Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Acest articol prezintă toate comenzile rapide de la tastatură pentru Microsoft Word. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru Word în Windows.

Obțineți aceste comenzi rapide de la tastatură într-un document Word accesând următorul link: Comenzile rapide de la tastatura Word 2016 pentru Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Comenzile care vă solicită să apăsați și să eliberați mai multe taste în același timp sunt indicate prin semnul plus (+). Comenzile care vă solicită să apăsați succesiv mai multe taste sunt indicate prin semnul virgulă (,).

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Utilizați tastatura pentru a muta panglica

Referințe pentru comenzile rapide de la tastatură pentru Microsoft Word

Referințe pentru tastele funcționale

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în Microsoft Word.

Pentru aceasta

Apăsați

Accesarea „Spuneți-ne ce doriți să faceți”

Alt+Q

Deschidere

Ctrl+O

Salvare

Ctrl+S

Închidere

Ctrl+W

Decupare

Ctrl+X

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Selectare totală

Ctrl+A

Aldin

Ctrl+B

Cursiv

Ctrl+I

Subliniat

Ctrl+U

Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct

Ctrl+[

Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct

Ctrl+]

Centrarea textului

Ctrl+E

Alinierea textului la stânga

Ctrl+L

Alinierea textului la dreapta

Ctrl+R

Anulare

Esc

Anulare

Ctrl+Z

Refacere

Ctrl+Y

Panoramare

Alt + W, Q, apoi trecerea, în caseta de dialog Zoom, la valoarea dorită.

Utilizarea tastaturii pentru a muta panglica

Panglica este banda organizată în file din partea superioară a ferestrei Word. Fiecare filă afișează o altă panglică. Panglicile sunt alcătuite din grupuri, iar fiecare grup include una sau mai multe comenzi. Puteți accesa fiecare comandă din Word utilizând o comandă rapidă.

Notă: Programele de completare și alte programe pot adăuga noi file în panglică și pot furniza taste de acces pentru acestea.

Există două modalități pentru a parcurge filele din panglică:

 • Pentru a accesa panglica, apăsați pe Alt, apoi, pentru a vă deplasa între file, utilizați tastele săgeată la dreapta și săgeată la stânga.

 • Pentru a merge direct la o anumită filă de pe panglică, utilizați una dintre tastele de acces.

Pentru aceasta

Apăsați

Pentru a utiliza vizualizarea Backstage, deschideți pagina Fișier.

Alt+F

Pentru a utiliza teme, culori și efecte, cum ar fi bordurile de pagină, deschideți fila Proiectare.

Alt+G

Pentru a utiliza comenzile obișnuite de formatare, stilurile de paragraf sau instrumentul Găsire, deschideți fila Pornire.

Alt+H

Pentru a gestiona activitățile de îmbinare a corespondenței sau pentru a lucra cu plicuri și etichete, deschideți fila Corespondență.

Alt+M

Pentru a insera tabele, imagini și forme, anteturi sau casete text, deschideți fila Inserare.

Alt+N

Pentru a lucra cu marginile paginilor, orientarea lor, indentarea și spațierea, deschideți fila Aspect.

Alt+P

Pentru a tasta un termen de căutare pentru conținutul de ajutor, deschideți caseta „Spuneți-mi” de pe panglică.

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare

Pentru a utiliza verificarea ortografică, a seta limbile de verificare sau a urmări și a revizui modificările documentului, deschideți fila Revizuire.

Alt+R

Pentru a adăuga un cuprins, note de subsol sau un tabel de referințe, deschideți fila Referințe.

Alt+S

Pentru a alege un mod sau o vizualizare pentru document, cum ar fi Modul citire sau vizualizarea Schiță, deschideți fila Vizualizare. De asemenea, puteți să setați mărirea cu Zoom și să gestionați mai multe ferestre ale documentelor.

Alt+W

 • Pentru a vă deplasa spre lista de file din panglică, apăsați pe Alt; pentru a merge direct la o filă, apăsați pe o comandă rapidă de la tastatură.

 • Pentru a trece la panglică, apăsați tasta săgeată în jos. (JAWS se referă la această acțiune ca la o mutare în panglica inferioară.)

 • Pentru a vă deplasa între comenzi, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab.

 • Pentru a vă deplasa în grupul care este selectat, apăsați tasta săgeată în jos.

 • Pentru a vă deplasa între grupurile de pe o panglică, apăsați Ctrl+săgeată la dreapta sau Ctrl+săgeată la stânga.

 • Comenzile din panglică sunt activate în moduri diferite, în funcție de tipul de comandă:

  • În cazul în care comanda selectată este un buton, pentru a o activa, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • În cazul în care comanda selectată este un buton de separare (adică un buton ce deschide un meniu de opțiuni suplimentare), pentru a o activa, apăsați Alt+săgeată în jos. Deplasați-vă printre opțiuni. Pentru a selecta opțiunea curentă, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • În cazul în care comanda selectată este o listă (cum ar fi lista Fonturi), pentru a deschide lista, apăsați tasta săgeată în jos. Apoi, pentru a vă deplasa între elemente, utilizați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos.

  • În cazul în care comanda selectată este o galerie, pentru a selecta comanda, apăsați pe bara de spațiu sau pe Enter. Apoi, deplasați-vă printre elemente.

Sfat: În galeriile cu mai multe rânduri de elemente, tasta Tab merge de la începutul și până la sfârșitul rândului curent, iar când ajunge la sfârșitul rândului, trece la începutul următorului rând. Apăsați tasta săgeată spre dreapta la sfârșitul rândului curent pentru a trece înapoi la început.

Pentru a utiliza tastele de acces:

 1. Apăsați Alt.

 2. Apăsați litera afișată în indicatorul NumeTastă pătrat ce apare deasupra comenzii din panglică pe care doriți s-o utilizați.

În funcție de litera apăsată, este posibil să apară nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă apăsați Alt+F, Office Backstage se deschide la pagina Informații cu un alt set de nume de taste. Dacă apăsați Alt din nou, apar numele de taste.

Următorul tabel listează câteva modalități de a deplasa focalizarea tastaturii atunci când utilizați doar tastatura.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectarea filei active a panglicii și activarea tastelor de acces.

Alt sau F10. Utilizarea tastelor de acces sau a tastelor săgeată pentru a trece la o altă filă.

Mutați focalizarea la comenzile de pe panglică.

Tab sau Shift+Tab

Deplasează focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a panglicii.

Tab sau Shift+Tab

Vă deplasați în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

Săgeata în jos, Săgeata în sus, Săgeata la stânga sau Săgeata la dreapta

Extindeți sau restrângeți panglica.

Ctrl+F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru un element selectat.

Shift+F10

Mutarea focalizării la un alt panou al ferestrei, cum ar fi panoul Format imagine, panoul Gramatică sau panoul Selectare.

F6

Activarea unei comenzi sau a unui control selectat de pe panglică.

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea unui meniu selectat sau a unei galerii selectate de pe panglică.

Bară de spațiu sau Enter

Termină de modificat o valoare dintr-un control din panglică și mută focalizarea către document.

Enter

Parcurgeți formele flotante, de exemplu casete text sau imagini.

Ctrl+Alt+5, apoi apăsați tasta Tab în mod repetat

Ieșiți din navigarea prin formele flotante și reveniți la navigarea normală.

Esc

Referințe pentru comenzile rapide de la tastatură pentru Microsoft Word

Crearea și editarea documentelor

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unui document nou.

Ctrl+N

Deschiderea unui document.

Ctrl+O

Închiderea unui document.

Ctrl+W

Scindarea ferestrei documentului.

Alt+Ctrl+S

Eliminarea scindării ferestrei documentului.

Alt+Shift+C sau Alt+Ctrl+S

Salvarea unui document.

Ctrl+S

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Salt cu o pagină înapoi.

Alt+Săgeată la stânga

Salt cu o pagină înainte.

Alt+Săgeată la dreapta

Reîmprospătare.

F9

Pentru aceasta

Apăsați

Imprimarea unui document.

Ctrl+P

Comutarea la examinarea înaintea imprimării.

Alt+Ctrl+I

Deplasarea prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită.

Tastele săgeți

Deplasarea cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Page Up sau Page Down

Deplasarea la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Ctrl+Home

Deplasarea la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Ctrl+End

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea unui comentariu (în panoul Activități de revizuire).

Alt+R, C

Activarea sau dezactivarea urmăririi modificărilor.

Ctrl+Shift+E

Închiderea panoului Recenzie, dacă este deschis.

Alt+Shift+C

Selectarea filei Revizuire din panglică.

Alt+R, apoi Săgeată în jos pentru a trece la comenzile de pe această filă.

Selectarea Corectării ortografice

Alt+R, S

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de căutare din panoul de activități Navigare.

Ctrl+F

Înlocuirea textului, a formatării specifice și a elementelor speciale.

Ctrl+H

Salt la o pagină, la un marcaj în document, la o notă de subsol, la un tabel, la un comentariu, la o reprezentare grafică sau la o altă locație.

Ctrl+G

Comutare între ultimele patru locații editate.

Alt+Ctrl+Z

Pentru a vă deplasa

Apăsați

Un caracter la stânga

Săgeată la stânga

Un caracter la dreapta

Săgeată la dreapta

Un cuvânt la stânga

Ctrl+Săgeată la stânga

Un cuvânt la dreapta

Ctrl+Săgeată la dreapta

Un paragraf în sus

Ctrl+Săgeată în sus

Un paragraf în jos

Ctrl+Săgeată în jos

O celulă la stânga (într-un tabel)

Shift+Tab

O celulă la dreapta (într-un tabel)

Tab

O linie în sus

Săgeată în sus

O linie în jos

Săgeată în jos

La sfârșitul unei linii

End

La începutul unei linii

Home

În partea de sus a ferestrei

Alt+Ctrl+Page Up

Până la sfârșitul ferestrei

Alt+Ctrl+Page Down

Cu un ecran în sus (defilare)

Page Up

Cu un ecran în jos (defilare)

Page Down

Până la începutul paginii următoare

Ctrl+Page Down

Până la începutul paginii anterioare

Ctrl+Page Up

La sfârșitul documentului

Ctrl+End

La începutul documentului

Ctrl+Home

La o revizuire anterioară

Shift+F5

După deschiderea unui document, în punctul unde lucrați când documentul a fost închis ultima dată

Shift+F5

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Marcarea unei intrări din cuprins.

Alt+Shift+O

Marcarea unui tabel de referințe citate.

Alt+Shift+I

Alegerea opțiunilor de referință

Alt+Shift+F12, bară de spațiu

Marcarea unei intrări de index.

Alt+Shift+X

Inserarea unei note de subsol.

Alt+Ctrl+F

Inserarea unei note de final.

Alt+Ctrl+D

Salt la nota de subsol următoare.

Alt+Shift+>

Salt la nota de subsol anterioară.

Alt+Shift+<

Accesați „Spuneți-ne ce doriți să faceți” și Căutare inteligentă.

Alt+Q

Lucrul cu documentele în vizualizări diferite

Word oferă mai multe vizualizări diferite ale unui document. Fiecare vizualizare vă ajută să efectuați anumite activități. De exemplu, Modul de citire vă permite să prezentați două pagini ale documentului alăturate și să utilizați o săgeată pentru a trece la următoarea pagină.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutarea la vizualizarea Mod citire

Alt+W, F

Comutarea la vizualizarea Aspect pagină imprimată.

Alt+Ctrl+P

Comutare la Vizualizare schiță.

Alt+Ctrl+O

Comută la Vizualizarea ciornă.

Alt+Ctrl+N

Aceste comenzi rapide se aplică doar dacă un document este în vizualizarea Schiță.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Promovează un paragraf.

Alt+Shift+Săgeată la stânga

Retrogradează un paragraf.

Alt+Shift+Săgeată la dreapta

Retrogradarea la corp text.

Ctrl+Shift+N

Mută în sus paragrafele selectate.

Alt+Shift+Săgeată în sus

Mută în jos paragrafele selectate.

Alt+Shift+Săgeată în jos

Extinderea textului de sub un titlu.

Alt+Shift+Semnul Plus

Restrângerea textului de sub un titlu.

Alt+Shift+Semnul Minus

Extinderea sau restrângerea tuturor textelor sau titlurilor.

Alt+Shift+A

Ascunderea sau afișarea formatării caracterelor.

Tasta bară oblică (/) de pe minitastatura numerică

Afișarea primei linii de text sau a întregului text.

Alt+Shift+L

Afișarea tuturor titlurilor cu stilul Titlu 1.

Alt+Shift+1

Afișarea tuturor titlurilor, până la Titlu n.

Alt+Shift+n

Inserarea unui caracter tabulator.

Ctrl+Tab

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasare la începutul documentului.

Home

Deplasare la sfârșitul documentului.

End

Salt la pagina n.

n (n este numărul paginii pe care doriți să o accesați), Enter

Ieșire din modul Citire.

Esc

Editarea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

Un text se selectează ținând apăsată tasta Shift și utilizând tastele săgeată pentru a muta cursorul

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea modului extins.

F8

Selectarea celui mai apropiat caracter.

F8, apoi apăsați Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Mărește dimensiunea unei selecții.

F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)

Reducerea dimensiunii unei selecții.

Shift+F8

Dezactivarea modului extins.

Esc

Extinderea unei selecții cu un caracter la dreapta.

Shift+Săgeată la dreapta

Extinderea unei selecții cu un caracter la stânga.

Shift+Săgeată la stânga

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Extinderea unei selecții până la începutul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei linii.

Shift+End

Extinderea unei selecții până la începutul unei linii.

Shift+Home

Extinderea unei selecții mai jos cu o linie.

Shift+Săgeată în jos

Extinderea unei selecții mai sus cu o linie.

Shift+Săgeată în sus

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui paragraf.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinderea unei selecții până la începutul unui paragraf.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinderea unei selecții în jos cu un ecran

Shift+Page Down

Extinderea unei selecții în sus cu un ecran

Shift+Page Up

Extinderea unei selecții până la începutul unui document.

Ctrl+Shift+Home

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui document.

Ctrl+Shift+End

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei ferestre.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Extinderea unei selecții pentru a cuprinde întregul document.

Ctrl+A

Selectarea unui bloc vertical de text.

Ctrl+Shift+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Extinderea unei selecții la o anumită locație din document.

F8+tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Pentru aceasta

Apăsați

Ștergeți un caracter la stânga.

Backspace

Ștergeți un cuvânt de la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergeți un caracter de la dreapta.

Delete

Ștergeți un cuvânt de la dreapta.

Ctrl+Delete

Decuparea textului selectat în clipboardul Office.

Ctrl+X

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Decuparea și depunerea în Spike. (Spike este o caracteristică ce vă permite să colectați grupuri de text din locații diferite și să le lipiți în altă locație).

Ctrl+F3

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea Clipboard Office

Apăsați Alt+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F, O.

Copierea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office.

Ctrl+C

Decuparea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office.

Ctrl+X

Lipirea celei mai recente adăugări sau a celui mai recent element lipit din Clipboard Office.

Ctrl+V

Deplasarea textului sau a reprezentărilor grafice o dată.

F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe Enter)

Copierea textului sau a reprezentărilor grafice o dată.

Shift+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe Enter)

Dacă este selectat un text sau un obiect, se deschide caseta de dialog Creare bloc component nou.

Alt+F3

Dacă este selectat blocul component, de exemplu, o ilustrație SmartArt, se afișează meniul de comenzi rapide asociat lui.

Shift+F10

Decuparea și depunerea în Spike.

Ctrl+F3

Lipirea conținutului din Spike.

Ctrl+Shift+F3

Copierea antetului sau a subsolului utilizat în secțiunea anterioară din document.

Alt+Shift+R

Editarea și deplasarea în tabele

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea conținutului celulei următoare.

Tab

Selectarea conținutului celulei anterioare.

Shift+Tab

Extinderea unei selecții la o celulă adiacentă.

Țineți apăsată tasta Shift și apăsați repetat o tastă săgeată

Selectarea unei coloane.

Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați Shift+Alt+Page Down pentru a selecta coloana de sus în jos.

 • Apăsați Shift+Alt+Page Up pentru a selecta coloana de jos în sus.

Selectarea unui întreg rând

Utilizați tastele cu săgeți pentru a trece la sfârșitul rândului, fie la prima celulă (cea mai din stânga), fie la ultima (cea mai din dreapta).

 • Din prima celulă din rând, apăsați Shift+Alt+End pentru a selecta rândul de la stânga la dreapta.

 • Din ultima celulă din rând, apăsați Shift+Alt+Home pentru a selecta rândul de la dreapta la stânga.

Extinderea unei selecții (sau a unui bloc).

Ctrl+Shift+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Selectarea întregului tabel.

Alt+5 pe minitastatura numerică (cu Num Lock dezactivat)

Pentru a vă deplasa

Apăsați

La următoarea celulă dintr-un rând

Tab

La celula anterioară dintr-un rând

Shift+Tab

La prima celulă dintr-un rând

Alt+Home

La ultima celulă dintr-un rând

Alt+End

La prima celulă dintr-o coloană

Alt+Page Up

La ultima celulă dintr-o coloană

Alt+Page Down

La rândul anterior

Săgeată în sus

La rândul următor

Săgeată în jos

Un rând în sus

Alt+Shift+Săgeată în sus

Un rând în jos

Alt+Shift+Săgeată în jos

Pentru a insera

Apăsați

Paragrafe noi într-o celulă

Enter

Caractere tabulator într-o celulă

Ctrl+Tab

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor.

Ctrl+D

Modificarea între litere mari și mici.

Shift+F3

Formatarea tuturor literelor ca majuscule.

Ctrl+Shift+A

Aplică formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplică sublinierea.

Ctrl+U

Sublinierea cuvintelor, dar nu și a spațiilor.

Ctrl+Shift+W

Sublinierea textului cu linie dublă.

Ctrl+Shift+D

Aplicarea formatării de text ascuns.

Ctrl+Shift+H

Aplică formatarea cursivă.

Ctrl+I

Formatați literele ca majuscule mici.

Ctrl+Shift+K

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

Ctrl+semnul egal

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

Ctrl+Shift+semnul plus

Eliminarea formatării manuale a caracterelor.

Ctrl+Bara de spațiu

Modificarea selecției în font Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

Ctrl+Shift+F

Mărește dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+>

Micșorează dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+<

Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+]

Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+[

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea formatării unui text.

Ctrl+Shift+C

Aplicați formatarea copiată la text.

Ctrl+Shift+V

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutarea unui paragraf între centrat și aliniat la stânga.

Ctrl+E

Comutarea unui paragraf între aliniat stânga-dreapta și aliniat la stânga.

Ctrl+J

Comutarea unui paragraf între aliniat la dreapta și aliniat la stânga.

Ctrl+R

Aliniați un paragraf la stânga.

Ctrl+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

Ctrl + M

Eliminarea indentării din stânga a unui paragraf.

Ctrl+Shift+M

Creați o indentare agățată.

Ctrl+T

Reduceți o indentare agățată.

Ctrl+Shift+T

Eliminați formatarea paragrafului.

Ctrl+Q

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea caracterelor neimprimabile.

Ctrl+Shift+* (asteriscul nu funcționează pe minitastatura numerică)

Revizuirea formatării textului.

Shift+F1 (apoi faceți clic pe textul cu formatarea pe care doriți să o revizuiți)

Copiază formatele.

Ctrl+Shift+C

Lipește formatele.

Ctrl+Shift+V

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Linii spațiate la un rând.

Ctrl+1

Linii spațiate la două rânduri.

Ctrl+2

Setarea interliniei la 1,5 rânduri.

Ctrl+5

Adăugarea sau eliminarea unui spațiu de o linie înaintea unui paragraf.

Ctrl+0 (zero)

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea panoului de activități Aplicare stil.

Ctrl+Shift+S

Deschiderea panoului de activități Stiluri.

Alt+Ctrl+Shift+S

Pornirea AutoFormatare.

Alt+Ctrl+K

Aplicarea stilului Normal.

Ctrl+Shift+N

Aplicarea stilului Titlu 1.

Alt+Ctrl+1

Aplicarea stilului Titlu 2.

Alt+Ctrl+2

Aplicarea stilului Titlu 3.

Alt+Ctrl+3

Închiderea panoului de activități Stiluri

 1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.

 2. Apăsați Ctrl+Bara de spațiu.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe Enter.

Pentru a insera

Apăsați

Un câmp

Ctrl+F9

Un sfârșit de linie

Shift+Enter

Un sfârșit de pagină

Ctrl+Enter

Un sfârșit de coloană

Ctrl+Shift+Enter

O linie de dialog

Alt+Ctrl+Semnul minus (de pe minitastatura numerică)

O cratimă

Ctrl+semnul minus (de pe minitastatura numerică)

O cratimă opțională

Ctrl+Cratimă

O cratimă neseparatoare

Ctrl+Shift+Cratimă

Un spațiu neseparator

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Simbolul Drept de autor

Alt+Ctrl+C

Simbolul Marcă comercială înregistrată

Alt+Ctrl+R

Simbolul Marcă comercială

Alt+Ctrl+T

Puncte de suspensie

Alt+Ctrl+Punct

O ghilimea de deschidere simplă

Ctrl+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere simplă

Ctrl+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)

O ghilimea de deschidere dublă

Ctrl+` (ghilimea simplă), Shift+' (ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere dublă

Ctrl+ ' (ghilimea simplă), Shift +' (ghilimea simplă)

O intrare AutoText

Enter (după ce tastați primele caractere ale numelui intrării AutoText și când apare respectivul SfatEcran)

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro ( Simbolul monetar Euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsat pe Alt și apăsați X.

Codul de caracter, Alt+X

Găsirea codului de caracter Unicode pentru caracterul selectat

Alt+X

Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro, țineți apăsată tasta Alt și apăsați 0128 pe minitastatura numerică.

Alt+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

Inserarea și editarea obiectelor

 1. Apăsați Alt, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Apăsați Săgeată în jos pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați Enter pentru a crea un obiect.

  • Apăsați Ctrl+Tab pentru a comuta la fila Creare din fișier, apăsați Tab, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îl inserați sau răsfoiți la fișier.

 1. Având cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul, apăsând Shift+Săgeată la dreapta.

 2. Apăsați Shift+F10.

 3. Apăsați tasta Tab pentru a ajunge la Nume obiect, apăsați pe Enter, apoi din nou pe Enter.

 1. Apăsați și eliberați Alt, N, apoi M pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de reprezentare grafică dorită.

 3. Apăsați Tab, apoi apăsați tastele săgeată pentru a selecta reprezentarea grafică pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați pe Enter.

 1. Apăsați și eliberați Alt, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați Enter.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați Esc pentru a selecta obiectul WordArt, apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta obiectul.

 5. Apăsați Esc din nou pentru a reveni la document.

Îmbinarea corespondenței și a câmpurilor

Notă: Trebuie să apăsați pe Alt+M sau să faceți clic pe Corespondență pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Examinarea unei îmbinări de corespondență.

Alt+Shift+K

Îmbinarea unui document.

Alt+Shift+N

Imprimarea documentului îmbinat.

Alt+Shift+M

Editarea sursei de date pentru îmbinare corespondență.

Alt+Shift+E

Inserarea unui câmp de îmbinare.

Alt+Shift+F

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea unui câmp DATE.

Alt+Shift+D

Inserarea unui câmp LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Inserarea unui câmp Page.

Alt+Shift+P

Inserarea unui câmp TIME.

Alt+Shift+T

Inserarea unui câmp gol.

Ctrl+F9

Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Actualizarea câmpurilor selectate.

F9

Anularea legăturii unui câmp.

Ctrl+Shift+F9

Comutarea între un cod de câmp selectat și rezultatul său.

Shift+F9

Comutarea între toate codurile de câmp și rezultatele lor.

Alt+F9

Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

Alt+Shift+F9

Salt la câmpul următor.

F11

Salt la câmpul anterior.

Shift+F11

Blocarea unui câmp.

Ctrl+F11

Deblocarea unui câmp.

Ctrl+Shift+F11

Bara lingvistică

Fiecare document are o limbă implicită, de obicei aceeași cu sistemul de operare al computerului. Dar dacă documentul conține și cuvinte sau expresii într-o altă limbă, este o idee bună să setați limba de verificare pentru acele cuvinte. Acest lucru nu doar că face posibilă verificarea ortografiei și a gramaticii pentru acele grupuri de cuvinte, ci face posibilă și gestionarea lor de către tehnologiile de asistare, precum cititoarele de ecran.

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Setare limbă de verificare

Alt+R, U, L

Revizuirea listei de limbi de verificare

Săgeată în jos

Setarea limbilor implicite

Alt+R, L

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea sau dezactivarea IME (Input Method Editor) japonez pentru tastaturi cu 101 taste.

Alt+~

Activarea sau dezactivarea IME (Input Method Editor) coreean pentru tastaturi cu 101 taste.

Alt din dreapta

Activarea sau dezactivarea IME (Input Method Editor) chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste.

Ctrl+Bara de spațiu

Referințe pentru tastele funcționale

Pentru aceasta

Apăsați

Obțineți Ajutor sau vizitați Office.com.

F1

Deplasarea textului sau a elementelor grafice.

F2

Repetarea ultimei acțiuni.

F4

Alegerea comenzii Salt la (fila Pornire).

F5

Salt la următorul panou sau cadru.

F6

Alegerea comenzii Corectare ortografică (fila Revizuire).

F7

Extinderea unei selecții.

F8

Actualizarea câmpurilor selectate.

F9

Afișarea numelor de taste.

F10

Salt la câmpul următor.

F11

Alegerea comenzii Salvare ca.

F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Pornirea Ajutorului dependent de context sau dezvăluirea formatării.

Shift+F1

Copierea textului.

Shift+F2

Modificarea între litere mari și mici.

Shift+F3

Repetarea unei acțiuni Găsire sau Salt la.

Shift+F4

Deplasarea la ultima modificare.

Shift+F5

Deplasarea la panoul sau cadrul anterior (după ce s-a apăsat F6).

Shift+F6

Alegerea comenzii Lexicon (fila Revizuire, grupulVerificare).

Shift+F7

Reducerea dimensiunii unei selecții.

Shift+F8

Comutarea între un cod de câmp și rezultatul acestuia.

Shift+F9

Afișarea unui meniu de comenzi rapide.

Shift+F10

Salt la câmpul anterior.

Shift+F11

Alegerea comenzii Salvare.

Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extindeți sau restrângeți panglica.

Ctrl+F1

Alegerea comenzii Examinare înaintea imprimării.

Ctrl+F2

Decuparea și depunerea în Spike.

Ctrl+F3

Închiderea ferestrei.

Ctrl+F4

Salt la fereastra următoare.

Ctrl+F6

Inserarea unui câmp gol.

Ctrl+F9

Maximizarea ferestrei documentului.

Ctrl+F10

Blocarea unui câmp.

Ctrl+F11

Alegerea comenzii Deschidere.

Ctrl+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea conținutului din Spike.

Ctrl+Shift+F3

Editarea unui marcaj în document.

Ctrl+Shift+F5

Salt la fereastra anterioară.

Ctrl+Shift+F6

Actualizarea informațiilor legate dintr-un document sursă Word.

Ctrl+Shift+F7

Extinderea unei selecții sau a unui bloc.

Ctrl+Shift+F8, apoi apăsați o tastă săgeată

Anularea legăturii unui câmp.

Ctrl+Shift+F9

Deblocarea unui câmp.

Ctrl+Shift+F11

Alegerea comenzii Imprimare.

Ctrl+Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la câmpul următor.

Alt+F1

Crearea unui Bloc component nou.

Alt+F3

Ieșire din Word.

Alt+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei programului.

Alt+F5

Comutarea înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog care acceptă acest comportament.

Alt+F6

Găsirea următoarei greșeli de ortografie sau a următoarei erori gramaticale.

Alt+F7

Rularea unei macrocomenzi.

Alt+F8

Comutarea între toate codurile de câmp și rezultatele lor.

Alt+F9

Afișarea panoului de activități Selecție.

Alt+F10

Afișarea codului Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la câmpul anterior.

Alt+Shift+F1

Alegerea comenzii Salvare.

Alt+Shift+F2

Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

Alt+Shift+F9

Afișarea unui meniu sau a unui mesaj pentru o acțiune disponibilă.

Alt+Shift+F10

Alegerea butonului Cuprins din containerul Cuprins atunci când containerul este activ.

Alt+Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea informațiilor de sistem Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Alegerea comenzii Deschidere.

Ctrl+Alt+F2

Acest articol nu tratează particularizarea comenzilor rapide de la tastatură sau crearea comenzilor rapide de la tastatură pentru macrocomenzi sau AutoText.

Dacă utilizați Microsoft Word Starter, rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Word sunt acceptate în Word Starter. Pentru mai multe informații despre caracteristicile disponibile în Word Starter, consultați Asistență pentru caracteristica Word Starter.

În acest articol

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Elemente de bază Microsoft Office

Deplasare în panglică

Referințe rapide pentru Microsoft Word

Referințe pentru tastele funcționale

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, în Ajutorul Microsoft Word 2010, tastele sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele sunt separate prin virgulă (,).

 • Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsați tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați Enter. Apăsați Enter din nou pentru a restrânge toate secțiunile.

 • Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsați tasta Tab până când se selectează antetul respectivei secțiuni și semnul plus (+), apoi apăsați Enter. Apăsați Enter din nou pentru a restrânge secțiunea.

Important: Înainte să începeți căutarea, apăsați tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați Enter.

 1. Apăsați Ctrl+F.

  Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începeți să tastați.

 2. Tastați șirul de căutare în casetă.

 3. Apăsați Enter.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați pe tasta Tab până când se selectează Afișare totală, apăsați pe Enter, apoi apăsați Ctrl+P.

Elemente de bază Microsoft Office

Pentru aceasta

Apăsați

Trecerea la fereastra următoare.

Alt+tasta Tab

Trecerea la fereastra anterioară.

Alt+Shift+tasta Tab

Închiderea ferestrei active.

Ctrl+W sau Ctrl+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare.

Alt+F5

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția contrară acelor de ceasornic).

Shift+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, trecerea la fereastra următoare.

Ctrl+F6

Trecerea la fereastra anterioară.

Ctrl+Shift+F6

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

Ctrl+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

Print Screen

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

Alt+Print Screen

Pentru aceasta

Apăsați

Trecere la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

tasta Tab

Trecere la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

Shift+tasta Tab

Trecere la fila următoare din caseta de dialog.

Ctrl+tasta Tab

Trecere la fila anterioară din caseta de dialog.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

Bara de spațiu

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

Alt+ litera subliniată într-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

Alt+Săgeată în jos

Selectează o opțiune dintr-o listă verticală.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

Esc

Rularea comenzii selectate.

Enter

O casetă de editare este o casetă necompletată în care aveți posibilitatea să tastați sau să lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea la un folder.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trecerea la începutul intrării.

Pornire

Trecerea la sfârșitul intrării.

End

Vă deplasați cu un caracter la stânga sau la dreapta.

Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Selectați sau deselectați un caracter la stânga.

Shift+Săgeată la stânga

Selectați sau deselectați un caracter la dreapta.

Shift+Săgeată la dreapta

Selectați sau deselectați un cuvânt la stânga.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Selectați sau deselectați un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

Shift+Home

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

Shift+End

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați caseta de dialog Deschidere.

Ctrl+F12 sau Ctrl+O

Afișați caseta de dialog Salvare ca.

F12

Deschideți folderul sau fișierul selectat.

Enter

Deschideți folderul cu un nivel mai sus de folderul deschis.

BACKSPACE

Ștergeți folderul sau fișierul selectat.

DELETE

Afișați un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

Shift+F10

Vă deplasați înainte printre opțiuni.

Tab

Vă deplasați înapoi printre opțiuni.

Shift+Tab

Deschideți lista Căutare în.

F4 sau Alt+I

Pentru aceasta

Apăsați

Anularea unei o acțiuni.

Esc

Anulați o acțiune.

Ctrl+Z

Refacerea sau repetarea unei acțiuni.

Ctrl+Y

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

F6

Atunci când un meniu este activ, deplasați-vă la un panou de activități. (Poate fi necesar să apăsați Ctrl+Tab de mai multe ori.)

Ctrl+Tab

Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou.

Tab sau Shift+Tab

Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități.

Ctrl+Bara de spațiu

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

Shift+F10

Selectarea primului sau ultimului element dintr-o galerie.

Home sau End

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

Page Up sau Page Down

Închiderea panoului de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.

 2. Apăsați Ctrl+Bara de spațiu.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe Enter.

Deplasarea unui panou de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.

 2. Apăsați Ctrl+Bara de spațiu.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Mutare, apoi apăsați pe Enter.

 4. Utilizați tastele săgeată pentru a muta panoul de activități, apoi apăsați pe Enter.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.

 2. Apăsați Ctrl+Bara de spațiu.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați pe Enter.

 4. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități, apoi apăsați pe Enter.

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Shift+F10

Se afișează meniul sau mesajul pentru o acțiune disponibilă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecție Imagine buton sau butonul Opțiune lipire Imagine buton . Dacă există mai multe acțiuni, se comută la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său.

Alt+Shift+F10

Deplasarea între opțiunile dintr-un meniu de acțiuni disponibile.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de acțiuni disponibile.

Enter

Închiderea meniului sau mesajului acțiunilor disponibile.

Esc

Sfaturi

 • Puteți solicita o notificare sonoră atunci când este disponibilă o acțiune (nu este disponibilă în Word Starter). Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este necesar ca Microsoft Office Sounds să fie instalat pe computer.

 • Dacă aveți acces la Internet, aveți posibil să descărcați Microsoft Office Sounds de la Office.com. După ce instalați fișierele de sunet, procedați astfel:

  1. Apăsați Alt+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.

  2. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați Tab pentru a comuta la Opțiuni complexe pentru lucrul în Word. .

  3. Apăsați Alt+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați Bara de spațiu.

  4. Apăsați Tab în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați pe Enter.

   Notă: Atunci când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Deplasare în panglică

Tastele de acces vă permit să utilizați rapid o comandă, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă aflați. Fiecare comandă din Word 2010 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a 2 până la 5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:

 1. Apăsați Alt.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați litera afișată în sfaturile despre taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați pe Alt.

Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica Office este să mutați focalizarea printre file și a comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a Panglicii și activați tastele de acces.

Alt sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste pentru a reveni la document și a anula tastele de acces.

Deplasare la altă filă de pe Panglică.

F10 pentru a selecta fila activă, apoi Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Extindeți sau restrângeți Panglica.

Ctrl+F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Shift+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activități deschis

 • Bara de stare din partea de jos a ferestrei

 • Documentul dvs.

F6

Deplasează focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a Panglicii.

Tab sau Shift+Tab

Vă deplasați în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

Săgeata în jos, Săgeata în sus, Săgeata la stânga sau Săgeata la dreapta

Activarea comenzii sau controlului selectat pe panglică.

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe Panglică.

Bară de spațiu sau Enter

Activează comanda sau controlul de pe Panglică pentru a modifica o valoare.

Enter

Termină de modificat o valoare dintr-un control din Panglică și mută focalizarea înapoi la document.

Enter

Obține ajutor pentru comanda sau controlul selectat din Panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor pentru program.)

F1

Referințe rapide pentru Microsoft Word

Lucrul cu documente și cu paginile web

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Crearea unui spațiu neseparator.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Crearea unei cratime neseparatoare.

Ctrl+Shift+Cratimă

Formatați literele ca aldine.

Ctrl+B

Formatați literele ca italice.

Ctrl+I

Sublinierea literelor.

Ctrl+U

Micșorarea dimensiunii fontului cu o valoare.

Ctrl+Shift+<

Mărirea dimensiunii fontului cu o valoare.

Ctrl+Shift+>

Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+[

Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+]

Eliminarea formatării paragrafului sau a caracterelor.

Ctrl+Bara de spațiu

Copiați textul sau obiectul selectat.

Ctrl+C

Decupați textul sau obiectul selectat.

Ctrl+X

Lipiți textul sau obiectul.

Ctrl+V

Lipire specială

Ctrl+Alt+V

Lipirea numai a formatării

Ctrl+Shift+V

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Deschiderea casetei de dialog Contor de cuvinte.

Ctrl+Shift+G

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unui document nou.

Ctrl+N

Deschiderea unui document.

Ctrl+O

Închiderea unui document.

Ctrl+W

Scindarea ferestrei documentului.

Alt+Ctrl+S

Eliminarea scindării ferestrei documentului.

Alt+Shift+C sau Alt+Ctrl+S

Salvarea unui document.

Ctrl+S

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea panoului de activități Navigare (pentru a căuta documente).

Ctrl+F

Repetare căutării (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire).

Alt+Ctrl+Y

Înlocuirea textului, a formatării specifice și a elementelor speciale.

Ctrl+H

Salt la o pagină, la un marcaj în document, la o notă de subsol, la un tabel, la un comentariu, la o reprezentare grafică sau la o altă locație.

Ctrl+G

Comutare între ultimele patru locații editate.

Alt+Ctrl+Z

Deschiderea unei liste de opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați pe Enter pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea selectată.

Alt+Ctrl+Home

Comutarea la obiectul anterior răsfoit (setat în opțiunile de răsfoire).

Ctrl+Page Up

Comutarea la obiectul următor răsfoit (setat în opțiunile de răsfoire).

Ctrl+Page Down

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la vizualizarea Aspect pagină imprimată.

Alt+Ctrl+P

Comutare la Vizualizare schiță.

Alt+Ctrl+O

Comută la Vizualizarea ciornă.

Alt+Ctrl+N

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Promovează un paragraf.

Alt+Shift+Săgeată la stânga

Retrogradează un paragraf.

Alt+Shift+Săgeată la dreapta

Retrogradarea la corp text.

Ctrl+Shift+N

Mută în sus paragrafele selectate.

Alt+Shift+Săgeată în sus

Mută în jos paragrafele selectate.

Alt+Shift+Săgeată în jos

Extinderea textului de sub un titlu.

Alt+Shift+SEMNUL PLUS

Restrângerea textului de sub un titlu.

Alt+Shift+Semnul Minus

Extinderea sau restrângerea tuturor textelor sau titlurilor.

Alt+Shift+A

Ascunderea sau afișarea formatării caracterelor.

Tasta bară oblică (/) de pe minitastatura numerică

Afișarea primei linii din corpul textului sau a întregului corp de text.

Alt+Shift+L

Afișarea tuturor titlurilor cu stilul Titlu 1.

Alt+Shift+1

Afișarea tuturor titlurilor, până la Titlu n.

Alt+Shift+n

Inserarea unui caracter tabulator.

Ctrl+Tab

Pentru aceasta

Apăsați

Imprimarea unui document.

Ctrl+P

Comutarea la examinarea înaintea imprimării.

Alt+Ctrl+I

Deplasarea prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită.

Tastele săgeți

Deplasarea cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Page Up sau Page Down

Deplasarea la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Ctrl+Home

Deplasarea la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

Ctrl+End

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea unui comentariu.

Alt+Ctrl+M

Activarea sau dezactivarea urmăririi modificărilor.

Ctrl+Shift+E

Închiderea panoului Recenzie, dacă este deschis.

Alt+Shift+C

Notă: Unele cititoare de ecran nu pot fi compatibile cu vizualizarea Citire în ecran complet.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasare la începutul documentului.

Home

Deplasare la sfârșitul documentului.

End

Salt la pagina n.

n, Enter

Ieșiți din vizualizarea Aspect citire.

Esc

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Marcarea unei intrări din cuprins.

Alt+Shift+O

Marcarea unui tabel de referințe citate.

Alt+Shift+I

Alegerea opțiunilor de referință

Alt+Shift+F12,bară de spațiu

Marcarea unei intrări de index.

Alt+Shift+X

Inserarea unei note de subsol.

Alt+Ctrl+F

Inserarea unei note de final.

Alt+Ctrl+D

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Salt cu o pagină înapoi.

Alt+Săgeată la stânga

Salt cu o pagină înainte.

Alt+Săgeată la dreapta

Reîmprospătare.

F9

Editarea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

Pentru aceasta

Apăsați

Ștergeți un caracter la stânga.

BACKSPACE

Ștergeți un cuvânt la stânga.

Ctrl+BACKSPACE

Ștergeți un caracter la dreapta.

DELETE

Ștergeți un cuvânt la dreapta.

Ctrl+DELETE

Decuparea textului selectat în clipboardul Office.

Ctrl+X

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Decuparea și depunerea în Spike.

Ctrl+F3

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea Clipboard Office

Apăsați Alt+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F, O.

Copierea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office.

Ctrl+C

Decuparea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office.

Ctrl+X

Lipirea celei mai recente adăugări sau a celui mai recent element lipit din Clipboard Office.

Ctrl+V

Deplasarea textului sau a reprezentărilor grafice o dată.

F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe Enter)

Copierea textului sau a reprezentărilor grafice o dată.

Shift+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe Enter)

Dacă este selectat un text sau un obiect, se deschide caseta de dialog Creare bloc component nou.

Alt+F3

Dacă este selectat blocul component, de exemplu, o ilustrație SmartArt, se afișează meniul de comenzi rapide asociat lui.

Shift+F10

Decuparea și depunerea în Spike.

Ctrl+F3

Lipirea conținutului din Spike.

Ctrl+Shift+F3

Copierea antetului sau a subsolului utilizat în secțiunea anterioară din document.

Alt+Shift+R

Pentru a insera

Apăsați

Un câmp

Ctrl+F9

Un sfârșit de linie

Shift+Enter

Un sfârșit de pagină

Ctrl+Enter

Un sfârșit de coloană

Ctrl+Shift+Enter

O linie de dialog

Alt+Ctrl+Semnul Minus

O cratimă

Ctrl+Semn Minus

O cratimă opțională

Ctrl+Cratimă

O cratimă neseparatoare

Ctrl+Shift+Cratimă

Un spațiu neseparator

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Simbolul Drept de autor

Alt+Ctrl+C

Simbolul Marcă comercială înregistrată

Alt+Ctrl+R

Simbolul Marcă comercială

Alt+Ctrl+T

Puncte de suspensie

Alt+Ctrl+Punct

O ghilimea de deschidere simplă

Ctrl+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere simplă

Ctrl+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)

O ghilimea de deschidere dublă

Ctrl+` (ghilimea simplă), Shift+' (ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere dublă

Ctrl+ ' (ghilimea simplă), Shift +' (ghilimea simplă)

O intrare AutoText

Enter (după ce tastați primele caractere ale numelui intrării AutoText și când apare respectivul SfatEcran)

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro ( Simbolul monetar Euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsat pe Alt și apăsați X.

Codul de caracter, Alt+X

Găsirea codului de caracter Unicode pentru caracterul selectat

Alt+X

Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro, țineți apăsată tasta Alt și apăsați 0128 pe minitastatura numerică.

Alt+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

Un text se selectează ținând apăsată tasta Shift și utilizând tastele săgeată pentru a muta cursorul.

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea modului extins.

F8

Selectarea celui mai apropiat caracter.

F8, apoi apăsați Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Mărește dimensiunea unei selecții.

F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)

Reducerea dimensiunii unei selecții.

Shift+F8

Dezactivarea modului extins.

Esc

Extinderea unei selecții cu un caracter la dreapta.

Shift+Săgeată la dreapta

Extinderea unei selecții cu un caracter la stânga.

Shift+Săgeată la stânga

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Extinderea unei selecții până la începutul unui cuvânt.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei linii.

Shift+End

Extinderea unei selecții până la începutul unei linii.

Shift+Home

Extinderea unei selecții mai jos cu o linie.

Shift+Săgeată în jos

Extinderea unei selecții mai sus cu o linie.

Shift+Săgeată în sus

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui paragraf.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinderea unei selecții până la începutul unui paragraf.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinderea unei selecții în jos cu un ecran

Shift+Page Down

Extinderea unei selecții în sus cu un ecran

Shift+Page Up

Extinderea unei selecții până la începutul unui document.

Ctrl+Shift+Home

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui document.

Ctrl+Shift+End

Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei ferestre.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Extinderea unei selecții pentru a cuprinde întregul document.

Ctrl+A

Selectarea unui bloc vertical de text.

Ctrl+Shift+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Extinderea unei selecții la o anumită locație din document.

F8+tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea conținutului celulei următoare.

Tab

Selectarea conținutului celulei anterioare.

Shift+Tab

Extinderea unei selecții la o celulă adiacentă.

Țineți apăsată tasta Shift și apăsați repetat o tastă săgeată

Selectarea unei coloane.

Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați Shift+Alt+Page Down pentru a selecta coloana de sus în jos.

 • Apăsați Shift+Alt+Page Up pentru a selecta coloana de jos în sus.

Extinderea unei selecții (sau a unui bloc).

Ctrl+Shift+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați Esc pentru a anula modul de selecție

Selectarea întregului tabel.

Alt+5 pe minitastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat)

Pentru a vă deplasa

Apăsați

Un caracter la stânga

Săgeată la stânga

Un caracter la dreapta

Săgeată la dreapta

Un cuvânt la stânga

Ctrl+Săgeată la stânga

Un cuvânt la dreapta

Ctrl+Săgeată la dreapta

Un paragraf în sus

Ctrl+Săgeată în sus

Un paragraf în jos

Ctrl+Săgeată în jos

O celulă la stânga (într-un tabel)

Shift+Tab

O celulă la dreapta (într-un tabel)

Tab

O linie în sus

Săgeată în sus

O linie în jos

Săgeată în jos

La sfârșitul unei linii

End

La începutul unei linii

Home

În partea de sus a ferestrei

Alt+Ctrl+Page Up

Până la sfârșitul ferestrei

Alt+Ctrl+Page Down

Cu un ecran în sus (defilare)

Page Up

Cu un ecran în jos (defilare)

Page Down

Până la începutul paginii următoare

Ctrl+Page Down

Până la începutul paginii anterioare

Ctrl+Page Up

La sfârșitul documentului

Ctrl+End

La începutul documentului

Ctrl+Home

La o revizuire anterioară

Shift+F5

După deschiderea unui document, în punctul unde lucrați când documentul a fost închis ultima dată

Shift+F5

Pentru a vă deplasa

Apăsați

La următoarea celulă dintr-un rând

Tab

La celula anterioară dintr-un rând

Shift+Tab

La prima celulă dintr-un rând

Alt+Home

La ultima celulă dintr-un rând

Alt+End

La prima celulă dintr-o coloană

Alt+Page Up

La ultima celulă dintr-o coloană

Alt+Page Down

La rândul anterior

Săgeată în sus

La rândul următor

Săgeată în jos

Un rând în sus

Alt+Shift+Săgeată în sus

Un rând în jos

Alt+Shift+Săgeată în jos

Pentru a insera

Apăsați

Paragrafe noi într-o celulă

Enter

Caractere tabulator într-o celulă

Ctrl+Tab

Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să aveți posibilitatea să accesați modul suprascriere dacă apăsați INSERT, procedați astfel:

 1. Apăsați Alt+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.

 2. Apăsați A pentru a selecta COMPLEX, apoi apăsați pe Tab.

 3. Apăsați Alt+O pentru a vă deplasa la caseta de selectare Se utilizează tasta Insert pentru a controla modul de suprascriere.

 4. Apăsați Bara de spațiu pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați pe Enter.

Pentru a activa sau a dezactiva modul Suprascriere, apăsați pe INSERT.

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea formatării unui text.

Ctrl+Shift+C

Aplicați formatarea copiată la text.

Ctrl+Shift+V

Notă: Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

Ctrl+Shift+F

Mărește dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+>

Micșorează dimensiunea fontului.

Ctrl+Shift+<

Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+]

Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct.

Ctrl+[

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor.

Ctrl+D

Modificarea între litere mari și mici.

Shift+F3

Formatarea tuturor literelor ca majuscule.

Ctrl+Shift+A

Aplică formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplică sublinierea.

Ctrl+U

Sublinierea cuvintelor, dar nu și a spațiilor.

Ctrl+Shift+W

Sublinierea textului cu linie dublă.

Ctrl+Shift+D

Aplicarea formatării de text ascuns.

Ctrl+Shift+H

Aplică formatarea cursivă.

Ctrl+I

Formatați literele ca majuscule mici.

Ctrl+Shift+K

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

Ctrl+semnul egal

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

Ctrl+Shift+SEMNUL PLUS

Eliminarea formatării manuale a caracterelor.

Ctrl+Bara de spațiu

Modificarea selecției în font Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea caracterelor neimprimabile.

Ctrl+Shift+* (asteriscul nu funcționează pe minitastatura numerică)

Revizuirea formatării textului.

Shift+F1 (apoi faceți clic pe textul cu formatarea pe care doriți să o revizuiți)

Copiază formatele.

Ctrl+Shift+C

Lipește formatele.

Ctrl+Shift+V

Pentru aceasta

Apăsați

Linii spațiate la un rând.

Ctrl+1

Linii spațiate la două rânduri.

Ctrl+2

Setarea interliniei la 1,5 rânduri.

Ctrl+5

Adăugarea sau eliminarea unui spațiu de o linie înaintea unui paragraf.

Ctrl+0 (zero)

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea unui paragraf între centrat și aliniat la stânga.

Ctrl+E

Comutarea unui paragraf între aliniat stânga-dreapta și aliniat la stânga.

Ctrl+J

Comutarea unui paragraf între aliniat la dreapta și aliniat la stânga.

Ctrl+R

Aliniați un paragraf la stânga.

Ctrl+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

Ctrl + M

Eliminarea indentării din stânga a unui paragraf.

Ctrl+Shift+M

Creați o indentare agățată.

Ctrl+T

Reduceți o indentare agățată.

Ctrl+Shift+T

Eliminați formatarea paragrafului.

Ctrl+Q

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea panoului de activități Aplicare stil.

Ctrl+Shift+S

Deschiderea panoului de activități Stiluri.

Alt+Ctrl+Shift+S

Pornirea AutoFormatare.

Alt+Ctrl+K

Aplicarea stilului Normal.

Ctrl+Shift+N

Aplicarea stilului Titlu 1.

Alt+Ctrl+1

Aplicarea stilului Titlu 2.

Alt+Ctrl+2

Aplicarea stilului Titlu 3.

Alt+Ctrl+3

Închiderea panoului de activități Stiluri

 1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.

 2. Apăsați Ctrl+Bara de spațiu.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe Enter.

Inserarea și editarea obiectelor

 1. Apăsați Alt, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Apăsați Săgeată în jos pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați Enter pentru a crea un obiect.

  • Apăsați Ctrl+Tab pentru a comuta la fila Creare din fișier, apăsați Tab, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îl inserați sau răsfoiți la fișier.

 1. Având cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul, apăsând Shift+Săgeată la dreapta.

 2. Apăsați Shift+F10.

 3. Apăsați tasta Tab pentru a ajunge la Nume obiect, apăsați pe Enter, apoi din nou pe Enter.

 1. Apăsați și eliberați Alt, N, apoi M pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de reprezentare grafică dorită.

 3. Apăsați Tab, apoi apăsați tastele săgeată pentru a selecta reprezentarea grafică pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați pe Enter.

 1. Apăsați și eliberați Alt, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați Enter.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați Esc pentru a selecta obiectul WordArt, apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta obiectul.

 5. Apăsați Esc din nou pentru a reveni la document.

Îmbinarea corespondenței și a câmpurilor

Notă: Trebuie să vă aflați pe fila Corespondență pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Examinarea unei îmbinări de corespondență.

Alt+Shift+K

Îmbinarea unui document.

Alt+Shift+N

Imprimarea documentului îmbinat.

Alt+Shift+M

Editarea sursei de date pentru îmbinare corespondență.

Alt+Shift+E

Inserarea unui câmp de îmbinare.

Alt+Shift+F

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea unui câmp DATE.

Alt+Shift+D

Inserarea unui câmp LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Inserarea unui câmp PAGE.

Alt+Shift+P

Inserarea unui câmp TIME.

Alt+Shift+T

Inserarea unui câmp gol.

Ctrl+F9

Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Actualizarea câmpurilor selectate.

F9

Anularea legăturii unui câmp.

Ctrl+Shift+F9

Comutarea între un cod de câmp selectat și rezultatul său.

Shift+F9

Comutarea între toate codurile de câmp și rezultatele lor.

Alt+F9

Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

Alt+Shift+F9

Salt la câmpul următor.

F11

Salt la câmpul anterior.

Shift+F11

Blocarea unui câmp.

Ctrl+F11

Deblocarea unui câmp.

Ctrl+Shift+F11

Bara lingvistică

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între limbi sau configurații ale tastaturii.

Alt din stânga+Shift

Afișarea unei liste cu variantele de corectare.

Imagine buton +C

Activați sau dezactivați scrierea de mână.

Imagine buton +H

Activarea sau dezactivarea IME (Input Method Editor) japonez pentru tastaturi cu 101 taste.

Alt+~

Activarea sau dezactivarea IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste.

Alt din dreapta

Activarea sau dezactivarea IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste.

Ctrl+Bara de spațiu

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să alegeți combinația de taste pentru a comuta între limbi sau configurații de tastatură, în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări taste.

 • Tasta cu siglă Windows Imagine buton este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul inferior de taste.

Referințe pentru tastele funcționale

Pentru aceasta

Apăsați

Obțineți Ajutor sau vizitați Office.com Microsoft.

F1

Deplasarea textului sau a elementelor grafice.

F2

Repetarea ultimei acțiuni.

F4

Alegerea comenzii Salt la (fila Pornire).

F5

Salt la următorul panou sau cadru.

F6

Alegerea comenzii Corectare ortografică (fila Revizuire).

F7

Extinderea unei selecții.

F8

Actualizarea câmpurilor selectate.

F9

Afișarea numelor de taste.

F10

Salt la câmpul următor.

F11

Alegerea comenzii Salvare ca.

F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Pornirea Ajutorului dependent de context sau dezvăluirea formatării.

Shift+F1

Copierea textului.

Shift+F2

Modificarea între litere mari și mici.

Shift+F3

Repetarea unei acțiuni Găsire sau Salt la.

Shift+F4

Deplasarea la ultima modificare.

Shift+F5

Deplasarea la panoul sau cadrul anterior (după ce s-a apăsat F6).

Shift+F6

Alegerea comenzii Lexicon (fila Revizuire, grupulVerificare).

Shift+F7

Reducerea dimensiunii unei selecții.

Shift+F8

Comutarea între un cod de câmp și rezultatul acestuia.

Shift+F9

Afișarea unui meniu de comenzi rapide.

Shift+F10

Salt la câmpul anterior.

Shift+F11

Alegerea comenzii Salvare.

Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extindeți sau restrângeți Panglica.

Ctrl+F1

Alegerea comenzii Examinare înaintea imprimării.

Ctrl+F2

Decuparea și depunerea în Spike.

Ctrl+F3

Închiderea ferestrei.

Ctrl+F4

Salt la fereastra următoare.

Ctrl+F6

Inserarea unui câmp gol.

Ctrl+F9

Maximizarea ferestrei documentului.

Ctrl+F10

Blocarea unui câmp.

Ctrl+F11

Alegerea comenzii Deschidere.

Ctrl+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea conținutului din Spike.

Ctrl+Shift+F3

Editarea unui marcaj în document.

Ctrl+Shift+F5

Salt la fereastra anterioară.

Ctrl+Shift+F6

Actualizarea informațiilor legate dintr-un document sursă Word 2010.

Ctrl+Shift+F7

Extinderea unei selecții sau a unui bloc.

Ctrl+Shift+F8, apoi apăsați o tastă săgeată

Anularea legăturii unui câmp.

Ctrl+Shift+F9

Deblocarea unui câmp.

Ctrl+Shift+F11

Alegerea comenzii Imprimare.

Ctrl+Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la câmpul următor.

Alt+F1

Crearea unui Bloc component nou.

Alt+F3

Ieșire Word 2010.

Alt+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei programului.

Alt+F5

Comutarea înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog care acceptă acest comportament.

Alt+F6

Găsirea următoarei greșeli de ortografie sau a următoarei erori gramaticale.

Alt+F7

Rularea unei macrocomenzi.

Alt+F8

Comutarea între toate codurile de câmp și rezultatele lor.

Alt+F9

Afișarea panoului de activități Selecție și vizibilitate.

Alt+F10

Afișarea codului Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la câmpul anterior.

Alt+Shift+F1

Alegerea comenzii Salvare.

Alt+Shift+F2

Afișarea panoului de activități Cercetare.

Alt+Shift+F7

Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

Alt+Shift+F9

Afișarea unui meniu sau a unui mesaj pentru o acțiune disponibilă.

Alt+Shift+F10

Alegerea butonului Cuprins din containerul Cuprins atunci când containerul este activ.

Alt+Shift+F12

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea informațiilor de sistem Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Alegerea comenzii Deschidere.

Ctrl+Alt+F2

Consultați și

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×