Adăugarea unei reguli

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Atunci când proiectarea unui șablon formular, puteți utiliza reguli pentru automat afișează o casetă de dialog, setați un câmp valoare, interogați sau remiterea la o conexiune de date, comutarea între vizualizările, deschiderea sau închiderea unui formular ca răspuns la anumite evenimente și condiții. Evenimentele să includeți o modificare la un anumit câmp sau grup în sursă de date, faceți clic pe un buton, inserarea de o secțiune repetabilă sau un rând dintr-o tabel repetabil, sau deschiderea sau remitere a unui formular. Condițiile pot include calculele, expresii XPath, rolurile de utilizator, iar dacă valoarea un câmp este necompletată, este într-o zonă precizată, este egal cu valoare nominală pentru un alt câmp, sau începe cu sau conține anumite caractere.

Se pot adăuga mai multe acțiuni pentru fiecare regulă. De exemplu, adăugați o regulă care afișează un mesaj casetă de dialog pentru a aduce la cunoștința utilizatorului că va apărea o nouă vizualizare a formularului, apoi modifică vizualizarea formularului și utilizează o conexiune de date când un utilizator completează un control legat la un câmp.

În acest articol

Prezentare generală

Considerații de compatibilitate

Adăugarea unei reguli care să ruleze atunci când un utilizator se deschide formularul

Adăugarea unei reguli de la un control

Adăugarea unei reguli de la un câmp sau un grup

Adăugarea unei reguli atunci când utilizatorul remite un formular

Prezentare generală

Când trebuie să aplicați logică funcțională unui șablon formular, utilizați regulile. O regulă poate să se utilizeze pentru următoarele:

 • Afișarea unui mesaj în casetă de dialog    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă pentru a afișa o casetă de dialog unui utilizator dacă este întrunită o anumită condiție în formular. De exemplu, afișați un mesaj într-un formular raport de cheltuieli dacă utilizatorul introduce o valoare care depășește o anumită sumă.

 • Afișarea unei expresii casetă de dialog    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă pentru a afișa rezultatele unei expresii XPath care calculează valorile diferitelor câmpuri dintr-un formular. De exemplu, utilizați această acțiune în mijlocul mai multor reguli utilizate pentru a efectua calcule complexe. Utilizați această acțiune pentru a verifica dacă funcționează corect calculul prin monitorizarea fiecărei modificări care se produce în valori în timpul calculării.

 • Comutarea între vizualizări    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă pentru a naviga prin mai multe vizualizări sau pentru a schimba vizualizarea unui formular care se bazează pe un rol de utilizator care se asociază cu utilizatorul care deschide formularul. De exemplu, adăugați o regulă unui buton care permite utilizatorilor să treacă la vizualizarea anterioară sau următoare când aceștia fac clic pe buton.

 • Stabilirea valorii unui câmp    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă care calculează valoarea unui câmp. De exemplu, adăugați o regulă unui câmp care afișează data de sfârșit a unui proiect pe baza datei din alt câmp plus un număr de zile setat.

 • Interogare utilizând o conexiune de date    Puteți să adăugați o regulă care trimite o interogare printr-o conexiune de date atunci când o condiție apare în formular. De exemplu, puteți adăuga o regulă care trimite o interogare printr-o conexiune de date atunci când un utilizator introduce numărul de angajat într-un formular raport de cheltuieli.

 • Remiterea utilizând o conexiune de date    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă care remite toate datele din formular către o sursă de date externă printr-o conexiune de date. De exemplu, adăugați o regulă într-un șablon formular pentru o cerere de autorizație care remite datele din formular către un serviciu Web și o bază de date atunci când utilizatorul face clic pe un buton Remitere din formular.

 • Deschiderea unui formular nou pentru completare    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă care deschide o copie nouă a unui formular care se bazează pe acest șablon formular sau pe alt șablon formular. De exemplu, adăugați o regulă unui șablon formular pentru o cerere de autorizație care funcționează astfel: dacă valoarea dintr-un câmp depășește o limită fixată, regula deschide un formular nou care se bazează pe alt șablon formular care se utilizează cereri de autorizație pentru instalații electrice și construcții.

 • Închiderea unui formular    Aveți posibilitatea să adăugați o regulă care închide formularul când se produce un eveniment în formular. De exemplu, adăugați o regulă care închide un formular după ce utilizatorul remite formularul și o sursă externă de date confirmă că formularul a fost remis cu succes.

Notă: Tipurile de reguli care se pot aplica șablonului formular depind de controalele și câmpurile din șablonul formular.

Regulile dintr-un control legat la un câmp se aplică automat acelui câmp, iar regulile dintr-un câmp se aplică automat controlului legat la acel câmp. Dacă legați un control la un câmp care conține reguli existente, regulile se aplică automat controlului. Dacă adăugați o regulă unui control, regula se aplică automat câmpului legat la acel control.

Dacă adăugați mai multe reguli în șablonul formular, Microsoft Office InfoPath execută fiecare regulă în ordinea în care regulile apar în caseta de dialog Reguli. Aveți opțiunea de a opri procesarea regulilor după executarea unei reguli anterioare.

Începutul paginii

Considerații de compatibilitate

Deși puteți adăuga o regulă la șablonul de formular care afișează o casetă de dialog pentru utilizatorii dvs., casete de dialog nu se afișează automat în formulare care utilizatorii completa într-un browser Web. Casetele de dialog se afișează automat doar în formulare care sunt completate în InfoPath.

Începutul paginii

Adăugarea unei reguli care se execută când un utilizator deschide formularul

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni formular.

 2. În lista Categorie, faceți clic pe Deschidere și salvare.

 3. Sub Deschidere comportament, faceți clic pe Reguli.

 4. În caseta de dialog Reguli, faceți clic pe Adăugare.

 5. În caseta Nume, tastați un nume pentru regulă.

 6. Pentru a specifica o condiție pentru momentul când se execută regula, faceți clic pe Stabilire condiție, introduceți condiția, apoi faceți clic pe OK. Regula se va executa atunci când este întrunită condiția specificată în acest pas.

 7. Faceți clic pe Adăugare acțiune.

 8. În lista Acțiune, faceți clic pe acțiunea dorită, apoi introduceți opțiunile pentru aceea acțiune.

 9. Repetați pașii 7 și 8 pentru fiecare acțiune care se va executa pentru această regulă.

 10. Pentru a împiedica executarea oricărei reguli după ce este întrunită condiția pentru această regulă și regula se execută, bifați caseta de selectare Se oprește prelucrarea regulilor atunci când această regulă se încheie.

 11. Faceți clic pe OK.

 12. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea unei reguli la un control

Dacă un control este legat la un câmp care are una sau mai multe reguli, regulile câmpului se aplică automat controlului. Toate regulile care se adaugă controlului se adaugă, de asemenea, câmpului. Dacă adăugați un control unei vizualizări dintr-un șablon formular, apoi legați controlul la un câmp cu reguli existente, regulile existente se aplică automat controlului. Dacă adăugați o regulă unui câmp și câmpul este legat la un control, regulile se aplică automat și controlului.

 1. Faceți dublu clic pe control.

 2. Faceți clic pe fila Date.

 3. Faceți clic pe Reguli.

 4. În caseta de dialog Reguli, faceți clic pe Adăugare.

 5. În caseta Nume, tastați un nume pentru regulă.

 6. Pentru a specifica o condiție pentru momentul când se execută regula, faceți clic pe Stabilire condiție, introduceți condiția, apoi faceți clic pe OK. Regula se va executa atunci când este întrunită condiția specificată în acest pas.

 7. Faceți clic pe Adăugare acțiune.

 8. În lista Acțiune, faceți clic pe acțiunea dorită, apoi introduceți opțiunile pentru aceea acțiune.

 9. Repetați pașii 7 și 8 pentru fiecare acțiune care se va executa pentru această regulă.

 10. Pentru a împiedica executarea oricărei reguli după ce este întrunită condiția pentru această regulă și regula se execută, bifați caseta de selectare Se oprește prelucrarea regulilor atunci când această regulă se încheie.

 11. Faceți clic pe OK.

 12. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea unei reguli la un câmp sau grup

Dacă un control este legat la un câmp care are reguli existente, aceste regulile se aplică automat și controlului. Toate regulile care se adaugă câmpului se adaugă, de asemenea, controlului.

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Faceți dublu clic pe câmp.

 3. Faceți clic pe fila Reguli și îmbinare.

 4. Faceți clic pe Adăugare.

 5. În caseta Nume, tastați un nume pentru regulă.

 6. Pentru a specifica o condiție pentru momentul când se execută regula, faceți clic pe Stabilire condiție, introduceți condiția, apoi faceți clic pe OK. Regula se va executa atunci când este întrunită condiția specificată în acest pas.

 7. Faceți clic pe Adăugare acțiune.

 8. În lista Acțiune, faceți clic pe acțiunea dorită, apoi introduceți opțiunile pentru aceea acțiune.

 9. Repetați pașii 7 și 8 pentru fiecare acțiune care se va executa pentru această regulă.

 10. Pentru a împiedica executarea oricărei reguli după această regulă (pentru evenimentul curent), bifați caseta de selectare Se oprește prelucrarea regulilor atunci când această regulă se încheie.

 11. Faceți clic pe OK.

 12. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea unei reguli atunci când utilizatorul remite un formular

Puteți să configurați șablonul formular pentru a rula unul sau mai multe reguli la contul de utilizator remite lor formular bazat pe șablonul de formular. De exemplu, puteți adăuga o regulă pentru a șablonului de formular care automat remite formularul la o bază de date și într-un mesaj de e-mail atunci când utilizatorul alege să remiteți formularul completat. De asemenea, puteți adăuga o regulă la șablonul de formular care comută formular la altă vizualizare atunci când utilizatorul remite formularul.

Notă: Înainte de a începe această procedură, asigurați-vă că un șablon formular are cel puțin unul remiterea conexiune de date. Găsiți linkuri către mai multe informații despre remiterea conexiuni de date din secțiunea Consultați și .

 1. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni remitere.

 2. În caseta de dialog Opţiuni de remitere, bifaţi caseta de selectare Se permite remiterea formularului de către utilizatori.

  Notă: Când bifați această casetă de selectare, InfoPath adaugă butonul Remitere la bara de instrumente Standard și comanda Remitere la meniul Fișier când utilizatorul completează formularul.

 3. Faceți clic pe Efectuare acțiune particularizată utilizând Reguli, apoi faceți clic pe Reguli.

 4. În caseta de dialog Reguli pentru remiterea formularelor, faceți clic pe Adăugare.

 5. În caseta Nume, tastați un nume pentru această regulă care descrie locația de remitere. De exemplu, dacă doriți să permiteți utilizatorilor să remită formularul utilizând un mesaj de poștă electronică numai dacă valoarea din câmpul specificat este mai mare de 50 de dolari, tastați Remitere poștă electronică pentru peste 50 de dolari.

 6. Pentru a seta o condiție care trebuie să fie adevărate înainte de a utiliza această regulă, faceți clic pe Condiție setat în caseta de dialog regulă . În caseta de dialog condiție setat condițiile pe care trebuie să fie adevărate și apoi faceți clic pe OK.

 7. În caseta de dialog Reguli, faceți clic pe Adăugare acțiune.

 8. În lista de acțiune , faceți clic pe acțiunea pe care doriți să aibă loc atunci când utilizatorul remite un formular bazat pe acest șablon formular, apoi selectați opțiunile corespunzătoare pentru acea acțiune.

 9. Faceți clic pe OK

 10. Pentru a adăuga acțiuni suplimentare, Repetați pașii 7 până la 9 pentru fiecare acțiune suplimentară.

 11. Pentru a adăuga alte reguli, Repetați pașii 4 până la 9 pentru fiecare regulă suplimentară.

 12. Faceți clic pe OK

  1. Pentru a modifica numele butonului Remitere care apare în bara de instrumente Standard şi a comenzii Remitere care apare în meniul Fişier atunci când utilizatorii completează formularul, tastaţi noul nume în caseta Legendă din caseta de dialog Opţiuni de remitere.

   Sfat: Dacă doriți să atribuiți o comandă rapidă de la tastatură în acest buton și de comandă, tastați un ampersand (&) înainte pe caracterul pe care doriți să o utilizați ca o comandă rapidă de la tastatură. De exemplu, pentru a atribui ALT + B ca comanda rapidă de la tastatură pentru butonul remitere și comandă, tastați Su & Remitere'B.

 13. Pentru a împiedica utilizatorii să utilizeze comanda Remitere sau butonul Remitere din bara de instrumente Standard când completează formularul, debifați caseta de selectare Afișare element de meniu Remitere și buton Remitere de pe bara de instrumente.

  1. În mod implicit, după ce utilizatorii remit un formular, InfoPath păstrează formularul deschis şi afişează un mesaj care indică dacă formularul a fost remis cu succes. Pentru a modifica acest comportament implicit, faceţi clic pe Complex, apoi alegeţi una din variantele următoare:

   • Pentru a închide formularul sau pentru a crea un nou formular necompletat după ce utilizatorul remite un formular completat, faceţi clic pe opţiunea dorită din lista După remitere.

   • Pentru a crea un mesaj particularizat care să indice dacă formularul a fost remis cu succes, bifaţi caseta de selectare Utilizare mesaje particularizate, apoi tastaţi mesajele în casetele Când se reuşeşte şi Când nu se reuşeşte.

    Sfat: În caseta Când nu se reuşeşte, utilizaţi un mesaj care să indice utilizatorilor ce să facă dacă nu pot remite formularul. De exemplu, se poate sugera utilizatorilor să salveze formularele şi să contacteze pe cineva pentru instrucţiuni suplimentare.

   • Dacă nu doriţi să se afişeze un mesaj după ce utilizatorul remite un formular, debifaţi caseta de selectare Se afişează mesaje de succes sau insucces.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×