Animarea ilustraţiei SmartArt

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Pentru a furniza accent suplimentare sau afișarea informațiilor în faze, puteți să adăugați o animație de ilustrație SmartArt sau la o formă individuală în Ilustrația SmartArt. De exemplu, puteți face o formă zbor spre interior rapid dintr-o parte a ecranului sau încet atenuare graduală inițială.

Adăugarea unei animații

Pentru a anima o ilustrație SmartArt, accesați Ilustrația SmartArt pe care doriți să îl animați, faceți clic pe animațiiși în grupul animație , faceți clic pe tipul de animație dorit. Faceți clic pe mai multe Imagine buton pentru a vedea mai multe opțiuni. (Pentru a elimina animația, pur și simplu faceți clic pe fără.)

Butonul mai multe pe fila animație

După ce ați adăugat animația, puteți să animați forme individuale.

 1. Pe fila animații , în grupul animație , faceți clic pe Opțiuni efectși apoi faceți clic pe Unul câte unul.

  Butonul opțiuni efect în grupul animații

 2. În grupul Animație complexă , faceți clic pe Panoul animație.

  Panoul Animație

 3. În lista Panou animație , faceți clic pe ghilimelele unghiulare de extindere de Ghilimele unghiulare de extindere pentru a afișa toate formele din Ilustrația SmartArt.

 4. Selectați toate formele care nu doriți să animați, (țineți apăsată tasta CTRL și apoi faceți clic pe fiecare formă la rândul său), apoi faceți clic pe fără în grupul animație . (Acest lucru elimină efectul de animație din formă. It nu elimină forma din Ilustrația SmartArt.)

  Opțiune pentru fără animație (Fără) în grupul Animații

 5. Pentru fiecare formă rămasă, faceți clic dreapta pe formă în Panoul Animație, apoi selectați opțiunile de animație dorite.

Sfat: Utilizați Descriptorul de animație (pe fila animații , în grupul Animație complexă ) pentru a copia rapid animațiile dintr-o ilustrație SmartArt în alta.

 1. Accesați ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o inversați.

 2. Pe fila animații , în grupul animație , faceți clic pe lansator casetă de dialog Butonul Lansator casetă de dialog de pe panglică .

  Lansatorul casetei de dialog pe fila animații

 3. Faceți clic pe fila Animație SmartArt, apoi bifați caseta de selectare Ordine inversă.

  Porțiune din fila Animație SmartArt afișând caseta de selectare Ordine inversă

Puteți să vă reglați fin animația, dacă utilizați opțiunile de efecte.

Important: Unele efecte de animație care nu sunt disponibile pentru ilustrațiile SmartArt sunt disponibile pentru forme. Pentru a aplica acele efecte într-o ilustrație SmartArt, faceți clic cu butonul din dreapta pe aceasta, apoi faceți clic pe Conversie în forme.

 1. Accesați ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o ajustați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animație complexă, faceți clic pe panoul Animație.

  Panoul Animație

 3. În lista Panou Animație, faceți clic pe săgeata din partea dreaptă a animației pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Opțiuni efect.

  Verticală meniul afișând opțiunile de efecte

 4. În caseta de dialog, pe fila Animație SmartArt, în lista Grupare grafic, selectați una dintre următoarele opțiuni:

  Opțiune

  Descriere

  Ca un singur obiect

  Animează toată ilustrația SmartArt ca imagine sau obiect de mari dimensiuni.

  Toate odată

  Animează fiecare formă individual, în același timp. Diferența dintre această animație și Ca un singur obiect este mai evidentă în animațiile în care formele se rotesc sau cresc. Utilizând Toate odată, fiecare formă se rotește sau crește individual. Utilizând Ca un singur obiect, întreaga ilustrație SmartArt se rotește sau crește.

  Unul câte unul

  Animează fiecare formă individual, una după alta.

  Nivel imediat

  Animează toate formele de la același nivel în același timp. De exemplu, dacă aveți trei forme cu text de Nivel 1 și trei forme cu text de Nivel 2, mai întâi sunt animate în același timp formele de Nivel 1, apoi sunt animate în același timp formele de Nivel 2.

  Nivel unul câte unul

  Animează fiecare formă din cadrul fiecărui nivel una după alta, înainte să treacă la formele din următorul nivel. De exemplu, dacă aveți patru forme cu text de Nivel 1 și trei forme cu text de Nivel 2, fiecare dintre formele de Nivel 1 sunt animate una după alta, înainte ca fiecare dintre cele trei forme de Nivel 2 să fie animate una după alta.

Note: 

 • Animația Toate odată se comportă diferit, în comparație cu animația Ca un singur obiect. De exemplu, dacă alegeți opțiunea Toate odată și animația Zbor spre interior, formele care mai trebuie să se deplaseze se vor deplasa la o viteză mai mare, astfel încât toate formele să sosească la destinații în același timp. Dacă alegeți aceeași animație și opțiunea Ca un singur obiect, toate formele se deplasează cu aceeași viteză.

 • Dacă alegeți orice animație, cu excepția Ca un singur obiect, fundalul ilustrației SmartArt se va afișa pe diapozitiv. Nu puteți să animați fundalul, așadar, dacă vă încurcă diapozitivul, încercați să setați umplerea și liniile ilustrației SmartArt la Fără.

 1. Accesați Ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o eliminați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animație complexă, faceți clic pe panoul Animație.

  Panoul Animație

 3. În lista Panou animație , faceți clic pe săgeata din partea dreaptă a animației pe care doriți să îl modificați și apoi faceți clic pe Eliminare.

Pentru a decide ce animație funcționează cel mai bine, căutați informațiile din panoul text ilustrație SmartArt, pentru că majoritatea animație începe cu marcatori sus în panoul Text și se deplasează în jos de acolo. Alternativ, puteți reda o animație în ordine inversă (consultați secțiunea "Inversarea ordinii unei animații" mai sus). Dacă nu vedeți panoul Text, faceți clic pe Panoul Text în grupul Creare grafic pe fila Proiectare-instrumente SmartArt .

Animațiile disponibile variază în funcție de aspectul ilustrației SmartArt, dar puteți să animați toate formele în același timp sau doar o formă o dată.

Animațiile aplicate unei ilustrații SmartArt sunt diferite de animațiile pe care aveți posibilitatea să le aplicați formelor, textului și WordArt în următoarele moduri:

 • Liniile conectoare între forme sunt întotdeauna asociate cu a doua formă și nu se animă individual.

 • Dacă aplicați o animație pentru formele dintr-o ilustrație SmartArt, animația se redă în ordinea în care apar formele. Ordinea poate fi inversată numai ca întreg.

  Exemplu:     Dacă aveți șase forme și fiecare conține o singură literă de la A la F, aveți posibilitatea să redați animația de la A la F sau de la F la A. Nu puteți să redați animația în altă ordine, cum ar fi de la A la C, apoi de la F la D. Însă puteți să creați mai multe diapozitive pentru a imita această ordine. În acest exemplu, puteți să creați un diapozitiv care animează formele de la A la C și un al doilea diapozitiv care animează formele de la F la D.

 • Când treceți de la un aspect de ilustrație SmartArt la alt aspect, toate animațiile pe care le-ați adăugat se transferă în noul aspect.

Adăugarea unei animații

Important: Efecte de animație suplimentare, cum ar fi efectul de animație de intrare Culoare scris sau a unui efect de ieșire răsturnare , sunt disponibile doar pentru forme. Efecte de care nu sunt disponibile pentru Ilustrațiile SmartArt vor apărea estompate. Dacă doriți să utilizați efecte de animație care nu sunt disponibile pentru SmartArt ilustrații, faceți conversia unei ilustrații SmartArt în forme individuale, apoi adăugați efectul de animație.

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt pe care doriți să-l animați.

 2. Faceți clic pe fila Animații, din grupul Animații, selectați animația dorită din lista Animare.

  Imagine cu fila Animații

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt pe care doriți să o animați.

 2. Pe fila animații , în grupul animații , selectați unul câte unul după ramură sau nivel unul câte unul.

  Imagine cu fila Animații

 3. Pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic pe Animație particularizată.

  Grupul animații

 4. În listă de animații particularizate, faceți clic pe ghilimelele unghiulare de extindere de Ghilimele unghiulare de extindere pentru a afișa toate formele din Ilustrația SmartArt.

 5. În lista de animație particularizate, selectați toate formele pe care nu doriți să îl animați, ținând apăsată tasta CTRL și făcând clic pe fiecare formă la rândul său.

 6. Faceți clic pe Eliminare. Acest lucru elimină efectul de animație din formă. It nu elimină forma propriu-zis din Ilustrația SmartArt.

 7. Pentru fiecare formă rămasă, selectați opțiunile de animație dorite selectând forma în lista Animație particularizată, apoi făcând clic cu butonul din dreapta pe formă sau pe Modificare.

 8. După ce ați terminat de selectat opțiunile de animație dorit, închideți panoul Animație particularizată.

Notă: Efecte de care nu sunt disponibile pentru Ilustrațiile SmartArt vor apărea estompate. Dacă doriți să utilizați efecte de animație care nu sunt disponibile pentru SmartArt ilustrații, faceți conversia unei ilustrații SmartArt în forme individuale , apoi adăugați efectul de animație.

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o inversați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic pe Animație particularizată.

  Grupul animații

 3. Faceți clic dreapta pe animație particularizate în lista de Animație particularizate și apoi faceți clic pe Opțiuni efect.

 4. Faceți clic pe fila Animație SmartArt, apoi bifați caseta de selectare Ordine inversă.

Atunci când vă animarea ilustrației SmartArt, în funcție de aspectul pe care îl utilizați, să vă reglați fin animația utilizând următoarele opțiuni.

Animație

Descriere

Ca un singur obiect

Animația se aplică ca și cum tot ilustrația SmartArt este o imagine mare sau obiect.

Toate deodată

Toate formele din ilustrația SmartArt se animă în același timp. Diferența dintre această animație și Ca un singur obiect este cea mai evidentă în animațiile în care formele se rotesc sau cresc. Utilizând Toate deodată, fiecare formă se rotește sau crește individual. Utilizând Ca un singur obiect, întreaga ilustrație SmartArt se rotește sau crește.

Unul câte unul

Fiecare formă se animă individual, una după alta.

Unul câte unul după ramură

Toate formele din aceeași ramură se animă în același timp. Această animație funcționează bine cu ramurile dintr-o organigramă sau dintr-un aspect ierarhie și este similară cu Unul câte unul.

După nivel imediat

Toate formele de pe același nivel se animă în același timp. De exemplu, dacă aveți un aspect cu trei forme care conține Nivelul 1 text și trei forme care conțin Nivelul 2 text, mai întâi se animă cele trei forme care conțin Nivelul 1 text, apoi se animă împreună cele trei forme care conțin Nivelul 2 text.

imagine cu panoul text afișând nivelul 1 și textul de nivel 2

Unul câte unul după nivel

Formele din ilustrația SmartArt se animă mai întâi după nivel și apoi individual, în interiorul nivelului. De exemplu, dacă aveți un aspect cu patru forme care conțin Nivelul 1 text și trei forme care conțin Nivelul 2 text, fiecare dintre cele patru forme care conțin Nivelul 1 text se animă mai întâi, apoi fiecare dintre cele trei forme care conțin Nivelul 2 text se animă individual.

Note: 

 • Când aplicați Toate deodată, anumite animații se comportă diferit decât atunci când aplicați Ca un singur obiect. De exemplu, cu opțiunea Toate deodată aplicată la animația Zbor spre interior, formele care trebuie să zboare cel mai departe vor zbura cu o viteză mai mare, astfel încât toate formele vor ajunge la destinație în același timp. Cu opțiunea Ca un singur obiect aplicată, toate ilustrațiile SmartArt se animă în același fel (în cazul exemplului Zbor spre interior, la aceeași viteză).

 • Dacă aplicați o animație în ilustrația SmartArt, alta decât Ca un singur obiect, orice alte animații aplicate la aceeași ilustrație SmartArt nu pot fi Ca un singur obiect. Mai multe animații aplicate la ilustrațiile SmartArt trebuie să fie toate Ca un singur obiect sau să nu fie niciuna Ca un singur obiect.

 • Dacă aplicați orice animație (cu excepția Ca un singur obiect) unei ilustrații SmartArt, fundalul pentru ilustrația SmartArt este întotdeauna vizibil pe diapozitiv. Nu este posibil să animați fundalul, deși fundalul este posibil să nu se afișeze dacă nu are aplicată o umplere sau linii aplicate.

 • Dacă aplicați o animație cum ar fi Zbor spre interior, ilustrației SmartArt, iar apoi ștergeți animația pentru o anumită formă, forma din care ați șters animația se va afișa pe diapozitiv.

 • Dacă copiați o ilustrație SmartArt care are aplicată o animație la un alt diapozitiv, animația se copiază de asemenea.

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o eliminați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animații, în lista Animare, faceți clic pe Fără animație.

  Grupul animații

Pentru a decide ce animație funcționează cel mai bine cu aspect pentru Ilustrația SmartArt, vizualiza informațiile din panoul Text ilustrație SmartArt, deoarece majoritatea animație pornește în partea de sus a panoului de Text și se deplasează în jos. Alternativ, puteți reda o animație în ordine inversă (consultați secțiunea "Inversarea ordinii unei animații" mai sus). Dacă panoul Text nu este vizibil, puteți afișa.

Animațiile disponibile variază în funcție de aspectul ales pentru ilustrația SmartArt, dar aveți posibilitatea să animați toate formele în același timp sau doar o formă o dată.

Cea mai bună metodă de a anima ilustrația SmartArt este să utilizați opțiunile din lista Animare. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să particularizați animația în panou de activitățiAnimație particularizată .

Elementele animate sunt notate pe diapozitiv, neimprimabile etichete numerotate. Aceste etichete corespund animații în lista de Animație particularizate , se afișează în partea din Ilustrația SmartArt și apar doar în Normal vizualizare cu panoul de activități Animație particularizată afișate.

Animațiile aplicate unei ilustrații SmartArt sunt diferite de animațiile pe care aveți posibilitatea să le aplicați formelor, textului și WordArt în următoarele moduri:

 • Liniile conectoare între forme sunt întotdeauna asociate cu a doua formă și nu se animă individual.

 • Dacă aplicați o animație formelor dintr-o ilustrație SmartArt, animația se redă în ordinea în care se afișează formele. Ordinea se poate inversa numai ca întreg. De exemplu, dacă aveți șase forme și fiecare formă conține o singură literă de la A la F, aveți posibilitatea să redați animația de la A la F sau de la F la A. Nu aveți posibilitatea să redați animația în dezordine, de la A la C, apoi de la F la D. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să creați mai multe diapozitive care să imite această ordine. În acest exemplu, aveți posibilitatea să creați un diapozitiv care animă formele de la A la C și un al doilea diapozitiv care animă formele de la F la D.

 • Atunci când Comutați la un alt aspect, toate animațiile pe care le-ați adăugat este transferat în noul aspect.

Notă: Aplicați animația cu măsură pentru a preveni redarea greoaie a mesajului dvs. sau copleșirea audienței.

Consultați și

Crearea unei ilustrații SmartArt

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×