Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru web

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru web

Notă: Acest articol și-a făcut treaba și va fi retras în curând. Pentru a preveni problemele de tip „Pagina nu a fost găsită”, eliminăm linkurile despre care știm. Dacă ați creat linkuri spre această pagină, eliminați-le și împreună vom menține un web mereu actualizat.

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru Excel pentru web din Windows îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră scurtăturile de tastatură pentru Excel pentru web pe Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

În acest articol

Sfaturi rapide pentru utilizarea comenzilor rapide de la tastatură cu Excel pentru web

 • Excel pentru web rulează în browserul web, astfel încât comenzile rapide de la tastatură să fie diferite de cele din programul desktop Excel. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a vă deplasa la regiunile din aplicație.

  Puteți utiliza comenzile rapide comune de browser, cum ar fi F1 și Ctrl+

 • Puteți găsi orice comandă rapid, apăsând Alt+Win+Q pentru a trece la Spune-mi, în Spune-mi puteți pur și simplu să tastați un cuvânt sau numele unei comenzi dorite (disponibil numai în vizualizarea Editare). Spune-mi caută opțiuni asociate și furnizează o listă. Utilizați tastele săgeți în sus și în jos pentru a selecta o comandă, apoi apăsați Enter.

 • Pentru a trece la o anumită celulă dintr-un registru de lucru, utilizați comanda Salt la: apăsați Ctrl+G, tastați referința de celulă (cum ar fi B14), apoi apăsați Enter.

 • Dacă utilizați un cititor de ecran, consultați Activități comune în Excel Online.

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acestea sunt comenzile rapide utilizate cel mai frecvent pentru Excel pentru web.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la o anumită celulă

Ctrl+G

Mutare în jos

Page down sau Săgeată în jos

Mutare în sus

Page up sau Săgeată în sus

Imprimare

Ctrl+P

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Decupare

Ctrl+X

Anulare

Ctrl+Z

Deschiderea registrului de lucru

Ctrl+O

Închiderea registrului de lucru

Ctrl+W

Salvare ca

ALT+F2

Găsire

Ctrl+F

Aldin

Ctrl+B

Deschiderea unui meniu contextual

 • Tastatură Windows: Tasta context Windows+F10. Tasta context Windows se află între tasta Alt din stânga și tasta Ctrl din stânga

 • Alte tastatură: Shift+F10

Spune-mi

Alt+Q

Găsire

Ctrl+F sau Shift+F3

Repetare Găsire, în jos

Shift+F4

Repetare Găsire, în sus

Ctrl+Shift+F4

Inserare diagramă

Alt+F1

Taste de acces: Comenzi rapide pentru utilizarea în panglică

Excel pentru web oferă taste de acces, comenzi rapide de la tastatură pentru navigarea în panglică. Dacă ați utilizat tastele de acces pentru a economisi timp în Excel pentru computerele desktop, veți găsi taste de acces foarte asemănătoare în Excel pentru web.

În Excel 2016 pentru Windows, tastele de acces încep cu tasta Alt. În Excel pentru web, tastele de acces încep toate cu Alt+Win, apoi adăugați o literă pentru fila din panglică. De exemplu, pentru a accesa fila Revizuire, apăsați Alt+Win+R.

Dacă utilizați Excel pentru web pe un computer Mac, apăsați CTRL+OPT pentru a începe.

Excel pentru panglica web afișând fila pornire și taste pe toate filele
 • Pentru a accesa panglica, apăsați Alt+Win sau apăsați Ctrl+F6 până când ajungeți la fila Pornire

 • Pentru a vă deplasa între file pe panglică, apăsați tasta Tab.

 • Pentru a ascunde panglica astfel încât să aveți mai mult spațiu de lucru, apăsați Ctrl+F1. Repetați pentru a afișa din nou panglica.

Pentru a merge direct la o filă de pe Panglică, apăsați una dintre următoarele taste de acces:

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta Spune-mi de pe panglică și tastați un termen de căutare.

Alt+Win, Q

Deschideți fila Fișier și utilizați vizualizarea Backstage

Alt+Win, F

Deschideți fila Pornire și formatarea textului și a numerelor sau utilizați alte instrumente, cum ar fi Găsire.

Alt+Win, H

Deschideți fila Inserare și inserați o funcție, un tabel, o diagramă, un hyperlink sau un comentariu.

Alt+Win, N

Deschideți fila Date și reîmprospătați conexiunile sau utilizați instrumentele de date.

Alt+Win, A

Deschideți fila Revizuire și utilizați Verificatorul de accesibilitate sau lucrați cu comentarii.

Alt+Win, R

Deschideți fila Vizualizare pentru a alege o vizualizare, a îngheța rândurile sau coloanele din foaia de lucru sau a afișa liniile de grilă și anteturile

Alt+Win, W

Comenzile rapide din acest tabel pot economisi timp atunci când lucrați cu filele din panglică și meniurile din panglică

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a Panglicii și activați tastele de acces.

Alt+Win. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tasta Tab.

Mutați focalizarea la comenzile de pe Panglică.

Enter, apoi Tab apoi Shift+Tab

Activați un buton selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt+Săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă atunci când un meniu sau un submeniu este deschis.

Esc

Comenzi rapide pentru Excel pentru web

Notă: Dacă o foaie de calcul se deschide în vizualizarea Citire Excel pentru web, comenzile de editare nu funcționează. Pentru a comuta la vizualizarea Editare, mutați focalizarea de la foaia de lucru, apăsând Ctrl+F6, apoi apăsați pe Tab pentru lista Editare registru de lucru. Apăsați bara de spațiu, apăsați tasta săgeată în jos și selectați Editare în Excel Online.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserați un rând deasupra rândului curent

Alt + Win + H, I, R

Inserați o coloană în partea stângă a coloanei curente

Alt + Win + H, I, C

Decupare

Ctrl+X

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Anulare

Ctrl+Z

Refacere

Ctrl+Y

Crearea unui rând nou în aceeași celulă

Alt+Enter

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Inserare tabel

Ctrl+L

Inserare funcție

Shift+F3

Mărirea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+>

Micșorarea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+<

Aplicarea unui filtru

Alt+Win+A, T

Reaplicarea unui filtru

Ctrl+Alt+L

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Terminarea introducerii în celulă și selectarea celulei de mai jos

Enter

Terminarea introducerii în celulă și selectarea celulei de mai sus

Shift+Enter

Terminarea introducerii în celulă și selectarea următoarei celule din rând

Tab

Terminarea introducerii în celulă și selectarea celulei anterioare din rând

Shift+Tab

Anularea intrării din celulă

Esc

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editarea celulei selectate

F2

Treceți prin toate combinațiile de referințe absolute și relative când este selectată o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă.

F4

Debifarea celulei selectate

Delete

Golirea celulei selectate și începerea editării

Backspace

Salt la începutul liniei celulei

Pornire

Salt la finalul liniei celulei

End

Selectarea la dreapta caracter cu caracter

Shift+Săgeată la dreapta

Selectare până la începutul datelor din celulă

Shift+Home

Selectare până la finalul datelor din celulă

Shift+End

Selectarea la stânga caracter cu caracter

Shift+Săgeată la stânga

Extindeți selecția la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta sau Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aldin

Ctrl+B

Cursiv

Ctrl+I

Subliniat

Ctrl+U

Lipirea formatării

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Aplicarea bordurii de schiță la celulele selectate

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea cu o celulă mai sus

Săgeată în sus sau Shift+Enter

Deplasarea cu o celulă mai jos

Săgeată în jos sau Enter

Deplasarea cu o celulă la dreapta

Săgeată la dreapta sau Tab

Salt la începutul liniei

Pornire

Salt la celula A1

Ctrl+Home

Salt la ultima celulă din zona utilizată

Ctrl+End

Deplasarea cu un ecran mai jos (28 de rânduri)

Page Down

Deplasarea cu un ecran mai sus (28 de rânduri)

Page Up

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente

Ctrl+Săgeată la dreapta sau Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea între panglică și conținutul registrului de lucru

Ctrl+F6

Vă deplasați la altă filă din panglică

Tab.

Apăsați pe Enter pentru a accesa panglica pentru acea filă.

Inserare foaie nouă

Shift+F11

Comutarea la următoarea foaie

Alt+Control+Page Down

Comutarea la foaia anterioară

Alt+Control+Page Up

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschidere meniu/parcurgere în jos

Alt+Săgeată în jos

Parcurgere în sus

Alt+Săgeată în sus

Urmare hyperlink

Ctrl+Enter

Deschiderea panoului Comentarii în timpul editării

Shift+F2

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectarea unei zone de celule

Shift+tastele săgeată

Selectarea întregii coloane

Ctrl+SPAȚIU

Selectarea unui rând întreg

Shift+SPAȚIU

Extindeți selecția la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta sau Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea de sus în jos (sau înainte într-o selecție)

Enter

Deplasarea de jos în sus (sau înapoi printr-o selecție)

Shift+Enter

Deplasarea înainte printr-un rând (sau în jos într-o selecție cu o singură coloană)

Tab

Deplasarea înapoi printr-un rând (sau în jos într-o selecție cu o singură coloană)

Shift+Tab

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Calcularea registrului de lucru (reîmprospătare)

F9

Calculare completă

Ctrl+Shift+Alt+F9

Reîmprospătare date externe

Alt+F5

Reîmprospătare toate datele externe

Ctrl+Alt+F5

Însumare automată

Alt+egal (=)

Excel pentru web Meniul de comenzi rapide Accesibilitate (Alt+Shift+A)

Obțineți acces ușor la caracteristici comune, utilizând următoarele comenzi rapide:

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mutare între regiunile de reper

Ctrl+F6 sau Ctrl+Shift+F6

Mutare în cadrul regiunilor de reper

Tab sau Shift+Tab

Accesarea casetei Spune-mi și rularea oricărei comenzi

Alt+Q

Afișare sau ascundere Sfaturi-cheie

Alt+Windows

Editarea celulei selectate

F2

Deplasarea la o anumită celulă

Ctrl+G

Trecerea la altă foaie de lucru din registrul de lucru

Ctrl+Alt+Page Up sau Ctrl+Alt+Page Down

Deschiderea meniului contextual

Shift+F10

Citirea antetului de rând

Ctrl+Alt+Shift+T

Citirea rândului până la celula activă

Ctrl+Alt+Shift+Home

Citirea rândului de la celula activă

Ctrl+Alt+Shift+End

Citirea antetului de coloană

Ctrl+Alt+Shift+H

Citirea coloanei până la celula activă

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Citirea coloanei de la celula activă

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opțiune de mutare a dialogurilor

Ctrl+Alt+Spațiu

Consultați și

Aflați cum să navigați în Excel utilizând caracteristici accesibile

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×