Argumente în linia de comandă pentru InfoPath

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol vă arată cum să particularizați modul de pornire a Microsoft Office InfoPath, prin adăugarea argumentelor și a parametrilor la comanda de pornire. Aceste argumente și parametri se pot utiliza și împreună cu o comandă de pornire dintr-un grup de fișiere sau la un prompt de comandă.

Notă: Argumentele din linia de comandă se mai numesc și opțiuni din linia de comandă sau parametri din linia de comandă.

De exemplu, utilizați aceste argumente și parametri pentru a porni InfoPath cu un șablon formular specificat, începeți InfoPath cu un șablon formular specificat care acceptă parametrii de intrare sau golirea memoriei cache din toate șabloanele de formular. Dacă doriți să utilizați un comutator și toți parametrii asociat o singură dată, puteți să tastați comanda în caseta de dialog rula (butonulStart ) în Microsoft Windows. Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați același argument și parametrii de fiecare dată când deschideți InfoPath, puteți crea o comandă rapidă pe desktop pentru a realiza acest lucru.

În acest articol

Utilizarea unui argument o dată, adăugându-l la comanda Executare

Crearea unei comenzi rapide pentru reutilizarea unui argument

Argumente și parametri disponibili

Utilizarea unui argument adăugând-ul la comanda Executare

Pentru a finaliza această procedură trebuie să verificați mai întâi locația fișierului InfoPath.exe pe computerul dvs. Dacă ați acceptat locațiile implicite de foldere atunci când ați instalat InfoPath, fișierul InfoPath.exe este probabil situat la C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Dacă nu Găsiți fișierul InfoPath.exe în această locație, căutați fișierul și notați calea completă.

 1. În Microsoft Windows, faceți clic pe butonul Start, apoi pe Executare.

 2. În caseta de dialog Executare, tastați caracterul ghilimele duble, calea completă a fișierului InfoPath.exe (inclusiv numele fișierului), apoi alt caracter ghilimele duble.

 3. După ghilimelele duble, tastați un spațiu, urmat de argumentele și parametrii pe care doriți să îi utilizați. De exemplu, tastați:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Rapoarte\FormulareNoi\ȘablonRaportCheltuieli.xsn /InputParameters departament=10&organizație=325.

  Notă: Argumentele și parametrii nu fac diferențierea literă mare/literă mică. De exemplu, /A este la fel ca /a. Nu uitați să includeți un spațiu înaintea argumentului și alt spațiu înaintea fiecărui parametru. Dacă un parametru conține spații, includeți-l între ghilimele duble.

Următoarea dată când porniți InfoPath, programul va reveni la setările sale implicite de pornire. Pentru ca setările de pornire particularizate să fie disponibile pentru utilizare repetată, citiți secțiunea următoare.

Începutul paginii

Crearea unei comenzi rapide pentru a face posibilă reutilizarea unui parametru

Pentru ca setările de lansare particularizate să fie disponibile pentru a se utiliza în mod repetat, aveți posibilitatea să le salvați pe desktop drept comandă rapidă. Pentru a finaliza această procedură, trebuie să verificați întâi locația fișierului InfoPath.exe de pe computerul dvs. Dacă ați acceptat locațiile implicite de folder la instalarea InfoPath, fișierul InfoPath.exe este probabil amplasat la C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Dacă nu găsiți fișierul InfoPath.exe la respectiva locație, căutați fișierul și notați-vă calea completă.

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe spațiul de lucru Windows, indicați Nou și faceți clic pe Comandă rapidă în meniul de comenzi rapide.

 2. În Expertul creare comandă rapidă, în caseta Tastați locația elementului, tastați caracterul ghilimele duble, calea completă a fișierului InfoPath.exe (inclusiv numele fișierului), apoi din nou caracterul ghilimele duble.

 3. După ghilimelele duble, tastați un spațiu, urmat de argumentele și parametrii pe care doriți să îi utilizați. De exemplu, tastați: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Rapoarte\FormulareNoi\ȘablonRaportCheltuieli.xsn /InputParameters departament=10&organizație=325.

  Notă: Argumentele și parametrii nu fac diferențierea literă mare/literă mică. De exemplu, /A este la fel ca /a. Nu uitați să includeți un spațiu înaintea argumentului și alt spațiu înaintea fiecărui parametru. Dacă un parametru conține spații, includeți-l între ghilimele duble.

 4. Faceți clic pe Următorul.

 5. În caseta Tastați un nume pentru această comandă rapidă, dați un nume comenzii rapide, apoi faceți clic pe Terminare. Expertul creează comanda rapidă și o plasează pe desktop.

Aveți posibilitatea să creați o varietate de comenzi rapide, fiecare din acestea aplicând argumente și parametri diferiți la lansarea în execuție a programului.

Începutul paginii

Argumente și parametri disponibili

Tabelul următor listează toate argumentele și toți parametrii disponibili în InfoPath.

Argument și parametru

Descriere

formular

Se deschide formularul specificat, astfel încât să completați. Numele formularului poate fi un nume de fișier, o complet calea și numele fișierului sau un nume Uniform de resurse (URN).

Exemple    Pentru a porni InfoPath și a deschide formularul FormularulMeu.xml, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

șablon formular

Deschie un formular nou, bazat pe șablonul de formular specificat, care se poate completa. Numele formularului poate fi un nume de fișier, o cale calificată complet și un nume de fișier, sau un URN.

Exemple    Pentru a porni InfoPath și a deschie un formular nou, bazat pe șablonul de formular ȘablonRaportCheltuieli.xsn, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formular șablon /InputParameters param1 = valoarea & param2 = valoarea & param3 = valoare

Deschide un formular nou, bazat pe șablonul de formular publicat într-o locație de rețea partajată și trece parametrii în formular. Șablonul de formular trebuie să aibă un cod gestionat sau un script pentru a procesa parametrii din opțiunea /InputParameters. Numele formularului poate fi un nume de fișier, o cale calificată complet și un nume de fișier, sau un URN.

Lista de parametri pornește după InfoPath.exe cu un spațiu și este urmată de numele parametrului, de semnul egal (=) și de valoarea parametrului. Fiecare parametru este separat printr-un ampersand (&). Între semnul de întrebare și fiecare parametru nu trebuie să existe un spațiu.

Un nume de parametru fără nicio valoare este transmis ca parametru cu valoare null, iar o valoare fără un nume de parametru care să-i corespundă este ignorată.

Pentru mai multe informații despre procesarea parametrilor de intrare, consultați documentația pentru dezvoltatori InfoPath.

Exemplu    Să presupunem că aveți un șablon de formular, ȘablonRaportCheltuieli.xsn, cu un script care poate procesa doi parametri de intrare denumiți departament și organizație. Șablonul de formular a fost publicat într-un folder partajat din rețea, denumit FormulareNoi, dintr-un server denumit Rapoarte. Pentru a porni InfoPath și a deschide un nou șablon de formular cu parametrul departament egal cu 10 și cu parametrul organizație egal cu 325, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 și organizarea = 325

formular șablon /InputParameters? param1 = valoarea & param2 = valoarea & param3 = valoare

Deschide un formular nou pe baza șablonului de formular care este publicat într-un server care rulează Windows SharePoint Services 3.0 sau Microsoft Office SharePoint Server 2007și transmite parametrii la formular. Șablonul de formular trebuie să aveți gestionate cod sau script pentru a procesa parametrii în opțiunea /InputParameters . Numele șablonului formular poate fi un nume de fișier, o complet calea și numele fișierului sau un URN.

Lista de parametri începe prin semnul întrebării (?), urmat de numele parametrului, de semnul egal (=) și de valoarea parametrului. Fiecare parametru este separat printr-un ampersand (&). Între semnul de întrebare de după argumentul /InputParameter și fiecare parametru nu trebuie să existe un spațiu.

Un nume de parametru fără nicio valoare este preluat ca parametru cu valoare null, iar o valoare fără un nume de parametru care să-i corespundă este ignorată.

Pentru mai multe informații despre scrierea de cod gestionat pentru parametrii de intrare, consultați documentația pentru dezvoltatori InfoPath.

Exemplu    Să presupunem că aveți un șablon de formular, ȘablonRaportCheltuieli.xsn, cu un cod gestionat care poate procesa doi parametri de intrare denumiți departament și organizație. Șablonul formular a fost publicat pe un server care execută Windows SharePoint Services 3.0, cu URL-ul http://fabrikam. Pentru a porni InfoPath și a deschide un nou șablon de formular cu parametrul departament egal cu 10 și cu parametrul organizație egal cu 325, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 și organizarea = 325

/ new formular defaultsavelocation < URL >

Opțiunea / new deschide formularul existente și opțiunea defaultsavelocation setează calea pentru caseta de dialog Salvare ca pentru a specificat Uniform Resource Locator (URL). URL-ul va apărea în caseta de dialog Salvare ca prima dată care este salvat pe formular.

Exemplu    Pentru a porni InfoPath, a deschide formularul FormularulMeu.xml și a seta calea din C:\FormulareleMele în care utilizatorul să salveze formularul, tastați următoarele.

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / new MyForm.xml defaultsavelocation C:\MyForms

formular șablon defaultsavelocation < URL >

Deschide un formular nou, bazat pe șablonul formular și setează calea pentru caseta de dialog Salvare ca la URL-ul specificat. URL-ul va apărea în caseta de dialog Salvare ca prima dată când se salvează formularul.

Exemplu    Pentru a porni InfoPath, deschideți un formular nou pe baza șablonului de formular ExpenseReportTemplate.xsn, apoi setați calea în cazul în care doriți ca utilizatorul să salvați formularul în biblioteca de documente Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/aggregate "formular1|formular2|formular3" "formular șablon"

Îmbină formularele într-un formular nou, bazat pe șablonul formular. Formularele trebuie separate printr-o bară verticală (|), și toate formularele trebuie incluse între ghilimele (").

Exemplu    Să presupunem că îmbinați formularele FormularulMeu1.xml și FormularulMeu2.xml într-un formular nou, care se bazează pe șablonul de formular ȘablonRaportCheltuieli.xsn. Noul șablon de formular se stochează pe computer în folderul Formulare. Pentru a porni InfoPath și a îmbina cele două formulare existente, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / agregarea "MyForm1.xml| MyForm2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/design șablon de formular

Deschide șablonul formular specificat în mod proiectare. Dacă nu s-a specificat un șablon formular, InfoPath pornește în mod proiectare și nu se deschide nici-un fișier. Dacă este specificat un formular (fișier .xml), formularul se deschide în mod editare.

Exemplu    Pentru a porni InfoPath în modul de proiectare, cu șablonul de formular ȘablonRaportCheltuieli.xsn, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/design șablon formular /readonly

Se deschide șablonul formular specificat în modul proiectare. Se pot face modificări în șablonul formular, dar trebuie să salvați șablonul formular într-o locație diferită de cea unde ați deschis șablonul formular.

Sfat: Această opțiune se utilizează pentru a deschide și a modifica un șablon de formular existent care a fost publicat. Acest argument vă ajută să nu suprascrieți accidental șablonul de formular în locația de publicare, solicitându-vă să îl salvați în altă locație. Dacă suprascrieți un șablon formular publicat salvând șablonul formular în locația de publicare în loc să utilizați Expert publicare, atunci este posibil ca utilizatorii să nu poată crea un formular nou sau să nu poată modifica formulare existente bazate pe acest șablon formular. După ce salvați șablonul de formular în altă locație, apoi îl modificați, aveți posibilitatea să utilizați Expertul de publicare pentru a publica și suprascrie șablonul de formular în locația de publicare.

Exemplu    Pentru a porni InfoPath în mod proiectare, cu șablonul de formular ȘablonRaportCheltuieli.xsn și pentru a vă asigura că nu suprascrieți șablonul de formular din locația inițială, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Pornește InfoPath fără a afișa fereastra Microsoft Office InfoPath. Dezvoltatorii utilizează această opțiune la testarea în InfoPath a aplicațiilor particularizate.

Exemplu    Pentru următoarele rezultate, tastați următoarele:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ încorporarea

/cache ClearAll

Pornește InfoPath și golește memoria cache în care sunt stocate pe computer șabloanele formular. Utilizați această opțiune pentru a elimina șabloanele formular neutilizate de pe computerele utilizatorilor și pentru a mări spațiul disponibil pe disc. Această opțiune se poate utiliza cu un formular existent sau cu un nou formular bazat pe șablonul formular.

Exemplu    Pentru a porni InfoPath, a deschide formularul FormularulMeu.xml, apoi a goli memoria cache a tuturor șabloanelor de formular, tastați următoarele:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×