Office
Conectare

Conectarea datelor în părți Web

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Aveți posibilitatea să utilizați meniurile și butoanele dintr-o parte web SharePoint pentru a crea conexiuni de date fără a scrie cod particularizat. De exemplu, conectând părțile web, aveți posibilitatea să prezentați vizualizări alternative ale datelor din două părți web. În plus, aveți posibilitatea să efectuați calcule asociate între două părți web sau să filtrați o parte web utilizând valori din altă parte web. Aveți posibilitatea să utilizați toate aceste conexiuni într-o singură pagină. De asemenea, aveți posibilitatea să creați conexiuni între părțile web din pagini diferite în același site de nivel superior utilizând un program de proiectare de părți web compatibil cu site-ul dvs., cum ar fi SharePoint Designer.

În acest articol

Prezentare generală a conexiunilor de părți Web

Crearea de conexiuni de părți Web

Crearea sau modificarea unei conexiuni între două părți Web

Terminați conexiunea parte Web

Eliminați o conexiune între două părți Web

Comune tipuri de părți Web conexiuni

Coordonator și detalii

Rezumat și detalii

Părinte și cele descendente

Căutare și filtrare

Calcule

Vizualizări de date alternativ

Îmbunătățire a datelor

Prezentarea generală a conexiunilor de părți web

Utilizând conexiunile de părți web, aveți posibilitatea să creați sau să îmbunătățiți paginile site-ului. Conectați părțile web astfel încât, atunci când efectuați o acțiune într-o parte web, conținutul se modifică în altă parte web.

De exemplu, aveți posibilitatea să conectați o parte web Vizualizare listă Angajați cu partea web Imagine transferând date între cele două părți web. De fiecare dată când selectați un rând în partea web Vizualizare listă Angajați care conține o coloană cu o imagine a acelui angajat, imaginea se va afișa în partea web Imagine.

Conexiunea simplă de părți Web

O conexiune de părți web este un mod de a transfera date de la o parte web la alta și de a le sincroniza comportamentul.

O parte web furnizează datele.

Datele pot fi valori din liste, rânduri, celule sau parametri.

Cealaltă parte web primește datele.

Aveți posibilitatea să creați o conexiune de părți web din oricare parte web, utilizând meniul de tip de conexiune din comanda Conexiuni a meniului părții web.

Notă: Puteți să creați conexiuni între părți Web care se află pe aceeași pagină. Pentru a conecta o parte Web la datele dintr-un alt site-ul sau datele sursă, adăugați o vizualizare de date utilizând un program de proiectare Web, cum ar fi SharePoint Designer.

De exemplu, o comandă din meniu dintr-un singur tip de conexiune de părți Web pot afișa furnizare rând către și comanda de meniu din țintă tip de conexiune parte Web pot afișa Obțineți rând din. Tabelul următor descrie comenzile obișnuite, care este posibil să vedeți un meniu de conexiuni .

Comanda din meniul de conexiuni

Descriere

Trimitere rând de date la

Aveți posibilitatea să conectați partea web Vizualizare listă la o altă parte web prin trecerea unui rând de date selectat în cealaltă parte web.

În vizualizarea standard, o Selectați elementul coloană este adăugat automat atunci când vă conectați partea Web vizualizare listă. Conține opțiuni care vă permit să indica ce rând pentru a trece la cealaltă parte Web. Puteți selecta doar un singur rând, o dată în vizualizarea standard. Anumite coloane, cum ar fi Editarea coloana, sunt nu este disponibilă pentru utilizare într-o conexiune de părți Web.

În vizualizarea foaie de date, aveți posibilitatea să selectați mai multe rânduri, dar numai un singur rând este trecut la altă parte Web. Dacă se selectează mai multe rânduri, rândul care conține celula activă este trecut la altă parte Web și toate celelalte rândurile sunt ignorate. Nu puteți să furnizați date în rândul Total sau rând nou la altă parte Web.

Cu acest tip de conexiune aveți posibilitatea să conectați mai multe părți web la partea web Vizualizare listă.

Obțineți valori de parametri

Această opțiune aplică parametrii de la o coloană din partea web furnizoare la o coloană din partea web destinație.

Obținere valori filtrare de la

În vizualizările standard și Foaie de date, aveți posibilitatea să conectați partea web Vizualizare listă la o altă parte web, care poate să îi furnizeze următoarele informații:

 • Una sau mai multe perechi de date cu nume și valori ale coloanelor care filtrează datele din partea web Vizualizare listă

 • O coloană de date pentru a sorta datele din partea web Vizualizare listă în ordine crescătoare sau descrescătoare

Prin acest tip de conexiune, la partea web Vizualizare listă se poate conecta o singură altă parte web

De asemenea, puteți crea conexiuni între părți Web pe două diferite pagini cu părți Web utilizând un program de proiectare Web, cum ar fi SharePoint Designer.

Începutul paginii

Crearea de conexiuni de părți web

Înainte să încercați să creați o conexiune între părți web, se recomandă să urmați pașii de mai jos.

Pasul 1: Decideți ce date doriți disponibile pe pagina   
des, există una sau mai multe liste pe un site care oferă datele pe care doriți. Liste prezentarea datelor într-un format tabelar. Când vă ajută să modificați și reîmprospătarea datelor, modificarea ordinii de sortare, filtrarea în listă și agregarea datelor. Puteți să creați o vizualizare care afișează doar selectare date în formatul dorit. Utilizând selectorul de vizualizare din panoul de instrumente, puteți să modificați vizualizarea o parte Web vizualizare listă, pentru a lucra cu doar coloanele pe care doriți. Pentru a crea o vizualizare, din lista din panglică de sub Instrumente listă, faceți clic pe listă, faceți clic pe Creare vizualizare, selectați Vizualizare formatul dorit și selectați datele pe care doriți să se afișeze.

Pasul 2: Adăugarea de părți Web vizualizare listă la pagină   
puteți adăuga o listă într-o pagină adăugându-l ca o parte Web la pagină.

Pasul 3: Conectarea părților Web pentru a obține rezultatele dorite   
puteți crea conexiuni numai între părți Web care acceptă conexiunile de părți Web. Părți Web care acceptă conexiunile de părți Web include partea Web vizualizare listă, parte Web formular și parte Web imagine.

Meniul Conexiuni din meniul Parte web afișează doar tipul de conexiune care se poate crea, iar meniul părți web afișează doar părțile web compatibile. După terminarea pașilor 1 și 2, aveți posibilitatea să creați o conexiune de părți web fără a utiliza scripturi sau cod.

Începutul paginii

Crearea sau modificarea unei conexiuni între două părți Web

Utilizând meniuri și casete de dialog, se pot conecta părți Web, se pot transfera date între ele și li se pot sincroniza comportamentele.

 1. Navigați la pagina care conține cele două părți web pe care doriți să le conectați.

 2. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 3. Unul dintre părțile Web, faceți clic pe meniul parte Web. Apoi, indicați spre conexiuni și indicați spre tipul de conexiune pe care doriți să creați sau modificați, cum ar fi furnizare rând către sau obținere sortare/filtrare de la. Faceți clic pe numele părții Web pentru care doriți să creați sau să modificați o conexiune.

  Notă: Pe meniul Parte Web nu poate fi activată sau vizibilă pe pagina de mai multe motive. Aceste motive include o parte Web sau la o zonă care nu acceptă conexiuni, un browser incompatibil sau conexiuni care sunt dezactivate pe vă

  site-ul dvs. Submeniul cu tipuri de conexiune poate fi diferit de la o pagină parte web la alta și de la o parte web la alta. Aceasta se poate întâmpla din cauza diferențelor între setările de proprietăți ale paginii parte web, ale părții web sau ale zonei parte web, din cauza compatibilității părților web din pagină sau a compatibilității tipurilor de conexiune ale părților web.

Pentru unele conexiuni de părți web, poate fi necesar să selectați informații suplimentare în caseta de dialog Configurare conexiune. De exemplu, poate fi necesar să selectați tipul de conexiune pe care doriți să-l utilizați sau o coloană pe care doriți să o filtrați. De asemenea, în funcție de modul în care s-au creat una sau ambele părți web, este posibil să vedeți casete de dialog suplimentare care sunt unice pentru conexiunea de parte web.

Sfat: Sfat puteți ascunde o parte Web. De exemplu, poate doriți să-l utilizați pentru a furniza date la altă parte Web, dar nu doriți să se afișeze.

Notă: În meniul părți web disponibile apar doar părțile web care se pot conecta. Alte părți web de pe pagină pot să nu accepte conexiuni sau pot să nu accepte conexiuni la partea web curentă. În plus, este posibil ca site-ul să aibă limitări impuse în cazul anumitor conexiuni, limite care sunt depășite.

Începutul paginii

Terminarea stabilirii conexiunii între părți web

Când stabiliți o conexiune inițială între părțile web, se afișează caseta de dialog Configurare conexiune. Din această casetă de dialog, aveți posibilitatea să potriviți coloane între partea web care obține date și partea web care furnizează date.

Notă: Aveți posibilitatea să faceți o conexiune corectă, dar care nu are sens. De exemplu, partea web care furnizează datele poate avea o coloană de ID-uri pentru produse, iar partea web care primește datele poate avea o coloană de ID-uri pentru angajați. Deși aceste valori diferite de ID se pot potrivi, rezultatele nu vor avea sens.

Următoarea listă furnizează câteva exemple de conexiuni obișnuite între părți web:

Un rând de date într-o parte Web la o celulă sau un câmp de date în altă parte Web de potrivire   
partea Web care vă conectați la este parte Web vizualizare listă persoane de contact. Unul dintre coloanele din vizualizarea listă este o coloană care conține un hyperlink numit fotografie, care conține o adresă URL într-o imagine a persoanei de contact. Vă conectați la partea Web imagine, care poate afișa numai un URL-ul care conține o imagine. Trebuie să selectați coloana foto din partea Web persoane de contact pentru a furniza potrivire corectă pentru a părții Web imagine.

Potrivirea unui rând de date într-o parte Web la o coloană de date în altă parte Web, astfel încât să puteți să-l filtrați   
partea Web care vă conectați la este lista Vizualizare parte Web care conține datele comenzilor. Unul dintre coloanele din vizualizarea listă este o coloană care conține un element de linie numit OrdersDetailsID. Vă conectați la o altă partea Web vizualizare listă care are mai multe coloane care conține detalii comandă. Unul dintre acestea este o coloană numită OrdersDetailsID. Pentru a conecta două părți Web, astfel încât atunci când selectați ordinea într-o parte Web, se afișează fiecare element de linie pentru acea comandă în altă parte Web. Trebuie să corespundă cu coloanele OrdersDetailsID din fiecare parte Web.

Notă: Numele coloanelor nu trebuie să fie aceleași. Însă datele subiacente trebuie să se potrivească sau să aibă aceleași valori.

Începutul paginii

Eliminarea unei conexiuni dintre două părți web

 1. Deschideți pagina.

 2. În meniul Acțiuni Site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 3. Selectați una dintre părțile web din care doriți să eliminați conexiunea.

 4. Faceți clic pe meniul parte Web, indicați spre conexiuni și apoi indicați spre tipul de conexiune pe care doriți să-l eliminați, cum ar fi furnizare rând către sau obținere sortare/filtrare de la.

 5. Faceți clic pe numele părții web din care doriți să eliminați o conexiune.

  Notă: În submeniul conexiuni al fiecărei selecții care are o conexiune activată apare un marcaj de selectare. Dacă nu vedeți un marcaj de selectare, nu este activată nicio conexiune.

 6. În caseta de dialog Configurare conexiune, faceți clic pe Eliminare conexiune.

 7. Când vi se solicită confirmarea faptului că doriți să eliminați conexiunea dintre părțile Web, faceți clic pe OK.

Tipuri obișnuite de conexiuni de părți web

Există multe moduri de a combina și a conecta părți web într-o pagină. Aveți posibilitatea să creați mai multe astfel de conexiuni de părți web în pagina dvs. Următoarele scenarii descriu tipurile obișnuite de conexiuni de date între părțile web.

Principală și detalii

Aveți o listă de date principală și trebuie să afișați informații detaliate, asociate cu această listă principală.

Exemplu pentru Principală și detalii

 1. O parte web Informații angajat conține informațiile de bază despre angajați care sunt accesate frecvent, cum ar fi ID-ul, numele și funcția.

 2. Pentru a căuta detaliile unui angajat, selectați un rând.

 3. Rândul se transferă la cealaltă parte web.

 4. În partea web Detalii angajat, toate detaliile despre angajat se afișează într-un formular.

Într-o parte web de tipul Vizualizare listă, aveți posibilitatea să sortați și să filtrați o listă mare pentru a găsi mai ușor angajatul, înainte de a selecta rândul. Dacă detaliile conțin multe date, aveți posibilitatea să afișați partea web Detalii angajat într-o altă pagină.

Începutul paginii

Rezumat și detalii

Aveți o listă de date rezumate și trebuie să afișați informațiile detaliate care produc datele rezumate.

Exemplu pentru Rezumat și detalii

 1. O parte web Informații angajare la zi conține informații despre salariu.

 2. Selectați informațiile rezumate despre concediul acumulat și zilele de concediu medical.

 3. Informațiile de rezumat se transferă în cealaltă parte web.

 4. În partea web Detalii informații angajare, care afișează date săptămânale, verificați data pe care o vedeți înregistrată.

Începutul paginii

Părinte și fiu

Afișați o listă de date (părintele) și pentru fiecare rând există unul sau mai multe rânduri asociate (fiii), pe care doriți să le afișați în altă listă.

Exemplu pentru Părinte și fiu

 1. O parte web Comenzi furnizează o listă a celor mai recente comenzi ale clienților.

 2. Faceți clic pe rândul care conține comanda pe care doriți să o examinați.

 3. Rândul se transferă la cealaltă parte web.

 4. În partea web Detalii comandă, se afișează toate elementele de linie pentru acea comandă.

Începutul paginii

Căutare și filtrare

Doriți să introduceți date, cum ar fi criterii de căutare și filtrare, într-o parte Web pentru a afișa rezultatele în altă parte Web.

Exemplu pentru Căutare și filtrare

 1. În partea web Căutare carte, introduceți informații despre carte, cum ar fi titlul, autorul și subiectul, și încercați să găsiți cartea sau setul de cărți.

 2. Faceți clic pe REMITERE.

 3. Criteriile de căutare se transferă la cealaltă parte web.

 4. Partea web Listă de cărți afișează una sau mai multe cărți care se potrivesc cu criteriile de căutare.

Începutul paginii

Calcule

Deși se pot calcula date într-o parte Web, uneori trebuie combinate două părți Web pentru a flexibiliza calculele.

Exemplu de calcul

 1. Introduceți valorile ipotecilor într-o parte web Valori ipoteci.

 2. Faceți clic pe SALT

 3. Valorile ipotecilor se transferă la cealaltă parte web.

 4. Partea web Calcul ipotecă calculează ipoteca și afișează programarea de plată lunară.

Începutul paginii

Vizualizări alternative de date

Vizualizarea datelor în mai multe moduri diferite ajută la înțelegerea implicațiilor, tendințelor și relațiilor. Aveți posibilitatea să transferați liste, rânduri și celule (sau câmpuri și parametri) dintr-o parte web și să afișați datele într-o vizualizare alternativă.

O vizualizare alternativă a unei liste

Afișați toți angajații firmei într-o diagramă ierarhică.

Vizualizare alternativă a datelor de listă

 1. Partea web Angajați afișează ID-ul angajatului, numele angajatului, ocupația și ID-ul managerului pentru oricine lucrează pentru companie.

 2. Deoarece utilizați toate datele, nu este necesară nicio selecție.

 3. Toate datele se transferă la altă parte web.

 4. Partea web Organigramă afișează relațiile de lucru dintre angajați și poate afișa vizualizări alternative ale acestei ierarhii.

  O vizualizare alternativă a unui rând

Doriți să vizualizați un rând de date demografice într-o diagramă, cum ar fi o diagramă cu structură radială sau o diagramă cu bare.

Vizualizare alternativă a datelor din rânduri

 1. O parte web Statistici populație afișează date demografice, cum ar fi vârsta, venitul și pregătirea.

 2. Selectați un rând de date demografice.

 3. Transferați datele către altă parte web.

 4. Partea web diagramă afișează rândul de date într-o diagramă cu structură radială și, ca alternativă, într-o diagramă cu bare.

  O vizualizare alternativă a unei celule

Doriți să urmăriți progresul unei campanii de colectare de fonduri.

Vizualizare alternativă a datelor de celule

 1. Într-o parte web Colectare de fonduri, fiecare membru al unui grup introduce suma colectată.

 2. Totalul curent este afișat într-un câmp de totaluri.

 3. Câmpul pentru total se transferă la cealaltă parte web.

 4. Progresul general al grupului se poate verifica în partea web Obiectiv caritate.

Începutul paginii

Îmbunătățirea datelor

Doriți să îmbunătățiți datele generale despre persoane pentru a le face mai interesante și mai utile.

Exemplu de îmbunătățire a datelor

 1. O parte web Persoane de contact afișează informații de care aveți nevoie pentru a ține evidența asociaților firmei, cum ar fi numele, adresa și, eventual, o fotografie.

 2. Selectați o persoană de contact.

 3. Se transferă un rând de date la cealaltă parte web.

 4. Vedeți o fotografie a persoanei de contact afișată în partea web Imagine, apoi găsiți adresa de serviciu a persoanei de contact în partea web Hartă.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×