Configurarea navigării în site

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Printre caracteristicile de navigare în site se numără Lansarea rapidă și bara de linkuri de sus. Aceste ajută utilizatorii site-ului să găsească mai ușor informațiile de care au nevoie. Facilitarea găsirii informațiilor din site este un element cheie al unui site reușit.

Există numeroase modalități diverse de a configura navigarea pentru site. Acest articol furnizează informații despre adăugarea și ștergerea elementelor din Lansarea rapidă și din bara de linkuri de sus. De asemenea, vă arată cum să afișați vizualizarea arborescentă pentru a afișa conținutul și ierarhia site-ului.

În acest articol

Înainte de a începe

Configurare site și permisiuni

Navigarea cu urme

Configurarea lansare rapidă

Ascunderea sau afișarea în lansare rapidă

Adăugarea sau eliminarea unei liste sau biblioteci din lansarea rapidă

Adăugarea, editarea sau ștergerea unui titlu de lansare rapidă

Adăugarea unui link de lansare rapidă

Editarea, mutarea sau ștergerea unui link de lansare rapidă

Modificarea ordinii de elemente în lansare rapidă

Configurarea barei de linkuri de sus

Configurarea barei de linkuri de sus pentru un site

Adăugarea, editarea sau eliminarea unui link din bara de linkuri de sus

Reordonarea linkurilor pe bara de linkuri de sus

Afișarea sau ascunderea vizualizării arborescente

Înainte de a începe

Configurare site și permisiuni

Modalitatea de configurare a site-ului atunci când a fost instalat și permisiunile pe care le aveți pentru site afectează posibilitatea și modalitatea de a configura navigarea pentru site.

Aveți permisiunea necesară pentru a configura navigarea pentru site dacă sunt adevărate ambele condiții de mai jos:

 • Setări de site-ul este o opțiune în meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site .

  Meniu de site-ul site Settings

 • Bara de linkuri de sus, lansare rapidăși vizualizarea arborescentă sunt opțiuni în secțiunea aspect și stil pe pagina setări site.
  Aspect și stil

Navigarea cu urme

Nu puteți să configurați navigarea cu urme. Următoarele este un exemplu de navigarea cu urme.
Cu urme

Începutul paginii

Configurarea Lansării rapide

Bara Lansare rapidă este afișată implicit pe marginea majoritatea paginilor unui site. Aceasta conține linkuri la listele și bibliotecile prezente pe site. Opțional, poate conține linkuri la subsite-urile site-ului curent.

Lansare rapidă

Utilizând paginile de setări pentru fiecare listă sau bibliotecă, aveți posibilitatea să selectați listele și bibliotecile care se afișează pe bara Lansare rapidă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați ordinea linkurilor, să adăugați sau să ștergeți linkuri fără a vă deplasa la lista sau biblioteca respectivă și să adăugați sau să ștergeți secțiuni, toate acestea fiind posibile dintr-un browser compatibil cu tehnologiile SharePoint. Este posibil chiar să adăugați linkuri la site-uri, pagini, conținut din intranetul organizațiilor și conținut de pe Internet.

Ascunderea sau afișarea barei Lansare rapidă

Bara Lansare rapidă apare implicit la crearea majorității site-urilor. Aveți posibilitatea să alegeți să se ascundă sau să se afișeze bara Lansare rapidă, în funcție de necesitățile site-ului. De exemplu, se poate afișa bara Lansare rapidă în site-ul de nivel superior și să se ascundă în subsite-uri.

 1. În meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana aspect și stil , faceți clic pe vizualizarea arborescentă.
  Aspect și stil

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a ascunde bara Lansare rapidă, debifați Activare Lansare rapidă.

  • Pentru a afișa bara Lansare rapidă, selectați Activare Lansare rapidă.

 4. Faceți clic pe OK.

Adăugarea, editarea sau ștergerea unui titlu din Lansare rapidă

Atunci când creați o listă sau o bibliotecă, este posibil să configurați lista sau biblioteca astfel încât să fie adăugat automat un link pe bara Lansare rapidă pentru site. Aveți posibilitatea să modificați această opțiune mai târziu, editând setările site-ului.

 1. În Lansare rapidă, faceți clic pe Tot conținutul site-ului.

 2. Faceți clic pe numele liste sau al bibliotecii.

 3. În panglică, faceți clic pe fila listă sau bibliotecă , apoi faceți clic pe Setări listă sau Setări bibliotecă.
  Setări listă

  Notă: Numele filei poate varia în funcție de tipul de listă sau bibliotecă. De exemplu, lista de Calendar are o filă de Calendar .

 4. Pe pagina Setări listă sau Setări bibliotecă, în coloana Setări generale, faceți clic pe Titlu, descriere și navigare.

 5. Pe pagina Setări generale, în secțiunea Navigare, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un element la Lansare rapidă, faceți clic pe Da.

  • Pentru a elimina elementul din lansare rapidă, faceți clic pe nu.
   Afișare listă în lansare rapidă

 6. Faceți clic pe Salvare.

Adăugarea, editarea sau ștergerea unui titlu din Lansare rapidă

 1. În meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana Aspect și stil, faceți clic pe Lansare rapidă.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un titlu nou, faceți clic pe Titlu nou, tastați URL-ul și o descriere a titlului, apoi faceți clic pe OK. Adresa URL poate fi legată la orice cale validă, cum ar fi un folder din acest site, o partajare din intranetul organizației sau un link la o locație de pe Internet.

  • Pentru a edita un titlu, faceți clic pe Editare butonul Editare lângă titlul. Efectuați modificările necesare la URL-UL și o descriere și apoi faceți clic pe OK.

  • Pentru a șterge un titlu, faceți clic pe Editare butonul Editare lângă titlul, faceți clic pe Ștergereși apoi faceți clic pe OK.

Adăugarea unui link în Lansare rapidă

În plus față de includerea linkurilor la liste sau biblioteci, aveți posibilitatea să adăugați linkuri particularizate în Lansare rapidă. De exemplu, aveți posibilitatea să includeți un link la informații utilizate frecvent de organizația dvs., cum ar fi un document, un eveniment de calendar, un alt site sau un link la o locație de Internet.

 1. În meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În secțiunea Aspect și stil, faceți clic pe Lansare rapidă.

 3. Faceți clic pe Link nou de navigare.

 4. Tastați adresa URL, cum ar fi http://contoso/shared%20documents/vision.docx și o descriere pentru link.

 5. Din lista Titlu, selectați titlul sub care doriți să apară linkul.

 6. Faceți clic pe OK.

Editarea, mutarea sau ștergerea unui link din Lansare rapidă

 1. În meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În secțiunea Aspect și stil, faceți clic pe Lansare rapidă.

 3. Faceți clic pe Editare butonul Editare lângă linkul pe care doriți să editați sau să ștergeți și apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a edita un link, efectuați modificările necesare, apoi faceți clic pe OK.

  • Pentru a muta linkul la o altă locație din Lansare rapidă, din lista Titlu, selectați titlul sub care doriți să apară linkul, apoi faceți clic pe OK.

  • Pentru a șterge un link, faceți clic pe Ștergere, apoi faceți clic pe OK.

Modificarea ordinii elementelor din Lansare rapidă

Aveți posibilitatea să modificați ordinea în care apar titlurile sau linkurile în Lansare rapidă, dar se poate modifica ordinea linkurilor doar sub un titlu specificat. De exemplu, este posibil să aveți un titlu cu numele Liste ce conține un link la Calendar și Activități. Aveți posibilitatea să mutați titlul Liste la o altă locație din Lansare rapidă, dar se poate modifica ordinea la Calendar și Activități doar sub titlul Liste. Pentru a muta Calendar sau Activități într-un alt titlu, trebuie să editați mai întâi linkul pentru a-l atribui unui alt titlu.

 1. În meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana Aspect și stil, faceți clic pe Lansare rapidă.

 3. Faceți clic pe Modificare ordine.

 4. Faceți clic pe opțiunile din liste pentru a modifica ordinea în care sunt afișate titlurile și linkurile.

 5. Faceți clic pe OK

Începutul paginii

Particularizarea barei de linkuri de sus

Bara de linkuri de sus oferă o modalitate pentru utilizatorii site-ului pentru a ajunge la alte site-uri în colecție de site afișând un rând de filele din partea de sus a paginilor de pe site-ul. Bara de linkuri de sus este afișată în mod implicit în cele mai multe tipuri de site-uri.

Bara de linkuri din partea de sus

La crearea unui site, aveți posibilitatea să alegeți dacă se include sau nu site-ul în bare de linkuri de sus a site-ului părinte. Această vă oferă trei opțiuni diferite de configurare a site-ului:

 • Moștenit și inclus în părinte     Site-ul este inclus ca filă în bara de linkuri de sus a site-ului părinte și utilizează aceeași bară de linkuri de sus ca site-ul părinte. Bara de linkuri de sus nu se poate particulariza la acest nivel fără a întrerupe mai întâi moștenirea de la site-ul părinte.

 • Moștenit dar nu inclus în părinte     Site-ul utilizează aceeași bară de linkuri de sus ca cea a site-ului părinte dar nu este inclus ca filă în bara de linkuri de sus a site-ului părinte. Bara de linkuri de sus nu se poate particulariza la acest nivel fără a întrerupe mai întâi moștenirea de la site-ul părinte.

 • Unic     Site-ul nu este inclus ca filă în bara de linkuri de sus a site-ului părinte și nu utilizează aceeași bară de linkuri superioară ca cea a site-ului părinte. Bara de linkuri de sus poate fi particularizată la acest nivel și este complet separat de cea a site-ului părinte.

Notă: Dacă site-ul este redenumit din pagina Setări generale, numele site-ului nu este actualizat pe bara de linkuri de sus. Pentru a modifica numele care apare pe bara de linkuri de sus, trebuie să editați bara de linkuri de sus.

Configurarea barei de linkuri de sus pentru un site

Atunci când creați un subsite, acesta apare în mod implicit în bara de linkuri de sus a site părinte și are o bară de linkuri de sus unic. Puteți modifica aceste setarea în orice moment. Pentru a configura setările de bară de linkuri de sus pentru un subsite:

 1. Subsite, în meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana aspect și stil , faceți clic pe bara de linkuri de sus.
  Aspect și stil

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea linkuri particularizate pentru subsite, faceți clic pe Oprire moștenire linkuri.

  • Pentru a utiliza aceleași linkuri ca site-ul părinte, faceți clic pe Utilizare linkuri de la părinte.

Adăugarea, editarea sau eliminarea unui link din bara de linkuri de sus

Dacă site-ul are o bară de linkuri de sus unică, aveți posibilitatea să particularizați linkurile care apar pe aceasta. Orice site creat sub un site părinte poate fi de asemenea afișat în bara de linkuri din partea de sus a părintelui, dacă site-urile sunt configurate să moștenească bara de linkuri din partea de sus a părintelui. De asemenea, aveți posibilitatea să includeți linkuri către alte site-uri din afara colecției de site-uri.

 1. Din site, în meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana Aspect și stil, faceți clic pe Bara de linkuri de sus.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un link nou, faceți clic pe Link nou de navigare. Tastați adresa URL, cum ar fi http://contoso/marketing/ProjectA și o descriere pentru link.

  • Pentru a edita un link, faceți clic pe Editare butonul Editare lângă link. Efectuați modificările necesare la descrierea.

  • Pentru a elimina un link, faceți clic pe Editare butonul Editare lângă link, faceți clic pe Ștergereși apoi faceți clic pe OK.

 4. Faceți clic pe OK

Reordonarea linkurilor de pe bara de linkuri din partea de sus

Aveți posibilitatea să modificați ordinea în care se afișează filele pe bara de linkuri din partea de sus. Modificările efectuate la ordinea elementelor de pe bara de linkuri din partea de sus a unui site părinte se reflectă în subsite-urile care moștenesc bara de linkuri de sus de la acest site părinte.

 1. Din site, în meniul acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana Aspect și stil, faceți clic pe Bara de linkuri de sus.

 3. Faceți clic pe Modificare ordine.

 4. În coloana Ordine linkuri, faceți clic pe opțiunile din listă pentru a modifica ordinea în care sunt afișate linkurile pe bara de linkuri de sus.

 5. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Afișarea sau ascunderea vizualizării arborescente

Vizualizarea arborescentă este o opțiune de navigare ce furnizează o vizualizare ierarhică a listelor, a bibliotecilor și a subsite-urilor site-ului curent. Vizualizarea arborescentă poate facilita navigarea utilizatorilor site-ului între locațiile din ierarhia site-ului, acum ar fi între o bibliotecă din site-ul curent și o listă dintr-un subsite. Vizualizarea arborescentă este afișată pe marginea majoritatea paginilor unui site, atunci când este activată.

Vizualizare arborescentă

Notă: Pentru a gestiona navigarea pentru un site trebuie să aveți cel puțin permisiunile obținute prin adăugarea la grupul de designeri SharePoint implicit pentru site-ul. Aveți permisiunile necesare în cazul în care puteți să accesați în pagina setări site-uri pentru site-ul și vedeți comanda Vizualizarea arborescentă , sub aspect și stil.

 1. Din site, în meniul Acțiuni Site Meniul Acțiuni site , faceți clic pe Setări Site.

 2. În coloana Aspect și stil, faceți clic pe Vizualizare arborescentă.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a afișa vizualizarea arborescentă, selectați Activare Vizualizare arborescentă, apoi faceți clic pe OK.

  • Pentru a ascunde vizualizarea arborescentă, debifați Activare Vizualizare arborescentă, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×