Comenzi rapide de la tastatură pentru InfoPath 2013

Acest articol din Ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activitățile comune în Microsoft InfoPath 2013. Comenzile rapide de la tastatură se referă la configurația de tastatură pentru limba engleză americană. Tastele din alte configurații de tastatură pot să nu corespundă exact tastelor de pe tastatura SUA.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele sunt separate printr-un semn plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă imediat urmată de altă tastă, tastele sunt separate printr-o virgulă (,).

În acest articol

Completarea unui formular InfoPath

Completarea formularelor în InfoPath

Formatarea textului într-un control text îmbogățit

Completarea unui formular InfoPath într-un browser web

Proiectarea unui formular în InfoPath Designer

Formatarea textului dintr-un șablon formular

Lucrul cu tabelele de aspect

Efectuarea corecțiilor și salvarea modificărilor

Previzualizarea înaintea imprimării a șablonului de formular

Obțineți ajutor

Utilizarea casetelor de dialog

Accesarea și selectarea opțiunilor din casetele de dialog

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

Completarea unui formular InfoPath

Începutul paginii

Completarea formularelor în InfoPath

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Navigarea la următorul control în ordinea filelor.

Tab

Navigarea la controlul anterior în ordinea filelor.

SHIFT+TAB

Navigarea la controlul de mai sus.

ALT+UP

Navigarea la controlul de mai jos.

ALT+DOWN

Control Selector dată: afișarea calendarului.

Săgeată în jos

Navigarea la următorul câmp cu eroare.

CTRL+SHIFT+O

Obținerea detaliilor de eroare pentru câmpul curent, dacă acesta conține o eroare.

CTRL+SHIFT+I

Expunerea meniului widget pentru un control care îl acceptă.

ALT+SHIFT+F10

Tabel repetitiv/secțiune repetitivă: adăugarea unui rând sau a unei secțiuni cât timp focalizarea este în control.

CTRL+ENTER

Începutul paginii

Formatarea textului într-un control text îmbogățit

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Eliminarea totală a formatării.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Aplicarea sau eliminarea formatării aldine din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplicarea sau eliminarea tăierii textului selectat.

ALT+SHIFT+K

Aplicarea sau eliminarea formatării ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+SEMNUL EGAL

Aplicarea sau eliminarea formatării ca indice din textul selectat.

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplicarea stilului Normal pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+N

Aplicarea stilului Titlu la textul selectat.

ALT+CTRL+1

Aplicarea stilului Titlu 1 la textul selectat

ALT+CTRL+2

Aplicarea stilului Titlu 2 la textul selectat.

ALT+CTRL+3

Aplicarea stilului etichetă la textul selectat.

ALT+CTRL+4

Aplicarea stilului etichetă coloană la textul selectat.

ALT+CTRL+5

Aplicarea stilului de descriere la textul selectat.

ALT+CTRL+6

Aplicarea sau eliminarea formatării de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+SHIFT+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

CTRL+M

Eliminarea indentării din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Alinierea stânga-dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+J

Alinierea la dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+R

Centrarea paragrafului selectat.

CTRL+E

Alinierea la stânga a paragrafului selectat.

CTRL+L

Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+PUNCT

Mărirea cu un punct a dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+[

Micșorarea cu un punct a dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+]

Deschiderea panoului de activități Font.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Comutarea orientării textului din paragraf de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Comutarea orientării textului din paragraf de la stânga la dreapta.

CTRL+SHIFT STÂNGA

Începutul paginii

Completarea unui formular InfoPath într-un browser web

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Adăugarea unei secțiuni la un control de secțiune repetitivă.

CTRL+ENTER

Eliminarea unei secțiuni dintr-un control de secțiune repetitivă.

CTRL+DEL

Adăugarea unui rând la un control de tabel repetitiv

CTRL+ENTER

Eliminarea unui rând dintr-un control de tabel repetitiv.

CTRL+DEL

Navigarea în câmpuri care au erori în vizualizarea formular curentă.

CTRL+SHIFT+O

Obținerea mai multor informații pentru un câmp care are o eroare.

CTRL+SHIFT+I

Mutarea focalizării în filele de panglică web.

CTRL+[

Selectarea filelor în panglica web.

Enter

Mutarea focalizării la butonul din panglica web utilizat cel mai recent.

CTRL+]

Revenirea focalizării la pagină din panglica web.

Esc

Următoarea comandă de text îmbogățit (mută focalizarea la bara de instrumente din caseta text îmbogățit).

CTRL+1

Următoarea comandă de text îmbogățit (mută focalizarea la bara de instrumente din caseta text îmbogățit).

CTRL+'

Decuparea în clipboardul Windows.

CTRL+X

Copierea în clipboardul Windows.

CTRL+C

Lipirea clipboardului Windows.

CTRL+V

Golirea formatului.

CTRL+SPAȚIU

Anularea ultimei acțiuni.

CTRL+Z

Refacerea ultimei acțiuni.

CTRL+Y

Deschiderea unei ferestre noi pentru inserarea unui tabel.

CTRL+ALT+T

Divizarea celulelor.

CTRL+ALT+S

Îmbinarea celulelor.

CTRL+ALT+M

Deschiderea unei ferestre noi pentru inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Deschiderea unei ferestre noi pentru inserarea unei imagini.

CTRL+SHIFT+G

Selectarea fontului.

CTRL+SHIFT+F

Modificarea dimensiunii fontului.

CTRL+SHIFT+P

Transformarea textului în aldin.

CTRL+B

Transformarea textului în cursiv.

CTRL+I

Sublinierea textului.

CTRL+U

Alinierea textului la stânga.

CTRL+L

Alinierea textului la dreapta.

CTRL+R

Alinierea textului la centru.

CTRL+E

Inserarea unei liste de numere.

CTRL+SHIFT+E

Inserarea unei liste de marcatori.

CTRL+SHIFT+L

Micșorarea indentării.

CTRL+SHIFT+M

Mărirea indentării.

CTRL+M

Modificarea culorii textului.

CTRL+SHIFT+C

Evidențierea textului.

CTRL+SHIFT+W

Comutarea orientării textului de la stânga la dreapta.

Ctrl+Shift+:

Comutarea orientării textului de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+;

Începutul paginii

Proiectarea unui formular în InfoPath Designer

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Proiectarea unui șablon de formular nou.

CTRL+SHIFT+D

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Afișarea panoului de activitate Activități de proiectare.

ALT+N

Notă:  Dacă este deschisă caseta de dialog Pornire, apăsați tasta TAB până când selectați Proiectare șablon formular. Apoi apăsați ENTER.

Examinarea șablonului formular curent.

CTRL+SHIFT+B

Căutarea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+F

Înlocuirea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+H

Decuparea textului sau a elementului selectat.

CTRL+X

Copierea textului sau a elementului selectat.

CTRL+C

Lipirea unui text sau a unui element.

CTRL+V

Imprimarea șablonului formular curent.

CTRL+P

Afișarea proprietăților controlului selectat.

ALT+ENTER

Selectarea controlului anterior.

CTRL+< (semnul mai mic) sau SHIFT+TAB

Selectarea controlului următor.

CTRL+> (semnul mai mare) sau TAB

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Selectarea până la începutul paragrafului.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea până la sfârșitul paragrafului.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea textului, a graficii sau a câmpului cu o linie mai sus sau cu o linie mai jos.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea unui sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Inserarea simbolului Euro.

CTRL+ALT+E

Începutul paginii

Formatarea textului dintr-un șablon formular

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Eliminarea totală a formatării.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Aplicarea sau eliminarea formatării aldine din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplicarea sau eliminarea tăierii textului selectat.

ALT+SHIFT+K

Aplicarea sau eliminarea formatării ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+SEMNUL EGAL

Aplicarea sau eliminarea formatării ca indice din textul selectat.

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplicarea stilului Normal la textul selectat.

CTRL+SHIFT+N

Aplicarea stilului Titlu la textul selectat.

ALT+CTRL+1

Aplicarea stilului Titlu 1 la textul selectat

ALT+CTRL+2

Aplicarea stilului Titlu 2 la textul selectat.

ALT+CTRL+3

Aplicarea stilului etichetă la textul selectat.

ALT+CTRL+4

Aplicarea stilului etichetă coloană la textul selectat.

ALT+CTRL+5

Aplicarea stilului de descriere la textul selectat.

ALT+CTRL+6

Aplicarea sau eliminarea formatării de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+SHIFT+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

CTRL+M

Eliminarea indentării din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Alinierea stânga-dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+J

Alinierea la dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+R

Centrarea paragrafului selectat.

CTRL+E

Alinierea la stânga a paragrafului selectat.

CTRL+L

Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+PUNCT

Mărirea cu un punct a dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+[

Micșorarea cu un punct a dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+]

Deschiderea panoului de activități Font.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Comutarea orientării textului din paragraf de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Comutarea orientării textului din paragraf de la stânga la dreapta.

CTRL+SHIFT STÂNGA

Începutul paginii

Lucrul cu tabelele de aspect

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Modificarea lățimii coloanei de la stânga bordurii fără modificarea lățimii celorlalte coloane.

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce glisați bordura coloanei.

Modificarea înălțimii rândului de deasupra sau de sub bordură, fără a modifica înălțimea celorlalte rânduri.

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce glisați bordura rândului.

Notă: Pentru rândurile cu dimensiunea minimă de înălțime, această comandă rapidă modifică înălțimea rândului de deasupra bordurii. Înălțimea minimă a unui rând este determinată de mai mulți factori, de exemplu, dacă acesta conține text sau controale.

Redimensionarea tuturor rândurilor și coloanelor selectate la aceeași înălțime sau lățime.

Țineți apăsată tasta ALT în timp ce glisați bordura rândului sau a coloanei.

Comutarea între celula următoare și anterioară din tabel.

TAB sau SHIFT+TAB

Tasta TAB adaugă la tabel un rând nou dacă apăsați pe ea în timp ce indicatorul se află în ultima celulă a ultimului rând.

Selectarea sau anularea selectării unei celule din tabel.

F2

Începutul paginii

Efectuarea corecțiilor și salvarea modificărilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Găsirea următoarei greșeli de ortografie sau a următoarei erori gramaticale.

ALT+F7

Notă: Trebuie bifată caseta de selectare Verificarea ortografiei în timpul tastării (Apăsați ALT+T, apoi apăsați pe OK).

Salvarea sau publicarea șablonului de formular curent.

ALT+SHIFT+F2

Notă: Această comandă rapidă deschide o casetă de dialog care oferă o alegere între a salva sau a publica șablonul formular. Dacă alegeți să ascundeți această casetă de dialog în viitor, apăsând ALT+SHIFT+F2 se afișează caseta de dialog Salvare ca.

Anularea ultimei acțiuni.

CTRL+Z

Refacerea ultimei acțiuni.

CTRL+Y

Salvarea șablonului de formular curent.

CTRL+S

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca pentru șablonul de formular curent.

SHIFT+F12 sau ALT+SHIFT+F2

Începutul paginii

Examinarea înaintea imprimării a șablonului de formular

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea casetei de dialog Examinare înaintea imprimării.

ALT+F, V

Deplasarea la pagina următoare.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la pagina anterioară.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mărirea pentru o vizualizare apropiată a șablonului de formular.

ALT+SEMNUL EGAL

Micșorarea pentru o vizualizare mai largă a șablonului de formular la o dimensiune mai mică.

ALT+CRATIMĂ

Începutul paginii

Obținerea de ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut Ajutor Microsoft Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte tipuri de conținut de Ajutor.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea ferestrei Ajutor.

F1

Notă: Dacă subiectul curent de Ajutor nu este în fereastra activă, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

Închiderea ferestrei Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Selectarea elementului următor.

TAB

Selectarea elementului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii implicite pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program, selectarea elementului următor sau a elementului anterior.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, cum ar fi Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilare puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului de Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilare mai mult în sus sau în jos, în interiorul subiectului de Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (apăsați F1).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiune.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor. De exemplu, comutarea între bara de instrumente, caseta de căutare și starea conexiunilor de ajutor

F6

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau a elementului anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea hyperlinkului următor sau selectarea Afișare totală ori Ascundere totală din partea de sus a subiectului.

TAB

Selectarea hyperlinkului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru hyperlinkul selectat, Afișare totală sau Ascundere totală.

ENTER

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

CTRL+P

Începutul paginii

Utilizarea casetelor de dialog

Accesarea și selectarea opțiunilor din casetele de dialog

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Deplasarea dintr-o casetă de dialog deschisă înapoi la formular, pentru casetele de dialog care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Deplasarea la opțiunea următoare.

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară.

SHIFT+TAB

Comutarea la următoarea filă.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Comutarea la următoarea categorie.

TAB

Notă: După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la numele categoriei dorite.

Comutarea la categoria precedentă.

SHIFT+TAB

Notă: După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la categoria dorită.

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă sau dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat ori bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă este închisă și deplasarea la o anumită opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni ori bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea listei verticale selectate.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea listei verticale selectate sau anularea unei comenzi, apoi închiderea casetei de dialog.

ESC

Rularea comenzii selectate.

ENTER

Salt la folderul anterior.

ALT+1

Deschiderea folderului aflat cu un nivel mai sus decât folderul selectat.

ALT+2

Ștergerea folderului sau a fișierului selectat.

ALT+3

Crearea unui subfolder în folderul deschis.

ALT+4

Comutarea între vizualizările Imagini reduse, Dale, Pictograme, ListăDetalii, Proprietăți și Examinare.

ALT+5

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru folderul sau fișierul selectat.

SHIFT+F10

Deschiderea listei Căutare în sau Salvare în (denumită Bară de adrese în Windows Vista).

F4

Actualizarea listei folderelor sau fișierelor din caseta de dialog Deschidere, Deschidere în modul proiectare sau Salvare ca.

F5

Începutul paginii

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un câmp în care se poate tasta sau lipi o intrare, cum ar fi numele dvs. de utilizator sau calea unui folder.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutarea la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la cursor la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la cursor la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×