Conectarea datelor în părți Web

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

În multe produse și tehnologii, conectarea seturilor de date din surse de date diferite este dificilă și necesită cunoștințe de programare. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să utilizați meniurile și butoanele dintr-o parte web pentru a crea conexiuni de date, fără a scrie cod particularizat. De exemplu, conectând părți Web, aveți posibilitatea să prezentați date din două părți Web în vizualizări alternative, să efectuați calcule asociate între cele două părți Web și să filtrați o parte Web utilizând valorile din altă parte Web  — totul într-o singură pagină cu părți web.

În acest articol

Prezentare generală a conexiunilor de părți Web

Crearea de conexiuni de părți Web

Crearea sau modificarea unei conexiuni între două părți Web

Finalizați o conexiune de părți Web în caseta de dialog Configurare conexiune

Eliminați o conexiune între două părți Web

Tipuri de părți Web conexiuni comune

Prezentarea generală a conexiunilor de părți Web

Utilizând conexiuni de părți Web, se pot crea sa îmbunătăți paginile părți Web. Părțile Web se conectează astfel încât, dacă se efectuează o acțiune într-o parte Web, se schimbă conținutul altei părți Web.

De exemplu, se poate conecta o parte Web Vizualizare listă Angajați cu partea Web Imagine transferând date între cele două părți Web. De fiecare dată când selectați un rând în partea Web Vizualizare listă Angajați, care conține o coloană cu o imagine a acelui angajat, imaginea se va afișa în partea Web Imagine.

Conexiunea simplă de părți Web

1. O conexiune de părți Web este un mod de a transfera date de la o parte Web la alta și de a le sincroniza comportamentul.

2.  O parte Web furnizează datele.

3. Datele pot fi valori din liste, rânduri, celule sau parametri.

4. Cealaltă parte Web primește datele.

Conexiunea de părți Web se poate crea din oricare parte Web, utilizând submeniul tip de conexiune din comanda Conexiuni a meniului părții Web. De exemplu, dacă submeniul tip de conexiune al unei părți Web afișează Furnizare rând către, submeniul tip de conexiune al celeilalte părți Web afișează Primire rând de la.

Pe lângă faptul că se pot crea conexiuni de părți Web în aceeași pagină de părți Web, se pot crea conexiuni între părți Web în două pagini de părți Web diferite, de la același site de nivel superior, utilizând un program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum este Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Începutul paginii

Crearea de conexiuni de părți Web

Crearea unei pagini de părți Web cu conexiuni de părți Web este un proces care conține trei pași.

Pasul 1: Alegeți datele care doriți să fie disponibile în pagina părți Web

Adesea, există una sau mai multe părți Web de tipul Vizualizare listă care furnizează datele pe care le doriți. Listele prezintă datele într-un format tabelar și facilitează modificarea și actualizarea datelor, schimbarea ordinii de sortare, filtrarea în cadrul listei și datele agregate. Utilizând selectorul de vizualizare din panoul de instrumente, aveți posibilitatea să schimbați vizualizarea unei părți Web Vizualizare listă, pentru a lucra doar cu coloanele de care aveți nevoie.

Step 2: Adăugați părțile Web la pagina părți Web

Cele mai multe liste sunt disponibile ca părți Web de tipul Vizualizare listă în galeria de părți Web. Celelalte părți Web sunt disponibile, de obicei, în alte galerii de părți Web, la care aveți acces. Uneori, trebuie să importați o parte Web din alt site care conține o instanță interesantă sau utilă a unei părți Web. De asemenea, aveți posibilitatea să căutați părți Web în site-uri Web externe, apoi să îi solicitați administratorului de site să le instaleze în site-ul Web. De exemplu, se pot găsi găsi părți Web în directorul de componente Web al Microsoft Office SharePoint Server 2007 sau pe site-ul Web al unui alt producător de software. În timp, galeriile de părți Web pe care le aveți se vor dezvolta și se vor adapta la necesitățile organizației.

Step 3: Conectați partea Web pentru a obține răspunsurile pe care le doriți

Se pot crea conexiuni doar între părți Web care acceptă conexiuni de părți Web. Părțile Web care acceptă conexiuni de părți Web sunt părțile Web de tip Vizualizare listă, părțile Web Formular și părțile Web Imagine. Submeniul Conexiuni din meniul Parte Web afișează doar tipul de conexiune care se poate crea, iar submeniul Părți Web afișează doar părțile Web compatibile. După terminarea pașilor 1 și 2, luarea deciziilor este simplă și nu sunt necesare cunoștințe legate de scripturi sau de programare pentru a face conexiunea de părți Web.

Notă: Se pot crea conexiuni de părți Web doar între părți Web care sunt pe aceeași pagină de părți Web. Pentru a conecta o parte Web la date din alt site sau altă sursă de date, adăugați o vizualizare a datelor utilizând un program de proiectare Web compatibil Microsoft Windows SharePoint Services, cum este Office SharePoint Designer 2007.

Începutul paginii

Crearea sau modificarea unei conexiuni între două părți Web

Utilizând meniuri și casete de dialog, se pot conecta părți Web, se pot transfera date între ele și li se pot sincroniza comportamentele.

 1. Deschideţi pagina Părţi Web.

 2. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 3. Alegeți cele două părți Web pe care doriți să le conectați. Aveți posibilitatea să creați sau să modificați aceeași conexiune pornind din oricare parte Web.

 4. Dintr-unul dintre părțile Web, faceți clic pe meniul parte Web meniu Componentă Web , indicați spre conexiuni, indicați spre tipul de conexiune pe care doriți să creați sau modificați, cum ar fi Furnizare rând către sau Obținere sortare/filtrare de la, și apoi faceți clic pe numele Parte Web pentru care doriți să creați sau să modificați o conexiune.

  Legenda comenzilor din submeniul Conexiuni

  Comanda conexiuni Submeniu

  Descriere

  Furnizare rând către

  Aveţi posibilitatea să conectaţi partea Web Vizualizare listă la o altă parte Web prin trecerea unui rând de date selectat în cealaltă parte Web. În funcţie de modul în care a fost creată şi în care obţine date cealaltă parte Web, este posibil ca cealaltă parte Web să afişeze datele din rând sau să le utilizeze ca filtru sau ca valoare de parametru.

  În vizualizarea standard, se adaugă automat o coloană Selectare element care conţine butoane opţionale atunci când conectaţi partea Web Vizualizare listă, astfel încât aveţi posibilitatea să indicaţi care rând va trece în cealaltă parte Web. În vizualizarea standard se poate selecta un singur rând la un moment dat. Unele coloane, precum coloana Editare, nu sunt disponibile pentru a fi utilizate într-o conexiune de părţi Web.

  În vizualizarea Foaie de date aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe rânduri, dar un singur rând va fi transmis în cealaltă parte Web. Dacă aţi selectat mai multe rânduri, rândul care conţine celula activă va trece în cealaltă parte Web, iar celelalte rânduri vor fi ignorate. Nu se pot furniza date din Rândul Total sau din Rând nou în cealaltă parte Web.

  Cu acest tip de conexiune aveți posibilitatea să conectați mai multe părți web la partea web Vizualizare listă.

  Furnizare date către

  Aveţi posibilitatea să conectaţi partea Web Vizualizare listă la o altă parte Web care funcţionează cu date tip listă. În acest caz, partea Web Vizualizare listă este sursa de date pentru cealaltă parte Web.

  În vizualizarea standard și foaie de date, doar datele din vizualizare sunt furnizate pentru cealaltă parte web.

  Cu acest tip de conexiune aveți posibilitatea să conectați mai multe părți web la partea web Vizualizare listă.

  Obținere Sortare/Filtrare din

  În vizualizările standard și Foaie de date, aveți posibilitatea să conectați partea web Vizualizare listă la o altă parte web, care poate să îi furnizeze următoarele informații:

  1. una sau mai multe nume și valori perechi de date care filtrează datele din partea Web vizualizare listă.

  2. o coloană de date pentru a sorta datele fie ordine crescătoare sau descrescătoare în partea Web vizualizare listă.

  Prin acest tip de conexiune, la partea Web Vizualizare listă se poate conecta o singură altă parte Web.

  Se poate ca meniul Parte Web să nu fie activat sau vizibil în pagina de părți Web din mai multe motive, cum ar fi faptul că partea Web sau zona nu acceptă conexiuni, faptul că utilizați un browser incompatibil cu Windows SharePoint Services sau faptul că pe site sunt dezactivate conexiunile.

 5. Pentru unele conexiuni de părți Web, poate fi nevoie să selectați informații suplimentare din caseta de dialog Configurare conexiune. De exemplu, poate fi nevoie să selectați tipul de conexiune care doriți să se utilizeze sau o coloană pe care doriți să o filtrați. De asemenea, în funcție de modul în care au fost create părțile Web, poate fi nevoie să vedeți casete de dialog suplimentare care sunt unice pentru conexiunea de părți Web. Pentru mai multe informații, vedeți informațiile din Ajutor, dacă există, pentru partea Web particularizată.

  Sfat: Aveţi posibilitatea să ascundeţi o parte Web dacă doriţi să o utilizaţi pentru a furniza date unei alte părţi Web printr-o conexiune Părţi Web, dar nu doriţi să se afişeze partea Web.

  Note: 

  • Se poate ca submeniul tip de conexiune să varieze de la o pagină de părți Web la alta și de la o parte Web la alta din diferite motive, cum ar fi diferențe între setările de proprietăți ale paginii de părți Web, ale părții Web sau ale zonei de părți Web, tipul sau compatibilitatea părților Web de pe pagină și faptul că tipurile de conexiune ale părților Web trebuie să fie compatibile.

  • În meniul Părți Web disponibil apar doar părțile Web care se pot conecta. Se poate ca unele părți Web din pagina de părți Web să nu fi fost proiectate pentru conexiune, se poate ca unele părți Web să nu accepte conexiuni cu partea Web curentă sau se poate ca unele limite legate de conexiune să fie depășite în prezent.

Începutul paginii

Finalizați o conexiune de părți Web în caseta de dialog Configurare conexiune

Caseta de dialog Configurare conexiune se utilizează pentru a potrivi coloane între partea Web care primește date și partea Web ca furnizează date.

Notă: Este posibil să se facă o conexiune care este corectă, dar nu are sens. De exemplu, partea Web care furnizează datele poate avea o coloană de ID-uri pentru produse, iar partea Web care primește datele poate avea o coloană de ID-uri pentru angajați. Deși se pot potrivi aceste coloane, rezultatele nu vor avea sens.

În caseta listă Coloană, selectați o coloană din partea Web care primește date, partea Web care primește date sau amândouă.

Iată câteva exemple:

 • Potrivirea unui rând de date într-o parte Web la o celulă sau un câmp de date în altă parte Web   

  Partea Web de la care se face conexiunea este o parte Web Vizualizare listă Persoane de contact. Una dintre coloanele listei este o coloană care conține un hyperlink denumit Fotografie, care conține un URL către o imagine a persoanei de contact. Faceți o conexiune la partea Web Imagine, care poate afișa doar un URL care conține o imagine. Trebui să alegeți coloana Fotografie din partea Web Persoane de contact pentru a furniza potrivirea corectă pentru partea Web Imagine.

 • Potrivirea unui rând de date într-o parte Web la o coloană de date în altă parte Web, astfel încât să puteți să-l filtrați   

  Partea Web de la care se face conexiunea este o parte Web de tipul Vizualizare listă, care conține date despre comenzi. Una din coloanele din vizualizarea listă este o coloană care conține un element linie denumit IDDetaliiComandă. Faceți o conexiune către altă parte Web de tipul Vizualizare listă, care are mai multe coloane care conțin detalii despre comenzi, una dintre care fiind o coloană care se potrivește, denumită IDDetaliiComandă. Pentru a conecta cele două părți Web, astfel încât atunci când selectați o comandă într-o parte Web, să se afișeze fiecare element linie, pentru acea comandă, din cealaltă parte Web, trebuie potrivite coloanele IDDetaliiComandă din fiecare parte Web.

  Notă: Numele coloanelor nu trebuie să fie aceleași, dar datele subiacente trebuie să se potrivească sau să aibă aceleași valori.

Începutul paginii

Eliminarea unei conexiuni dintre două părți Web

 1. Deschideţi pagina Părţi Web.

 2. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 3. Dintr-unul dintre părțile Web din care doriți să eliminați conexiunea, faceți clic pe meniul parte Web meniu Componentă Web , indicați spre conexiuni, indicați spre tipul de conexiune pe care doriți să-l eliminați-de exemplu, Furnizare rând către sau Obțineți sortare/filtrare Din , apoi faceți clic pe numele părții Web la care doriți să eliminați o conexiune.

  Notă: În submeniul conexiuni al fiecărei selecții care are o conexiune activată apare un marcaj de selectare. Dacă nu vedeți un marcaj de selectare, nu este activată nicio conexiune.

 4. În caseta de dialog Configurare conexiune, faceți clic pe Eliminare conexiune.

 5. Când vi se solicită confirmarea faptului că doriți să eliminați conexiunea dintre părțile Web, faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tipuri comune de conexiuni de părți Web

Există multe moduri de a combina și conecta Web Parts la o pagină Web Part. Se pot crea o serie de astfel de conexiuni Web Parts pe pagina Web Part. Următoarele scenarii descriu tipuri comune de conexiuni de date între Web Parts.

Coordonator și detalii

Aveți o listă de date principală și trebuie să afișați informații detaliate, asociate cu această listă principală.

Exemplu pentru Principală și detalii

1.  O parte Web Date Informații generale despre angajat conține informații generale, accesate frecvent, cum ar fi ID, nume și ocupație.

2.  Pentru a căuta detaliile unui angajat, selectați un rând.

3.  Rândul se transferă la cealaltă parte Web.

4.  În partea Web Detalii angajat, toate detaliile despre angajat se afișează într-o vizualizare formular.

Într-o parte Web de tipul Vizualizare listă, aveți posibilitatea să sortați și să filtrați o listă mare pentru a găsi mai ușor angajatul, înainte de a selecta rândul. Dacă detaliile conțin multe date, aveți posibilitatea să afișați partea Web Detalii angajat într-o altă pagină pentru părți Web.

Rezumat și detalii

Aveți o listă de date rezumate și trebuie să afișați informațiile detaliate care produc datele rezumate.

Exemplu pentru Rezumat și detalii

1.  O parte Web Year-to-Date Pay Stub conține informații despre salariu.

2.  Selectați informațiile rezumate despre concediul acumulat și zilele de concediu medical.

3.  Informațiile de rezumat se transferă în cealaltă parte Web.

4.  În partea Web Pay Stub Details, care afișează date săptămânale, verificați săptămânile în care ați înregistrat acele zile, pentru a vă reîmprospăta memoria sau pentru a le confirma validitatea.

Părinte și cele descendente

Afișați o listă de date (părintele) și pentru fiecare rând există unul sau mai multe rânduri asociate (fiii), pe care doriți să le afișați în altă listă.

Exemplu pentru Părinte și fiu

1.  O parte Web Comenzi furnizează o listă a celor mai recente comenzi ale clienților.

2.  Faceți clic pe rândul care conține comanda pe care doriți să o rezumați.

3.  Rândul se transferă la cealaltă parte Web.

4.  În partea Web Detalii comandă, se afișează toate elementele linie pentru acea comandă.

Căutare și filtrare

Doriți să introduceți date, cum ar fi criterii de căutare și filtrare, într-o parte Web pentru a afișa rezultatele în altă parte Web.

Exemplu pentru Căutare și filtrare

1.  În partea Web Căutare carte, introduceți informații despre carte, cum ar fi titlul, autorul și subiectul, și încercați să găsiți cartea sau setul de cărți.

2.  Faceți clic pe REMITERE.

3.  Criteriile de căutare se transferă la cealaltă parte Web.

4.  Partea Web Listă de cărți afișează una sau mai multe cărți care se potrivesc cu criteriile de căutare.

Calcule

Deși se pot calcula date într-o parte Web, uneori trebuie combinate două părți Web pentru a flexibiliza calculele.

Exemplu de calcul

1.  Introduceți valorile ipotecilor într-o parte Web Valori ipoteci.

2.  Faceți clic pe START.

3.  Valorile ipotecilor se transferă la alte parte Web.

4.  Partea Web Calcul ipotecă calculează ipoteca și afișează programarea de plată lunară.

Vizualizări de date alternative

Vizualizarea datelor in mai multe moduri diferite ajută la înțelegerea implicațiilor, tendințelor și relațiilor. Se pot transfera liste, rânduri și celule (sau câmpuri și parametri) dintr-o parte Web și se pot afișa datele într-o vizualizare alternativă.

O vizualizare alternativă a unei liste

Afișați toți angajații firmei într-o diagramă ierarhică.

Vizualizare alternativă a datelor de listă

1.  Partea Web Angajați afișează ID-ul angajatului, numele angajatului, ocupația și ID-ul managerului pentru oricine lucrează la companie.

2.  Deoarece se utilizează toate datele, nu este necesară nicio selecție.

3.  Toate datele se transferă la altă parte Web.

4.  Partea Web Organigramă afișează relațiile de lucru dintre angajați și poate afișa vizualizări alternative ale acestei ierarhii.

O vizualizare alternativă a unui rând

Doriți să vizualizați un rând de date demografice într-o diagramă, cum ar fi o diagramă cu structură radială sau o diagramă cu bare.

Vizualizare alternativă a datelor din rânduri

1.  O parte Web Statistici populație afișează date demografice, cum ar fi vârsta, venitul și pregătirea.

2.  Selectați un rând de date demografice.

3.  Transferați datele către altă parte Web.

4.  Partea Web Diagramă afișează rândul de date într-o diagramă cu structură radială și, alternativ, într-o diagramă cu bare.

O vizualizare alternativă a unei celule

Doriți să urmăriți progresul unei campanii de colectare de fonduri.

Vizualizare alternativă a datelor de celule

1.  Într-o parte Web Colectare de fonduri, fiecare membru al unui grup introduce suma colectată.

2.  Totalul curent se afișează în câmpul pentru total.

3.  Câmpul pentru total se transferă la cealaltă parte Web.

4.  Progresul general al grupului se poate verifica în partea Web Obiectiv caritate.

Îmbunătățire a datelor

Doriți să îmbunătățiți datele generale despre persoane pentru a le face mai interesante și mai utile.

Exemplu de îmbunătățire a datelor

1.  O parte Web Persoane de contact afișează informații de care aveți nevoie pentru a ține evidența asociaților firmei, cum ar fi numele, adresa, eventual și o fotografie.

2.  Selectați o persoană de contact.

3.  Se transferă un rând de date la cealaltă parte Web.

4.  Se afișează o fotografie a persoanei de contact în partea Web Imagine, apoi se poate localiza adresa de firmă a persoanei de contact într-o parte Web de tipul Mapare.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×