Comenzi rapide de la tastatură pentru Picture Manager

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

Activități uzuale în Microsoft Office Picture Manager

Mutarea între panouri

F6

Mutare în sensul acelor de ceasornic între panourile vizualizării normale

SHIFT+F6

Mutare în sens invers al acelor de ceasornic între panourile vizualizării normale

Comutarea între vizualizările din panoul de examinare

CTRL+T

Vizualizare imagini reduse

CTRL+G

Vizualizare Imagine singulară

CTRL+B

Vizualizare Diafilm

Mărirea sau micșorarea imaginilor

+

Măriți.

-

Micșorați.

=

Panoramați pentru încadrare.

Selectarea tuturor imaginilor

CTRL+A

Selectarea mai multor imagini

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

O imagine la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

O imagine la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Un rând în sus

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Un rând în jos

Ștergerea și copierea imaginilor

DELETE

Șterge imaginile selectate

CTRL+X

Decupează imaginile selectate

CTRL+C

Copiază imaginile selectate

CTRL+V

Lipește imaginile decupate sau copiate

CTRL+Z

Anulează ultima acțiune

Trimiterea unei imagini într-un mesaj de poștă electronică

Utilizați următoarele taste când antetul de poștă electronică este activ. Pentru a activa antetul de poștă electronică, apăsați SHIFT+TAB de câte ori este necesar.

ALT+S

Trimite imaginea curentă ca mesaj de poștă electronică

CTRL+SHIFT+B

Deschide Agenda de adrese

ALT+K

Verifică numele din liniile Către, Cc și Cci în Agenda de adrese

TAB

Selectează caseta următoare din antetul de poștă electronică sau corpul mesajului când este activă ultima casetă din antetul de poștă electronică

SHIFT+TAB

Selectează câmpul sau butonul anterior din antetul de poștă electronică

Reglarea automată a culorilor, a luminozității și a contrastului

CTRL+Q

Utilizarea panoului Ajutor și a ferestrei Ajutor

Panoul Ajutor este un panou de activități care furnizează acces la tot conținutul din Ajutor Office. Ca panou de activități, panoul Ajutor apare ca parte a aplicației active. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de Ajutor și apare ca fereastră lângă, dar separată de, aplicația activă.

În panoul Ajutor

F1

Afișează panoul Ajutor

F6

Comută între panoul Ajutor și aplicația activă

TAB

Selectează elementul următor din panoul Ajutor

SHIFT+TAB

Selectează elementul anterior din panoul Ajutor

ENTER

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat

SĂGEATĂ ÎN SUS și SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un Cuprins, selectează elementul următor sau elementul anterior

SĂGEATĂ LA STÂNGA și SĂGEATĂ LA DREAPTA

Într-un Cuprins, extinde și restrânge elementul selectat

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutare înapoi la panoul de activități anterior

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutare înainte la panoul de activități următor

CONTROL+SPAȚIU

Deschide meniul de opțiuni al panoului

CONTROL+F1

Închide și redeschide panoul de activități curent

CONTROL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde o listă cu +/-

CONTROL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Restrânge o listă cu +/-

În fereastra Ajutor

TAB

Selectează textul sau hyperlink-ul ascuns următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea superioară a unui subiect

SHIFT+TAB

Selectează textul sau hyperlink-ul ascuns anterior, sau butonul Vizualizare browser din partea superioară a unui articol de pe un site Web Microsoft Office Online

ENTER

Efectuează acțiunea corespunzătoare pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutare înapoi la subiectul de Ajutor anterior

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutare înainte la subiectul de Ajutor următor

CONTROL+P

Imprimă subiectul de Ajutor curent

SĂGEATĂ ÎN SUS ȘI SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilează încet în sus, respectiv în jos, în cadrul subiectului de Ajutor afișat

PAGE UP ȘI PAGE DOWN

Defilează mai rapid în sus, respectiv în jos, în cadrul subiectului de Ajutor afișat

ALT+U

Schimbă modul de apariție a ferestrei Ajutor, între conectată la (alipită) sau separată de (dezlipită) aplicația activă

SHIFT+F10

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra de Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor).

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

F6

Mutare la un panou de activități de la un alt panou de activități din fereastra programului. (Poate fi necesar să apăsați de mai multe ori F6.)

Notă:  Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a pune accentul pe bara de meniu, apoi să apăsați CTRL+TAB pentru a vă muta la panoul de activități.

CTRL+TAB

Când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, efectuează mutarea la un panou de activități. (Poate fi necesar să apăsați de mai multe ori CTRL+TAB.)

TAB sau SHIFT+TAB

Când un panou de activități este activ, selectează opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișează setul complet de comenzi în meniul panoului de activități

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută între opțiunile unui submeniu selectat; mută între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea asociată butonului selectat

SHIFT+F10

Deschide un meniu de comenzi rapide; deschide un meniu vertical pentru elementul de galerie selectat

HOME sau END

Când este vizibil un meniu sau un submeniu, selectează prima sau ultima comandă din meniu sau din submeniu

PAGE UP sau PAGE DOWN

Defilează în sus sau în jos în lista de galerii selectată

CTRL+HOME sau CTRL+END

Mutare în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și a panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bară de meniuri.

 2. Apăsați CTRL+TAB în mod repetat pentru a selecta bară de instrumente sau panou de activități pe care le doriți.

 3. Variante disponibile:

  Redimensionarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Selectați comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu câte un pixel.

  Mutarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Selectați comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeți pentru mutarea cu câte un pixel. Pentru a anula fixarea barei de instrumente, apăsați în mod repetat tasta SĂGEATĂ ÎN JOS. Pentru a fixa bara de instrumente vertical pe latura stângă sau dreaptă, apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau respectiv SĂGEATĂ LA DREAPTA când bara de instrumente se află la extremitatea stângă sau dreaptă.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Pentru a selecta comanda Dimensiune, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu câte un pixel.

  Mutarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Pentru a selecta comanda Mutare, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a-l muta cu câte un pixel.

 4. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

TAB

Mutare la opțiunea sau la grupul de opțiuni următoare

SHIFT+TAB

Mutare la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterioare

CTRL+TAB

Comută la fila următoare dintr-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog

Tastele săgeți

Mută între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni

BARA DE SPAȚIU

Efectuează acțiunea asociată butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Deschide lista dacă este închisă și mută la opțiunea respectivă din listă

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschide o listă verticală selectată

ESC

Închide o listă verticală selectată; revocă o comandă și închide o casetă de dialog

ENTER

Efectuează acțiunea asociată unui buton implicit dintr-o casetă de dialog

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este o casetă goală în care introduceți sau lipiți o intrare, precum numele de utilizator sau cale către un folder.

HOME

Mutare la începutul intrării

END

Mutare la sfârșitul intrării

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutare cu un caracter la stânga sau la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutare cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutare cu un cuvânt la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează sau deselectează un caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează sau deselectează un caracter la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează sau deselectează un cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează sau deselectează un cuvânt la dreapta

SHIFT+HOME

Selectează de la punctul de inserare până la începutul intrării

SHIFT+END

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării

Utilizarea casetei de dialog Salvare ca

Caseta de dialog Salvare ca acceptă comenzile rapide de la tastatură standard ale casetelor de dialog. (Pentru a vizualiza comenzile rapide standard pentru casete de dialog, consultați secțiunile Utilizarea casetelor de dialog și Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog din subiectul principal Comenzi rapide de la tastatură.) Aceste casete de dialog acceptă și comenzile rapide de mai jos.

ALT+1

Salt la folderul anterior Button image

ALT+2

Butonul Mai sus cu un nivel Button image : deschide folderul care este cu un nivel mai sus decât folderul deschis

ALT+3

Butonul Căutare pe Web Button image : închide caseta de dialog și deschide bară de meniuripagină de căutare pe Web

ALT+4

Butonul Ștergere Button image : șterge folderul sau fișierul selectat

ALT+5

Butonul Creare folder Button image : creează un folder

ALT+6

Butonul Vizualizări Button Image : comută între vizualizările disponibile pentru foldere

ALT+7 sau ALT+L

Butonul Instrumente: afișează meniul Instrumente

SHIFT+F10

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat precum un folder sau un fișier

TAB

Mutare între opțiuni sau zone din caseta de dialog

F4 sau ALT+I

deschide lista Privire în

F5

Reîmprospătează lista de fișiere

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×