Aplicarea graficelor de date la forme

Aveți posibilitatea să afișați informații despre datele conținute într-o formă utilizând grafice de date. În Microsoft Visio 2010 se pot construi grafice de date proprii care includ text, bare de date, pictograme sau culori de umplere unice.

Note: 

În acest articol

Ce este un grafic de date?

Crearea unui grafic de date

Aplicarea unui grafic de date existent la o formă

Modificarea unui grafic de date existent

Eliminarea unui grafic de date dintr-o formă

Ce este un grafic de date?

Un grafic de date este o îmbunătățire vizuală care se poate aplica la forme pentru a afișa date conținute de forme. Graficele de date afișează datele ca o combinație de elemente de text și vizuale, cum ar fi numere, semnalizări și bare de progres.

De exemplu, să presupunem că aveți o formă care reprezintă un proces, care conține date despre cost, numărul de proces, proprietar, funcție, data de început, data de sfârșit și starea procesului:

O formă Process fără grafice de date

1. O formă Process fără niciun grafic de date

2. Panoul de activități Date formă afișând datele conținute în forma Process

Acum, imaginați-vă că doriți să exprimați vizual datele conținute în formă:

O formă Process cu un grafic de date aplicat.

1. Funcția procesului („Test”) se afișează ca o culoare de umplere unică.

2. Costul procesului („50.000,00”) se afișează ca o bară de date.

3. Starea procesului („Nu a început”) se afișează ca o pictogramă semn de întrebare.

4. Proprietarul („Cornel Lupu”) și data de sfârșit („30.09.2009”) a procesului se afișează ca explicații text.

Prin aplicarea unui grafic de date la formă, aveți posibilitatea să afișați cu ușurință datele conținute în formă fără a fi necesar să selectați forma și să vizualizați panoul de activități Date formă. În plus, aveți posibilitatea să vizualizați rapid datele specifice conținute în mai multe forme simultan, observând grafice de date ale formelor.

După ce creați un grafic de date, aveți posibilitatea să-l aplicați la alte forme cu aceleași date. În mod implicit, când modificați graficul de date, modificarea se aplică automat tuturor formelor la care este aplicat graficul de date.

Se pot crea atâtea grafice de date câte sunt necesare pentru forme. De exemplu, creați un grafic pentru a ilustra datele procesului și îl aplicați tuturor formelor pentru angajați. Creați al doilea grafic pentru a ilustra datele despre echipamente și îl aplicați tuturor formelor de echipament.

De unde provin datele?     Datele care se pot ilustra utilizând grafice de date sunt listate în fiecare Date formă ale formei. Datele se pot tasta în panoul de activități Date formă pentru fiecare formă în parte sau se poate utiliza expertul Legare date la forme. Dacă importați datele utilizând expertul Legare date la forme, aveți posibilitatea să alegeți modalitatea în care Visio afișează datele. Pentru mai multe informații despre expert, consultați Importul datelor din Excel, SQL Server, site-uri SharePoint și din alte surse externe.

Notă: Pentru a afișa panoul de activități Date formă, în fila Date, în grupul Afișare/Ascundere, bifați caseta de selectare Fereastră date formă.

Începutul paginii

Crearea unui grafic de date

Aveți posibilitatea să adăugați patru tipuri de elemente în graficele de date: text, bare de date, pictograme și coduri de culoare. Următoarele secțiuni descriu modalitatea de adăugare a fiecăruia dintre aceste tipuri de elemente.

Notă: Aceste proceduri funcționează cel mai bine dacă forma conține deja date. pentru mai multe informații despre aplicarea datelor la forme, consultați Importul datelor din Excel, SQL Server, site-uri SharePoint și din alte surse externe.

Adăugarea unui grafic text la o formă

Aveți posibilitatea să alegeți dintre explicații text sau titluri text. Explicațiile text conțin numele și valorile coloanei. Titlurile afișează numai valorile de date.

 1. Selectați forma pentru care doriți să creați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi selectați Creare grafic de date nou.

  Grupul Afișare date din fila Date în panglica Visio 2010.

 3. În caseta de dialog Grafic de date nou faceți clic pe Element nou.

  Caseta de dialog Grafic de date nou.

 4. În caseta de dialog Element nou, sub Afișare, în lista Câmp date, selectați câmpul de date pe care doriți să-l reprezentați.

  Caseta de dialog Element nou cu opțiunea Text selectată

 5. În lista Afișat ca, selectați Text.

 6. În lista Stil, selectați stilul dorit pentru graficul text.

 7. Sub Poziție, selectați poziția graficului text într-una dintre modalitățile de mai jos:

  • Pentru a utiliza poziția implicită, bifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită.

  • Pentru a specifica altă poziție, debifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită, faceți clic pe Orizontal sau pe Vertical, apoi selectați pozițiile dorite.

 8. Sub Detalii, selectați opțiunile pentru a alege cum doriți să arate explicația sau titlul.

 9. Când terminați de creat elementul nou de grafic de date, faceți clic pe OK.

 10. Pentru a adăuga mai multe elemente la graficul de date, repetați pașii de la 3 la 9.

 11. Când terminați de adăugat elementele în graficul de date, în caseta de dialog Grafic de date nou, faceți clic pe Se aplică, apoi pe OK.

Începutul paginii

Adăugarea unei bare de date la o formă

Barele de date arată datele în mod dinamic, în grafice și diagrame miniaturale, cum ar fi bare de progres, evaluări cu stele, termometre și vitezometre.

 1. Selectați forma pentru care doriți să creați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi selectați Creare grafic de date nou.

  Grupul Afișare date din fila Date în panglica Visio 2010.

 3. În caseta de dialog Grafic de date nou faceți clic pe Element nou.

  Caseta de dialog Grafic de date nou.

 4. În caseta de dialog Element nou, sub Afișare, în lista Câmp date, selectați câmpul de date pe care doriți să-l reprezentați.

  Caseta de dialog Element nou cu opțiunea Bară de date selectată

 5. În lista Afișat ca, selectați Bară de date.

 6. În lista Stil, selectați stilul dorit pentru bara de date.

 7. Sub Poziție, selectați poziția barei de date într-una dintre modalitățile de mai jos:

  • Pentru a utiliza poziția implicită, bifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită.

  • Pentru a specifica altă poziție, debifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită, faceți clic pe Orizontal sau pe Vertical, apoi selectați pozițiile dorite.

 8. Sub Detalii, selectați opțiunile pentru a alege cum doriți să arate bara de date.

 9. Când terminați de creat elementul nou de grafic de date, faceți clic pe OK.

 10. Pentru a adăuga mai multe elemente la graficul de date, repetați pașii de la 3 la 9.

 11. Când terminați de adăugat elementele în graficul de date, în caseta de dialog Grafic de date nou, faceți clic pe Se aplică, apoi pe OK.

Începutul paginii

Adăugarea unui set de pictograme la o formă

Aveți posibilitatea să afișați datele utilizând seturi de pictograme, cum ar fi semnalizatoare, semnale de trafic și săgeți de tendință. Afișarea pictogramelor se poate seta astfel încât să se bazeze pe anumite valori, date calendaristice sau chiar pe alte câmpuri de date din aceeași formă.

De exemplu, se pot utiliza semnalizatoare pentru a indica comparația dintre vânzările curente și cele de anul trecut. Așa cum se arată în următorul exemplu, valorile de semnalizare se pot seta astfel încât un semnalizator albastru să însemne că vânzările au crescut semnificativ, un semnalizator galben să însemne că vânzările au crescut moderat, iar un semnalizator roșu să însemne că vânzările au scăzut.

 1. Selectați forma pentru care doriți să creați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi selectați Creare grafic de date nou.

  Grupul Afișare date din fila Date în panglica Visio 2010.

 3. În caseta de dialog Grafic de date nou faceți clic pe Element nou.

  Caseta de dialog Grafic de date nou.

 4. În caseta de dialog Element nou, sub Afișare, în lista Câmp date, selectați câmpul de date pe care doriți să-l reprezentați.

  Caseta de dialog Element nou cu opțiunea Set pictograme selectată

 5. În lista Afișat ca, selectați Set pictograme.

 6. În lista Stil, selectați setul de pictograme pe care îl doriți.

 7. Sub Poziție, selectai poziția pictogramei într-una dintre următoarele modalități:

  • Pentru a utiliza poziția implicită, sub Poziție, bifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită.

  • Pentru a specifica altă poziție, debifați caseta de selectare Utilizare poziție implicită, faceți clic pe Orizontal sau pe Vertical, apoi selectați pozițiile dorite.

 8. Sub Reguli pentru afișarea fiecărei pictograme, selectați valorile pentru fiecare pictogramă.

 9. Când terminați de creat elementul nou de grafic de date, faceți clic pe OK.

 10. Pentru a adăuga mai multe elemente la graficul de date, repetați pașii de la 3 la 9.

 11. Când terminați de adăugat elementele în graficul de date, în caseta de dialog Grafic de date nou, faceți clic pe Se aplică, apoi pe OK.

Începutul paginii

Aplicarea unei culori de umplere după valoarea datelor

Utilizând opțiunea Culoare după valori, aveți posibilitatea să aplicați culori de umplere pentru a indica valori unice sau zone de valori.

Notă: Dacă veți crea mai multe elemente de grafic de date de tip Culoare după valori și acestea sunt adevărate pentru o singură formă, Visio aplică umplerea graficului de date pentru prima formă listată în caseta de dialog Editare grafic date.

 1. Selectați forma pentru care doriți să creați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi selectați Creare grafic de date nou.

  Grupul Afișare date din fila Date în panglica Visio 2010.

 3. În caseta de dialog Grafic de date nou faceți clic pe Element nou.

  Caseta de dialog Grafic de date nou.

 4. În caseta de dialog Element nou, sub Afișare, în lista Câmp date, selectați câmpul de date pe care doriți să-l reprezentați cu graficul de date.

  Caseta de dialog Element nou, cu opțiunea Culoare după valori selectată.

 5. În lista Afișat ca, selectați Culoare după valori.

 6. În lista Metodă de colorare, selectați modalitatea în care Visio aplică o umplere la forma bazată pe respectivul câmp de date:

  • Fiecare culoare reprezintă o valoare unică      Se poate aplica aceeași culoare tuturor formelor care au aceeași valoare. De exemplu, colorați toate formele pentru angajații din departamentul de vânzări în galben și toate formele pentru angajații din departamentul de contabilitate în roșu.

  • Fiecare culoare reprezintă o zonă de valori      Se poate utiliza o zonă de colori, de la strălucitor la palid, pentru a indica o zonă de valori. De exemplu, se poate utiliza o zonă de culori între roșu și roz, pentru a corespunde regiunilor cu creșteri de vânzări mari, medii și mici.

 7. Sub Atribuiri de culori, tastați valorile din câmpul de date care se aplică pentru fiecare dintre culorile de umplere și selectați culorile de umplere și de text de aplicat.

 8. Dacă trebuie să creați mai multe culori de umplere, faceți clic pe Inserare.

 9. Când terminați de creat elementul nou de grafic de date, faceți clic pe OK.

 10. Pentru a adăuga mai multe elemente la graficul de date, repetați pașii de la 3 la 9.

 11. Când terminați de adăugat elementele în graficul de date, în caseta de dialog Grafic de date nou, faceți clic pe Se aplică, apoi pe OK.

Începutul paginii

Aplicarea unui grafic de date existent la o formă

Notă: Forma căreia îi aplicați graficul de date existent trebuie să conțină câmpurile de date la care se referă graficul de date.

 1. Selectați forma la care aplicați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi, sub Available Data Graphics, selectați graficul de date dorit.

  Selectați No Data Graphic pentru a elimina un grafic de date din formă.

Notă: Pentru a vedea o examinare a formei cu graficul de date aplicat, țineți indicatorul grafic.

Începutul paginii

Modificarea unui grafic de date existent

 1. Selectați o formă care are graficul de date pe care doriți să-l editați.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi selectați Editare date grafic.

  Caseta de dialog Editare date grafic.

 3. În caseta de dialog Editare date grafic, efectuați una dintre următoarele variante:

  1. Pentru modificarea câmpului de date reprezentat de grafic, în coloana Câmp date, selectați alt câmp de date pentru ace element.

  2. Pentru modificarea culorii, a setărilor, a fontului, a formatului sau a tipului de grafic afișat, în coloana Afișat ca, selectați elementul pe care îl modificați, apoi faceți clic pe Editare element. În caseta de dialog Editare element, sub Afișare, în lista Afișat ca, selectați tipul de grafic dorit.

  3. Pentru modificarea poziția elementului de grafic de date, în coloana Afișat ca, selectați elementul pe care îl modificați, apoi faceți clic pe Editare element. În caseta de dialog Editare element, sub Poziție, selectați poziția dorită.

 4. Dacă doriți să aplicați modificările tuturor formelor care au același grafic de date, sub Aplicare modificări la, selectați opțiunea Toate formele cu acest grafic de date.

 5. Dacă doriți să aplicați modificările numai formelor selectate, sub Aplicare modificări la, selectați opțiunea Doar formele selectate.

Începutul paginii

Eliminarea unui grafic de date dintr-o formă

 1. Selectați forma (formele) din care eliminați graficul de date.

 2. În fila Date, în grupul Afișare date, faceți clic pe Grafice de date, apoi, sub No Data Graphic, selectați No Data Graphic.

  Selectați No Data Graphic pentru a elimina un grafic de date din formă.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×