Adăugarea unui rol utilizator

La proiectarea unui șablon formular, se pot specifica roluri utilizator. Rolurile utilizator sunt categorii predefinite care se pot atribui utilizatorilor de formulare pe baza funcției lor sau a altor criterii. Rolurile utilizator se pot utiliza pentru a prezenta vizualizare particularizate ale unui formular la tipuri diferite de utilizatori, afișa diferite secțiuni dintr-o vizualizare sau calcula valoarea implicită a unui câmp sau control. De exemplu, dacă proiectați un șablon formular de cerere de aviz, aveți posibilitatea să creați vizualizări diferite ale acestui șablon formular contractorilor, agenților de primire și administratorilor, apoi să atribuiți fiecărui utilizator o vizualizare separată. Când utilizatorii deschid un formular care se bazează pe șablonul formular, Microsoft Office InfoPath stabilește rolul utilizator pe baza numelui de utilizator, apoi deschide vizualizarea corespunzătoare pe baza acestui rol.

Notă de securitate: Rolurile de utilizator nu trebuie utilizate pentru a restricționa accesul la datele sensibile dintr-un formular. Chiar dacă realizați un șablon formular doar în citire sau dacă ascundeți anumite controale bazate pe roluri de utilizator, utilizatorii pot să utilizeze un program de editare a textului precum Microsoft Notepad pentru a vizualiza sau a modifica fișierul șablonului formular (.xsn) și a accesa datele respective.

În acest articol

Prezentare generală

Considerații de compatibilitate

Înainte de a începe

Adăugarea unui rol utilizator

Afișarea unei vizualizări care se bazează pe un rol utilizator

Testarea rolurilor utilizator

Prezentare generală

Când creați un rol de utilizator nou, aveți posibilitatea să îi asociați utilizatori astfel:

 • Prin specificarea de nume de utilizatori dintr-un serviciu de director Microsoft Active Directory (de exemplu „departament\andrei”). Pentru a specifica un nume de utilizator dintr-un serviciu de director Active Directory, șablonul formular trebuie să fie creat și publicat într-o rețea Microsoft Windows care utilizează Active Directory.

 • Prin specificarea de grupuri dintr-un serviciu de director Active Directory. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați o listă de distribuție a poștei electronice care conține numele tuturor membrilor echipei de marketing. Pentru a specifica un grup într-un serviciu de director Active Directory, șablonul formular trebuie să fie creat și publicat într-o rețea Microsoft Windows care utilizează Active Directory.

 • Prin specificarea unei valori care provine direct dintr-un câmp al formularului. Câmpul poate să preia date din Active Directory sau utilizatorul poate să introducă datele într-un control legare de acest câmp. De exemplu, dacă șablonul formular conține o casetă text Administrator, aveți posibilitatea să asociați un anumit rol de utilizator la câmp la care este legată caseta text.

După adăugarea unui rol de utilizator, aveți posibilitatea să îl setați ca:

Rol implicit    Utilizatorii care nu sunt asociați la un rol de utilizator existent se asociază automat la rolul de utilizator specificat ca rol implicit. Rolul implicit este utilizat și pentru utilizatorii care fac parte dintr-un grup, dar care lucrează în mod neconectat. Un rol de utilizator este setat întotdeauna ca implicit.

Rol inițiator    Dacă doriți să aplicați un anumit rol de utilizator utilizatorilor care deschid formularul pentru prima dată, aveți posibilitatea să specificați un rol inițiator. De exemplu, aveți posibilitatea să definiți un rol inițiator denumit „Contractant” aplicabil utilizatorilor care completează formulare de cerere de permis nou. Un utilizator asociat la un alt rol de utilizator va fi reasociat automat la rolul de contractant atunci când va deschide un formular de cerere de permis nou. Cu toate acestea, data viitoare când utilizatorul va deschide același formular, Microsoft Office InfoPath va utiliza rolul de utilizator asociat persoanei, în locul rolului inițiator.

Dacă ați asociat roluri utilizatorilor pe baza oricărei combinații de nume de utilizator, grupuri sau valori dintr-un câmp, când utilizatorul va deschide un formular bazat pe șablonul formular, InfoPath va determina rolul care trebuie asociat utilizatorului respectiv utilizând următoarea ordine:

 1. Numele utilizatorului este o valoare a unui câmp din șablonul formular.

 2. Numele utilizatorului este în Active Directory.

 3. Utilizatorul este membru al unui grup din Active Directory.

  Notă: Dacă utilizatorul este membru al mai multor grupuri și asociați roluri de utilizator pe baza unui grup, InfoPath verifică lista membrilor din fiecare grup în ordinea în care sunt listate grupurile în caseta de dialog Gestionare roluri utilizator. De exemplu, dacă utilizatorul este membru al ambelor grupuri, Agenți primire și Administrator, iar grupul Administrator este listat înaintea grupului Agenți primire, utilizatorului i se va asocia rolul de utilizator pentru grupul Administrator.

 4. Dacă nici una dintre variantele de mai sus nu este adevărată, se va utiliza rolul implicit.

După definirea rolurilor de utilizator pentru șablonul formular, aveți posibilitatea să configurați o regulă care să comute automat vizualizările pe baza rolurilor de utilizator. De exemplu, aveți posibilitatea să creați un rol de utilizator Manager, apoi să creați o regulă pentru a comuta automat pe vizualizarea Manager când un utilizator asociat la rolul Manager deschide formularul. Ca variantă, aveți posibilitatea să creați mai întâi regula, după care să definiți rolurile de utilizator, ca parte a procesului de creare a regulii.

Începutul paginii

Considerații de compatibilitate

Nu este posibilă crearea rolurilor utilizator într-un șablon formular compatibil cu browserulCrearea rolurilor utilizator este posibilă numai într-un șablon formular ale cărui formulare se vor completa în InfoPath.

Începutul paginii

Înainte de a începe

Înainte de a adăuga roluri utilizator la șablonul formular, vă trebuie următoarele:

 • O listă a rolurilor utilizator care urmează a fi adăugate și membrii fiecărui rol utilizator. Membrii pot fi nume sau grupuri de utilizatori dintr-un serviciu director Microsoft Active Directory sau o valoare introdusă de un utilizator într-un control legat la un anumit câmp din sursa de date a șablonului formular.

 • Rolul utilizator implicit pe care îl atribuiți utilizatorilor care deschid un formular se bazează pe șablonul formular, atunci când nu sunt membri ai vreunui rol utilizator.

Începutul paginii

Adăugarea unui rol utilizator

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Roluri utilizator.

 2. În caseta de dialog Gestionare roluri utilizator, faceți clic pe Adăugare.

 3. În caseta Nume rol tastați un nume pentru noul rol utilizator.

 4. Pentru a asocia rolul la utilizatorii sau grupurile de utilizatori, alegeți una sau mai multe din următoarele variante.

  Specificarea unuia sau mai multor utilizatori care sunt parte a unei rețele care utilizează serviciul director Active Directory

  1. Bifați caseta de selectare Nume utilizatori, apoi faceți clic pe Selectați unul sau mai mulți utilizatori Imagine buton .

   Notă: Dacă știți deja numele de domeniu și de utilizator, tastați-le în caseta Nume utilizatori. Formatul trebuie să fie domeniu\nume utilizator. Despărțiți numele de utilizatori prin punct și virgulă (;).

  2. În caseta Introducere nume de obiecte de selectat, tastați unul sau mai multe nume de utilizatori, separate prin punct și virgulă (;).

   Notă: Pentru mai multe informații despre formatarea numelor de utilizatori, faceți clic pe legătura exemple din caseta de dialog.

  3. Pentru a verifica numele de utilizatori pe care le-ați tastat cu numele lor din Active Directory, faceți clic pe Verificare nume.

  4. Faceți clic pe OK.

  Specificarea unuia sau a mai multor grupuri care sunt parte a unei rețele care utilizează serviciul Active Directory

  1. Bifați caseta de selectare Nume grupuri, apoi faceți clic pe Selectați unul sau mai multe grupuri Button image .

   Notă: Dacă știți deja numele de grup, tastați-l în caseta Nume grupuri. Formatul trebuie să fie domeniu\nume utilizator. Despărțiți numele de grupuri prin punct și virgulă (;).

  2. În caseta Introducere nume de obiecte de selectat, tastați unul sau mai multe nume de grupuri, separate prin punct și virgulă (;).

   Notă: Pentru mai multe informații despre formatarea numelor de grupuri, faceți clic pe legătura exemple din caseta de dialog.

  3. Pentru a verifica numele de grupuri pe care le-ați tastat cu numele lor din Active Directory, faceți clic pe Verificare nume.

  4. Faceți clic pe OK.

  Specificarea numelor utilizatorilor care provin direct dintr-un câmp din formular

  1. Bifați caseta de selectare Nume de utilizatori din formular, apoi faceți clic pe Selectați un câmp în sursa de date Imagine buton .

  2. În caseta de dialog Selectare câmp sau grup, faceți clic pe câmpul care va furniza valorile dorite pentru rolurile de utilizatori, apoi faceți clic pe OK.

 5. Pentru a seta rolul utilizator ca rol inițiator, bifați caseta de selectare Setare ca inițiator, apoi faceți clic pe OK.

  Notă: Când un rol utilizator este desemnat ca inițiator, aceasta capătă prioritate asupra celorlalte atribuiri de roluri, chiar dacă rolul inițiator este la mijlocul listei din caseta de dialog Gestionare roluri utilizator.

 6. Pentru a preciza un rol utilizator implicit pentru utilizatorii care nu sunt membri niciunui alt rol, selectați rolul din caseta de dialog Gestionare roluri utilizator, apoi faceți clic pe Setare ca implicit.

  Notă: Trebuie să existe mai multe roluri utilizator pentru a face clic pe Stabilire ca implicit.

Începutul paginii

Afișarea unei vizualizări care se bazează pe un rol utilizator

Dacă proiectați un șablon formular care include roluri de utilizator și conține mai multe vizualizări, poate fi utilă afișarea unei vizualizări bazate pe rolul de utilizator asociat utilizatorului. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați o regulă pentru a se deschide o vizualizare specifică atunci când un utilizator asociat la un anumit rol de utilizator deschide un formular bazat pe șablonul formular.

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni formular.

 2. În lista Categorie din caseta de dialog Opțiuni formular, faceți clic pe Deschidere și salvare.

 3. Sub Deschidere comportament, faceți clic pe Reguli.

 4. Faceți clic pe Adăugare.

 5. În caseta Nume, introduceți un nume pentru regulă.

 6. Faceți clic pe Setare condiție.

 7. În prima casetă, faceți clic pe Rolul curent al utilizatorului.

 8. În a doua casetă, faceți clic pe este egal cu.

 9. În a treia casetă, faceți clic pe numele rolului de utilizator, apoi faceți clic pe OK.

 10. În caseta de dialog Regulă, faceți clic pe Adăugare acțiune.

 11. În lista Acțiune, faceți clic pe Comutare vizualizări, apoi faceți clic pe o vizualizare din lista Vizualizare.

Începutul paginii

Testarea rolurilor utilizator

Dacă un formular are mai multe roluri utilizator, este bine să testați aspectul și comportamentul fiecărui rol distinct. Cu toate că se poate examina un formular pentru a verifica dacă vizualizările funcționează potrivit așteptărilor cu rolurile de utilizator, nu va fi posibilă simularea procesului de evaluare a unui utilizator în raport cu rolul de utilizator atribuit. Aceasta se datorează faptului că InfoPath verifică rolurile de utilizator la completarea formularului, nu la examinarea sa. Dacă doriți să testați în întregime rolurile de utilizator pentru formular, aveți posibilitatea de a vă atribui temporar fiecare dintre rolurile utilizator pe care le testați și apoi să deschideți formularul ca și cum ați intenționa să îl completați.

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni formular.

 2. Faceți clic pe Examinare din lista Categorii.

 3. În lista Examinare ca de sub Rol utilizator, faceți clic pe rolul de examinat, apoi faceți clic pe OK.

 4. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Examinare în bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

  Numele rolului utilizator curent apare pe bara de stare în colțul din dreapta jos al ferestrei de examinare.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×