Adăugarea unei bare de defilare sau a unui buton incrementare/decrementare într-o foaie de lucru

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Aveți posibilitatea să utilizați o bară de defilare sau un buton incrementare/decrementare pentru a introduce sau modifica rapid un interval de valori.

Bară de defilare    Defilează printr-un interval de valori atunci când faceți clic pe săgețile de defilare sau atunci când glisați caseta de defilare. Aveți posibilitatea să vă deplasați printr-o pagină (un interval prestabilit) de valori făcând clic pe regiunea dintre caseta de defilare și oricare dintre săgețile de defilare. De obicei, un utilizator poate tasta, de asemenea, o valoare text direct în celula sau caseta text asociată. Utilizați o bară de defilare pentru setarea sau ajustarea unui interval mare de valori sau în situațiile în care nu este importantă precizia. De exemplu, utilizați o bară de defilare pentru un interval de procente estimative sau pentru ajustarea selecției de culori într-o modalitate graduală.

Bară de defilare (control formular)

Exemplu de control de tip bară de defilare de pe bara de instrumente Formulare

Bară de defilare (ActiveX control)

Exemplu de control bară de defilare ActiveX

Buton de incrementare/decrementare    Facilitează mărirea sau micșorarea unei valori, cum ar fi o incrementare numerică, ora sau data. Pentru a mări valoarea, faceți clic pe săgeata în sus; pentru a micșora valoarea, faceți clic pe săgeata în jos. De asemenea, un utilizator poate tasta o valoare text direct în celula asociată sau în caseta text. De exemplu, utilizați un buton de incrementare/decrementare pentru a facilita introducerea unei luni, a unei zile, a unui an sau pentru a mări nivelul volumului.

Buton de incrementare/decrementare (control formular)

Exemplu de control buton incrementare/decrementare din bara de instrumente Formulare

Buton de incrementare/decrementare (ActiveX control)

Exemplu de control buton incrementare/decrementare ActiveX

Notă: Înainte de a adăuga controale la foaia de lucru, trebuie să activați fila dezvoltator . Pentru mai multe informații, consultați afișarea filei dezvoltator.

Adăugarea unei bare de defilare (control formular)

 1. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Inserareși apoi, sub Controale formular, faceți clic pe bară de defilare Imagine buton .

  Grupul Controale

 2. Faceți clic pe locația din foaia de lucru unde doriți să apară colțul din stânga sus al barei de defilare.

  Notă: Bara de defilare este adăugată în orientarea sus-jos.

 3. Pentru a orienta bara de defilare de la stânga la dreapta, glisați unul dintre ghidajele de dimensionare în direcție diagonală.

 4. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Proprietăți Imagine buton .

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe control, apoi să faceți clic pe Formatare control.

  Notă: Înainte să faceți clic pe Proprietăți, asigurați-vă că obiectul ale cărui proprietăți doriți să le examinați sau să le modificați este selectat deja.

  Pentru a specifica proprietățile controlului, procedați astfel:

  1. În caseta Valoare curentă, introduceți valoarea inițială în intervalul de valori permise, sub cea care corespunde poziției casetei de defilare din bara de defilare. Valoarea nu trebuie să fie:

   • Mai mică decât Valoarea minimă; altfel, se utilizează Valoarea minimă.

   • Mai mare decât Valoarea maximă; altfel, se utilizează Valoarea maximă.

  2. În caseta Valoare minimă, introduceți cea mai mică valoare pe care o poate specifica utilizatorul prin poziționarea casetei de defilare cel mai aproape de partea de sus a barei de defilare verticale sau în capătul din stânga al barei de defilare orizontale.

  3. În caseta Valoare maximă, introduceți cea mai mare valoare pe care o poate specifica un utilizator prin poziționarea casetei de defilare cel mai departe de partea de sus a barei de defilare verticale sau în capătul din dreapta al barei de defilare orizontale.

  4. În caseta Modificare incrementală, introduceți volumul cu care valoarea crește sau descrește și volumul cu care caseta de defilare se deplasează atunci când se face clic pe oricare capăt al săgeții barei de defilare.

  5. În caseta Modificare pagină, introduceți volumul cu care valoarea crește sau descrește și volumul cu care caseta de defilare se mută atunci când faceți clic pe zona dintre caseta de defilare și oricare dintre săgețile de defilare. De exemplu, într-o casetă de defilare cu o valoare minimă 0 și o valoare maximă 10, dacă setați proprietatea Modificare pagină la 2, valoarea va crește sau va scădea cu 2 (în acest caz, 20% din intervalul de valori al casetei de defilare) atunci când faceți clic pe zona dintre caseta de defilare și oricare dintre săgețile de defilare.

  6. În caseta Legătură la, introduceți o referință la celula care conține poziția curentă a casetei de defilare:

   Celula legată returnează valoarea curentă corespunzătoare poziției casetei de defilare.

   Utilizați această valoare într-o formulă pentru a răspunde la valoarea celulei specificate în caseta Legătură la care corespunde poziției curente a casetei de defilare. De exemplu, dacă creați o casetă de defilare factor de risc cu următoarele proprietăți:

Proprietate

Valoare

Valoare curentă

100

Valoare minimă

0

Valoare maximă

100

Modificare incrementală

Ľ

Modificare pagină

1,6

Legătură la:

C1

Cu aceste setări, utilizatorul poate utiliza bara de defilare pentru a introduce un număr precis sau poate face clic pe zona dintre bara de defilare și săgeată pentru a modifica valoarea în incremente de 5.

Formula următoare din celula D1 returnează valoarea exactă în funcție de valoarea curentă din celula legată:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Următoarea formulă matrice din celula D1 atribuie un grad factorului de risc, în funcție de valoarea curentă din celula legată.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Notă: Dacă se face clic pe săgeata din stânga sau de sus după ce s-a atins valoarea minimă sau dacă se face clic pe săgeata din dreapta sau de jos după ce s-a atins valoarea maximă, aceste operațiuni nu au niciun efect asupra valorii returnate. Bara de defilare rămâne la valoarea minimă sau la cea maximă și nu parcurge intervalul de valori permise.

Adăugarea unei bare de defilare (control ActiveX)

 1. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Inserareși apoi, sub Controale ActiveX, faceți clic pe Bară de defilare Imagine buton .

  Grupul Controale

 2. Faceți clic pe locația din foaia de lucru unde doriți să apară colțul din stânga sus al barei de defilare.

 3. Pentru a edita controlul, asigurați-vă că vă aflați în modul proiectare. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Mod proiectare Imagine buton .

 4. Pentru a specifica proprietățile controlului, pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Proprietăți Imagine buton .

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe control, apoi să faceți clic pe Proprietăți.

  Apare caseta de dialog Proprietăți. Pentru informații detaliate despre fiecare proprietate, selectați proprietatea, apoi apăsați F1 pentru a afișa un subiect de Ajutor Visual Basic. De asemenea, aveți posibilitatea să tastați numele proprietății în caseta Căutare din Ajutor Visual Basic. Secțiunea următoare rezumă proprietățile disponibile.

  Rezumatul proprietăților după categoriile funcționale

Dacă doriți să specificați

Utilizați această proprietate

General:

Dacă este încărcat controlul atunci când registrul de lucru este deschis. (Ignorat pentru controalele ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Dacă acel control poate primi focalizare și răspunde la evenimentele generate de utilizator.

Enabled (Formular)

Dacă se poate edita controlul.

Locked (Formular)

Numele controlului.

Name (Formular)

Modalitatea prin care controlul este atașat la celulele de sub el (plutire liberă, mutare fără dimensionare sau mutare și dimensionare).

Placement (Excel)

Dacă acel control se poate imprima.

PrintObject (Excel)

Dacă acel control este vizibil sau ascuns.

Visible (Formular)

Date și legare:

Intervalul care este legat la valoarea controlului.

LinkedCell (Excel)

Conținutul sau starea controlului.

Value (Formular)

Dimensiune și poziție:

Înălțimea sau lățimea în puncte.

Height, Width (Formular)

Distanța dintre control și muchia din stânga sau de sus a foii de lucru.

Left, Top (Formular)

Dacă orientarea este verticală sau orizontală.

Orientation (Formular)

Formatare:

Culoarea de fundal.

BackColor (Formular)

Culoarea de prim plan.

ForeColor (Formular)

Dacă acel control are o umbră.

Shadow (Excel)

Tastatură și mouse:

O pictogramă de mouse particularizată.

MouseIcon (Formular)

Tipul de indicator care se afișează atunci când utilizatorul poziționează mouse-ul peste un anumit obiect (de exemplu, standard, săgeată, liniar).

MousePointer (Formular)

Specific pentru bara de defilare:

Întârzierea în milisecunde după ce se face clic o dată pe bara de defilare.

Delay (Formular)

Volumul de mișcare care are loc atunci când utilizatorul face clic pe zona dintre caseta de defilare și oricare dintre săgețile de defilare.

LargeChange (Formular)

Valorile maxime și minime permise.

Max, Min (Formular)

Dacă dimensiunea casetei de defilare este proporțională sau fixată de regiunea de defilare.

ProportionalThumb (Formular)

Gradul de mișcare care are loc atunci când utilizatorul face clic pe o săgeată de defilare din control.

SmallChange (Formular)

Adăugarea unui buton de incrementare/decrementare (Control formular)

 1. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Inserareși apoi, sub Controale formular, faceți clic pe Buton incrementare/decrementare Imagine buton .

  Grupul Controale

 2. Faceți clic pe locația din foaia de lucru unde doriți să apară colțul din stânga sus al butonului de incrementare/decrementare.

 3. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Proprietăți Imagine buton .

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe control, apoi să faceți clic pe Formatare control.

  Pentru a seta proprietățile controlului, procedați astfel:

  1. În caseta Valoare curentă, introduceți valoarea inițială a butonului de incrementare/decrementare din intervalul de valori permise de mai jos. Această valoare nu trebuie să fie:

   • Mai mică decât Valoarea minimă; altfel se utilizează Valoarea minimă.

   • Mai mare decât Valoarea maximă; altfel se utilizează Valoarea maximă.

  2. În caseta Valoare minimă, introduceți cea mai mică valoare pe care o poate specifica un utilizator, făcând clic pe săgeata în jos din butonul de incrementare/decrementare.

  3. În caseta Valoare maximă, introduceți cea mai mare valoare pe care o poate specifica un utilizator, făcând clic pe săgeata în sus din butonul de incrementare/decrementare.

  4. În caseta Modificare incrementală, introduceți gradul cu care valoarea crește sau scade atunci când se face clic pe săgeți.

  5. În caseta Legătură la, introduceți o referință la celula care conține poziția curentă a butonului de incrementare/decrementare:

   Celula legată returnează poziția curentă a butonului de incrementare/decrementare.

   Utilizați această valoare într-o formulă pentru a răspunde la valoarea celulei specificate în caseta Legătură la care corespunde poziției curente a butonului de incrementare/decrementare. De exemplu, creați un buton de incrementare/decrementare pentru setarea vârstei curente a unui angajat cu proprietățile următoare:

Proprietate

Valoare

Valoare curentă

88,90

Valoare minimă

21

Valoare maximă

70

Modificare incrementală

Ľ

Legătură la:

C1

Cu aceste modificări, utilizatorul poate face clic pe butonul incrementare/decrementare pentru a introduce o vârstă care să fie cuprinsă într-o limită de vârstă minimă și maximă. Vârsta medie a angajaților este 35, prin urmare, 35 este o opțiune bună de setat ca valoare de pornire.

Formula următoare din celula D1 determină durata angajării care este bazată pe valoarea vârstei curente din celulă, care este legată de butonul de incrementare/decrementare și de vârsta angajatului în momentul angajării care este valoarea din B1 (regăsită din altă sursă de date). Formula calculează apoi un procent de bonus de concediu care se bazează pe anii de lucru:

=(C1 - B1)* .01

Notă: Dacă se face clic pe săgeata în sus după ce s-a atins valoarea minimă sau dacă se face clic pe săgeata de jos după ce s-a atins valoarea maximă, aceste operațiuni nu au niciun efect asupra valorii returnate. Butonul de incrementare/decrementare rămâne la valoarea minimă sau la cea maximă și nu parcurge intervalul de valori permise.

Adăugarea unui buton de incrementare/decrementare (Control ActiveX)

 1. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Inserareși apoi, sub Controale ActiveX, faceți clic pe Buton incrementare/decrementare Imagine buton .

  Grupul Controale

 2. Faceți clic pe locația din foaia de lucru unde doriți să apară colțul din stânga sus al butonului de incrementare/decrementare.

 3. Pentru a edita controlul, asigurați-vă că vă aflați în modul proiectare. Pe fila dezvoltator , în grupul controale , activați Modul proiectare Imagine buton .

 4. Pentru a specifica proprietățile controlului, pe fila dezvoltator , în grupul controale , faceți clic pe Proprietăți Imagine buton .

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe control, apoi să faceți clic pe Proprietăți.

  Apare caseta de dialog Proprietăți. Pentru informații detaliate despre fiecare proprietate, selectați proprietatea, apoi apăsați F1 pentru a afișa un subiect de Ajutor Visual Basic. De asemenea, aveți posibilitatea să tastați numele proprietății în caseta Căutare din Ajutor Visual Basic. Secțiunea următoare rezumă proprietățile disponibile.

  Rezumatul proprietăților după categoriile funcționale

Dacă doriți să specificați

Utilizați această proprietate

General:

Dacă este încărcat controlul atunci când registrul de lucru este deschis. (Ignorat pentru controalele ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Dacă acel control poate primi focalizare și răspunde la evenimentele generate de utilizator.

Enabled (Formular)

Dacă se poate edita controlul.

Locked (Formular)

Numele controlului.

Name (Formular)

Modalitatea prin care controlul este atașat la celulele de sub el (plutire liberă, mutare fără dimensionare sau mutare și dimensionare).

Placement (Excel)

Dacă acel control se poate imprima.

PrintObject (Excel)

Dacă acel control este vizibil sau ascuns.

Visible (Formular)

Date și legare:

Intervalul care este legat la valoarea controlului.

LinkedCell (Excel)

Conținutul sau starea controlului.

Value (Formular)

Dimensiune și poziție:

Înălțimea sau lățimea în puncte.

Height, Width (Formular)

Distanța dintre control și muchia din stânga sau de sus a foii de lucru.

Left, Top (Formular)

Dacă orientarea este verticală sau orizontală.

Orientation (Formular)

Formatare:

Culoarea de fundal.

BackColor (Formular)

Culoarea de prim plan.

ForeColor (Formular)

Dacă acel control are o umbră.

Shadow (Excel)

Tastatură și mouse:

O pictogramă de mouse particularizată.

MouseIcon (Formular)

Tipul de indicator care se afișează atunci când utilizatorul poziționează mouse-ul peste un anumit obiect (de exemplu, standard, săgeată, liniar).

MousePointer (Formular)

Specific butonului de incrementare/decrementare:

Întârzierea în milisecunde după ce se face clic o dată pe butonul de incrementare/decrementare.

Delay (Formular)

Valorile maxime și minime permise.

Max, Min (Formular)

Gradul de mișcare care are loc atunci când utilizatorul face clic pe o săgeată de incrementare/decrementare din control.

SmallChange (Formular)

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×