Animație, video și audio

Adăugarea sau ștergerea conținutului audio în prezentarea PowerPoint

Adăugarea sau ștergerea conținutului audio în prezentarea PowerPoint

Puteți să adăugați conținut audio, cum ar fi muzică, narațiune sau sunete, la prezentarea PowerPoint. Pentru a înregistra și a asculta sunete, computerul dvs. trebuie să aibă placă de sunet, microfon și boxe.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

2:00

Adăugarea de conținut audio de pe PC

 1. Selectați Inserare > Audio.

 2. Selectați Audio de pe PC.

 3. În caseta de dialog Inserare audio, selectați fișierul audio pe care doriți să-l adăugați.

 4. Selectați Inserare.

Înregistrarea audio

 1. Selectați Inserare > Audio.

 2. Selectați Înregistrare audio.

 3. Tastați un nume pentru fișierul audio, selectați Înregistrare, iar apoi vorbiți.

  Notă: Dispozitivul trebuie să aibă un microfon activat pentru a înregistra conținutul audio.

 4. Pentru a analiza înregistrarea, selectați Oprire, apoi selectați Redare.

 5. Selectați Înregistrare pentru a înregistra din nou clipul sau selectați OK dacă sunteți mulțumit.

 6. Pentru a muta clipul, selectați și glisați pictograma audio acolo unde doriți în diapozitiv.

  Dacă utilizați mai mult de un fișier audio pentru un diapozitiv, vă recomandăm să plasați pictograma audio în același loc în diapozitiv pentru a o găsi cu ușurință.

 7. Selectați Redare.

Modificarea opțiunilor de redare

Selectați pictograma audio, apoi selectați fila Instrumente audio - Redare. Apoi selectați opțiunea pe care doriți să o utilizați:

 • Pentru a ascunde parțial conținutul audio, selectați Ascundere parțială, apoi utilizați glisoarele roșu și verde pentru a ascunde parțial fișierul audio în mod corespunzător.

 • Pentru apariția sau dispariția graduală a conținutului audio, modificați numărul în casetele Durată estompare.

 • Pentru a regla volumul, selectați Volum și selectați setarea preferată.

 • Pentru a alege modul în care începe fișierul audio, selectați săgeata verticală și selectați o opțiune:

  • Secvență în clicuri: Redă fișierul audio automat cu un singur clic.

  • În mod automat: Redă automat odată ce treceți la diapozitivul pe care se află fișierul audio.

  • La clic: Redă conținutul audio doar atunci când se face clic pe pictogramă.

 • Pentru a alege modul de redare a conținutului audio în prezentare, selectați o opțiune:

  • Redare în diapozitive: Redă un fișier audio în toate diapozitivele.

  • Buclare până la oprire: Redă un fișier audio în buclă până când acesta este oprit manual, făcând clic pe butonul Redare/Pauză.

 • Pentru a reda încontinuu în fundal conținutul audio pe toate diapozitivele, selectați Redare în fundal.

Ștergerea conținutului audio

Pentru a șterge un clip audio, selectați pictograma audio de pe diapozitiv și apăsați Ștergere.

Ce doriți să faceți?

 1. În vizualizarea Normal, faceți clic pe diapozitivul la care doriți să adăugați un sunet.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Media, faceți clic pe săgeata de sub Audio.

  Meniul Audio

 3. În listă, faceți clic pe Audio din fișier sau Miniatură audio, găsiți și selectați clipul audio dorit, apoi faceți clic pe Inserare.

  Pictograma audio și controalele apar pe diapozitiv.

  Pictogramă audio și controale

 4. În vizualizarea Normal sau în vizualizarea Expunere diapozitive, faceți clic pe pictogramă și pe Redare pentru a reda muzica sau alt sunet.

 1. În vizualizarea Normal, faceți clic pe diapozitivul la care doriți să adăugați un sunet.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Media, faceți clic pe săgeata de sub Audio.

  Meniul Audio

 3. În listă, faceți clic pe Înregistrare sunet.

  Se deschide caseta de dialog Înregistrare sunet.

 4. În caseta de dialog Înregistrare sunet, faceți clic înregistrare Butonul Înregistrare sunet din PowerPoint și începeți să vorbiți sau să redați propriul material audio.

 5. Faceți clic pe Oprire Butonul Oprire în caseta de dialog Înregistrare sunet după ce terminați de înregistrat. Atribuiți un nume înregistrării.

  Faceți clic pe Redare Butonul Redare în caseta de dialog Înregistrare sunet pentru a asculta înregistrarea. Dacă sunteți mulțumit, faceți clic pe </c0>OK</c0> pentru a salva înregistrarea și inserați-o în diapozitiv. Dacă nu sunteți încă mulțumit, repetați pașii 4 și 5.

  Pictograma audio și controalele apar pe diapozitiv:

  Pictogramă audio și controale

 6. În vizualizarea Normal sau în vizualizarea Expunere diapozitive, faceți clic pe pictogramă și pe Redare pentru a reda muzica sau alt sunet.

 1. Pe diapozitiv, selectați pictograma clip audio Pictogramă clip audio .

 2. Sub Instrumente audio, pe fila Redare, în grupul Opțiuni audio, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a porni clipul audio automat atunci când afișați diapozitivul, în lista Pornire, faceți clic pe Automat.

  • Pentru a porni manual clipul audio atunci când faceți clic pe acesta în diapozitiv, în lista Pornire, faceți clic pe La clic.

  • Pentru a reda un clip audio în timp ce faceți clic prin diapozitivele din prezentare, în lista Pornire, faceți clic pe Redare în diapozitive.

  • Pentru a reda continuu un clip audio până când îl opriți, bifați caseta de selectare Buclă până la oprire.

   Notă: Atunci când redați un sunet în buclă, acesta este redat continuu, până când treceți la următorul diapozitiv.

 • Pe diapozitiv, faceți clic pe butonul Redare/Pauză de sub pictograma audio.

  Redarea secvenței audio

Important: Utilizați această opțiune doar dacă ați setat clipul audio pentru redare automată sau dacă ați creat un alt fel de control, cum ar fi un trigger, pe care să faceți clic pentru a reda clipul. (Un trigger este un element din diapozitiv, cum ar fi o imagine, o formă, un buton, un paragraf de text sau o casetă text, care poate iniția o acțiune atunci când faceți clic pe el.) Rețineți că pictograma audio este în permanență vizibilă, cu excepția cazului în care o glisați de pe diapozitiv.

 1. Faceți clic pe pictograma clip audio Pictogramă clip audio .

 2. Sub Instrumente audio, pe fila Redare, în grupul Opțiuni audio, bifați caseta de selectare Ascundere în timpul expunerii.

Pentru a șterge un clip muzical sau alt sunet din PowerPoint, procedați astfel:

 1. Localizați diapozitivul care conține sunetul pe care doriți să-l ștergeți.

 2. În vizualizarea Normal, faceți clic pe pictograma de sunet Pictogramă clip audio sau pictograma CD Imagine pictogramă , apoi apăsați pe Delete.

Ce doriți să faceți?

 1. În vizualizarea Normal, faceți clic pe diapozitivul la care doriți să adăugați un sunet.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Clipuri media, faceți clic pe săgeata de sub Sunet.

  Meniul Sunet

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a adăuga un sunet de pe computerul dvs. sau dintr-o partajare de rețea, faceți clic pe Sunet din fișier, găsiți folderul care conține fișierul și faceți dublu clic pe fișierul pe care doriți să îl adăugați.

  • Pentru a adăuga un sunet dintr-un clip grafic, faceți clic pe Sunet din Organizator media, găsiți clipul audio dorit în panoul de activități Miniaturi, apoi faceți clic pentru a-l adăuga la diapozitiv.

  • Pentru a reda un sunet de pe un CD care rulează pe computerul dvs., faceți clic pe Redare pistă CD audio, selectați ora de început și de sfârșit și alte opțiuni de redare și faceți clic pe OK.

  • Pentru a înregistra și a adăuga propriul material audio, faceți clic pe Înregistrare sunet și, în caseta de dialog, faceți clic pe butonul Înregistrare Butonul Înregistrare sunet din PowerPoint pentru a începe să vorbiți sau să redați propriul material audio.

  Pictograma audio Imagine pictogramă va apărea pe diapozitiv.

 1. Pe diapozitiv, selectați pictograma de sunet Imagine pictogramă .

 2. Sub Instrumente sunet, pe fila Opțiuni, în grupul Opțiuni sunet, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a porni clipul audio automat atunci când afișați diapozitivul, în lista Redare sunet, faceți clic pe Automat.

  • Pentru a porni manual clipul audio atunci când faceți clic pe acesta în diapozitiv, în lista Redare sunet, faceți clic pe După clic.

  • Pentru a reda un clip audio în timp ce faceți clic prin diapozitivele din prezentare, în lista Redare sunet, faceți clic pe Redare în diapozitive.

  • Pentru a reda continuu un clip audio până când îl opriți, selectați Buclă până la oprire.

   Notă: Atunci când redați un sunet în buclă, acesta este redat continuu, până când treceți la următorul diapozitiv.

Pentru a repeta un sunet până când îl opriți sau pentru a-l reda pe toată durata unei prezentări, trebuie să specificați opțiunile de oprire.

 1. Pentru a ajusta setările pentru oprirea fișierului de sunet, pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic pe Animație particularizată.

  Imagine filă Animații

 2. În Animație particularizată panou de activități, faceți clic pe săgeata din partea dreaptă a sunetului selectat în lista Animație particularizată, apoi faceți clic pe Opțiuni efect.

 3. Pe fila Efect, sub Oprire redare, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a opri fișierul de sunet cu un singur clic de mouse pe diapozitiv, faceți clic pe La clic.

  • Pentru a opri fișierul de sunet după acest diapozitiv, faceți clic pe După diapozitivul curent.

  • Pentru a reda fișierul de sunet pentru mai multe diapozitive, faceți clic pe După, apoi setați numărul total de diapozitive pentru care trebuie să fie redat fișierul.

   Notă: Pentru ultimele două opțiuni de mai sus, sunetul trebuie să aibă aceeași durată ca afișarea specificată pentru diapozitive. Puteți vedea durata fișierul de sunet pe fila Setări sunet, sub Informații.

 • Pe diapozitiv, faceți dublu clic pe pictograma de sunet Imagine pictogramă .

Important: Utilizați această opțiune doar dacă ați setat sunetul pentru redare automată sau dacă ați creat un alt fel de control, cum ar fi un trigger, pe care să faceți clic pentru a reda sunetul. (Un trigger este un element din diapozitiv, cum ar fi o imagine, o formă, un buton, un paragraf de text sau o casetă text, care inițiază o acțiune atunci când faceți clic pe el.) Rețineți că pictograma de sunet este în permanență vizibilă în vizualizarea Normal, cu excepția cazului în care o glisați de pe diapozitiv.

 1. Faceți clic pe pictograma de sunet Imagine pictogramă .

 2. Sub Instrumente sunet, pe fila Opțiuni, în grupul Opțiuni sunet, bifați caseta de selectare Ascundere în timpul expunerii.

 1. Faceți clic pe diapozitivul care conține sunetul pe care doriți să-l ștergeți.

 2. În vizualizarea Normal, faceți clic pe pictograma de sunet Imagine pictogramă sau pictograma CD Imagine pictogramă , apoi apăsați pe DELETE.

  Pentru a șterge mai multe sunete, repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare diapozitiv care conține fișierele de sunet pe care doriți să le ștergeți.

Puteți să adăugați conținut audio, cum ar fi muzică, narațiune sau sunete, la prezentarea PowerPoint. Pentru a înregistra și a asculta sunete, computerul dvs. trebuie să aibă placă de sunet, microfon și boxe.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

2:00

Pentru a adăuga muzică sau alt clip audio la expunerea de diapozitive, selectați diapozitivul dorit și faceți clic pe Inserare > Audio. Puteți să adăugați conținut audio la un singur diapozitiv, să redați un conținut audio în mod automat atunci când apare un diapozitiv sau să adăugați o melodie care se redă ca muzică de fond pe parcursul întregii prezentării.

Puteți adăuga propria narațiune sau un comentariu la o întreagă prezentare prin înregistrarea acesteia pe fila Expunere diapozitive. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrați expunerea de diapozitive.

Adăugarea de conținut audio la un singur diapozitiv

 1. În vizualizarea Normal, selectați diapozitivul dorit și faceți clic pe Inserare > Audio.

  Inserarea meniului audio cu opțiuni audio din fișier și browser audio
 2. Faceți clic pe Browser audio pentru a insera conținut audio din iTunes sau pe Audio din fișier pentru a insera un clip audio de pe computer.

 3. Selectați clipul audio. Pe fila Format audio, selectați opțiunile audio dorite.

  Opțiuni audio în partea dreaptă a filei Format audio
 4. (Opțional) Dacă doriți să schimbați sau să modificați pictograma fișierului audio standard, utilizați butoanele de formatare a imaginii de pe fila Format audio pentru a adăuga un cadru, o bordură sau alt efect de formatare la pictograma audio.

  Control audio cu pictograma difuzor selectată

Previzualizarea fișierului audio

 • Pe diapozitiv, selectați pictograma audio și faceți clic pe Redare/Pauză de sub pictograma audio.

  Pictograma Audio și controalele de redare în PowerPoint 2011 pentru Mac

Redarea fișierului audio în mod automat atunci când apare un diapozitiv

În mod implicit, în timpul unei expuneri de diapozitive, fișierul audio se redă atunci când se face clic pe el. Puteți modifica aceasta, astfel încât fișierul audio să se redea automat imediat ce apare diapozitivul său.

 1. În vizualizarea Normal, selectați diapozitivul dorit și adăugați un clip audio, dacă nu ați făcut deja acest lucru.

 2. Pe fila Format audio, în partea dreaptă, faceți clic pe Pornire > În mod automat.

  Opțiune audio pentru pornire automată

Adăugarea de conținut audio care se redă pe parcursul întregii prezentări

 1. În vizualizarea Normal, selectați primul diapozitiv din prezentare și adăugați un clip audio, dacă nu ați făcut deja acest lucru.

 2. Pe fila Format audio, în partea dreaptă, faceți clic pe Redare în diapozitive.

  Opțiune audio pentru a reda muzică încontinuu pe toate diapozitivele

Adăugarea de conținut audio care se redă în mod repetat

 1. În vizualizarea Normal, selectați diapozitivul dorit și adăugați un clip audio, dacă nu ați făcut deja acest lucru.

 2. Pe fila Format audio, în partea dreaptă, faceți clic pe Buclă până la oprire.

  (Utilizată singură, această opțiune înseamnă că sunetul de buclare durează în timp ce diapozitivul pe care se află acesta se afișează. Atunci când opțiunea Buclă până la oprire este utilizată împreună cu Redare în diapozitive, sunetul de buclare continuă pe tot parcursul prezentării.)

Ascunderea pictogramei audio

 1. Faceți clic pe pictograma clipului audio. Pictograma Audio indică prezența un clip audio într-un diapozitiv din PowerPoint 2016 pentru Mac

 2. Pe panglica PowerPoint, pe fila Redare, selectați caseta de selectare Ascundere în timpul expunerii.

  Utilizați această opțiune numai dacă ați setat clipul audio pentru redare automată. Rețineți că pictograma audio este în permanență vizibilă, cu excepția cazului în care o glisați de pe diapozitiv.

Consultați și

Înregistrați expunerea de diapozitive

Pentru a reda muzică sau alt conținut audio în întreaga prezentare, configurați-l din fila Format audio.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.
 1. Accesați fila Pornire și faceți clic pe Media > Browser audio, apoi alegeți iTunes sau GarageBand.

  Deschidere browser audio
 2. Selectați fișierul audio și glisați-l pe primul diapozitiv.

  Media Browser

  Sfat:   Pentru a previzualiza o melodie, faceți dublu clic.

 3. Cu pictograma de difuzor selectată, faceți clic pe fila Format Audio și pe Pornire > Redare în diapozitive.

  Pictogramă Audio

  Selectare Redare în diapozitive

  Sfat:   Dacă prezentarea este mai lungă decât conținutul audio, asigurați repetarea conținutului audio, făcând clic pe Opțiuni de redare > Buclă până la oprire.

  Buclă până la oprire

  Sfat:   Pentru a ascunde pictograma audio, selectați Ascundere pictogramă în timpul expunerii.

  Ascundere pictogramă în timpul expunerii

Articole asociate

Înregistrarea audio

Înregistrarea unei expuneri de diapozitive

Adăugarea unui conținut audio la un diapozitiv nu este acceptată în PowerPoint pentru web.

Dacă doriți adăugarea acestei caracteristici la PowerPoint pentru web, accesați caseta noastră de sugestii și votați pentru aceasta.

Consultați și

Redarea automată de muzică sau alte sunete când apare un diapozitiv 

Redarea de muzică pe mai multe diapozitive în expunerea de diapozitive

Înregistrarea unei expuneri de diapozitive cu cronometrări și narațiune 

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×