Crearea și aplicarea unui stil

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Un stil este un set de formatare caracteristici care sunt definite într-o foaie de stil în cascadă (CSS). Puteți aplica stiluri pentru a conținutului într-o pagină Web, inclusiv text (caractere individuale sau întregul paragrafe), grafice, straturi, tabele și chiar la corpul de întreaga pagină Web. Stiluri vă permit să reutilizați eficient un set de valori și proprietăți, fără a fi necesar pentru a seta proprietățile de fiecare dată când doriți să le utilizați.

Stiluri de un CSS cascadă în sensul că global stil reguli se aplică la elementele HTML dacă stilul local reguli înlocuiesc le. În general, stilul local reguli preia prioritate stilul general reguli. De exemplu, un stil definite într-o CSS intern într-o pagină Web suprascrie un stil definite într-o CSS externe. În mod similar, o inline CSS definite într-un singur element HTML din pagina Web suprascrie toate stilurile definite pentru acel element același în CSS interne și externe din pagina Web. Porțiuni de stil global reguli care nu sunt contrazise de locale CSS stil reguli se aplică pentru elemente HTML chiar și atunci când sunt aplicate stiluri locale.

În acest articol

Tipuri de stiluri

Creați un stil

Aplicarea unui stil

Tipuri de stiluri

Un stil care se află într-o CSS externe sau interne poate fi școlar, elementul sau ID-ul. Un stil este definit de său set de reguli care constă dintr-un selector, urmat de un bloc de proprietate declarații care apar între o acoladă stânga ({}) și chiar acoladă (}). Fiecare tip de stil se diferențiază de alte tipuri de stil de selectorul acestuia; un punct (.) precede selectorul pentru un stil școlar; semnul de număr (#) precede selectorul pentru un stil ID-ul; și constă în selectorul pentru un stil de element doar a unui element HTML, cum ar fi H1 elementul.

Stiluri de clasă

Utilizați stiluri de clasă pentru a defini un set de proprietăți pe care doriți să utilizați unul sau mai multe elemente într-o pagină Web. Dacă doriți să modificați stilul, puteți să editați stil regulă set și fiecare element pe care ați aplicat stilul la automat vor reflecta modificările.

În exemplul următor, "introducere" este selectorul de stil, și "dimensiunea fontului: mici" este o proprietate declarare, urmată de o a doua declarație de proprietate.

Exemplu de o regulă de setat pentru un stil de clasă

.introduction {font-size: small; color: white}

Exemplu de clasă bazat pe aplicat un stil la o etichetă < p >

<p class="introduction">

Stiluri de element

Utilizați stiluri de element pentru a defini un set de proprietăți care le doriți fiecare instanță a unui anumit element HTML pentru a utiliza într-o pagină Web. De exemplu, pentru a crea o margine de pixeli 25 în jurul toate paragrafele (conținut înconjurat de < p > etichete) în pagina Web, creați un stil bazat pe elementul care utilizează elementul p ca sa selectorul și conține declarații pentru margine proprietăți, așa cum se arată în următorul cod.

Exemplu de o regulă de setat pentru un stil de element

p { margin-left: 25px; margin-right: 25px }

Stiluri de ID-ul

Utilizați un stil de ID-ul atunci când doriți să definiți un set de proprietăți pentru un singur element sau a unui bloc de elemente pe care doriți să distinge la tot conținutul în unul sau mai multe pagini Web. Utilizați un stil de ID-ul atunci când doriți să stil un singur element HTML într-o pagină Web.

Exemplu de o regulă de setat pentru un stil de ID-ul

#footer {background-color: #CCCCCC; margin: 15px}

Exemplu de un stil bazat pe ID-ul de aplicat la o etichetă < p >

<p id="footer">

Stiluri în linie

Utilizați un stil în linie atunci când doriți să definiți un set de proprietăți pentru un singur element sau a unui bloc de elemente într-o pagină Web și nu doriți să reutilizați acel stil. Spre deosebire de stiluri bazate pe ID-ul, bazate pe element și bazate pe școlar, proprietățile sunt definite în oricare dintre secțiunea capul unei pagini Web (intern CSS) sau într-un fișier CSS externe, proprietăți ale unui în linie stiluri (sau inline CSS) sunt definite direct în elementul HTML care doriți să o utilizați stilul.

Exemplu de o regulă de setat pentru un stil în linie

<p style="font-weight: bold; font-style: italic; color: #FF0000">

Începutul paginii

Crearea unui stil

Puteți să creați noi stiluri, fie de la zero sau prin copierea unui stil existente. În orice caz, caseta de dialog stil nou vă permite să definiți totul despre de stil nou, inclusiv selectorul de tip, proprietăți și foaia de stil care va conține stilul. Atunci când doriți să creați un stil nou în linie, de asemenea, utilizați panoul de activități CSS proprietăți . Atunci când doriți să creați rapid și să aplicați un stil nou din pagină fără a stabili orice proprietăți pentru stilul, puteți utiliza, de asemenea, în bara de instrumente de stil .

Creați un stil utilizând caseta de dialog stil nou

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un stil într-o CSS externe, deschideți fișierul .css.

  • Pentru a adăuga un stil într-o CSS interne, deschideți pagina Web.

  • Pentru a adăuga un stil în linie, deschideți pagina Web, apoi selectați conținutul pe care doriți să îi aplicați stilul.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea un stil nou    Faceți clic pe stil nou într-unul dintre aceste locații: panoul de activități Aplicați stiluri sau panoul de activități Gestionare stiluri , în bara de instrumente de stil sau din meniul Format .

  • Pentru a copia un stil existente    Alegeți una dintre următoarele:

   • În panoul de activități Aplicați stiluri , indicați spre stilul pe care doriți să copiați, faceți clic pe săgeata în jos care apare și apoi selectați Copiere stil nou.

   • În panoul de activități Gestionare stiluri sau în panoul de activități CSS proprietăți , faceți clic dreapta pe stilul pe care doriți să îl copiați, apoi selectați Copiere stil nou.

 3. În caseta de dialog stil nou , procedați astfel:

Utilizați acest lucru

Pentru aceasta:

Selector

 • Pentru a utiliza un selector de clasă, tastați un punct (.), urmat de un nume unic.

 • Pentru a utiliza un selector de ID-ul, tastați un semn de număr (#) urmat de un nume unic.

  Notă: Numele de selectorul de clasă și ID-ul nu pot conține spații, în afara cazului în care l-ați creat un selector complexe.

 • Pentru a utiliza un selector element, fie tastați numele unui element HTML sau faceți clic pe caseta verticală Selector și selectați un nume de element.

 • Pentru a utiliza un selector de în linie, selectați stil în linie.

 • Pentru a crea un selector complexe, tastați selectorul.

Definiți în

Selectați una din următoarele:

 • Pagina curentă adaugă noul stil CSS internă în pagina Web curentă.

 • Foaie de stil nou adaugă noul stil într-o CSS nou necompletat externe.

 • Foaie de stil existentă adaugă noul stil într-o CSS externe existente care îl specificați.

Aplicarea stil nou la selecție de documente

Aplicarea stilului la selecția curentă din pagina Web curentă.

URL-UL

Dacă ați selectat foaie de stil existentă în definire în, introduceți adresa URL către fișier .css.

Categorie

Selectați oricare dintre următoarele, apoi setați proprietăți care apar corect în caseta de dialog:

Sfat: Categoriile care apar în aldin în lista categorie conțin setarea proprietăților.

 • Font setează fontul proprietăți, inclusiv dimensiunea, grosimea, decorativ și culoare.

 • Blocarea setează înălțime linie, alinierea textului, textul indentarea și spațierea textului.

 • Fundal setează fundal culoarea și fundal proprietăților de imagine.

 • Bordură setează o bordură și proprietățile acestora.

 • Caseta setează proprietățile spațierii și marginea casetei și elemente de nivel bloc.

 • Poziția setează dimensiunile și poziției casetei și elemente de nivel bloc.

 • Aspect setează vizibilitate, flotante și încadrarea comportamentul, decupare și a altor proprietăți de aspect din caseta și elemente de nivel bloc.

 • Listă setează proprietățile de elemente de listă, inclusiv tipul, poziția și imagine.

 • Tabel configurează proprietățile de elemente legate de tabel, inclusiv spațiere, aspect, proprietăți de bordură.

Notă: Puteți să copiați un stil dintr-o CSS într-altul. În panoul de activități Gestionare stiluri , glisați stilul din CSS care conține acel stil la numele CSS pe care doriți să îl copiați sau la un anumit moment în lista de stiluri în țintă CSS.

Creați un stil în linie utilizând panoul de activități CSS proprietăți

 1. În vizualizarea proiect sau codul de vizualizare, în pagina Web, selectați conținutul pe care doriți să adăugați un stil în linie.

 2. În panoul de activități CSS proprietăți , sub Aplicat reguli, fie faceți clic dreapta pe selectorul pe care doriți să aplicați stil în linie, sau, dacă "(fără aplicat reguli)" apare, faceți clic dreapta oriunde în conformitate cu Regulile de aplicatși apoi faceți clic pe Stil în linie nouă în meniul de comenzi rapide.

 3. Sub CSS proprietăți, setați proprietăți doriți.

Creați și să aplicați un stil nou nedefinită

Creați stiluri și le aplice la elemente și apoi Definire stiluri mai târziu. De exemplu, dacă doriți să lucrați cu un proiectant pentru a crea aspectul de pagină, să aplicați stiluri nedefinită la elementele în pagina, apoi sta în jos cu instrumentul de proiectare pentru Definire stiluri mai târziu.

 1. În vizualizarea proiect sau codul de vizualizare, în pagina Web, selectați elementul pe care doriți să aplicați un stil.

 2. Pentru a crea și a aplica un stil nou fără definirea orice proprietăți, pe bara de instrumente stil , în caseta fie școlar sau ID-ul , tastați un nume unic pentru noul stil.

Începutul paginii

Aplicarea unui stil

Utilizați panoul de activități Aplicați stiluri , panoul de activități Gestionare stiluri sau stilul de instrumente pentru a aplica stiluri de clasă id-bazat pe sau din vă interne și externe în cascadă foi de stil (CSS). Panoul de activități Aplicați stiluri vă permite să aplicați mai multe stiluri într-o selecție, în timp panoul de activități Gestionare stiluri și stilul de instrumente sunt limitate la aplicarea un stil. Bara de instrumente stil vă permite să rapid denumiți și să aplicați stiluri nedefinită noi în pagina.

Nu trebuie să aplicați stiluri care utilizează un element pentru un selector (bazate pe elementul stiluri), deoarece aceste tip de stiluri se aplică automat lor element asociat pe parcursul unei pagini Web. Panoul de activități Aplicați stiluri liste bazate pe elementul stiluri sub Contextuală Selectoareși împreună cu activități Gestionare stiluri panoul afișează un punct albastru lângă nume stil. Bara de instrumente stil nu listează stiluri de element.

 1. În vizualizarea proiect sau codul de vizualizare, în pagina Web, selectați elementul pe care doriți să aplicați un stil.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a aplica mai multe stiluri existente    În panoul de activități Aplicați stiluri , apăsați pe CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare stilul dorit.

  • Pentru a aplica un stil unic existente    Alegeți una dintre următoarele:

   • În panoul de activități Aplicați stiluri , faceți clic pe stilul de clasă sau ID-ul dorit.

   • Stil în bara de instrumente din clasă sau ID casetă verticală, faceți clic pe stilul dorit.

   • În panoul de activități Gestionare stiluri , faceți clic dreapta pe stilul de clasă sau ID-ul dorit și apoi faceți clic pe Se aplică stilul meniul de comenzi rapide.

  • Să creați și să aplicați un stil nou fără definirea orice proprietăți    Pe bara de instrumente stil , în caseta fie școlare sau ID-ul , tastați un nume unic pentru noul stil.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×