Agregările în Power Pivot

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Agregări sunt o modalitate de a restrânge, rezuma sau gruparea datelor. Atunci când porniți cu date brute din tabele sau alte surse de date, datele este de obicei plat, ceea ce înseamnă că există mai multe detalii, dar nu a fost organizate sau grupate în vreun fel. Această lipsă de rezumate sau structura poate face greu de descoperit modele de date. O parte importantă a modelarea datelor este să definiți agregări care simplifica, abstracte sau rezuma modele răspuns la o întrebare specifice de afaceri.

Agregări cele mai comune, cum ar fi cele utilizând medie, număr, DISTINCTCOUNT, MAX, MINsau Sumă pot fi create într-o măsură automat utilizând opțiunea însumare automată. Alte tipuri de agregări, cum ar fi AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSsau SUMXreturnează un tabel și necesită o formulă create utilizând Data Analysis Expressions (DAX).

Înțelegerea agregărilor în Power Pivot

Alegerea grupurilor pentru agregare

Când agregați date, grupați datele după atribute, cum ar fi produs, preț, regiune sau dată calendaristică, apoi definiți o formulă ce funcționează pe toate datele din grup. De exemplu, când creați un total pentru un an, creați o agregare. Dacă apoi creați un raport pe acest an în comparație cu anul anterior și prezentați aceste date ca procentaje, este un tip diferit de agregare.

Decizia legată de modul de grupare a datelor este determinată de întrebarea de afaceri. De exemplu, agregările pot răspunde la următoarele întrebări:

Numără   Câte tranzacții au existat într-o lună?

Medii    Ce au fost vânzările medii în această lună, după reprezentantul de vânzări?

Valori minime și maxime    Ce departamente de vânzări s-au primele cinci ceea ce privește unitățile vândute?

Pentru a crea un calcul ce răspunde acestor întrebări, trebuie să aveți date detaliate ce conțin numerele de calculat sau de adunat și cu care datele numerice trebuie să fie corelate într-un anumit mod cu grupurile pe care le veți organiza pentru a organiza rezultatele.

Dacă datele nu conține deja valorile pe care le puteți utiliza pentru grupare, cum ar fi o categorie de produs sau numele de regiune geografică unde se află magazinul, se recomandă să introducă grupuri pentru datele dvs., adăugând categorii. Atunci când construiți grupuri în Excel, manual trebuie să tastați sau selectați grupurile în care doriți să o utilizați dintre coloanele din foaia de lucru. Cu toate acestea, într-un sistem relaționale, ierarhii, cum ar fi categorii pentru produsele adesea stocate într-un alt tabel decât faptul sau valoarea tabel. De obicei, tabelul categorie este legată la date faptul de un fel de cheie. De exemplu, să presupunem că credeți că datele conține ID-urile de produs, dar nu numele produse sau categoriile lor. Pentru a adăuga o foaie de lucru Excel plat categoria, trebuie să copiați în coloana care a conținut numele de categorii. Cu Power Pivot, puteți importa tabelul product category pentru a modelului de date, creați o relație între tabelul cu date numerice și lista de categorii produse, apoi utilizați categorii pentru a Grupa datele. Pentru mai multe informații, consultați crearea unei relații între tabele.

Alegerea unei funcții pentru agregare

După ce ați identificat și adăugat grupările de utilizat, trebuie să decideți ce funcții matematice trebuie să utilizați pentru agregare. Adesea, cuvântul agregare este utilizată ca sinonim pentru operațiunile matematice sau statistice care sunt utilizate în agregări, cum ar fi adunări, medii aritmetice, valori minime sau calcule. Totuși, Power Pivot vă permite să creați formule particularizate pentru agregare, pe lângă agregările standard găsite atât în Power Pivot, cât și în Excel.

De exemplu, dacă se specifică același set de valori și grupări care au fost utilizate în exemplele anterioare, puteți crea agregări particularizate care răspund la următoarele întrebări:

Numără filtrat   Câte tranzacții au existat într-o lună, excluzând fereastra de întreținere sfârșitul lunii?

Rate de utilizează medii aritmetice în timp    Ce s-a procent creșterea sau scăderea în vânzări în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut?

Valorile minime și maxime de grupat    Ce departamente de vânzări s-au situat în fruntea fiecărei categorii de produse sau pentru fiecare promoție de vânzări?

Adăugarea agregărilor la formule și la rapoartele PivotTable

Când vă faceți o idee generală despre modul în care datele trebuie să fie grupate pentru a avea sens și despre valorile cu care doriți să lucrați, puteți decide dacă să generați un raport PivotTable sau să creați calcule în cadrul unui tabel. Power Pivot extinde și îmbunătățește capacitatea nativă a aplicației Excel de a crea agregări, cum ar fi adunări, calcule și medii aritmetice. Puteți crea agregări particularizate în Power Pivot fie în fereastra Power Pivot, fie în zona PivotTable din Excel.

  • Într-o coloană calculată, puteți crea agregări care luați în considerare contextul rândului curent pentru a regăsi rândurile corelate din alt tabel, și apoi adunați, contorizarea sau medie acele valori în rânduri corelate.

  • Într-o măsură, puteți crea agregări dinamice care utilizează filtre definite în formula și filtre impuse de proiectare a raportului PivotTable și selecția de slicere, titlurile de coloană și titluri de rând. Măsuri utilizând standard agregări pot fi create în Power Pivot utilizând opțiunea însumare automată sau prin crearea unei formule. Puteți crea implicite măsuri utilizând standard agregări într-un raport PivotTable din Excel.

Adăugarea grupărilor la un raport PivotTable

Când proiectați un raport PivotTable, glisați câmpurile care reprezintă grupări, categorii sau ierarhii în secțiunea de coloane și rânduri a raportului PivotTable pentru a grupa datele. Apoi, glisați câmpurile ce conțin valori numerice în zona Valori, astfel încât acestea să poată fi calculate, să li se calculeze media aritmetică sau să poată fi adunate.

Dacă adăugați categorii la un raport PivotTable, dar nu este asociată cu date de categorie la datele de fapt, este posibil să primiți o eroare sau rezultate specifice. De obicei, Power Pivot va încerca să corectați problema, automat detectarea și sugerarea relații. Pentru mai multe informații, consultați lucrul cu relațiile în rapoartele PivotTable.

De asemenea, puteți glisa câmpuri în slicere, pentru a selecta anumite grupuri de date pentru vizualizare. Slicerele vă permit să grupați, să sortați și să filtrați interactiv rezultatele într-un raport PivotTable.

Lucrul cu grupările într-o formulă

De asemenea, puteți utiliza grupări și categorii pentru a agrega datele stocate în tabele creând relații între tabele, apoi creând formule care utilizează relațiile respective pentru a căuta valori corelate.

Altfel spus, dacă doriți să creați o formulă ce grupează valori după categorie, veți utiliza mai întâi o relație pentru a conecta tabelul ce conține date detaliate și tabelele ce conțin categorii, apoi generați formula.

Pentru mai multe informații despre cum să creați formule care utilizează căutări, consultați secțiunea căutările în formulele Power Pivot.

Utilizarea filtrelor în agregări

O caracteristică nouă în Power Pivot este capacitatea de a aplica filtre la coloane și tabele de date, nu doar din interfața cu utilizatorul și într-un raport PivotTable sau diagramă, dar, de asemenea, în foarte formulele pe care îl utilizați pentru a calcula agregări. Filtre pot fi utilizate în formule atât în coloanele calculate, cât și în s.

De exemplu, în noile funcții de agregare DAX, în loc de specificarea valorilor de adunat și de calculat, puteți specifica un întreg tabel ca argument. Dacă nu ați aplicat niciun filtru pe tabelul respectiv, funcția de agregare va funcționa pentru toate valorile din coloana specificată a tabelului. Totuși, în DAX, puteți crea fie un filtru dinamic, fie un filtru static pe tabel, astfel încât agregarea să funcționeze pentru un subset diferit de date în funcție de condiția de filtrare și de contextul curent.

Prin combinarea condițiilor și filtrelor din formule, puteți crea agregări care se modifică în funcție de valorile furnizate în formule sau care se modifică în funcție de selecția titlurilor de rând și de coloană dintr-un raport PivotTable.

Pentru mai multe informații, consultați Filtrarea datelor în formule.

Comparația între funcțiile de agregare din Excel și funcțiile de agregare din DAX

Următorul tabel listează unele dintre funcțiile standard de agregare furnizate de Excel și furnizează linkuri pentru implementarea acestor funcții în Power Pivot. Versiunea DAX a acestor funcții se comportă foarte asemănător cu versiunea Excel, cu câteva diferențe minore în sintaxă și în utilizarea anumitor tipuri de date.

Funcțiile standard de agregare

Funcție

Utilizare

MEDIA

Returnează media aritmetică a tuturor numerelor dintr-o coloană.

AVERAGEA

Returnează media aritmetică a tuturor valorilor dintr-o coloană. Utilizează text și valori non-numerice.

COUNT

Numără valorile numerice dintr-o coloană.

COUNTA

Numără valorile dintr-o coloană care nu sunt goale.

MAX

Returnează cea mai mare valoare numerică dintr-o coloană.

MAXX

Returnează cea mai mare valoare dintr-un set de expresii evaluate într-un tabel.

MIN

Returnează cea mai mică valoare numerică dintr-o coloană.

MINX

Returnează cea mai mică valoare dintr-un set de expresii evaluate într-un tabel.

SUMA

Adună toate numerele dintr-o coloană.

Funcțiile de agregare din DAX

DAX include funcțiile de agregare care vă permit să specificați un tabel pe care urmează să se efectueze agregarea. Prin urmare, în loc să adauge sau să calculeze media aritmetică a valorilor dintr-o coloană, aceste funcții vă permit să creați o expresie care definește în mod dinamic datele de agregat.

Următorul tabel listează funcțiile de agregare care sunt disponibile în DAX.

Funcție

Utilizare

AVERAGEX

Calculează media aritmetică a unui set de expresii evaluate într-un tabel.

COUNTAX

Numără un set de expresii evaluate într-un tabel.

COUNTBLANK

Numără valorile necompletate dintr-o coloană.

COUNTX

Numără rândurile totale dintr-un tabel.

COUNTROWS

Numără rândurile returnate de la o funcție de tabel imbricată, cum ar fi funcția de filtrare.

SUMX

Returnează suma unui set de expresii evaluate într-un tabel.

Diferențele dintre funcțiile de agregare din Excel și din DAX

Deși aceste funcții au același nume ca lor Excel corespunzătoare, se utilizează motorul de analiză încorporat în memorie Power Pivotși au fost rescrise pentru a lucra cu tabele și coloane. Nu puteți utiliza o formulă DAX într-un registru de lucru Excel și invers. Doar pot fi utilizate în fereastra Power Pivot și în rapoartele PivotTable care sunt bazate pe date Power Pivot . De asemenea, deși funcțiile au nume identice, comportamentul poate fi ușor diferită. Pentru mai multe informații, consultați subiectele de funcție individuală de referință.

Modul în care coloanele sunt evaluate într-o agregare este, de asemenea, diferit față de modul în care aplicația Excel utilizează agregările. Un exemplu poate ajuta ilustrarea.

Să presupunem că doriți să obțineți o sumă a valorilor din coloana Amount din tabelul Sales; prin urmare creați următoarea formulă:

=SUM('Sales'[Amount])

În cazul mai simplă, funcția devine valorile dintr-o singură coloană nefiltrate și rezultatul este la fel ca în Excel, care întotdeauna doar adună valorile din coloana cantitate. Cu toate acestea, în Power Pivot, formula este interpretat ca"obțineți valoarea din valoarea pentru fiecare rând al tabelului Sales, apoi adăugați-acele valori individuale. Power Pivot evaluează fiecare rând deasupra care agregare împărțirii calculează o singură valoare scalară pentru fiecare rând și apoi efectuează o agregare acele valori. Prin urmare, rezultatul dintr-o formulă poate fi diferite dacă filtre au fost aplicate într-un tabel sau dacă valorile sunt calculate bazate pe alte agregări care pot fi filtrate. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea contextul în formulele DAX.

Funcțiile Time Intelligence din DAX

În plus față de funcțiile de agregare din tabel cum este descris în secțiunea anterioară, DAX are funcțiile de agregare care funcționează cu datele și orele specificate, pentru a furniza intelligence oră predefinite. Aceste funcții utilizați intervale de date pentru a obține valorile asociate și agregarea valorile. De asemenea, poate compară valorile în intervale de date.

Următorul tabel listează funcțiile Time Intelligence care pot fi utilizate pentru agregare.

Funcție

Utilizare

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Calculează o valoare la sfârșitul perioadei specificate din calendar.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Calculează o valoare la sfârșitul perioadei anterioare perioadei specificate din calendar.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Calculează o valoare din intervalul care începe din prima zi a perioadei și se termină la cea mai târzie dată din coloana de date calendaristice specificată.

Alte funcții în secțiunea funcția Time Intelligence (Funcțiile Time Intelligence) sunt funcțiile care pot fi utilizate pentru a regăsi datele sau particularizat intervale de date se utilizează în agregare. De exemplu, utilizați funcția DATESINPERIOD pentru a returna un interval de date și utilizați acel set de date ca argument la altă funcție pentru a calcula o agregare particularizate pentru doar acele date.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×