Condiții de utilizare a serviciului Microsoft Power Query

Notă: Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru mai multe informații, consultați Obținere și transformare în Excel 2016.

ULTIMA ACTUALIZARE 20 aprilie 2018

1. TERMENII ACORDULUI

Acesta este un acord între dvs. („dvs.” sau „al dvs.”) și Microsoft Corporation (sau în funcție de unde locuiți, una dintre filialele noastre) („Microsoft”, „noi”, „nouă” sau „al nostru”). Termenii acestui acord („acord”) se aplică pentru accesarea și utilizarea serviciului Microsoft Power Query („serviciile”). Serviciile le permit utilizatorilor să caute anumite seturi de date utilizând Microsoft Power Query pentru Microsoft Excel („Plugin”). Dacă utilizați serviciile în conexiune cu un abonament la Microsoft Power BI pentru Office 365 („Power BI”), Serviciile vă vor permite și să partajați anumite informații cu alte persoane din organizație. (Pentru mai multe informații despre Power BI, consultați www.powerbi.com.) Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor, acceptați termenii acestui acord. Dacă nu le acceptați, nu accesați și nu utilizați Serviciile. Dacă accesați Serviciile în Germania, vi se aplică un acord specific (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407).

2. DATE

Sunteți unicul răspunzător pentru toate datele utilizate în conexiune cu accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor („Date”) și orice programe software sau servicii pe care le utilizați în conexiune cu accesarea sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, dar nu limitat la, efectuarea pașilor necesari pentru a copia de rezervă aceste Date, programe software sau servicii.

3. SERVICIILE

3.1. Cum se utilizează Serviciile.

Puteți accesa și utiliza Serviciile numai în conformitate cu condițiile acestui acord și politicile și procedurile pe care le-am desemnat pentru utilizarea Serviciilor. Cu condiția să fiți de acord cu condițiile acestui acord, puteți utiliza Serviciile pentru (a) a căuta și a descoperi anumite date și surse de date disponibile public și (b) a partaja interogările și datele cu alte persoane din organizația dvs. și a accesa interogările și datele partajate de alte persoane din organizația dvs., dacă aveți un abonament la Power BI.

3.2. Cum nu trebuie utilizate Serviciile.

În timpul utilizării Serviciilor nu aveți dreptul:

(a) să filtrați, să preluați, să adnotați, să generați sau să publicați orice Date sau alt conținut prin intermediul Serviciilor (i) al căror proprietar nu sunteți, dacă nu ați obținut permisiunea de la proprietarul de drept pentru o astfel de utilizare, sau (ii) care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale unei terțe părți, alte drepturi de proprietate intelectuală, condițiile de utilizare (inclusiv, fără limitare, politicile de utilizare API) sau alte condiții referitoare la acele Date sau la alt conținut;

(b) să închiriați, să împrumutați, să vindeți sau să transferați Serviciile unei terțe părți sau să utilizați Serviciile pentru servicii de găzduire comerciale;

(c) să utilizați metode neautorizate pentru a modifica sau a redirija Serviciile sau pentru a încerca să le modificați sau să le redirecționați;

(d) să deteriorați, să dezactivați sau să afectați Serviciile (sau rețelele conectate la Servicii) sau să interferați altfel cu capacitatea unei persoane de a accesa și de a folosi Serviciile;

(e) să accesați sau să utilizați Serviciile în orice mod care este ilegal sau promovează activități ilegale, inclusiv, fără limitare, în orice manieră care ar putea fi discriminatorie în baza unei caracteristici care face obiectul protecției, cum ar fi rasa, proveniența, originea, starea civilă, sexul, religia, naționalitatea, dizabilitățile, orientarea sexuală sau vârsta;

(f) să încălcați reglementările locale, statale, naționale, federale, provinciale sau alte reglementări aplicabile cu privire la confidențialitatea consumatorului;

(g) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod care încalcă Politica Microsoft Antispam de la https://privacy.microsoft.com/en-US/; sau

(h) să accesați sau să utilizați Serviciile într-un mod defăimător, ofensator, rău intenționat sau nociv unei persoane sau entități.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE

4.1. Rezervarea drepturilor; fără altă licență

Cu excepția utilizării dvs. limitate și a drepturilor de acces la Servicii stabilite în acest acord, Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi neacordate explicit prin intermediul acestui acord. Niciun fel de drepturi suplimentare (inclusiv licențe, drepturi sau acorduri implicite) nu sunt acordate prin implicare, excludere legală sau altfel. Prin facilitarea descoperirii și accesării Datelor, Microsoft este nu vă acordă dreptul de a accesa sau de a utiliza astfel de Date.

4.2. Licența la Microsoft.

Utilizând Serviciile, acordați Microsoft licența (cu dreptul de a sublicenția mai multor sub-licențiați și pe mai multe niveluri de sub-licențiați), sub drepturile dvs. de proprietate intelectuală, orice drepturi necesare Microsoft pentru a utiliza sau a procesa Datele prin intermediul Serviciilor și orice informații ne furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor, numai în scopul de a permite Microsoft să vă furnizeze Serviciile sau să acorde asistență pentru acestea (dacă este necesar). De asemenea, acordați Microsoft dreptul de a urmări și a înregistra modelele de utilizare, tendințele și alte date statistice referitoare la utilizarea Serviciilor, pentru uz intern Microsoft.

4.3. Fără pretenția de proprietate din partea Microsoft.

Microsoft nu emite nicio pretenție asupra dreptului de proprietate sau a controlului asupra Datelor dvs. sau a altor informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor. Este exclusiv responsabilitatea dvs. să vă protejați drepturile în ceea ce privește Datele și astfel de informații.

4.4. Fără pretenția de proprietate din partea dvs.

Cu excepția cazului în care se permite în mod expres conform acestui acord, nu veți emite nicio pretenție de proprietate sau control asupra Serviciilor.

4.5. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Vă veți asigura că aveți drepturile necesare asupra oricăror Date, servicii și programe software pe care le utilizați în conexiune cu Serviciile și că utilizarea acestor Date, servicii și programe software nu încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale unei terțe părți. Veți obține toate drepturile necesare și veți respecta toate licențele și alți termeni, de la proprietarul de drept al datelor, serviciilor și programelor software sau serviciilor pe care nu le dețineți. Veți accesa și veți utiliza Serviciile (a) fără a încălca drepturile oricărui terț sau a intenționa să supuneți Microsoft oricăror alte obligații către dvs. sau terți și (b) numai într-o manieră care respectă toate legile și reglementările aplicabile.

5. NIVELURI DE SERVICII; SECURITATE

5.1 Nivelurile de servicii.

Microsoft nu are nicio obligație de a furniza niciun serviciu de asistență pentru Servicii. Serviciile pot fi inaccesibile din motive planificate și neplanificate, între care se numără actualizările de întreținere, penele de curent, erorile de sistem, perioadele extinse de nefuncționare și alte întreruperi. În timpul acestor perioade, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza toate Serviciile sau o parte a acestora. Unele sau toate Datele se pot pierde. În eventualitatea unei pene sau a unei întreruperi pe care Microsoft o consideră ca posibilă cauză de risc pentru Servicii, este la discreția absolută a Microsoft să determine suspendarea Serviciilor.

5.2. Securitate.

Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a contribui la protejarea împotriva accesului sau a utilizării neautorizate a Serviciilor; cu toate acestea, nu putem garanta că vom avea succes în această privință. Ca urmare, fără limitare la oricare alte stipulări din acest acord, sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru securitatea, protecția și efectuarea de backup adecvate pentru Datele dvs. și orice alte date, programe sau servicii software pe care le utilizați în legătură cu Serviciile. Vă recomandăm, în cazul în care este posibil și adecvat, să luați măsuri pentru a proteja Datele, inclusiv, fără limitare, prin folosirea tehnologiei de criptare pentru protejarea Datelor împotriva accesului neautorizat și arhivarea sistematică a Datelor.

5.3. Breșă de securitate – Notificare către Microsoft.

Ne veți notifica prompt dacă aflați despre o breșă de securitate legată de Servicii.

6. CONFIDENȚIALITATE

Software-ul poate colecta informații despre dvs. și utilizarea software-ului și le poate trimite la Microsoft. Microsoft poate utiliza aceste informații pentru a furniza servicii și a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Drepturile de a renunța, dacă este cazul, sunt descrise în documentația de produs. Unele caracteristici ale produsului software pot activa colectarea datelor de la utilizatorii aplicațiilor dvs. care accesează sau utilizează software-ul. Dacă utilizați aceste caracteristici pentru a activa colectarea datelor în aplicațiile dvs., trebuie să respectați legislația în vigoare, inclusiv cerințele privind obținerea consimțământului utilizatorului, și să păstrați o politică de confidențialitate evidentă care informează corect utilizatorii despre modul în care le utilizați, colectați și partajați datele. Puteți afla mai multe despre colectarea și utilizarea datelor de către Microsoft din documentația de produs și angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft de la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Sunteți de acord să respectați toate prevederile aplicabile ale angajamentului de respectare a confidențialității Microsoft.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. În măsura în care Microsoft este o persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal sau un subcontractant în legătură cu software-ul, Microsoft stabilește intrarea în vigoare a angajamentelor aferente termenilor Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană ai termenilor serviciilor online pentru toți clienții la 25 mai 2018, la http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. PRACTICILE DVS. DE CONFIDENȚIALITATE

În cazul în care colectați, stocați sau procesați în alt fel informații personale utilizând Serviciul, trebuie să efectuați următoarele: (a) să respectați toate legile aplicabile cu privire la confidențialitate și protejarea datelor și (b) să obțineți autorizații suficiente de la persoanele care furnizează informațiile pentru a permite procesarea informațiilor de către Microsoft, partenerii săi, filialele sale și furnizorii de servicii (denumiți colectiv „Părți Microsoft“) așa cum se stipulează în acest acord, inclusiv (i) transferul informațiilor către Părți Microsoft în vederea procesării și (ii) procesarea informațiilor în afara jurisdicției în care se furnizează informațiile, de exemplu, stocarea și alte tipuri de procesare în SUA.

8. SOFTWARE

Pentru a utiliza aceste servicii, trebuie să descărcați și să instalați Pluginul. Este posibil să verificăm automat versiunea Pluginului. Este posibil să descărcăm automat upgrade-uri ale Pluginului pe computerul dvs., pentru a actualiza, a îmbunătăți și a dezvolta și mai mult Serviciile.

9. NOTIFICĂRI

9.1 Notificări pe care vi le trimitem.

Sunteți de acord că Microsoft vă poate furniza notificări într-o manieră determinată de Microsoft, la discreția sa, inclusiv și fără limitări prin postarea notificărilor de acest fel pe un portal sau un site web al centrului de dezvoltare a comunității pentru Servicii. Cât timp puteți să accesați și să utilizați Serviciile, aveți software-ul și hardware-ul necesare pentru a primi aceste notificări. Dacă nu consimțiți să primiți notificări electronice, trebuie să încetați utilizarea Serviciilor.

9.2. Notificările dvs. către noi.

Ne puteți notifica prin feedback sau utilizând caracteristicile de ajutor din cadrul Pluginului.

10. FEEDBACK

Prin prezentul acord, oferiți licența Microsoft (cu dreptul de a sublicenția mai mulți sub-licențiați și pe mai multe niveluri de sub-licențiere) în mod gratuit, pentru orice drepturi sunt necesare (a) pentru a utiliza, a partaja și a comercializa feedbackul despre Servicii pe care îl furnizați prin orice mijloace și în orice scop și (b) pentru produsele, tehnologiile și serviciile unor terți de utilizat sau de interfață cu părți componente specifice ale unui produs sau serviciu Microsoft care include feedbackul. Nu veți oferi feedback supus unei licențe care necesită ca Microsoft să licențieze software-ul sau documentația sa sau să furnizeze serviciile sale către terți, pentru că Microsoft include feedbackul dvs. în acestea. Drepturile din această secțiune sunt irevocabile, nu pot fi desființate și supraviețuiesc oricărei încheieri sau expirări a acestui acord.

11. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, să achitați costurile de apărare ale Microsoft și să protejați Microsoft și succesorii, funcționarii, directorii și angajații acestuia de și împotriva oricăror solicitări, cereri, costuri, răspunderi, judecăți, pierderi, cheltuieli și despăgubiri (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din, în legătură cu sau asociate cu (a) utilizarea de către dvs. a Serviciilor, utilizare care încalcă acest acord sau se află în contradicție cu orice lege sau regulament aplicabil sau (b) orice date, servicii sau programe software pe care le utilizați în legătură cu Serviciile, inclusiv și fără limitare, orice pretenție că astfel de date, servicii sau programe software sau orice parte din acestea încalcă, își însușesc pe nedrept sau încalcă în alt fel orice drept de autor, brevet de invenție, secret comercial, marcă comercială sau alt drept legal al unui terț.

12. NU OFERIM NICIO GARANȚIE

VĂ OFERIM, ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, SERVICIILE ȘI SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) „CA ATARE”, „CU TOATE DEFECTELE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, IAR TOT RISCUL REFERITOR LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚĂ, PRECIZIE, DISPONIBILITATEA DATELOR DIN SERVICIU ȘI EFORT VĂ APARȚINE. ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, MICROSOFT NU OFERĂ NICIO REPREZENTARE, GARANȚIE SAU CONDIȚIE CU PRIVIRE LA SERVICII SAU LA SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ). ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, MICROSOFT RESPINGE ȘI EXCLUDE ORICE REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII EXPRESE, LEGALE ȘI IMPLICITE; INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMTA LA (A) REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORT UMAN, ACURATEȚE, UTILIZARE NETULBURATĂ ȘI NON-PREJUDICIERE (B) REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII GENERATE DE UTILIZAREA DOMENIULUI ȘI (C) REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU CONDIȚII CĂ ACCESUL LA SERVICII SAU UTILIZAREA ACESTORA VA FUNCȚIONA AȘA CUM ESTE DESCRIS, VA FI NEÎNTRERUPT, LIPSIT DE ERORI SAU SECURIZAT, SAU CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI FIABILĂ ȘI PRECISĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA STOCAREA, CITIREA, ACTUALIZAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR. NICIO DECLARAȚIE VERBALĂ SAU SCRISĂ EFECTUATĂ ÎN CADRUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ) NU VA CREA VREO GARANȚIE CARE A FOST EXCLUSĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEST ACORD. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ANUMITE DREPTURI CONFORM LEGILOR LOCALE CARE ÎNLOCUIESC TERMENII ACESTUI ACORD. NIMIC DIN ACEST ACORD NU ARE MENIREA DE A AFECTA ACELE DREPTURI, DACĂ ELE SUNT APLICABILE.

Dacă sunteți consumator australian, trebuie să vă informăm următoarele: Produsele noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse de Legea australiană pentru consumatori. Aveți dreptul la o înlocuire sau restituire pentru o eroare majoră și la compensații pentru orice altă pierdere sau deteriorare previzibilă. De asemenea, aveți dreptul ca bunurile să fie reparate sau înlocuite dacă ele nu au o calitate acceptabilă și eroarea nu este majoră.

13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, MICROSOFT NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE CARE DECURG DIN, PE BAZA A SAU ÎN URMA ACESTUI ACORD SAU A UTILIZĂRII SERVICIILOR SAU A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ (DACĂ ESTE CAZUL) PENTRU: (A) DAUNE INDIRECTE, CONSECUTIVE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE; (B) DAUNE PENTRU PROFITURI PIERDUTE; (C) PIERDERI DE INFORMAȚII; (D) PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE; (E) DETERIORAREA SAU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL; (F) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE SAU SERVICIILE DE ASISTENȚĂ (DACĂ EXISTĂ); (G) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI, DATE, SERVICII SAU PROGRAME SOFTWARE ÎNLOCUITOARE; (H) ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ, MODIFICAREA, DETERIORAREA, ȘTERGEREA SAU PIERDEREA DATELOR, A SERVICIILOR SAU PROGRAMELOR SOFTWARE UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIILE; (I) IMPOSIBILITATEA DE A FURNIZA INFORMAȚII CORECTE; (J) VIRUȘI SAU ALTE CARACTERISTICI DE DEZACTIVARE CARE AFECTEAZĂ ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE VĂ SUNT TRANSFERATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR; (K) INCOMPATIBILITĂȚI ÎNTRE SERVICII ȘI ALTE SERVICII, SOFTWARE SAU HARDWARE ȘI (L) CONDUITA, TRANSMISIUNILE SAU DATELE TERȚILOR. RĂSPUNDEREA MICROSOFT PENTRU DAUNE DIRECTE SE LIMITEAZĂ LA 5,00 DOLARI AMERICANI. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ RESPONSABILITATEA SE BAZEAZĂ PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ, ÎNCĂLCAREA GARANȚIILOR SAU ALTE TEORII LEGALE ȘI CHIAR DACĂ (Y) ACEASTĂ REMEDIERE NU VĂ COMPENSEAZĂ COMPLET PIERDERILE SAU NU-ȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL ȘI (Z) MICROSOFT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

MICROSOFT VA NU FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE A SERVICIILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PENE DE CURENT, ERORI DE SISTEM SAU ALTE ÎNTRERUPERI.

ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE ACESTE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI SĂ NU VI SE APLICE ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL, PROVINCIA SAU ȚARA DVS. NU PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE ALT FEL.

14. LINKURI LA SITE-URI TERȚE

Serviciile pot să includă linkuri către site-uri ale terților. Site-urile legate nu sunt controlate de Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat, al linkurilor conținute într-un site legat sau pentru modificările sau actualizările site-urilor respective. Microsoft nu este responsabil pentru difuzarea pe web sau pentru orice altă formă de transmisiune primită de la orice site legat. Microsoft vă furnizează aceste linkuri doar pentru comoditatea dvs. iar includerea unui link nu implică girarea de către Microsoft a site-ului respectiv.

15. CONȚINUT DE LA TERȚI

Serviciile pot să includă, să furnizeze sau să faciliteze accesul la conținut de la terți, inclusiv date, doar ca o comoditate. Acest conținut de la terți nu este sub controlul Microsoft și Microsoft nu este responsabil pentru calitatea, exactitatea sau performanța unui astfel de conținut. Faptul că acest conținut poate fi inclus în, furnizat de sau accesat prin intermediul Serviciilor nu implică aprobarea de către Microsoft sau de către terț a site-urilor sau serviciilor. În funcție de jurisdicția dvs., este posibil ca anumite tipuri de conținut de la terți să nu fie disponibil pentru dvs.

16. MODIFICAREA TERMENILOR; TERMENI SUPLIMENTARI

16.1. Modificarea termenilor

Microsoft poate să modifice la discreția sa acest acord, în orice moment. Dacă modificăm acest acord, vom actualiza data listată în partea de sus a prezentului acord. Puteți accesa cea mai recentă versiune a acordului prin intermediul linkului situat în caseta Despre din Plugin. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, trebuie să încetați imediat utilizarea Serviciilor. Dacă nu opriți utilizarea Serviciilor, utilizarea acestora va continua în conformitate cu acordul modificat.

16.2. Termeni suplimentari.

Acest acord încorporează prin referință orice condiții suplimentare aplicabile unor anumite aspecte ale Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la politica antispam. Dacă utilizați Serviciile în conexiune cu un abonament Power BI (a) utilizarea Serviciilor se supune, de asemenea, condițiilor care guvernează utilizarea Power BI („condițiile dvs. Power BI”) și (b) în cazul unui conflict între condițiile dvs. Power BI și condițiile acestui acord, condițiile Power BI vor avea controlul atât timp cât aveți un abonament activ Power BI.

17. TERMEN; TERMINARE

Acest acord intră în vigoare la data când îl aprobați prima dată.

Puteți revoca acest acord în orice moment, prin încetarea utilizării Serviciilor. Indiferent de termenul acestui acord, așa cum s-a stipulat mai sus, Microsoft poate suspenda acordul din proprie inițiativă sau poate revoca dreptul dvs. de a utiliza Serviciile sau poate rezilia acest acord, din orice motiv sau din niciun motiv și în orice moment. După revocare sau terminare, dreptul dvs. de a utiliza Serviciile se oprește imediat. Sunteți responsabil pentru a lua măsurile necesare pentru copierea de rezervă a Datelor. La terminarea acestui acord, toate celelalte drepturi garantate dvs. prin acest acord se vor termina, de asemenea.

18. FĂRĂ BENEFICIARI TERȚI

Acest acord este exclusiv în beneficiul dvs. și al nostru. Nu este pentru beneficiul niciunei alte părți, cu excepția succesorilor permiși și atribuirilor conforme acestui acord.

19. FĂRĂ RENUNȚARE

Orice întârziere sau eroare din partea Microsoft de a exercita un drept sau o rezolvare nu va determina renunțarea de la acest drept sau rezolvare și nici la un alt drept sau o altă rezolvare.

20. PĂRȚI CONTRACTANTE, ALEGEREA CADRULUI LEGAL ȘI A LOCAȚIEI DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR

Dacă locuiți în Statele Unite, legile statului Washington din SUA guvernează interpretarea acestui acord și se aplică la pretențiile de încălcare a acestuia, indiferent de conflictul dintre principiile legii. Toate celelalte pretenții, inclusiv cele cu privire la legile de protecție a consumatorului, legile cu privire la concurența neloială și de răspundere delictuală se vor conforma legilor din statul dvs. de rezidență din SUA. Dacă locuiți în afara SUA, aceste condiții vor fi guvernate de legile din țara către care vă direcționăm serviciul. Dvs. și noi consimțim în mod irevocabil la jurisdicția exclusivă și locația curților federale sau statale din King County, Washington, SUA, pentru toate disputele care pot apărea din sau în legătură cu acest acord.

21. INTERPRETAREA ACORDULUI

Toate prevederile se aplică în măsura permisă de legea în vigoare. Este posibil ca un tribunal să susțină că o parte a acestui acord nu poate fi impusă așa cum este scrisă. Dacă se întâmplă aceasta, atunci dvs. și noi vom înlocui acea parte cu termenii care se potrivesc cel mai bine intenției părții pe care nu avem posibilitatea să o impunem. Restul acestui acord nu se va modifica. Acest acord, inclusiv orice alte politici sau termeni încorporați prin referință, constituie întregul acordul dintre dvs. și noi în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Acesta are prioritate în fața tuturor acordurilor sau declarațiilor anterioare (fie ele scrise sau orale) cu privire la utilizarea Serviciilor.

22. ATRIBUIRE

Este posibil să atribuim acest acord, în întregime sau în parte, în orice moment, cu sau fără notificare. Nu este posibil să atribuiți acest acord sau o parte din el niciunui terț. Orice încercare de a face acest lucru este nulă. Nu este posibil să transferați la terți, fie temporar sau permanent, niciun drept de utilizare a Serviciilor și a niciunei părți din acestea.

23. NOTIFICĂRI DE DREPTURI DE AUTOR ȘI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Tot conținutul Serviciilor este protejat prin drepturi de autor © 2014 Microsoft Corporation, furnizorii săi sau alți terți al căror conținut (inclusiv date) este furnizat sau pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor. Toate drepturile rezervate. Orice software sau conținut furnizat ca parte a Serviciilor este protejat de drepturile de autor sau de alte legi și tratate de proprietate intelectuală. Noi și furnizorii noștri deținem titlul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului și conținutului. Microsoft, Windows și/sau alte produse și servicii Microsoft la care se face referire aici este posibil să fie mărci comerciale ori mărci înregistrate ale Microsoft în SUA și/sau în alte țări. W® este o marcă înregistrată a Wikimedia Foundation. Toate drepturile neacordate în mod expres aici sunt rezervate. Anumite programe software utilizate în anumite servere de site-uri web Microsoft se bazează parțial pe lucrările Independent JPEG Group. Drept de autor © 1991-1996 Thomas G. Lane. Toate drepturile rezervate. Software-ul „gnuplot” utilizat în anumite servere de site-uri web Microsoft este sub incidența drepturilor de autor © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Toate drepturile rezervate.

24. SE APLICĂ DOAR ÎN STATELE UNITE: NOTIFICĂRI ȘI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A RECLAMAȚIILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Sub Titlul 17, Codul S.U.A., secțiunea 512(c)(2), notificările cu privire la pretinsa încălcare a drepturilor de autor ar trebui trimise agentului desemnat de furnizorul de servicii. SOLICITĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE PENTRU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS.

Vedeți Notificarea și Procedura pentru a face revendicări de încălcare a drepturilor de autor la www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×