simboluri pentru prefixul de cod de proiect.

 4. Pentru a specifica șir de cod pentru primul nivel de activități, în primul rând din coloana secvență, faceți clic pe tipul de caractere pe care doriți să îl utilizați pentru acest nivel:

  • Faceți clic pe numere (ordonate) pentru a afișa un cod numeric WBS pentru acest nivel (de exemplu 1, 2 și 3 pentru primele trei activități rezumat din proiectul).

  • Faceți clic pe Majuscule (ordonate) pentru a afișa majuscule în ordine alfabetică WBS coduri (de exemplu A, B și C pentru primele trei activități rezumat din proiectul).

  • Faceți clic pe litere (ordonate) pentru a afișa coduri WBS în ordine alfabetică litere mici (de exemplu a, b și c pentru primele trei activitățile Rezumat proiect).

  • Faceți clic pe caractere (neordonate) pentru a afișa orice combinație de numere și majuscule și litere (de exemplu, Arch1, Const1 și Insp1 pentru primele trei activități rezumat din proiectul).

   Dacă alegeți această opțiune vă oferă flexibilitate majoritatea pentru introducerea codurilor WBS particularizate. Proiect afișează un asterisc (*) în câmpul WBS până când se tastează sau introduceți un șir de caractere pentru acest nivel de codul WBS.

 5. În coloana Lungime, tastați sau selectați numărul de caractere pentru fiecare nivel de șir de cod. Puteți introduce numărul exact de caractere sau selectați orice pentru a permite orice număr de caractere pentru nivelul de cod.

  De exemplu, puteți să tastați 3 pentru a face trei caractere obligatoriu numărul de caractere pentru a introduce într-un nivel de codul WBS. Lungimea totală a un cod WBS poate fi de la 1 la 255 de caractere.

 6. În coloana Separator, tastați sau selectați un caracter pentru a separa șir de cod pentru un nivel de șir codul pentru următorul nivel.

  În mod implicit, caracterul separator este o perioadă. Puteți să utilizați un caracter separator diferite la fiecare nivel de cod.

  De asemenea, puteți alege să nu utilizați orice caracter separator dintre nivelurile de cod. În câmpul Separator, șterge caracterul separator.

 7. Specificați un șir de cod pentru fiecare nivel de activități indentate din schița dvs.

  Pentru a specifica șiruri de cod individuale pentru fiecare nivel, faceți clic pe rândul următor și completați coloanele secvență, Lungime și Separator.

 8. Dacă nu doriți ca Project să atribuie automat cod WBS de fiecare dată când introduceți o activitate nouă, debifați caseta de selectare se generează cod WBS pentru activitatea nouă.

 9. Pentru a permite utilizarea aceluiași cod WBS pentru mai multe activități, debifați caseta de selectare se verifică unicitatea codurilor WBS noi.

 • Caracterul pe care îl utilizați ca un separator, de asemenea, nu pot fi utilizate ca parte a codului. De exemplu, dacă utilizați o cratimă ca separatorul, nu puteți utiliza o cratimă codul pe care îl utilizați pentru a reprezenta o activitate.

 • Aveți posibilitatea să definiți mai mult de un set de coduri WBS per proiect. Dacă aveți nevoie pentru a afișa o structură organizațională suplimentare pentru activități, puteți utiliza câmpuri particularizate pentru a crea sau aplicați un set separată de coduri.

 • Pentru a vizualiza codurile WBS, trebuie să adăugați câmpul WBS la vizualizarea.

 • Pentru a modifica cod WBS pentru o activitate rezumat și toate subactivitățile sale, trebuie să modificați codul existent sau setarea de asteriscuri în cod WBS de activitatea rezumat de un alt set de caractere.

  De exemplu, de cod WBS pentru un anumit subactivitate este Ph3.Prj5.Arch.Task3. "Task3" reprezintă subactivitate "Dezvoltare planuri" și "Arc" reprezintă activitatea Rezumat "Arhitect soluție". Numele activității rezumat se modifică la "Proiectare soluție" și trebuie să actualizați codul pentru activitatea rezumat și toate subactivitățile sale. Puteți modifica cod WBS, astfel încât activitatea rezumat sunt reprezentate prin "Des" și codul WBS pentru "planurile de dezvoltare" subactivitate se actualizează automat la Ph3.Prj5.Des.Task3.

Renumerotarea codurilor WBS

După ce vă mutați sau ștergeți activități, lor codurilor WBS particularizate să nu mai fie în secvența corectă. Proiect nu automat, renumerotarea codurilor WBS, deoarece este posibil să utilizați aceste coduri WBS în documente sau alte sisteme de care nu sunt legate la fișierul de proiect. Puteți renumerota codurile WBS toate activitățile sau activitățile selectate:

 1. În meniul Vizualizare, faceți clic pe o vizualizare de foaie, care conține activitățile pe care doriți să le renumerotați, cum ar fi foaie activitate.

  Pentru a utiliza o vizualizare care nu se afișează în meniul Vizualizare, faceți clic pe Mai multe vizualizări, faceți clic pe vizualizarea pe care doriți să îl utilizați în lista vizualizări, și apoi faceți clic pe se aplică.

 2. Selectați activitățile pe care doriți să le renumerotați. (Nu este renumerotează prima activitate dintr-o selecție de activități. Este utilizat ca punct de referință pentru renumerotarea alte activități.)

  Pentru a renumerota codurile WBS pentru toate activitățile, nu selectați nicio activitate.

 3. În meniul proiect, indicați spre WBS și apoi faceți clic pe renumerota.

 4. Pentru a corecta secvență de cod WBS pentru doar activitățile selectate adiacente, faceți clic pe activități selectate.

  Pentru a corecta secvență de cod WBS pentru toate activitățile din proiect, faceți clic pe tot proiectul.

 • Dacă proiectul conține subproiecte, puteți renumerota unele sau toate activitățile din fiecare subproiect, afișând toate subactivitățile. Faceți clic pe Afișare Show și apoi faceți clic pe Toate subactivitățile. (Proiect nu renumerota activități din subproiecte care nu sunt afișate).

 • Renumerotarea subproiecte care sunt inserate într-un proiect coordonator, de asemenea, se modifică codul care reprezintă fiecare subproiect la nivel de proiect.

 • Pentru a afișa codurilor WBS, puteți adăuga o coloană WBS într-o vizualizare de foaie.

 • Pentru a modifica codurilor WBS după Project calculează acestora, în meniul proiect, indicați spre WBS și apoi faceți clic pe Definire cod. În coloana secvențe, modificați tipul de caracter orice nivel de mască de cod. Atunci când actualizați un cod de la nivel de activitate Rezumat, toate subactivitățile pentru acea activitate Rezumat sunt actualizate automat.

  Dacă întâmpinați dificultăți modificarea de codurile WBS, poate fi una dintre următoarele motive:

  • Încercați să modificați un cod WBS care are o mască de cod, după cod care a fost calculată     Dacă ați creat o mască de cod WBS, și codurilor WBS deja au fost calculate pentru activități, puteți să modificați codul WBS doar prin redefinirea numărul de niveluri de mască de cod. După redefinirea niveluri de mască de cod, puteți să modificați orice nivel de mască de cod din ordonată numere, ordonată litere mari, litere ordonată sau neordonată caractere la un alt tip.

  • Încercați să modificați codurilor WBS la un nivel inferior în lista de activități     Nu puteți modifica caracterele din cod WBS pentru unei subactivități, numai pentru activitatea rezumat în cazul în care este definit nivelul de cod WBS.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×