Bun venit la noul aspect de tastatură standard pentru Narator

Am făcut câteva modificări privind modul în care interacționați cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat pentru Windows. Am vrut să vă fie mai ușor să învățați și să utilizați Naratorul; prin urmare, am construit pe temelia cunoștințelor pe care este posibil să le fi dobândit utilizând alte cititoare de ecran. În această versiune, introducem noua structură de tastatură standard pentru Narator. Când utilizați Naratorul, tastatura va avea în mod implicit structura Standard.

Acest articol constituie doar un punct de plecare în demersul nostru de a vă spune totul despre modificări. Întregul conținut al cititorului de ecran va fi actualizat în timp, dar acest proces va dura. Acest articol are menirea să vă ajute să rezistați până atunci.

Sfat: Puteți să reveniți la vechea structură a tastaturii Narator în cazul în care vă dați seama că o preferați. Pentru a reveni la aceasta, apăsați tasta siglă Windows+Ctrl+N. Apăsați tasta Tab până când auziți: „Selectați structura tastaturii, Standard”. Pentru a modifica aspectul în Moștenit, apăsați o singură dată tasta săgeată în jos. Veți auzi: „Moștenit, selectat.” Noile comenzi din Narator nu vor fi disponibile în structura de tastatură Moștenit dacă tastele pentru comenzile moștenite intră în conflict cu cele utilizate în noile caracteristici Narator.

Iată câteva aspecte importante:

 • Naratorul vă permite acum să utilizați fie tasta Caps Lock, fie tasta Insert ca tastă modificatoare pentru Narator. Prin urmare, de acum înainte, ne vom referi la aceste taste modificatoare ca la „tasta SR”.

 • Comenzile Schimbați vizualizarea au fost actualizate. Ele sunt acum asociate cu tasta SR+tastele Page Up și Page Down. De asemenea, puteți utiliza Schimbați vizualizarea apăsând tasta SR+Ctrl+tastele săgeată în sus și săgeată în jos. Treceți la elementul următor și Treceți la elementul anterior nu s-au modificat.

 • Comenzile pentru acțiunea principală și secundară din modul de scanare s-au modificat. Acțiunea principală poate fi executată apăsând Enter sau bara de spațiu. Puteți efectua acțiunea secundară, pur și simplu adăugând o tastă Shift la fiecare dintre tastele respective (Shift+Enter sau Shift+bara de spațiu). Veți remarca această modificare indiferent de structura de tastatură selectată.

 • Comenzile privind pagina, paragraful, linia, cuvântul și caracterele Naratorului au fost modificate în noua structură a tastaturii noastre standard. În plus, multe dintre comenzile Naratorului au fost modificate pentru a avea un caracter mnemonic mai accentuat. Unele au fost modificate și pentru a alinia secvența de taste mai cunoscute pentru utilizatorii cititoarelor de ecran.

 • Acum puteți utiliza tastatura numerică pentru a emite comenzile Naratorului. Vom discuta mai multe despre aceasta în continuare.

 • Am adăugat câteva comenzi noi pentru Narator, inclusiv lista de linkuri, lista de titluri, lista de repere și găsirea Naratorului.

 • Au fost adăugate câteva comenzi noi de la tastatură în modul de scanare pentru a selecta textul.

 • Mai multe dintre comenzile de la tastatură ale Naratorului pentru trecerea la Linkuri, Titluri și Tabele au fost eliminate din structura de tastatură standard. Aceste comenzi sunt disponibile încă în modul de scanare și Schimbați vizualizarea. Am eliminat, de asemenea, comanda „Treceți la ultimul element din zona care conține elementul”.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

În acest articol

Experiența de upgrade

Atunci când faceți upgrade la această versiune de Windows și treceți la Narator, apare o casetă de dialog care afișează informații despre modificările efectuate la structura de tastatură pentru Narator. Pentru a dezactiva, bifați caseta Nu se mai afișează.

Tasta SR

Am efectuat câteva modificări la tasta modificatoare pentru Narator. Ne vom referi la aceasta ca la „tasta SR” în cadrul setărilor pentru Narator și în documentația viitoare.

În mod implicit, tastele Caps Lock și Insert vor fi disponibile ca tastă SR. Dacă utilizați o tastatură japoneză cu 106 taste, tastele NonConvert și Insert pot fi utilizate ca tastă SR. Aceasta este o modificare față de versiunile anterioare unde tastele Ctrl și Alt erau utilizate ca taste modificatoare pentru Narator.

Modificări de setări pentru Narator

Am adăugat un titlu nou în setările pentru Narator, numit Alegeți setările tastaturii. Îl puteți obține în modul de scanare utilizând tasta H pentru a vă deplasa la titlu. Acolo veți găsi următoarele setări:

Selectați structura tastaturii

Această setare vă permite să selectați structura de tastatură pentru Narator. În mod implicit, este selectată structura de tastatură Standard. Dacă doriți să reveniți la structura de tastatură de la versiunea din aprilie 2018, selectați aspectul Moștenit.

Selectați tasta modificatoare pentru Narator

Această setare vă permite să determinați tastele utilizate ca tastă modificatoare pentru Narator (tasta SR). Sunt disponibile următoarele opțiuni:

 • Caps Lock și Insert (setare implicită)

 • Insert

 • Caps Lock

Dacă utilizați o tastatură japoneză cu 106 caractere, setările sunt după cum urmează:

 • NonConvert și Insert (setarea implicită)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Noi comenzi rapide de la tastatură pentru Narator

În această ediție au fost adăugate mai multe caracteristici noi în Narator. Unele dintre aceste comenzi funcționează doar în modul de scanare, în timp ce altele funcționează ori de câte ori utilizați Naratorul.

Notă: Atunci când descrieți secvența de taste pentru comenzile din tabelele afișate în acest document, ne vom referi la tasta modificatoare pentru Narator pur și simplu ca la tasta SR. Veți observa acest lucru și în caseta de dialog tasta SR+F1, care afișează toate comenzile Naratorului.

Noi comenzi rapide generale

Aceste comenzi rapide funcționează indiferent dacă modul de scanare este activat sau dezactivat:

Comandă

Tastă

Citiți selecția

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos

Citiți pe litere selecția

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos de două ori rapid

Listă de linkuri

Tasta SR+F7

Listă de titluri

Tasta SR+F6

Listă de repere

Tasta SR+F5

Găsire Narator

Tasta SR+Ctrl+F

Continuare cu Următorul găsit

Tasta SR+F3

Continuare cu Anteriorul găsit

Tasta SR+Shift+F3

Noi comenzi rapide pentru modul de scanare

În această versiune, puteți să selectați conținutul în modul de scanare și să îl copiați în clipboardul Windows. Următoarele comenzi rapide funcționează în timp ce utilizați modul de scanare:

Comandă

Tastă

Selectați sau deselectați un caracter în focalizarea Narator

Shift+tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Selectați sau deselectați un cuvânt în focalizarea Narator

Ctrl+Shift+tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Selectați sau deselectați linia în focalizarea Narator

Shift+tasta săgeată la în sus sau în jos

Selectați sau deselectați paragraful în focalizarea Narator

Ctrl+Shift+tasta săgeată în sus sau în jos

Selectați până la începutul sau la sfârșitul liniei curente

Shift+Home sau End

Selectați până la începutul sau la sfârșitul documentului

Ctrl+Shift+Home sau End

Selectați sau deselectați pagina

Shift+Page Up sau Page Down

Marcați blocul

F9

Selectați blocul

F10

Selectați tot

Ctrl+A

Citiți selecția

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos

Citiți pe litere selecția

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos de două ori rapid

Copiați selecția în Clipboard

Ctrl+C

Lipiți selecția

Ctrl+V

Decupați selecția

Ctrl+X

Utilizarea tastaturii numerice cu Naratorul

Noul aspect de tastatură standard permite utilizarea tastaturii numerice pentru a executa comenzile Naratorului. Am proiectat tastatura numerică pentru a vă permite să ajungeți la orice obiect folosind o singură mână. Toate comenzile Naratorului necesită utilizarea tastei SR (cel mai probabil tasta Insert atunci când utilizați tastatura numerică). Tastele săgeată în sus, în jos, la stânga, la dreapta, cât și tastele Home, End, Page Up și Page Down acționează ca atunci când nu este apăsată tasta SR. Aceste taste sunt pur și simplu transmise către aplicația dvs. O descriere completă a structurii de tastatură numerică este afișată mai jos:

Comandă

Tastă

Treceți la primul element din fereastră

Tasta SR+Home

Treceți la ultimul element din fereastră

Tasta SR+End

Citiți linia curentă

Tasta SR+tasta Săgeată în sus

Citiți de la cursor

Tasta SR+tasta Săgeată în jos

Citiți selecția curentă

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos

Citiți pe litere selecția curentă

Tasta SR+Shift+tasta săgeată în jos de două ori rapid

Schimbați vizualizarea

Tasta SR+Page up

Schimbați vizualizarea

Tasta SR+Page down

Treceți la elementul anterior

Tasta SR+tasta Săgeată la stânga

Treceți la elementul următor

Tasta SR+tasta Săgeată la dreapta

Citiți caracterul curent

5 pe tastatura numerică

Citiți cuvântul anterior

Tasta SR+Ctrl+tasta Săgeată la stânga

Citiți cuvântul următor

Tasta SR+Ctrl+tasta Săgeată la dreapta

Citiți elementul

Tasta SR+Ctrl+5 pe tastatura numerică

Citiți elementul pe litere

Tasta SR+Ctrl+5 pe tastatura numerică de două ori rapid

Mutați cursorul Naratorului la cursorul sistemului

Tasta SR+minus (-) de pe tastatura numerică

Setați focalizarea pe element

Plus (+) pe tastatura numerică

Citiți în ce rând și coloană se află Naratorul

Ctrl+Alt+Shift+5 pe tastatura numerică

Structura de tastatură standard

Secțiunile următoare aduc mai multe informații despre modul în care noua structură de tastatură standard a Naratorului diferă de structura de tastatură anterioară (denumită acum moștenită). Pe parcursul acestei secțiuni vom examina cele mai obișnuite taste utilizate în Narator.

Modul învățare a introducerii în Narator

Modul învățare a introducerii vă ajută să cunoașteți structura de tastatură standard. Apăsați tasta SR+1 pentru a activa modul învățare a introducerii. De aici, puteți încerca tastele de pe tastatură pentru a afla noile lor funcții. 

Furnizarea de feedback

Noua secvență de taste pentru a oferi feedback este tasta SR+Alt+F. Aceasta funcționează atât în structura standard, cât și în structura moștenită.

Comenzile Schimbați vizualizarea au fost modificate

Cele noi sunt după cum urmează:

Apăsați aceste taste

Pentru aceasta

Tasta SR+Page up sau Page down
Tasta SR+Ctrl+tasta săgeată în sus sau în jos

Schimbați vizualizarea

Unele tastaturi de laptop au tastele Page Up și Page Down poziționate în zone incomode; de aceea furnizăm o metodă alternativă de schimbare a vizualizării Naratorului cu utilizarea tastelor săgeată în sus și în jos.

Notă: Atunci când schimbați vizualizarea Naratorului la caractere, cuvinte, linii sau paragrafe, comanda Citiți elementul curent va citi textul aferent acelui tip de vizualizare în mod mai fidel.

Modificarea setărilor de voce ale Naratorului

Au fost efectuate următoarele modificări pentru a controla setările de vorbire ale Naratorului:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Măriți volumul vocii

Tasta SR+Ctrl+semnul plus (+)

Tasta SR+Ctrl+plus (+) pe tastatura numerică

Micșorați volumul vocii

Tasta SR+Ctrl+semnul minus (-)

Tasta SR+Ctrl+minus (-) pe tastatura numerică

Modul Măriți nivelul de detaliere

Tasta SR+V

Modul Micșorați nivelul de detaliere

Tasta SR+Shift+V

Comutați citirea caracterelor

Tasta SR+2

Modificările modului de scanare

Am modificat comenzile pentru acțiunea principală și secundară ale modului de scanare pentru a le face mai ușor de utilizat. Aceasta este noua secvență de taste utilizate cu aceste comenzi:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Acțiune principală

Enter

Bara de spațiu

Acțiune secundară

Shift+Enter

Shift+bara de spațiu

Comenzi de uz general

Au fost efectuate următoarele modificări la aceste comenzi:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Comutați modul de căutare

Tasta SR+Ctrl+Enter

Citiți data și ora curente

Tasta SR+F12

Descrieți imaginea folosind un serviciu online

Tasta SR+Ctrl+D

Comutați modul dezvoltator

Tasta SR+Ctrl+F12

Modul mouse

Tasta SR+Alt+M

Transmiteți tastele la aplicație

Tasta SR+3

Mutați cursorul Naratorului la cursorul de sistem

Tasta Ctrl+paranteză pătrată deschisă ([)

Tasta SR+minus (-) de pe tastatura numerică

Setați focalizarea la element

Tasta SR+apostrof (')

Tasta SR+plus (+) de pe tastatura numerică

Salt la elementul legat

Tasta SR+A

Salt la conținutul adnotat

Tasta SR+Shift+A

Navigați la părinte (atunci când se oferă navigarea structurală)

Tasta SR+Alt+tasta săgeată în sus

Navigați la următorul frate (atunci când se oferă navigarea structurală)

Tasta SR+Alt+tasta Săgeată la dreapta

Navigați la fratele anterior (atunci când se oferă navigarea structurală)

Tasta SR+Alt+tasta Săgeată la stânga

Navigați la primul fiu (atunci când se oferă navigarea structurală)

Tasta SR+Alt+tasta Săgeată în jos

Comenzi de citire generale

Au fost modificate următoarele comenzi:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Citiți elementul

Tasta SR+Tab

Tasta SR+5 de pe tastatura numerică

Citiți elementul pe litere

Tasta SR+Tab de două ori rapid

Tasta SR+5 pe tastatura numerică de două ori rapid

Repetați fraza

Tasta SR+X

Începeți să citiți documentul

Tasta SR+tasta Săgeată în jos

Tasta SR+Ctrl+R

Treceți la începutul textului

Tasta SR+B

Tasta SR+Ctrl+Home

Treceți la sfârșitul textului

Tasta SR+E

Tasta SR+Ctrl+End

Citiți documentul

Tasta SR+C

Citiți textul de la început până la cursor

Tasta SR+Shift+J

Tasta SR+Alt+Home

Comenzi de citire pentru caracter, cuvânt, linie, paragraf și pagină

Iată care sunt modificările de comenzi:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Citiți caracterul curent

Tasta SR+virgulă (,)

5% pe tastatura numerică

Citiți caracterul anterior

Tasta SR+M

Tasta săgeată la stânga (la editarea textului)

Citiți caracterul următor

Tasta SR+punct (.)

Tasta săgeată la dreapta (la editarea textului)

Citiți cuvântul curent

Tasta SR+K

Tasta SR+Ctrl+5 pe tastatura numerică

Citiți pe litere cuvântul curent

Tasta SR+K de două ori rapid

Tasta SR+Ctrl+tasta Săgeată la stânga

Citiți cuvântul anterior

Tasta SR+J

Tasta SR+Ctrl+End

Citiți cuvântul următor

Tasta SR+L

Tasta SR+Ctrl+tasta Săgeată la dreapta

Citiți linia curentă

Tasta SR+I

Tasta SR+tasta Săgeată în sus

Citiți linia anterioară

Tasta SR+U

Tasta săgeată în sus (la editarea textului)

Citiți linia următoare

Tasta SR+O

Tasta săgeată în jos (la editarea textului)

Citiți paragraful curent

Tasta SR+Ctrl+K

Citiți paragraful anterior

Tasta SR+Ctrl+J

Citiți paragraful următor

Tasta SR+Ctrl+L

Citiți pagina curentă

Tasta SR+Ctrl+I

Citiți pagina anterioară

Tasta SR+Ctrl+U

Citiți pagina următoare

Tasta SR+Ctrl+O

Comportamentul de citire a tabelelor

Unificăm experiența privind comportamentul de citire a tabelelor. Iată care este noua secvență de taste pentru citirea tabelelor atunci când nu utilizați modul de scanare:

Comandă

Tasta 1

Tasta 2

Faceți salt la următoarea celulă din rândul curent

Ctrl+Alt+tasta săgeată la dreapta

Faceți salt la celula anterioară din rândul curent

Ctrl+Alt+tasta săgeată la stânga

Faceți salt la următoarea celulă din coloana curentă

Ctrl+Alt+tasta săgeată în jos

Faceți salt la celula anterioară din coloana curentă

Ctrl+Alt+tasta săgeată în sus

Faceți salt la prima celulă din tabel

Ctrl+Alt+Home

Faceți salt la ultima celulă din tabel

Ctrl+Alt+End

Citiți antetul rândului curent

Ctrl+Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Citiți rândul curent

Ctrl+Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Citiți antetul coloanei curente

Ctrl+Alt+Shift+tasta săgeată în sus

Citiți coloana curentă

Ctrl+Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Citiți în ce rând și coloană se află Naratorul

Ctrl+Alt+Shift+bară oblică (/)

Ctrl+Alt+Shift+5 pe tastatura numerică

Faceți salt la celula din tabel

Ctrl+Alt+Page Up

Faceți salt la conținutul celulei

Ctrl+Alt+Page Down

Consultați și

Ghidul complet pentru Narator

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×