Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Windows

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru Excel pentru Windows îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru Excel pentru Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, tastele funcționale și alte câteva comenzi rapide de la tastatură uzuale pentru Excel. Acestea includ tastele de acces pe care le puteți utiliza pentru comenzile din panglică. Pentru Excel Online, consultați Comenzi rapide de la tastatură în Excel Online.

Note: 

Comenzi rapide utilizate frecvent

Dacă nu sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al panglicii. Panglica are comenzi rapide noi, denumite Sfaturi de taste, pe care le puteți afișa apăsând tasta Alt. Panglica grupează comenzile asociate pe file. De exemplu, grupul Număr de pe fila Pornire include comanda Format de număr.

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în Excel.

Pentru aceasta

Apăsați

Închideți un registru de lucru

Ctrl+W

Deschideți un registru de lucru

Ctrl+O

Accesați fila Pornire

Alt+H

Salvați un registru de lucru

Ctrl+S

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Anulare

Ctrl+Z

Eliminați conținutul celulelor

Tasta Delete

Alegeți o culoare de umplere

Alt+H, H

Decupare

Ctrl+X

Accesați fila Inserare

Alt+N

Aldin

Ctrl+B

Aliniați la centru conținutul celulelor

Alt+H, A, C

Accesați fila Aspect pagină

Alt+P

Accesați fila Date

Alt+A

Accesați fila Vizualizare

Alt+W

Deschideți un meniu contextual

Shift+F10, sau

Tasta de context

Adăugați borduri

Alt+H, B

Ștergeți o coloană

Alt+H, D, C

Accesați fila Formulă

Alt+M

Ascundeți rândurile selectate

Ctrl+9

Ascundeți coloanele selectate

Ctrl+0

Începutul paginii

Comenzile rapide de la tastatură pentru Panglică

Dacă nu sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al panglicii.

Când apăsați tasta Alt, apar litere în imagini mici, numite Sfaturi de taste, lângă filele și comenzile din panglică, așa cum se arată în imaginea următoare.

Sfaturi pentru tastele pe Panglica Excel

Puteți să combinați aceste litere cu Alt pentru a crea comenzi rapide denumite Taste de acces pentru comenzile din panglică. De exemplu, Alt+H deschide fila Pornire și Alt+Q accesează caseta Spune-mi.

Apăsați din nou pe Alt pentru a vedea Sfaturile de taste pentru comenzile din orice filă.

Tastele de acces pentru file din panglică

Pentru a merge direct la o filă de pe panglică, apăsați una dintre următoarele taste de acces:

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta Spune-mi de pe panglică și tastați un termen de căutare pentru asistență sau pentru conținutul de ajutor.

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare.

Deschideți pagina Fișier și utilizați vizualizarea Backstage.

Alt+F

Deschideți fila Pornire și formatați textul și numerele și utilizați instrumentul Găsire.

Alt+H

Deschideți fila Inserare și inserați rapoarte PivotTable, diagrame, programe de completare, diagrame sparkline, imagini, forme, anteturi sau casete de text.

Alt+N

Deschideți fila Aspect pagină și lucrați cu teme, inițializarea paginilor, scalarea și alinierea.

Alt+P

Deschideți fila Formule și inserați, urmăriți și particularizați funcții și calcule.

Alt+M

Deschideți fila Date și vă conectați la date, le sortați, le filtrați, le analizați și lucrați cu ele.

Alt+A

Deschideți fila Revizuire și verificați ortografia, adăugați comentarii și protejați foi și registre de lucru.

Alt+R

Deschideți fila Vizualizare și examinați sfârșituri de pagină și aspecte, afișați și ascundeți linii de grilă și titluri, setați mărirea cu zoom, gestionați ferestre și panouri și vizualizați macrocomenzi.

Alt+W

Începutul paginii

Lucrul cu tastatura în panglică

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activați tastele de acces.

Alt sau F10. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutați focalizarea la comenzile de pe panglică.

Tab sau Shift+Tab

Vă deplasați în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

Tasta săgeată în jos, în sus, la stânga sau la dreapta

Activați un buton selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată.

Tasta săgeată în jos

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt+săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă atunci când un meniu sau un submeniu este deschis.

Tasta săgeată în jos

Extindeți sau restrângeți Panglica.

Ctrl+F1

Deschideți un meniu contextual.

Shift+F10

Sau, pe o tastatură Windows

Tasta de context (între Alt din dreapta și tastele Ctrl din dreapta)

Vă deplasați la submeniu atunci când este deschis sau selectat un meniu principal.

Tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Referințe pentru comenzile rapide de la tastatură în Excel

Comenzi rapide pentru navigarea în celule

Pentru aceasta

Apăsați

Vă deplasați la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab

Vă deplasați cu o celulă în sus într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în sus

Vă deplasați cu o celulă în jos într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați cu o celulă la stânga într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la dreapta

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente într-o foaie de lucru.

Ctrl+tastă săgeată

Intrați în Modul final, vă deplasați la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă și dezactivați modul final. Dacă celulele sunt necompletate, vă deplasați la ultima celulă din rând sau din coloană.

End, tastă săgeată

Vă deplasați la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă.

Ctrl+End

Extindeți selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos).

Ctrl+Shift+End

Vă deplasați la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Vă deplasați la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Home

Vă deplasați cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Page Down

Vă deplasați la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Page Down

Vă deplasați cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down

Vă deplasați cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Page Up

Vă deplasați cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up

Vă deplasați la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Page Up

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Sau, într-o foaie de lucru protejată, vă deplasați între celulele deblocate.

Tab

Deschideți lista de opțiuni de validare într-o celulă care are opțiunea de validare a datelor aplicată.

Alt+săgeată în jos

Parcurgeți formele flotante, de exemplu, casete text sau imagini.

Ctrl+Alt+5, apoi apăsați tasta Tab în mod repetat

Ieșiți din navigarea prin formele flotante și reveniți la navigarea normală.

Esc

Începutul paginii

Comenzi rapide pentru formatarea celulelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+1

Formatați fonturile utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+Shift+F sau Ctrl+Shift+P

Editați celula activă și plasați punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau, dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Adăugați sau editați un comentariu în celulă.

Shift+F2

Deschideți caseta de dialog Inserare pentru a insera celule necompletate.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Deschideți caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+Minus (-)

Introduceți ora curentă.

Ctrl+Shift+două puncte (:)

Introduceți data curentă.

Ctrl+punct și virgulă (;)

Comutați între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+accent grav (`)

Copiați o formulă din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Alt+(

Mutați celulele selectate.

Ctrl+X

Copiați celulele selectate.

Ctrl+C

Lipiți conținut în punctul de inserare, înlocuind orice selecție.

Ctrl+V

Deschideți caseta de dialog Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Transformați textul în cursiv sau eliminați formatarea cursivă.

Ctrl+I sau Ctrl+3

Transformați textul în aldin sau eliminați formatarea aldină.

Ctrl+B sau Ctrl+2

Subliniați textul sau eliminați sublinierea.

Ctrl+U sau Ctrl+4

Aplicați sau eliminați formatarea tăiat cu o linie.

Ctrl+5

Comutați între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenților pentru obiecte.

Ctrl+6

Aplicați o bordură de schiță pentru celulele selectate.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Eliminați bordura de schiță din celule selectate.

Ctrl+Shift+subliniere (_)

Afișați sau ascundeți simbolurile de schiță.

Ctrl+8

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+D

Aplicați formatul de număr General.

Ctrl+Shift+Y

Aplicați formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+semnul dolar ($)

Aplicați formatul Procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+procent (%)

Aplicați formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+M

Aplicați formatul de dată cu ziuă, lună și an.

Ctrl+Shift+semnul de număr (#)

Aplicați formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+semnul at (@)

Aplicați formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl+Shift+semnul exclamării (!)

Deschideți caseta de dialog Inserare hyperlink.

Ctrl+K

Verificați ortografia în foaia de lucru activă sau zona selectată.

F7

Afișați opțiunile de analiză rapidă pentru celulele selectate care conțin date.

Ctrl+Q

Afișați caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+L sau Ctrl+T

Începutul paginii

Comenzi rapide pentru efectuarea selecțiilor și acțiunilor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați toată foaia de lucru.

Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu

Selectați foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down

Selectați foaia de lucru curentă și foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up

Extindeți selecția de celule cu o celulă.

Shift+tastă săgeată

Extindeți selecția de celule la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl+Shift+tastă săgeată

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare.

F8

Adăugați o celulă sau o zonă neadiacentă la o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Shift+F8

Creați un rând nou în aceeași celulă.

Alt+Enter

Completați zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Ctrl+Enter

Finalizați introducerea în celulă și selectați celula de mai sus.

Shift+Enter

Selectați o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Ctrl+bara de spațiu

Selectați un rând întreg într-o foaie de lucru.

Shift+bara de spațiu

Selectați toate obiectele dintr-o foaie de lucru când este selectat un obiect.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Extindeți selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Ctrl+Shift+Home

Selectați regiunea curentă, dacă foaia de lucru conține date. Apăsați a doua oară pentru a selecta regiunea curentă și rândurile rezumat. Apăsați a treia oară pentru a selecta toată foaia de lucru.

Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu

Selectați regiunea curentă din jurul celulei active sau selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Selectați prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Home

Repetați ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Y

Anulează ultima acțiune.

Ctrl+Z

Începutul paginii

Comenzi rapide pentru lucrul cu date, funcții și bara de formule

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Editați celula activă și plasați punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau, dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Extindeți sau restrângeți bara de formule.

Ctrl+Shift+U

Anulați o intrare din celulă sau din bara de formule.

Esc

Terminați o intrare în bara de formule și selectați celula de mai jos.

Enter

Mutați cursorul la sfârșitul textului când vă aflați în bara de formule.

Ctrl+End

Selectați tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșit.

Ctrl+Shift+End

Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

F9

Calculați foaia de lucru activă.

Shift+F9

Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă au fost modificate sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+F9 

Verificați formulele dependente, apoi calculați toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Afișați meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Alt+Shift+F10

Afișați caseta de dialog Argumente funcție atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

Ctrl+A

Inserați nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+Shift+A

Apelați opțiunea Umplere instant pentru recunoașterea automată a modelelor în coloanele adiacente și umplerea coloanei curente

Ctrl+E

Dacă selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, se va trece prin toate combinațiile de referințe absolute și relative.

F4

Inserați o funcție.

Shift+F3

Copiați valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+ghilimele drepte (")

Creați o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

Alt+F1

Creați o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

F11

Definiți un nume pentru a-l utiliza în referințe.

Alt+M, M, D

Lipiți un nume din caseta de dialog Lipire nume (dacă au fost definite nume în registrul de lucru).

F3

Vă deplasați la primul câmp din următoarea înregistrare dintr-un formular de date.

Enter

Creați, executați, editați sau ștergeți o macrocomandă.

Alt+F8

Deschideți Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

 • F1 simplu: Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

 • Ctrl+F1: afișează sau ascunde panglica.

 • Alt+F1: creează o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

 • Alt+Shift+F1: inserează o foaie nouă de lucru.

F2

 • F2 simplu: editează celula activă și plasează punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau, dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

 • Shift+F2: adaugă sau editează un comentariu de celulă.

 • Ctrl+F2: afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

 • F3 simplu: afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru.

 • Shift+F3: afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

 • F4 simplu: repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

  Când selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

 • Ctrl+F4: închide fereastra registrului de lucru selectat.

 • Alt+F4: închide Excel.

F5

 • F5 simplu: afișează caseta de selectare Salt la.

 • Ctrl+F5: restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

 • F6 simplu: comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost divizată, F6 conține panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.

 • Shift+F6: comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

 • Ctrl+F6: comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

 • F7 simplu: afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

 • Ctrl+F7: efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați Enter sau Esc pentru anulare.

F8

 • F8 simplu: activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

 • Shift+F8: vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

 • Ctrl+F8: efectuează comanda Dimensiune atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

 • Alt+F8: afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

 • F9 simplu: calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

 • Shift+F9: calculează foaia de lucru activă.

 • Ctrl+Alt+F9: calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

 • Ctrl+F9: minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

 • F10 simplu: activează sau dezactivează numele de taste. (Dacă apăsați Alt se va întâmpla același lucru).

 • Shift+F10: afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

 • Alt+Shift+F10: afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

 • Ctrl+F10: maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

 • F11 simplu: creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

 • Shift+F11: inserează o foaie nouă de lucru.

 • Alt+F11: deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 simplu: afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

 • Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu, blocnotesurile

 • Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

 • Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

 • Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

 • Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

 • Shift+tastă săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

 • Ctrl+Shift+tastă săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celulă care nu este necompletată.

 • Tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când se deschide sau se selectează un submeniu, aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă de Panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

 • Tasta săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

 • Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

 • Tasta săgeată în jos sau Alt+săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

 • Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

 • De asemenea, golește conținutul celulei active.

 • În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Delete

 • Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

 • În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End,

 • End activează sau dezactivează Modul final. În Modul final, puteți să apăsați o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă. Modul final este dezactivat automat după ce apăsați tasta săgeată. Asigurați-vă că apăsați din nou pe End înainte de a apăsa următoarea tastă săgeată. Modul final este afișat în bara de stare atunci când este activ.

 • Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

 • De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

 • Ctrl+End se deplasează la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+End mută cursorul la sfârșitul textului.

 • Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Enter

 • Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

 • Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

 • Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

 • Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

 • Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

 • Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

 • Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

Esc

 • Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

 • Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

 • De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

Home

 • Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

 • Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

 • Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

 • Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

 • Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

 • Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

 • Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

 • Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

 • Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

 • Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

 • Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

 • Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

 • Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

 • Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează regiunea curentă. Dacă apăsați Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară, este selectată regiunea curentă și rândurile de rezumat asociate. Dacă apăsați Ctrl+Shift+bara de spațiu a treia oară, este selectată toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

 • Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

Tab

 • Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

 • Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

 • Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

 • Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

 • Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, tastele funcționale și alte comenzi rapide de la tastatură uzuale pentru Excel 2013. Între acestea, comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a accesa Panglica.

Sfat: Pentru a păstra această referință la îndemână atunci când lucrați, se recomandă să imprimați acest articol. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă: Dacă o acțiune pe care o utilizați frecvent nu are o tastă de comandă rapidă, puteți să înregistrați o macrocomandă pentru a crea una.

Accesul la panglică de la tastatură

Dacă Panglica este un element nou pentru dvs., informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al Panglicii. Panglica are comenzi rapide noi, denumite sfaturi pentru taste, pe care le puteți afișa atunci când apăsați tasta Alt.

Pentru a afișa o filă în Panglică, apăsați tasta pentru filă, de exemplu, apăsați N pentru fila Inserare sau M pentru fila Formule. Acest lucru va afișa toate ecusoanele de sfaturi pentru taste pentru butoanele acelei file, după cum se arată în imaginea următoare. Apoi apăsați tasta pentru butonul dorit.

Sfaturi pentru tastele pe Panglica Excel 2013

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Microsoft Excel 2013. De exemplu, Ctrl+C va copia în continuare în Clipboard și Ctrl+V va lipi din Clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea vechilor comenzi rapide de meniu Alt+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există mementouri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, încercați să apăsați Alt, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) etc. Apare o fereastră care vă informează că utilizați o tastă de acces dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. În cazul în care cunoașteți toată secvența de taste, continuați și inițiați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta Ctrl

Tastă

Descriere

Ctrl+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

Ctrl+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

Ctrl+Shift+&

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

Ctrl+Shift_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

Ctrl+Shift+~

Aplică formatul de număr General.

Ctrl+Shift+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+%

Aplică formatul Procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+#

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

Ctrl+Shift+@

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl+Shift+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

Ctrl+Shift+:

Introduce ora curentă.

Ctrl+Shift+"

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru a insera celulele necompletate.

Ctrl+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+;

Introduce data curentă.

Ctrl+,

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Alt+(

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+4

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

Ctrl+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

Ctrl+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

Ctrl+9

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl+0

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+A selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

Ctrl+Shift+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+C

Copiază celulele selectate.

Ctrl+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+E

Apelați opțiunea Umplere instant pentru recunoașterea automată a modelelor în coloanele adiacente și umplerea coloanei curente

Ctrl+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

Shift+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce Shift+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

Ctrl+Shift+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

Ctrl+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

Ctrl+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

Ctrl+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+N

Creează un registru de lucru necompletat.

Ctrl+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

Ctrl+Shift+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

Ctrl+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

Ctrl+Shift+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+Q

Afișează opțiunile Analiză rapidă pentru datele dvs. atunci când aveți celule care conțin acele date selectate.

Ctrl+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

Ctrl+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+U

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+Shift+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

Ctrl+V

Inserează conținutul din Clipboard la punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

Ctrl+Alt+V afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, un obiect sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

Ctrl+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

Ctrl+X

Decupează celulele selectate.

Ctrl+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat: Combinațiile cu tasta Ctrl Ctrl+J și Ctrl+M sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl+F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

Alt+Shift+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și plasează punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. De asemenea, mută punctul de inserare în bara de formule dacă editarea este dezactivată pentru celulă.

Shift+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

Ctrl+F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindați fereastra, F6 conține panourile scindate când se comută între panouri și zona Panglicii.

Shift+F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați Enter sau Esc pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

Shift+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

Shift+F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+Shift+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

activează sau dezactivează sfaturile de taste. (Apăsarea tastei Alt face același lucru.)

Shift+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Alt+Shift+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Ctrl+F10 maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

Shift+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

Alt+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu, blocnotesurile

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

Shift+tastă săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl+Shift+tastă săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celulă care nu este necompletată.

Tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când se deschide sau se selectează un submeniu, aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă de Panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

Tasta săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tasta săgeată în jos sau Alt+săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Delete

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End,

End activează sau dezactivează Modul final. În Modul final, puteți să apăsați o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă. Modul final este dezactivat automat după ce apăsați tasta săgeată. Asigurați-vă că apăsați din nou pe End înainte de a apăsa următoarea tastă săgeată. Modul final este afișat în bara de stare atunci când este activ.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+End se deplasează la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+End mută cursorul la sfârșitul textului.

Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

Esc

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

Home

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează regiunea curentă. Dacă apăsați Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară, este selectată regiunea curentă și rândurile de rezumat asociate. Dacă apăsați Ctrl+Shift+bara de spațiu a treia oară, este selectată toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

Tab

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, tastele funcționale și alte câteva comenzi rapide de la tastatură uzuale pentru Excel 2010. Între acestea, comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a accesa Panglica.

Notă: Dacă utilizați Microsoft Excel Starter 2010, rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Excel sunt acceptate în Excel Starter 2010.

Sfat: Pentru a păstra această referință la îndemână atunci când lucrați, se recomandă să imprimați acest articol. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă: Dacă o acțiune pe care o utilizați frecvent nu are o tastă de comandă rapidă, puteți să înregistrați o macrocomandă pentru a crea una.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL

Taste funcționale

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Accesul la panglică de la tastatură

Dacă Panglica este un element nou pentru dvs., informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al Panglicii. Panglica are comenzi rapide noi, denumite sfaturi pentru taste, pe care le puteți afișa atunci când apăsați tasta Alt.

Pentru a afișa o filă în Panglică, apăsați tasta pentru filă, de exemplu, apăsați C pentru fila Inserare sau R pentru fila Formule. Acest lucru va afișa toate ecusoanele Nume taste pentru butoanele acelei file. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL+C va copia în continuare în Clipboard și CTRL+V va lipi din Clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea vechilor comenzi rapide de meniu ALT+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există mementouri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, încercați să apăsați ALT, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) etc. Apare o fereastră care vă informează că utilizați o tastă de acces dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. În cazul în care cunoașteți toată secvența de taste, continuați și inițiați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele de sfaturi pentru taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta Ctrl

Sfat: Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Tastele Ctrl. (PDF)

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+(

Anulează ascunderea tuturor rândurilor ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL+SHIFT+~

Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:

Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+"

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru a insera celulele necompletate.

CTRL+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;

Introduce data curentă.

CTRL+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL+SHIFT+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT+F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard la punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, un obiect sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat: Combinațiile cu tasta CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M și CTRL+Q sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Sfat: Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Tastele funcționale. (PDF)

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

CTRL+F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și plasează punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. De asemenea, mută punctul de inserare în bara de formule dacă editarea este dezactivată pentru celulă.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Disponibilă numai dacă există nume în registrul de lucru.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

ALT+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindați fereastra, F6 conține panourile scindate când se comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă la o selecție de celule, utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

activează sau dezactivează sfaturile de taste. (Apăsarea tastei ALT face același lucru.)

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Notă: Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Diverse. (PDF)

Tastă

Descriere

ALT

Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu, blocnotesurile

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ mută marginea pentru o regiune de date curentă într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA selectează fila din stânga sau din dreapta atunci când este selectată panglica. Atunci când un submeniu este deschis sau selectat, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupul de file.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

END activează Modul final. În Modul final, puteți să apăsați apoi o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă. Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, END selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+END se deplasează la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+END mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează regiunea curentă. Dacă apăsați CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară, este selectată regiunea curentă și rândurile de rezumat asociate. Dacă apăsați CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a treia oară, este selectată toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+BARA DE SPAȚIU afișează meniul Control pentru fereastra Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, tastele funcționale și alte câteva comenzi rapide de la tastatură uzuale pentru Excel 2007. Între acestea, comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a accesa Panglica.

Sfat: Pentru a păstra această referință la îndemână atunci când lucrați, se recomandă să imprimați acest articol. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă: Dacă o acțiune pe care o utilizați frecvent nu are o tastă de comandă rapidă, puteți să înregistrați o macrocomandă pentru a crea una.

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+(

Anulează ascunderea tuturor rândurilor ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+)

Anulează ascunderea tuturor coloanelor ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL+SHIFT+~

Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de număr Exponențial cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:

Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+"

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru a insera celulele necompletate.

CTRL+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;

Introduce data curentă.

CTRL+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Comută între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenților pentru obiecte.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Dacă apăsați CTRL+A a doua oară, este selectată regiunea curentă și rândurile de rezumat asociate. Apăsând CTRL+A a treia oară, se selectează toată foaia de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL+SHIFT+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+C apăsate de două ori afișează Clipboardul.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT+F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează caseta de dialog Imprimare.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard la punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, un obiect sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

CTRL+SHIFT+Z utilizează comanda Anulare sau Refacere pentru a anula sau a restaura ultima corectare automată atunci când se afișează etichete inteligente Corectare automată.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activități Ajutor pentru Microsoft Office Excel.

Ctrl+F1 afișează sau ascunde panglica, o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

Alt+F1 creează o diagramă a datelor din zona curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și plasează punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. De asemenea, mută punctul de inserare în bara de formule dacă editarea este dezactivată pentru celulă.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează fereastra Examinare înaintea imprimării.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindați fereastra, F6 conține panourile scindate când se comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă la o selecție de celule, utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

activează sau dezactivează sfaturile de taste.

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente, comută la următoarea etichetă inteligentă și afișează meniul sau mesajul asociat.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

creează o diagramă a datelor din zona curentă.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ mută marginea pentru o regiune de date curentă într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA selectează fila din stânga sau din dreapta atunci când este selectată panglica. Atunci când un submeniu este deschis sau selectat, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupul de file.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

Efectuează deplasarea la celula din colțul din dreapta jos al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

De asemenea, selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+END se deplasează la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+END mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează regiunea curentă. Dacă apăsați CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară, este selectată regiunea curentă și rândurile de rezumat asociate. Dacă apăsați CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a treia oară, este selectată toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+BARA DE SPAȚIU afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Consultați și

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Mac

Prezentarea generală a formulelor din Excel

Cum să evitați formulele eronate

Detectarea erorilor din formule

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×