Salt la conținutul principal

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Visio 2010

Comenzile rapide din tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul tastaturii de tip S.U.A. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip S.U.A.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la Pornire din Microsoft Visio 2010.

ALT+HOME

Selectați următorul element din fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Înaintați la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați mai mult în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Comutați între diferitele zone ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, bara de adrese și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul următor sau pe cel anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

ALT+F4

Comutați la un panou de activități din alt panou în fereastra programului (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați de mai multe ori F6.

Notă: Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică.

F6

Maximizați fereastra selectată.

CTRL+F10

Restaurați dimensiunea ferestrei programului Visio după maximizare.

CTRL+F5

Copiați o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Pentru orice fereastră care are o pictogramă în bara de titlu (de exemplu, o fereastră de forme), afișați meniul de comenzi rapide al ferestrei.

ALT+BARA DE SPAȚIU

Deschideți caseta de dialog Pagină.

SHIFT+F4

Deschideți caseta de dialog Reordonare pagini.

CTRL+ALT+P

Treceți focalizarea prin desenele deschise.

CTRL+TAB sau CTRL+F6

Treceți focalizarea prin desenele deschise în ordine inversă.

CTRL+SHIFT+TAB sau CTRL+SHIFT+F6

Treceți focalizarea prin paginile dintr-un desen, inclusiv prin toate suprapunerile marcaj vizibile.

CTRL+PAGE DOWN

Treceți focalizarea prin paginile dintr-un desen în ordine inversă.

CTRL+PAGE UP

Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități.

TAB sau SHIFT+TAB

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru aceasta

Apăsați

Măriți dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la un panou de activități din alt panou în fereastra programului. (Poate fi necesar să apăsați de mai multe ori F6).

Notă: Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, apoi apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.

F6

Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou.

TAB sau SHIFT+TAB

Comutați între opțiunile unui submeniu selectat; comutați între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME sau END

Panouri de activități flotante sau ancorate

 1. Apăsați F6 în mod repetat pentru a selecta panoul de activități dorit.

 2. Apăsați ALT+BARA DE SPAȚIU pentru a deschide meniul pentru acel panou de activități.

 3. Apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Fereastră flotantă, apoi apăsați pe ENTER.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Vă deplasați cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vă deplasați cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comută între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuați acțiunea asociată butonului selectat.

ENTER, BARA DE SPAȚIU

Vă deplasați la lista Tip fișier din caseta de dialog Salvare ca

ALT+T

Vă deplasați la caseta Nume fișier

ALT+N

Vă deplasați la lista de tipuri de fișiere din caseta de dialog Deschidere

ALT+T

Deschideți un fișier selectat din caseta de dialog Deschidere

ALT+O

Salvați fișierul curent din caseta de dialog Salvare

ALT+S

Deschideți o listă verticală selectată.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Actualizați lista de fișiere

F5

Afișați un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier

SHIFT+F10

Text

Editarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Vă deplasați la caracterul următor sau anterior într-o linie de text.

SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați la linia de text următoare sau anterioară.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Vă deplasați la cuvântul următor sau anterior într-o linie de text.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați la paragraful următor sau anterior.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați tot textul dintr-un bloc de text.

CTRL+A

Selectați caracterul următor sau anterior.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați cuvântul următor sau anterior.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați linia următoare sau anterioară.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați paragraful următor sau anterior.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS sau CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Ștergeți cuvântul următor.

CTRL+BACKSPACE

Înlocuiți textul selectat cu înălțimea câmpului. Dacă nu există text selectat, înlocuiți tot textul cu înălțimea câmpului pentru forma selectată.

CTRL+SHIFT+H

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Activați sau dezactivați ( Imagine buton ) formatarea aldină.

CTRL+B

Activați sau dezactivați ( Buton WordArt ) formatarea cursivă.

CTRL+I

Activați sau dezactivați ( Buton WordArt ) formatarea subliniată.

CTRL+U

Activați sau dezactivați formatarea subliniată.

CTRL+SHIFT+D

Activați sau dezactivați formatarea Doar majuscule.

CTRL+SHIFT+A

Activați sau dezactivați formatarea Majuscule reduse.

CTRL+SHIFT+K

Activați sau dezactivați ( Imagine buton ) formatarea indice.

CTRL+=

Activați sau dezactivați ( Buton WordArt ) formatarea exponent.

CTRL+SHIFT+=

Măriți dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Alinierea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Aliniați textul la stânga.

CTRL+SHIFT+L

Centrați textul pe orizontală.

CTRL+SHIFT+C

Aliniați textul la dreapta.

CTRL+SHIFT+R

Aliniați textul stânga-dreapta pe orizontală.

CTRL+SHIFT+J

Aliniați text sus pe verticală.

CTRL+SHIFT+T

Centrați textul pe verticală.

CTRL+SHIFT+M

Aliniați text jos pe verticală.

CTRL+SHIFT+V

Zoom și navigare

Navigarea în Panglică

 1. Apăsați pe ALT.

  Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă.

  Panglica Visio 2010 cu Sfaturi pentru taste afișate.

 2. Apăsați litera afișată în numele de taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați C, se afișează fila Inserare, împreună cu numele de taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care doriți să le utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, dacă fila Pornire este activă, apăsați ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați ALT.

Zoom

Pentru aceasta

Apăsați

Măriți.

ALT+F6

Micșorați.

ALT+SHIFT+F6

Potrivire în fereastră

CTRL+SHIFT+W

Mutarea în cadrul vizualizării ecran complet

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură pentru a vă deplasa între Visio și alt program sau pagină când sunteți în vizualizarea ecran complet.

Pentru aceasta

Apăsați

Intrarea în vizualizarea ecran complet

F5

Ieșirea din vizualizarea ecran complet

ESC

Deschideți pagina următoare din desen.

PAGE DOWN

Reveniți la pagina anterioară din desen.

PAGE UP

Mutarea în cadrul unui desen pagină web

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasați focalizarea prin cadrul din stânga, desen și forme din desenul care conține datele formei, hyperlinkuri și bara de adrese.

TAB

Activați hyperlinkul pentru forma sau hyperlinkul din desenul care are focalizarea.

ENTER

Activități specifice Visio

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fila Pornire din Panglică

ALT+H

Deschideți fila Font din caseta de dialog Text.

F11

Deschideți fila Paragraf din caseta de dialog Text.

SHIFT+F11

Deschideți fila File din caseta de dialog Text.

CTRL+F11

Deschideți caseta de dialog Umplere pentru forma selectată.

F3

Deschideți caseta de dialog Linie.

SHIFT+F3

Utilizarea caracteristicilor Fixare și lipire

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fila General din caseta de dialog Fixare și lipire.

ALT+F9

Bifați sau debifați caseta de selectare Fixare de pe fila General din caseta de dialog Fixare și lipire; se fixează formele la elementele selectate în secțiunea Fixare la a casetei de dialog.

S

Bifați sau debifați caseta de selectare Lipire de pe fila General din caseta de dialog Fixare și lipire; se lipesc formele la elementele selectate în secțiunea Lipire la a casetei de dialog (meniul Instrumente, Fixare și lipire).

G

Gruparea, rotirea și răsturnarea formelor

Pentru aceasta

Apăsați

Grupați formele selectate.

CTRL+G sau CTRL+SHIFT+G

Anulați gruparea formelor din grupul selectat.

CTRL+SHIFT+U

Aduceți în prim plan forma selectată.

CTRL+SHIFT+F

Trimiteți în ultimul plan forma selectată.

CTRL+SHIFT+B

Rotiți forma selectată către stânga.

CTRL+L

Rotiți forma selectată către dreapta.

CTRL+R

Răsuciți pe orizontală forma selectată.

CTRL+H

Răsuciți pe verticală forma selectată.

CTRL+J

Deschideți caseta de dialog Aliniere forme pentru forma selectată.

F8

Vizualizarea ferestrelor de desen

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați ferestrele de desen deschise aranjate vertical.

SHIFT+F7

Afișați ferestrele de desen deschise aranjate orizontal.

CTRL+SHIFT+F7

Afișați ferestrele de desen deschise astfel încât să se poată vedea titlul fiecărei ferestre.

ALT+F7 sau CTRL+ALT+F7

Bare de instrumente specifice Visio

Selectarea instrumentelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la și de la instrumentul Descriptor de formate ( Imagine buton ).

CTRL+SHIFT+P

Selectați Instrument indicator ( Butonul Indicatori ).

CTRL+1

Selectați instrumentul Conector ( Buton WordArt ).

CTRL+3

Selectați instrumentul punct de conexiune

CTRL+SHIFT+1

Selectați instrumentul text ( Butonul Instrumente text ).

CTRL+2

Selectați instrumentul casetă text ( Buton WordArt ).

CTRL+SHIFT+4

Selectarea instrumentelor de desen

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați Instrument dreptunghiular ( Buton WordArt ).

CTRL+8

Selectați Instrument elipsă ( Buton WordArt ).

CTRL+9

Selectați Instrument linie ( Buton WordArt ).

CTRL+6

Selectați Instrument arc ( Buton WordArt ).

CTRL+7

Selectați Instrument formă liberă ( Buton WordArt ).

CTRL+5

Selectați Instrument creion ( Buton WordArt ).

CTRL+4

Trunchierea unei imagini

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați instrumentul Trunchiere ( Buton WordArt ).

CTRL+SHIFT+2

Forme și tipare Visio

Mutarea de la o formă la alta într-o pagină de desen

Pentru aceasta

Apăsați

Vă deplasați de la o formă la alta în pagina de desen. Un dreptunghi punctat indică faptul că forma are focalizarea.

Notă: Nu se poate deplasa la formele care sunt protejate împotriva selecției sau care se află într-un start blocat.

TAB

Vă deplasați de la o formă la alta în pagina de desen în ordine inversă.

SHIFT+TAB

Selectați o formă care are focalizarea.

Notă: Pentru a selecta mai multe forme, apăsați tasta TAB pentru a aduce focalizarea la prima formă de selectat, apoi apăsați pe ENTER. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați pe tasta TAB pentru a aduce focalizarea la altă formă. Când dreptunghiul de focalizare este pe forma dorită, apăsați pe ENTER pentru a adăuga forma la selecție. Repetați pentru fiecare formă pe care o selectați.

ENTER

Goliți selecția sau focalizați pe o formă.

ESC

Comutați între modul de editare text și modul de selectare forme pe o formă selectată.

F2

Deplasați ușor o formă selectată.

Tastele săgeți

Deplasați ușor o formă selectată cu câte un pixel.

Notă: SCROLL LOCK trebuie să fie dezactivat.

SHIFT+Taste săgeți

Lucrul cu forme coordonatoare într-un tipar

Pentru aceasta

Apăsați

Vă deplasați între forme coordonatoare dintr-un tipar.

Tastele săgeți

Vă deplasați la prima formă coordonatoare dintr-un rând dintr-un tipar.

HOME

Vă deplasați la ultima formă coordonatoare dintr-un rând dintr-un tipar.

END

Vă deplasați la prima formă coordonatoare dintr-o coloană dintr-un tipar.

PAGE UP

Vă deplasați la ultima formă coordonatoare dintr-o coloană dintr-un tipar.

PAGE DOWN

Copiați formele coordonatoare selectate în Clipboard.

CTRL+C

Lipiți conținutul din Clipboard într-un tipar nou.

Notă: Tiparul nou trebuie să fie deschis pentru editare.

CTRL+V

Selectați toate formele coordonatoare dintr-un tipar.

Notă: Pentru a selecta mai multe forme coordonatoare, apăsați tastele săgeți pentru a aduce focalizarea la prima formă coordonatoare. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați tastele săgeți pentru a aduce focalizarea la altă formă coordonatoare. Când dreptunghiul de focalizare este pe forma coordonatoare dorită, apăsați pe ENTER pentru a adăuga forma coordonatoare la selecție. Repetați pentru fiecare formă coordonatoare pe care o selectați.

CTRL+A

Selectați sau anulați selecția unei forme coordonatoare care are focalizarea.

SHIFT+ENTER

Anulați selecția formelor coordonatoare dintr-un tipar.

ESC

Inserați formele coordonatoare selectate în desen.

CTRL+ENTER

Lucrul cu tiparele în modul editare

Pentru aceasta

Apăsați

Ștergeți forma coordonatoare selectată.

DELETE

Decupați forma coordonatoare selectată din tiparul particularizat și o plasați în Clipboard.

CTRL+X

Redenumiți forma coordonatoare selectată.

F2

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×