Comenzi rapide de la tastatură pentru Project 2013

Comenzile rapide din tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul tastaturii de tip S.U.A. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip S.U.A.

În acest articol

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile

Căutare în acest articol

Imprimați acest articol

Elemente de bază Microsoft Office

Referință rapidă pentru Microsoft Project

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, în Ajutorul Microsoft Project 2013, tastele sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile

 • Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsați tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați Enter. Apăsați Enter din nou pentru a restrânge toate secțiunile.

 • Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsați tasta Tab până când se selectează antetul respectivei secțiuni și semnul plus (+), apoi apăsați Enter. Apăsați Enter din nou pentru a restrânge secțiunea.

Căutare în acest articol

Important: Înainte să începeți căutarea, apăsați tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați Enter.

 1. Apăsați Ctrl+F.

  Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începeți să tastați.

 2. Tastați șirul de căutare în casetă.

 3. Apăsați Enter.

Imprimați acest articol

Pentru a imprima acest subiect, apăsați tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apăsați Enter, apoi apăsați Ctrl+P.

Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

Accesul la panglică de la tastatură

 1. Apăsați Alt.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați litera care apare în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, pot apărea nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați W, se afișează fila Vizualizare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele de taste, apăsați Alt.

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Trecerea la fereastra următoare.

Alt+tasta Tab

Trecerea la fereastra anterioară.

Alt+Shift+tasta Tab

Închiderea ferestrei active.

Ctrl+W sau Ctrl+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare.

Ctrl+F5

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Trecerea la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

Shift+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, trecerea la fereastra următoare.

Ctrl+F6

Trecerea la fereastra anterioară.

Ctrl+Shift+F6

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

Ctrl+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

Print Screen

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

Alt+Print Screen

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Săgeată la dreapta

Deplasarea cu o linie mai sus.

Săgeată în sus

Deplasarea cu o linie mai jos.

Săgeată în jos

Deplasați cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasați cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

Final

Deplasați la începutul unei linii.

Pornire

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

Ctrl+End

Deplasați la începutul unei casete de text.

Ctrl+Home

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare.

tasta Tab

Deplasare la celula precedentă.

Shift+tasta Tab

Deplasare la rândul următor.

Săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent.

Săgeată în sus

Inserare filă într-o celulă.

Ctrl+tasta Tab

Începere paragraf nou.

Enter

Adăugare rând nou în partea de jos a tabelului.

Apăsați pe tasta Tab la sfârșitul ultimului rând

Acțiuni de acces și de utilizare

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează meniul sau mesajul pentru o acțiune. Dacă există mai multe acțiuni, se trece la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său.

Alt+Shift+F10

Selectează elementul următor din meniul Acțiune.

Săgeată în jos

Selectează elementul anterior din meniul Acțiune.

Săgeată în sus

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat din meniul Acțiune.

Enter

Închide meniul Acțiune sau mesajul.

Esc

Sfaturi

 • Puteți solicita să fiți anunțat de un sunet, ori de câte ori apare o acțiune. Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este nevoie să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.

 • Puteți descărca Microsoft Office Sounds de la Office.com.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Trecere la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

tasta Tab

Trecere la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

Shift+tasta Tab

Trecere la fila următoare din caseta de dialog.

Ctrl+tasta Tab

Trecere la fila anterioară din caseta de dialog.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

Inserare

Deschideți lista dacă este închisă și vă deplasați la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

Alt+ litera subliniată într-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

Alt+Săgeată în jos

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

Esc

Efectuați acțiunea asociată unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

Enter

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trecerea la începutul intrării.

Pornire

Trecerea la sfârșitul intrării.

End

Mutare cu un caracter la stânga sau la dreapta.

Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasați cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Selectați sau anulați selectarea unui caracter către stânga.

Shift+Săgeată la stânga

Selectați sau anulați selectarea unui caracter către dreapta.

Shift+Săgeată la dreapta

Selectați sau anulați selectarea unui cuvânt către stânga.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Selectați sau anulați selectarea unui cuvânt către dreapta.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

Shift+Home

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

Shift+End

Gestionarea de bază a fișierelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți un fișier de proiect (afișați caseta de dialog Deschidere).

Ctrl+F12

Deschideți un fișier proiect (afișați fila Deschidere în vizualizarea Backstage).

Ctrl+O

Salvați un fișier de proiect.

Ctrl+S

Creați un proiect nou.

Ctrl+N

Imprimați un fișier (afișați fila Imprimare în vizualizarea Backstage).

Ctrl+P

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați caseta de dialog Deschidere.

Ctrl+F12

Afișați fila Deschidere în vizualizarea Backstage.

Ctrl+O

Afișați caseta de dialog Salvare ca.

F12

Deschideți folderul sau fișierul selectat.

Enter

Deschideți folderului cu un nivel mai sus de folderul deschis.

Backspace

Ștergeți folderul sau fișierul selectat.

Delete

Afișați un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

Shift+F10

Deplasarea înainte printre opțiuni

tasta Tab

Deplasarea înapoi printre opțiuni

Shift+tasta Tab

Deschideți lista Căutare în

F4 sau Alt+1

Începutul paginii

Referință rapidă Microsoft Project

Utilizarea unei diagrame rețea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasați-vă la o casetă Diagramă rețea diferită.

Tastele săgeți

Adaugă casete Diagramă rețea în selecție.

Shift+tastele săgeată

Mută o casetă Diagramă rețea.

Notă: Mai întâi trebuie să setați poziționarea manuală. Selectați caseta pe care doriți să o mutați. Faceți clic pe Format, apoi faceți clic pe Aspect. Faceți clic pe Se permite poziționarea manuală a casetelor.

Ctrl+tastele săgeată

Deplasare la caseta Diagramă rețea din partea de sus, în vizualizare sau în proiect.

Ctrl+Home sau Shift+Ctrl+Home

Deplasare la Digrama rețea de cel mai mic nivel din proiect.

Ctrl+End sau Shift+Ctrl+End

Deplasare la cea mai din stânga casetă Diagramă rețea din proiect.

Home sau Shift+Home

Deplasare la cea mai din dreapta casetă Diagramă rețea din proiect.

End sau Shift+End

Deplasare în sus cu o înălțime de fereastră.

Page Up sau Shift+Page Up

Deplasare în jos cu o înălțime de fereastră.

Page Down sau Shift+Page Down

Deplasare la stânga cu o lățime de fereastră.

Ctrl+Page Up sau Shift+Ctrl+Page Up

Deplasare la dreapta cu o lățime de fereastră.

Ctrl+Page Down sau Shift+Ctrl+Page Down

Selectați câmpul următor din caseta Diagramă rețea.

Enter sau tasta Tab

Selectați câmpul anterior din caseta Diagramă rețea.

Shift+Enter

Utilizați obiecte OfficeArt.

Mutați forme OfficeArt.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasați fin forma în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

Tastele săgeți

Măriți lățimea formei cu 10%.

Shift+Săgeată la dreapta

Micșorați lățimea formei cu 10%.

Shift+Săgeată la stânga

Măriți lățimea formei cu 10%.

Shift+Săgeată în sus

Micșorați înălțimea formei cu 10%.

Shift+Săgeată în jos

Măriți lățimea formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Micșorați lățimea formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Măriți lățimea formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Micșorați înălțimea formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Rotiți forma cu 15% spre dreapta.

Alt+Săgeată la dreapta

Rotiți forma cu 15% spre stânga.

Alt+Săgeată la stânga

.

Selectarea și copierea obiectelor OfficeArt și a textului

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

Esc

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

Tab sau Shift+Tab până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

Enter

Selectarea mai multor forme

Apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe forme

Selectați mai multe forme cu text

Apăsați și țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe forme

Decupează obiectul selectat.

Ctrl+X

Copiază obiectul selectat.

Ctrl+C

Lipește obiectul decupat sau copiat.

Ctrl+V

Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Copiază numai formatarea.

Ctrl+Shift+C

Lipește numai formatarea.

Ctrl+Shift+V

Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Grupează forme, imagini sau WordArt.

Ctrl+G după ce selectați elementele pe care doriți să le grupați

Anularea grupării formelor, imaginilor sau a obiectelor WordArt

Ctrl+Shift+G după ce selectați grupul pentru care doriți să anulați gruparea

Anularea ultimei acțiuni.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Adaugă următorul obiect într-o selecție multiplă.

Ctrl+Clic

Adaugă următorul obiect într-o selecție multiplă; vă permite să faceți clic într-o casetă text pentru a adăuga caseta text în selecția multiplă.

Shift+Clic

Editarea textului OfficeArt și a casetelor text

Pentru aceasta

Apăsați

Restrângeți selecția.

Esc

Selectează tot textul.

Ctrl+A

Șterge un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Șterge un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Delete

Anulare

Ctrl+Z

Refacere.

Ctrl+Y

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasați cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Vă deplasați cu un paragraf mai sus.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasare la începutul textului obiectului.

Ctrl+Home

Deplasare la sfârșitul textului obiectului

Ctrl+End

Navigarea prin vizualizări și ferestre

Pentru aceasta

Apăsați

Activează bara de intrare pentru a edita text într-un câmp.

F2

Activează bara de meniu.

F10 sau Alt

Activează meniul de control al proiectului.

Alt+cratimă sau Alt+bară de spațiu

Activează bara de scindare.

Shift+F6

Închide fereastra programului.

Alt+F4

Afișează toate activitățile filtrate sau toate resursele filtrate.

F3

Afișează caseta de dialog Setări pentru câmp.

Alt+F3

Deschide o fereastră nouă.

Shift+F11

Reduce o selecție la un singur câmp.

Shift+Backspace

Reinițializează ordinea de sortare la ordinea ID-urilor și dezactivează gruparea.

Shift+F3

Selectează un obiect desenat.

F6

Afișează informații despre activitate.

Shift+F2

Afișează informații despre resurse.

Shift+F2

Afișează informații de atribuire.

Shift+F2

Activează sau dezactivează modul Adăugare la selecție.

Shift+F8

Activează sau dezactivează Calcul automat.

Ctrl+F9

Activează sau dezactivează modul Extindere selecție.

F8

Deplasare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a vedea pagini diferite în fereastra Examinare înaintea imprimării.

Alt+tastele săgeată

Schițarea unui proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Ascundeți subactivitățile.

Alt+Shift+cratimă sau Alt+Shift+semnul minus (semnul minus de pe minitastatura numerică)

Indentați activitatea selectată.

Alt+Shift+săgeată la dreapta

Afișați subactivitățile.

Alt+Shift+ = sau Alt+Shift+semnul plus (semnul plus de pe minitastatura numerică)

Afișați toate activitățile.

Alt+Shift+* (asteriscul de pe minitastatura numerică)

Retrogradați activitatea selectată.

Alt+Shift+săgeată la stânga

Selectarea și editarea într-o casetă de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasați-vă între câmpurile din partea de jos a unui formular.

Tastele săgeți

Deplasați-vă în tabelele din partea de jos a unui formular.

Alt+1 (stânga) sau Alt+2 (dreapta)

Deplasare la următoarea activitate sau resursă.

Enter

Deplasare la activitatea sau resursa anterioară.

Shift+Enter

Selectarea și editarea într-o vizualizare foaie

Editarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Anulați o intrare.

Esc

Goliți sau reinițializați câmpul selectat.

Ctrl+Delete

Copiați datele selectate.

Ctrl+C

Decupați datele selectate.

Ctrl+X

Ștergeți datele selectate.

Delete

Ștergeți rândul care are o celulă selectată.

Ctrl+semnul minus (de pe minitastatura numerică)

Umplere în jos.

Ctrl+D

Afișează caseta de dialog Căutare.

Ctrl+F sau Shift+F5

În caseta de dialog Căutare, continuați la următoarea instanță a rezultatelor de căutare.

Shift+F4

Utilizați comanda Salt la (meniul Editare).

F5

Leagă activitățile.

Ctrl+F2

Lipește datele copiate sau decupate.

Ctrl+V

Reduce selecția la un câmp.

Shift+Backspace

Anularea ultimei acțiuni.

Ctrl+Z

Anulează legătura între activități.

Ctrl+Shift+F2

Setați activitatea să programeze manual

Ctrl+Shift+M

Setați activitatea să programeze automat

Ctrl+Shift+A

Deplasarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la începutul proiectului (scală de timp).

Alt+Home

Deplasarea la sfârșitul proiectului (scală de timp).

Alt+End

Deplasare scală de timp la stânga.

Alt+Săgeată la stânga

Deplasare scală de timp la dreapta.

Alt+Săgeată la dreapta

Deplasare la primul câmp dintr-un rând.

Home sau Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasare la primul rând.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasare la primul câmp din primul rând.

Ctrl+Home

Deplasare la ultimul câmp dintr-un rând.

End sau Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasare la ultimul câmp din ultimul rând..

Ctrl+End

Deplasare la ultimul rând.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasare în panoul lateral

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați focalizarea de la panoul lateral la vizualizarea din partea dreaptă.

Ctrl+tasta Tab sau Ctrl+Shift+tasta Tab

Selectați controale diferite în panoul lateral dacă focalizarea este în panoul lateral.

tasta Tab

Bifați sau debifați casetele de selectare și butoanele de opțiuni, dacă focalizarea este în panoul lateral.

Bara de spațiu

Selectarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Extinderea selecției în jos cu o pagină.

Shift+Page Down

Extinderea selecției în sus cu o pagină.

Shift+Page Up

Extinderea selecției în jos cu un rând.

Shift+Săgeată în jos

Extinderea selecției în sus cu un rând.

Shift+Săgeată în sus

Extinde selecția la primul câmp dintr-un rând.

Shift+Home

Extinde selecția până la ultimul câmp dintr-un rând.

Shift+End

Extinde selecția la începutul informațiilor.

Ctrl+Shift+Home

Extinde selecția până la sfârșitul informațiilor.

Ctrl+Shift+End

Extinde selecția la primul rând.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinde selecția până la ultimul rând.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinde selecția la primul câmp din primul rând.

Ctrl+Shift+Home

Extinde selecția la ultimul câmp din ultimul rând.

Ctrl+Shift+End

Selectează toate rândurile și coloanele.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Selectează o coloană.

Ctrl+bara de spațiu

Selectează un rând.

Shift+bara de spațiu

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai jos.

Enter

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai sus.

Shift+Enter

Mutare în cadrul selecției, un câmp la dreapta.

tasta Tab

Mutare în cadrul selecției, un câmp la stânga.

Shift+tasta Tab

Selectarea și editarea în bara de introducere

Pentru aceasta

Apăsați

Acceptați o intrare.

Enter

Anulați o intrare.

Esc

Ștergerea unui caracter la stânga.

Backspace

Ștergerea unui caracter la dreapta.

Ștergere

Ștergeți un cuvânt de la dreapta.

Ctrl+Delete

Extinde selecția până la sfârșitul textului.

Shift+End

Extinde selecția până la începutul textului.

Shift+Home

Activare sau dezactivare mod Suprascriere.

Inserare

Utilizarea unei scale de timp

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare scală de timp la stânga, o pagină.

Alt+Page Up

Deplasare scală de timp la dreapta, o pagină.

Alt+Page Down

Deplasare scală de timp la începutul proiectului.

Alt+Home

Deplasare scală de timp la sfârșitul proiectului.

Alt+End

Defilare la stânga scală de timp.

Alt+Săgeată la stânga

Defilare la dreapta scală de timp.

Alt+Săgeată la dreapta

Afișează unități de timp mai mici.

Ctrl+ / (bară oblică spre dreapta de pe minitastatura numerică)

Afișează unități de timp mai mari.

Ctrl+* (asterisc de pe minitastatura numerică)

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×