Contorizarea apariției unei valori

Contorizarea apariției unei valori

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Să presupunem că doriți să aflați de câte ori apare o anumită valoare text sau numerică într-o zonă de celule. De exemplu:

 • Dacă un interval, cum ar fi A2:D20, conține valorile numerice 5, 6, 7 și 6, numărul 6 apare de două ori.

 • Dacă o coloană conține „Crisiarcu”, „Lupu”, „Lupu” și „Lupu”, „Lupu” apare de trei ori.

Există mai multe metode de a contoriza de câte ori apare o valoare.

Ce intenționați?

Contorizarea frecvenței de apariție a unei valori unice cu ajutorul unei funcții

Contorizarea bazată pe criterii multiple, utilizând funcția COUNTIFS

Contorizarea bazată pe criterii, utilizând funcțiile COUNT și IF împreună

Contorizarea frecvenței de apariție a valorilor text și numerice multiple, utilizând funcțiile SUM și IF împreună

Contorizarea frecvenței de apariție a unor valori multiple cu ajutorul unui raport PivotTable

Contorizarea frecvenței de apariție a unei valori unice cu ajutorul unei funcții

Utilizați funcția COUNTIF pentru a efectua această activitate.

Exemplu

Copiați datele din exemple în următorul tabel și lipiți-le în celula A1 din foaia de lucru Excel nou. Pentru formule pentru a afișa rezultatele, selectați-le, apăsați F2 și apoi apăsați pe Enter. Ajustarea lățimilor de coloană, după cum este necesar pentru a vedea toate datele. Apostrof din partea stângă a formulelor din secțiunea Formula permite formule pentru a afișa pentru referințe, în timp ce formule din partea dreaptă, sub coloană rezultat se va afișa rezultatele formulelor.

Vânzător

Factură

Buchanan

15.000

Buchanan

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Buchanan

5.000

Dodsworth

22.500

Formulă

Descriere

Rezultat

'=COUNTIF(A2:A7;"Lupu")

Numărul de intrări pentru Lupu (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Lupu")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Numărul de intrări pentru Crisiarcu (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

Numărul valorilor de pe factură mai mici de 20.000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Numărul valorilor de pe factură care sunt mai mari sau egale cu 20.000 (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Pentru a afla mai multe despre utilizarea acestei funcții, consultați Funcția COUNTIF.

Începutul paginii

Contorizarea bazată pe criterii multiple, utilizând funcția COUNTIFS

Introdusă în Excel 2007, funcția COUNTIFS se aseamănă cu funcția COUNTIF, cu o excepție importantă: COUNTIFS vă permite să aplicați criterii celulelor din mai multe zone și contorizează de câte ori sunt îndeplinite toate criteriile. Este posibil să utilizați până la 127 perechi de zone/criterii cu funcția COUNTIFS. Sintaxa pentru funcție arată astfel:

COUNTIFS(zonă_criterii1; criterii1; [zonă_criterii2; criterii2];…)

Exemplu

Copiați datele din exemple în următorul tabel și lipiți-le în celula A1 din foaia de lucru Excel nou. Pentru formule pentru a afișa rezultatele, selectați-le, apăsați F2 și apoi apăsați pe Enter. Ajustarea lățimilor de coloană, după cum este necesar pentru a vedea toate datele. Apostrof din partea stângă a formulelor din secțiunea Formula permite formulele pentru a afișa pentru referințe, în timp ce formule din partea dreaptă, sub coloană rezultat se va afișa rezultatele formulelor.

ID angajat

Regiune nu.

Departament

20552

˛

Vânzări

21268

˛

Finanțare

23949

Ľ

Admin

24522

4

Admin

28010

3

IT

29546

4

Vânzări

31634

3

IT

32131

Ľ

IT

35106

4

Finanțare

40499

Ľ

ResUmane

42051

Ľ

Vânzări

43068

˛

ResUmane

45382

˛

Finanțare

47971

Ľ

IT

Formulă

Rezultat

Câți angajați se află în Regiunea 2 și în departamentul Financiar?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Financiar")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Financiar")

Zona din primul criteriu reprezintă numerele regiunilor, iar zona din al doilea criteriu numele departamentului. Criteriul aplicat pentru zona primului criteriu este „2” iar criteriul aplicat pentru a doua zonă este „Financiar”. COUNTIFS verifică pentru a vedea dacă sunt respectate ambele criterii.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea acestei funcții pentru a contoriza mai multe zone și criterii, consultați Funcția COUNTIFS.

Începutul paginii

Contorizarea bazată pe criterii, utilizând funcțiile COUNT și IF împreună

Să presupunem că doriți să aflați câți vânzători au vândut un anumit articol într-o anumită regiune sau doriți să aflați câte din vânzările care depășesc o anumită valoare au fost efectuate de un anume vânzător. Puteți utiliza funcțiile IF și COUNT împreună; mai exact, mai întâi utilizați funcția IF pentru a testa o condiție, apoi, doar dacă rezultatul funcției IF este Adevărat, utilizați funcția COUNT pentru a număra celulele.

Exemple

Copiați datele din exemple în următorul tabel și lipiți-le în celula A1 din foaia de lucru Excel nou. Pentru formule pentru a afișa rezultatele, selectați-le, apăsați F2 și apoi apăsați pe Enter. Ajustarea lățimilor de coloană, după cum este necesar pentru a vedea toate datele. Apostrof din partea stângă a formulelor din secțiunea Formula permite formule pentru a afișa pentru referințe, în timp ce formule din partea dreaptă, sub coloană rezultat se va afișa rezultatele formulelor.

Regiune

Vânzător

Tastați

Vânzări

Sud

Buchanan

Băuturi

3571

Vest

Davolio

Lactate

3338

Est

Suyama

Băuturi

5122

Nord

Suyama

Lactate

6239

Sud

Dodsworth

Legume și fructe

8677

Sud

Davolio

Carne

450

Sud

Davolio

Carne

7673

Est

Suyama

Legume și fructe

664

Nord

Davolio

Legume și fructe

1500

Sud

Dodsworth

Carne

6596

Formulă

Descriere

Rezultat

' = COUNT (DACĂ ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Numărul de vânzări de carne din regiunea Sud. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Sud")*(C2:C11="Carne"),D2:D11))

' = COUNT (DACĂ ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Numărul de vânzări mai mari de 1.000 de lei ale lui Șerbănescu. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Crisiarcu")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Note: 

 • Formulele din acest exemplu trebuie introduse ca formule matrice. Dacă ați deschis acest registru de lucru în Excel pentru Windows sau în Excel 2016 pentru Mac și doriți să modificați formula sau să creați o formulă asemănătoare, apăsați F2, apoi apăsați Ctrl + Shift + Enter pentru a face formula returnează rezultatele vă așteptați. În versiunile anterioare de Excel pentru Mac utilizați COMMAND + Shift + Enter.

 • Pentru ca aceste formule să funcționeze, al doilea argument al funcției IF trebuie să fie un număr.

Funcția COUNT contorizează numărul de celule care conțin numere și contorizează numerele din lista sa de argumente. Funcția IF returnează o valoare dacă o condiție specificată este evaluată la Adevărat și o altă valoare dacă acea condiție este evaluată la Fals.

Pentru a afla mai multe despre aceste funcții, consultați Funcția COUNT și Funcția IF.

Începutul paginii

Contorizarea frecvenței de apariție a valorilor text și numerice multiple, utilizând funcțiile SUM și IF împreună

În exemplele care urmează, utilizăm funcțiile IF și SUM împreună. Funcția IF testează mai întâi valorile din unele celule, apoi, dacă rezultatul testului este True, SUM totalizează valorile care trec testul.

Exemple

Agent de vânzări

Factură

Buchanan

15000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20000

Buchanan

5000

Dodsworth

22500

Formulă

Descriere

Rezultat

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Numărul de facturi pentru Lupu și Ene-Pietroșanu.

=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000); 1; 0))

Numărul de facturi cu valori mai mici de 9.000 de lei sau mai mari de 19.000 de lei.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

' = SUM (IF (A2: A7 = "CRISIARCU", IF (B2: B7 < 9000,1,0)))

Numărul de facturi pentru Lupu cu o valoare mai mică de 9.000 de lei.

=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Notă: Formulele din acest exemplu trebuie introduse ca formule matrice. Dacă aveți deschis acest registru de lucru în Excel pentru Windows sau în Excel 2016 pentru Mac și doriți să modificați formula sau creați o formulă asemănătoare, apăsați F2și apoi apăsați Ctrl + Shift + Enter pentru a face formula returnează rezultatele vă așteptați. În versiunile anterioare de Excel pentru Mac utilizați COMMAND + Shift + Enter.

Începutul paginii

Contorizarea frecvenței de apariție a unor valori multiple cu ajutorul raportului PivotTable

Puteți utiliza un raport PivotTable pentru a afișa totalurile și a contoriza aparițiile valorilor unice. Un PivotTable este un mod interactiv de a rezuma rapid cantități mari de date. Puteți utiliza un PivotTable pentru a extinde și a restrânge niveluri de date, în scopul de a vă concentra rezultatele și a afișa detaliile din datele rezumat pentru zonele care vă interesează. În plus, puteți muta rândurile în coloane sau coloanele în rânduri (pivotare) pentru a vedea diferite rezumate ale datelor sursă.

Exemple de date sursă și raportul PivotTable rezultat

1   Datele sursă, în acest caz, dintr-o foaie de lucru

2   Valorile sursă pentru rezumatul Golf Trim3 din raportul PivotTable

3   Întreg raportul PivotTable

4   Rezumat al valorilor sursă din C2 și C8 din datele sursă

Pentru a crea un raport PivotTable

 1. Selectați coloana care conține datele.
  Verificați coloana pentru a vă asigura că are un antet de coloană.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe PivotTable.
  Se afișează caseta de dialog Creare PivotTable.

 3. Faceți clic pe Selectare tabel sau zonă.

 4. Plasați raportul PivotTable într-o foaie de lucru nouă, începând de la celula A1, făcând clic pe Foaie de lucru nouă.

 5. Faceți clic pe OK.
  Se adaugă un raport PivotTable necompletat în locația specificată, cu lista de câmpuri PivotTable afișată.

 6. În secțiunea câmp din partea superioară a listei de câmpuri PivotTable, faceți clic și țineți apăsat pe numele câmpului, apoi glisați câmpul în caseta Etichete rând din secțiunea Aspect din partea de jos a listei de câmpuri PivotTable.

 7. În secțiunea câmp din partea superioară a listei de câmpuri PivotTable, faceți clic și țineți apăsat pe același nume de câmp, apoi glisați din nou câmpul în caseta Valori din secțiunea Aspect din partea de jos a listei de câmpuri PivotTable.

Notă: Dacă datele conțin numere, raportul PivotTable efectuează totalul intrărilor, în loc să le contorizeze. Pentru a modifica opțiunea din funcția de sintetizare Sum la funcția de sintetizare Count, selectați o celulă din coloană, apoi pe fila Analiză din grupul Câmp activ, faceți clic pe Setări câmp, pe fila Rezumare după, pe Contor, apoi pe OK.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

Prezentare generală a formulelor în Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Excel rapide de la tastatură și taste funcționale

Funcțiile de statistice (referință)

Funcții matematice și trigonometrice (referință)

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×