Comenzi rapide de la tastatură în OneNote Online

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote Online

Utilizați comenzile rapide de la tastatură pentru a lucra mai eficient, chiar și fără mouse. Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote Online.

Sfaturi: 

  • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

  • Comenzile care vă solicită să apăsați și să eliberați mai multe taste în același timp sunt indicate prin semnul plus (+). Comenzile care vă solicită să apăsați succesiv mai multe taste sunt indicate prin semnul virgulă (,).

  • Ca o comandă rapidă, apăsați Ctrl+' (apostrof) pentru a trece la Spune-mi, apoi tastați comanda dorită (disponibil numai în vizualizarea Editare). Utilizați tastele săgeți în sus și în jos pentru a selecta o comandă, apoi apăsați Enter.

În acest articol

Comenzi rapide de la tastatură în vizualizarea de citire

Comenzi rapide de la tastatură în vizualizarea de editare

Vizualizarea citire

Navigarea în panglică și panouri

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt de la navigarea în blocnotes la câmpurile de browser

Shift+F6

Deplasarea între comenzile din panglică

Tab

Rularea comenzii selectate în prezent în panglică

Enter

Defilare în sus sau în jos pe o pagină

PgUp sau PgDn

Începutul paginii

Panoul de navigare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trecere cu o pagină înainte în blocnotes (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Trecere cu o pagină înapoi în blocnotes (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Salt la prima pagină dintr-o secțiune

Alt+PgUp

Salt la ultima pagină dintr-o secțiune

Alt+PgDn

Extinderea unei secțiuni

Enter pe secțiunea selectată

Începutul paginii

Vizualizarea editare

Navigarea în panglică și panouri

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutarea de la pagina curentă la panglică, apoi deplasarea între comenzi.

Ctrl+F6 pentru a accesa lista de pagini. În listă, utilizați tasta Tab pentru a muta focalizarea pe diferite pagini. Apăsați Enter pentru a selecta o pagină.

Activarea unei alte file din panglică

Ctrl+F6, apoi utilizați tasta Tab pentru muta focalizarea pe diferite file din panglică, Enter.

Deplasarea între comenzile din panglică

Tab

Rularea comenzii selectate în prezent în panglică

Enter

Începutul paginii

Panoul de navigare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trecere cu o pagină înainte în blocnotes (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Trecere cu o pagină înapoi în blocnotes (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Salt la prima pagină dintr-o secțiune

Alt+PgUp

Salt la ultima pagină dintr-o secțiune

Alt+PgDn

Secțiune nouă

Ctrl+F6, apoi apăsați pe Tab pentru a accesa o secțiune, Shift+F10, săgeată în jos la comanda Secțiune nouă, Enter

Mutarea paginii curente în sus sau în jos

Alt+Shift+Săgeată în sus, Alt+Shift+Săgeată în jos

Ștergerea unei pagini

Apăsați pe Tab pentru a accesa o pagină, Shift+F10, săgeată în jos la comanda Ștergere, Enter

Ștergerea unei secțiuni

Apăsați pe Tab pentru a accesa o secțiune, Shift+F10, săgeată în jos la comanda Ștergere, Enter

Începutul paginii

Mutarea punctului de inserare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

De la zona de titlu la pagină

Tab sau Enter

La dreapta cu un caracter

Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Săgeată în sus

O linie în jos

Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în jos

Început de linie

Home

Sfârșit de linie

End

Începutul paginii (fără zona de titlu)

Ctrl+Home

Sfârșit de pagină

Ctrl+End

Zona de titlu

PgUp sau Ctrl+A, Ctrl+A, Tab până când titlul este selectat

Începutul paginii

Selectarea conținutului: extinderea selecției

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

La dreapta cu un caracter

Shift+Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Shift+Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Shift+Săgeată în sus

O linie în jos

Shift+Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în jos

La începutul paragrafului

Shift+Home

La sfârșitul paragrafului

Shift+End

La începutul schiței

Shift+Ctrl+Home

La sfârșitul schiței

Shift+Ctrl+End

Întregul paragraf, apoi schița, apoi pagina

Ctrl+A pentru fiecare nivel de extindere

Începutul paginii

Editarea conținutului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupare

Ctrl+X

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Anulare

Ctrl+Z

Refacere

Ctrl+Y

Mutarea de la un cuvânt ortografiat greșit la altul

Alt+F7

Schiță nouă

Ctrl+Shift+F

Comutare de la o schiță la alta

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Salvarea modificărilor

Notă: În timp ce rulează OneNote Online, notele dvs. se salvează automat, ori de câte ori le modificați. Salvarea manuală a notelor nu este necesară.

Ctrl+S

Începutul paginii

Tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Crearea unei celule noi, când vă aflați în ultima celulă din tabel

Tab

Inserarea unui rând dedesubt

Ctrl+Enter

Notă: Când se selectează o celulă, o coloană sau un rând, alinierea se aplică la conținutul celulelor selectate. Când se selectează un tabel, alinierea se aplică la tabel, dar nu afectează alinierea din celule.

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Aldin

Ctrl+B

Cursiv

Ctrl+I

Subliniat

Ctrl+U

Listă cu marcatori

Ctrl+Punct

Listă numerotată

Ctrl+Bară oblică sau Ctrl+Shift+O

Aliniere la stânga

Ctrl+L

Aliniere la dreapta

Ctrl+R

Aliniere la centru

Ctrl+E

Mărire indent

Alt+Shift+Săgeată la dreapta

Micșorare indent

Alt+Shift+Săgeată la stânga

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

De făcut

Ctrl+1

Important

Ctrl+2

Întrebare

Ctrl+3

Memorare pentru mai târziu

Ctrl+4

Definiție

Ctrl+5

Evidențiere

Ctrl+6

Persoană de contact

Ctrl+7

Adresă

Ctrl+8

Număr de telefon

Ctrl+9

Începutul paginii

Comenzi echivalente pe tastaturile Windows și Mac

Tastă

Modificator

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Alt

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Enter

Alt

În Internet Explorer, afișează proprietățile paginii

Tab

Ctrl-Alt

Comută între activități

Home

Alt

Accesează pagina de pornire

Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului sau a schiței

Stânga

Alt

În Internet Explorer, reveniți

Mută la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

PageDn

Alt

Salt la pagina următoare

Salt la pagina următoare

PageUp

Alt

Salt la pagina anterioară

Salt la pagina anterioară

Dreapta

Alt

În Internet Explorer, mergeți înainte

Mergeți la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

Tab

Alt

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În jos

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

End

Alt-Shift

Trece la ultima pagină din secțiune

Trece la ultima pagină din secțiune

Enter

Alt-Shift

În Internet Explorer, comută la vizualizarea în ecran complet

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Comută între activități

Home

Alt-Shift

Trece la prima pagină din secțiune

Trece la prima pagină din secțiune

Stânga

Alt-Shift

Elimină un nivel de indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

Dreapta

Alt-Shift

Indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

Tab

Alt-Shift

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În sus

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

Backspace

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Delete

Șterge cu un cuvânt odată

În jos

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

End

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Home

Accesați partea de sus a documentului sau a schiței (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

Mută punctul de inserare la începutul liniei (în Firefox, accesați pagina anterioară)

Dreapta

Mută punctul de inserare la sfârșitul liniei (în Firefox, mergeți înainte)

Tab

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

ESC

⌘-Alt

Deschide Managerul de activități (impune închiderea aplicațiilor)

Home

⌘-Alt

În Safari, accesați pagina de pornire a browserului

Stânga

⌘-Alt

În Chrome, comută între filele din browser

Delete

⌘-Shift

În Firefox, golește memoria cache a browserului

În jos

⌘-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

End

⌘-Shift

Selectează până în partea de jos a unui document sau a unei pagini

Home

⌘-Shift

Selectează până în partea de sus a documentului sau a paginii (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

⌘-Shift

Selectarea până la începutul liniei

Dreapta

⌘-Shift

Selectarea până la sfârșitul liniei

Tab

⌘-Shift

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

⌘-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

ESC

Ctrl-Shift

Deschide Managerul de activități

Dreapta

Ctrl-Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

În jos

Ctrl

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Stânga

Ctrl-Shift

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

ESC

Ctrl

Deschide meniul Start sau ecranul Start

Delete

Ctrl-Alt

Deschide meniul Ecran de blocare

Stânga

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

Afișează un tablou de bord cu widgeturi

PageDn

Ctrl

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

PageUp

Ctrl

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

End

Ctrl

Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței

Tab

Ctrl

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

Up

Ctrl

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare la începutul rândului

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Home

Ctrl

Mută punctul de inserare la începutul documentului sau al schiței

În jos

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

End

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Home

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în sus

Dreapta

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

În sus

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Home

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în sus

ESC

Alt

Minimizare fereastră

În jos

Ctrl-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

Selectează până la sfârșitul rândului

ESC

Alt-Shift

Minimizare fereastră

Home

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Insert

Fără

Pornește Modul suprascriere

PageDn

Ctrl-Shift

Comută la pagina următoare

PageUp

Ctrl-Shift

Comută la pagina anterioară

Filă

Ctrl-Shift

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

În sus

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Backspace

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Delete

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

End

Fără

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Enter

Fără

Inserarea unei linii noi

Inserarea unei linii noi

Backspace

Ctrl

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Home

Fără

Mută punctul de inserare la începutul rândului

În Safari și Chrome, mută punctul de inserare la începutul paragrafului

Stânga

Fără

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

PageDn

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

PageUp

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Dreapta

Fără

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

Tab

Fără

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel sau inserează un tabel

În sus

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Backspace

Shift

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Shift

Selectează în jos, cu un rând odată

Selectează în jos, cu un rând odată

End

Shift

Selectează până la sfârșitul rândului

Selectează până la sfârșitul rândului

Enter

Shift

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Home

Shift

Selectează până la începutul rândului

Selectează până la începutul rândului

Stânga

Shift

Selectează la stânga, cu o literă odată

Selectează la stânga, cu o literă odată

Dreapta

Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

Tab

Shift

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

În sus

Shift

Selectează în sus, cu un rând odată

Selectează în sus, cu un rând odată

Începutul paginii

Mai multe comenzi rapide de la tastatură pentru OneNote

Comenzile rapide de la tastatură din OneNote Online sunt foarte asemănătoare comenzilor rapide de la tastatură din aplicația desktop OneNote. Comenzile rapide de la tastatură listate în acest articol sunt destinate celor mai obișnuite activități din OneNote Online. Pentru o listă de comenzi rapide de la tastatură din aplicația desktop OneNote, consultați:

Consultați și

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×