Aplicarea unui filtru pentru a vizualiza înregistrări selectate dintr-o bază de date Access

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Filtrarea este un mod util pentru a vedea doar datele pe care doriți afișate. Puteți utiliza filtre pentru a afișa anumite înregistrări într-un formular, raport, interogări sau foaie de date sau pentru a imprima numai anumite înregistrări dintr-un raport, un tabel sau o interogare. Aplicând un filtru, este posibil să limitați datele într-o vizualizare fără a modifica aspectul obiectului subiacente. Acest articol explică tipurile de filtre în Access și cum să aplicați, salvați sau să eliminați filtrele într-o bază de date Access 2010 client. Acest articol nu se aplică la filtrare înregistrări într-o bază de date web Access 2010.

În acest articol

Cum filtre sunt utile

Selectați și aplicați un tip de filtru

Eliminarea sau aplicați din nou un filtru

Golirea unui filtru

Salvarea unui filtru

Utilitatea filtrelor

Pentru că vizualizarea obținută după aplicarea unui filtru conține numai înregistrările cu valorile selectate, restul datelor rămân ascunse până goliți filtrul.

Notă: Coloanele din foile de date și controalele din formulare și rapoarte care sunt legate la expresii nu acceptă filtrarea.

Există câteva tipuri de filtre, iar unele dintre acestea sunt ușor de aplicat și de eliminat. Access 2010 conține unele filtrele obișnuite care sunt predefinite în fiecare vizualizare. Disponibilitatea comenzilor de filtrare depinde de tipul și de valorile din câmp.

De exemplu, pentru a vizualiza înregistrările persoanelor a căror dată de naștere se află într-o anumită lună, faceți clic pe coloana DataNașterii sau, în fila Pornire, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Filtre dată, apoi selectați perioada cerută.

Filtrarea după un câmp dată

1 filtre care sunt disponibile depind de tipul de date în coloana selectată.

2. toate datele din perioada filtru ignoră porțiunea zi și anul din valorile dată.

În această vizualizare filtrată, vedeți numai înregistrările în care porțiunea de lună a câmpului DataNașterii este setată la aprilie.

DataNașterii filtrată pentru aprilie

1 pe pictograma filtru din antetul de coloană și bară de navigare în înregistrări indică faptul că din vizualizarea curentă este filtrată pe coloana Datanașterii.

(2) în vizualizarea foaie de date, atunci când hover, mouse-ul, peste titlul coloanei, veți vedea curent criteriu de filtrare.

Notă: Atunci când aplicați un filtru la o coloană care este filtrat deja, filtrul anterioară se elimină automat. Deși doar un singur filtru poate fi funcționale pentru un câmp la un moment dat, puteți specifica un filtru diferite pentru fiecare câmp în vizualizare.

De exemplu, pentru a vedea numele persoanelor de contact care locuiesc în România și a căror zi de naștere cade în aprilie, aveți posibilitatea să filtrați tabelul Persoane de contact după câmpul ȚarăRegiune și câmpul DataNașterii. Când filtrați mai multe câmpuri dintr-o singură vizualizare, filtrele se combină utilizând operatorul AND, astfel:

ȚarăRegiune = România AND month of DataNașterii= aprilie

Pentru a reveni la vizualizarea nefiltrată: eliminați filtrele. Eliminarea unui filtru temporar îl elimină din vizualizarea, astfel încât să puteți comuta înapoi la vizualizarea nefiltrată, originale.

Pentru a comuta între vizualizările filtrat și nefiltrat: în grupul Sortare și filtrare din fila pornire , faceți clic pe Comutare filtru.

Pentru a elimina permanent unui filtru dintr-o vizualizare: goliți filtrul. Pentru a afla cum să ștergeți filtrele, consultați secțiunea golirea unui filtru.

Setările de filtrare vor rămâne în vigoare până când închideți obiectul, chiar dacă comutați la altă vizualizare a obiectului. Cu alte cuvinte, dacă filtrul unui formular în vizualizarea foaie de date, setările de filtrare vor fi încă în vigoare chiar dacă comutați la Vizualizare formular sau în vizualizarea aspect și va rămâne în vigoare până când închideți formularul. Dacă Salvați obiect în timp ce se aplică filtrul, se vor fi disponibile data viitoare când deschideți obiectul. Pentru a afla despre salvarea unui filtru, consultați secțiunea salvarea unui filtru din acest articol.

Începutul paginii

Selectarea și aplicarea unui tip de filtru

Aveți posibilitatea să selectați dintre câteva filtre gata de a fi utilizate pentru un tip de date. Aceste filtre sunt disponibile sub formă de comenzi de meniu în următoarele vizualizări: Foaie de date, Formular, Raport și Aspect. În plus față de aceste filtre, aveți posibilitatea să filtrați un formular sau o foaie de date și completând un formular (denumit și Filtrare după formular).

Dacă doriți flexibilitate mai bună și sunteți obișnuit cu scrierea expresiilor, aveți posibilitatea să creați propriile filtre utilizând opțiunile din fila de document Filtrare.

Selectați dintre următoarele tipuri de filtre:

Filtrele obișnuite: pentru a filtra pentru valori specifice sau un interval de valori.

Filtrare după selecție: pentru a filtra toate rândurile dintr-un tabel care conține o valoare care se potrivește cu o valoare selectate dintr-un rând de filtrare vizualizarea foaie de date.

Filtrare după formular: pentru a filtra pe mai multe câmpuri într-un formular sau foaie de date, sau dacă încercați să găsiți o anumită înregistrare.

Filtrare complexă: tip de filtrare în cazul în care le definiți filtru particularizat criterii.

Notă: Dacă nu vedeți comenzile de filtrare în oricare dintre vizualizări, instrumentul de proiectare a formularului sau bază de date poate fi dezactivat de filtrare. Contactați instrumentul de proiectare pentru și mai mult ajutor.

Filtre obișnuite

Cu excepția câmpurilor Obiect OLE și a câmpurilor care afișează valori calculate, toate tipurile de câmpuri oferă filtre comune. Lista de filtre disponibile depinde de tipul de date selectat pentru câmp și de valorile sale.

Faceți clic dreapta pe câmpul pe care doriți să le filtrați. Pentru a filtra după mai multe coloane sau controale, ce trebuie să fie selectați și filtrarea fiecare coloană sau controlul separat sau utilizați o opțiune de filtrare complexă. Consultați secțiunile Filtrare după formular și filtre complexe din acest articol pentru mai multe informații.

De exemplu, pentru a vedea filtre disponibile pentru câmpul Datanașterii, pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Filtru

Filtre comune de dată
Exemplu de filtre comune de dată

1. Pentru a filtra pentru a afișa anumite valori, utilizați o listă de casete de selectare. Lista afișează toate valorile care sunt afișate în mod curent în câmp.

(2) pentru a filtra pentru un interval de valori, faceți clic pe una dintre aceste filtre și specificați valorile necesare. De exemplu, pentru a vedea zile de naștere care se încadrează între data curentă și de sfârșit a anului, faceți clic pe întreși apoi Specificați datele de început și sfârșit corespunzătoare în caseta de dialog între . Pentru a vedea toate zile de naștere care se încadrează pe o anumită dată, faceți clic pe data și toate zile de naștere, care se încadrează în acea dată specifice sunt afișate.

Este important de reținut că valorile dintr-un câmp dată au impact asupra listei de filtre de tip de date. Dacă cea mai recentă valoare de dată într-un câmp dată cade în ultimii doi ani, vedeți o listă mai lungă și mai detaliată. Dacă niciuna din datele unui câmp nu este mai veche de doi ani, vedeți o listă mai scurtă de rezultate ale filtrării.

Liste lungi și scurte cu filtre obișnuite de dată
Liste lungi și scurte cu filtre obișnuite de dată

Notă: Filtrele specifice pentru tip sunt disponibile pentru câmpurile de tip Da/Nu, obiect OLE și Atașare. Lista de valori nu este disponibilă pentru câmpurile de tip memo sau pentru cele care conțin text îmbogățit.

Aplicarea unui filtru obișnuit

 1. Deschideți un tabel, interogare, formular sau raport în oricare dintre următoarele vizualizări: Foaie de date, Formular, Raport sau Aspect.

 2. Asigurați-vă că vizualizarea nu este deja filtrate. Pe bara selector înregistrare, Verificați dacă fie filtrat sau estompată pictograma de Filtrare nu este în prezent.

  Sfat: Pentru a elimina toate filtrele pentru un anumit obiect, pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Complexși apoi faceți clic pe Golire totală filtre.

 3. Faceți clic oriunde în coloana sau controlul care corespunde cu primul câmp pe care doriți pentru a filtra și, pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Filtru

Pentru a aplica un filtru obișnuit: indicați spre Text (sau număr sau dată) filtreși apoi faceți clic pe filtrul pe care doriți. Filtre, cum ar fi este egal cu și între se solicită să introduceți valorile necesare.

Sfat: Unele caractere, cum ar fi *, % și ?, au o semnificație specială atunci când specificate într-o casetă text de filtrare. De exemplu, * reprezintă un șir de caractere, Deci șirul o * se va potrivi cu un șir care începe cu oși nu doar șirul literal o *. Pentru a ignora semnificație specială de un caracter, încadrați în paranteze drepte [], astfel: o [*]. Tratează bazele de date care utilizează standardul ANSI-89 *, ?, [,],!, -, și # ca caractere speciale. Bazele de date care utilizează standardul ANSI-92 tratează %, _, [,], ^, și - ca caractere speciale. Puteți utiliza oricare dintre standard cu Access, dar nu puteți amesteca două standarde (de exemplu, ?o *) într-o anumită expresie...

Pentru a aplica un filtru pe baza valorilor de câmp: debifați casetele de selectare de lângă valorile pe care nu doriți să filtrați, apoi faceți clic pe OK.

Pentru a filtra după una sau doar câteva valori dintr-o listă lungă, mai întâi ștergeți (Selectare totală) , bifați caseta, apoi selectați valorile dorite.

Pentru a filtra pentru valori nule (o valoare nulă indică lipsa datelor) în text, număr și câmpurile de dată: în caseta de selectare listă, debifați (Selectare totală) , bifați caseta și apoi bifați caseta de selectare de lângă (necompletate).

Filtrare după selecție

Pentru a vedea toate rândurile dintr-un tabel care conțin o valoare care se potrivește cu valoare dintr-un rând, aveți posibilitatea să filtrați rapid vizualizarea foaie de date selectând valoarea și făcând clic pe comanda Selecție. Lista verticală afișează opțiunile de filtrare disponibile. Aceste opțiuni vor varia în funcție de tipul de date al valorii selectate. Altă modalitate de a accesa opțiunile de filtrare după selecție este să faceți clic cu butonul din dreapta pe celula respectivă.

De exemplu, dacă este selectată valoarea 21.02.1967 în câmpul DataNașterii, în fila Pornire, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Selecție pentru a afișa comenzile de filtrare după selecție, apoi selectați opțiunile de filtrare.

Listă de filtre pe bază de selecție

Lista de comenzi depinde de asemenea de porțiunea selectată din valoare. De exemplu, dacă selectați numai unele caractere din valoare, vedeți o altă listă de comenzi, în funcție partea câmpului pe care ați selectat-o.

Filtre bazate pe un câmp parțial selectat

1. Filtre utilizând începutul valorii unui câmp...

2. ...mijlocul valorii unui câmp...

3. ...sau finalul valorii unui câmp.

Notă: Filtrarea unei selecții parțiale nu este disponibilă pentru câmpuri multi-valoare. Selecție comandă nu este disponibilă pentru atașări.

Pentru a elimina un filtru, în fila Pornire, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Comutare filtrare sau faceți clic pe Complex, apoi pe Golire totală filtre

Aplicarea unui filtru pe baza unei selecții

 1. Deschideți un tabel, interogare, formular sau raport în oricare dintre următoarele vizualizări: Foaie de date, Formular, Raport sau Aspect.

 2. Asigurați-vă că vizualizarea nu este deja filtrate. Pe bara selector înregistrare, Verificați dacă fie filtrat sau estompată pictograma de Filtrare nu este în prezent.

 3. Treceți la înregistrarea care conține valoarea pe care doriți să o utilizați ca parte a filtrului, apoi faceți clic în interiorul coloanei (în vizualizarea Foaie de date) sau al controlului (în vizualizarea Formular, Raport sau Aspect).

Pentru a filtra pe baza unei selecții parțiale; Selectați caracterele pe care îl doriți, pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe selecțieși apoi faceți clic pe filtrul pe care doriți să o aplicați.

Filtrarea după formular

Această filtrare este utilă când doriți să filtrați după mai multe câmpuri dintr-un formular sau dintr-o foaie de date sau când încercați să găsiți o anumită înregistrare. Access creează un formular necompletat sau o foaie de date similară cu formularul sau foaia de date originale, apoi permite completarea oricâtor câmpuri doriți. Când ați terminat, Access găsește înregistrările care conțin valorile specificate.

Notă: Cu filtrarea după formular, nu aveți posibilitatea să specificați valori de câmp pentru câmpurile multivalorice, nici pentru câmpurile cu tipul de date Memo, Hyperlink, Da/Nu sau Obiect OLE, deși se pot specifica valori pentru alte câmpuri din setul de înregistrări.

De exemplu, dacă doriți să găsiți toate înregistrările clientului în cazul în care persoana de contact titlu este proprietarși acea persoană se află în Portland sau în eugen, deschideți clienții foaie de date sau formular și, pe pagina principală fila, în Sortare și filtrare grup, faceți clic pe Complexși apoi faceți clic pe Filtrare după formular.

Introduceți primul set de valori, faceți clic pe fila Sau din partea de jos a foii de date sau a formularului, apoi introduceți următorul set de valori. Rețineți că, dacă doriți ca valoarea unui câmp să funcționeze ca filtru în mod independent de alte valori de câmp, trebuie să introduceți acea valoare în fila De căutat și în fiecare filă Sau. Fiecare filă Sau reprezintă un set alternativ de valori de filtrare.

Pentru a vedea doar înregistrări corespondente de intrare:    Pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Comutare filtru.

Aplicarea unui filtru prin completarea unui formular

 1. Deschideți tabelul sau interogarea în vizualizarea Foaie de date sau deschideți un formular în vizualizarea Formular.

 2. Asigurați-vă că vizualizarea nu este deja filtrate. Pe bara selector înregistrare, Verificați dacă fie filtrat sau estompată pictograma de Filtrare nu este în prezent.

 3. Pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Complexși apoi faceți clic pe Filtrare după formular în meniul de comenzi rapide.

 4. În funcție de vizualizarea în care lucrați, Foaie de date sau Formular, efectuați următoarele acțiuni:

  Vizualizarea foaie de date: Faceți clic pe primul rând din coloana pe care doriți să filtrați, faceți clic pe săgeata care apare, apoi selectați o valoare. Pentru a adăuga valori suplimentare, faceți clic pe sau fila în partea de jos a foii de date și selectați altă valoare.

  Vizualizarea formular: faceți clic pe săgeata care apare în control și selectați o valoare pe care să filtrați. Pentru a adăuga valori suplimentare, faceți clic pe sau fila în partea de jos a formularului, selectați altă valoare.

  Sfaturi: Nu puteți specifica valorile de câmp pentru câmpuri multi-valoare utilizând filtrare după formular, dar aveți posibilitatea să specificați valori pentru un câmp non-multi-valoare în setul de înregistrări.

  • Pentru a specifica o listă de valori posibile pentru un câmp, utilizați operatorul sau . De exemplu, specificați "Portland" sau "Oregon" în câmpul localitate pentru a filtra înregistrările care conțin orice valoare.

  • Pentru a filtra pe baza stării unui control, cum ar fi o casetă de selectare sau buton, faceți clic pe control astfel încât să fie în starea pe care o doriți. Pentru a readuce controlul la o poziție neutră, astfel încât să nu fie utilizat pe post de criteriu pentru filtrarea înregistrărilor, asigurați-vă că este indisponibil (apare estompat).

  • Pentru a filtra înregistrările care au nule (lipsă), nenule, necompletată (necompletată sau ""), sau valori care nu sunt necompletate, tastați Este Null, Este nu este Null, "", sau nu "" în câmp.

 5. Dacă doriți să specificați două seturi alternative de criterii, de exemplu, pentru a vedea numai numele persoanelor de contact a căror valoare ȚarăRegiune este Romania și a căror dată de naștere este în aprilie, aveți posibilitatea să alegeți oricare dintre următoarele:

  • Pentru a regăsi toate înregistrările care îndeplinesc oricare dintre mai multe seturi de criterii, Specificați criteriile prin introducerea primul set de criterii, faceți clic pe sau fila, apoi introduceți următorul set de criterii. Rețineți că dacă doriți o valoare de câmp să funcționeze ca filtru independent de alte valori de câmp, trebuie să introduceți valoarea respectivă fila Căutați și fiecare sau tab. Cu alte cuvinte, fila Căutați și fiecare sau fila reprezintă o alternativă set de valori de filtrare.

  • De asemenea, rețineți că fiecare dată când adăugați un criteriu de câmp la fila sau , Access creează alt sau tab. Acest lucru vă permite să specificați mai multe criterii "sau". Filtrul returnează orice înregistrare care conține toate valorile specificate în Căutați fila sau pe toate valorile specificate în prima sau tab sau toate valorile specificate în a doua sau fila și așa mai departe.

Pentru a elimina un filtru și a afișa toate înregistrările, faceți clic pe Comutare filtru din nou.

Pentru a modifica o filtrare după formular, faceți clic pe Complex, apoi faceți clic pe Filtrare după formular din nou. Se afișează setul curent de criterii de filtrare.

Filtrare complexă

Uneori, este posibil să doriți să aplicați un filtru care este un tip de filtru complex și poate fi necesar să scrieți criteriul filtrului. De exemplu, pentru a găsi înregistrări care conțin date care se află în ultimele șapte zile sau în ultimele șase luni.

Utilizarea acestei caracteristici necesită scrierea expresiilor. Expresiile sunt similare cu formulele din Excel și cu criteriile pe care le specificați când proiectați o interogare.

Un exemplu de situație în care se utilizează un filtru complex este găsirea numelui persoanelor de contact a căror zi de naștere se află în ultimele șapte zile. După ce aplicați un filtru complex, aveți posibilitatea să limitați mai mult rezultatele la cele a căror țară/regiune este România.

Aplicarea unui filtru complex

 1. Deschideți un tabel, interogare, formular sau raport în oricare dintre următoarele vizualizări: Foaie de date, Formular, Raport sau Aspect.

 2. Asigurați-vă că vizualizarea nu este deja filtrată. În bara de navigare în înregistrări, verificați că Fără filtrare este estompată (dacă este disponibilă). Dacă bara de navigare în înregistrări nu este vizibilă, faceți clic pe Complex în grupul Sortare și filtrare în fila Pornire, apoi faceți clic pe Golire totală filtre (dacă Golire totală filtre este estompată, nu este aplicat niciun filtru).

 3. Pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Complex și apoi faceți clic pe Filtrare/sortare complexă în meniul de comenzi rapide.

 4. Adăugați câmpurile după care doriți să efectuați filtrarea la grilă.

 5. Specificați un criteriu de filtrare în rândul Criterii al fiecărui câmp. Criteriile se aplică sub formă de set și se afișează numai înregistrările care se potrivesc cu toate criteriile din rândul Criterii. Pentru a specifica un set alternativ de criterii pentru un singur câmp, tastați primul criteriu în rândul Criterii, al doilea criteriu în câmpul Sau, etc.

  Sfaturi: 

  • Tot setul de criterii din rândul Sau se aplică sub formă de set alternativ la setul de criterii din rândul Criterii. Orice criteriu pe care doriți să-l aplicați pentru ambele seturi de criterii trebuie să fie tastat atât în rândul Criterii, cât și în rândul Sau. Faceți clic pe Comutare filtrare pentru a vedea rândurile filtrate.

  • O metodă bună de a Aflați cum să scrieți criterii este de a aplica un filtru obișnuit sau un filtru bazat pe selecție care produce un rezultat asemănător cu ceea ce căutați. Apoi, cu filtru aplicat la vizualizarea, afișați fila obiect de Filtrare

Comenzi speciale în fila Filtru a documentelor

Două comenzi speciale sunt disponibile pe fila document Filtru . Atunci când faceți clic dreapta oriunde deasupra grilei de proiectare în fila încărcare de interogare și Salvare ca interogare comenzi sunt disponibile în meniul de comenzi rapide.

Opțiuni speciale de filtrare

Comanda Încărcare din interogare încarcă proiectarea unei interogări selectate în grilă. Astfel, aveți posibilitatea să utilizați criteriile de interogare sub formă de criterii de filtrare.

Comanda Salvare ca interogare permite salvarea setărilor de filtrare ca o interogare nouă.

Începutul paginii

Eliminarea sau reaplicarea unui filtru

Pentru a comuta la vizualizarea nefiltrată a datelor, eliminați filtrele făcând clic pe Filtrat în bara de navigare în înregistrări pentru a reveni la vizualizarea completă.

Când eliminați filtrele curente, ele sunt eliminate temporar din toate câmpurile din vizualizare. De exemplu, dacă aplicați mai întâi filtre în câmpurile ȚarăRegiune și DataNașterii, apoi le eliminați, vedeți din nou toate înregistrările.

Pentru a aplica din nou cele mai recente filtre, faceți clic pe Nefiltrat în bara de navigare în înregistrări.

Începutul paginii

Golirea unui filtru

Goliți un filtru atunci când nu mai aveți nevoie de el. Prin golirea unui filtru, acesta este șters din vizualizare și nu se mai poate aplica din nou dacă faceți clic pe Nefiltrat în bara de stare. Aveți posibilitatea să goliți un singur filtru dintr-un singur câmp sau să goliți toate filtrele din toate câmpurile din vizualizare.

 • Pentru a goli un singur filtru dintr-un singur câmp: faceți clic dreapta pe coloana filtrate sau control și apoi faceți clic pe goliți filtrul de nume de câmp.

 • Pentru a goli toate filtrele din toate câmpurile: pe fila pornire , în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Complexși apoi faceți clic pe Debifați toate filtrele din meniul de comenzi rapide.

Începutul paginii

Salvarea unui filtru

Poate fi util să salvați un filtru dacă îl veți utiliza din nou. Setările de filtrare care au efect la momentul când închideți un tabel, o interogare, un formular sau un raport se salvează automat împreună cu obiectul respectiv și sunt disponibile pentru a fi aplicate din nou. Cu toate acestea, în mod implicit, setările de filtrare nu se aplică automat când se deschide din nou obiectul.

Pentru a vă asigura că filtrele curente sunt aplicate automat atunci când deschideți în continuare un tabel, interogare, formular sau raport, din foaia de proprietăți a obiectului, setați obiectului proprietatea FilterOnLoad la Da. Proprietatea FilterOnLoad se aplică următoarea dată când deschideți obiectul. Ori de câte ori modificați această setare, trebuie să închideți obiectul și redeschideți-l pentru a aplica noua setare.

Notă: FilterOnLoad setarea proprietății se aplică numai atunci când se încarcă obiectul. Setați această proprietate pentru un obiect în vizualizarea proiect și apoi trecerea la o altă vizualizare nu va provoca setarea pentru a fi aplicate. Ce trebuie să închideți și redeschideți obiectul pentru ca modificările să FilterOnLoad setarea proprietății să se aplice...

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×