Adăugarea unei conexiuni de date utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol

Prezentare generală

Înainte de a începe

Adăugarea unei conexiuni de date de interogare

Adăugarea unei conexiuni de date de remitere

Prezentare generală

Dacă sunt proiectarea mai multe șabloane formular care utilizează conexiuni de date similare, luați în considerare utilizarea unui fișier de conexiune de date în loc să creați o conexiune de date la o sursă de date externe pentru fiecare șablon de formular. Astfel, trebuie să actualizați singur fișier de conexiune de date atunci când se schimbă informațiile de conexiune de date pentru un set de șabloane formular asociate. De exemplu, atunci când mutați șabloane formular dintr-o rețea de test la o rețea de producție, trebuie să actualizați setările conexiunii de date o singură dată în biblioteca de conexiune în loc de actualizarea conexiunea de date în fiecare șablon de formular. Atunci când un formular pe baza unui șablon formular care utilizează un fișier de conexiune de date care utilizează conexiunea de date, conexiunea de date se actualizează automat cu noile setări.

Un fișier de conexiune de date este un fișier XML cu o extensie de fișier .xml sau .udcx, care conține informații de conexiune pentru o sursă de date externe unic. Acest fișier este stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un server care rulează Microsoft Office SharePoint Server 2007. Un fișier de conexiune de date este creat de un dezvoltator sau conversia unei conexiuni de date dintr-un șablon formular existent într-un fișier de conexiune de date făcând clic pe butonul conversie în caseta de dialog Conexiuni de date (meniulInstrumente ).

Printre avantajele utilizării fişierelor conexiune de date se includ:

 • Mai multe formulare pot să utilizeze acelaşi fişier conexiune de date, deci nu este necesar să creaţi aceeaşi conexiune de date de la început pentru fiecare şablon formular.

 • Dacă locația sau setările de conexiune pentru sursa de date externă se modifică, trebuie să actualizați doar fișierul conexiune de date, nu fiecare șablon formular.

 • Fişierul conexiune de date poate să conţină informaţii de autentificare alternative care pot fi utilizate de către server atunci când un utilizator completează un formular utilizând un browser Web.

 • Formularele bazate pe un şablon formular compatibil cu un browser care sunt completate într-un browser se pot conecta la servere dintr-un alt domeniu numai cu conexiuni de date care utilizează fişiere conexiuni de date.

Notă: Microsoft Office InfoPath utilizează fişiere conexiune de date care respectă formatul de fişier Universal Data Connection versiunea 2.0. Această versiune este un superset al formatului de fişier versiunea 1.0 utilizat de Microsoft Office FrontPage şi Microsoft Office Excel. InfoPath nu poate să utilizeze fişiere conexiune de date cu formatul de fişier versiunea 1.0.

Când adăugați o conexiune de date unui șablon formular utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni, creați o conexiune secundară de date în acel șablon formular. Această conexiune de date este diferită de conexiunea principală de date creată când proiectați șablonul formular pe baza unei baze de date, a unui serviciu Web sau a setărilor dintr-o bibliotecă de conexiuni de date. Adăugați o conexiune secundară de date numai dacă nu se pot obține sau trimite date prin conexiunea principală de date.

Începutul paginii

Înainte de a începe

Pentru a adăuga o conexiune de date șablonului formular utilizând setările care sunt stocate într-o bibliotecă de conexiuni de date, aveți nevoie de următoarele informații de la administratorul de site:

 • Locația serverului care execută Microsoft Office SharePoint Server 2007, care conține site-ul cu biblioteca de conexiuni de date

 • Numele fișierului de conexiune de date din biblioteca de conexiuni de date pe care doriți să-l utilizați

 • Dacă fișierul de conexiune de date conține setări pentru o conexiune de date de interogare sau o conexiune de date de remitere

 • Dacă se poate configura șablonul formular pentru a stoca în siguranță rezultatele interogării în formular pentru utilizare offline, dacă setările sunt pentru o conexiune de date de interogare

Începutul paginii

Adăugarea unei conexiuni de date de interogare

Pentru a adăuga o conexiune de date șablonului formular utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni, trebuie să efectuați următoarele proceduri:

 1. Adăugați șablonului formular conexiunea de date secundară.

 2. Legați controale la interogare și la câmpuri de date din sursa de date secundară.

 3. Configurați șablonul formular astfel încât să utilizeze conexiunea de date printr-o regulă sau un buton.

Pasul 1: Adăugarea unei conexiuni secundare de date

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Conexiuni de date.

 2. În caseta de dialog Conexiuni de date, faceţi clic pe Adăugare.

 3. În Expertul conexiune de date, faceți clic pe Căutare conexiuni pe un server Microsoft Office SharePoint Server, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. În pagina următoare a expertului, în lista Site, faceți clic pe numele site-ului de pe serverul care execută Office SharePoint Server 2007 și are biblioteca de conexiuni.

  Site-ul meu nu se află în listă

  Pentru a adăuga site-ul la listă, efectuați următoarele:

  1. Faceți clic pe Administrare site-uri.

  2. În caseta de dialog Gestionare site-uri, faceţi clic pe Adăugare.

  3. În caseta URL, introduceţi amplasarea bibliotecii cu conexiuni de date.

  4. În caseta Nume de afişat, introduceţi un nume pentru biblioteca cu conexiuni de date. Acest nume va apărea în lista Site din Expert conexiune de date.

  5. Faceți clic pe OK.

  6. Faceți clic pe Închidere.

 5. Faceți clic pe numele bibliotecii de conexiuni de date pentru a vedea o listă a fișierelor de conexiune de date, faceți clic pe numele fișierului de conexiune de date pe care doriți să-l utilizați pentru această conexiune de date, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. În funcție de setările conexiunii din fișierul de conexiune de date, următoarea pagină a expertului poate să vă ceară să specificați valorile eșantion pentru fiecare parametru.

  Cum se specifică valorile eșantion?

  1. Selectaţi un parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Setare valoare eşantion.

  2. În caseta Valoare eşantion, introduceţi o valoare pe care utilizatorii o pot utiliza pentru acest câmp, apoi faceţi clic pe OK.

  3. Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Următorul.

  Notă tehnică

  Când configuraţi o conexiune de date către un serviciu Web în Expert conexiune de date, Microsoft Office InfoPath se conectează la serviciul Web şi solicită fişierul Web Service Description Language (WSDL). Fişierul WSDL conţine schema utilizată de către serviciul Web. Serviciul Web răspunde la solicitare trimiţând acest fişier către InfoPath. InfoPath utilizează informaţiile din acest fişier pentru a adăuga câmpurile şi grupurile corespunzătoare la sursa de date secundară din şablonul formular. Dacă InfoPath găseşte un tip necunoscut de element în fişierul WSDL, InfoPath utilizează date eşantion pentru a determina definiţia tipului necunoscut de element, apoi adaugă câmpurile şi grupurile corespunzătoare în sursa de date secundară.

 7. Pentru ca rezultatele conexiunii de date de interogare să fie disponibile când formularul nu este conectat la o rețea, bifați caseta de selectare Se stochează o copie a datelor în șablonul formular.

  Notă de securitate: Prin bifarea acestei casete de selectare, rezultatele interogării se stochează în şablonul formular. Pentru că datele sunt stocate în şablonul formular, sunt disponibile în formularele pe care utilizatorii le completează, chiar şi atunci când computerele lor nu sunt conectate la o reţea. Dacă obţineţi date sensibile din această conexiune de date, poate doriţi să dezactivaţi această caracteristică pentru a proteja datele în caz de pierdere sau furt al computerului.

 8. Faceți clic pe Următorul.

  Pagina următoare a expertului va afișa un rezumat al setărilor pentru această conexiune de date.

 9. Tastați un nume descriptiv pentru conexiunea de date. Acest nume va apărea în lista Sursă de date din panoul de activități Sursă de date.

 10. Pentru a permite formularelor care se bazează pe acest șablon formular să utilizeze această conexiune de date când acestea se deschid, bifați caseta de selectare Se regăsesc automat datele la deschiderea formularului.

Începutul paginii

Pasul 2: Adăugarea unui control pentru afișarea datelor pentru utilizatori

 1. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 2. Glisați un control în șablonul formular.

 3. În caseta de dialog Legare Control, selectați câmpul la care veți lega controlul, apoi faceți clic pe OK.

Pasul 3: Configurarea șablonului formular pentru a utiliza conexiunea de date

Dacă doriți ca utilizatorii să regăsească date din această conexiune de date după ce se deschide formularul, adăugați o regulă în șablonul formular care utilizează conexiunea de date conform unei anumite condiții sau adăugați un buton în șablonul formular pe care utilizatorul va face clic pentru a utiliza conexiunea de date.

Adăugarea unei reguli

Se poate adăuga o regulă în șablonul formular care execută conexiunea de date de interogare atunci când este întrunită condiția regulii. Următoarea procedură presupune că ați creat o conexiune de date de interogare pentru șablonul formular și că ați configurat un control în șablonul formular pentru a afișa date din conexiunea de date.

 1. Dacă şablonul formular are mai multe vizualizări, faceţi clic pe Nume vizualizare în meniul Vizualizare pentru a merge la vizualizarea cu controlul în care doriţi să se afişeze date din sursa de date secundară.

 2. Faceți dublu clic pe controlul în care doriți să adăugați regula.

 3. Faceți clic pe fila Date.

 4. Sub Validare și reguli, faceți clic pe Reguli.

 5. În caseta de dialog Reguli, faceți clic pe Adăugare.

 6. În caseta Nume, tastați un nume pentru regulă.

 7. Pentru a specifica o condiţie pentru momentul în care se va executa regula, faceţi clic pe Setare condiţie, apoi introduceţi condiţia. Regula se va executa atunci când survine condiţia. Dacă nu setaţi o condiţie, regula se va executa de fiecare dată când utilizatorul modifică valoarea din control şi mută cursorul de la controlul respectiv.

 8. Faceți clic pe Adăugare acțiune.

 9. În lista Acțiune, faceți clic pe Interogare utilizând o conexiune de date.

 10. În lista Conexiune de date, faceți clic pe conexiunea de date de interogare pe care o veți utiliza, apoi faceți clic pe OK pentru a închide toate casetele de dialog deschise.

 11. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Adăugarea unui buton pentru a utiliza conexiunea de date de interogare

Se poate adăuga șablonului formular un control buton pe care utilizatorii pot face clic când completează un formular bazat pe șablonul formular. Când aceștia fac clic pe buton, se regăsesc datele datele din conexiunea de date de interogare.

 1. Dacă şablonul formular are mai multe vizualizări, faceţi clic pe Nume vizualizare în meniul Vizualizare pentru a merge la vizualizarea cu controlul în care doriţi să se afişeze date din sursa de date secundară.

 2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Glisați un control buton în șablonul formular.

 4. Faceți dublu clic pe controlul buton pe care tocmai l-ați adăugat în șablonul formular.

 5. Faceți clic pe fila General.

 6. În lista Acțiune, faceți clic pe Reîmprospătare.

 7. În caseta Etichetă, tastați numele care doriți să apară pe butonul din șablonul formular.

 8. Faceți clic pe Setări.

 9. În caseta de dialog Reîmprospătare, faceți clic pe O singură sursă de date secundară.

 10. În lista Alegeți sursa de date secundară, faceți clic pe sursa de date secundară care este asociată cu conexiunea de date de interogare.

 11. Faceți clic pe OK pentru a închide fiecare casetă de dialog deschisă.

 12. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea unei conexiuni de date de remitere

Dacă fișierul de conexiune de date conține setări pentru o conexiune de date de remitere, se poate configura șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele lor din formular prin această conexiune de date. Când configurați șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele lor din formular, InfoPath adaugă un buton Remitere în bara de instrumente Standard și o comandă Remitere în meniul Fișier. Opțiunile de remitere se pot configura pentru șablonul formular în caseta de dialog Opțiuni remitere (meniul Instrumente). Opțiunile de remitere se configurează la fel cum s-ar adăuga o conexiune de date secundară ca o conexiune de date de remitere. Găsiți linkuri la mai multe informații despre adăugarea unei conexiuni de date de remitere la șablonul formular în secțiunea Consultați și.

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Conexiuni de date.

 2. În caseta de dialog Conexiuni de date, faceţi clic pe Adăugare.

 3. În Expertul conexiune de date, faceți clic pe Căutare conexiuni pe un server Microsoft Office SharePoint Server, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. În pagina următoare a expertului, în lista Site, faceți clic pe numele site-ului cu biblioteca de conexiuni.

  Site-ul meu nu se află în listă

  Pentru a adăuga site-ul la listă, efectuați următoarele:

  1. Faceți clic pe Administrare site-uri.

  2. În caseta de dialog Gestionare site-uri, faceţi clic pe Adăugare.

  3. În caseta URL, introduceţi amplasarea bibliotecii cu conexiuni de date.

  4. În caseta Nume de afişat, introduceţi un nume pentru biblioteca cu conexiuni de date. Acest nume va apărea în lista Site din Expert conexiune de date.

  5. Faceți clic pe OK.

  6. Faceți clic pe Închidere.

 5. Faceți clic pe numele bibliotecii de conexiuni de date pentru a vedea o listă a fișierelor de conexiune de date, faceți clic pe numele fișierului de conexiune de date pe care doriți să-l utilizați pentru această conexiune de date de remitere, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Dacă setările sunt pentru o conexiune de date de remitere către un serviciu Web, InfoPath poate detecta ce parametri din serviciul Web pot primi date. Aveți posibilitatea să configurați conexiunea de remitere de date pentru a trimite toate datele din șablonul formular sau o parte a lor.

  Cum?

  1. În lista Parametri, faceți clic pe un parametru care va primi datele de la formular.

  2. Pentru a remite toate datele din formular pentru acest parametru, inclusiv elementul rădăcină și toate instrucțiunile de prelucrare, procedați astfel:

   1. Faceți clic pe Tot formularul (documentul XML, inclusiv instrucțiunile de prelucrare).

   2. Pentru a remite datele ca șir de caractere, bifați caseta de selectate Remitere date ca șir de caractere. De regulă, bifați această casetă de selectare pentru a remite date semnate digital. În majoritatea cazurilor, debifați această casetă de selectare.

  3. Pentru a specifica un câmp sau un grup pentru acest parametru, procedați astfel:

   1. Sub Opțiuni parametri, faceți clic pe Câmp sau grup.

   2. Faceți clic pe Modificare Butonul de sursă de date .

   3. În caseta de dialog Selectare câmp sau grup, faceți clic pe câmpul sau grupul ale cărui date le remiteți, apoi faceți clic pe OK.

   4. În lista Includere, faceți clic pe Numai text și elemente fiu pentru a remite numai conținutul câmpului sau grupului, sau faceți clic pe Sub-arbore XML, inclusiv element selectat pentru a remite atât conținutul, cât și grupul sau câmpul selectat.

  4. Repetați acești pași pentru fiecare parametru.

 7. Faceți clic pe Următorul.

 8. În pagina următoare a expertului, în caseta Introduceţi un nume pentru această conexiune de date, tastaţi un nume care să descrie această conexiune pentru remiterea de date.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×