Adăugarea, mutarea sau ștergerea unui câmp sau grup

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Sursa de date, care stochează toate datele introduse de utilizatori într-un formular, este alcătuită din câmpuri și grupuri. Așa cum folderele de pe unitatea de hard disk conțin fișierele și le organizează, câmpurile conțin datele introduse de utilizatori în formular, iar grupurile conțin și organizează aceste câmpuri. De exemplu, dacă sursa de date pentru formular conține câmpuri pentru prenume, al doilea nume și nume de familie, acele câmpuri pot fi cuprinse într-un grup denumit „nume”.

În acest articol

Înainte de a începe

Adăugarea unui câmp

Adăugarea unui grup

Adăugarea unui câmp de referință

Adăugarea unui grup de referință

Mutarea unui câmp sau grup în altă locație din sursa principală de date

Ștergerea unui câmp sau grup

Înainte de a începe

Câmpurile sau grupurile se pot adăuga numai în sursa de date principală a șablonului formular. Câmpurile sau grupurile nu se pot adăuga într-o sursă de date secundară sau la la câmpuri sau grupuri care se bazează pe o bază de date, serviciu Web sau pe o Schemă XML pre-existentă sau pe documente XML.

Sfat: Dacă Vedeți acest lucru blocat câmp pictograma Pictograma Câmp blocat sau acest lucru blocat grup pictograma Pictograma Grup blocat în panoul de activitate sursă de date , care nu pot modifica un câmp sau grup.

Fiecare câmp sau grup din sursa de date trebuie să aibă un nume unic. Dacă trebuie să utilizați numele unui câmp sau grup existent în alt câmp sau grup, aveți posibilitatea să adăugați în șablonul formular un câmp de referință sau un grup de referință.

Aveți posibilitatea să actualizați șablonul formular prin mutarea sau ștergerea câmpurilor sau grupurilor existente din sursa de date. Numai câmpurile sau grupurile care au fost adăugate în sursa de date principală se pot muta sau șterge. Câmpurile sau grupurile care se bazează pe o schemă XML, o bază de date sau un serviciu Web, sau câmpurile sau grupurile dintr-o sursă secundară de date nu se pot muta sau șterge.

Notă: Atunci când ștergeți un câmp și un control este legat la câmpul respectiv, controlul nu poate stoca datele, deoarece nu mai există câmp care stochează datele. În continuare, dacă utilizatorii au completat deja formulare bazate pe șablonul de formular, ștergerea unui câmp poate provoca pierderi de date în acele formulare completată. Dacă ștergeți un câmp și un control este legat la câmpul respectiv, trebuie să fie legați controlul la un alt câmp sau ștergeți controlul. Ștergerea unui grup șterge toate câmpurile din acel grup. Toate controalele care sunt legate la câmpurile din grupul șterse trebuie să fie legat la alte câmpuri sau se elimină.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp

Aveți posibilitatea să adăugați un câmp element sau un câmp atribut într-un grup din sursa principală de date. De asemenea, este posibil să adăugați un câmp atribut unui câmp element existent în sursa de date principală. Însă, nu se pot adăuga câmpuri unui câmp atribut.

Adăugarea unui câmp la un grup

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. În panoul de activități Sursă de date, faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul la care doriți să adăugați un câmp, apoi faceți clic pe Adăugare din meniul de comenzi rapide.

 4. În caseta nume în caseta de dialog Adăugare câmp sau grup , tastați un nume pentru câmpul nou. Numele trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic sau subliniere (_) și pot conține doar caractere alfanumerice, caractere de subliniere, cratime (--) și perioade (.). Numele nu pot conține spații.

  Utilizați un nume care descrie conținutul câmpului. De exemplu, dacă aveți un câmp care conține suma unei cheltuieli, numiți câmpul cheltuială.

 5. În lista Tip, selectați Câmp (element) sau Câmp (atribut).

 6. În lista Tip de date, selectați tipul de date pe care doriți să-l utilizați pentru câmp.

  Listă de tipuri de date pentru câmpuri

  Tip de date

  Când se utilizează

  Text

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține numere fără valori zecimale.

  Zecimal

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține valori monetare sau numere cu valori zecimale.

  Adevărat/Fals

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține date care pot fi numai una sau două valori.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică.

  Oră

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține ore.

  Dată și oră

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică și o oră.

  Atașare imagine sau fișier

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Pentru a preciza o valoare inițială pe care să o conțină acel câmp atunci când un utilizator deschide formularul pentru prima dată, tastați valoarea în caseta Valoare implicită. Găsiți linkuri către mai multe informații despre setarea valorii implicite pentru un câmp în secțiunea Consultați și.

 8. Pentru a face conversia unui câmp element la un câmp repetabil, bifați caseta de selectare Repetabil.

 9. Pentru a solicita că câmpul conțin o valoare, bifați caseta de selectare nu poate fi necompletat . Dacă selectați această casetă de selectare, orice controlul care este legat la un câmp care nu are o valoare introdusă într-o vor fi marcate cu un asterisc roșu sau o bordură întreruptă roșu.

Adăugarea unui câmp atribut la un câmp element

Deoarece aveți posibilitatea să adăugați numai un câmp atribut la un câmp element, lista Tip din caseta de dialog Adăugare câmp sau grup este dezactivată.

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. În panoul de activități Sursă de date, faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul la care doriți să adăugați un câmp, apoi faceți clic pe Adăugare din meniul de comenzi rapide.

 4. În caseta nume în caseta de dialog Adăugare câmp sau grup , tastați un nume pentru câmpul nou. Numele trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic sau subliniere (_) și pot conține doar caractere alfanumerice, caractere de subliniere, cratime (--) și perioade (.). Numele nu pot conține spații.

  Utilizați un nume care descrie conținutul câmpului. De exemplu, dacă aveți un câmp care conține suma unei cheltuieli, numiți câmpul cheltuială.

 5. În lista Tip de date, selectați tipul de date pe care doriți să-l utilizați pentru câmp.

  Listă de tipuri de date pentru câmpuri

  Tip de date

  Când se utilizează

  Text

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține text neformatat.

  Număr întreg

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține numere fără valori zecimale.

  Zecimal

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține valori monetare sau numere cu valori zecimale.

  Adevărat/Fals

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține date care pot fi numai una sau două valori.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică.

  Oră

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține ore.

  Dată și oră

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică și o oră.

  Atașare imagine sau fișier

  Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține date binare, cum ar fi o imagine sau o fotografie.

  Acest tabel afișează doar cele mai comune XML tipurile de date utilizate într-un șablon formular. În Microsoft Office InfoPath, puteți utiliza orice tip de date XML 1.0 în recomandări W3C. Pentru a utiliza un tip de date care nu este listat în tabel, trebuie să extrageți fișiere formular pentru un șablon formular și să editați fișierul schemă (.xsd). Găsiți linkuri către mai multe informații despre extragerea fișierelor de formular pentru un șablon formular în secțiunea Consultați și .

 6. Pentru a preciza o valoare inițială pe care să o conțină acel câmp atunci când un utilizator deschide formularul pentru prima dată, tastați valoarea în caseta Valoare implicită. Găsiți linkuri către mai multe informații despre setarea valorii implicite pentru un câmp în secțiunea Consultați și.

 7. Pentru a face conversia unui câmp element la un câmp repetabil, bifați caseta de selectare Repetabil.

 8. Pentru a solicita că câmpul conțin o valoare, bifați caseta de selectare nu poate fi necompletat . Dacă selectați această casetă de selectare, orice controlul care este legat la un câmp care nu are o valoare introdusă într-o vor fi marcate cu un asterisc roșu sau o bordură întreruptă roșu.

Începutul paginii

Adăugarea unui grup

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. În panoul de activități Sursă de date, faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul la care doriți să adăugați un grup, apoi faceți clic pe Adăugare din meniul de comenzi rapide.

 4. În caseta nume în caseta de dialog Adăugare câmp sau grup , tastați un nume pentru noul grup. Numele trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic sau subliniere (_) și pot conține doar caractere alfanumerice, caractere de subliniere, cratime (--) și perioade (.). Numele nu pot conține spații.

  Utilizați un nume care descrie conținutul grupului. De exemplu, dacă aveți un grup care conține detalii pe articole ale unei cheltuieli, numiți grupul CheltuieliArticole.

 5. În lista Tip, alegeți una din următoarele variante:

  • Pentru a adăuga un grup care poate conține alte grupuri sau câmpuri, selectați Grup.

  • Pentru a adăuga un grup care poate conține două sau mai multe grupuri de câmpuri, dar numai unul dintre aceste grupuri de câmpuri să apară în vizualizarea formularului, selectați Grup (alegere).

 6. Pentru a face conversia grupului în grup repetabil, bifați caseta de selectare Repetabil.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp de referință

Dacă doriți să utilizați numele unui câmp existent pentru un câmp din alt grup al șablonului formular, aveți posibilitatea să creați un câmp de referință. Când creați un câmp de referință, InfoPath creează un nou câmp în șablonul formular ale cărui proprietăți sunt legate și se potrivesc cu proprietățile câmpului original, inclusiv numele și tipul de date. Ambele câmpuri devin câmpuri de referință, iar modificările pe care le faceți în unul dintre câmpuri actualizează automat celălalt câmp.

Notă: Două câmpuri de referință nu pot face parte din același grup. Un câmp de referință se poate adăuga numai unui grup. Nu se poate adăuga un câmp de referință altui câmp.

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul pe care urmează să se bazeze câmpul de referință, apoi faceți clic pe Referință în meniul de comenzi rapide.

 4. În caseta de dialog Câmp sau grup de referință, selectați grupul care urmează să conțină noul câmp de referință.

Începutul paginii

Adăugarea unui grup de referință

Dacă doriți să utilizați numele unui grup existent pentru alt grup al șablonului formular, aveți posibilitatea să creați un grup de referință. Când creați un grup de referință, InfoPath creează un grup nou în șablonul formular, ale cărui proprietăți sunt legate și se potrivesc cu proprietățile grupului original. Câmpurile din primul grup sunt dublate în grupul de referință. Ambele grupuri devin grupuri de referință, iar modificările pe care le faceți într-unul din grupuri, inclusiv modificările câmpurilor din grupul respectiv, actualizează automat celălalt grup.

Notă: Două grupuri de referință nu pot face parte din același grup.

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul pe care urmează să se bazeze grupul de referință, apoi faceți clic pe Referință în meniul de comenzi rapide.

 4. În caseta de dialog Câmp sau grup de referință, selectați grupul care urmează să conțină noul grup de referință.

Începutul paginii

Mutarea unui câmp sau grup în altă locație din sursa principală de date

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. În panoul de activități Sursă de date, faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul sau grupul pe care urmează să îl mutați, apoi alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a rearanja ordinea câmpurilor sau a a grupurilor în cadrul grupului curent, faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos din meniul de comenzi rapide.

  • Pentru a muta câmpul sau grupul într-un câmp sau grup nou, faceți clic pe Mutare din meniul de comenzi rapide, apoi, în caseta de dialog Mutare câmp sau grup, selectați o locație nouă pentru câmp sau grup.

Începutul paginii

Ștergerea unui câmp sau grup

Notă: Ștergerea unui câmp sau grup va provoca o eroare în orice controalele pe șablonul de formular care sunt legate la acel câmp sau grup. În plus, dacă utilizatorii au completat deja formulare bazate pe șablonul de formular, ștergerea unui câmp sau grup pot provoca pierderi de date în acele formulare.

 1. Dacă panoul de activitate Sursă de date nu este vizibilă, faceți clic pe Sursă de date în meniul Vizualizare .

 2. Dacă şablonul formular utilizează mai mult de o sursă de date, selectaţi Principală în lista Sursă de date.

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul sau grupul pe care urmează să-l ștergeți, apoi faceți clic pe Ștergere din meniul de comenzi rapide.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×